Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму Книги учета доходов и затрат субъекта малого предпринимательства - юридического лица и Порядок ее ведения

Государственная налоговая администрация
Приказ от 12.10.1999 № 554
Утратил силу

Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 12 жовтня 1999 року N 554

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1999 р. за N 713/4006

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2012 року N 1307)

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та Порядку її ведення, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 13 жовтня 1998 року N 477 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1998 року за N 689/3129, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Начальнику Зведеного управління методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування Фліссак Н. П. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення".

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. після державної реєстрації наказу "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" забезпечити тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Шитрю О. І.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

ПОРЯДОК
ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

1. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (надалі - суб'єкти малого підприємництва), зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, в якій у хронологічній послідовності на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

2. У графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

3. У графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

4. У графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів" відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

5. У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" відображаються суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

6. У графах 3, 4, 5, 6 не включаються до складу виручки (доходу) суми акцизного збору.

7. У графі 7 "Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку з веденням господарської діяльності" відображається фактична сума витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності.

8. Суб'єкт малого підприємництва щомісячно підбиває підсумки з 3 до 7 граф наростаючим підсумком з початку року.

9. За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період з відміткою банку про зарахування коштів.

Розрахунок про сплату податку на додану вартість здійснюється за формою і в порядку, визначеними для податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054, з урахуванням змін і доповнень до нього.

10. При поданні звітності до органу державної податкової служби суб'єкт малого підприємництва повинен мати при собі Свідоцтво про право сплати єдиного податку.

11. Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва.

Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то суб'єкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, зробленим у Книзі, яка велась раніше.

 

Начальник Зведеного управління
методології впровадження
нормативно-правових актів
з питань оподаткування
 

 
 
 
Н. П. Фліссак
 

 

Книга
обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
на 199__/200__ рік

Державна податкова адміністрація
(інспекція)______________________ 

  

  

Суб'єкт малого
підприємництва - юридична особа 

  

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 

_________________________________
                                   (назва) 

  

           

_________________________________
                             (адреса, телефон) 

  

  

Номери розрахункових (поточних) та інших рахунків, відкритих в установах банків ____________________________________________________________ 

N з/п 

Дата та номер банківського або касового документа  

Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) грн. 

Сума виручки від реалізації основних фондів, грн. 

Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, грн. 

Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів,
грн. (гр. 3 + 4 + 5) 

Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку з веденням господарської діяльності, грн.  

____________

Опрос