Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи лицензий Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Инструкция от 06.10.1999 № 1305
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на здійснення окремих видів господарської діяльності

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
 (НКРЕ)
від 6 жовтня 1999 року N 1305

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 1999 р. за N 738/4031

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 1 серпня 2000 року N 804
,
 від 15 серпня 2000 року N 845
,
 від 6 березня 2002 року N 227
,
 від 17 липня 2002 року N 786
,
 від 2 вересня 2005 року N 766
,
 від 13 квітня 2006 року N 448
,
 від 26 квітня 2006 року N 541
,
 від 4 вересня 2008 року N 1063
,
 від 29 липня 2010 року N 941
,
 від 28 квітня 2011 року N 738
,
 від 28 липня 2011 року N 1378
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10 липня 2014 року N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22 січня 2015 року N 59

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 19 січня 2017 року N 46)

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня 1995 року N 213 "Про забезпечення діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України" (із змінами та доповненнями, внесеними Указами Президента України від 21.04.98 N 335 та від 01.02.99 N 108) та Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 753, Національна комісія регулювання електроенергетики ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на здійснення окремих видів господарської діяльності (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 15.11.95 N 9 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16.02.96 за N 76/1101, та від 09.09.98 N 1174 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за N 601/3041.

3. Управлінню справами (Донченко В. Г.) забезпечити виготовлення бланків ліцензій за встановленою формою.

4. Управлінню ліцензування (Васильєва Л. П.), Юридичному управлінню (Самборська О. Я.), Відділу територіальних представництв (Красюк К. А.) підготувати пропозиції та методичні матеріали щодо проведення заміни бланків ліцензій та перереєстрації ліцензій.

5. Управлінню ліцензування (Васильєва Л. П.) забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Управління ліцензування (Васильєва Л. П.).

 

Голова Комісії 

О. Светелік 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на здійснення окремих видів господарської діяльності

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Національна комісія регулювання електроенергетики" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики," у відповідних відмінках, слово "підприємницька" у всіх відмінках замінено словом "господарська" у відповідних відмінках згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 10 липня 2014 року N 1001)

(У тексті Інструкції абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 січня 2015 року N 59)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59)

1.2. Пункт 1.2 виключено

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59
,
 у зв'язку з цим пункти 1.3, 1.4 вважати відповідно пунктами 1.2, 1.3
)

1.2. Дія розділів 7 - 9 Інструкції не поширюється на ліцензіатів, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території. Порядок застосування санкцій до таких ліцензіатів установлюється Кабінетом Міністрів України. 

(розділ 1 доповнено пунктом 1.2 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 15.08.2000 р. N 845
,
 у зв'язку з цим пункт
1.2 вважати відповідно пунктом 1.3)

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності у сфері енергетики, що підлягає ліцензуванню;

порушення - дія та/або бездіяльність ліцензіата, наслідком якої є невиконання ліцензіатом ліцензійних умов та/або рішень органу ліцензування та за яку законодавством передбачено застосування санкцій;

повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

місцезнаходження юридичної особи - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59)

2. Порядок видачі ліцензії

2.1. Види діяльності в електроенергетиці, на право провадження яких НКРЕКП видає ліцензії, визначені Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
 від 26.04.2006 р. N 541
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

2.2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт господарської діяльності подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1).

2.3. Заява подається керівником юридичної особи, громадянином-підприємцем або представником суб'єкта господарської діяльності, повноваження якого засвідчується в установленому порядку.

2.4. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі бланка заяви, оформлюються окремим додатком до заяви, який підписується заявником та відповідальною посадовою особою, яка прийняла заяву. При цьому у відповідній графі робиться запис "додається до заяви", а в додатку до заяви записується назва відповідної графи. В графі "Перелік документів, що додаються" робиться запис: "Відповідно до Переліку документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії".

2.5. До заяви додаються документи згідно з Переліком документів на певний вид господарської діяльності (додатки 2 - 7, 24).

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766,
 від 26.04.2006 р. N 541
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

Абзац другий пункту 2.5 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

2.6. Вимоги до документів, які надаються заявником:

у заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

відомості про суб'єкта господарювання - заявника:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта громадянина України (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію;

(абзаци другий, третій пункту 2.6 замінено новими абзацами
 другим - шостим згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим
)

відомості, зазначені у заяві, повинні бути в точній відповідності з відомостями, зазначеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та установчих документах;

(абзац сьомий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

абзац восьмий пункту 2.6 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим
)

документи, що додаються до заяви на видачу ліцензії, надаються в 5 примірниках;

один із 5 примірників копії документів, які зазначені в Переліку документів, повинен бути нотаріально посвідчений; 

кожний екземпляр документів формується в окрему папку в послідовності, визначеній відповідним Переліком документів (додатки 2 - 7, 24). 

(абзац десятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766,
 від 26.04.2006 р. N 541
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59)

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог пункту 2.5 цієї глави та цього пункту;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців немає відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення господарської діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення господарської діяльності фізичної особи - підприємця).

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цією Інструкцією.

(абзац одинадцятий пункту 2.6 замінено шістьма новими абзацами
 згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

Абзац десятий пункту 2.6 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

2.7. НКРЕКП приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів.

Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим пунктом термін.

2.8. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, підписується Головою НКРЕКП або членом НКРЕКП, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕКП.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

2.9. Термін дії ліцензії встановлюється НКРЕКП, але не може бути меншим ніж 3 роки і залишається незмінним у разі переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та заміни бланка ліцензії.

2.10. Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу.

Ліцензіат зобов'язаний провадити ліцензовану діяльність відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для провадження заявленого виду господарської діяльності.

(пункт 2.10 в редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

2.11. Пункт 2.11 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

2.12. Підпункт 2.12 пункту 2 вилучено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 06.03.2002 р. N 227,
у зв'язку з цим підпункти 2.13 - 2.15
 уважати підпунктами 2.12 - 2.14)

2.12. Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам забороняється.

2.13. У видачі ліцензії може бути відмовлено рішенням НКРЕКП у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;

недостатності в суб'єкта господарської діяльності власних коштів (активів), неможливості додержання інших показників та вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів згідно з нормативами, встановленими НКРЕКП;

неможливості здійснення заявником даного виду господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке направляється заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови.

2.14. У разі прийняття рішення НКРЕКП про відмову у видачі ліцензії одноразова плата за її видачу не повертається.

3. Порядок видачі дубліката ліцензії

3.1. У разі втрати ліцензії суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це НКРЕКП та подати заяву про видачу дубліката відповідної ліцензії за встановленою формою (додаток 15).

3.2. Дублікат ліцензії видається суб'єкту господарської діяльності в 10-денний термін після подання відповідної заяви.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої приймається рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена.

(абзац другий пункту 3.2 в редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

Дублікат ліцензії підписується Головою НКРЕКП або членом НКРЕКП, що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕКП.

3.3. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві на видачу дубліката ліцензії, із зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається (надсилається) заявнику в письмовій формі у 10-денний термін після прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.

4. Порядок переоформлення ліцензії

4.1. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження юридичної особи;

найменування юридичної особи;

(абзац третій пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю;

місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за встановленою формою (додаток 16) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, документом, що засвідчує внесення плати за переоформлення ліцензії, та відповідними документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності ліцензіат має також надати документи, визначені пунктом 2.5 глави 2 цієї Інструкції.

(пункт 4.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
 від 28.04.2011 р. N 738
,
 виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001
,
 у зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.3 - 4.7
)

4.3. Документи, що додаються до заяви на переоформлення ліцензії, надаються в 5-ти екземплярах і повинні відповідати вимогам пункту 2.6 Інструкції.

Без надання необхідних документів або якщо надані документи не відповідають вимогам пункту 2.6 Інструкції, заява не розглядається.

Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви.

(абзац третій пункту 4.3 в редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

4.4. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.

Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо ця зміна виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.

До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.

(абзац другий пункту 4.4 замінено абзацами другим - третім згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

4.5. У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії зберігається в НКРЕКП у справі ліцензіата.

4.6. Переоформлення ліцензії здійснюється на новому бланку ліцензії.

При цьому:

не підлягають зміні вид діяльності, термін дії ліцензії.

(абзац третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

абзац четвертий пункту 4.6 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

4.7. У разі прострочення суб'єктом господарської діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

5. Виключено

(глава 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 02.09.2005 р. N 766
,
виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59
,
 у зв'язку з цим глави 6 - 12 вважати відповідно главами 5 - 11
)

51. Виключено

(Інструкцію доповнено розділом 51 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 розділ 51 виключено згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

5. Виключено 

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 13.04.2006 р. N 448)

6. Порядок зупинення дії ліцензії

6.1. НКРЕКП має право зупинити дію ліцензії у разі:

абзац другий пункту 6.1 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових для виконання рішень НКРЕКП щодо додержання ліцензійних умов.

6.2. Пункт 6.2 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

6.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов та невиконання у визначений термін рішень НКРЕКП

У разі виявлення під час перевірки або в матеріалах звітності порушення ліцензійних умов НКРЕКП приймає рішення про усунення виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення дії ліцензії.

Підставою для прийняття рішення НКРЕКП про усунення виявлених порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у визначений термін рішень НКРЕКП щодо додержання ліцензійних умов.

Рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії ліцензії направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують виявлені порушення.

У рішенні НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії ліцензії зазначаються:

повне найменування і поштові реквізити НКРЕКП та ліцензіата, якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення відповідного рішення;

обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення НКРЕКП, докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні нормативні акти;

вимоги НКРЕКП та термін їх виконання;

сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за видачу ліцензії (якщо є така заборгованість);

перелік документів, що додаються.

Рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії ліцензії підписується Головою НКРЕКП або членом НКРЕКП, який виконує його обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обґрунтовані вимоги НКРЕКП в установлений термін.

НКРЕКП може продовжити термін усунення порушення, якщо ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обґрунтовані підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, письмово повідомив НКРЕКП.

Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕКП підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата - юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та надсилається НКРЕКП рекомендованим або цінним листом чи вручається відповідальній особі секретаріату під розписку в установлений термін.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕКП такого рішення.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта господарської діяльності для прийняття відповідного рішення.

Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕКП про усунення порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕКП може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або грубе порушення ліцензійних умов.

6.4. Пункт 6.4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

7. Поновлення дії ліцензії

7.1. Пункт 7.1 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

7.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕКП матеріали, які підтверджують усунення порушень.

7.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, НКРЕКП приймає рішення про її поновлення та повідомляє про це ліцензіата.

7.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкорегована з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

7.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін з дня прийняття НКРЕКП такого рішення до органу державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата для прийняття відповідного рішення.

8. Анулювання ліцензії

8.1. НКРЕКП має право анулювати ліцензію у разі:

подання суб'єктом господарської діяльності заяви про анулювання ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом господарської діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення ліцензійних умов;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

(пункт 8.1 доповнено абзацом шостим згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

державної реєстрації припинення цивільної правоздатності суб'єкта господарської діяльності.

(пункт 8.1 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766)

8.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності.

8.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається (надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕКП такого рішення.

8.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата в 5-денний термін для прийняття відповідного рішення.

9. Виключено

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 01.08.2000 р. N 804
,
 від 06.03.2002 р. N 227,
 виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59)

10. Виключено

(глава 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 02.09.2005 р. N 766
,
 виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22.01.2015 р. N 59
,
 у зв'язку з цим главу 11 вважати главою 9
)

9. Діловодство з питань ліцензування

9.1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, веде книгу обліку виданих ліцензій за встановленою Положенням формою.

9.2. Діловодство з питань ліцензування здійснюється НКРЕКП окремо по кожному суб'єкту господарської діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі містяться всі документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а також відомості про суб'єкта господарської діяльності.

9.3. НКРЕКП веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за формою, встановленою Положенням.

9.4. Після закінчення терміну дії ліцензії чи в разі її анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством порядку.

 

Начальник Управління ліцензування 

Л. Васильєва 

 

(У тексті додатків до Інструкції слова "у сфері енергетики" замінено словами "у сферах енергетики та комунальних послуг" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 січня 2015 року N 59)

ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник_______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

_____________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності  _____________________________________________,

організаційно-правова форма ____________________________________________,

ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________________ 

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів __________________________________________________, 

розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________________,

______________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N ________________________ в _________________________

_____________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

_____________________________________________________________________,

просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

встановлена потужність ________________________________________________

річні обсяги ___________________________________________________________ 

Термін дії ліцензії ______________________________________________________. 

Надана в заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Підпис заявника ________________________________________________________ 

"___" _______________ 199_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 199_ р. N _________

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_______________________________________________
(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
ліцензії з виробництва електроенергії
(в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами)

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності (технічні характеристики енергогенерувального об'єкта; схема електричних з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку) 

  

Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період)  

  

9

Виключено

  

10

Копія документа, що підтверджує право власності генеруючими потужностями або їх користування (із підтвердженням належності цих генеруючих потужностей на праві власності іншому суб'єкту господарювання (фізичній особі))

 

11

Виключено

  

12

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 28.07.2011 р. N 1378
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
__________________________________________________
(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
ліцензії з передачі електроенергії
магістральними та міждержавними електричними мережами

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби і) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж) 

  

Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період) 

  

Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії 

  

10 

Розрахунок тарифів на передачу електроенергії 

  

11

Виключено

  

12

Виключено

  

13

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 28.07.2011 р. N 1378
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

 

Перелік документів, що додаються до заяви про
_________________________________________
(видачу, переоформлення або внесення змін до ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)
ліцензії з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) 

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, розподілу та обсягів власного споживання електроенергії за рівнями напруги; опис систем обліку електроенергії, що використовується заявником, у тому числі і погодинних; технічна характеристика мереж; звітні та нормативні витрати ел. енергії за минулий рік; структура органу диспетчерського управління) 

  

Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період) 

  
  

9

Виключено

  

10 

Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії 

  
  

11 

Розрахунок тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) за класами напруги 

  

12

Опис території здійснення ліцензованої діяльності за формою, наведеною у додатку 22 Інструкції

 
  

13

Виключено

  

14

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 від 28.07.2011 р. N 1378
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)
 

Перелік документів, що додаються до заяви про
______________________________________
 (видачу, переоформлення або внесення змін до ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності)

ліцензії з постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної енергії/постачання електричної енергії за регульованим тарифом

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

4

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності (річний обсяг власного споживання електроенергії за рівнями напруги; опис системи обліку електроенергії, у тому числі і погодинних; опис структури органу диспетчерського управління) 

  

8

Виключено

  

Розрахунок тарифів на постачання електроенергії 

  

10

Виключено

  

11

Опис закріпленої території за формою, наведеною у додатку 23 до Інструкції

  

12

Виключено

  

13

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 від 04.09.2008 р. N 1063
,
 від 28.07.2011 р. N 1378
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
______________________________________________________
(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
 ліцензії з постачання електроенергії незалежним електропостачальником
/постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

4

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності 

  

Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період) 

  

9

Виключено

  

10

Виключено

  

11 

Виключено

  

12

Виключено

  

13

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 28.07.2011 р. N 1378
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_____________________________________________________
(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
 ліцензії з оптового постачання електроенергії

N
з/п 

Назва документа 

Наявність
+/0 

Заява 

  

Доручення на право представництва заявника (у разі потреби) 

  

Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії 

  

4

Виключено

  

Копія статуту (нотаріально посвідчена) 

  

6

Виключено

  

Опис заявленої діяльності 

  

Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період) 

  

9

Виключено

  

10

Виключено

  

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів: ___________________________________

Усього прийнято 

_____________________________
(кількість літерами) 

документів 

Дата ____________________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис __________________________

відповідальної особи 

Підпис _________________________

заявника 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 28.07.2011 р. N 1378
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_____________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Додаток 8 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_____________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами

Додаток 9 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_______________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з транспортування нафти магістральними трубопроводами

Додаток 10 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
______________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Додаток 11 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
______________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з постачання природного газу за регульованим тарифом

Додаток 12 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
______________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Додаток 13 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_______________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)
 ліцензії зі зберігання природного газу
(в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами)

Додаток 14 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
 від 2 вересня 2005 року N 766)

 

ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії

______________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник _______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

_______________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, тел., факс)

організаційно-правова форма _____________________________________________,

ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________________,

ідентифікаційний номер фізичної особи_____________________________________, 

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________________,

дата видачі ліцензії ______________________________________________________, 

термін дії ліцензії ________________________________________________________,

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з 

_____________________________
                   (зазначити причини) 

_______________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"___" _______________ 199_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ______________  199_ р. N _________ 

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

______________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

______________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________________,

ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________________,

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________________,

дата видачі та термін дії ліцензії ___________________________________________,

просить переоформити ліцензію у зв'язку з 

_____________________________
             (зазначити причину) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються: ________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Підпис заявника ________________________________________________________

"_____" _______________ 199___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ______________  199_ р. N _________ 

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЗАЯВА
на продовження дії ліцензії

Додаток 17 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22 січня 2015 року N 59
,
 у зв'язку з цим додатки 18 - 24 вважати відповідно додатками 17 - 23
)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

252057, м. Київ - 57, Смоленська, 19,
тел. 441-78-00, факс 241-90-13

ПОСВІДЧЕННЯ
про контрольну перевірку додержання ліцензіатами ліцензійних умов

Додаток 17 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 13 квітня 2006 року N 448)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

252057, м. Київ - 57, Смоленська, 19,
тел. 441-78-00, факс 241-90-13

АКТ
про контрольну перевірку додержання ліцензіатами ліцензійних умов

Додаток 18 виключено 
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 13 квітня 2006 року N 448)

 

Повідомлення у засобах масової інформації про намір отримати ліцензію

Додаток 19 виключено
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 28 липня 2011 року N 1378)

ЗАЯВА
про внесення змін до ліцензії щодо території здійснення ліцензованої діяльності

Додаток 20 виключено 

(Інструкцію доповнено додатком 20 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 додаток
20 виключено згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики від 02.09.2005 р. N 766)

________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

ТЕРИТОРІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ*

_________________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)

М. П.                                                                                                  Дата

____________
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має містити:

а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата;

б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (із зазначенням точок розмежування балансової належності з іншими ліцензіатами);

в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням назв адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти розмежування балансової належності, узгоджені з іншими ліцензіатами, перелік місць встановлення та характеристики вузлів обліку в точках розмежування балансової належності.

Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом, якщо його територією здійснення ліцензованої діяльності є територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.

(Інструкцію доповнено додатком 21 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 додаток
21 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 04.09.2008 р. N 1063)

 

________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

ЗАКРІПЛЕНА ТЕРИТОРІЯ*

_______________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)

М. П.                                                                                                  Дата

____________
* Опис закріпленої території має містити:

а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата та його споживачів, що живляться безпосередньо від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж);

в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням назв адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж.

Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом, якщо його закріпленою територією є територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.

(Інструкцію доповнено додатком 22 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 17.07.2002 р. N 786
,
 додаток
22 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 04.09.2008 р. N 1063)
 

Перелік документів, що додаються до заяви на
_____________________________________________________________
(видачу, переоформлення - потрібне вказати)
ліцензії з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії

Документи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).

Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально посвідчується.

N відсутніх документів _____________________

Усього прийнято _______________________________ документів
                                                           (кількість літерами) 

Дата ______________________ 

Дата ___________________________ 

Підпис ____________________
                       відповідальної особи 

Підпис _________________________
                                      заявника 

(Інструкцію доповнено додатком 23 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 26.04.2006 р. N 541
,
додаток
23 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 29.07.2010 р. N 941
,
 від 28.07.2011 р. N 1378
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.01.2015 р. N 59)

   

Перелік документів, що додаються до заяви на
_____________________________________________________________
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

ліцензії з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Додаток 25 виключено 

(Інструкцію доповнено додатком 25 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 26.04.2006 р. N 541
,
 додаток 25 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 28.07.2011 р. N 1378
,
виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 10.07.2014 р. N 1001)

____________

Опрос