Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об учете и отчетности относительно использования средств и материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Минфин, Министерство экономики Украины (1), Минэкобезопасности, Госкомрезерв
Приказ, Инструкция от 13.08.1999 № 217/194/102/174
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України та 
Державного комітету України по матеріальних резервах
від 13 серпня 1999 року N 217/194/102/174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 1999 р. за N 604/3897

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 28 серпня 2015 року N 1031/745/1055)

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140 "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків", з метою впорядкування фінансового забезпечення заходів, пов'язаних із ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і веденням контролю за цільовим використанням коштів резервних фондів усіх рівнів, встановлення єдиних вимог до порядку складання звітів НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що додається.

2. Наказ ввести в дію з 24 вересня 1999 року.

 

В. о. Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. В. Логінов
 

В. о. Міністра фінансів України 

П. К. Германчук 

В. о. Міністра економіки України 

В. М. Кальник 

Голова Державного комітету України
по матеріальних резервах
 

 
А. К. Каленикович
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Загальна частина

1. Ця Інструкція розроблена з метою впорядкування фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів, пов'язаних з ліквідацією та попередженням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, а також посилення відповідальності органів виконавчої влади за цільове використання коштів державного бюджету.

2. При виникненні надзвичайної ситуації територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в триденний термін визначають її рівень і можливі джерела фінансування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1099 "Про порядок кваліфікації надзвичайних ситуацій" та необхідні матеріально-технічні ресурси для проведення протиаварійних заходів.

3. У разі визначення рівня надзвичайної ситуації, що склалася, як регіонального або загальнодержавного, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, при неможливості вирішення проблем, які виникають, за рахунок регіональних та місцевих бюджетів, можуть, відповідно до постанови Верховної Ради України від 22 лютого 1996 р. N 62/96-ВР "Про затвердження положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140 "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків", порушити клопотання щодо надання цільової державної допомоги за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України.

4. Після проведення Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики кошторисної експертизи розрахунків на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт конкретних об'єктів та на підставі висновків Мінекономіки і Мінфіну щодо економічної доцільності та ефективності фінансування витрат за рахунок коштів резервного фонду, узгоджений проект постанови подається на затвердження до Кабінету Міністрів України.

Планування та фінансування робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

5. Фінансування заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140 на основі затверджених планів робіт, програм.

6. У кошторисі зазначається:

стан бюджету регіону, якому надається державна допомога, з відображенням залишку коштів регіонального і місцевого резервних фондів, сформованих згідно з Законом України "Про бюджетну систему України";

узагальнені довідки про відшкодування збитків, завданих промисловості, сільському господарству, населенню, соціально-культурній сфері тощо за рахунок власних і страхових коштів;

витрати на проведення першочергових заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

потреба в коштах для надання одноразової допомоги потерпілим;

розмір видатків для розгортання й утримання тимчасових пунктів і оренди будівель для проживання потерпілих, які будуються швидкими темпами, та для розгортання й утримання тимчасових пунктів харчування для потерпілих;

потреба в коштах для оплати експедицій, які залучаються в зону надзвичайної ситуації.

7. У разі порушення клопотання про надання державної фінансової допомоги, до Держбуду, Мінекономіки і Мінфіну подається комплект обґрунтувань згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140.

8. Надання державної допомоги матеріально-технічними ресурсами проводиться відповідно до пункту 7 статті 12 Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Облік і звітність

9. Бюджетні кошти на фінансування заходів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій розподіляються їх розпорядниками по установах та організаціях, що залучені до робіт, пов'язаних з надзвичайною ситуацією.

10. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України, їх розпорядниками вважаються Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, установи і організації, що вказані у відповідній постанові.

11. Облік бюджетних коштів, що спрямовуються на заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, здійснюється згідно з нормативними документами, на основі яких ведеться бухгалтерський облік у відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

12. Звіт про використання бюджетних коштів подається в установленому порядку до Міністерства фінансів та Головного управління Державного казначейства.

13. У разі виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями додатково складається зведена відомість про обсяги виконаних робіт за формою, що наведена в додатку, яка подається до Мінекономіки, МНС та Держбуду. При цьому дані у відомості повинні повністю відповідати статтям і обсягам кошторисних розрахунків, що пройшли експертизу в Державному комітеті будівництва, архітектури та житлової політики.

 

Начальник управління
захисту населення і територій
 

 
В. В. Могильниченко
 

 

Зведена відомість про обсяги виконаних робіт

N
з/п 

N та дата постанови КМ України 

Назва постанови 

Перелік основних будівельно-монтажних та відновних робіт відповідно до зведеного кошторису, інформація щодо відселення з аварійного помешкання та інші заходи 

Обсяг 

Вартість
(тис. грн.) 

Використання коштів резервного фонду КМ України
(тис. грн) 

Інші джерела фінансування
(тис. грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник (голова ОДА) 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

____________

Опрос