Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления декларации о прибыли предприятия

Государственная налоговая администрация
Приказ от 22.09.1999 № 504
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 22 вересня 1999 року N 504 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 1999 р. за N 682/3975

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної податкової адміністрації України
 від 8 липня 1997 року N 214
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 16 вересня 2008 року N 596)

Відповідно до Закону України від 15 липня 1999 року N 977-XIV "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (у редакції наказу від 21.01.98 N 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.98 за N 94/2534) (зі змінами).

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А. П. - подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

4. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кудрицькому Д. А. опублікувати зазначений наказ після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

Зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства

1. В пункті 3.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства:

1.1. Підпункт 3.2.5 викласти у такій редакції:

"У рядку 2.6 відображається сума доходу, отриманого платником податку, що надає кошти в довірче управління, включаючи винагороду довіреній особі від здійснення такої довірчої операції.

Суми винагороди довіреній особі за здійснення довірчих операцій з коштами довірителя включаються до складу його валових витрат і відображаються ним у рядку 29.1 додатка "З" до декларації.

При цьому витрати, понесені платником податку у вигляді винагороди довіреній особі, включаються до складу валових витрат у тому податковому періоді, в якому було отримано доход від такої довіреної особи.".

1.2. В підпункті 3.2.6 абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

"В рядку 2.7 відображається сума доходу, отриманого платником податку, що надає майно в довірче управління, включаючи винагороду довіреній особі від здійснення такої довірчої операції. В рядку 2.8 показуються суми процентів, отримані за операціями з процентними цінними паперами.

Суми винагороди довіреній особі за здійснення довірчих операцій з майном довірителя, включаються до складу його валових витрат і відображаються ним у рядку 29.2 додатка "З" до декларації.". 

2. В пункті 4.22 Порядку:

2.1. В абзаці першому слова "або у вигляді орендної плати" виключити;

2.2. Абзац другий викласти у такій редакції:

"Платники податку, в яких 50 або більше відсотків статутного фонду перебуває (безпосередньо чи побічно) у власності або управлінні осіб, що є нерезидентами України, а також неприбуткових установ (організацій), звільнених від сплати податку на прибуток, витрати на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями на користь осіб, визначених у підпункті 5.5.3 пункту 5.5 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у будь-якому податковому періоді здійснюють у розмірі, що не перевищує суми доходів такого платника податку протягом звітного періоду, отриманих у вигляді процентів, збільшеному на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми отриманих процентів. Такі витрати відображають у рядку 29.6 додатка "З" до декларації".

3. Внести зміни до додатка "Б" Декларації про прибуток підприємства, виклавши його в новій редакції (додається).

4. Внести зміни до додатка "З" Декларації про прибуток підприємства, виклавши його в новій редакції (додається).

 

 Заступник начальника Головного управління прямих податків 

 
Т. Б. Савченко
 

 

Назва підприємства ____________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

˜˜˜˜˜˜˜˜ 


Доходи від операцій з цінними паперами,
валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

 

  

Показники 

Код рядка 

За звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку звітного року 

Доход від операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами у вигляді: 

Х 

Х 

Х 

1.1 

прибутку від торгівлі цінними паперами 

2.1 

  

  

1.2 

прибутку від торгівлі деривативами 

2.2 

  

  

Доход від операцій з валютними цінностями у вигляді: 

Х 

Х 

Х 

2.1 

коштів від продажу іноземної валюти 

2.3 

  

  

2.2 

різниці за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду: 

Х 

Х 

Х 

2.2.1 

іноземної валюти (позитивна різниця) 

2.4 

  

  

2.2.2 

заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від'ємна різниця) 

2.5 

  

  

Доход від торгівлі борговими зобов'язаннями та вимогами у вигляді: 

 Х 

Х  

Х  

3.1 

доход від надання коштів довіреній особі 

2.6 

  

  

3.2 

доход від надання майна довіреній особі 

2.7 

  

  

3.3 

процентів, одержаних платником податку (покупцем) за операціями з процентними цінними паперами  

2.8 

  

  

3.4 

доходів заставодавця від відчуження його майна як об'єкта застави з урахуванням нарахованих заставодержателем процентів 

2.9 

  

  

3.5 

доходів заставодержателя від продажу майна, що відчужене як об'єкт застави 

2.10 

  

  

3.6 

грошових сум від продажу на аукціоні переданого в заставу майна, що перевищують розмір забезпечення цією заставою вимог заставодержателя 

2.11 

  

  

Всього доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями (сума рядків з 2.1 по 2.11) 

2.12 

  

  

 

Керівник підприємства 

___________________________________
(підпис, прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________________________
(підпис, прізвище) 

 

Назва підприємства ____________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

˜˜˜˜˜˜˜˜ 


Витрати за операціями з борговими
зобов'язаннями та валютними цінностями

 

  

Показники 

Код рядка 

За звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку звітного року 

Операції з борговими зобов'язаннями та вимогами: 

 Х 

Х 

Х  

1.1 

Винагорода за здійснення довірчих операцій з коштами 

29.1 

  

  

1.2 

Винагорода за здійснення довірчих операцій з майном 

29.2 

  

  

1.3 

Нарахування процентів за процентними цінними паперами, емітованими платником податку, виплачених ним покупцю 

29.3 

  

  

1.4 

Збитки від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих платником податку 

29.4 

  

  

1.5 

Придбання заставодержателем об'єкта застави за ціною, що включає суму кредиту та нараховані на неї проценти 

29.5 

  

  

Витрати, пов'язані з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської діяльності: 

 Х 

Х  

Х  

2.1 

По підприємствах, засновниками яких є нерезиденти 

29.6 

  

  

2.2 

По інших підприємствах, крім неприбуткових установ і організацій 

29.7 

  

  

2.3 

Перевищення сплачених сум над нарахованими за кредитно-депозитними операціями у разі дострокового погашення зобов'язань 

29.8 

  

  

Різниця за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду: 

 Х 

Х  

Х  

3.1 

іноземної валюти (від'ємна різниця) 

29.9 

  

  

3.2 

заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (від'ємної різниці) та кредиторської (позитивної різниці) 

29.10 

  

  

Оплата послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку - суб'єкта валютного ринку 

29.11 

  

  

Сума балансової вартості іноземної валюти у разі її продажу за гривні 

29.12 

  

  

Всього витрат (сума рядків з 29.1 по 29.12) 

29.13 

  

  

 

Керівник підприємства 

___________________________________
(підпис, прізвище) 

Головний бухгалтер 

___________________________________
(підпис, прізвище) 

 
____________
 

Опрос