Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о народном (образцовом) любительском коллективе (студии) заведений культуры системы Министерства культуры Украины и зарубежного украинства

Минкультуры
Положение, Перечень, Приказ от 23.06.1999 № 415
редакция действует с 15.11.2013

Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України та закордонного українства

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
наказом Міністерства культури
 України від 11.10.2013 р. N 968)

Наказ Міністерства культури і мистецтв України
від 23 червня 1999 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 1999 р. за N 593/3886

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства культури і мистецтв України
 від 15 грудня 2003 року N 779
,
наказом Міністерства культури України
 від 11 жовтня 2013 року N 968

У відповідності до Основ законодавства України про культуру, згідно з Положенням про Міністерство культури і мистецтв України, з метою підтримки й активізації аматорського руху в Україні, посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України та закордонного українства (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
наказом Міністерства культури
 України від 11.10.2013 р. N 968)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 20 червня 1990 року N 201 "Про примірне положення про "народний" ("зразковий") самодіяльний колектив в культурно-освітніх установах системи Міністерства культури УРСР".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л. М. Кононенко.

 

Міністр 

Д. І. Остапенко 

 

Положення
 про народний (зразковий) аматорський
колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України та закордонного українства

(назва у редакції наказу Міністерства
 культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

1. Загальні положення і порядок присвоєння звання

1.1. Це Положення регламентує порядок присвоєння звання "народний (зразковий) аматорський колектив (студія)" колективу (студії) закладів культури і поширюється на аматорські колективи (студії), що діють у закладах культури системи Міністерства культури України та в середовищі закордонного українства за всіма видами народної творчості: театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні, циркові, літературно-творчі, композиторські, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-, фото- і відеомистецтва тощо.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
наказу Міністерства культури України
 від 11.10.2013 р. N 968)

1.2. Присвоєння звання "народний" ("зразковий") має на меті посилення ролі народних аматорських колективів у здійсненні державної культурної політики, активізацію аматорського руху як в Україні, так і за її межами.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.3. Звання "народний (зразковий) аматорський колектив" присвоюється постійно діючому аматорському колективу, який творчо працює понад 3 роки, за активну творчу діяльність з збереження, розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за її межами шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля населення.

При вирішенні питання про надання звання "народний (зразковий) аматорський колектив (студія)" береться до уваги наявність колективу підготовчої групи: 

(абзац другий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

- творче спрямування колективу;

- рівень виконавської майстерності колективу;

- художній рівень репертуару (твори, програми, постановки тощо);

- робота з творчого навчання, естетичного виховання та розвитку здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм, планів);

- пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.4. Звання "народний" ("зразковий") аматорський колектив (студія) присвоюється постановою колегії Міністерства культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії, до складу якої входять провідні фахівці відповідного жанру, та згідно з поданими документами (додаток 1)*.

___________
* Присвоєння колективам інших відомств звання "народний" ("зразковий") аматорський колектив (студія) здійснюється відповідним відомством з врахуванням вимог цього Положення за погодженням з Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

Персональний склад, умови та порядок роботи атестаційної комісії визначаються Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

Колективу, якому присвоєно звання "народний" ("зразковий") аматорський колектив (студія), вручається посвідчення (додаток 2).

(абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

Звання "народний" ("зразковий") аматорський колектив (студія) аматорським колективам закордонного українства присвоюється Постановою колегії Міністерства культури і мистецтв України на підставі характеристики-рекомендації організацій української діаспори, узгодженої з дипломатичними установами України, згідно з поданими документами (додаток 3).

(пункт 1.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
абзац четвертий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

Колективу, якому присвоєно звання "народний" ("зразковий") аматорський колектив (студія), вручається посвідчення (додаток 4).

(пункт 1.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
абзац п'ятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

1.5. Подання аматорського колективу на звання "народний" ("зразковий") здійснює установа культури, яка є юридичною особою, або орган місцевої виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, до якого територіально належить заклад культури.

Подання аматорського колективу закордонного українства на звання "народний" ("зразковий") здійснює громадська (національно-культурна) організація закордонного українства за погодженням з Міністерством закордонних справ України (дипломатичною установою України в країнах компактного проживання закордонного українства).

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)

1.6. Колектив, який має звання "народний" ("зразковий"), підтверджує свій статус раз на три роки, показуючи свої роботи, твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому беруться до уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність нових високохудожніх програм, вистав, творів, стабільність творчої діяльності колективу.

1.7. Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення, позбавляється звання відповідним рішенням Міністерства культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

1.8. Керівник установи, до якої належить народний (зразковий) аматорський колектив:

створює умови для регулярної творчої діяльності колективу, сприяє його матеріальному забезпеченню та організації концертно-творчої діяльності;

контролює діяльність колективу.

2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових) аматорських колективів (студій) закладів культури системи Міністерства культури України

(назва розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
наказу Міністерства культури України
 від 11.10.2013 р. N 968)

2.1. Безпосереднє керівництво народним (зразковим) аматорським колективом здійснює штатний працівник цього колективу (режисер, художній керівник, хормейстер, диригент, балетмейстер, керівник студії (з видів мистецтв), керівник колективу), що призначається на посаду і звільняється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Штатні працівники колективу (додаток 5) утримуються за рахунок бюджетних асигнувань закладів культури Міністерства культури, усі інші - за рахунок спецкоштів. Посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779
,
наказом Міністерства культури
 України від 11.10.2013 р. N 968)

2.3. Функціональні обов'язки керівника народного (зразкового) аматорського колективу, інших штатних працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи, до якої належить колектив.

2.4. Кошти народного (зразкового) аматорського колективу утворюються за рахунок визначених бюджетних асигнувань у закладах культури системи Міністерства культури, доходів від проведення платних заходів, надходжень за надані послуги, добровільних (спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 11.10.2013 р. N 968)

2.5. Кошторис доходів і видатків народного (зразкового) аматорського колективу затверджується в установленому порядку.

2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок тощо (у тому числі і в гастрольних поїздках) регулюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

Начальник Управління
соціально-культурних проблем
та дозвіллєвої роботи
 

 
 
Л. М. Кононенко
 

 

Перелік документів,
що подаються для присвоєння аматорському колективу (студії) звання "народний" ("зразковий")

Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.

Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання колективу.

Протокол-висновок атестаційної комісії.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок, збірки літературно-поетичних, композиторських творів тощо).

Програма концерту (виставки тощо).

Портфоліо: список учасників колективу, список учасників підготовчої групи, довідка про матеріально-технічну базу колективу, підтверджувальні матеріали (копії грамот, подяк, дипломів конкурсів, фестивалів, виставок усіх рівнів, фото-, відеоматеріали, відгуки в пресі, копії сюжетів на телебаченні тощо).

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 11.10.2013 р. N 968)

 

_________________________________________________
(найменування органу, який присвоїв звання)

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського колективу (студії)

За вагомий внесок у розвиток культури українського
народу, високий художній рівень та виконавську
майстерність

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)".

____________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ________________ року

 

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 11.10.2013 р. N 968)

 

Перелік документів, що подаються для присвоєння аматорському колективу закордонного українства звання "народний" ("зразковий")

Лист-подання дипломатичної установи України.

Характеристика-рекомендація організації закордонного українства.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок тощо).

Друковані, відео- та аудіоматеріали (надсилаються обов'язково).

(Положення доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779)
 

Міністерство культури України

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського колективу (студії)

За популяризацію та розвиток культури
українського народу за межами України, високий
художній рівень та виконавську майстерність

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)".

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

   М. П.

 

 

  "___" ________________ року

 

 

(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2003 р. N 779,
у зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 5,
додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 11.10.2013 р. N 968)
 

Перелік посад штатних працівників
народного (зразкового) аматорського колективу (студії), які фінансуються з бюджету

Хорові колективи

керівник хорового колективу або хормейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Вокальні ансамблі

керівник вокального ансамблю або хормейстер

Інструментальні ансамблі

керівник інструментального ансамблю

Оркестри
Ансамблі танцю

керівник оркестру або диригент, керівник танцювального колективу або балетмейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Ансамблі пісні й танцю

керівник хорового колективу або хормейстер, керівник танцювального колективу або балетмейстер, керівник оркестрового колективу або диригент, акомпаніатор або концертмейстер

Студії (кіностудії, фотостудії, відеостудії)

керівник студії, технік

Студії (образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва)

керівник студії

Циркові колективи

керівник циркового колективу або режисер, технік

Театри

керівник театрального колективу або режисер, завідувач художньої частини

Фольклорний колектив

керівник фольклорного колективу, театру, режисер, зберігач фонду, пошуково-дослідницький гурт

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 11.10.2013 р. N 968)

___________

Опрос