Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право выполнения консалтинговых (консультационных, аудиторских, юридических и оценочных) услуг

Национальное агентство по управлению государственными корпоративными правами
Положение, Приказ от 15.07.1999 № 131
действует с 02.10.1999

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг

Наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами
від 15 липня 1999 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 1999 р. за N 633/3926

На виконання Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами, затвердженого Указом Президента України від 20 вересня 1998 року N 969/98, та з метою забезпечення професійного, висококваліфікованого виконання юридичними та фізичними особами консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг, пов'язаних з діяльністю Національного агентства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг, що додається.

2. Контрольно-аналітичному департаменту забезпечити реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції.

3. Прес-секретарю (Я. Соколовська) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції забезпечити опублікування в "Українській інвестиційній газеті" зазначеного Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Національного агентства Коваль О. В.

 

Голова Національного агентства 

О. Таранов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра фінансів України - Начальник Головного управління Державного казначейства України 

 
 
П. Петрашко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та
оціночних) послуг

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг (далі - Положення) визначає порядок організації та проведення конкурсів з визначення юридичних та фізичних осіб, яким може буде надано право виконання для Національного агентства з управління державними корпоративними правами (далі - Національне агентство) консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних послуг (далі - Послуги).

1.2. Це Положення розроблене з метою забезпечення конкурентності, створення рівних умов участі при проведенні конкурсів з визначення найбільш професійних, висококваліфікованих юридичних та фізичних осіб для укладення з ними договорів на виконання Послуг.

1.3. Дія цього Положення поширюється на проведення Національним агентством наступних конкурсів:

- на укладення Генеральної угоди про співпрацю з виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) Послуг (додаток);

- на укладення угоди на виконання Послуг.

Угоди про виконання Послуг можуть бути укладені з юридичними або фізичними особами, які мають Генеральні угоди з Національним агентством про співпрацю на виконання Послуг.

1.4. Основними критеріями визначення переможців конкурсів, відповідно до цього Положення, є:

а) рівень професійної кваліфікації конкурсантів;

б) профільність конкурсантів;

в) досвід роботи в профільній галузі не менше 2-х років - для фізичних осіб, що беруть участь у конкурсі, або фахівців, які мають виконувати зазначені види Послуг та мають з юридичною особою-конкурсантом постійні трудові відносини;

г) наявність у фахівців відповідних документів, які надають можливість здійснювати Послуги;

ґ) пропозиції конкурсанта щодо умов оплати Послуг.

1.5. Конкурси є відкритими для всіх тих юридичних та фізичних осіб, яких, відповідно до законодавства України, можна залучати для виконання Послуг.

1.6. Національне агентство веде реєстр юридичних та фізичних осіб, з якими укладено Генеральні угоди, та забезпечує його публікацію в засобах масової інформації.

1.7. Строк дії Генеральної угоди - 2 роки.

1.8. Оплата Послуг проводиться відповідно до Положення про позабюджетний фонд Національного агентства з управління державними корпоративними правами, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1999 року N 120, або відповідно до Положення про порядок призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1741 від 4 листопада 1998 року.

2. Конкурсна комісія

Порядок створення конкурсної комісії

2.1. Конкурсний відбір юридичних та фізичних осіб на виконання Послуг здійснюється конкурсною комісією (далі - Комісія), створеною Національним агентством з числа своїх працівників у кількості 5 - 7 осіб.

2.2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Національного агентства. Цим же наказом затверджується голова Комісії і відповідальний секретар, а також установлюється термін розробки умов конкурсу та їх подання на затвердження.

Завдання та функції Комісії

2.3. Основними завданнями Комісії є:

а) визначення умов конкурсу;

б) визначення терміну проведення конкурсу;

в) визначення переможців конкурсу;

2.4. Основними функціями Комісії є:

а) підготовка проекту інформаційного оголошення про проведення конкурсу;

б) проведення конкурсу;

в) вибір переможців конкурсу;

г) складання протоколів засідання Комісії та подання їх на затвердження.

Права та обов'язки Комісії

2.5. Для виконання поставлених завдань Комісія має право залучати до роботи спеціалістів, радників та експертів.

2.6. Комісія зобов'язана:

а) проводити засідання Комісії, дотримуючись вимог цього Положення;

б) визначати переможців конкурсу;

в) забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.

Порядок роботи Комісії

2.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції керує діяльністю Комісії та організовує її роботу, а саме:

а) скликає засідання Комісії;

б) головує на засіданнях Комісії та забезпечує її проведення;

в) дає розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії;

г) дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Комісії;

ґ) організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;

д) представляє Комісію у відносинах з установами і організаціями.

2.8. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень голови Комісії, підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення протоколів засідань Комісії.

2.9. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати доручення голови.

2.10. Комісія самостійно визначає порядок організації своєї роботи. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 з числа її членів.

2.11. Члени Комісії користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

Засідання Комісії є закритими, але Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях усі пояснення претендентів щодо своїх конкурсних пропозицій, а також висновки спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

2.12. Рішення Комісії з визначення переможців приймається не менше, як 2/3 голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови Комісії є вирішальним. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії.

2.13. Всі рішення приймаються шляхом голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

2.14. Протокол підписується усіма членами Комісії, які брали участь у засіданні, та подається в установлений термін на затвердження Голові Національного агентства.

3. Проведення конкурсу на укладення Генеральної угоди

3.1. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу публікується Комісією в "Українській Інвестиційній Газеті".

3.2. Інформація про конкурс повинна включати:

а) дату, час і місце проведення конкурсу;

б) умови конкурсу;

в) вимоги до учасників конкурсу;

г) перелік документів, які слід подавати на участь у конкурсі;

ґ) прикінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;

д) іншу інформацію.

3.3. Для участі у конкурсі юридичні та фізичні особи подають до Комісії такі документи:

а) заяву на участь у конкурсі;

б) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

в) копії відповідних документів, які надають можливість здійснювати Послуги;

г) один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть конкурсанти відповідно до законодавства України.

Неповнота наданого згідно з інформацією про конкурс комплекту документів є підставою для відмови у визначенні юридичної або фізичної особи учасником конкурсу.

3.4. Конкурсант має право відкликати свою заяву до кінцевого терміну приймання заяв.

3.5. Приймання документів на участь у конкурсі припиняється за 3 дні до початку проведення конкурсу.

3.6. Конкурс проводиться в один етап. 

3.7. Переможцями конкурсу визначаються учасники, які відповідають вимогам до учасників конкурсу, пропозиції яких найкращим чином відповідають умовам конкурсу.

3.8. Якщо на участь у конкурсі подана одна заява, то конкурсна комісія може прийняти рішення про укладання Генеральної угоди з конкурсантом, якщо його пропозиції відповідають визначеним в пункті 1.4 критеріям.

3.9. Після закінчення засідання складається протокол, який підписують всі члени Комісії та затверджує Голова Національного агентства.

3.10. Протягом 5 днів після затвердження результатів конкурсу Національне агентство укладає з конкурсантами, які пройшли відбір і стали переможцями конкурсу, Генеральну угоду.

3.11. Учасники, які не стали переможцями конкурсу, мають право письмово оскаржувати результати конкурсу на укладання Генеральної угоди у Голови Національного агентства протягом 5 днів після затвердження рішення Комісії.

4. Проведення конкурсу на виконання Послуг

4.1. Рішення про проведення конкурсу може прийматись керівництвом Національного агентства на підставі заяв керівників представництв та структурних підрозділів апарату Національного агентства про потребу виконання послуг, в якій вказується перелік послуг, які слід виконати та терміни виконання робіт.

4.2. Не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу Комісія надсилає повідомлення юридичним особам, з якими укладено Генеральну угоду, про проведення конкурсу на право виконання Послуг.

4.3. Повідомлення про конкурс повинно включати:

а) дату, час і місце проведення конкурсу;

б) перелік послуг, які слід виконати;

в) перелік документів, які слід подавати для участі в конкурсі;

г) конкурсні завдання;

ґ) вимоги до учасників конкурсу;

д) кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі.

4.4. Для участі в конкурсі конкурсанти подають до Комісії такі документи:

а) заяву на участь у конкурсі, із зазначенням конкретної послуги (конкретних послуг);

б) пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати за виконану роботу та терміну виконання робіт, які подаються в запечатаному конверті;

в) копію Генеральної угоди, укладеної з Національним агентством;

г) один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Неповнота наданого комплекту документів може бути підставою для відмови у визнанні юридичної або фізичної особи учасником конкурсу.

4.5. Юридичні та фізичні особи можуть подавати заяви на право виконання кількох Послуг, а також об'єднуватись на договірних засадах з визначенням особи, відповідальної за надання Послуг.

4.6. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 1 календарний день до початку проведення конкурсу.

4.7. Конкурс здійснюється в один етап.

4.8. Переможець конкурсу визначається за критеріями, визначеними цим Положенням та додатковими умовами, встановленими Комісією.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонує найкращі умови виконання конкурсного завдання, а за рівних умов - пропонує виконання Послуг за меншу винагороду.

4.9. Якщо на участь у конкурсі подана одна заява, то конкурсна комісія може ухвалити рішення про укладання договору на виконання послуг з конкурсантом на неконкурентних засадах, якщо його пропозиції відповідають умовам, визначеним у пункті 4.4 Положення.

4.10. Після закінчення засідання Комісії складається протокол, який підписують всі члени комісії та в триденний термін затверджує Голова Національного агентства.

4.11. У триденний термін з дня затвердження результатів конкурсу Національне агентство укладає з переможцем конкурсу договір на виконання Послуг.

4.12. У разі відсутності заяв для участі в конкурсі Національне агентство може залучити для надання Послуг юридичну або фізичну особу, з якою укладено Генеральну угоду, на неконкурентних засадах за її згодою.

 

Директор контрольно-аналітичного
департаменту
 

 
Г. Гнатієнко
 

 

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
про співпрацю з виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг

"___" _______________199_ р. 

м. Київ 

Національне агентство України з управління державними корпоративними правами, що діє на підставі Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами, затвердженого Указом Президента України від 2 вересня 1998 року N 969/98, в особі Таранова Олега Вадимовича (далі - Національне агентство), з одного боку, та

_____________________________________________________________________

(назва юридичної особи - для юридичної особи,
або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

в особі ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) діє на підставі статуту

(для юридичної особи)

(далі - Виконавець), з другого боку,
уклали між собою цю Генеральну Угоду (далі - Угоду) про нижчезазначене.

1. Предмет Угоди 

1.1. За цією Угодою Національне агентство та Виконавець засвідчують домовленість про співпрацю з виконання послуг за наступними напрямками (за наступним напрямком):

а) проведення аудиторських перевірок;

б) проведення експертної оцінки державних корпоративних прав;

в) консультаційні послуги з юридичних питань;

г) розробка програм фінансово-економічного та технічного розвитку господарських товариств;

ґ) інформаційні послуги з питань, які належать до компетенції Національного агентства та виконавця;

д) розробка завдань та умов передання на конкурсних засадах функцій з управління державними корпоративними правами уповноваженим особам 

(вказати потрібне)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________.

1.2. Виконавець самостійно визначає форми і методи робіт на підставі чинного законодавства України, наявних національних та/або міжнародних норм і стандартів професійної діяльності, а також професійних знань і досвіду.

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Виконавець повинен забезпечити кваліфіковане та якісне виконання послуг у відповідності з укладеними договорами.

2.2. На вимогу Національного агентства Виконавець зобов'язаний надавати інформацію про хід виконання та попередні результати робіт.

2.3. Виконавець зобов'язаний забезпечити повну конфіденційність матеріалів робіт та не розголошувати відомості, які отримано в процесі надання послуг, передбачених Угодою.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, що виникли в результаті використання проведених робіт з метою, яка не була предметом договору.

2.5. Національне агентство створює Виконавцю належні умови для якісного виконання робіт.

2.6. Національне агентство сприяє наданню Виконавцю потрібної для виконання робіт інформації.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків 

Вартість робіт та порядок розрахунків визначається в окремих договорах на виконання послуг.

4. Термін дії Угоди 

Угода набуває чинності з ____________________ і діє до ___________________.

5. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок 

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за Угодою сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і Угоди.

5.2. Суперечки між сторонами розв'язуються судом. В разі потреби можливе звертання в орган ліцензування та/або сертифікації.

5.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин (пожежа, паводок, землетрус, страйки, політичні події та ін., які не залежать від волі сторін та перешкоджають виконанню обов'язків), строки виконання таких обов'язків переносяться на час дії форс-мажорних обставин.

6. Зміна і розірвання Угоди 

6.1. З закінченням одного року, протягом якого була чинною Угода, її умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Національного агентства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом унесення до Угоди відповідних змін і доповнень.

Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до цієї Угоди.

6.2. Зміни й доповнення до Угоди приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.3. Угода припиняється:

1) після закінчення терміну дії Угоди (2 роки);

2) за згодою сторін;

3) з ініціативи Національного агентства - до закінчення терміну дії Угоди у випадках:

а) незабезпечення Виконавцем кваліфікованого та якісного виконання Послуг у відповідності з укладеними договорами (договором);

б) одноразового грубого порушення Виконавцем законодавства або обов'язків, що передбачені Угодою, внаслідок чого для Національного агентства настали значні негативні наслідки (збитки, штрафи);

4) з ініціативи Виконавця - до закінчення терміну його дії Угоди, у випадку систематичного невиконання Національним агентством своїх обов'язків за Угодою або прийняття Національним агентством нормативних актів, що обмежують або порушують компетенцію і права Виконавця, припустимим є втручання до його професійної діяльності;

5) з інших підстав, що передбачені законодавством.

6.4. Після закінчення строку дії Угоди або у випадку виникнення обставин, визначених у пункті 6.3.3, Національне агентство, в разі потреби, направляє оцінку якості роботи Виконавця (рекомендацію) до органу ліцензування (сертифікації).

7. Додаткові умови 

7.1. Угода складається в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.2. Умови узгодження зв'язку між сторонами:

Повноважними представниками сторін за Угодою є:

Виконавець/-ці _______________________________ телефон: _______________.

Від Національного агентства ___________________ телефон: _______________.

8. Місцезнаходження (місце проживання) 

Національне агентство України
з управління державними
корпоративними правами
254053 м. Київ, вул. Артема, 73 
р/р _____________________
МФО ___________________
Голова Національного агентства
О. Таранов

______________________
(підпис)

М. П. 

  

Виконавець
_________________________
_________________________
(місцезнаходження (місце проживання)
р/р ______________________
МФО ____________________
___________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________
(підпис)

М. П. 

____________

Опрос