Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 04.10.1999 № 542
редакция действует с 09.02.2003

Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 4 жовтня 1999 року N 542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1999 р. за N 712/4005

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 10 липня 2000 року N 373
,
 від 13 січня 2003 року N 13

З метою виконання Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства (додається).

2. Начальнику Головного управління валютного контролю Кабанцю О. І. подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. після державної реєстрації цього Порядку забезпечити його тиражування та надсилання органам державної податкової служби всіх рівнів.

4. Керівникам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах організувати ретельне вивчення зазначеного Порядку з працівниками органів державної податкової служби та забезпечити суворе дотримання вимог чинного законодавства при застосуванні та стягненні штрафних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Копилова В.А.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

ПОРЯДОК
застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства".

1. Відповідальність резидентів за порушення вимог статті 2 Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства"

1.1. У разі одержання резидентом без отримання реєстраційного свідоцтва кредиту чи позики в іноземній валюті від нерезидента до такого резидента у відповідності до статті 2 вказаного Указу Президента України застосовуються штрафні санкції у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики, перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання кредиту чи позики.

Залучення резидентом іноземного кредиту, отриманого під гарантію Кабінету Міністрів України, не потребує отримання реєстраційного свідоцтва.

1.2. Резидент, який одержав кредит або позику без отримання реєстраційного свідоцтва, зобов'язаний здійснити реєстрацію договору та повідомити орган державної податкової служби.

1.3. У разі неповідомлення протягом 60 днів з моменту встановлення порушення (дати складання акту перевірки) про таку реєстрацію орган державної податкової служби здійснює в установленому порядку подання матеріалів для застосування спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

1.4. У разі одержання резидентом кредиту чи позики в іноземній валюті у сумі, що перевищує суму, яка зазначена в реєстраційному свідоцтві, сума перевищення вважається сумою кредиту чи позики, отриманої без реєстрації договору.

2. Відповідальність резидентів за порушення вимог пункту 2 статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 

2.1. Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.

2.2. Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладання штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України - на суму таких розрахунків). 

Якщо нерезиденти мають на території України представництва, яким відкрито рахунки типу "Н" або типу "П" у валюті України, то здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту не потребує індивідуальної ліцензії НБУ. Використання іноземної валюти в зазначених розрахунках за участю таких представництв є використанням іноземної валюти як засобу платежу на території України і потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 

(підпункт 2.2 пункту 2 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 10.07.2000 р. N 373)

2.3. Невиконання резидентами вимог щодо порядку та термінів декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України.

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що перебувають за межами України.

Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування штрафних санкцій.

2.4. Несвоєчасне подання, приховування або переказування встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладання штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.4 згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 10.07.2000 р. N 373)

3. Порядок застосування органами державної податкової служби штрафних санкцій

3.1. Штрафні санкції застосовуються в кожному виявленому випадку порушення. 

Органи державної податкової служби застосовують штрафні санкції, визначені в цьому Порядку, до резидентів і нерезидентів за винятком банків та інших фінансово-кредитних установ.

Матеріали про порушення валютного законодавства розглядає та приймає рішення про застосування санкцій начальник (заступник) державної податкової інспекції у районі. Якщо сума штрафу* перевищує 100,0 тис. доларів США, рішення повинно прийматись за згодою:

- від 100,0 тис. доларів США до 1 млн. доларів США - голови (заступника) державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі;

- від 1 млн. доларів США - голови (заступника) державної податкової адміністрації України.

____________
* Під сумою штрафу слід розуміти суму (вартість), еквівалентну певній сумі в доларах США, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного акта перевірки.

(підпункт 3.1 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 10.07.2000 р. N 373)

3.2. При виявлені фактів порушень валютного законодавства службова особа органу державної податкової служби складає акт документальної перевірки, у якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні пункти і статті цих актів. Факти порушень валютного законодавства юридичними особами викладаються у порядку, визначеному наказом ДПА України від 16.09.2002 N 429.

(підпункт 3.2 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

3.3. Рішення про застосування штрафних санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або його заступник за формою та в порядку, визначеними наказами ДПА України від 21.06.2001 N 253 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків" та від 17.03.2001 N 110 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби"

(підпункт 3.3 пункту 3 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

3.4. Підпункт 3.4 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

3.5. Підпункт 3.5 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

3.6. Підпункт 3.6 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

3.7. Підпункт 3.7 вилучено 

(згідно з наказом Державної податкової
 адміністрації України від 13.01.2003 р. N 13)

 

Начальник Головного управління
валютного контролю
 

 
О. І. Кабанець
 

 

_______________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

РІШЕННЯ N
про застосування штрафних санкцій за порушення вимог

Додаток вилучено 
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 13 січня 2003 року N 13)

____________

Опрос