Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления заключений по обоснованности причин превышения сроков возвращения выручки в иностранной валюте по договорам оперативного и финансового лизинга (в форме международного лизинга), поставки сложных технических изделий, производственной кооперации в сфере транспорта

Минтранс
Порядок, Приказ от 12.07.1999 № 364
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту 

Наказ Міністерства транспорту України
від 12 липня 1999 року N 364

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 1999 р. за N 620/3913

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 17 серпня 2009 року N 862)

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 року N 882 "Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297, від 02.10.98 N 1574, від 07.11.98 N 1753 і від 07.12.98 N 1930, й доручення Кабінету Міністрів України від 15.04.99 N 21999/46, а також із метою вдосконалення організаційного механізму контролю за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства України при провадженні зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Міністерство транспорту України надає висновки щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту відповідно до статей 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

2. Затвердити Порядок надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту (додається).

3. Покласти обов'язки з підготовки висновків щодо обґрунтування причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту відповідно до статей Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на Головне управління економічної політики.

4. Керівникам державних адміністрацій (залізничного транспорту - Слободян А. В., авіаційного транспорту - Семенов М. Ю., автомобільного транспорту - Докіль Л. П., морського та річкового транспорту - Щипцов О. А.), Головних управлінь (економічної політики - Бурдей В. В., правового забезпечення - Логінова Л. М., науково-технічної політики та безпеки руху - Петрашевський О. Л.) зазначений порядок узяти до керівництва та неухильного виконання. 

5. Управлінням центрального апарату Мінтрансу, зазначеним у пункті 4, залишати без розгляду звернення резидентів у разі експортування (у тому числі й за бартерними (товарообмінними) операціями) товарів (робіт, послуг), що входять до Переліку товарів (продукції, робіт, послуг), експорт яких забороняється товарообмінними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 756, та Переліку товарів критичного імпорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.99 N 1080

6. Скасувати наказ Мінтрансу від 16.09.98 N 372.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра А. Ф. Демиденка.

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

ПОРЯДОК
надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту

Цей порядок розроблений на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 року N 882 "Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297, від 02.10.98 N 1574, від 07.11.98 N 1753 і від 07.12.98 N 1930, та доручення Кабінету Міністрів України від 15.04.99 N 21999/46, і визначає механізм розгляду в Міністерстві транспорту України договорів оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті відповідно до статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті":

1. Суб'єкт господарської діяльності України (надалі - підприємство-заявник), який є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), для одержання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту подає до Мінтрансу такі документи: 

а) лист-звернення щодо надання висновків про віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту за довільною формою з інформацією, що характеризує підприємство, його сфери діяльності. Лист має містити в собі детальне обґрунтування потреби продовження встановлених контрактом термінів повернення валютної виручки, термін продовження і перспективи вирішення питання;

б) завірену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) з обов'язковим зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів іноземних контрагентів (якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений не українською мовою, то заявник подає письмовий переклад документа українською, виконаний і завірений установою, що має право на здійснення офіційних перекладів);

в) копії документів, що засвідчують стан виконання контракту на дату звернення до Мінтрансу (копії вантажно-митних декларацій, довідки банку про надходження платежів);

г) документи, що підтверджують обґрунтування причин затримки розрахунків за договором (контрактом);

ґ) довідку Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України про відсутність обмежень, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності і в його іноземного контрагента на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та про відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України;

д) довідку Державної податкової адміністрації про стан і динаміку сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів (доручення Кабінету Міністрів України від 05.04.99 N 7233/97);

е) довідку банку лізингоодержувача на виконання останнім зобов'язань за договором лізингу щодо внесення лізингових платежів;

є) у разі звернення заявника до суду - копію позовної заяви та довідку судової установи, що засвідчує розгляд справи щодо несплати або затримки сплати замовником за виконані роботи;

ж) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів, завірену в установленому порядку. 

При виникненні потреби заявник повинен надавати додаткові документи, що підтверджують наявну ситуацію з розрахунками за даними договорами.

Підприємство-заявник несе повну відповідальність за достовірність документів, що подаються на розгляд до Мінтрансу.

2. Зазначені у п. 1 документи з листом-зверненням щодо надання висновків про віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту подаються до загального відділу управління справами Мінтрансу і після реєстрації передаються Головному управлінню економічної політики для розгляду.

3. Головне управління економічної політики при розгляді здійснює перевірку поданих документів на комплектність. У разі подання неповного пакета документів, передбачених п. 1 цього Порядку, документи не розглядаються, про що повідомляють заявника.

4. Розгляд зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється Головними управліннями Мінтрансу протягом двох робочих днів з таких питань:

відповідність контрактів визначеним чинним законодавством умовам платежів та забезпечення своєчасного надходження коштів в іноземній валюті, а також надає висновок щодо обґрунтованості причин перевищення термінів за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу) - Головне управління економічної політики; 

надання експертних висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів за договорами поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту - Головне управління науково-технічної політики та безпеки транспорту; 

здійснення правової експертизи контрактів.

Загальний термін розгляду документів у Міністерстві не повинен перевищувати 10 робочих днів.

5. Управління, зазначені у п. 4 цього Порядку, після розгляду (експертизи) поданих документів повертають їх до Головного управління економічної політики разом із пропозиціями та зауваженнями.

6. Головне управління економічної політики узагальнює експертні висновки управлінь Мінтрансу, визначених в п. 4 Порядку, та готує остаточні висновки щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті та визначення періоду можливого перевищення терміну розрахунків за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту.

У разі надання позитивних висновків Головне управління економічної політики готує проект рішення Кабінету Міністрів України з визначенням періоду можливого перевищення терміну розрахунків за договором, який розглядається.

7. Позитивні висновки щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту оформляються у вигляді листа і разом з проектом рішення Кабінету Міністрів України подаються до Кабінету Міністрів України.

Висновки негативного характеру оформлюються у вигляді листа, який направляється на адресу заявника.

 

Начальник Головного
управління економічної політики
 

 
В. В. Бурдей
 

Опрос