Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О взаимодействии Министерства внутренних дел Украины и Государственной налоговой администрации Украины в поиске лиц, скрывающихся от следствия и суда

Государственная налоговая администрация, МВД
Приказ от 01.09.1999 № 658/475
Утратил силу

Про взаємодію Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України стосовно розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду

Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України
від 1 вересня 1999 року N 658/475

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 1999 р. за N 635/3928 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства доходів і зборів України
від 10 червня 2013 року N 570/151)

На підставі Угоди про взаємодію інформаційних систем Державної податкової адміністрації і МВС України та з метою підвищення рівня організації розшукової діяльності органів внутрішніх справ України та підрозділів податкової міліції Державної податкової адміністрації України НАКАЗУЄМО:

1. Начальникам Головних управлінь МВС (далі - ГУМВС) України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, начальникам управлінь податкової міліції (далі - УПМ) Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

1.1. Налагодити взаємообмін розшуковими плакатами та іншою інформацією про розшукуваних осіб, які скоїли злочини, пов'язані з приховуванням податків та валютної виручки, для розміщення на відповідних стендах органів внутрішніх справ і підрозділів податкової міліції на районному, міському, обласному рівнях.

1.2. Забезпечити своєчасне доведення до відома особового складу органів внутрішніх справ та підрозділів податкової міліції орієнтування про розшукуваних осіб.

1.3. Забезпечити включення, виставлення в установленому порядку ідентифікаційно-розпізнавальних документів та інформації в загальнодовідкові інформаційні, оперативно-розшукові картотеки, бюлетені, банки даних автоматизованих інформаційних систем розшукового призначення.

Проводити в установленому порядку довідкові заходи та інформування ініціатора розшуку про наявність або відсутність в картотеках, обліках, інформаційних системах утотожнених чи подібних ідентифікаційних даних про розшукуваних осіб.

2. Працівникам УПМ Державної податкової адміністрації України в разі оголошення розшуку особи, яка вчинила злочин, заповнювати два примірники розшукових карток (додаток 1) та надсилати їх до Управління оперативної інформації (далі - УОІ) при ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, відділу оперативної інформації (далі - ВОІ) при УМВС України в областях та м. Севастополі за територіальністю.

2.1. Про припинення розшуку працівник УПМ Державної податкової адміністрації України виносить постанову (додаток 2), яка надсилається до УОІ при ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УОІ (ВОІ) при УМВС України в областях та м. Севастополі за територіальністю.

3. Управлінню оперативної інформації (Саницький  В. А.) при МВС України забезпечити включення інформації про осіб, які розшукуються підрозділами податкової міліції Державної податкової адміністрації  України, до масивів комп'ютерної інформаційної підсистеми "Розшук" та оперативно-довідкових картотек інформаційних підрозділів МВС України. 

3.1. Працівники УОІ при ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УОІ (ВОІ) при УМВС України в областях та м. Севастополі, отримавши інформацію з УПМ Державної податкової адміністрації  України про оголошення або припинення розшуку ставлять її на облік (знімають з обліку) відповідно до вимог чинних нормативних актів МВС України. 

4. У разі затримання особи, оголошеної у розшук іншим відомством згідно зі ст. 138 КПК України, оперативний черговий органу внутрішніх справ чи підрозділу податкової міліції забезпечує її утримання у спеціально відведених приміщеннях (до передачі за належністю) на строки і у порядку, передбаченому законом.

4.1. Про затримання особи негайно інформується оперативний черговий ГУМВС, УМВС чи УПМ Державної  податкової адміністрації - ініціатора розшуку за місцем дислокації органу, який затримав злочинця. 

4.2. Оперативний черговий по ГУМВС, УМВС чи УПМ Державної податкової адміністрації  впродовж 3 годин зобов'язаний прийняти затриману особу і надалі діяти відповідно до відомчих інструкцій. 

5. У разі потреби начальники ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, УПМ Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі приймають рішення про спільне використання сил та засобів ОВС та підрозділів фізичного захисту податкової міліції у затриманні особливо небезпечних розшукуваних осіб. 

6. ГУКР (Чеменко О. М.) МВС України та ОУ ГУПМ (Юрченко В. М.) Державної податкової адміністрації України забезпечити координацію діяльності галузевих служб з розшуку і затримання осіб, які переховуються від слідства та суду. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Наказ оголосити начальницькому складу оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України та підрозділів податкової міліції Державної податкової адміністрації України. 

 

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції 

 
 
Л. В. Бородич
 

Перший заступник Голови - начальник
податкової міліції Державної податкової адміністрації  України 
генерал-лейтенант податкової міліції
 

 
 
 
В. Р. Жвалюк
 

 

РОЗШУКОВА КАРТКА 

ого-
ло-
ше-
ний
в
між-
дер-
жав-
ний
роз-
шук  

 
форма  

П. 

І. 

  

Б. 

  

Дата нар. 

Місце нар. 

Дата нар.                      М./нар. 

  

  

  

  

Стать 

Національн. 

ВР N (Ц N)                        від 

Паспорт.      N  

Паспорт.      N  

Д/Ф 

Д/Ф 

Пропав (зник)                              На території  

(дата)        (республіка, край, область, район, населений пункт) 

  

Причина розшуку 

Вид злочину, ст. 

Запобіжний захід 

К. С. N                        від                   призупинена                 Р. С. N                          від 

(дата винесення постанови про розшук) 

Знаходиться в                                                   МВВС,  РВВС 

(республіки, краю, області) 

Надійшло (передоручено) 

Дивись на звороті

Зворотна частина розшукової картки

(Заповнюється на боржників, які ухиляються від сплати податків, відшкодування збитків)

Зобов'язаний до сплати податків (відшкодування збитків за позовом державних та громадських організацій) за виконавчим листом N _______ від _________________, 

виданим нарсудом                                                                                                                            області 

(край, республіка) 

у розмірі 

на користь позивача 

(П. І. Б. назва державної або громадської організації) 

  

який мешкає за адресою: 

  

Картку заповнив 

(посада, звання, прізвище) 

Начальник МВВС (РВВС) 

(звання, прізвище) 

  

"___" _______________ 199__ р. 

_______________________________

(підпис) 


  

  

"Затверджую"
Начальник УКР (ВКР) ___________
_______________________________
(найменування органу)
_______________________________
_______________________________
(звання)
_______________________________
(підпис)       (прізвище)
"__"____________199_ р.

 

  

 

 

39

 


Форма 3 Формат 210 х 297 


  


ПОСТАНОВА
ПРО ПРИПИНЕННЯ МІСЦЕВОГО (МІЖДЕРЖАВНОГО) РОЗШУКУ

В інформаційний центр МВС (УВС) _________________________________________________________________
                                                            (у Головний науково-дослідний центр управління та інформації МВС України)

1. ВИХІДНИЙ НОМЕР 

постанова про оголошення міждержавного розшуку 

((( 222333 

1: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  = 


  

2. ДАТА оголошення міждержавного розшуку 

2: 

  

  

  

  

  

  

3. НОМЕР РОЗШУКОВОЇ СПРАВИ 

3: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  = 


4. ДАТА заведення розшукової справи 

4: 

  

  

  

  

  

  

5. ПРІЗВИЩЕ 

5: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


6. ІМ'Я 

6: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


7. ПО БАТЬКОВІ 

7: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


8. ДАТА народження розшукуваного 

8: 

  

  

  

  

  

  

УСТАНОВЛЕНИЙ (ЗАТРИМАНИЙ) НА ТЕРИТОРІЇ 

9.РЕСПУБЛІКА 10. КРАЙ, ОБЛАСТЬ 

9: 

10: 

11. РАЙОН 

11: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


12. МІСТО, НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ 

12: 

  

  

  

  

  

  

  

  = 

13. ДАТА встановлення затримання 

13: 

  

  

  

  

  

  

14. МВ РВВС, ЛВВС (МВС, УВС, УВСТ), що встановив (затримав) 

14: 

15. МВ РВВС, ЛВВС (МВС, УВС, УВСТ), який припинив місцевий міждержавний розшук 

15: 

16. ДАТА припинення розшукової справи 

16: 

  

  

  

  

  

  

17. ДАТА відновлення кримінальної справи 

17: 

  

  

  

  

  

  

18. ПРИЧИНА ПРИПИНЕННЯ РОЗШУКУ (потрібну позицію підкреслити, код вписати) 

110 - арешт 

165 - припинення кримінальної справи 

220 - припинення виконавчого провадження 

121 - затримання 

176 - ухвала суду про невиконання вироку 

231 - повідомлення органів державної безпеки 

132 - затримання при скоєнні нового злочину 

187 - ухвала суду про припинення розшуку 

242 - доручення розшуку іншому органу 

143 - пізнання трупа 

198 - оголошення особи судом померлим

283 - інші причини 

154 - пізнання трупа з ознаками насильницької смерті 

209 - припинення за строком давності 

18: 

  

  

  19. НОМЕР СПРАВИ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ОСОБИ 

19: 

  

20. ДАТА заведення справи із встановлення особи 

20: 

  

  

  

  

  

  

21. УСТАНОВЛЕНИЙ (ЗАТРИМАНИЙ) (потрібну позицію підкреслити, код вписати): 

110 - працівником К. Р. 

187 - працівником ДСБЕЗ за участю Д/О 

264 - працівником приймальника-розподільника 

121 - працівником К. Р. за участю "А" 

198 - працівником позавідомчої охорони 

286 - працівником ВТК 

132 - працівником К. Р. за участю Д/О 

209 - працівником ВВСТ 

286 - військовим нарядом 

143 - дільничним інспектором 

220 - працівником ДАІ 

297 - громадськістю 

154 - дільничним інспектором за участю Д/О 

231 - працівником патрульно-постової служби 

308 - іншим шляхом _________ 

165 - працівником ДСБЕЗ 

242 - працівником паспортної служби 

  

176 - працівником ДСБЕЗ за участю "А" 

253 - працівником 7 підрозділу 

21: 

  

  

  22. УСТАНОВЛЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ (потрібну позицію підкреслити, код вписати) 

110 - алфавітного обліку І. Ц. 

143 - автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ПЕМ) 

165 - оперативно-технічних засобів 

121 - дактилообліку І. Ц. 

154 - адресного бюро 

176 - інших засобів __________ 

132 - фотокартки 

  

22: 

  

  

  23. НА МОМЕНТ УСТАНОВЛЕННЯ РОЗШУКУВАНИЙ ПРАЦЮВАВ (ПЕРЕБУВАВ) (потрібну позицію підкреслити, код вписати) 

110 - у державній або громадській організації 

143 - у споживкооперації - тимчасово 

198 - у будинку інвалідів 

121 - у державній або громадській організації - тимчасово 

154 - у приватної особи 

209 - у дитячому будинку 

  

165 - дармоїдствував 

220 - в інших місцях 

  

176 - у місцях позбавлення волі 

  

  

187 - у лікарні 

23: 

  

  

  ПОСТАНОВУ СКЛАВ 

________________
(посада) 

___________
(звання) 

________________
(прізвище) 

___________
(підпис) 

___________
(дата) 

Начальник МВ РВВС (ЛВВС) 

___________________________
       (найменування органу) 

ПЕРЕВІРЕНО Начальник ІЦ МВС (УВС) 

________________
(найменування органу) 


  

___________________________
(підпис) 

______________________
(прізвище) 

______________________
(підпис) 

________________
(підпис) 

"___" _______________ 19 __  р. 

"___" _______________19 __  р. 

24. Дата надходження постанови в ДНДЦУІ МВС України 

24: 

  

  

  

  

  

  

25: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


26: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

=))) 

  


  


____________

  

Опрос