Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке определения соответствия деятельности объектов, подлежащих приватизации, требованиям экологической безопасности

Фонд государственного имущества, Минэкобезопасности
Порядок, Приказ от 19.08.1999 № 1598/194
Утратил силу

Про Порядок визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки

Наказ Фонду державного майна України, 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
від 19 серпня 1999 року N 1598/194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 1999 р. за N 632/3925

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 14 грудня 2011 року N 1819/540)

Відповідно до п. 32 Державної програми приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99 N 209/99, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки (додається).

2. Порядок визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, затверджений наказом Мінекобезпеки та ФДМУ від 15.06.98 N 84/1145 та зареєстрований у Мін'юсті 30.06.98 за N 408/2848, вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Васильєва В. В., першого заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Братішка В. М.

 

Голова Фонду
державного майна України
 

 
О. М. Бондар
 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України
 

 
 
В. Я. Шевчук
 

 

ПОРЯДОК
визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки

1. Цей Порядок визначає єдину процедуру визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки.

2. Підготовка необхідних матеріалів для визначення відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки здійснюється у строки, передбачені для підготовки планів приватизації за рахунок власних коштів об'єктів, що приватизуються.

3. Проведення необхідних робіт для визначення відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки забезпечується відповідальними посадовими особами об'єктів, що приватизуються, та здійснюється Державною екологічною інспекцією Мінекобезпеки (Головна державна екологічна інспекція, державні екологічні інспекції територіальних органів Мінекобезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні інспекції охорони Чорного та Азовського морів (надалі - органи Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки) шляхом порівняння фактичного стану об'єкта з екологічними вимогами, передбаченими чинними нормативно-правовими актами з цього питання.

4. Для забезпечення планування та здійснення необхідних заходів з визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, зокрема завчасного проведення планових комплексних обстежень, Фонд державного майна України передає у Головну державну екологічну інспекцію Мінекобезпеки плани-графіки підготовки об'єктів до продажу, а також зміни та доповнення до них, у 10-денний термін після затвердження.

5. Визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки здійснюється шляхом аналізу форм державної статистичної звітності та екологічних нормативів, які вже існують для даного об'єкта приватизації (згідно з інформаційними таблицями - додатки 1 - 9), а також інших наявних матеріалів, що відображають стан відповідності вимогам екологічної безпеки. Результати проведення цього аналізу узагальнюються у вигляді Протоколу визначення відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки - надалі Протокол (додатки 10, 11).

6. Проведення додаткових комплексних обстежень об'єкта, лабораторних чи інших досліджень без крайньої потреби забороняється. Роботи, пов'язані з проведенням додаткових комплексних обстежень, лабораторних чи інших досліджень, виконуються органами Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки згідно з чинним законодавством.

7. Процедура визначення відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки передбачає підготовку відповідальними посадовими особами об'єкта, що приватизується, проекта Протоколу в 10-денний термін з початку роботи комісії з приватизації та подання його до органів Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки для затвердження начальником органу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки.

8. Відповідальність за достовірність інформації, внесеної до Протоколу, несуть посадові особи об'єктів приватизації.

9. Начальник органу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки протягом тижня з дня отримання розглядає та в разі відсутності зауважень затверджує Протокол і надсилає його комісії з приватизації об'єкта. При потребі виконання додаткових перевірок, лабораторних досліджень і т. ін. термін розгляду та затвердження Протоколу не повинен перевищувати 10 днів.

10. Комісія з приватизації об'єкта включає Протокол у формі додатка до розділу III "Характеристика екологічного стану" плану приватизації (плану розміщення акцій). 

11. Протокол уважається дійсним протягом трьох місяців із дня його затвердження. Після закінчення цього терміну або в разі аварій на об'єкті, що могли вплинути на стан відповідності його вимогам екологічної безпеки, Протокол підлягає перезатвердженню начальником органу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки. Потреба повторного комплексного обстеження об'єкта при цьому визначається територіальними органами Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки в кожному конкретному випадку окремо.

12. Інформація розділу "Характеристика екологічного стану" направляється комісією з приватизації для узагальнення та контролю до відповідних регіональних та державних реєстрів об'єктів приватизації Фонду державного майна України та Головної державної екологічної інспекції Мінекобезпеки.

13. Вирішення спірних питань щодо правомірності та обґрунтованості визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, а також змісту Протоколу здійснюється Головною державною екологічною інспекцією Мінекобезпеки. Арбітражні спори з цих питань вирішуються у встановленому законодавством України порядку.

 

Директор Департаменту програм та законодавчого забезпечення реформування власності 

 
 
В. Білько
 

 

Інформація за 199_ рік
щодо збору за спеціальне використання прісних водних ресурсів

____________________
(ким - назва об'єкта )

N
з/п 

Назва джерел
водозабору
 
(поверхневі, підземні) 

Кошти від збору в
межах ліміту 

Кошти від збору за
понадлімітні скиди 

Загальна
сума
коштів
від збору,
грн. 

Фактично
сплачено,
грн. 

Борг,
грн. 

грн. 

частка у валових витратах,

грн. 

частка в прибутку,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

Головний бухгалтер 

(підпис) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Інформація
про дотримання дозволених обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

N
з/п 

Номер джерела 

Найменування
забруднювальної
речовини 

Потужність викиду, г/с 

Загальна
тривалість
викидів понад
дозвіл, год. 

установленого
дозволом 

фактичного 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дані наводяться щодо всіх стаціонарних джерел викидів

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Характеристика роботи установок очистки газу

N
з/п 

Найменування
виробництва, цеху,
ділянки.
Найменування
технологічного
обладнання 

Установки очистки газу 

Ефективність очистки, % 

Потужність викиду, г/с 

Тип
апаратів
очистки
газу 

Рік уведення
в
експлуатацію 

Назва
забруднювальної
речовини, що
вловлюється 

за
проектом 

фактично 

установле-
ного дозволом 

фактично 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Інформація
про рекультивацію порушених земель і поводження з родючим шаром ґрунту

Порушено
всього, га 

Відпрацьовано
всього, га 

Рекультивовано, га 

Передано
в
користу-
вання,
га 

Зняття і використання родючого шару ґрунту 

усього 

у т. ч. 

Усього знято 

Викорис-
тано, тис.
куб. м 

Заскла-
довано,
тис.
куб. м 

план 

факт 

під с/г,
інші угіддя 

під інші
цілі 

з
площі,
га 

обсяг,
тис.
куб. м 

план 

факт 

план 

факт 

10 

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Інформація про розміщення відходів на підприємстві

N
з/п 

Найменування,
тип*, режим**
та місцезнахо-
дження 

Види
відхо-
дів 

Площа,
кв. м 

Розмір СЗЗ
(проектний/
фактичний),
м 

Наяв-
ність
проек-
ту 

Термін експлу-
атації
(поча-
ток - закрит-
тя),
рік - рік 

Обсяг
проек-
тний/
фак-
тичний,
тис. т 

Техніч-
ний стан
інженер-
них
споруд 

Наявність та види
забруднення
навколишнього
природного середовища
відходами 

Наявність, регулярність та органи контролю за впливом відходів на стан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Атмосф.
 
пові-
тря 

Підзем-
ні та
поверх-
неві
води 

Ґрунт 

Атмосф.
 
пові-
тря 

Підзем-
ні та
поверх-
неві
води 

Ґрунт 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

"___"________________199_ р. 

  

___________
* Шламосховище, хвостосховище, склад, звалище і т. ін.

** Діюче, законсервоване, закрите.

 

Інформація про відходи підприємства

N
з/п 

Технологічний
процес, назва
продукції 

Наймену-
вання
відходу 

Відображено 

Реєстраційний
код в обласному
реєстрі відходів 

Клас
небез-
пеки 

Середньо-
річний
обсяг
утворення,
т 

Розміщення відходів 

  

  

  

У формі 1
(токсичні
відходи) 

У формі
14-МТП 

У ліміті
на розмі-
щення
відходів 

  

  

  

Накопичено всього*,
т 

Місце розміщення та власник ділянки, на якій розміщено відходи (коли відходи розміщено на території ін. підпр.) 

10 

11 

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

"___"________________199_ р. 

  

___________
* Щодо кожного місця розміщення окремим рядком.

 

Інформація за 199_ рік
про забруднення навколишнього природного середовища

_______________________
(ким - назва об'єкта)

N
з/п 

Показники 

Кошти від збору в
межах ліміту 

Кошти від збору за
понадлімітні викиди,
скиди, розміщення
відходів 

Загальна сума
коштів від
збору,
грн. 

Фактично сплачено,
грн. 

Борг,
грн. 

грн. 

частка у
валових
витратах,

грн. 

частка в
прибутку,

Викиди в атмосферу забруднювальних речовин, у т. ч.:
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами 

  

  

  

  

  

  

  

Скиди забруднювальних речовин,
у т. ч.:
у водні об'єкти
у систему каналізації 

  

  

  

  

  

  

  

Розміщення відходів у навколишньому природному середовищі 

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

Головний бухгалтер 

(підпис) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Сума збитків за останні 3 роки,
завданих державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства

_______________________________
(ким - назва об'єкта)

N
з/п 

Найменування ресурсу 

Кількість
випадків 

Нарахована
сума збитків,
грн. 

Відшкодована
сума збитків,
грн. 

Підлягає
відшкодуванню
сума збитків, грн. 

  

  

  

  

Водні ресурси 

  

  

  

  

Атмосферне повітря 

  

  

  

  

Земля 

  

  

  

  

Рослинний світ 

  

  

  

  

Тваринний світ 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

Головний бухгалтер 

(підпис) 

"___"________________199_ р. 

  

 

Узагальнювальна інформаційна таблиця
Поточні витрати на екологічні збори за викиди, скиди, розміщення відходів. Вартість основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища та витрати на їх капітальний ремонт. Поточні витрати на охорону природи. Плата за природні ресурси

N
з/п 

Напрямки витрат або найменування заходу,
за яким звітним документом 

Повний обсяг витрат за
кошторисною або
орієнтовною вартістю, тис.
грн. - усього

Витрати в попередні та звітному
році, тис. грн. 

Витрати, що
передбачаються
наступного року,
тис. грн. 

1998 р. 

1999 р. 

2000 р. 

1997 р. 

1998 р. 

1999 р. 

нарахо-
вано 

спла-
чено 

нарахо-
вано 

спла-
чено 

нарахо-
вано 

спла-
чено 

10 

11 

УСЬОГО: 

Сплачено підприємством (за розділом 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Борг підприємства державі (за розділом 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вартість основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища (за розділом 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на капітальний ремонт основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища на існуючий стан (за розділом 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Процент зносу на існуючий стан (за розділом 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні витрати (за розділом 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Плата за природні ресурси (за розділом 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Борг підприємства державі (за розділом 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 1. Поточні витрати на екологічні збори за викиди, скиди, розміщення відходів

10 

11 

1 

Екологічні збори за викиди, скиди, розміщення відходів 

За затвердженими лімітами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За формою N 2-тп (повітря) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За формою N 2-тп (скиди) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За формою N 1-тр (авто) або N 11-мтп, або N 4-мтп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За формою N 1 - екологічні витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у межах установлених лімітів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

понад установлені ліміти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відшкодування збитків за порушення чинного законодавства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактично за платіжними дорученнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом 1 

сплачено підприємством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

борг підприємства державі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2. Вартість основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища та витрати на їх капітальний ремонт

10 

11 

2 

Вартість основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища та витрати на їх капітальний ремонт 

  

а) Середньорічна вартість споруджень, установок та обладнання для уловлювання та знешкодження шкідливих речовин, що забруднюють атмосферне повітря, та витрати на їх капітальний ремонт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) Середньорічна вартість споруджень, установок та обладнання для очистки стічних вод та раціонального використання водних ресурсів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища за рік  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом 2 

Вартість основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на капітальний ремонт основних виробничих фондів охорони навколишнього природного середовища на існуючий стан  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Процент зносу на існуючий стан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 3. Поточні витрати на охорону природи та плату за природні ресурси

10 

11 

3 

Поточні витрати на охорону природи та плату за природні ресурси 

3.1 

На охорону та використання водних ресурсів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Комплексні плани заходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) Форма N 1-тп (екологічні витрати) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

На охорону атмосферного повітря: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Комплексні плани заходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) Форма N 1-тп (екологічні витрати)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) Заходи, передбачені нормативами ГДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) Форма N 2-тп (повітря) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

На рекультивацію земель: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Форма N 1-тп (екологічні витрати)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

На охорону землі від забруднення відходами виробництва та споживання: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Комплексні плани заходів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) Форма N 1-тп (екологічні витрати) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом 3 

По підприємству 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Плата за природні ресурси 

4.1 

За водні ресурси, форма N 1-тп (екологічні витрати)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

За землю, форма N 1-тп (екологічні витрати) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом 4 

По підприємству 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Борг державі підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник підрозділу
Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки України

____________________

"___"_______________1999 р.

Протокол
визначення відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки

I. Загальні відомості

Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади), головне управління (управління)

____________________________________________________________________________

(назва)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

МДО, концерн, асоціація та інше господарське об'єднання __________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Об'єднання, підприємство _____________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________

Галузь (основна) ______________________________________________________________

 

II. Коди

Коди 

ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

території
за
КОАТУУ 

галузі
за
ЗКГНГ 

виду
економічної
діяльності
за КВЕД 

форми
власності
за КФВ 

організаційно-
правової форми
господарювання
за КОПФГ 

міністерства,
іншого
центрального
органу
виконавчої
влади за
СПОДУ 

вищестоящої
організації -
ідентифікацій
ний код за
ЄДРПОУ 

 

III. Висновки щодо ступеня відповідності діяльності об'єкта вимогам
екологічної безпеки

Вступ

1. Дотримання нормативів на викиди, скиди забруднювальних речовин та розміщення відходів

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Амортизаційний знос природоохоронних споруд та обладнання

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Заборгованість за останні 3 роки

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

а) за зборами за спеціальне використання природних ресурсів;

б) за зборами за забруднення навколишнього природного середовища;

в) за відшкодуванням збитків.

4. Пропозиції щодо приведення діяльності об'єкта у відповідність до екологічних вимог

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

а) зміна місця розташування, перепрофілювання, зміна та вдосконалення технологій;

б) реконструкція, будівництво природоохоронних споруд та обладнання;

в) підвищення культури експлуатації об'єкта приватизації;

г) ліквідація наслідків забруднення навколишнього природного середовища, спричиненого попередньою діяльністю об'єкта;

ґ) інші.

 

Керівник 

(підпис та печатка) 

Представник підрозділу
Державної екологічної
інспекції  

 
 
(підпис) 

"___"_______________199_ р. 

  

 

Зразок

Перелік
основних порушень екологічних вимог

_____________________
(ким - назва об'єкта)

при визначенні відповідності його діяльності екологічним вимогам

Екологічна вимога 

Законодавчий чи нормативний документ, яким передбачена дана вимога 

Суть порушення (та, якщо це можливо, кількісна характеристика його) 

Водокористувач зобов'язаний дотримуватись нормативів ГДС 

Ст. 44 Водного кодексу України 

ГДС органічних речовин на 199_ рік - 100 т/р.- факт - 120 т/р.
ГДС завислих речовин на 199_ рік - 80 т/р. факт - 100 т/р.  

Забороняється скидати у водні об'єкти речовини, для яких не виставлено нормативів ГДС 

Ст. 41 Водного кодексу України 

У 199_ році у складі стічних вод скидалися нафтопродукти (50 кг/рік), для яких не встановлено норматив ГДС 

Забороняється будівництво гаражів та стоянок автомобілів у прибережних захисних смугах річок 

Ст. 89 Водного кодексу України 

На відстані 90 м від водосховища влаштована стоянка вантажних автомобілів на 40 одиниць 

Природокористувач повинен мати затверджені й відповідно оформлені нормативи граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин в атмосферу (ГДВ) 

Ст. 8 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" 

Відсутність затверджених нормативів ГДВ 

Забороняється виробнича діяльність без оформлення дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферу 

Ст. 13 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" 

Відсутність дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферу або на окремі речовини 

Природокористувач повинен дотримуватись установлених дозволом величин викидів 

Ст. 13 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" 

Дозволений викид пилу за джерелом N 3 - 0,5 г/с.
Факт. викид - 0,7 г/с. 

Показники роботи установок очистки газу мають відповідати проектним.
Природокористувач повинен забезпечувати ефективну роботу і належний технічний стан ГОУ 

Ст. 12 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" 

Фактична ефективність роботи - 90 %
Проектна - 98 % 

Складування, зберігання та розміщення відходів має здійснюватись за спеціальним дозволом 

Статті 20, 55 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та статті 42 Закону України "Про відходи" 

Відсутність спеціального дозволу 

Природокористувач зобов'язаний вести контроль технічного стану полігону й контроль впливу його на навколишнє природне середовище 

Статті 51, 66 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та статті 33 Закону України "Про відходи" 

Неналежний технічний стан, відсутність або незадовільний контроль 

Інші 

  

  

 

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища

Керівник об'єкта

____________

Опрос