Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о механизме рассмотрения документов и предоставления заключений относительно обоснованности причин превышения сроков возвращения выручки в иностранной валюте при исполнении внешнеэкономических договоров

Минэнерго
Положение, Приказ от 04.09.1999 № 282
Утратил силу

Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті при виконанні зовнішньоекономічних договорів

Наказ Міністерства енергетики України
від 4 вересня 1999 року N 282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 1999 р. за N 704/3997

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 10 лютого 2003 року N 63)

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. "Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297, від 02.10.98 N 1574, від 07.11.98 N 1753, від 07.12.98 N 1930, й доручення Кабінету Міністрів України від 15.04.99 N 21999/46, а також із метою вдосконалення організаційного механізму контролю за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства України при проведенні зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з виробничої кооперації в паливно-енергетичному комплексі, поставок складних технічних виробів, продукції ядерного призначення та за бартерними договорами (додається).

2. Начальнику Управління міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків Кухарчуку М. П. у триденний термін з дня підписання цього наказу подати вищезазначене положення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ від 20.08.99 N 257 скасувати як такий, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Селецького В. І.

 

Міністр 

І. В. Плачков 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з виробничої кооперації в паливно-енергетичному комплексі, поставок складних технічних виробів і продукції ядерного призначення та за бартерними договорами

1. Основні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882 "Про порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" зі змінами від 16.06.95 N 430, 17.08.98 N 1297, 02.10.98 N 1574, 07.11.98 N 1753, 07.12.98 N 1930, постанов Кабінету Міністрів України щодо бартерних/товарообмінних операцій та переліку товарів критичного імпорту від 29.04.99 N 756, 18.06.99 N 1080, а також протоколу засідання Комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно перебувають за її межами, від 02.04.99.

1.2. Положення визначає механізм розгляду Міністерством енергетики України (далі - Міненерго) звернень суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про видачу висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті при виконанні суб'єктами підприємницької діяльності зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

2. Перелік документів, які слід подавати на розгляд

2.1. Лист-звернення про надання висновків про здійснення зовнішньоекономічної діяльності (за довільною формою, з інформацією, що характеризує підприємство, сфери його діяльності) з обґрунтуванням потреби продовження встановлених контрактом термінів і зазначенням терміну продовження і перспективи вирішення питання.

2.2. Лист-клопотання головного органу управління (відповідного державного департаменту Міненерго - для підприємств державної форми власності).

2.3. Завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) в комплекті з додатками, при виконанні якого виникла потреба в отриманні ліцензії банку на продовження термінів повернення валютних платежів.

Якщо текст договору (контракту) викладений не українською мовою, то подається текст документа українською мовою, виконаний і завірений установою, яка має право на здійснення офіційного перекладу.

2.4. Документ, що засвідчує зміни в умовах виконання контракту.

2.5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, завірена в установленому порядку.

2.6. Довідка Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі про відсутність обмежень, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) та в його іноземного контрагента на здійснення ЗЕД та про відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України.

2.7. Довідка Державної податкової адміністрації про стан і динаміку сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.

2.8. Документи, що підтверджують обґрунтування причин затримки повернення валютної виручки.

За потреби від заявника може бути отримана додаткова інформація стосовно зовнішньоекономічного договору (контракту), щодо якого подається звернення.

Заявник несе повну відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у наданих ним документах.

3. Процедура подання документів на розгляд

3.1. Заявник не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення установленого терміну подає документи до Міненерго України. При цьому він має попередньо подати документи до Управління міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків (далі - УМЗЕЗ) та/або відповідного державного департаменту Міненерго з метою перевірки комплектності пакета.

4. Термін розгляду документів

4.1. УМЗЕЗ, отримавши від заявника пакет документів, у 10-денний термін надає заявнику висновок щодо обґрунтованості причин перевищення термінів розрахунку в іноземній валюті та періоду можливого її повернення за договорами з виробничої кооперації, поставок складних технічних виробів, продукції ядерного призначення та за бартерними договорами в галузі енергетики.

У разі надання позитивних висновків Міненерго готує в установленому порядку проект відповідного рішення і направляє його до Кабінету Міністрів України.

4.2. Після підписання і реєстрації рішення Кабінету Міністрів України Міненерго у триденний термін передає його копію заявнику.

4.3. Висновки негативного характеру у вигляді листа Міненерго направляються на адресу заявника.

5. Критерії, на підставі яких може бути визнана обґрунтованість та потреба продовження терміну проведення розрахунків

5.1. Обставини непереборної сили.

5.2. Виявлення в процесі виконання контракту дефектів, явищ, усунення яких є неможливим протягом 90 календарних днів або без усунення яких неможливе виконання наступних етапів робіт.

5.3. Зміна учасників договірних відносин.

5.4. Складність замовлення.

5.5. Виготовлення індивідуального обладнання (виробів), технологічний процес виготовлення якого (яких) потребує термінів, які перевищують 90 календарних днів (за наявності підтвердних документів підприємства-виробника).

5.6. Неможливість повернення імпортної частини бартерних договорів у законодавчо встановлені терміни у зв'язку з об'єктивно великими термінами виконання контракту, що обумовлено його характером та відображено в його умовах.

6. Випадки, коли звернення про обґрунтованість перевищення термінів розрахунків залишаються без розгляду

6.1. У разі експорту (у т. ч. і за бартерними/товарообмінними операціями) товарів (робіт, послуг), що входять до затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18.06.99 N 1080 та від 07.12.98 N 1930 переліку товарів (продукції, робіт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними/товарообмінними операціями, та до переліку товарів критичного імпорту.

6.2. За наявності порушення заявником п. 2 та/чи п. 3 цього положення.

 

Заступник начальника Управління
міжнародних і зовнішньоекономічних
зв'язків
 

 
 
Г. І. Фостіков
 

Опрос