Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке и условиях хранения ценных бумаг, на которые наложен арест

Национальный банк
Положение, Постановление от 04.10.1999 № 489
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

Постанова Правління Національного банку України
від 4 жовтня 1999 року N 489

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 1999 р. за N 740/4033

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 19 вересня 2002 року N 351
,
 від 23 грудня 2003 року N 581
,
 від 2 листопада 2005 року N 409
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 26 травня 2011 року N 167
,
від 17 листопада 2017 року N 115

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28 лютого 2019 року N 44)

На виконання вимог статей 57 та 59 Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.05.2011 р. N 167)

1. Затвердити Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

2. Юридичному департаменту (В. Л. Кротюк) довести цю постанову до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.05.2011 р. N 167)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступників Голови Правління згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

В. А. Ющенко 

 

Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

(У тексті Положення абревіатуру "НБУ" виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 26 травня 2011 року N 167)

(У тексті Положення слова "угода", "орган державної виконавчої служби", "державний виконавець", "територіальне управління", "керівник територіального управління" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "договір", "орган державної виконавчої служби або приватний виконавець", "державний/приватний виконавець", "підрозділ грошового обігу", "представник Національного банку України в регіоні або інший працівник на підставі наказу Національного банку України" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2017 року N 115)

Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України "Про виконавче провадження", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних нормативно-правових актів України.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409,
 від 08.10.2010 р. N 457
,
від 17.11.2017 р. N 115)

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і умови зберігання цінних паперів, що випущені в документарній формі, на які накладено арешт і які підлягають обов'язковому вилученню.

(пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

1.2. Відповідальне зберігання майна, визначеного в пункті 1.1 розділу 1 цього Положення, здійснюється відділами (управлінням) грошового обігу Департаменту грошового обігу, які є в регіонах (далі - підрозділи грошового обігу), на підставі письмового договору, укладеного з відповідними органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем. Договір повинен містити такі обов'язкові реквізити та необхідні умови:

(абзац перший пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 26.05.2011 р. N 167
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.11.2017 р. N 115)

- місце складання;

- дату складання;

- назви сторін договору;

- предмет договору;

- права та обов'язки сторін відповідно до чинного законодавства та цього Положення;

- порядок обміну інформацією;

- відповідальність сторін за неналежне виконання зобов'язань за договором;

- абзац дев'ятий пункту 1.2 розділу 1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.11.2017 р. N 115)

- термін дії договору, порядок унесення змін та розірвання договору;

- місцезнаходження та банківські реквізити сторін;

- інші умови, що не суперечать чинному законодавству.

1.3. Прийняття на відповідальне зберігання цінних паперів у документарній формі, на які накладено арешт, здійснюється підрозділами грошового обігу за наявності відповідної договору у порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.

(пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409,
 від 26.05.2011 р. N 167)

1.4. Доставка цінних паперів, на які накладено арешт, до підрозділу грошового обігу здійснюється органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем самостійно або службою інкасації на підставі укладених із державною виконавчою службою окремих договорів.

(пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409,
 від 26.05.2011 р. N 167
,
від 17.11.2017 р. N 115)

Розділ 2. Виключено 

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.09.2002 р. N 351,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

Розділ 3. Виключено 

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.09.2002 р. N 351,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409,
 у зв'язку з цим розділ 4 уважати розділом 2 та
 пункти 4.1, 4.2 уважати відповідно пунктами 2.1, 2.2)

Розділ 2. Порядок і умови приймання на зберігання та зберігання цінних паперів, на які накладено арешт

(заголовок розділу 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

2.1. Пункт 2.1 розділу 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409,
 у зв'язку з цим підпункти 2.1.1 - 2.1.13
 пункту 2.1 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.13
 з відповідною зміною посилання на них у тексті)

2.1. Цінні папери приймаються на відповідальне зберігання у вигляді бандеролей разом з описом їх вмісту уповноваженими особами підрозділу грошового обігу на підставі укладених із відповідними органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями договорів та актів приймання-передавання цінних паперів.

(абзац перший пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 26.05.2011 р. N 167)

В описі бандеролі зазначаються:

- назва відповідного органу державної виконавчої служби / прізвище ім'я та по батькові приватного виконавця;

(абзац третій пункту 2.1 розділу 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.11.2017 р. N 115)

- реквізити договору між органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем та підрозділом грошового обігу;

- реквізити постанови про виконавче провадження (номер постанови та дата);

(абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 26.05.2011 р. N 167)

- реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт і які містяться у бандеролі;

- назва видів цінних паперів та офіційна назва емітентів;

- номінальна вартість кожного цінного папера;

(абзац восьмий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 581)

- кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом.

Опис засвідчується підписом державного/приватного виконавця із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові.

2.2. При прийнятті бандеролей із цінними паперами на зберігання уповноважена особа підрозділу грошового обігу у присутності державного/приватного виконавця перевіряє:

- особу державного/приватного виконавця та наявність договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем. За відсутності цих документів та/або невідповідності їх реквізитів тим, що містяться в описі бандеролі з цінними паперами, цінні папери на зберігання не приймаються;

- наявність у описі бандеролі тих реквізитів, що визначені підпунктом 2.1 цього Положення;

- вміст бандеролі з цінними паперами та його відповідність опису.

У разі недотримання державним/приватним виконавцем правил складання опису бандеролі та/або невідповідності вмісту бандеролі опису уповноважена особа підрозділу грошового обігу повертає цінні папери разом із описом державному/приватному виконавцю.

2.3. Якщо опис бандеролі складений із дотриманням вимог, визначених підпунктом 2.1 цього Положення, і вміст бандеролі відповідає опису, уповноважена особа підрозділу грошового обігу у присутності державного/приватного виконавця складає акт приймання-передавання цінних паперів на зберігання за довільною формою, який додається до договору про зберігання. В акті вказуються:

- реквізити договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем;

- назва підрозділу грошового обігу;

- прізвище, ім'я та по батькові виконавця;

- реквізити постанови про виконавче провадження;

- реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт;

- кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом з усіма реквізитами, окремо за кожним цінним папером, що міститься в бандеролі;

(абзац сьомий пункту 2.3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 581)

- дата складання акта.

Акт складається у п'яти примірниках, які засвідчуються підписами державного/приватного виконавця та уповноваженої особи підрозділу грошового обігу. Перший примірник акта передається державному/приватному виконавцю, другий та третій - разом із цінними паперами, на які накладено арешт, та описом залишаються у підрозділі грошового обігу, четвертий та п'ятий примірники додаються до договору.

2.4. Цінні папери, які прийняті на зберігання, разом із описом та другим примірником акта приймання-передавання обандеролюються. На бандероль наклеюється ярлик, на якому вказуються:

- реквізити договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем;

- реквізити акта приймання-передавання цінних паперів на зберігання;

- реквізити постанови про виконавче провадження;

- реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт;

- кількість цінних паперів за кожним видом та емітентом та їх загальна номінальна вартість.

(абзац шостий пункту 2.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 581)

2.5. Бандероль передається до сховища на зберігання на підставі службового розпорядження, яке підписується представником Національного банку України в регіоні або інший працівник на підставі наказу Національного банку України. У службовому розпорядженні зазначаються реквізити, що визначені в підпункті 2.4 цього Положення.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 581)

2.6. Службове розпорядження про приймання на зберігання цінних паперів та третій примірник акта, що складений у порядку, визначеному підпунктом 2.3 цього Положення, зберігаються у документах операційного дня підрозділу грошового обігу.

2.7. Видавання державному/приватному виконавцю цінних паперів, які знаходяться на зберіганні у підрозділі грошового обігу, здійснюється за його письмовим зверненням. У зверненні вказуються:

- реквізити договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем;

- реквізити постанови про виконавче провадження;

- реквізити боржника, на цінні папери якого накладено арешт;

- номер та дата складання акта приймання-передавання цінних паперів на зберігання.

Звернення засвідчується підписом державного/приватного виконавця та печаткою відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

2.8. На підставі письмового звернення представник Національного банку України в регіоні або інший працівник на підставі наказу Національного банку України видає службове розпорядження про вилучення цінних паперів із зберігання. У службовому розпорядженні вказуються реквізити, що визначені у підпункті 2.7 цього Положення.

2.9. Згідно зі службовим розпорядженням здійснюється вилучення бандеролі цінних паперів із сховища. Бандероль разом із службовим розпорядженням передається відповідній уповноваженій особі підрозділу грошового обігу.

2.10. При отриманні бандеролі та службового розпорядження уповноважена особа підрозділу грошового обігу перевіряє:

- відповідність реквізитів ярлика на бандеролі та у службовому розпорядженні;

- документ, що посвідчує особу виконавця.

Якщо ці реквізити збігаються, уповноважена особа підрозділу грошового обігу в присутності державного/приватного виконавця здійснює перевірку вмісту бандеролі згідно з описом цінних паперів, складає акт приймання-передавання цінних паперів і передає державному/приватному виконавцю цінні папери.

(абзац четвертий пункту 2.10 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.12.2003 р. N 581)

2.11. Акт приймання-передавання державному/приватному виконавцю цінних паперів, до якого включаються реквізити, що визначені підпунктом 2.3 цього Положення, складається за довільною формою. Акт складається у чотирьох примірниках і засвідчується підписами виконавця та уповноваженої особи підрозділу грошового обігу. Перший примірник акта разом із бандероллю (документарними цінними паперами, описом та другим примірником акта про приймання-передавання цінних паперів на зберігання) передається державному/приватному виконавцю, другий - разом із службовим розпорядженням про вилучення цінних паперів залишається у підрозділі грошового обігу і входить до складу документів операційного дня, третій та четвертий примірники додаються до договору.

2.12. Часткове вилучення цінних паперів із бандеролі здійснюється державним/приватним виконавцем із дотриманням вимог підпунктів 2.7 - 2.11 та 2.1 - 2.6 цього Положення.

2.13. Облік цінних паперів, що прийняті на зберігання, здійснюється за номінальною вартістю на позабалансовому рахунку N 9702 "Цінні папери на зберіганні". Аналітичний облік здійснюється у розрізі договорів із відповідними органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями та постанов про виконавче провадження.

2.2. Пункт 2.2 розділу 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

Розділ 5. Виключено 

(розділ 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.09.2002 р. N 351,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.11.2005 р. N 409)

 

Начальник управління вдосконалення
банківського законодавства
та профілактики банківських
правопорушень
 

 
 
 
В. А. Сєнніков
 

Опрос