Идет загрузка документа (469 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об аттестации санитарных лабораторий предприятий и организаций в целях предоставления им права проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 21.04.1999 № 91
Утратил силу

Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21 квітня 1999 року N 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1999 р. за N 686/3979

Виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих
 частиною сьомою 
статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
 сфері господарської діяльності"
, дію цього наказу зупинено з 18 січня 2018 року
(згідно з повідомленням Державної регуляторної служби України
 від 24 січня 2018 року)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 19 лютого 2018 року N 283)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та з метою встановлення єдиних вимог до організації і здійснення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація санітарних лабораторій) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (додається).

1.2. Форму свідоцтва державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (додається).

1.3. Форму постанови про скасування свідоцтва про атестацію (додається).

2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, об'єктів, що мають особливий режим роботи, головному лікарю Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, головному лікарю СЕС лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, ректорам установ вищої медичної освіти (інститути, університети, академії), міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади взяти до керівництва у своїй роботі згадані вище документи.

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному транспорті:

3.1. Переглянути та затвердити склад комісій республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, на водному, залізничному транспорті з атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці. 

3.2. Щорічно, станом на 20 січня та 20 липня, надсилати до Головного санепідуправління МОЗ України перелік атестованих санітарних лабораторій підприємств, організацій (номер, дата виданих свідоцтв і термін їх дії) та скасованих свідоцтв.

3.3. До роботи з атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій залучати (за згодою) представників державної експертизи умов праці.

4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.11.92 N 6 "Про атестацію санітарних лабораторій підприємств, установ, організацій", від 08.02.95 N 26 "Про посилення контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442" і вказівку Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.93 N 29 "Про атестацію міжгалузевих, міжрегіональних санітарних лабораторій, підприємств, установ"; такими, що не застосовуються на території України, форми медичної документації N 330/У, 333/У, 334/У, 335/У, 336/У, які були затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР (наказ від 04.10.80 N 1030), і наказ МОЗ України від 26.08.98 N 261 як такий, що не набув чинності.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного санепідуправління Бережнова С. П.

 

Перший заступник Міністра охорони
здоров'я, Головний державний
санітарний лікар України
 

 
 
О. О. Бобильова 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Заступник Голови
Держстандарту України
 

 
О. М. Величко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою впровадження Положення про проведення органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці є:

реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці";

установлення єдиних вимог з організації та виконання органами, установами та закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - санітарно-гігієнічні дослідження) для атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація);

визначення загальних вимог до проведення санітарно-гігієнічних досліджень;

здійснення методичного керівництва атестованими санітарними лабораторіями підприємств і організацій.

1.2. Атестації підлягають санітарні лабораторії підприємств і організацій за списками, що узгоджені з органами Державної експертизи умов праці.

1.3. Атестацію проводять постійно діючі атестаційні комісії:

Міністерства охорони здоров'я України,

республіканської (Автономна Республіка Крим) санепідстанції,

обласних, Київської та Севастопольської міських санепідстанцій.

Склад атестаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України затверджує Головний державний санітарний лікар України. До складу комісії залучається (за згодою) представник Державної експертизи умов праці та соціальної політики України.

Склад атестаційних комісій санепідстанцій: республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських затверджує відповідний головний державний санітарний лікар. Очолює атестаційну комісію заступник головного державного санітарного лікаря з гігієнічних питань (голова комісії). До складу комісії обов'язково залучаються лікар з гігієни праці, завідувачі відповідних структурних підрозділів лабораторій санітарно-гігієнічного, радіологічного відділів санепідстанцій. До роботи в атестаційній комісії залучається (за згодою) представник Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики України, Автономної Республіки Крим та державні експерти умов праці обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій.

Експертиза поданих матеріалів проводиться експертом (членом комісії) у робочий час за основним місцем роботи.

Засідання та розгляд матеріалів комісією проводиться у робочий час.

1.4. Атестація передбачає:

розгляд та гігієнічну експертизу поданих матеріалів;

ведення журналу реєстрації санітарних лабораторій підприємств, організацій, які подали заяви для атестації на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 1);

складання висновку санітарно-гігієнічної експертизи (додаток 2);

перевірку фактичного стану санітарної лабораторії підприємства, організації на відповідність поданим матеріалам про атестацію;

складання акта перевірки (додаток 3);

підготовку листів-запрошень (телефонограм, телефаксів) підприємствам і організаціям на засідання атестаційної комісії;

оформлення протоколу атестаційної комісії за розглянутими питаннями (форма довільна);

видачу свідоцтва за формою, затвердженою цим наказом, або листа з обґрунтованою відмовою в атестації.

1.5. Допускається атестувати санітарну лабораторію підприємства, організації на право проведення окремих видів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці проводяться за методами, затвердженими МОЗ. Дозволяється використовувати чинні ГОСТи та ДСТУ щодо методів санітарно-гігієнічних досліджень, оцінки факторів виробничого середовища та трудового процесу.

1.7. Санітарні лабораторії підприємств і організацій, у яких термін дії свідоцтва закінчився, не мають права проводити надалі санітарно-гігієнічні дослідження для атестації робочих місць.

2. ВИМОГИ ДО САНІТАРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Матеріали щодо атестації санітарної лабораторії подаються у такій послідовності:

2.1. Керівник санітарної лабораторії підприємства, організації:

2.1.1. Направляє атестаційним комісіям такі матеріали в одному примірнику:

заяву (додаток 4 ДСТ);

копію атестата акредитації лабораторії на право проведення вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які можуть досліджуватись (додаток 5);

відомості про засоби вимірювальної техніки, які використовуються для виконання санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища і трудового процесу (додаток 6);

відомості про забезпеченість нормативною, методичною документацією для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та їх оцінки (додаток 7);

відомості про склад кадрів, що виконують санітарно-гігієнічні дослідження (додаток 8);

наказ про створення санітарної лабораторії на підприємстві, організації та положення про неї.

2.1.2. У разі закінчення терміну дії свідоцтва заявник направляє комісіям матеріали на чергову атестацію згідно з додатками 9, 10, 11, а також копії протоколів санітарно-гігієнічних досліджень 2 - 3 підприємствах.

2.1.3. Якщо санітарна лабораторія підприємства, організації хоче розширити обсяг санітарно-гігієнічних досліджень, то після закінчення терміну дії свідоцтва атестаційним комісіям подаються матеріали згідно з додатками 4 - 11.

2.2. Санітарні лабораторії підприємств, організацій повинні мати:

2.2.1. Засоби вимірювальної техніки для проведення зазначених у заяві та переліку санітарно-гігієнічних досліджень.

2.2.2. Кадри, які володіють зазначеними в додатку 7 цього Положення методами санітарно-гігієнічних досліджень, а також працюють на засобах вимірювальної техніки, зазначеної у додатку 6.

2.2.3. Методичну та нормативну базу, зазначену в додатку 7.

2.2.4. Приміщення для проведення санітарно-гігієнічних досліджень, обробки результатів вимірювань та досліджень згідно з нормативними документами.

2.2.5. Протоколи та журнали для оформлення результатів санітарно-гігієнічних досліджень та вимірювань (додатки 12 - 36).

2.3. Санітарні лабораторії підприємств, організацій мають право:

2.3.1. Проходити атестацію.

2.3.2. Проходити чергову атестацію у зв'язку з розширенням обсягу санітарно-гігієнічних досліджень.

2.3.3. Вносити пропозиції про зміну терміну атестації або припинення дії свідоцтва.

2.3.4. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії опротестовувати його головним державним санітарним лікарям України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

2.4. Санітарні лабораторії підприємств та організацій, що атестуються, зобов'язані:

2.4.1. Нести відповідальність за об'єктивність та достовірність відомостей, викладених у поданих матеріалах.

2.4.2. Надавати комісії додаткову інформацію, потрібну для проведення атестації.

2.4.3. Забезпечувати умови для перевірки матеріалів про проведення атестації.

2.5. Атестованим санітарним лабораторіям суворо дотримуватися обсягу санітарно-гігієнічних досліджень, наведених у свідоцтві на період його дії, та нести відповідальність згідно з чинним законодавством за результати досліджень.

3. ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Атестаційні комісії МОЗ України, санепідстанцій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя після одержання документів від замовника, а також підтвердження фінансування робіт з атестації протягом 20 календарних днів проводять їх оцінку.

Початком розгляду матеріалів вважається день реєстрації їх у журналах зазначених комісій, оформлених за формою додатка 1.

У разі відхилення матеріалів замовнику надсилається лист з обґрунтуванням причин відмови.

Повторна експертиза доопрацьованих матеріалів, відповідно до офіційних зауважень комісій, проводиться в термін - 10 календарних днів з дня повторної їх реєстрації в комісії.

3.2. Після розгляду матеріалів, у разі позитивного рішення про можливість атестації санітарної лабораторії підприємства, комісія перевіряє на місці відповідність кадрів, нормативних документів, засобів вимірювальної техніки, приміщень поданим матеріалам і складає акт згідно з додатком 2. Термін перевірки узгоджується з підприємством, організацією, санітарні лабораторії яких атестуються.

3.3. Прийняття комісією рішення (згідно з протоколом засідання) про видачу (відмову) свідоцтва про атестацію проводиться на підставі:

3.3.1. Реєстрації заяви в журналі (додаток 37).

3.3.2. Розгляду документів, які подані для атестації та їх експертної оцінки.

3.3.3. Перевірки відповідності поданих відомостей фактичному стану згідно з актом, оформленим за формою додатка 2.

3.4. Список атестованих санітарних лабораторій підприємств та організацій надсилається до Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики України та відповідних державних експертиз умов праці Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя двічі на рік, у якому вказуються термін дії свідоцтва, його номер та дата видачі, перелік факторів виробничого середовища і трудового процесу, які досліджуються санітарною лабораторією.

3.5. Оригінал примірника свідоцтва про атестацію видається представнику атестованої санітарної лабораторії підприємства, організації не пізніше як через 7 календарних днів після позитивного рішення на засіданні комісії. Другий примірник зберігається в комісії.

3.6. Максимальний термін дії свідоцтва про атестацію три роки.

3.7. У разі закінчення терміну дії свідоцтва комісія, яка його видала, розглядає матеріали, що подають санітарні лабораторії підприємства, організації згідно з додатками 9 - 11 цього Положення, та видає нове свідоцтво або обґрунтовану відмову в його видачі.

3.8. Комісії мають право:

3.8.1. Залучати до роботи з проведення атестації як експертів фахівців НДІ, навчальних закладів освіти, установ державної санепідслужби на договірних засадах (з числа атестованих санітарних лабораторій).

3.8.2. Запитувати від підприємств, організацій, санітарні лабораторії яких атестуються, додаткові матеріали, потрібні для проведення атестації.

3.9. Комісії зобов'язані:

3.9.1. Виконувати пп. 1.6, 3.1 - 3.7 цього Положення.

3.9.2. Видавати свідоцтва або лист з обґрунтуванням відмови в атестації.

3.9.3. Вести облік свідоцтв про атестацію санітарних лабораторій згідно з додатком 37.

4. Питання про скасування дії свідоцтва санітарної лабораторії підприємства, організації з числа атестованих вирішують Головний державний санітарний лікар України (його заступники), головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя.

4.1. Підставою для скасування дії свідоцтва є:

4.1.1. Рішення атестаційної комісії (довільна форма) за висновками гігієнічної експертизи (додаток 2) матеріалів атестації санітарної лабораторії підприємства, організації.

4.1.2. Акт перевірки діяльності санітарної лабораторії підприємства, організації та виявлені при цьому порушення з питань проведення санітарно-гігієнічних досліджень за формою додатка 3, у тому числі за поданням державної експертизи умов праці стосовно атестації робочих місць.

4.2. Скасування дії свідоцтва оформляється постановою Головного державного санітарного лікаря України, областей, міст Києва, Севастополя за формою, яка затверджена цим наказом.

4.3. Повідомлення про скасування дії свідоцтва надсилаються до підприємства, організації, яким підпорядкована санітарна лабораторія, та Державної експертизи з умов праці Міністерства праці та соціальної політики. При потребі копії постанови можуть бути надіслані до інших зацікавлених державних органів, організацій.

 

Начальник Головного
санепідуправління МОЗ України
 

 
С. П. Бережнов
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації санітарних лабораторій підприємств, організацій, які подали заяви для атестації на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

N
з/п 

Назва
підпри-
ємства 

Дата отримання заяви 

Повнота поданих матеріалів 

Оцінка поданих матеріалів 

Дата перевірки фактичного становища санітарної лабораторії підпри-
ємства 

Номер і дата протоколу засідання комісії 

N, дата видачі свідо-
цтва 

Примітка 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ВИСНОВОК
гігієнічної експертизи матеріалів санітарної лабораторії

_______________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)

на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці

Висновок складається з:

1. Переліку поданих та розглянутих документів, їх відповідності пункту 2.1.1 Положення.

2. Зауважень за результатами розглянутих документів.

3. Висновку про можливість атестації конкретної санітарної лабораторії.

Форма довільна за кожним пунктом.

Експерт 

___________________
(посада) 

___________________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

 

АКТ

перевірки 

____________________________________________________
                                                (назва санітарної лабораторії підприємства) 

з метою його атестації на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 

У період з "___" _______________ 199__ р. до "___" _______________ 199__ р. 

на підставі поданої 

________________________________________________________
                            (назва санітарної лабораторії підприємства) 

______________________________________________________________________

заявки N ______________від "___" _______________ 199__ р. атестаційна комісія МОЗ
України у складі: _______________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

провела перевірку 

_________________________________________________
                         (назва санітарної лабораторії підприємства) 

______________________________________________________________________

Перевіркою встановлено:

1. ____________________________________________________________________

(назва санітарної лабораторії підприємства)

буде проводити (або проводила) санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу. Крім того, за період дії свідоцтва були проведені дослідження

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2. Засоби вимірювальної техніки відповідають (не відповідають) (потрібне підкреслити) вимогам проведення санітарно-гігієнічних досліджень (при невідповідності - вказати причини). 

3. Лабораторія забезпечена нормативною та методичною документацією, яка відповідає (не відповідає) (потрібне підкреслити) вимогам проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища.

4. Кваліфікація та досвід роботи персоналу дає змогу (або не дає) (потрібне підкреслити) проводити санітарно-гігієнічні дослідження.

5. Мають (або не мають) (потрібне підкреслити) місце факти проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів, які не перелічені у свідоцтві

від "___" _______________ 199__ р. 

N ____, а саме 

_____________________
       (перелік факторів) 

______________________________________________________________________.

ВИСНОВОК

Санітарна лабораторія підприємства 

_________________________________
                                   (назва) 

______________________________________________________________________:

1. Має умови для виконання санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу: ___________________________

______________________________________________________________________

(перелік шкідливих речовин та факторів)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

для проведення атестації робочих місць за умовами праці і може бути рекомендовано атестаційній комісії МОЗ України (області, міста) (потрібне підкреслити) для його атестації у вищевказаному обсязі.

2. Порушує (або не порушує) (потрібне підкреслити) покладені на нього обов'язки.

Голова атестаційної
комісії 

_________________
(підпис) 

Члени комісії 

_________________
_________________
(підписи) 

З актом ознайомився 

  

_______________________
     (прізвище, ініціали, посада) 

_________________
(підпис) 

 

____________________________________________
(назва державної санепідустанови)

__________________________________________________

ЗАЯВА

Прошу атестувати санітарну лабораторію 

____________________________
            (назва підприємства, адреса, 

______________________________________________________________________

відомча належність)

для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, для атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок атестації робочих місць за умовами праці".

ДОДАТКИ:

перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які можуть досліджуватися;

відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання санітарно-гігієнічних досліджень;

копія атестата акредитації лабораторії на право проведення вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

забезпеченість нормативною та методичною документацією для проведення санітарно-гігієнічних досліджень та гігієнічної оцінки їх результатів;

кадровий склад фахівців, що проводять санітарно-гігієнічні дослідження;

наказ про створення санітарної лабораторії.

Оплату гарантую. Р/р N __________________ в ______________________________ 

_______________________________________________________________________

МФО 

__________________________________________ 

Ідентифікаційний N 

__________________________________________
                                     (код підприємства) 

_____________________________
(керівник підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" _______________ 199__ р.

 

ПЕРЕЛІК
факторів виробничого середовища та трудового процесу*, які можуть досліджуватися

____________
* На мові документа-оригіналу.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва санітарної лабораторії підприємства)

1. Шкідливі хімічні речовини ____________________________________________

(назва згідно з нормативними документами)

______________________________________________________________________

2. Пил-аерозоль ________________________________________________________

(назва згідно з нормативними документами)

3. Вібрація ____________________________________________________________

(загальна або місцева)

4. Шум _______________________________________________________________

(рівень звукового тиску або еквівалентний рівень)

5. Інфразвук ___________________________________________________________

6. Ультразвук __________________________________________________________

7. Неіонізуюче випромінювання __________________________________________

(вид та діапазон)

8. Іонізуюче випромінювання ____________________________________________

(вид та діапазон)

9. Мікроклімат _________________________________________________________

(назва показників)

10. Атмосферний тиск __________________________________________________

(вказати рівень)

11. Біологічні фактори __________________________________________________

(назва згідно з нормативними документами)

12. Важкість праці _____________________________________________________

(перелік показників)

13. Напруженість праці _________________________________________________

(перелік показників)

14. Освітлюваність для визначення напруженості зору

_____________________________
(керівник, підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 199__ р.

 

ВІДОМОСТІ
про засоби вимірювальної техніки для виконання санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу санітарної лабораторії

________________________________________________________
(указати підприємство)

Назва небезпечного та шкідливого фактора 

Назва засобів вимірювальної техніки (марка), вид 

Заводський N, засіб вимірювальної техніки 

Головні технічні характе-
ристики (діапазон вимірю-
вальної техніки) 

Дата і N свідоцтва повірки засобів вимірювальної техніки та термін дії 

 

  

  

  

  

  

 

_____________________________
(керівник підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 199__ р.

 

Забезпеченість нормативною та методичною документацією санітарної лабораторії
_____________________________________________________
(указати підприємство)
для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної оцінки

Назва шкідливого та небезпечного фактора 

Нормативно-методичні документи, які використовуються для проведення досліджень 

Нормативні документи, за якими проводиться оцінка 

Назва НМД 

Коли і ким затверджений 

Назва документа 

Коли і ким затверджений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_____________________________
(керівник підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 199__ р.

 

Кадровий склад санітарної лабораторії

______________________________________________
(указати підприємство)

N
з/п 

Прізвище та ініціали 

Посада 

Освіта, фах (назва закладу, який закінчив, рік закінчення)  

Дослідження, яке виконує 

Де, коли проходив спеціалізацію, підвищення кваліфікації, удосконалення 

Стаж роботи за фахом 

Примітка 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_____________________________
(керівник підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 199__ р.

 

МАТЕРІАЛИ
за 199 __ р. щодо характеристики виробничого середовища і трудового процесу за результатами проведених санітарно-гігієнічних досліджень

N
з/п 

Назва підпри-
ємства 

Фактори виробничого середовища і трудового процесу  

Кількість досліджень 

З них, що перевищують гранично-
допустимі
концен-
трації
та рівні  

III клас умов праці згідно з Гігієнічною класифікацією,

у тому числі: 

1 ступінь 

2 ступінь 

3 ступінь 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_____________________________
(керівник підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" _______________ 199__ р.

 

Забезпеченість нормативними документами та засобами вимірювальної техніки
________________________________________________________________,
(назва санітарної лабораторії підприємства)
що були використані для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу за 199_ р.

N
з/п 

Назва шкідливого і небезпечного фактора 

Назва нормативно-
методичного документа для проведення досліджень 

Назва нормативно-
методичного документа для оцінки результатів досліджень 

Назва засобу вимірювальної техніки, що використо-
вувався при проведенні досліджень 

 

  

  

  

  

  

 

_____________________________
(керівник  підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 199__ р.

 

ЗВІТ

про роботу санітарної лабораторії ________________________________________

(назва підприємства, організації)

за період дії свідоцтва N __________________ "_______"______________________ 

_____________________________________________________________________

(довільна форма)

У звіті подаються загальні відомості про санітарно-гігієнічні дослідження, що виконувалися для атестації робочих місць, загальна кількість досліджень за видами і кількістю, що не відповідає діючим нормативам, труднощі, з якими зіткнулися фахівці при виборі та проведенні досліджень, зміни в кадровому складі, нормативній документації та приладах.

Місцезнаходження санітарної лабораторії підприємства, організації (адреса), забезпеченість обладнанням (каналізація, вентиляція, лабораторні меблі та ін.) та набором приміщень відповідно до вимог СН N 535-81 "Інструкція до проектування санітарно-епідеміологічних станцій" та Положення про взаємодію підприємств, організацій, установ і санітарно-епідеміологічних станцій з лабораторного контролю за станом умов праці N 5.05.25-1170 від 20.10.88 та ін.

_____________________________
(керівник  підприємства, організації) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" _______________ 199__ р.

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень повітря робочої зони

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення відбору проб повітря __________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення __________________________________

_____________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується _____________ 

_____________________________________________________________________

4. Мета відбору проб повітря ___________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки ________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _______________________________________________ 

(номер свідоцтва, клеймування, дата дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) __________________________________________________________________

(проводиться відбір проби)

б) __________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ___________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили відбір проб _________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(підписи)

10. Умова відбору проб ________________________________________________

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

11. Результати досліджень:

N проби 

Місце відбору проб 

Температура сухого та вологого термометра, відносна вологість повітря  

Атмосферний тиск,
мм рт. ст. 

Швидкість аспірації,
л/хв. 

Тривалість відбору проби, хв. 

Назва речовини, що визна-
чається  

Визначена концент-
рація,
мг/куб. м 

Гранич-
нодоп. концентра-
ція,
мг/куб. м 

Методика дослід-
жень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що виконувала дослідження) 

____________________
(підпис) 

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

М. П. 

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря або завідувача сан. лабораторії підприємства) 

__________________
(підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень повітря робочої зони при роботі з біологічними факторами

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень __________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення __________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується _____________ 

_____________________________________________________________________

4. Мета досліджень ____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку ________________________________________________ 

(номер свідоцтва, час дії)

7. Дата відбору проб _______________ доставки _____________

8. Умови транспортування ______________________________________________

(вид транспорту)

9. Нормативи, у відповідності до яких:

а) ____________________________________________________________________

(проводиться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

10. Швидкість аспірації, куб. дм/хв. _________________________________________ 

11. Час протягування повітря _____________________________________________

12. Назва мікробіологічних показників, що визначаються ______________________ 

13. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

14. Посада, прізвище та ініціали фахівця, що проводив відбір повітря

______________________________________________________________________

(підпис)

15. Результати дослідження:

Місце відбору проб 

Назва поживного середовища для відбору 

Швидкість протягування повітря, м/с 

Об'єм пропущеного повітря,
куб. м 

Дослідження на мікроорганізми (назва мікроорганізмів,
кільк. КУО
на чашках) 

Результати досліджень, кількість мікроорга-
нізмів
в 1 куб. м 

Нормативне значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дослідження проводив 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________
(підпис) 

16. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства) 

  

__________________________
(підпис) 

М. П.

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса _________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується ______________ 

______________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

______________________________________________________________________

6. Відомості про повірку _________________________________________________ 

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

______________________________________________________________________

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(підписи)

10. Результати досліджень та розрахунків:

Інтервал 

Відлік рівнів в інтервалі 

Кількість досліджень в інтервалі 

Часткові індекси 

38 - 42 

  

  

  

43 - 47 

  

  

  

48 - 52 

  

  

  

53 - 62 

  

  

  

63 - 67 

  

  

  

68 - 72 

  

  

  

73 - 77 

  

  

  

78 - 82 

  

  

  

83 - 87 

  

  

  

88 - 92 

  

  

  

93 - 97 

  

  

  

98 - 102 

  

  

  

103 - 107 

  

  

  

108 - 112 

  

  

  

113 - 117 

  

  

  

118 - 122 

  

  

  

Сумарний індекс 

  

  

  

Поправка 

  

  

  

Еквівалентний рівень 

  

  

  

Максимальний рівень імпульсного шуму _________ дБА "І"; дБ "А"

Назва виробничої ділянки 

Рівень шуму на ділянці 

Час дії, хвилин 

Поправка 

Різниця 

Енерге-
тичне
суму-
вання 

Еквівалентний
рівень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються __________________

______________________________________________________________________

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування)

Назва, тип 

Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму

______________________________________________________________________

(еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму)

13. Допустимий рівень ______________ до ____________________

14. Дослідження проводив, посада, прізвище, ім'я, по батькові 

______________
            (підпис) 

15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________

М. П.

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства, підпис)

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень ультразвуку

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, назва обладнання, технологічний процес, що виконується
______________________________________________________________________

4. Мета досліджень, характер ультразвуку __________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _________________________________________________

(номер свідоцтва, клеймування, дата дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження _________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(підписи)

10. Результати дослідження повітряного ультразвуку:

а) в 1/3 октавних смугах частот:

Точки дослідження контуру машини на робочому місці  

Кількість досліджень у точці 

Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 октавних смугах із середньогеометричними частотами (кГц) 

12,5 

16,0 

20,0 

25,0 

31,5 

63 

125 

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

Робоче місце*
(робоча зона)

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* При виконанні робіт у робочій зоні досліджень не менш ніж у 3 точках.

б) в октавних смугах частот:

Точки досліджень контуру машини на робочому місці 

Кількість досліджень у точці 

Рівні звукового тиску (дБлін) в октавних смугах із середньогеометричними частотами (кГц) 

16 

31,5 

63 

125 

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

Робоче місце*
(робоча зона)

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

11. Результати досліджень контактного ультразвуку:

Місце досліджень 

Рівень 

  

  

12. Допустимий рівень __________________ 

з ___________________________________
                       (назва, номер документа) 

дослідження проводив 

___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

13. ВИСНОВОК (оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) _________________________________________________________________________

М. П. 

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові  санітарного лікаря або зав. сан. лаб.  підприємства) 

__________________
(підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
__________________
(номер, дата)
проведення досліджень вібрації

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень __________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення __________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Мета досліджень, характер вібрації ____________________________________

_____________________________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки _________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку _______________________________________________

(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ___________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ___________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили дослідження

_____________________________________________________________________

(підписи)

_____________________________________________________________________

10. Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та розрахунків*

_______________________________
(підкреслити потрібне)

Назва, тип
машини,
обладнання,
що вико-
ристову-
ються 

Характер вібрації, час дії, хвилин 

Осі досл. 

Кіль-
кість дослід. в 1 точці 

Рівні в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Дц 

16 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

  

  

  

1
2
3
серед. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Енергетичне сумування 

|__ 

__| 

|__ 

__| 

|__ 

__| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|_ 

_| 

  

  

|__ 

__| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|__ 

____ 

____ 

__| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|__ 

__| 

|__ 

__| 

|__ 

__| 

|__ 

__| 

  

  

  

  

  

  

  

  

|__ 

__| 

  

  

|_ 

_| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|__ 

___ 

____ 

__| 

  

  

Корегований рівень 

  

  

  

  

  

  

дБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Еквівалентний рівень (вібраційне навантаження) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, дБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумарний еквівалентний рівень** ___________________ дБ 

  

  

  

  

  

Сумарний еквівалентний рівень ___________________ дБ 

  

  

  

  

  

Дослідження проводив ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

____________
* При використанні декількох машин, обладнань і т. ін. заносяться дані про кожні з них.

** При використанні декількох машин, обладнання і т. ін. еквівалентні рівні підлягають енергетичному сумуванню.

11. Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:

Назва джерела вібрації 

Характер вібрації 

Осі дослідж. 

Кількість імпульсів 

Допустима кількість імпульсів 

Величина*
вібровпливу
(у разах від
допустимого) 

за
1 годину 

за
зміну 

за
1 годину 

за
зміну 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за кожним, результат підсумовується.

Сумарна величина вібровпливу.

12. Допустимий рівень ________________________________________________

(назва, номер документа)

13. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства) 

  

__________________________
(підпис) 

М. П.

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень шумової характеристики

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень __________________________________________

2. Відомча належність, місто, найменування підприємства, адреса, цех, відділення
______________________________________________________________________

3. Назва обладнання (машини), шумова характеристика якої визначається

______________________________________________________________________

4. Мета дослідження ____________________________________________________

(установлення ПДШХ, ТДШХ)

5. Особливі умови ______________________________________________________

6. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

7. Відомості про повірку ________________________________________________

(номер свідоцтва, термін дії)

8. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились дослідження

______________________________________________________________________

9. Присутні від підприємства _____________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

10. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

_____________________________________________________________________

(підписи)

11. Розташування точок досліджень (ескіз)

12. Площа поверхні, що досліджується, ______________________ кв. м

13. Значення показників для розрахунку поправки на габарити:
a _________ b _________ c _________ d _________ l1 _________ l2 _________ l3 _________
h1 __________ h2 __________ 10 lg s/s0 _________ 

14. Результати досліджень та розрахунки:

N
з/п 

Кількість досліджень у точці 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц 

Рівень
шуму,
дБ "А" 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середнє значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поправка на габарити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Корегований рівень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень, що нормується за
________________
(назва нормативу) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Дослідження проводив 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

___________________
(підпис) 

15. Висновок ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства, підпис)

М. П.

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень електромагнітного поля

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується ______________

______________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________ 

(найменування, тип, заводський номер)

______________________________________________________________________

6. Відомості про повірку _________________________________________________ 

(N свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства _____________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  

___________________________________
(підпис) 

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

______________________________________________________________________

(підписи)

10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані

11. Результати досліджень _______________________________________________

N
з/п 

Тип джерела випромін. 

Робоча частота 

Потуж-
ність 

Режим роботи джерела випром. 

Відстань від джерел. випр. 

Висота від підлоги, м 

Час перебування в зоні дії 

Напруженість ЕМП 

Щільність
потоку енергії
мкВт/кв. см 

Засоби захисту 

При-
мітка 

Е - В/м 

Н - А/м 

Досл. знач. 

ГДР 

Досл. знач. 

ГДР 

Досл. знач. 

ГДР 

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дослідження проводив 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________
(підпис) 

12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 
М. П.

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства) 

  

__________________________
(підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
дозиметричного контролю лазерного випромінювання

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується ______________ 

______________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку ________________________________________________

(N свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Джерело і його призначення ___________________________________________

(паспортні дані на установку і ОКГ)

9. Довжина хвилі _______________________________________________________

10. Тривалість імпульсу _________________________________________________

11. Частота повторення _________________________________________________

12. Тривалість робіт за зміну _____________________________________________

13. Фон освітлення _____________________________________________________

14. Діаметр джерела випромінювання _____________________________________

15. Вид випромінювання ________________________________________________

16. Присутні від підприємства ___________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

17. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

_____________________________________________________________________

(підписи)

18. Номери точок досліджень на ситуаційному плані

19. Результати досліджень _____________________________________________:

N
з/п 

N точки в плані 

Місце прове-
дення дослід-
жень 

Відстань від відбиваючої поверхні до точки кон., м 

Відстань від відбиваючої поверхні до лазер. уст., м 

Кутова
розходжу-
вальність,
рад 

Вх
діаф-
рагми 

К діаф-
рагми 

Час виміру годин, хв. 

Досліджені величини 

При-
мітка 

  

  

  

  

  

Потужн.
ЛВ, Pвим, Вт 

Енергія,
ЛВ,
Wвим, Дж 

Рів.опр 
ом. Е, Вт/кв. м 

Енерге-
тична експ., H,
Дж/кв. м 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Розрахунки граничнодопустимих рівнів згідно з СН ________________________

________________________________________________________________________

Дослідження проводив 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________
(підпис) 

21. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 
М. П.

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства) 

  

__________________________
(підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень важкості та напруженості праці

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується ______________ 

______________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку ________________________________________________

(N свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої: 

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження
______________________________________________________________________

(підписи)

10. Результати досліджень важкості та напруженості трудового процесу:

N
з/п  

Показники важкості та напруженості трудового процесу   

Виміряне
значення  

Нормативне
значення  

1  

2  

3  

4  

   

Важкість праці  

   

   

1  

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг, м  

   

   

1.1  

При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового пояса) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:  

  

  

для чоловіків  

  

  

для жінок  

  

  

1.2  

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг):  

  
  
  

  
  
  

при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м:  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2  

Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг:  

   

   

2.1  

Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину):  

   
  

   
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2.2  

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:  

   
  

   
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2.3  

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни з робочої поверхні:  

   
  

   
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

з підлоги:  

  
  

  
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

3  

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну):  

   

   

3.1  

При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук)  

   

   

3.2  

При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового пояса)  

   

   

4  

Статичне навантаження*  

  
  
  

  
  
  

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кг/с  

однією рукою  

двома руками  

  

  

за участю м'язів корпусу та ніг  

  

  

5  

Робоча поза  

   

   

6  

Нахили корпусу (кількість за зміну)  

   

   

7  

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км  

   

   

____________
* Тільки для чоловіків, для жінок слід приймати значення на 40 % нижче від указаних.

Продовження додатка 20    

  

Напруженість праці 

  

  

Інтелектуальні навантаження 

  

  

1.1 

Зміст роботи: 

  

  

1.2 

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка 

  

  

1.3 

Ступінь складності завдання 

  

  

1.4 

Характер виконуваної роботи 

  

  

Сенсорні навантаження 

  

  

2.1 

Тривалість зосередженого спостереження (у % від часу зміни) 

  

  

2.2 

Щільність сигналів (світлових, звукових та ін.) та повідомлень у середньому за 1 годину роботи 

  

  

2.3 

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження 

  

  

2.4 

Навантаження на зоровий аналізатор 

  

  

2.4.1 

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працівника до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.2 

Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи та ін.) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.3 

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин за зміну) 

  

  

2.5 

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій потребі сприйняття мови чи диференційованих сигналів)  

  

  

Емоційне навантаження: 

  

  

3.1 

Ступінь відповідальності 

  

  

Значущість помилки 

3.2 

Ступінь ризику для власного життя 

  

  

3.3 

Ступінь ризику для безпеки інших осіб 

  

  

Монотонність навантажень 

  

  

4.1 

Кількість елементів (прийомів), потрібних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово 

  

  

4.2 

Тривалість (с) виконання простих виробничих завдань, що повторюються 

  

  

Режим праці 

  

  

5.1 

Змінність роботи 

  

  

11. Висновки (оцінка за Гігієнічною класифікацією...) _______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 
М. П.

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сан.  лікаря або зав. сан. лаб. підприємства) 

  

__________________________
(підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень освітленості робочого місця

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується ______________ 

______________________________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку ________________________________________________

(номер свідоцтва, клеймування, дата дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

_____________________________________________________________________

(підписи)

Роз-
ряд
робо-
ти 

Під-
роз-
ряд 

Освітлення 

Сліпуче
освітлення 

Наяв-
ність
поли-
ску 

Пульсація
освітленості,
Кг, % 

Ультрафіо-
летова
радіація, Еуф.
Вт/кв. м 

Штучне освітлення, люкс 

Природне освітлення,
КЕО 

Поєднане освітлення, КЕО 

Місце виміру та техпроцес 

Сис-
тема
ос-
віт-
лен-
ня
(зага-
льне,
міс-
цеве,
комбі-
нова-
не) 

Ре-
зуль-
тат
ви-
міру 

Нор-
мати-
вне
зна-
чен-
ня 

Сис-
тема
освіт-
лення
(вер-
хнє,
бічне,
комбі-
нова-
не) 

Ре-
зуль-
тат
ви-
міру 

Нор-
мати-
вне
зна-
чен-
ня 

Сис-
тема
при-
род-
ного
та
штуч-
ного
освіт-
лення 

Резуль-
тат
дослід-
ження 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

 
 

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної техніки, повірка
Номер та дата протоколу, засоби вимірювань, держперевірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові, виконання досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто його склав _____________________________________________

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво на право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень метеорологічних факторів

1. Дата проведення досліджень ___________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Робоче місце, професія ________________________________________________

4. Мета досліджень _____________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки __________________________________________

(найменування, тип, заводський номер)

______________________________________________________________________

6. Відомості про повірку _________________________________________________ 

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ____________________________________________________________________

(проводяться дослідження)

б) ____________________________________________________________________

(оцінюються результати)

8. Присутні від підприємства ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження ___________ 

______________________________________________________________________

(підписи)

10. Результати досліджень:

N
з/п 

Робоче місце та технологічний процес 

Температура повітря, град. C 

Нормативні рівні 

Відносна вологість, % 

Швид. руху повітря, м/с 

Інтенсивність інфрачервон. випромін. 

Інтенсивність ультрафіол. випромін. 

за ку-
льо-
вим
тер-
момет-
ром 

за су-
хим
термо-
мет-
ром 

за во-
логим
термо-
мет-
ром 

індекс ВБЖТ 

індекс ВБЖТ 

сухого термо-
метра 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дослідження проводив 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________
(підпис) 

Висновки (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...) ________ 

________________________________________________________________________

 
М. П.

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства, підпис) 

 

МОЗ України 

____________________________
(назва установи) 

Свідоцтво про право проведення 

досліджень 

_________________
(номер, дата) 

ПРОТОКОЛ*
___________________
(номер, дата)
проведення досліджень іонізуючого випромінювання

____________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

1. Дата проведення досліджень ____________________________________________

2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________________________

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується

_______________________________________________________________________

4. Мета досліджень ______________________________________________________

5. Засоби вимірювальної техніки ___________________________________________

(найменування, тип приладу, заводський номер)

6. Відомості про повірку __________________________________________________

(номер свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) проводяться дослідження _______________________________________________

б) оцінюються результати _________________________________________________

8. Присутні від підприємства ______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили дослідження __________

_______________________________________________________________________

(підписи)

10. Результати досліджень: 

Місцезнаходження точки, в якій проводились дослідження 

Активність на робочому місці (мКю) 

Потужність експози-
ційної дози (мР за годину) 

Доза зовніш-
нього
опромі-
нення 

Час, на протязі якого проводились дослідження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ефективна доза в перерахунку на рік _____________________________________

_____________________________________________________________________

11. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

М. П.

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан. лаб. підприємства, підпис) 

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
проведення досліджень

Почато ______________

Закінчено ____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Реєстр. N  

Дата реєстрації 

Назва підприємства, установи, організації, де проводились дослідження 

Виробничий фактор 

Прізвище, ім'я,
по батькові досліджу-
вачів
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони

Почато _____________

Закінчено _____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

N проби 

Місце відбору проб 

Температура сухого та вологого термометра, відносна вологість повітря  

Атмос-
ферний тиск,
мм рт. ст. 

Швидкість аспірації, л/хвил. 

Тривалість відбору проби, хвил. 

Назва речовини, що визнача-
ється 

Визначена концен-
трація,
мг/куб. м 

Гранично-
доп.
концент-
рація,
мг/куб. м 

Мето-
дика дослід-
жень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки, повірка, прізвище, ім'я, по батькові та посада виконавця досліджень _______________________________________

_______________________________________________________________________

Висновок та хто його склав _______________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони при роботі з біологічними факторами

Почато ____________________

Закінчено __________________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Місце відбору проб 

Назва поживного
середовища для відбору 

Швид-
кість протя-
гування повітря, м/с 

Об'єм пропу-
щеного повітря, куб. м 

Дослідження на мікроорганізми (назва мікроорганізмів, кількість КУО на чашках) 

Результати досліджень, кількість мікроорга-
нізмів в
1 куб. м 

Норма-
тивне значення 

Назва підприємства, адреса, цех, відділення, робоче місце, професія, дата, номер протоколу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто його склав _____________________________________________

_____________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень шумового навантаження та інфразвуку

Почато ________________

Закінчено _____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Найменування підприємства, цеху, відділення, робоче місце, професія __________

_______________________________________________________________________

Номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки, повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень ________________________

Результати досліджень та розрахунків:

Інтервал досліджень 

Відлік рівнів в інтервалі 

Кількість досліджень в інтервалі 

Часткові індекси 

38 - 42 

  

  

  

43 - 47 

  

  

  

48 - 52 

  

  

  

53 - 62 

  

  

  

63 - 67 

  

  

  

68 - 72 

  

  

  

73 - 77 

  

  

  

78 - 82 

  

  

  

83 - 87 

  

  

  

88 - 92 

  

  

  

93 - 97 

  

  

  

98 - 102 

  

  

  

103 - 107 

  

  

  

108 - 112 

  

  

  

113 - 117 

  

  

  

118 -122 

  

  

  

Сумарний індекс 

  

  

  

Поправка 

  

  

  

Еквівалентний рівень 

  

  

  

Максимальний рівень шуму_________дБА "І"; дБ "А"

Назва виробничої ділянки 

Рівень шуму на ділянці 

Час дії, хвилини 

Поправка 

Різниця 

Енергетичне суму-
вання 

Еквіва-
лентний рівень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються ____________________ 

_____________________________________________________________________

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування)

Назва, тип 

Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму _________________________________________________

______________________________________________________________________

Еквівалентний рівень шуму ______________________________________________

(еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму) 

Висновок та хто його склав: ______________________________________________

______________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень ультразвуку

Почато ________________

Закінчено _____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Результати досліджень повітряного ультразвуку в 1/3 та октавних смугах частот:

Точки досліджень контуру машини на робочому місці (РМ) 

Кількість дослід-
жень у точці
 

Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 та октавних смугах з середньогеометричними частотами (кГц) 

12,5 

16,0 

20,0 

25,0 

31,5 

63 

125 

  

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної техніки, повірка:

________________________________________________
________________________________________________

Номер та дата протоколу, посада, прізвище, ім'я та по батькові виконавця досліджень:
____________________________________________________ 

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

Робоче місце
(робоча зона)

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

1
2
3
середня 

  

  

  

  

  

  

  

Результати досліджень контактного ультразвуку:

Місце досліджень 

Рівень 

 

  

Висновок та хто його склав _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень вібрації

Почато ________________

Закінчено ______________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та розрахунків:
_________________________________
(підкреслити потрібне)

Назва, тип машини, облад-
нання, що
викорис-
товуються* 

Характер вібрації, час дії, хвилин 

Осі дослідж. 

Кіль-
кість
дослід.
в одній точці 

Рівні в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц 

16 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

____________
* При використанні декількох машин, обладнання і т. ін. заносяться дані про кожні з них.

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

серед. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Енергетичне підсумовування 

  

  

______
|           | 

   ______
   |           |

 
   |_____| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   _____
   |         | 

  

 
   |_______| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 |_____________| 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

|_____| 

|_____| 

|_____| 

|_____| 

 

  

  

  

  

  

  

|______| 

  

  

|______| 

  

  

  

  

  

  

  

  

|______________| 

  

Коректований рівень 

  

  

  

  

  

дБ 

  

  

  

дБ 

  

Еквівалентний рівень
(вібраційне навантаження) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дБ 


Сумарний еквівалентний рівень** __________________ дБ

Сумарний еквівалентний рівень ____________________ дБ

____________
** При використанні декількох машин, обладнання і т. ін. еквівалентні рівні підлягають енергетичному сумуванню.

Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:

Назва джерела вібрації 

Характер вібрації 

Осі дослідж. 

Кількість імпульсів 

Допустима кількість імпульсів 

Величина* вібровпливу (в разах від допустимого)  

за 1 годину 

за
зміну 

за 1 годину 

за
зміну 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумарна величина вібровпливу.

Висновок та хто його склав ______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________
* За наявності декількох джерел розрахунки ведуться щодо кожного, результат підсумовується.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень шумових характеристик

Почато ________________

Закінчено _____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

 

Розташування точок (ескіз)

Площа поверхні, що досліджується _______________________ кв. м 

Результати вимірювань та розрахунки:

N
з/п 

Кількість досліджень у точці 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц 

Рівень шуму,
дБА 

Примітки 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

Найменування підприємства, цеху, відділення, машина, засоби досліджень, повірка _____________________ 

Номер та дата протоколу, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень ____________________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

l3 

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

h1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

h2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

h3 

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 lg s/s0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

середня 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середнє значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поправки на габарити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Корегований рівень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень, що нормується за _____________
(назва нормативу) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто його склав_____________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень електромагнітного поля

Почато __________________

Закінчено ________________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

N
з/п 

Тип джерела випромін. 

Робоча частота 

Потуж-
ність 

Режим роботи джерела випром. 

Відстань від джерел. випр. 

Висота від підлоги, м 

Час
пере-
бування
в зоні дії 

Напруженість ЕМП 

Щільність
потоку енергії
мкВт/кв. см 

Засоби
захисту 

При-
мітка 

Е - В/м 

Н - А/м 

Досл. знач. 

ГДР 

Досл. знач. 

ГДР 

Досл. знач. 

ГДР 

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки, повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто склав ___________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів дозиметричного контролю лазерного випромінювання

Почато __________________

Закінчено ________________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

N з/п 

N точки в плані 

Місце проведення досліджень 

Відстань від відбиваючої поверхні до точки кон., м 

Відстань від відбиваючої поверхні до лазер, уст., м 

Кутова розходжу-
вальність, рад 

Вх
діаф-
рагми 

К
діаф-
рагми 

Час вимір. годин, хв. 

Досліджені величини 

По-
тужн.
ЛВ, Pвим, Вт 

Енер-
гія,
ЛВ,
Wвим,
Дж 

Рів. оп ром. Е, Вт/кв. м 

Енер-
гетична експ., Н, Дж/кв. м 

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки, повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто склав ___________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень важкості та напруженості праці

Почато __________________

Закінчено ________________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної техніки, повірка

Номер та дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень ___________________

N
з/п  

Показники важкості та напруженості трудового процесу   

Виміряне
значення  

Нормативне
значення  

1  

2  

3  

4  

   

Важкість праці  

   

   

1  

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг, м  

   

   

1.1  

При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового пояса) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:  

  
  

  
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

1.2  

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг):  

  
  
  

  
  
  

при переміщенні вантажу на відстань від 1 м до 5 м:  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2  

Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг  

   

   

2.1  

Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину):  

  
  

  
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2.2  

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:  

  
  

  
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

2.3  

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни  

  
  
  

  
  
  

з робочої поверхні:  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

з підлоги:  

  
  

  
  

для чоловіків  

для жінок  

  

  

3  

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)  

   

   

3.1  

При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук)  

   

   

3.2  

При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового пояса)  

   

   

4  

Статичне навантаження*  

   
  
  

   
  
  

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кг/с  

однією рукою  

двома руками  

  

  

за участю м'язів корпуса та ніг  

  

  

5  

Робоча поза  

   

   

6  

Нахили корпусу (кількість за зміну)  

   

   

7  

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км  

  

  

____________
* Тільки для чоловіків, для жінок слід приймати значення на 40 % нижче від указаних.

  

Напруженість праці 

  

  

Інтелектуальні навантаження 

  

  

1.1 

Зміст роботи 

  

  

1.2 

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка 

  

  

1.3 

Ступінь складності завдання 

  

  

1.4 

Характер виконуваної роботи 

  

  

Сенсорні навантаження 

  

  

2.1 

Тривалість зосередженого спостереження (у % від часу зміни) 

  

  

2.2 

Щільність сигналів (світлових, звукових та ін.) і повідомлень у середньому за 1 годину роботи 

  

  

2.3 

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження 

  

  

2.4 

Навантаження на зоровий аналізатор 

  

  

2.4.1 

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працівника до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, за тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.2 

Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи та ін.) за тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.3 

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин за зміну) 

  

  

2.5 

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій потребі сприйняття мови чи диференційованих сигналів)  

  

  

Емоційне навантаження 

  

  

3.1 

Ступінь відповідальності 

  

  

  

Значущість помилки 

  

  

3.2 

Ступінь ризику для власного життя 

  

  

3.3 

Ступінь ризику для безпеки інших осіб 

  

  

Монотонність навантажень 

  

  

4.1 

Кількість елементів (прийомів), потрібних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово 

  

  

4.2 

Тривалість (с) виконання простих виробничих завдань, що повторюються 

  

  

Режим праці 

  

  

5.1 

Змінність роботи 

  

  

Назва підприємства, адреса, цех, відділення, робоче місце, професія _____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновок та хто його склав _______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень освітленості робочого місця

Почато ________________

Закінчено ______________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Роз-
ряд
робо-
ти 

Під-
роз-
ряд 

Освітлення 

Сліпуче
освітлення 

Наяв-
ність
полиску 

Пульсація освітле-
ності,
Кг, % 

Ультра-
фіолетова радіація, Еуф.
Вт/кв. м 

Штучне освітлення, люкс 

Природне освітлення, КЕО 

Поєднане освітлення, КЕО 

Місце виміру та техпроцес 

Сис-
тема
освіт-
лен-
ня
(зага-
льне,
міс-
цеве,
комбі-
нова-
не) 

Ре-
зуль-
тат
ви-
мі-
ру 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Сис-
тема
осві-
тлен-
ня
(верх-
нє,
бічне,
комбі-
нова-
не) 

Ре-
зуль-
тат
ви-
мі-
ру 

Нор-
ма-
ти-
вне
зна-
чен-
ня 

Сис-
тема
при-
род-
ного
та
штуч-
ного
освіт-
лення 

Резу-
льтат
дослід-
ження 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нop-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

Ре-
зуль-
тат
до-
слід-
жень 

Нор-
ма-
тив-
не
зна-
чен-
ня 

  

Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної техніки, повірка
Номер та дата протоколу, засоби вимірювань, держперевірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові, виконання досліджень 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто його склав______________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень метеорологічних факторів

Почато _________________

Закінчено _______________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Результати досліджень

N
з/п 

Робоче місце та технологічний процес 

Температура повітря, град. C 

Нормативні рівні 

Відносна вологість, % 

Швид. руху повітря, м/с 

Інтенсивність
інфрачервон.
випромін. 

Інтенсивність
ультрафіол.
випромін. 

за ку-
льовим тер-
момет-
ром 

за су-
хим
термо-
метром 

за во-
логим
термо-
метром 

індекс ВБЖТ 

індекс ВБЖТ 

сухого термо-
метра 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

факт. 

доп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дослідження проводив 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________
(підпис) 

Висновки (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...)
та хто їх склав ___________

_______________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів досліджень іонізуючого випромінювання

Почато ______________

Закінчено ____________

Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що виконувала дослідження 

Дата дослід-
ження 

Назва підприємства, цеху, відділення, робоче місце, професія, N та дата протоколу 

Активність на робочому місці, мКю 

Потуж-
ність експо-
зиційної дози,
мР/годин 

Доза зовніш-
нього опромі-
нення 

Ефек-
тивна
доза (Е)
в рік,
мЗв за
годину 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок та хто його склав ____________________________________________

____________________________________________________________________

 

Журнал обліку* свідоцтв атестації санітарних лабораторій

N
з/п
 

Назва санітарної лабораторії підприємства, якому видане свідоцтво 

Дата свідоцтва
і його N
 

Термін дії свідоцтва 

Свідоцтво, N та дата (видане у зв'язку з черговою, позачер-
говою
атестацією)
 

Термін дії свідоцтва, що видане у зв'язку з черговою (позачер-
говою)
атестацією
 

Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані особи, яка одержує свідоцтво 

Підпис особи, яка одержує свідоцтво 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Шнурується, нумерується та зберігається протягом 50 років.

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
державної санепідслужби про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці

Реєстраційний N _______  

   видане 

"___" _______________ 199__ р.,   

 

дійсне до   

 "___" _______________ 199__ р. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України засвідчує, що

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва санітарної лабораторії підприємства)

атестована на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 "Про проведення атестації робочих місць за умовами праці". Перелік факторів виробничого середовища і трудового процесу наведений в додатку до свідоцтва.

Свідоцтво діє _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва території, галузі)

Свідоцтво видане на підставі протоколу N _____ від "___" _______________ 199__ р.

атестаційної комісії 

__________________________,
(назва комісії, її реквізити) 

  

замість свідоцтва від ______________ N ____

  

Головний (заступник)
державний санітарний
лікар України (території) 

  

  

_______________________________
(назва території) 

________________________
(підпис) 

  

М. П. 

  

  

"___" _______________ 199__ р. 

  

  

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Головний державний санітарний лікар України

ПОСТАНОВА
про скасування свідоцтва про атестацію санітарної лабораторії

________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
________________________________________________________

"      " __________________ 199 

N ______ 

Я, ___________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)

розглянув

_____________________________________________________________________

(перелічити матеріали справи про скасування свідоцтва атестації)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________,

встановив ___________________________________________________________

____________________________________________________________,

(викладання обставин порушення)

що є порушенням ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(вказати директивні нормативні документи, які порушені)

На підставі статті 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці":

1. Скасувати свідоцтво від ______________ N про атестацію, яке було видано санітарній лабораторії

___________________________________________________________________, 

(назва підприємства, організації)

___________________________________________________________________

(назва установи, яка видала свідоцтво про атестацію)

___________________________________________________________________. 

(дата скасування)

2. Відповідальність за виконання постанови покладається _________________

___________________________________________________________________.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

3. Ця постанова в 30-денний термін може бути оскаржена в установленому порядку до вищестоящого державного санітарного лікаря або суду.

4. Невиконання постанови тягне відповідальність згідно з чинним законодавством.

Постанову одержав, про відповідальність попереджений

"   " ____________ 199   року 

_______________________________
   (підпис особи, яка одержала постанову) 

  

Головний державний санітарний лікар
України, області, міста, транспорту 

 
_______________________________
                                підпис 

"___" _______________ 19__ р.

____________

Опрос