Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил регистрации гражданских воздушных судов в Украине

Минтранс
Приказ, Правила от 07.09.1999 № 434
Утратил силу

Про затвердження Правил реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні

Наказ Міністерства транспорту України
від 7 вересня 1999 року N 434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 1999 р. за N 637/3930

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту України
 від 12 липня 2002 року N 476
,
від 8 липня 2003 року N 502

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 16 лютого 2006 року N 139)

З метою встановлення процедур з реєстрації цивільних повітряних суден в Україні та відповідно до статей 7, 15 - 16, 25 - 27 Повітряного кодексу України НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні (додаються).

2.  Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М. Ю.):

2.1.  У встановленому порядку забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України вищезазначених Правил.

2.2. Довести ці Правила до відома керівників структурних підрозділів Укравіації та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі цивільної авіації.

3.  Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 14 березня 1994 р. N 114 "Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 квітня 1994 р. за N 81/290.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

Правила
реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

1. Загальні положення

1.1.  Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні (далі - Правила) розроблені згідно з вимогами Повітряного кодексу України і є обов'язковими для суб'єктів авіаційної діяльності, які є власниками, орендарями або експлуатантами цивільних повітряних суден.

1.2.  Ці Правила визначають процедури та вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряні судна.

1.3.  Нормативні посилання

При розробці цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України (введений у дію постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 р. N 3168-XII);

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р.;

додаток 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 815 "Питання Державної авіаційної адміністрації";

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889).

1.4.  Визначення

У цих Правилах терміни мають такі значення:

власник повітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;

держава реєстрації - держава, у реєстрі цивільних повітряних суден якої зареєстровано повітряне судно;

державний знак повітряного судна - знак, який складається з групи символів та визначає національну належність повітряного судна. Надається державі реєстрації Міжнародною організацією цивільної авіації (IKAO). Цей знак надається Укравіацією повітряним суднам, що реєструються у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України; 

Державний реєстр цивільних повітряних суден України - книга та електронна база даних, в яких Укравіація веде поточний реєстр цивільних повітряних суден, що зареєстровані в Україні;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі;

заявка - офіційне звернення заявника до Укравіації з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку до Державної авіаційної адміністрації України (далі - Укравіації) з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

оренда повітряного судна - засноване на договорі строкове платне користування повітряним судном, потрібне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

орендар повітряного судна - юридична або фізична особа, яка орендує повітряне судно для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

повітряне судно - це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі.

Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден.

Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на військовій, митній, прикордонній та міліцейській службах, а також для виконання мобілізаційно-оборонних завдань, та зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден.

Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт;

реєстраційне посвідчення повітряного судна - документ установленого зразка, в якому міститься інформація про повітряне судно, яке у встановленому порядку зареєстроване у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

реєстраційний знак повітряного судна - знак, який складається з групи символів та надається Укравіацією конкретному повітряному судну, що реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про відповідність екземпляра повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію повітряного судна згідно з установленими обмеженнями;

сертифікат типу - документ, що засвідчує відповідність типу авіаційної техніки чинним нормам льотної придатності.

2. Загальні вимоги

2.1.  Цивільні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації і можуть бути зареєстровані тільки в одній державі.

2.2.  Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться Укравіацією.

2.3.  Україна не визнає реєстрації повітряного судна у реєстрі іншої держави, якщо це повітряне судно не виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

2.4.  Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України є фактом визнання його національної належності.

2.5.  Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно конкретної юридичної або фізичної особи. Реєстраційне посвідчення повітряного судна видається на підставі заявки на реєстрацію та документів, передбачених цими правилами.

2.6.  Власник, орендар повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням повинні повідомляти Укравіацію:

негайно - про зруйнування або зникнення безвісти повітряного судна, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

протягом п'яти днів - про зміни права власності на повітряне судно, майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава тощо), що відбуваються з ним, зміни строків оренди, зміни назви та (або) юридичної (поштової) адреси власника, орендаря.

2.7.  Власник, орендар або інша особа за його письмовим дорученням повинен подати до Укравіації документи на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України протягом десяти днів з дня одержання документів, що підтверджують право власності на повітряне судно.

2.8.  Якщо з повітряним судном відбуваються майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава тощо), то:

реєстрація (перереєстрація) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та виключення його з цього реєстру здійснюється тільки з письмової згоди компетентних органів або зацікавлених юридичних (фізичних) осіб;

у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та у журналі обліку застав на повітряні судна робиться запис про майнові справи, які стосуються повітряного судна. За вимогою компетентних органів або зацікавлених юридичних (фізичних) осіб такий самий запис робиться у Реєстраційному посвідченні повітряного судна.

2.9.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна, Свідоцтво про виключення повітряного судна, Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків підписуються посадовою особою, яку призначив Голова Укравіації, та скріплюються гербовою печаткою Укравіації.

2.10.  Заявник сплачує державні збори за офіційні дії з реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення його з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889).

2.11.  Заявник несе всі витрати (перебування в готелі, харчування, транспортні витрати, митні збори тощо), пов'язані з інспекторським оглядом повітряного судна щодо реєстрації (перереєстрації) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та з виключенням його з цього реєстру.

3. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України 

3.1.  Вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.1.1. Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно є власністю юридичної або фізичної особи України.

3.1.2.  Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно орендується юридичною або фізичною особою України, в тому числі у іноземних власників.

3.1.3.  Якщо повітряне судно є власністю декількох юридичних або фізичних осіб, то для його реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України потрібно, щоб принаймні один із власників мав юридичну адресу на території України або був громадянином України.

3.1.4.  Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно виключено з реєстру повітряних суден держави попередньої реєстрації або не було раніше зареєстроване.

3.1.5.  Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно має сертифікат типу або еквівалентний до нього документ, виданий Укравіацією.

3.1.6.  Повітряне судно може бути зареєстровано (перереєстровано) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно технічно справне, укомплектоване експлуатаційно-технічною документацією, має ресурси та строки служби або провадяться роботи з їх продовження.

3.1.7.  На повітряне судно, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, наносяться державний і реєстраційний знаки, що надані Укравіацією.

3.1.8.  Державні і експериментальні повітряні судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не реєструються.

3.1.9.  За рішенням Укравіації експериментальне повітряне судно може бути тимчасово зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на період виконання окремих видів спеціальних польотів, демонстраційних польотів, для участі в авіаційних салонах, виставках тощо. В цьому випадку на зовнішній поверхні повітряного судна біля головного входу наносяться написи "Експериментальне повітряне судно" та "Experimental Aircraft". 

3.1.10.  Реєстрація повітряних суден спортивного призначення, аеростатичних повітряних суден, моторних надлегких повітряних суден, які не передбачаються для комерційного використання, а також аматорських повітряних суден, безмоторних надлегких повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Укравіацією.

3.1.11. Пункт 3.1.11 виключено

(розділ 3 доповнено пунктом 3.1.11 згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 12.07.2002 р. N 476
,
пункт 3.1.11 виключено згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 08.07.2003 р. N 502)

3.2. Надання державного і реєстраційного знаків

3.2.1.  Власник, орендар повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням подає до Укравіації заявку на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна (додаток 1).

3.2.2.  За бажанням власника, орендаря повітряному судну може бути наданий реєстраційний знак на замовлення (якщо потрібний знак на цей час вільний).

3.2.3.  Якщо повітряному судну надаються державний і реєстраційний знаки, то Укравіація видає власнику, орендарю або іншій особі за його письмовим дорученням Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків (додаток 2).

3.2.4.  Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків дозволяє нанести на повітряне судно ці знаки перед початком реєстрації, але не дає права на виконання польотів.

3.2.5.  Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втрачає чинність, якщо повітряне судно протягом дев'яноста днів не було зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України. Строк дії Сповіщення може бути продовжений, якщо затримка реєстрації повітряного судна відбулася з причин, які не залежать від власника, орендаря повітряного судна.

3.2.6.  Якщо Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втратило чинність, то власник, орендар повітряного судна повинен усунути з поверхні повітряного судна державний і реєстраційний знаки та письмово сповістити про це Укравіацію.

3.3.  Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.3.1.  Власник, орендар повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням подає до Укравіації заявку на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України (додаток 3).

3.3.2.  Якщо власником, орендарем повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна підписується всіма власниками, орендарями.

3.3.3.  До заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна додаються документи згідно з додатком 4 до цих Правил. Заявка без повного комплекту документів не приймається.

3.3.4.  Посадові особи Укравіації в потрібних випадках можуть вимагати додаткових документів, крім зазначених у додатку 4 до цих Правил.

3.3.5. Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в Укравіації. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то Укравіація надсилає заявникові відповідне письмове повідомлення. Строк розгляду заявки у такому випадку може становити до десяти днів з дня одержання всіх документів.

3.4.  Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.4.1.  Рішення про реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України приймається на підставі оцінки документів, які надані до Укравіації, висновку юридичного відділу Укравіації щодо визначення власника, орендаря повітряного судна, інспекторського огляду судна посадовими особами Укравіації або особами, уповноваженими на це Укравіацією, та сплати державних зборів за ці дії.

3.4.2.  У випадку реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України Укравіація видає власнику, орендарю або іншій особі за його письмовим дорученням Реєстраційне посвідчення повітряного судна (додаток 5).

3.4.3.  У випадку відмови в реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України Укравіація письмово повідомляє власника, орендаря або іншу особу за його письмовим дорученням про причини прийняття такого рішення.

3.4.4.  Якщо повітряне судно реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на підставі пунктів 3.1.2, 3.1.9 цих Правил, то видається Реєстраційне посвідчення повітряного судна з зазначенням строку його дії.

3.5.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна

3.5.1.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна є обов'язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на повітряному судні. Заміна оригіналу Реєстраційного посвідчення повітряного судна на копію не допускається.

3.5.2.  Якщо Реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено, то, на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного власником, орендарем повітряного судна та заявки власника, орендаря або іншої особи за його письмовим дорученням (додаток 6), може бути видано дублікат Реєстраційного посвідчення повітряного судна.

3.5.3.  Якщо Реєстраційне посвідчення повітряного судна стало непридатним для використання, то, на підставі заявки власника, орендаря або іншої особи за його письмовим дорученням (додаток 7), може бути видано нове Реєстраційне посвідчення повітряного судна.

3.5.4.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність з моменту настання однієї з нижчеописаних подій (при наявності відповідних документів):

повітряне судно виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

настала зміна права власності на повітряне судно;

настала зміна назви та (або) юридичної (поштової) адреси власника повітряного судна;

настала зміна реєстраційного знака повітряного судна;

настала зміна типу (моделі) повітряного судна;

закінчився строк дії Реєстраційного посвідчення повітряного судна;

Реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено, стало непридатним для використання тощо;

у новому Реєстраційному посвідченні повітряного судна Укравіація виконала (усунула) додаткові записи щодо заборони відчуження, арешту, застави, зміни строків оренди тощо.

3.5.5.  Якщо Реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність, то власник, орендар або інша особа за його дорученням протягом десяти днів повинні повернути його до Укравіації, але не пізніше дати виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України або дати отримання нового Реєстраційного посвідчення (дубліката Реєстраційного посвідчення).

4.  Порядок виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

4.1.  Вимоги до виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

4.1.1.  Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у разі:

передання повітряного судна іншій державі, іноземній юридичній або фізичній особі;

переведення цивільного повітряного судна до категорії державних;

припинення подальшої експлуатації повітряного судна;

закінчення строку дії договору оренди повітряного судна або тимчасової реєстрації експериментального повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо протягом тридцяти днів не були надані документи на продовження строку реєстрації.

4.2.  Заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

4.2.1.  Власник, орендар повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням подає до Укравіації заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (додаток 8).

4.2.2.  Якщо власником, орендарем повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, то заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України підписується всіма власниками, орендарями.

4.2.3.  До заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України додаються документи згідно з додатком 9 до цих Правил. Заявка без повного комплекту документів не приймається.

4.2.4.  Посадові особи Укравіації в потрібних випадках можуть вимагати додаткових документів, крім зазначених у додатку 9 до цих Правил.

4.2.5.  Заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України розглядається протягом десяти днів з дня її реєстрації в Укравіації. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, Укравіація надсилає заявникові відповідне письмове повідомлення. Строк розгляду заявки у такому випадку може становити до десяти днів з дня одержання всіх документів.

4.3.  Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

4.3.1.  Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь та розпізнавальної таблички повинні бути усунені державний і національний знаки України.

4.3.2.  Рішення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України приймається на підставі оцінки документів, що надані до Укравіації, висновку юридичного відділу Укравіації щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні відчуження повітряного судна або передання його в оренду зі зміною держави реєстрації, інспекторського огляду судна посадовими особами Укравіації або особами, уповноваженими на це Укравіацією, та сплати державних зборів за ці дії.

4.3.3.  Якщо змінюється держава реєстрації або повітряне судно переводиться до реєстру державних повітряних суден України, то Укравіація видає власнику, орендарю повітряного судна або іншій особі за його письмовим дорученням Свідоцтво про виключення повітряного судна (додаток 10).

4.3.4.  В інших випадках Укравіація письмово повідомляє власника, орендаря повітряного судна або іншу особу за його письмовим дорученням про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

4.3.5. За рішенням Укравіації повітряне судно може бути виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України без заявки та сплати державних зборів.

4.3.6.  У випадку відмови у виключенні повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України Укравіація письмово повідомляє власника, орендаря або іншу особу за його письмовим дорученням про причини прийняття такого рішення.

5.  Порядок нанесення державного і реєстраційного знаків на елементи конструкції повітряних суден

5.1.  Державний знак повітряного судна, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, складається з двох заголовних літер латинського алфавіту "UR". Реєстраційний знак повітряного судна складається з п'яти арабських цифр або з трьох заголовних літер латинського алфавіту. Між державним і реєстраційним знаками повітряного судна ставиться дефіс ("UR-70652" або "UR-VIE").

5.2.  Для нанесення на повітряне судно державного і реєстраційного знаків використовуються засоби, що забезпечують збереження знаків протягом експлуатації.

5.3.  Знаки наносяться на зовнішні поверхні повітряного судна таким чином, щоб вони були добре помітними і чітко розпізнаваними.

5.4.  На повітряні судна, що важчі за повітря, державний і реєстраційний знаки наносяться за такою схемою:

5.4.1.  На фюзеляж повітряного судна - між крилом та хвостовим оперенням з обох боків фюзеляжу. Якщо в зазначеному місці розташовані двигуни - знаки наносяться на капоти двигунів або на нижню частину вертикального хвостового оперення. Висота літер і цифр повинна становити не менше 300 мм.

5.4.2.  На крило повітряного судна - на ліву половину нижньої поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки крила). За можливості, знаки розташовують на однаковій відстані від передньої і задньої крайок крила. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.

5.4.3.  Якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини, що зазначені в пунктах 5.4.1 і 5.4.2 цих Правил або розміри повітряного судна не дозволяють виконати умови цих пунктів, то знаки наносяться таким чином і такого розміру, щоб забезпечити його швидке розпізнавання.

5.5.  На повітряні судна, які є легшими за повітря, державний і реєстраційний знаки наносяться у двох діаметрально протилежних місцях поблизу лінії його максимального горизонтального перерізу так, щоб вони були добре помітні з обох боків та знизу. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.

5.6.  Літери і цифри, що використовуються для державного і реєстраційного знаків, повинні бути без орнаменту.

5.7.  Літери і цифри кожної окремої групи знаків (на фюзеляжі, на крилі тощо) повинні мати однакову висоту.

5.8.  Ширина кожної літери і цифри (крім літери І і цифри 1) та довжина дефіса становлять дві третини висоти літери і цифри. Відстань між буквами і цифрами повинна бути не меншою однієї чверті їх ширини. Дефіс уважається окремим символом.

5.9.  Накреслення літер і цифр державного і реєстраційного знаків виконується згідно з додатком 11 до цих Правил.

5.10.  Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з його зовнішнім фарбуванням для кожного типу повітряного судна виконується на папері формату А3. На схемі наносяться зображення повітряного судна (вид збоку) і лівої половини крила (вид знизу). На зображенні повітряного судна наносяться всі лінії розподілу кольорів з зазначеними назвами кольорів, в які розфарбовано повітряне судно, фірмові знаки, написи тощо. Крім того, вказуються висота державного і реєстраційного знаків та їх розташування відносно агрегатів повітряного судна або елементів фарбування.

5.11.  На кожному повітряному судні повинна бути розпізнавальна табличка, виготовлена з вогнетривкого матеріалу і нероз'ємним способом закріплена усередині повітряного судна біля найближчого від хвостового оперення входу або вантажного люка. На табличці мають бути вигравірувані заводський номер повітряного судна, його тип (модель), виготовлювач та передбачено місце для нанесення фарбою державного і реєстраційного знаків після того, як повітряне судно буде зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Текст на табличці виконується однією з мов, прийнятих в IKAO.

Креслення для виготовлення розпізнавальної таблички та її місце розташування виготовлювач повітряного судна погоджує з Укравіацією.

 

Начальник Головного управління
науково-технічної політики та безпеки
транспорту Мінтрансу
 

 
 
О. Л. Петрашевський
 

 

ЗАЯВКА

Прошу надати державний і реєстраційний знаки повітряному судну для реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
(за замовленням - UR- . . . . . , без замовлення)
(непотрібне закреслити)

I. Відомості про повітряне судно: 

  

1) тип (модель) 

  

2) виготовлювач 

  

3) класифікація 

  

4) заводський номер 

  

5) дата виготовлення 

  

6) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) 

  

II. Власник повітряного судна  

  

III. Юридична (поштова) адреса
(непотрібне закреслити)
власника,
телефон, факс
 

  

Я (ми) цим документом заявляю(-ємо), що вказана вище інформація є вірною. 

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений(-і). 

Підпис(-и) заявника(-ів) 

Прізвище(-а) 

Посада(-и) 

М. П. 

Дата 

  


(заповнюється посадовою особою Укравіації) 

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ 

UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
STATE AVIATION
ADMINISTRATION 

СПОВІЩЕННЯ
ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО І РЕЄСТРАЦІЙНОГО
ЗНАКІВ ПОВІТРЯНОМУ СУДНУ
N

Цим засвідчується, що повітряному судну
заводський номер
виготовлювач

надано державний і реєстраційний знаки

Розміри державного і реєстраційного знаків та їх розташування на повітряному судні повинні відповідати вимогам Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.

Після виконання процедур, передбачених цими Правилами, повітряне судно буде зареєстроване у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

  

Підпис 

Дата 

Посада 


 

ЗАЯВКА

Прошу зареєструвати (перереєструвати) повітряне судно
 (непотрібне закреслити)
у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видати Реєстраційне посвідчення повітряного судна

I. Відомості про повітряне судно: 

  

1) тип (модель) 

  

2) виготовлювач 

  

3) класифікація 

  

4) заводський номер 

  

5) дата виготовлення 

  

6) позначення типу двигуна  

  

7) кількість двигунів 

  

8) максимальна злітна маса  

  

9) залишок ресурсу
(в годинах, посадках, роках) 

  

II. Власник повітряного судна  

  

III. Юридична (поштова) адреса 
(непотрібне закреслити)
власника,
телефон, факс
 

  

IV. Держава попередньої реєстрації 

  

V. Місце огляду повітряного судна 

  

VI. Документи, що додаються до заявки
назва, дата, номер
(згідно з додатком 4 до Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (ми) цим документом заявляю(-ємо), що вказана вище інформація є вірною. 

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні
ознайомлений(-і). 

Підпис(-и) заявника(-ів) 

Прізвище(-а) 

Посада(-и) 

М. П. 

Дата 

  


(заповнюється посадовою особою Укравіації)  

 

Перелік
документів, що додаються до заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1.  Документи, що підтверджують право власності на повітряне судно:

а)  якщо повітряне судно не було зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передання власності від першого власника до останнього - через кожного проміжного власника;

б)  якщо повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передання власності від особи, яка мала Реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника - через кожного проміжного власника;

в)  власник повітряного судна аматорської конструкції надає письмові свідчення про те, звідки бралися основні вузли, агрегати та матеріали, що використовувались при виготовленні повітряного судна.

2.  Договір про оренду, якщо повітряне судно орендується.

3.  Письмова інформація від власника, орендаря повітряного судна та відповідні документи про майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава тощо), що відбуваються з повітряним судном.

4.  Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ, що повітряне судно не було зареєстроване (при потребі).

5.  Документ про виключення повітряного судна з Державного реєстру державних повітряних суден України (при потребі).

6.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна, що втратило чинність (при наявності).

7.  Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з Укравіацією та орендарем (при необхідності).

8.  Приймально-здавальний акт повітряного судна.

9.  Довідка відділу авіаційних зборів Укравіації про сплату державних зборів за офіційні дії.

10.  Юридичні особи додатково надають:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта;

-  установчий договір;

-  статут підприємства.

11.  Фізичні особи надають паспорт або інший документ, що вказує місце проживання та зразок підпису фізичної особи.

Примітки:

1)  документи, що зазначені у пунктах 1, 2, 8, виконані іноземною мовою, надаються разом з офіційним перекладом цих документів українською мовою;

2)  документи, що зазначені у пунктах 4, 5, 6, 7, 9, подаються в оригіналі, а решта документів - у вигляді оригіналів або нотаріально завірених копій;

3)  документи, що зазначені у пунктах 4, 5, при перереєстрації не подаються.

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ 

UKRAINE 
MINISTRY OF TRANSPORT 
STATE AVIATION
ADMINISTRATION 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION
N

1. Державний і
реєстраційний знаки
Nationality and 
Registration Marks 

2. Виготовлювач
Manufacturer

Тип (модель)
Type (Model) 

3. Заводський номер
Serial Number 

4. Класифікація повітряного судна
Classification of aircraft 

5. Власник
та його адреса
Name and
Address of Owner  

6. Цим документом засвідчується, що вищезгадане повітряне судно належним чином зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року, Повітряного кодексу України та Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.

It is hereby certifіed that the above described aircraft has been duly entered on the State Register of Civil Aircraft of Ukraine in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944, Air Code of Ukraine and Registration Rules for Civil Aircraft in Ukraine. 

7. РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА НЕ Є СВІДЧЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПС.

CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION IS NOT TO CERTIFY THE RIGHT FOR AIRCRAFT OWNERSHIP. 

8. Додаткові дані
Additional information 

  

Підпис
Signature 

Дата
Date 

Посада
Title 


 

ЗАЯВКА

Прошу видати дублікат Реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина видачі дубліката 

  

II. Відомості про повітряне судно: 

  

1) тип (модель) 

  

2) виготовлювач 

  

3) класифікація 

  

4) заводський номер 

  

5) дата виготовлення 

  

6) максимальна злітна маса  

  

7) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) 

  

III. Власник повітряного судна 

  

IV. Юридична (поштова) адреса 
(непотрібне закреслити)
власника,
телефон, факс
 

  

V. Місце огляду повітряного судна 

  

VI. Документи, що додаються до заявки
назва, дата, номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (ми) цим документом заявляю(-ємо), що вказана вище інформація є вірною. 

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений(-і).

Підпис(-и) заявника(-ів) 

Прізвище(-а) 

Посада(-и) 

М. П. 

Дата 

  


(заповнюється посадовою особою Укравіації) 

 

ЗАЯВКА

Прошу замінити бланк Реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина заміни бланка 

  

II. Відомості про повітряне судно: 

  

1) тип (модель) 

  

2) виготовлювач 

  

3) класифікація 

  

4) заводський номер 

  

5) дата виготовлення 

  

6) залишок ресурсу
(в годинах, посадках, роках) 

  

III. Власник повітряного судна  

  

IV. Юридична (поштова) адреса 
(непотрібне закреслити)
власника,
телефон, факс 

  

V. Місце огляду повітряного судна 

  

VI. Документи, що додаються до заявки
назва, дата, номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (ми) цим документом заявляю(-ємо), що вказана вище інформація є вірною. 

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений(-і).

Підпис(-и) заявника(-ів) 

Прізвище(-а) 

Посада(-и) 

М. П. 

Дата 

  


(заповнюється посадовою особою Укравіації) 

 

ЗАЯВКА

Прошу виключити повітряне судно з Державного реєстру цивільних повітряних суден України та видати Свідоцтво про виключення
повітряного судна

I.  Причина виключення 

  

II.  Відомості про повітряне судно: 

  

1)  тип (модель) 

  

2)  виготовлювач 

  

3)  класифікація 

  

4)  заводський номер 

  

5)  дата виготовлення 

  

6)  максимальна злітна маса  

  

III.  Попередній власник повітряного судна 

  

IV.  Юридична (поштова) адреса
(непотрібне закреслити)
попереднього власника,
телефон, факс
 

  

V.  Новий власник (орендар)
(непотрібне закреслити)
повітряного судна 

  

VI. Юридична (поштова) адреса
(непотрібне закреслити)
нового власника (орендаря),
(непотрібне закреслити)
телефон, факс 

  

VII.  Країна, в яку експортується ПС 

  

VIII.  Місце огляду повітряного судна 

  

IX. Документи, що додаються до заявки
назва, дата, номер
(згідно з додатком 9 до Правил реєстрації
цивільних повітряних суден в Україні) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (ми) цим документом заявляю(-ємо), що вказана вище інформація є вірною. 

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений(-і).  

Підпис(-и) заявника(-ів) 

Прізвище(-а) 

Посада(-и) 

М. П. 

Дата 

  


(заповнюється посадовою особою Укравіації) 

 

Перелік
документів, що додаються до заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

1.  Документи, що підтверджують припинення подальшої експлуатації повітряного судна.

2.  Якщо повітряне судно відчужується, то надаються документи про передання власності від особи, яка мала Реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника, який буде реєструвати повітряне судно в іншій державі.

3.  Якщо повітряне судно передається в оренду зі зміною держави реєстрації, то надається договір оренди.

4.  Дозвіл, що видається уповноваженим на це державним органом державному підприємству, організації, на відчуження повітряного судна або на його передачу в оренду зі зміною держави реєстрації.

5.  Дозвіл Державної служби експортного контролю України (при потребі).

6.  Письмова інформація від власника, орендаря повітряного судна та відповідні документи про майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава тощо), що відбуваються з повітряним судном.

7.  Реєстраційне посвідчення повітряного судна.

8.  Приймально-здавальний акт повітряного судна.

9.  Довідка відділу авіаційних зборів Укравіації про сплату державних зборів за офіційні дії.

Примітка. Документи, що вказані у пунктах 7, 9, подаються в оригіналі, а решта документів - у вигляді оригіналів або нотаріально завірених копій.

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

UKRAINE 
MINISTRY OF TRANSPORT 
STATE AVIATION
ADMINISTRATION 

СВІДОЦТВО ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRCRAFT CANCELLATION 
N

Цим засвідчується, що повітряне судно

заводський номер

з Державного реєстру цивільних
повітряних суден України виключено

This confirm the following aircraft 

serial number 

is withdrawn from the 
State Register of Civil Aircraft of Ukraine on 

  

Підпис
Signature 

Дата
Date 

Посада
Title 


 

____________

Опрос