Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении анализа эффективности деятельности приватизированных предприятий в послеприватизационный период

Минфин, Госкомстат, Министерство экономики Украины (1), Фонд государственного имущества
Приказ от 24.09.1999 № 116/223/1783/304
Утратил силу

Про проведення аналізу ефективності діяльності приватизованих підприємств у післяприватизаційний період

Наказ Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України,
Фонду державного майна України та 
Державного комітету статистики України
від 24 вересня 1999 року N 116/223/1783/304

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1999 р. за N 693/3986

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України,
 Міністерства фінансів України,
 Фонду державного майна України,
 Державного комітету статистики України
 від 24 листопада 2008 року N 721/1417/1396/464)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.98 N 1059 з метою інформаційного забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з питань аналізу ефективності діяльності приватизованих підприємств у післяприватизаційний період (далі - Міжвідомча комісія) НАКАЗУЄМО:

1. Установити, що аналіз соціально-економічних наслідків приватизації проводиться з метою вдосконалення законодавства з питань приватизації.

Матеріали аналізу подавати для розгляду до Міжвідомчої комісії згідно з планом її роботи.

2. Установити, що підготовку матеріалів здійснюють нижчезазначені центральні органи виконавчої влади разом із відповідними територіальними підрозділами і подають їх для узагальнення до Міністерства економіки:

2.1. Державний комітет статистики України:

статистичний бюлетень "Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності" (термін подання відповідно до плану статистичних робіт: річного бюлетеня - III декада травня, щоквартальних бюлетенів відповідно до Плану статистичних робіт - на 92-й день після звітного періоду);

статистичний бюлетень "Про діяльність підприємств, які змінили форму власності" (термін подання щоквартальних бюлетенів відповідно до Плану статистичних робіт - на 82-й день після звітного періоду).

2.2. Міністерство фінансів України (відповідальний виконавець - управління зовнішнього боргу):

інформацію про стан виконання зобов'язань приватизованими підприємствами, яким надавались кредити під гарантії Кабінету Міністрів України (термін - на 30-й день після звітного періоду).

2.3. Фонд державного майна України (відповідальні виконавці - департамент фінансової роботи, інформатики, програм та законодавчого забезпечення реформування власності, департамент інвестиційних зобов'язань):

оперативну інформацію про хід приватизації, надходження коштів до бюджету від приватизації державного майна в регіональному розрізі (термін - щомісяця, на 30-й день після звітного періоду);

аналіз виконання договорів купівлі-продажу в частині виконання інвестиційних зобов'язань, які приймалися за різними схемами продажу (термін - на 30-й день після звітного періоду).

2.4. Національне агентство з управління державними корпоративними правами (відповідальний виконавець - контрольно-аналітичний департамент):

аналіз ефективності управління державними корпоративними правами (термін подання квартальних звітів - не пізніше 45 днів, річних - не пізніше 60 днів після звітного періоду).

2.5. Агентство з питань банкрутства (відповідальний виконавець - управління впровадження антикризових заходів):

аналіз розгляду справ про банкрутство (термін - на 30-й день після звітного періоду).

2.6. Міністерство економіки Автономної Республіки Крим, обласні та міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідальний виконавець - управління або головне управління економіки та власності):

аналіз динаміки показників фінансово-господарської діяльності (перелік наведено в додатку 1) п'яти-шести приватизованих підприємств-представників, що мають визначальний вплив на економіку держави й регіону, за період роботи в правовому полі Закону України "Про господарські товариства" (термін поштового відправлення територіальними підрозділами: квартальних звітів до Міністерства економіки України - не пізніше 45 днів, річних - не пізніше 60 днів після звітного періоду).

3. Міністерство економіки України (відповідальний виконавець - управління з питань власності) здійснює:

порівняльний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності в цілому по Україні в галузевому розрізі (термін - на 90-й день після звітного періоду);

аналіз динаміки показників фінансово-господарської діяльності окремих підприємств-представників за період роботи в правовому полі Закону України "Про господарські товариства" (термін поштового відправлення територіальними підрозділами: квартальних звітів - не пізніше 45 днів, річних - не пізніше 60 днів після звітного періоду);

узагальнення матеріалів аналізу, наданих співвиконавцями (у тижневий термін після отримання матеріалів від співвиконавців).

4. Порядок і термін подання матеріалів аналізу, які готуються епізодично робочою групою, утвореною Міжвідомчою комісією, визначати згідно з планом роботи Комісії або окремими дорученнями керівництва залежно від розподілу функціональних обов'язків.

5. Підготовку пропозицій щодо подальшого вдосконалення структури та змісту статистичних показників роботи підприємств, методики аналізу результатів приватизації та підготовку пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства покласти на структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади, визначені в пунктах 2 і 3 цього наказу відповідальними виконавцями.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки С. Романюка, заступника Міністра фінансів А. Литвина, заступника Голови Фонду державного майна В. Васильєва, заступника Голови Держкомстату Ю. Шамшетдінова.

7. Скасувати спільний наказ Міністерства економіки України, Фонду державного майна України та Міністерства статистики України від 11.07.96 N 91/785/208.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

 
В. Кальник

Міністр фінансів України

І. Мітюков

Голова Фонду
державного майна України

 
О. Бондар

Виконуючий обов'язки
Голови Держкомстату України

 
В. Головко

 

Найменування показників

Одиниця
виміру

Середньооблікова чисельність працівників 

чоловік 

Основні фонди 

тис. грн. 

Обігові кошти 

тис. грн. 

Обсяг виробництва продукції 

тис. грн. 

питома вага в обсягах випуску промислової продукції регіону 

Витрати на виробництво 

тис. грн. 

у тому числі заробітна плата 

тис. грн. 

Обсяг реалізованої продукції 

тис. грн. 

у тому числі бартерних операцій 

тис. грн. 

Обсяг експорту 

тис. грн. 

у тому числі бартерних операцій 

тис. грн. 

Прибуток від реалізації 

тис. грн. 

Балансовий прибуток 

тис. грн. 

Заборгованість дебіторська 

тис. грн. 

Заборгованість кредиторська 

тис. грн. 

у тому числі перед бюджетом 

тис. грн. 

перед Пенсійним фондом 

тис. грн. 

з заробітної плати 

тис. грн. 

Інвестиції у виробництво 

тис. грн. 

у тому числі за рахунок прибутку 

тис. грн. 

амортизації 

тис. грн. 

позичкових коштів 

тис. грн. 

інших джерел

тис. грн. 

Примітка. Усі показники надавати наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

____________

Опрос