Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил применения и содержания средств измерений массы в филиалах Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпошта" и их структурных подразделениях

Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ, Правила от 16.06.1999 № 111
Утратил силу

Про затвердження Правил застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 16 червня 1999 року N 111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 1999 р. за N 742/4035

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 16 жовтня 2014 року N 515)

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 03.06.99 N 601/99, з метою забезпечення єдності та належної точності вимірювань при наданні послуг поштового зв'язку, на розвиток Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, затверджених наказом Держстандарту України від 20.09.96 N 393 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 30.09.96 за N 561/1586, а також з метою встановлення правил застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах (далі - Правила), що додаються.

2. Генеральному директору УДППЗ "Укрпошта" Мухіну В. Г.:

2.1. Визначити потрібну кількість примірників Правил і забезпечити доведення їх до відома підпорядкованих філіалів та їх структурних підрозділів.

2.2. Установити контроль за виконанням вимог зазначених Правил.

3. Директору Українського науково-дослідного інституту зв'язку (УНДІЗ) Стародубу Н. М. включити зазначені Правила до інформаційного покажчика нормативних документів у галузі зв'язку.

4. Вважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию по содержанию весоизмерительных приборов и пользованию ими на предприятиях почтовой связи", що була затверджена Міністерством зв'язку СРСР 19.07.87.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови М. П. Орленка.

 

Голова 

О. Б. Шевчук 

 

ПРАВИЛА
застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах

1. Загальні положення

1.1. Правила застосування та утримання засобів вимірювань маси у філіалах Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" та їхніх структурних підрозділах (надалі - Правила) розроблені відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 03.06.99 N 601/99, з метою забезпечення єдності та належної точності вимірювань при наданні послуг поштового зв'язку, на розвиток Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, затверджених наказом Держстандарту України від 20.09.96 за N 393 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 30.09.96 за N 561/1586.

1.2. Правила встановлюють порядок визначення маси та гранично допустимі похибки при зважуванні поштових відправлень.

1.3. Ці Правила поширюються на ті філіали УДППЗ "Укрпошта" Державного комітету зв'язку та інформатизації України та їхні структурні підрозділи, які надають послуги поштового зв'язку.

2. Терміни та визначення

Наведені в цих Правилах терміни вживають у таких значеннях:

2.1. Послуга поштового зв'язку - послуга, що надається підприємством поштового зв'язку з приймання, пересилання та вручення адресатам поштових відправлень.

2.2. Поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Правил користування послугами поштового зв'язку предмети, які відправник доручає підприємству поштового зв'язку переслати за призначенням та вручити адресату (поштова картка, лист (простий, рекомендований, з оголошеною цінністю), бандероль (проста, рекомендована, з оголошеною цінністю), посилка (звичайна, з оголошеною цінністю), грошовий переказ (поштовий, телеграфний), прямий поштовий контейнер під пломбою відправника (звичайний, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою "Експрес"). У міжнародному поштовому обміні поштові відправлення поділяються на поштові картки (прості, рекомендовані), листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "M" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою "EMS".

2.3. Зважування поштового відправлення - визначення маси поштового відправлення зважуванням за допомогою засобів вимірювань маси з метою правильного визначення плати за пересилання адресату та можливості встановлення нестачі вкладення в разі втрати цього вкладення або його частини.

2.4. Оплата послуг - плата за надану послугу поштового зв'язку згідно з установленими уповноваженим центральним органом виконавчої влади тарифами.

2.5. Засоби вимірювань маси - ваги, гирі, ваго-касові комплекси, інформаційно-вимірювальні системи (надалі - ЗВТ), призначені для вимірювання маси поштових відправлень, які за результатами повірки або державної метрологічної атестації визнані придатними для застосування.

2.6. Повірка ЗВТ - установлення придатності ЗВТ, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до їх застосування на підставі контролю їхніх метрологічних характеристик.

2.7. Метрологічна атестація ЗВТ - дослідження ЗВТ з метою визначення їхніх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

2.8. Державний метрологічний нагляд - діяльність спеціально уповноважених органів державної метрологічної служби з метою перевірки дотримання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних документів з метрології.

2.9. Найменша границя зважування (НмГЗ) - значення маси, яка одноразово вимірюється на вагах у нормальних умовах їх використання, нижче якого зважування неможливе, або його похибка може перевищувати допустиму.

2.10. Найбільша границя зважування (НГЗ) - значення маси, яка одноразово вимірюється на вагах у нормальних умовах їх використання, вище якого зважування неможливе, або його похибка може перевищувати допустиму.

3. Загальні вимоги до ЗВТ

3.1. Вимірювання маси поштових відправлень виконують методом безпосереднього зважування.

3.2. Для зважування поштових відправлень повинні застосовуватись ЗВТ вітчизняного або іноземного виробництва, які:

пройшли державні випробування в порядку, установленому ДСТУ 3400-96 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів", і занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні;

пройшли державну метрологічну атестацію в порядку, установленому ДСТУ 3215-95 "Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення" (ЗВТ, крім інформаційно-вимірювальних систем) або МИ 2002-89 "Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы информационно-измерительные. Организация и порядок проведения метрологической аттестации" (інформаційно-вимірювальні системи);

пройшли повірку в порядку, установленому ДСТУ 2708-94 "Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення" (інформаційно-вимірювальні системи - у порядку, установленому ГОСТ 8.438-81 "Государственная система обеспечения единства измерений. Системы информационно-измерительные. Поверка. Общие положения").

3.3. Позитивні результати державних випробувань ЗВТ підтверджуються:

сертифікатом відповідності затвердженому типу ЗВТ за формою додатка П ДСТУ 3400-96 - для ЗВТ, виготовлених в Україні;

свідоцтвом про визнання типу ЗВТ за формою додатка Н ДСТУ 3400-96 - для ЗВТ закордонного виробництва (країн - членів СНД);

сертифікатом затвердження типу ЗВТ за формою додатка М ДСТУ 3400-96 - для ЗВТ закордонного виробництва (крім країн - членів СНД).

3.4. Позитивні результати державної метрологічної атестації підтверджуються свідоцтвом про метрологічну атестацію за формою додатка В ДСТУ 3215-95 (для ЗВТ, крім інформаційно-вимірювальних систем), свідоцтвом за формою додатка 8 МИ 2002-89 - для інформаційно-вимірювальних систем.

3.5. Позитивні результати повірки ЗВТ підтверджуються свідоцтвом про державну повірку засобу вимірювань за формою додатка А ДСТУ 2708-94 та відтиском повіркового тавра встановленого Держстандартом України зразка на металевій або мастичній пломбі, що обмежують доступ до місць регулювання ЗВТ. Вимоги до порядку пломбування ЗВТ установлюються згідно з ГОСТ 8.453-82 "Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки", а також з експлуатаційною документацією підприємства - виробника ЗВТ.

Під час надання послуг поштового зв'язку, згідно з Правилами користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі та ГОСТ 29329-92 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования", повинні застосовуватися ЗВТ з двома відліковими пристроями: один - з боку оператора, другий - з боку відправника.

3.6. Для визначення маси поштових відправлень слід застосовувати такі типи ЗВТ, границі допустимих похибок яких, залежно від діапазону зважування, не більші за нижченаведені:

від 0,02 кг до 0,1 кг включно 

- ± 2 г 

понад 0,1 кг до 0,25 кг включно 

- ± 5 г 

понад 0,25 кг до 0,5 кг включно 

- ± 5 г 

понад 0,5 кг до 1,0 кг включно 

- ± 10 г 

понад 1,0 кг до 2,0 кг включно 

- ± 10 г 

понад 2 кг до 5 кг включно 

- ± 50 г 

понад 5 кг до 10 кг включно 

- ± 50 г 

понад 10 кг до 15 кг включно 

- ± 50 г 

понад 15 кг до 20 кг включно 

- ± 50 г 

понад 20 кг до 30 кг включно 

- ± 50 г 

понад 30 кг до 50 кг включно 

- ± 50 г 

Зважування поштових відправлень у діапазоні від 0,02 кг до 0,1 кг включно дозволяється проводити із застосуванням ваг з границями допустимої похибки ± 5 г, уведених в експлуатацію до набуття чинності цими Правилами.

Електронні контрольно-касові апарати, що застосовуються у складі або в комплекті із ЗВТ вітчизняного та закордонного виробництва, повинні пройти обов'язкову сертифікацію в установленому в Україні порядку й бути занесеними до Державного реєстру контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, допущених до застосування в Україні, згідно з Законом України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Інформаційно-вимірювальні системи, призначені для визначення маси поштових відправлень та вартості послуг поштового зв'язку слід обладнати засобами технічного захисту інформації та баз даних від несанкціонованого доступу.

3.7. Під час зважування поштових відправлень забороняється застосовувати ЗВТ, які не відповідають вимогам цих Правил, а також ваги побутового призначення.

3.8. У разі виявлення ознак непридатності ЗВТ до застосування (які потребують проведення ремонту або регулювання з порушенням тавра державної повірки) оператор зобов'язаний призупинити зважування до усунення причин та проведення повірки ЗВТ.

4. Застосування ЗВТ

4.1. Визначення маси поштового відправлення слід виконувати в присутності відправника.

4.2. ЗВТ на робочому місці слід установити таким чином, щоб відправник міг безпосередньо спостерігати весь процес зважування.

Забороняється закривати відлікові пристрої ЗВТ будь-якими предметами або встановлювати відлікові пристрої під кутом, що зробило б їхні показання для відправника невидимими або погано видимими при зважуванні поштового відправлення.

4.3. Настільні ЗВТ слід установлювати на міцному, стійкому столі, конструкція якого не допускає прогинання, коливань та вібрацій, які впливають на показання ЗВТ.

Стійкість та горизонтальність положення ЗВТ повинні забезпечуватись у всьому діапазоні зважування.

Стаціонарні ЗВТ слід установити згідно з вимогами документації підприємства -  виробника цього типу ЗВТ.

4.4. Умови експлуатації ЗВТ повинні відповідати умовам, зазначеним в експлуатаційній документації підприємства - виробника даного типу ЗВТ.

4.5. Усі ЗВТ обладнуються фірмовими табличками, забезпечуються експлуатаційною документацією підприємств-виробників, повинні мати інвентарний номер, чинне свідоцтво про повірку (державну метрологічну атестацію) чи відтиск повіркового тавра.

Кожен ЗВТ повинен бути закріплений за конкретним працівником.

4.6. ЗВТ, які застосовуються для визначення маси поштових відправлень, згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" повинні бути занесені в перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці. Перелік погоджується з територіальним органом Держстандарту України.

4.7. Застосування механічних ЗВТ

4.7.1. Механічні ЗВТ, які застосовуються для визначення маси поштових відправлень, слід установлювати на робочому місці за допомогою регулювальних ніжок з контролем положення ЗВТ за встановлювальним рівнем (якщо рівень конструкцією ЗВТ передбачений).

4.7.2. Значення маси поштового відправлення при його зважуванні повинні знаходитись у діапазоні, обмеженому найменшою та найбільшою границями зважування, що зазначені на циферблаті або на табличці виробника ЗВТ.

Забороняється виконувати зважування за межами найменшої та найбільшої границь зважування.

Якщо маса поштового відправлення, що визначена пробним зважуванням, менша за найменшу границю зважування конкретних вагів, то зважування слід виконувати із застосуванням тари, встановленої на вантажоприймальну площадку вагів з метою виходу в робочий діапазон зважування цих вагів.

4.7.3. Забороняється виконувати зважування на настільних циферблатних вагах методом установлення гир на гирну та вантажоприймальну площадки одночасно і визначати масу поштового відправлення розрахунком через віднімання маси встановлених гир.

4.8. Застосування електромеханічних ЗВТ

4.8.1. Вимоги до встановлення на робочому місці електромеханічних ЗВТ визначаються експлуатаційною документацією підприємства - виробника ЗВТ.

4.8.2. Перед початком зважування ЗВТ повинні бути ввімкненими протягом часу, зазначеного в експлуатаційній документації підприємства - виробника даного типу ЗВТ.

4.8.3. Значення маси поштового відправлення при його зважуванні повинні бути в діапазоні, обмеженому найменшою та найбільшою границями зважування, що зазначені в експлуатаційній документації або на передній панелі цифрового відлікового пристрою.

Якщо маса поштового відправлення, визначена пробним зважуванням, менша за найменшу границю зважування даного типу ЗВТ, то зважування такого поштового відправлення може бути виконане методом, зазначеним у п. 4.7.2.

Маса тари в цьому разі повинна бути не меншою від найменшої границі зважування й забезпечити вихід у робочий діапазон зважування цих вагів.

При цьому границі допустимої похибки зважування відповідають чинним нормам для робочого діапазону, згідно з нормативним документом для цих вагів.

4.8.4. Для друкувальних пристроїв можуть застосовуватись матеріали та папір лише тих марок, що зазначені в експлуатаційній документації виробників ЗВТ.

4.8.5. Забороняється виконувати зважування за межами найменшої або найбільшої границь зважування, якщо показання вагів на електронному відліковому пристрої не стабілізуються та якщо показання вагів без вантажу не повертаються до нульового положення.

4.8.6. Довідковий перелік типів механічних та електромеханічних вагів, що можуть застосовуватися для зважування поштових відправлень, наведений у додатку до цих Правил.

5. Оформлення результатів зважування

5.1. Зважування поштових відправлень здійснюється після їх пакування й опечатування. Листи, бандеролі з оголошеною цінністю і посилки від юридичних осіб зважуються закритими, запечатаними власними печатками відправника або запломбованими в установленому порядку печатками структурного підрозділу поштового зв'язку.

5.2. Посилки, що пересилаються авіапоштою, приймаються відкритими, зважуються після їх повного пакування та опечатування в структурних підрозділах поштового зв'язку.

5.3. У квитанції повинні зазначатися маса поштового відправлення, плата за надану послугу та дата.

6. Зберігання та транспортування ЗВТ

6.1. Умови зберігання ЗВТ повинні відповідати вимогам, наведеним в експлуатаційній документації підприємства - виробника даного типу ЗВТ.

6.2. Транспортування ЗВТ повинне здійснюватись у закритих транспортних засобах та в транспортній упаковці підприємства - виробника ЗВТ, а також з дотриманням інших умов, зазначених в експлуатаційній документації на даний тип ЗВТ.

7. Технічне обслуговування

7.1. Технічне обслуговування ЗВТ повинні здійснювати фахівці, які вивчили конструкцію та принцип дії ЗВТ, викладені в експлуатаційній документації його виробника.

7.2. Технічне обслуговування ЗВТ, до складу яких входять персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) та електронні контрольно-касові апарати, повинні здійснювати фахівці з відповідною кваліфікацією.

7.3. Порядок технічного обслуговування ЗВТ визначається експлуатаційною документацією підприємства - виробника ЗВТ даного типу.

8. Контроль за дотриманням Правил

8.1. Контроль за дотриманням Правил може здійснюватись у трьох формах, а саме:

державного метрологічного нагляду;

метрологічного нагляду;

внутрішнього контролю.

8.2. Операції з надання послуг поштового зв'язку належать до сфери державного метрологічного нагляду.

Державний метрологічний нагляд здійснюється службовими особами Держстандарту України та його територіальних органів - державними інспекторами з метрологічного нагляду.

Під час державного метрологічного нагляду державними інспекторами з метрологічного нагляду перевіряється:

стан і застосування вимірювальної техніки;

застосування атестованих методик виконання вимірювань;

правильність виконання вимірювань;

додержання умов виконання вимірювань.

8.3. Метрологічна служба Державного комітету зв'язку та інформатизації України здійснює метрологічний нагляд у випадках, передбачених планами робіт та дорученнями керівництва названого Комітету.

Здійснення метрологічного нагляду визначено розділом V Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

8.4. Внутрішній контроль за дотриманням Правил здійснюється відповідальним працівником структурного підрозділу поштового зв'язку, призначеним наказом керівника даного підрозділу поштового зв'язку.

9. Відповідальність за порушення Правил

9.1. Працівники структурного підрозділу поштового зв'язку, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Начальник УССМ Державного
комітету зв'язку та інформатизації
 

 
В. І. Вознюк
 

 

Довідковий перелік
типів механічних та електромеханічних вагів, що можуть застосовуватися для зважування поштових відправлень

Тип вагів 

Діапазони зважування, кг 

Ціна поділки (дискретність відліку), г 

Границі допустимої
 похибки, г 

ВНЦ-2 (ВПБ-2)
N за Держреєстром - 504-74 

від 0,02 до 2,0 вкл. 

  

± 2 - від 0,02 до 1 кг вкл.,
± 4 - від 1 до 2 кг 

РН-3Ц13П
N за Держреєстром - 3180-73 

від 0,04 до 3,0 вкл. 

± 5, ± 7,5 

РН-3Ц13У
N за Держреєстром - 8474-88 

від 0,02 до 3,0 вкл. 

± 5 

РН-6Ц13У
N за Держреєстром - 8474-88 

від 0,04 до 6,0 вкл. 

10 

± 10 - від 0,4 до 5 кг вкл.,
± 15 - від 5 до 6 кг 

РН-10Ц13У
N за Держреєстром - 504-74 

від 0,1 до 3,0 вкл. 

± 5 - від 0, 1 до 2,5 кг вкл.,
± 7,5 - від 2,5 до 10 кг  

9112 РН-20Ц13
N за Держреєстром - 9103-88 

від 0,5 до 20,0 вкл. 

50 

± 50 

РН-25Ц13П-1
(ВЦП-25)
N за Держреєстром - 9103-88 

від 1,25 до 25,0 вкл. 

50 

± 50 

ВН-30Ш13 

від 0,2 до 30,0 вкл. 

10 

±10, ± 15, ± 20 

РН-50Ш13П-1
N за Держреєстром - 9103-88 

від 2,5 до 50,0 вкл. 

10 

± 10 - до 10 кг вкл.,
± 50 - понад 10 кг 

СП-15
N за Держреєстром - 16157-97 

від 0,02 до 0,05 вкл. 

± 1 

від 0,05 до 2,0 вкл. 

± 2 

від 2,0 до 3,0 вкл. 

± 3 

від 3,0 до 4,0 вкл. 

± 4 

від 4,0 до 6,0 вкл. 

± 6 

від 6,0 до 10,0 вкл. 

± 10 

від 10,0 до 15,0 вкл. 

± 15 

СВП-15
N за Держреєстром - 16157-97 

від 0,02 до 1,0 вкл. 

± 2 

від 1,0 до 4,0 вкл. 

± 2 

від 4,0 до 6,0 вкл. 

± 4 

від 6,0 до 10,0 вкл. 

± 5 

від 10,0 до 15,0 вкл. 

± 10 

ВР-02МС
N за Держреєстром - 16157-97 

від 0,02 до 1 вкл. 

± 2 

від 1 до 4 вкл. 

± 4 

від 4 до 6 вкл. 

± 6 

від 6 до 10 вкл. 

± 10 

від 10 до 15 вкл. 

± 15 

ВТА 60/15-7
ТОВ "Карат", м. Київ
N за Держреєстром - У 997-98 

 
 
 
від 0,02 до 0,5 вкл. 

 
 

 
 
± 1 

від 0,5 до 2 вкл. 

± 2 

від 2 до 3 вкл. 

± 3 

від 3 до 4 вкл. 

± 4 

від 4 до 6 вкл. 

± 6 

від 6 до 10 вкл. 

± 10 

від 10 до 15 вкл. 

± 15 

SW-2 (SW-2F)
фірми CAS
(Республіка Корея)
N за Держреєстром - У 959-98 

від 0,02 до 2 вкл. 

± 1 

AD-2,5
фірми CAS
(Республіка Корея)
N за Держреєстром - У 959-98 

від 0,01 до 1 вкл.
 
 
 

0,5 

± 0,5 

від 1 до 2,5 вкл. 

0,5 

± 1 

AD-03
фірми CAS
(Республіка Корея)
N за Держреєстром - У 959-98 

від 0,02 до 2 вкл.
 
 
 

± 1 

від 2 до 3 кг вкл. 

± 2 

AD-06
фірми CAS
(Республіка Корея)
N за Держреєстром - У 959-98 

від 0,02 до 2 кг вкл.
 
 
 

± 1 

від 2 до 6 кг вкл. 

± 2 

SK-1000D
фірми A&D (Японія)
N за Держреєстром - У 1005-98 

від 0,01 до 1,0 вкл. 

0,5 

± 1 

SK-2000D
фірми A&D (Японія)
N за Держреєстром - У 1005-98 

від 0,02 до 2,0 вкл. 

± 2 

____________

Опрос