Идет загрузка документа (1762 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе и медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 04.01.1994 № 2
Утратил силу

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 4 січня 1994 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 29 липня 1994 р. за N 177/386

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства оборони України
від 20 жовтня 1997 року N 383
,
наказами Міністра оборони України
 від 12 липня 1999 року N 207
,
 від 21 вересня 2005 року N 566
,
 від 29 листопада 2006 року N 684
,
 від 19 березня 2007 року N 92

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністра оборони України
 від 14 серпня 2008 року N 402)

Відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я, постанови Кабінету Міністрів України 1993 року N 708, з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я і медичного огляду військовослужбовців для визначення придатності до військової служби (служби за фахом) та придатності льотно-підйомного складу Військ повітряної оборони до льотної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, яке ввести в дію з 1 березня 1994 року (додаток до наказу).

2. З моменту введення в дію Положення, зазначеного у пункті 1 цього наказу, вважати накази Міністра оборони колишнього СРСР 1976 року N 187, 1979 року N 220, 1987 року N 210, N 260, 1989 року N 116, N 317, 1991 року N 436 такими, що не застосовуються у Збройних Силах України, а наказ Міністра оборони України 1992 року N 116 - таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Військово-медичного управління штабу тилу Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати до кожної військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

 
В. Радецький

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 4 січня 1994 р. N 2

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 1994 р. за N 177/386

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ ТА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Розділ I. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

I.1. Загальні положення

1. Положення визначає організацію військово-лікарської експертизи на мирний та воєнний час у Збройних Силах України і військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України (у подальшому - Збройні Сили України).

2. Положення установлює порядок медичного огляду призовників; військовослужбовців, членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби); військовозобов'язаних, громадян, які бажають вступити до військово-навчальних закладів (надалі - кандидати, які вступають до ВНЗ) Збройних Сил України, учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців з проходженням військової служби; працівників Збройних Сил України, які залучаються до роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, компонентами ракетного палива та іншими високотоксичними речовинами, радіотехнічними засобами, які утворюють електромагнітні поля в межах частот від 30 кГц до 300 ГГц і оптичними квантовими генераторами (надалі - РР, ДІВ, КРП, джерела ЕМП).

3. Основними завданнями військово-лікарської експертизи є:

добір громадян, придатних за станом здоров'я до військової служби для укомплектування Збройних Сил України; медичний огляд призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних з метою визначення придатності до військової служби, служби за військовим фахом, аналіз результатів медичного огляду та розробки заходів щодо виконання цієї роботи з метою покращення комплектування Збройних Сил України;

контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої роботи серед призовників, огляд призовників, кандидатів, які вступають до військових навчальних закладів; військовозобов'язаних; аналіз результатів і розроблення пропозицій по удосконаленню цієї роботи;

контроль за організацією, проведенням і результатами лікувально-діагностичної роботи у військових лікувально-профілактичних закладах та військових частинах; надання методичної та практичної допомоги з питань військово-лікарської експертизи військово-лікарським комісіям (надалі - ВЛК) та лікувально-профілактичним установам; визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм та каліцтва (надалі - захворювання, поранення) у військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на збори, і колишніх військовослужбовців, а також причинного зв'язку захворювань, поранень, які заподіяли військовослужбовцям смерть;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони України вимог щодо стану здоров'я призовників, кандидатів, які вступають до ВНЗів, військовослужбовців, а також показань для найдоцільнішого використання їх на військовій службі за станом здоров'я;

організація огляду військовослужбовців та інших контингентів у військових частинах, закладах, ВНЗах, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони України (у подальшому - військова частина);

проведення наукової роботи з питань діяльності військово-лікарської експертизи;

підготовка кадрів для військово-лікарських комісій (ВЛК).

I.2. Органи військово-лікарської експертизи

4. Військово-лікарська експертиза у Збройних Силах України здійснюється штатними та позаштатними (постійно і тимчасово діючими) ВЛК та лікарсько-льотними комісіями (надалі - ЛЛК).

5. Органи військово-лікарської (лікарсько-льотної) експертизи у своїй роботі керуються цим Положенням, іншими керівними документами, які стосуються питань військово-лікарської (лікарсько-льотної) експертизи, а також вказівками Військово-медичного управління Міністерства оборони України, Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України і Центральної лікарсько-льотної комісії.

6. Штатні ВЛК є військово-медичними установами спеціального призначення. Вони мають гербову печатку та кутовий штамп.

Штатні ВЛК комплектуються лікарями з клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія та іншими), досвідом роботи у військах і лікувально-профілактичних закладах.

7. Права та обов'язки штатних та позаштатних (постійно та тимчасово діючих) ВЛК визначаються цим Положенням.

8. Залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань та завдань, не пов'язаних з військово-лікарською експертизою, забороняється.

9. Позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) призначаються у складі голови, заступника голови (одного з членів комісії), членів комісії (у гарнізонних, госпітальних ВЛК не менше трьох лікарів, в останніх ВЛК і ЛЛК - терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога, психіатра) і секретаря. При необхідності до складу ВЛК (ЛЛК) можуть призначатися лікарі інших спеціальностей.

До складу ВЛК (ЛЛК), що створюється у військовому комісаріаті, лікарі і секретар комісії залучаються з місцевих лікувально-профілактичних закладів рішенням Голови місцевої державної адміністрації (голови виконкому місцевої Ради народних депутатів).

10. Штатні і позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються вищим штатним ВЛК. У прийнятті висновків, рішень, постанов (надалі - постанова) вони незалежні і у своїй роботі керуються цим Положенням, іншими документами, що стосуються питань військово-лікарської експертизи, а з питань лікарсько-льотної експертизи - вказівками лікарсько-льотної комісії ЦВЛК (у подальшому - ЦЛЛК), яка є керівною комісією з лікарсько-льотної експертизи для всіх ЛЛК Збройних Сил, навчальних та авіаційних організацій Товариства сприяння обороні України.

11. При необхідності до участі у роботі штатних та позаштатних ВЛК на правах членів комісії можуть залучатися головні (провідні) медичні фахівці та інші лікарі-спеціалісти лікувально-профілактичних закладів, лікарі військових частин, представники командування (керівництва) та військові спеціалісти.

12. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів, їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК. Члени ВЛК зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення.

За несумлінне або упереджене ставлення до вирішення питань з військово-лікарської експертизи голова та члени ВЛК, лікарі, які беруть участь в медичному огляді контингентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

13. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, контролюються, затверджуються, а при необхідності переглядаються відповідною штатною ВЛК.

За рішенням штатної ВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

А. Штатні військово-лікарські комісії

14. До штатних ВЛК належать:

- Центральна військово-лікарська комісія (надалі - ЦВЛК) Міністерства оборони України;

- Лікарсько-льотна комісія ЦВЛК МО України (надалі - ЦЛЛК);

- Базова ВЛК командування оперативного напрямку (надалі - ВЛК військового округу);

- ВЛК Військово-Морських сил;

- ВЛК евакуаційного пункту фронту, місцевого евакуаційного пункту*;

- ВЛК управління госпітальної бази*.

____________
* ВЛК евакуаційного пункту, управління госпітальної бази передбачається на воєнний час.

15. На штатні військово-лікарські комісії покладається:

організація військово-лікарської експертизи, керівництво підлеглими ВЛК, контроль за їхньою роботою та надання їм методичної і практичної допомоги;

контроль за організацією та проведенням огляду поповнення, що прибуває для комплектування Збройних Сил України, з метою правильного розподілу його за родами військ, військовими частинами (кораблями), підрозділами та військовими спеціальностями, а також кандидатів для навчання за військовими спеціальностями з урахуванням стану здоров'я та фізичного розвитку;

контроль за законністю надання ВЛК довідок про одержання військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними поранень і захворювань;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підлеглих ВЛК;

проведення спільно з провідними медичними спеціалістами та іншими лікарями-спеціалістами медичної служби Збройних Сил України аналізу та оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;

організація та керівництво науковою роботою з питань військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК;

підготовка та удосконалення кадрів для ВЛК;

 розробка та подання до Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України (ЦВЛК МО України), Центральної лікарсько-льотної комісії (ЦЛЛК) пропозицій по уточненню, доповненню та змінах керівних документів з військово-лікарської експертизи.

16. Штатні військово-лікарські комісії мають право:

приймати постанови згідно з Положенням, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК*;

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення;

перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК та давати їм вказівки з питань військово-лікарської експертизи;

перевіряти організацію та стан огляду військовослужбовців та іншого контингенту у військових (цивільних) лікувальних закладах, військових частинах;

перевіряти з метою військово-лікарської експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових лікувально-профілактичних закладах, військових частинах та ВНЗах Міністерства оборони України;

викликати, направляти у військові лікувально-профілактичні заклади Збройних Сил України на  контрольний огляд та переогляд військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників, а також військовослужбовців у випадку незгоди того, кого оглядають, або інших осіб з постановою ВЛК та в інших необхідних випадках;

витребовувати особові та пенсійні справи, медичні документи, матеріали адміністративного розслідування, дізнання, судового розгляду, характеристики, архівні довідки, витяги з наказів, актів, протоколів та інші документи, необхідні для прийняття постанови;

залучати для вирішення питань військово-лікарської експертизи головних (провідних) медичних спеціалістів та інших лікарів-спеціалістів медичної служби Збройних Сил України;

приймати постанови, а за необхідності переглядати постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх військовослужбовців.

____________
* Постанову про придатність до військової служби офіцерів запасу або у відставці на період звільнення їх зі Збройних Сил мають право приймати або переглядати ЦВЛК (ЦЛЛК) Міністерства оборони України.

17. Забезпечення штатних ВЛК медичною технікою та майном, медичними приладами та інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, надання їм приміщень та забезпечення комунальними послугами покладається на військово-медичні установи центрального підпорядкування, військових округів, Військово-Морських Сил.

Центральна військово-лікарська комісія Міністерства оборони України

18. Центральна військово-лікарська комісія Міністерства оборони України (ЦВЛК) є керівним органом військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України.

19. Усі штатні і нештатні ВЛК Збройних Сил України підпорядковуються ЦВЛК МО України з питань військово-лікарської експертизи.

Постанови ЦВЛК МО України можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

20. На ЦВЛК МО України покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також:

розроблення положень, інструкцій, посібників та інших керівних документів з військово-лікарської експертизи;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров'я України медичних показань для найдоцільнішого військово-професійного призначення призовників до видів Збройних Сил України, родів військ та за військовими спеціальностями;

розроблення разом з головними спеціалістами медичної служби науково обгрунтованих вимог до максимального збереження військовослужбовців на військовій службі, запобігання необгрунтованого їх звільнення з армії за станом здоров'я;

перевірка  якості  лікувально-оздоровчої роботи серед військовослужбовців у частинах і установах Міністерства оборони України;

контроль за лікувально-оздоровчою роботою серед допризовників, оглядом призовників, кандидатів, які вступають до ВНЗів військовослужбовців та військовозобов'язаних;

прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності офіцерів запасу або у відставці на період їхнього звільнення із Збройних Сил;

проведення спільно з Міністерством охорони здоров'я України аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників і призовників, огляду призовників та розроблення пропозицій по покращенню цієї роботи.

21. ЦВЛК МО України, крім прав, передбачених пунктом 16 цього Положення, має право:

залучати головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України, їх заступників, лікарів-спеціалістів Головного військового клінічного госпіталю та інших військових лікувально-профілактичних закладів для вирішування питань військово-лікарської експертизи;

перевіряти у військових комісаріатах і органах (закладах) охорони здоров'я організацію, стан та результати лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, огляду призовників, кандидатів із осіб цивільної молоді, які вступають до ВНЗів і військовозобов'язаних;

викликати, направляти на контрольний огляд та переогляд військовослужбовців, членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників, а також колишніх військовослужбовців у військові лікувально-профілактичні заклади, підпорядковані безпосередньо начальнику Центрального військово-медичного управління Міністерства оборони України;

витребовувати  у  необхідних  випадках  від  підлеглих  ВЛК з військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів, військових частин і ВНЗів додаткові дані для аналізу, узагальнення та оцінки результатів військово-лікарської експертизи;

доповідати  у  Генеральний  штаб Збройних Сил України,  командуванню військових округів, керівникам органів місцевої адміністрації результати лікувально-оздоровчої роботи, проведеної серед допризовників та призовників, огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів, які вступають до ВНЗів, військовозобов'язаних та іншого контингенту;

розглядати, контролювати, затверджувати (не затверджувати) постанови будь-якої ВЛК Збройних Сил України;

визначати формулювання постанов ВЛК та порядок їх оформлення.

Лікарсько-льотна комісія Центральної Військово-лікарської комісії
Міністерства оборони України (ЦЛЛК)

22. Центральна лікарсько-льотна комісія МО України є центральним органом з лікарсько-льотної експертизи для усіх лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) Збройних Сил України, учбових та спортивних авіаційних організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ).

Штатні та позаштатні ЛЛК Збройних Сил України, учбових та спортивних організацій ТСО України підпорядковуються ЦЛЛК з питань лікарсько-льотної експертизи.

23. ЦЛЛК керується вказівками ЦВЛК МО України.

24. На  ЦЛЛК покладена організація лікарсько-льотної експертизи у Збройних Силах України згідно з правами і обов'язками, передбаченими пунктами 15 і 16 цього Положення.

Крім того, на ЦЛЛК покладається:

затвердження постанов штатних та позаштатних ЛЛК про непридатність пілотів та штурманів до льотної роботи за станом здоров'я;

організація  і  керівництво лікарсько-льотною експертизою та контроль за роботою ЛЛК у авіаційних частинах, закладах та ВНЗах Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України;

розроблення керівних документів з лікарсько-льотної експертизи;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх військовослужбовців із осіб льотного складу авіації Збройних Сил України, якщо вони звільнені у запас або відставку з льотної роботи;

контроль за своєчасним та якісним оглядом льотного складу військовозобов'язаних;

контроль за роботою ЛЛК учбових та спортивних авіаційних організацій ТСО України;

контроль за організацією та станом огляду льотного складу і курсантів у військових лікувально-профілактичних закладах ВПС України, ВНЗах МО України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України.

Військово-лікарська комісія Військово-Морських Сил України

25. ВЛК Військово-Морських Сил є центральним органом військово-лікарської експертизи для усіх ВЛК Військово-Морських Сил України. З питань військово-лікарської експертизи їй підпорядковуються усі ВЛК Військово-Морських Сил.

26. ВЛК Військово-Морських Сил з питань військово-лікарської експертизи керуються вказівками ЦВЛК МО України, а з питань лікарсько-льотної експертизи - вказівками ЦЛЛК.

27. На ВЛК Військово-Морських Сил покладена організація військово-лікарської експертизи на флоті та керівництво ВЛК у відповідності з правами та обов'язками, передбаченими пунктами 15 і 16 Положення.

Військово-лікарська комісія військового округу

28. ВЛК військового округу з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК військового округу, а також ВЛК цивільних лікувально-профілактичних закладів, які знаходяться у межах дислокації військового округу, де обстежуються, лікуються і проходять медичний огляд військовослужбовці.

За рішенням ЦВЛК МО України, на ВЛК військового округу може бути покладено розгляд, контроль, затвердження постанов позаштатних постійно діючих ВЛК, організованих при військових частинах, які дислокуються на території військового округу, але не підпорядковані командуванню військового округу.

29. ВЛК військового округу керується вказівками ЦВЛК МО України, а з питань лікарсько-льотної експертизи - вказівками ЦЛЛК.

30. На ВЛК військового округу покладається організація військово-лікарської експертизи у військовому окрузі та керівництво ВЛК у відповідності з пунктом 15 цього Положення та, крім того:

контроль за організацією та проведенням лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, огляд призовників, кандидатів із осіб цивільної молоді, які вступають в ВНЗи, військовозобов'язаних, надання методичної та практичної допомоги органам та закладам охорони здоров'я та військовим комісаріатам у цій роботі;

проведення спільно з органами охорони здоров'я та військовими комісаріатами аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, огляду призовників, кандидатів із осіб цивільної молоді, які вступають у ВНЗи, військовозобов'язаних, розроблення пропозицій по покращенню цієї роботи;

контроль за організацією та станом лікарсько-льотної експертизи в учбових та спортивних авіаційних закладах ТСО України, які знаходяться у межах дислокації військового округу.

31. ВЛК військового округу має права, передбачені статтею 16 даного Положення, та, крім того, має право:

переглядати постанови усіх ВЛК Збройних Сил України (крім постанов, прийнятих або затверджених ЦВЛК МО України, ЦЛЛК) про причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх військовослужбовців, учасників війни та інших бойових дій;

перевіряти у військових комісаріатах, органах (закладах) охорони здоров'я Республіки Крим; областей, міст Києва та Севастополя, на території яких дислоковано військовий округ, організацію та стан лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичний огляд призовників, громадян, які бажають вступити до військово-навчальних закладів, військовозобов'язаних, результати перевірок доповідати командуванню військового округу та керівникам органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування;

перевіряти організацію і стан лікарсько-льотної експертизи у ЛЛК військових комісаріатів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в учбових та спортивних авіаційних організаціях ТСО України, які знаходяться в межах дислокації військового округу.

Військово-лікарська комісія евакуаційного пункту фронту
(місцевого евакуаційного пункту)

32. ВЛК евакуаційного пункту фронту (місцевого евакуаційного пункту) знаходиться у штаті його управління.

ВЛК евакуаційного пункту фронту з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК фронту.

33. ВЛК місцевого евакуаційного пункту з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих місцевому евакуаційному пункту.

34. ВЛК евакуаційного пункту фронту керується вказівками ЦВЛК МО України, а ВЛК місцевого евакуаційного пункту вказівками ВЛК військового округу військового часу або ВЛК евакуаційного пункту фронту залежно від підлеглості.

35. На ВЛК евакуаційного пункту фронту покладається організація військово-лікарської експертизи у госпітальних базах фронту, а на ВЛК місцевого евакуаційного пункту - лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих місцевому евакуаційному пункту, і керівництво ВЛК відповідно до вимог, передбачених пунктами 15 і 16 цього Положення.

36. ВЛК госпітальної бази перебувають у штаті її управління. ВЛК госпітальної бази з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК військових лікувально-профілактичних закладів, які входять до складу госпітальної бази.

37. ВЛК госпітальної бази керуються вказівками ВЛК евакуаційного пункту фронту.

38. На ВЛК госпітальної бази покладається організація військово-лікарської експертизи у госпітальній базі та керівництво ВЛК госпітальної бази у відповідності з вимогами, передбаченими пунктами 15 і 16 цього Положення.

Б. Позаштатні постійно діючі Військово-лікарські (лікарсько-льотні) комісії

39. До позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК) належать:

- госпітальні ВЛК;

- гарнізонні ВЛК;

- лікарсько-льотні комісії;

- ВЛК з'єднання аеромобільних військ;

- ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів з атомним енергетичним устаткуванням;

- ВЛК військових комісаріатів.

40. Перелік військових лікувально-профілактичних закладів та військових частин, у яких організуються позаштатні постійно діючі ВЛК, затверджує відповідний начальник медичної служби за поданням начальника штатної ВЛК.

Перелік  військових  лікувально-профілактичних  закладів, військових  частин центрального підпорядкування, у яких організуються позаштатні постійно діючі ВЛК, затверджує начальник Центрального військово-медичного управління Міністерства оборони України за поданням начальника ЦВЛК МО України.

Перелік цивільних лікувально-профілактичних закладів, у яких організуються позаштатні постійно діючі ВЛК, затверджує начальник медичної служби військового округу за узгодженням з відповідними органами охорони здоров'я.

41. На підставі затвердженого переліку відповідні посадові особи своїми наказами призначають позаштатні постійно діючі ВЛК, їх персональний склад і визначають розпорядок їх роботи.

Головою позаштатної постійно діючої ВЛК призначається лікар, найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи, який має досвід роботи у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах та пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи.

До складу ВЛК, створеної у цивільному лікувально-профілактичному закладі, за рішенням начальника медичної служби військового округу, може бути введений військовий лікар - представник медичної служби найближчого гарнізону.

42. Для огляду кандидатів, відібраних для оволодіння водолазними спеціальностями, і курсантів учбового центру (школи, військової частини) може бути створена позаштатна постійно діюча ВЛК у складі: голови - лікаря-фізіолога, заступника голови - водолазного спеціаліста, членів - лікарів-спеціалістів, вказаних у пункті 9 цього Положення, і секретаря.

43. Позаштатні ВЛК здійснюють службову переписку через діловодство військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів, військових частин, при яких ці комісії утворені.

44. Забезпечення позаштатних ВЛК медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, забезпечення речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладається на військові (цивільні) лікувально-профілактичні заклади, військові частини, при яких ці комісії створені.

45. Документи позаштатних ВЛК скріплюються гербовою печаткою військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу, військової частини, при яких ці комісії створені.

Госпітальна (гарнізонна) військово-лікарська комісія

46. Госпітальна ВЛК створюється у військовому госпіталі, на госпітальному судні, у цивільному лікувально-профілактичному закладі, де обстежуються і лікуються військовослужбовці. На воєнний час госпітальна ВЛК створюється у всіх військових санаторіях.

У Головному військовому клінічному госпіталі, окружних госпіталях та інших (400 та більше штатних ліжок) військових госпіталях може бути створено декілька госпітальних ВЛК за клінічними профілями.

З питань військово-лікарської експертизи ВЛК Головного військового клінічного госпіталю, військових госпіталів та інших медичних закладів центрального підпорядкування керуються вказівками ЦВЛК МО України.

47. Гарнізонна ВЛК створюється при поліклініці, окремому медичному батальйоні (медичній роті, лазареті), окремому медичному загоні, військовому госпіталі, військовій частині.

При фронтових, армійських тилових запасних військових частинах можуть бути створені гарнізонні ВЛК. На них покладається огляд військовослужбовців, а також огляд поповнення, яке поступає у ці військові частини, і контроль за організацію огляду військовослужбовців у військових частинах і батальйонах (командах) осіб, які одужують.

48. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладається:

огляд контингентів, вказаних у пункті 2 цього Положення (крім призовників);

аналіз і узагальнення результатів медичного огляду;

видача військовослужбовцям (військовозобов'язаним), які захворіли або поранені у період проходження служби (зборів), в зв'язку з чим вони підлягають звільненню від служби (зборів), направлення на МСЕК (форма N 88 Міністерства охорони здоров'я України) для визначення процентної втрати працездатності у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року N 488 "Про умови державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців та військовозобов'язаних, які призвані на збори".

49. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови у відповідності з цим Положенням та іншими керівними документами стосовно питань військово-лікарської експертизи;

перевіряти з метою військово-лікарської експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах і у військових частинах, дислокованих у гарнізоні.

Лікарсько-льотна комісія

50. ЛЛК створюється в авіаційному об'єднанні та з'єднанні, авіаційному та військовому госпіталях, які мають відділення лікарської експертизи льотного складу, при лабораторії авіаційної медицини, ВНЗі Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України, обласному військовому комісаріаті, військовому комісаріаті Республіки Крим, міському військовому комісаріаті з правами обласного військового комісаріату, при учбових авіаційних центрах та авіаційних спортивних клубах Товариства сприяння обороні України.

51. ЛЛК керуються вказівками ЦЛЛК та, відповідно, ВЛК військового округу, Військово-Морських Сил України.

52. На ЛЛК (залежно від того, де вона створена) покладається:

організація та керівництво лікарсько-льотною експертизою у військово-транспортній авіації, військах охорони повітряного простору України, у повітряній армії, ВНЗі Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України;

огляд льотного складу - військовослужбовців, курсантів ВНЗів Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України, військовослужбовців групи керівництва польотами, парашутистів відповідно до Порядку медичного огляду льотного складу авіації Збройних Сил України (розділ III цього Положення) та Переліку хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи і льотного навчання (додаток N 4 до Положення);

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців, курсантів ВНЗів в обслуговуваних авіаційних з'єднаннях, військових частинах та ВНЗах МО України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України;

огляд льотного складу авіації Збройних Сил України - військовослужбовців, кандидатів, які вступають у ВНЗи Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації, в учбові та спортивні авіаційні організації Товариства сприяння обороні України, курсантів та постійного льотно-підйомного складу.

53. Лікарсько-льотна комісія має право:

приймати постанови у відповідності з цим Положенням, а при огляді кандидатів, які вступають в учбові та спортивні авіаційні організації Товариства сприяння обороні України, курсантів та постійного льотно-підйомного складу цих організацій - відповідно до Положення про медичний огляд льотно-підйомного складу авіації Товариства сприяння обороні України*;

перевіряти з метою лікарсько-льотної експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військовому лікувально-профілактичному закладі та профілактичної роботи у військових частинах, ВНЗі Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України.

54. Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються відповідною штатною ВЛК або ЦЛЛК згідно з цим Положенням.

55. Постанова про непридатність до льотної роботи (льотного навчання), військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я льотного складу - військовослужбовців, курсантів ВНЗів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України при виявленні у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі (льотному навчанню), та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування оглянутих.

Військово-лікарська комісія з'єднання аеромобільних військ

56. ВЛК з'єднання аеромобільних військ керується вказівками ВЛК військового округу, на території якого дислокується з'єднання.

57. На ВЛК з'єднання аеромобільних військ покладається:

організація та керівництво військово-лікарською експертизою у з'єднанні та військових частинах аеромобільних військ і контроль за роботою ВЛК військових частин з'єднання;

медичний огляд військовослужбовців з'єднання аеромобільних військ, у тому числі кандидатів, які вступають у ВНЗи, поповнення, яке прибуває у з'єднання, військовослужбовців, які прибувають із інших родів військ, ВНЗів Міністерства оборони України, з курсів удосконалення;

аналіз та узагальнення результатів огляду військовослужбовців з'єднання аеромобільних військ.

____________
* Вводиться в дію наказом Голови ЦК Товариства сприяння обороні України.

58. ВЛК приймає постанови про придатність (непридатність) військовослужбовців з'єднання аеромобільних військ до служби у аеромобільних військах або тимчасову непридатність до здійснення стрибків з парашутом, придатність (непридатність) кандидатів до вступу у ВНЗи у відповідності з цим Положенням.

59. Постанови ВЛК з'єднання аеромобільних військ про придатність (непридатність) до служби у аеромобільних військах офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців строкової служби розглядаються, контролюються, затверджуються або переглядаються ВЛК військового округу, у межах якого дислокується з'єднання аеромобільних військ.

Військово-лікарська комісія для медичного огляду особового складу
підводних човнів з атомним енергетичним устаткуванням

ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів з атомним енергетичним устаткуванням щорічно призначається при спеціальній поліклініці об'єднання підводних човнів наказом командуючого об'єднанням у складі: голови - начальника поліклініки, членів-лікарів: терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога, окуліста, дерматолога, стоматолога із складу лікарів поліклініки та секретаря. Із складу лікарів - членів комісії призначається заступник голови комісії.

В роботі ВЛК на правах її членів приймають участь лікарі підводних човнів.

ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів з атомним енергетичним устаткуванням приймають постанови про придатність до служби і роботи по тій чи іншій військовій спеціальності на підводних човнах у відповідності до цього Положення. Постанови про непридатність військовослужбовців до служби на підводних човнах, придатність їх до військової служби, надання відпустки за станом здоров'я приймає госпітальна ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

Військово-лікарська комісія військового комісаріату

60. ВЛК військового комісаріату створюється у районному, міському та районному у місті військовому комісаріаті.

Для керівництва і контролю за діяльністю цих комісій у військових комісаріатах Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя створюються відповідно Кримська республіканська, обласні та міські військово-лікарські комісії.

61. ВЛК військового комісаріату керується вказівками ВЛК військового округу.

62. ВЛК військового комісаріату має право приймати постанову у відповідності з даним Положенням.

63. ВЛК військового комісаріату Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя має право переглядати постанови ВЛК районного військового комісаріату, крім постанов, які згідно з цим Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню ВЛК військового округу.

64. На ВЛК районного, міського, районного у місті, військового комісаріату покладається огляд контингентів відповідно до пункту 2 цього Положення (крім призовників). У необхідних випадках рішенням ВЛК військового округу на ВЛК військового комісаріату може бути покладено огляд інших контингентів (крім призовників).

65. На ВЛК військового комісаріату Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя покладається огляд (переогляд) контингентів відповідно до пункту 2 цього Положення (крім призовників) у порядку контролю та у інших необхідних випадках.

В. Позаштатні тимчасово діючі військово-лікарські комісії

66. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) належать:

- ВЛК військово-навчальних закладів МО України;

- Військово-лікарська підкомісія приймально-технічної комісії Військово-Морських Сил (надалі - ВЛК ПТК ВМС);

- ВЛК для медичного огляду особового складу дизель-електричних підводних човнів;

- ВЛК для медичного огляду водолазів;

- ВЛК для медичного огляду військовослужбовців, які залучаються до підводного керування танками та іншими машинами;

- ВЛК військової частини аеромобільних військ;

- ВЛК для медичного огляду поповнення Збройних Сил України;

67. Перелік військових частин виду Збройних Сил України та роду військ, ВНЗів, у яких створюються позаштатні тимчасово діючі ВЛК, затверджує відповідний начальник медичної служби.

68. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК призначаються наказами відповідних посадових осіб. До складу ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВНЗи Міністерства оборони України та військово-лікарської підкомісії приймально-технічної комісії флоту додатково включається лікар-психіатр та лікар-дерматолог.

Начальникам ВНЗів для доукомплектування ВЛК дозволяється запрошувати лікарів відповідного профілю із цивільних лікувально-профілактичних закладів з оплатою за рахунок ВНЗів.

69. Головою позаштатної тимчасово діючої ВЛК призначається лікар, найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи.

70. Для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВНЗи Міністерства оборони України по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України, призначається ЛЛК у такому ж порядку і складі, як і ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у інші ВНЗи Міністерства оборони України.

71. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби при необхідності направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження із подальшим оглядом гарнізонною або госпітальною ВЛК.

72. Головою ВЛК для огляду водолазів призначається на флоті - лікар-фізіолог пошуково-рятівної служби, у сухопутних військах - начальник медичної служби з'єднання (військової частини), заступником голови - водолазний спеціаліст.

73. ВЛК приймально-технічної комісії флоту створюється для огляду поповнення, яке прибуває на флот, з метою правильного розподілу його по військових частинах (кораблях), підрозділах та добору осіб для навчання з військово-морських спеціальностей.

Порядок роботи та забезпечення матеріальними засобами ВЛК приймально-технічної комісії визначається Положенням про приймально-технічну комісію флоту.

ВЛК приймально-технічної комісії ВМС виносить постанови тільки про придатність (непридатність) оглянутих до військової служби на флоті та навчання їх за військово-морською спеціальністю відповідно до цього Положення.

Розділ II. ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

II.1. Загальні положення

74. Медичний огляд у Збройних Силах України проводиться з метою виявлення:

придатності до військової* служби призовників, військовозобов'язаних та показників для правильного розподілу їх за видами Збройних Сил України, родами військ і за військовою спеціальністю згідно із станом здоров'я і фізичним розвитком;

придатності до військової служби за військовою спеціальністю військовослужбовців;

придатності кандидатів для вступу до військових навчальних закладів;

придатності військовослужбовців, військовозобов'язаних, працівників Збройних Сил для роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП);

можливості проходження військової служби офіцерами, прапорщиками, мічманами, військовослужбовцями-жінками і проживання членів їх сімей за кордоном, а також необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні і медичному обстеженні членів їх сімей, транспортабельності їх за станом здоров'я.

75. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб і фізичних вад (додаток N 1 даного Положення), що визначають ступінь придатності до військової служби (надалі - Розклад хвороб) і Таблиці додаткових вимог до стану здоров'я призовників, військовослужбовців, а також вступників до військово-навчальних закладів (додаток N 3 даного Положення) (надалі - Таблиця додаткових вимог)**.

76. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати в мирний час 50 чоловік, у воєнний час - 100 чоловік.

_____________
* Під придатністю до військової служби у цьому Положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який без шкоди для здоров'я дозволяє їм виконувати передбачені статутами ЗС України, інструкціями, керівництвом службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у певному виді Збройних Сил України, роді військ у мирний та воєнний час.

** Розклад хвороб і Таблиця додаткових вимог викладені у додатках N 1 і N 3 до цього Положення.

77. Медичний огляд контингентів, зазначених у пункті 2 Положення, проводиться:

******************************************************************
* N*Особи, які підляга- *Лікарі ВЛК, які про-*Розділ, графа Роз- *
*пп*ють медичному    *водять медичний   *кладу хвороб, Таб- *
* * огляду      * огляд       *лиці додаткових ви-*
* *          *          *мог, за якими про- *
* *          *          *водиться медогляд *
******************************************************************
* 1*Громадяни, які при- *Лікарі, які виділя- *I,Таблиця додатко- *
* *писуються до призов-*ються з місцевих лі-*вих вимог (А,1-15; *
* *них дільниць та гро-*кувально-профілак- *Б, 16-19)     *
* *мадяни, які призива-*тичних закладів   *          *
* *ються на строкову  *          *          *
* *військову службу  *          *          *
* *          *          *          *
* 2*Солдати, матроси,  *ВЛК військових комі-*II,(плаваючий склад*
* *сержанти і старшини *саріатів, гарнізон- *підводних човнів - *
* *запасу       *ні, госпітальні ВЛК *графа IV), Таблиця *
* *          *          *додаткових вимог  *
* *          *          *(А, 1-15; Б,16-19; *
* *          *          *В,20-35)      *
* *          *          *          *
* 3*Солдати, матроси,  *ВЛК військових комі-*II, (плаваючий   *
* *сержанти, старшини *саріатів, гарнізон- *склад підводних чо-*
* *запасу, які приймаю-*ні, госпітальні ВЛК *внів - графа IV), *
* *ться на військову  *          *Таблиця додаткових *
* *службу за контрак- *          *вимог (А,1-15; Б, *
* *том, а також ті, що *          *16-19; В,20-35)  *
* *поступають на курси *          *          *
* *по підготовці офіце-*          *          *
* *рів запасу     *          *          *
* *          *          *          *
* 4*Офіцери, прапорщики *ВЛК військових комі-*III,(плаваючий   *
* *та мічмани запасу  *саріатів, гарнізон- *склад підводних чо-*
* *          *ні, госпітальні ВЛК *внів - графа IV), *
* *          *          *Таблиця додаткових *
* *          *          *вимог (Б,16-19;  *
* *          *          *В,20-35)      *
* *          *          *          *
* 5*Офіцери запасу, які *ВЛК військових комі-*III,(плаваючий   *
* *призиваються на вій-*саріатів, гарнізон- *склад підводних чо-*
* *ськову службу або  *ні, госпітальні ВЛК *внів - графа IV), *
* *приймаються за конт-*          *Таблиця додаткових *
* *рактом       *          *вимог (Б,16-19;  *
* *          *          *В,20-35)      *
* *          *          *          *
* 6*Жінки, які приймаю- *ВЛК військових комі-*I,Таблиця додатко- *
* *ться у добровільному*саріатів, гарнізон- *вих вимог (А,1-15; *
* *порядку на військову*ні, госпітальні ВЛК *Б,16-19; В,20-35) *
* *службу на посади ря-*          *          *
* *дового, сержантсько-*          *          *
* *го, старшинського  *          *          *
* *складу       *          *          *
* *На військову службу *          *III,Таблиця додат- *
* *на посади прапорщи- *          *кових вимог (Б,16- *
* *ків, мічманів, офі- *          *19; В,20-35)    *
* *церів        *          *          *
* *          *          *          *
* 7*Студенти (курсанти) *ВЛК військових комі-*III        *
* *вищих навчальних за-*саріатів      *          *
* *кладів, які залучаю-*          *          *
* *ться до військової *          *          *
* *підготовки за прог- *          *          *
* *рамою офіцерів запа-*          *          *
* *су         *          *          *
* *          *          *          *
* 8*Студенти випускних *ВЛК військових комі-*III, (призначені  *
* *курсів вищих навча- *саріатів      *для служби на під- *
* *льних закладів, які *          *водних човнах -  *
* *атестуються на офі- *          *графа IV)     *
* *церів запасу    *          *          *
* *          *          *          *
* 9*Солдати, матроси,  *Гарнізонні, госпіта-*II, (залежно від  *
* *сержанти, старшини *льні ВЛК, інші поза-*профілю військової *
* *          *штатні постійно і  *спеціальності -  *
* *          *тимчасово діючі ВЛК *графа IV), Таблиця *
* *          *в залежності від  *додаткових вимог  *
* *          *профілю військової *(А,1-15;Б,16-19;  *
* *          *спеціальності    *В,20-35)      *
* *          *          *          *
*10*Особи рядового, сер-*Гарнізонні, госпіта-*II, (залежно від  *
* *жантського, старшин-*льні ВЛК      *профілю військової *
* *ського складу при  *          *спеціальності- гра-*
* *зарахуванні на вій- *          *фа IV), Таблиця до-*
* *ськову службу за ко-*          *даткових вимог (А, *
* *нтрактом на посади *          *1-15;Б,16-19;В,20- *
* *солдатів, матросів, *          *35)        *
* *сержантів і старшин *          *          *
* *          *          *          *
*11*Офіцери, прапорщики,*Ті ж комісії    *III, (залежно від *
* *мічмани, військово- *          *профілю військової *
* *службовці - жінки  *          *спеціальності -  *
* *          *          *графа IV), Таблиця *
* *          *          *додаткових вимог  *
* *          *          *(Б,16-19;В,20-35) *
*12*Офіцери, мічмани,  *Гарнізонні, госпіта-*IV, Таблиця додатко*
* *старшини і матроси, *льні ВЛК, інші поза-*вих вимог (А,1-15; *
* *які призначені для *штатні постійно і  *Б,16-19;В,20-35)  *
* *служби або проходять*тимчасово діючі ВЛК *          *
* *службу на підводних *          *          *
* *човнах       *          *          *
* *          *          *          *
*13*Офіцери, прапорщики,*ВЛК з'єднань (війсь-*III або II (залежно*
* *солдати, сержанти, *кових частин) аеро- *від військового зва*
* *які призначені для *мобільних військ,га-*ння), Таблиця дода-*
* *служби або проходять*рнізонні, госпіталь-*ткових вимог (А,5) *
* *службу в аеромобіль-*ні ВЛК       *          *
* *них військах    *          *          *
* *          *          *          *
*14*Солдати, матроси,  *Гарнізонні, госпіта-*III, (залежно від *
* *сержанти, старшини, *льні ВЛК      *профілю військової *
* *які в добровільному *          *спеціальності -  *
* *порядку вступають на*          *графа IV), Таблиця *
* *військову службу  *          *додаткових вимог  *
* *прапорщиками або мі-*          *(Б,16-19;В,20-35) *
* *чманами       *          *          *
* *          *          *          *
*15*Лікарі-фізіологи,  *ВЛК для медичного  *Таблиця додаткових *
* *лікарі медичних   *огляду водолазів,  *вимог (В,23)    *
* *груп, рятувальних  *гарнізонні, госпіта-*          *
* *загонів, оператори *льні ВЛК      *          *
* *жорстких пристроїв, *          *          *
* *водолазні спеціаліс-*          *          *
* *ти         *          *          *
* *          *          *          *
*16*Офіцери, прапорщики,*Гарнізонні, госпіта-*III, II,      *
* *мічмани, які добира-*льні ВЛК      *          *
* *ються для служби або*          *          *
* *несуть службу у спе-*          *          *
* *ціальних спорудах* *          *          *
* *          *          *          *
*17*Водолази:      *          *          *
* *          *          *          *
* *а) штатні;     *ВЛК для медичного  *Таблиця додаткових *
* *          *огляду водолазів,  *вимог (В,21)    *
* *          *гарнізонні, госпіта-*          *
* *          *льні ВЛК      *          *
* *          *          *          *
* *б) глибоководники і *Ті ж комісії    *Таблиця додаткових *
* *акванавти**     *          *вимог (В,20)    *
* *          *          *          *
*18*Курсанти учбових  *Гарнізонні, госпіта-*II, (залежно від  *
* *з'єднань, центрів, *льні ВЛК      *профілю учбової ча-*
* *загонів, шкіл, ком- *          *стини - графа IV), *
* *бінатів, команд фло-*          *Таблиця додаткових *
* *тських екіпажів і  *          *вимог (А,1-15;Б,16-*
* *напівекіпажів (у  *          *19;В,20-35)    *
* *подальшому - учбові *          *          *
* *частини)      *          *          *
* *          *          *          *
*19*Особи з числа циві- *Первинний медичний *Таблиця додаткових *
* *льної молоді, які  *огляд ВЛК військових*вимог (Г,36-40)  *
* *вступають до ВНЗів, *комісаріатів, а кан-*          *
* *військових ліцеїв  *дидатів до військо- *          *
* *          *вих ліцеїв і ліцеїв *          *
* *          *з посиленою військо-*          *
* *          *вою підготовкою-ВЛК *          *
* *          *військових комісарі-*          *
* *          *атів або гарнізонні,*          *
* *          *госпітальні ВЛК. По-*          *
* *          *вторний огляд - ВЛК *          *
* *          *(ЛЛК) військових ко-*          *
* *          *місаріатів Республі-*          *
* *          *ки Крим, обласних, *          *
* *          *міських з правами  *          *
* *          *обласних військових *          *
* *          *комісаріатів. Оста- *          *
* *          *точний медичний ог- *          *
* *          *ляд - ВЛК (ЛЛК)   *          *
* *          *ВНЗів        *          *
* *          *          *          *
*20*Учні військових   *Гарнізонні, госпіта-*Таблиця додаткових *
* *ліцеїв       *льні ВЛК      *вимог (Г,36-40)  *
* *          *          *          *
*21*Студенти цивільних *Первинний медичний *II,(офіцери - графа*
* *вищих навчальних за-*огляд ВЛК військових*III, залежно від  *
* *кладів, які вступа- *комісаріатів Респуб-*профілю навчального*
* *ють на військові фа-*ліки Крим, обласних,*закладу - графа IV,*
* *культети цивільних *міст Києва та Сева- *Таблиця додаткових *
* *вищих навчальних за-*стополя, гарнізонні,*вимог (Г,37-40)  *
* *кладів або до війсь-*госпітальні ВЛК. Ос-*          *
* *кових навчальних за-*таточне - ВЛК війсь-*          *
* *кладів       *кових навчальних за-*          *
* *          *кладів       *          *
* *          *          *          *
*22*Солдати, матроси,  *Первинний і повтор- *Таблиця додаткових *
* *сержанти, старшини, *ний медичний огляд -*вимог (Г,37-40)  *
* *прапорщики, мічмани,*гарнізонні або гос- *          *
* *а також випускники *пітальні ВЛК; оста- *          *
* *військових ліцеїв, *точний - ВЛК (ЛЛК) *          *
* *які вступають до  *ВНЗів        *          *
* *ВНЗів        *          *          *
* *          *          *          *
*23*Офіцери, які вступа-*Ті ж комісії    *III, (залежно від *
* *ють до військових  *          *профілю ВНЗу і фа- *
* *навчальних закладів *          *культету - графа  *
* *          *          *IV), Таблиця додат-*
* *          *          *кових вимог (Г,41) *
* *          *          *          *
*24*Офіцери, які вступа-*Первинний огляд -  *III, (підводного  *
* *ють до військової  *гарнізонні, госпіта-*профілю - графа IV)*
* *академії, військово-*льні ВЛК. Повторний *Таблиця додаткових *
* *го університету   *огляд - штатні ВЛК, *вимог (Г,41)    *
* *          *а для тих, хто про- *          *
* *          *ходить службу у го- *          *
* *          *ловних і центральних*          *
* *          *установах Міністерс-*          *
* *          *тва оборони України *          *
* *          *- ВЛК Центральної  *          *
* *          *поліклініки Міністе-*          *
* *          *рства оборони Украї-*          *
* *          *ни. Остаточне-ВЛК  *          *
* *          *ВНЗів        *          *
* *          *          *          *
*25*Офіцери, які вступа-*Гарнізонні, госпіта-*III,(підводного  *
* *ють на заочні факу-*льні ВЛК      *профілю- графа IV),*
* *льтети, до ад'юнкту-*          *таблиця додаткових *
* *ри, на факультети  *          *вимог (Г,41)    *
* *вдосконалення, до  *          *          *
* *ординатури     *          *          *
* *          *          *          *
*26*Слухачі-офіцери вій-*Ті ж комісії    *III, (залежно від *
* *ськових навчальних *          *профілю ВНЗу і фа- *
* *закладів (ВНЗів)  *          *культету - графа  *
* *          *          *IV), Таблиця додат-*
* *          *          *кових вимог (Г,41) *
* *          *          *          *
*27*Слухачі військових *Ті ж комісії    *II, (офіцери-графа,*
* *відділень при цивіль-          *III, залежно від  *
* *них вищих навчальних*          *профілю ВНЗу і від-*
* *закладах      *          *ділення - графа IV)*
* *          *          *Таблиця додаткових *
* *          *          *вимог (Г,37-41)  *
* *          *          *          *
*28*Курсанти ВНЗів:   *          *          *
* *          *          *          *
* *а) на першому курсі *Ті ж комісії    *II і Таблиця додат-*
* *          *          *кових вимог (А,Б,В *
* *          *          *в залежності від  *
* *          *          *профілю ВНЗу, факу-*
* *          *          *льтету та спеціаль-*
* *          *          *ності)       *
* *          *          *          *
* *б) починаючи з дру- *Ті ж комісії    *II і Таблиця додат-*
* *гого курсу     *          *кових вимог (А,Б,В *
* *          *          *залежно від профілю*
* *          *          *ВНЗу, факультету та*
* *          *          *спеціальності)   *
* *          *          *          *
* *в) курсанти випуск- *          *III, Таблиця додат-*
* *них курсів     *          *кових вимог (Г,37- *
* *          *          *40)        *
* *          *          *          *
*29*Військовослужбовці *Гарнізонні, госпіта-*Таблиця додаткових *
* *(працівники Збройних*льні ВЛК      *вимог (Б,16-18)  *
* *Сил), яких признача-*          *          *
* *ють (приймають) на *          *          *
* *роботу і які працю- *          *          *
* *ють з РР, ДІВ, КРП, *          *          *
* *джерелами ЕМП    *          *          *
* *          *          *          *
*30*Особи, відряджені  *Гарнізонні, госпіта-*II, III, IV (залеж-*
* *на підводні човни, *льні ВЛК      *но від військового *
* *надводні кораблі  *          *звання і приналеж- *
* *          *          *ності до роду вій- *
* *          *          *ськ, сил флоту)  *
* *          *          *          *
*31*Військовослужбовці, *Ті ж комісії    *Згідно з переліком *
* *члени їх сімей для *          *протипоказань (до- *
* *визначення можливос-*          *даток до Положення *
* *ті виїзду за кордон *          *N 23)       *
******************************************************************

(таблиця пункту 77 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 21.09.2005 р. N 566)

_______________
*) Під спеціальними спорудами (у подальшому - спецспоруди) у цьому Положенні маються на увазі командні пункти, на яких військовослужбовці несуть тривале бойове чергування і знаходяться у штучно створених умовах перебування. Конкретні об'єкти, які відносяться до спецспоруд, визначаються Міністерством оборони України.

**) Акванавти-водолази, які виконують роботу методом насичених занурень.

78. У воєнний час військовослужбовці, військовозобов'язані, працівники Збройних Сил, крім комісій, зазначених у пункті 77 цього Положення, проходять медичний огляд також ВЛК евакуаційних пунктів, управлінь госпітальних баз.

79. Льотний склад, курсанти ВНЗів по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України і кандидати, які вступають до цих ВНЗів, проходять медичний огляд згідно з порядком медичного огляду льотного складу авіації Збройних Сил України (розділ III цього Положення).

Льотно-підйомний склад, парашутисти, планеристи та особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань, проходять щорічний медичний огляд у лікарсько-льотних комісіях відповідно з графами Переліку хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи і льотного навчання (додаток N 4 до Положення), а група керівництва польотами - за графою III Розкладу хвороб і фізичних вад (додаток N 1 до Положення), відповідно до вимог, які пред'являються до операторів системи управління повітряним рухом (УПР).

80. Медичний огляд студентів (курсантів та слухачів) вищих навчальних закладів, які залучаються до військової підготовки за програмою офіцерів запасу, проводиться перед початком курсу військової підготовки, а тих, які заявили скарги на стан здоров'я, і у процесі навчання.

81. Працівники Збройних Сил України оглядаються ВЛК для визначення придатності до роботи з шкідливими факторами за Таблицею додаткових вимог (додаток N 3 до Положення).

82. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються у ВНЗах, на факультетах при цивільних вищих навчальних закладах, учбових центрах, а також тих, котрі прибули на виробничо-технічне навчання і консультації, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВНЗі (на курсах удосконалення).

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання у ВНЗах (на курсах удосконалення) заноситься у книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії без посилання на Положення, їм видається довідка (додаток N 9 до Положення). Ця постанова затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

83. Медичний огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок та членів їхніх сімей, військовослужбовців строкової служби, які від'їжджають за кордон у відрядження, проводиться на підставі переліку медичних протипоказань для осіб та членів їхніх сімей, які від'їжджають за кордон у тривалі, короткострокові відрядження, поїздки і при відрядженнях із-за кордону - за медичними показниками (додаток N 23 до Положення).

84. Медичний огляд військовослужбовців для визначення придатності до керування автотранспортними засобами, а також призовників, які залучаються Міністерством оборони України для підготовки водіїв транспортних засобів, проводиться військово-лікарськими комісіями за місцем їх медичного забезпечення на підставі Порядку медичного огляду водіїв автотранспортних засобів (додаток N 20 до Положення).

85. Медичний огляд військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил, які страждають захворюваннями, що згідно з абзацами 4, 5, 8 частини 1 статті 45 Житлового кодексу дають право на першочергове отримання житлової площі (додаток N 22 до Положення), проводиться ВЛК у тому випадку, якщо хворі мають право на медичне забезпечення у військових лікувально-профілактичних закладах. У всіх інших випадках медичний огляд та видача довідки з висновком комісії проводиться лікувально-профілактичними закладами Міністерства охорони здоров'я України за місцем проживання або роботи хворого. Контроль за обгрунтованістю рішення гарнізонної ВЛК покладається на штатні військово-лікарські комісії.

86. Лікувально-оздоровча робота серед допризовників і призовників проводиться згідно з чинним законодавством відповідно до інструктивно-методичних вказівок Міністерства охорони здоров'я.

II.2. Медичний огляд призовників

87. Медичний огляд призовників проводиться на призовних ділянках районних (міських) військових комісаріатів і збірних пунктах Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів.

88. Організація медичного огляду допризовників і призовників для визначення їх придатності або непридатності для використання на військовій службі покладається на районні (міські) комісії по приписці і районні (міські) призовні комісії. Безпосередньо керує роботою медичного персоналу для медичного огляду призовників лікар - член призовної комісії.

89. До початку роботи комісії по приписці громадян, призовної комісії, лікар, який керує роботою лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу:

перевіряє придатність приміщень для роботи лікарів, наявність необхідного обладнання та оснащення, вказаного у Переліку інструментарію, медичного, господарського майна, необхідного для огляду (додаток N 21 до Положення);

уточнює місце, час та порядок направлення призовників на додаткове обстеження, лікування та консультацію у необхідних випадках;

проводить інструктивне заняття з медичним персоналом, виділеним для огляду призовників, звертаючи увагу на правильність та об'єктивність огляду та визначення придатності призовників до військової служби; роз'яснює лікарям на конкретних прикладах, як слід вивчати медичні документи, особові справи призовників, оформлювати облікову карту призовника та висновок лікаря (додаток N 10 до Положення). На заняттях вивчаються вимоги Положення, накази та директиви у тій частині, що стосується огляду призовників. Особлива увага звертається на знання та точне виконання лікарями методики обстеження. Підлягають докладному розбору виявлені раніше недоліки в оглянутих призовників (порушення методики дослідження, невірні висновки лікарів, випадки повернення призовників із збірного пункту та дострокового звільнення, неправильно призваних, за станом здоров'я та інші);

напередодні кожного дня роботи призовної комісії спільно з лікарями вивчає документи призовників, які викликаються на комісію, знайомиться з додатковими вимогами до стану здоров'я призовників у ті роди військ та команди, в які вони будуть відбиратися на комісії;

доповідає голові призовної комісії, комісії по приписці громадян про недоліки у підготовці до роботи по огляду призовників та вживає заходів для своєчасного усунення недоліків.

У період роботи призовної комісії:

організує огляд призовників; забезпечує консультації лікарів та у необхідних випадках обмін думками; перевіряє якість записів лікарів у облікових картах призовників, висновок лікаря та робить висновок про придатність призовника до військової служби, придатність до військової служби у конкретних родах військ, навчання, служби за певною військовою спеціальністю, про потребу у наданні відстрочки від призову за станом здоров'я або проведенні додаткових обстежень; щоденно перевіряє правильність записів у книзі протоколів призовної комісії, звертаючи особливу увагу на обгрунтованість діагнозу;

перевіряє своєчасність направлення призовників на додаткове обстеження та лікування;

аналізує результати огляду призовників; по закінченню роботи призовної комісії, комісії по приписці громадян, бере участь у складанні звіту про результати огляду призовників.

90. Перед медичним оглядом усім призовникам проводиться рентгенологічне (флюорологічне) дослідження органів грудної клітини, клінічний аналіз крові, визначається група крові та резус-належність, дослідження сечі, туберкулінові проби та профілактичні щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень, ЕКГ (з 15 років один раз у 3 роки), інші дослідження за показаннями. Електрокардіограма підклеюється до медичної картки амбулаторного хворого, а висновок записується до вкладного листка до амбулаторної картки.

Дані про останні профілактичні щеплення проти стовбняка, дифтерії, групу крові та резус-належність заносяться у військовий квиток.

91. Військові комісаріати до початку приймання допризовників на військовий облік та призову запитують:

а) з поліклінік за місцем проживання медичні картки амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) з вкладними листами до них (облікова форма МОЗ України), з психоневрологічних, протитуберкульозних та шкірно-венеричних диспансерів, а також із наркологічних закладів списки тих, які знаходяться на диспансерному обліці, витяги з історії хвороби, дані диспансерного обстеження та лікарського спостереження, висновки лікарів та інші медичні документи, що характеризують стан здоров'я громадян;

б) із відділів соціального забезпечення - дані про призовників, які визнані інвалідами;

в) із допоміжних шкіл для розумово-відсталих та важковиховуваних - медично-педагогічні характеристики;

г) із санепідемстанцій та лікувально-профілактичних закладів - дані на осіб, які перехворіли протягом останніх 6 місяців тяжкою формою черевного тифу, паратифами, вірусним гепатитом, а також гострою дизентерією;

д) дані від головних медичних спеціалістів про осіб, які перебувають під медичним спостереженням та лікувалися у спеціалізованих лікувальних закладах.

За необхідності такі ж дані можуть бути запитані з лікувально-профілактичних закладів онкологічного профілю, алергологічних кабінетів та інших.

92. При огляді призовників лікарі визначають стан їх здоров'я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховується характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді Збройних Сил України, роді військ.

93. Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника встановлений діагноз (при відсутності захворювань робиться запис "здоровий"), висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби, ступінь обмеження, дату огляду та підписує висновок, зазначаючи прізвище та ініціали. Крім того, на призовників, тимчасово непридатних до військової служби та непридатних до військової служби в мирний та воєнний час, оформляється висновок лікаря (додаток N 10 до Положення).

94. При приписці громадян до призовних дільниць, поряд з рішенням про придатність до військової служби та призначенням за видами Збройних Сил України та родами військ, при необхідності може виноситися рішення про придатність призовників до навчання з військово-технічних спеціальностей в учбових організаціях Товариства сприяння обороні України (надалі - ТСО України).

95. Пункт 95 виключено

(пункт 95 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 12.07.99 р. N 207
,
 виключено згідно з наказом Міністра
 оборони України від 29.11.2006 р. N 684,
 у зв'язку з цим пункти 96 - 389 уважати пунктами 95 - 388)

95. Лікар виносить одну з таких постанов про придатність або непридатність до військової служби:

а) придатний до військової служби;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ________ (указати дату);

в) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час;

г) непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку.

(пункт 95 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 12.07.99 р. N 207
,
 від 29.11.2006 р. N 684)

96. Призовникам, які мають хвороби, що тимчасово перешкоджають призову на строкову військову службу, але за характером хвороби вони можуть бути вилікувані, призовна комісія надає відстрочку від призову за станом здоров'я на строк до одного року.

Призовникам, які визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до військової служби через захворювання, які важко діагностуються, призовна комісія надає відстрочку від призову на один рік для поглибленого обстеження та лікування у спеціалізованих медичних установах. Після закінчення року, якщо захворювання не вилікуване, такі призовники мають визнаватися непридатними до військової служби.

(пункт 96 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністра оборони України від 29.11.2006 р. N 684,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 уважати відповідно абзацами третім і четвертим)

Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за повнотою проходження призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я, призначеного їм курсу лікування, а також за своєчасним проведенням їм повторного медичного огляду.

У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я може надаватися призовникам на строк до 2 місяців. За медичними показаннями вона може бути продовжена на 2 місяці і третього разу - на такий же термін. Після закінчення відстрочки призовникам проводиться медичний огляд для вирішення питання придатності до військової служби.

____________
*) Громадянам, які мають ступінь обмеження 6, при постановленні на військовий облік призначається лікування (медичний нагляд). Призовникам, які мають ступінь обмеження 6, надається відстрочка від призову на строкову військову службу.

**) На воєнний час особам, які мають ступінь обмеження 7, встановлюється ступінь обмеження 5; постанова виноситься у редакції - "Обмежено придатний до військової служби".

97. У випадках, коли лікарям важко остаточно визначити стан здоров'я призовника, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад. У направленні вказується передбачуваний діагноз та що необхідно уточнити при обстеженні. До направлення додається бланк акту обстежень стану здоров'я (додаток N 11 до Положення).

Після закінчення обстеження складається акт обстеження стану здоров'я, який підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу. Акт подається у військовий комісаріат на розгляд призовної комісії.

У окремих випадках, по узгодженню із штатною ВЛК, призовник може бути направлений на обстеження та огляд у військовий лікувальний заклад.

98. Призовники, які потребують лікування та медичного спостереження, беруться на облік військовим комісаріатом.

Дані на них не пізніше 5 днів передаються органам охорони здоров'я у двох списках (облікова форма МОЗ України):

а) за першим списком: - дані про призовників, які визнані відповідно до Розкладу хвороб такими, і які потребують лікування з приводу захворювань, що зумовлюють тимчасову непридатність до військової служби, а також про призовників, які для встановлення діагнозу потребують додаткового обстеження;

б) за другим списком - дані про призовників із захворюваннями, які не перешкоджають призову на строкову військову службу, але потребують консервативного або хірургічного лікування і можуть бути вилікувані до призову на строкову військову службу (хвороби зубів, аномалії прикусу, хронічний тонзиліт, хронічні захворювання біля носових пазух, нейроциркуляторна дістонія, доброякісні новоутворення, обмежені хвороби шкіри, хронічний блефарит, кон'юнктивіт, некориговані аномалії рефракції допустимих ступенів та інші). Щодо таких допризовників при взятті їх на військовий облік виноситься рішення: "Придатний до військової служби. Призначити в ____________ . Потребує лікування".

Допризовники під час приписки до призовних дільниць та призовники під час призову на строкову військову службу, у яких виявлені захворювання або фізичні недоліки (вади) необоротного характеру (невиліковні), військово-лікарськими комісіями визнаються непридатними до військової служби.

(абзац п'ятий пункту 98 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 29.11.2006 р. N 684)

99. Особи, які проживають на територіях, що зазнали забруднення оточуючого середовища радіоактивними речовинами внаслідок Чорнобильської аварії (зона відселення та зона проживання з правом на відселення), при взятті на військовий облік та призові на строкову військову службу підлягають медичному обстеженню, за необхідності, у стаціонарних умовах. У випадках їх придатності до військової служби, вони направляються у військові частини та установи на посади, що виключають їх радіаційне опромінення та контакти з іншими шкідливими факторами у період служби.

100. Попередній відбір призовників для підготовки з військово-технічних спеціальностей в учбових організаціях Товариства сприяння обороні України проводять районні (міські) військові комісаріати за результатами огляду громадян при взятті на військовий облік, заключний - комісія по комплектуванню учбових закладів Товариства сприяння обороні України, які при огляді у цих випадках керуються Таблицею додаткових вимог.

101. Особи, призвані районною (міською) призовною комісією на строкову військову службу, безпосередньо перед відправкою у війська проходять на обласному (республіканському, міському) збірному пункті (у подальшому - збірний пункт) контрольний огляд лікарями-спеціалістами медичного відділення збірного пункту. За необхідності, за призначенням лікаря проводиться флюорографічне дослідження органів грудної клітини. У всіх осіб, призначених для служби на підводних човнах, перевіряється барофункція вух.

Призовники, у яких в результаті контрольного огляду на збірному пункті виявлені хвороби, що перешкоджають військовій службі, направляються у військовий комісаріат за місцем призову у встановленому порядку. Усі повернені призовники підлягають повторному огляду призовною комісією.

Призовники з гострими хворобами або травмами, які перешкоджають відправленню у війська, начальником збірного пункту направляються у місцеві лікувально-профілактичні заклади у відповідності з медичними показаннями, про що повідомляються військові комісаріати за місцем призову.

102. Призовники, які неправильно призначені районною (міською) призовною комісією за станом здоров'я або фізичним розвитком в той чи інший вид Збройних Сил або рід військ (команду), на обласному збірному пункті призначаються у інші види Збройних Сил України, роди військ (команди), війська, або рішенням обласної призовної комісії направляються у військовий комісаріат за місцем призову із зазначенням причини повернення.

103. Результати огляду при взятті допризовників на військовий облік записуються у відповідну графу для третього медичного огляду вкладного листка до амбулаторної картки (облікова форма МОЗ України), а при призові та на збірному пункті - на окремому листку, який підклеюється до вказаної форми.

104. Медичні документи (за винятком вкладного листка до медичної картки амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) на громадян, призваних на строкову військову службу, а також осіб, які отримали відстрочку від призову за станом здоров'я або визнані непридатними до військової служби, районні (міські) військові комісаріати не пізніше 10 днів після закінчення призову повертають у місцеві лікувально-профілактичні заклади.

105. Для забезпечення послідовності між органами охорони здоров'я і медичної служби військової частини у вивченні стану здоров'я тих, хто призивається, і в проведенні їм профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів військові комісаріати разом з іншими документами на осіб, призваних на строкову службу, направляють до військової частини вкладний лист до медичної карти амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) з даними диспансерних обстежень, медичного огляду при прийнятті на військовий облік, призові на строкову військову службу, медичного обстеження на збірному пункті, флюорографічного (рентгенологічного) обстеження органів грудної клітини.

При звільненні з військової служби після закінчення строку служби вкладений лист до медичної картки амбулаторного хворого разом з медичною книжкою військовослужбовця з даними про перенесені військовослужбовцем захворювання (поранення), одержані в період строкової служби, видається йому військовою частиною для подання в органи охорони здоров'я за місцем проживання.

106. По кожному випадку звільнення із Збройних Сил України та інших військ у перші 6 місяців з дня призову військовослужбовця строкової служби, якого неправильно призвали на строкову військову службу за станом здоров'я, районний (міський) військовий комісаріат спільно з відділом охорони здоров'я проводить адміністративне розслідування для вжиття заходів до покращення якості обстеження та огляду призовників.

На осіб, визнаних непридатними до військової служби в зв'язку з захворюванням на туберкульоз легень, у військовий комісаріат повертаються усі флюорограми органів грудної клітини.

Про кожний випадок необгрунтованого звільнення із Збройних Сил України та інших військ військовослужбовця строкової служби військовий комісар доповідає по команді, матеріали розслідування направляє у ВЛК військового округу для перевірки та вжиття заходів для скасування неправильної постанови ВЛК, на підставі якої він був звільнений з військової служби.

У випадку, якщо ВЛК військового округу за даними проведеного розслідування встановить, що військовослужбовець строкової служби неправильно визнаний непридатним до військової служби та повернений до військового комісаріату, вона подає до ЦВЛК МО України зі своїм обгрунтуванням матеріали розслідування та усі медичні й інші документи, що характеризують стан здоров'я поверненого із військ до призову його на строкову військову службу та у період проходження військової служби, для прийняття остаточного рішення.

II.3. Медичний огляд військовозобов'язаних

107. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за розпорядженням військового комісара.

108. Військовозобов'язані, залежно від категорії запасу, військово-облікової спеціальності та призначення, підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів. Крім того, офіцери запасу підлягають повторному огляду зазначеними ВЛК при черговому атестуванні, а рядовий і сержантський склад запасу ВЛК військових комісаріатів - при зміні призначення.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я, які можуть бути вилікувані, а також військовозобов'язаних плавскладу ВМС проводиться один раз в 5 років військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів, а льотний склад - лікарсько-льотними комісіями військових комісаріатів.

109. Особи, які визнані непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, можуть бути повторно оглянуті ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання у випадках, коли в результаті обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах раніше встановлений діагноз переглянутий або вони визнані здоровими.

110. Порядок медичного огляду колишніх військовослужбовців, які ставлять питання про визначення ступеня їх придатності до військової служби або про перегляд постанови ВЛК на період фактичного звільнення з військової служби, визначається цим Положенням.

111. Перед оглядом військовозобов'язаних проводиться їх рентгенологічний (флюорографічний) огляд органів грудної клітки, клінічний аналіз крові, дослідження сечі. Для осіб, старших 40 років, обов'язкові ЕКГ та вимір внутріочного тиску.

112. До початку огляду військовий комісаріат на усіх військовозобов'язаних одержує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах - докладних витяг з історії хвороби), із органів соціального забезпечення на тих, що визнані інвалідами, а також медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Ці документи з відомостями із вказаних диспансерів, закладів, а на офіцерів і прапорщиків, мічманів запасу - також особові справи, військовий комісаріат до початку огляду подає для вивчення у ВЛК.

113. Картка обстеження та медичного огляду військовозобов'язаного (додаток N 12 до Положення) із числа солдатів, матросів, сержантів і старшин зберігається у військовому комісаріаті до чергового огляду, а на офіцерів, прапорщиків і мічманів - у їх особових справах - постійно.

114. Якщо офіцери запасу раніше служили у Збройних Силах або інших військах, тоді військовий комісаріат у направленні на огляд вказує, коли і з якої причини вони були звільнені у запас. На звільнених із військової служби за станом здоров'я у ВЛК обов'язково подається свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до Положення) або його копія.

115. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальне визначення придатності до військової служби і військової спеціальності ВЛК щодо офіцерів запасу, яких призивають на військову службу або приймають на військову службу у добровільному порядку, виносить одну із таких постанов:

"Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено здатний у воєнний час";

"Обмежено придатний до військової служби".

116. За статтями Розкладу хвороб, що передбачають відпустку за станом здоров'я або необхідність у лікуванні, приймається постанова про надання офіцерам запасу відстрочки від призову на військову службу, а щодо тих військовозобов'язаних, яких призивають на збір - про тимчасову непридатність для проходження збору.

Щодо військовозобов'язаних, які знаходяться на зборі і потребують відпустки за станом здоров'я, приймається постанова про непридатність для подальшого проходження збору.

117. У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я може бути надана військовозобов'язаному на строк до 2-х місяців. За медичними показаннями вона може бути продовжена ще на строк до 2-х місяців, і за необхідності може бути подовжена і третій раз на такий самий строк.

По закінченню відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби.

118. У випадку, коли лікарям ВЛК військового комісаріату важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад з наступним оглядом ВЛК військового комісаріату. Якщо обстеження проводилось у військовому лікувально-профілактичному закладі, то огляд проводиться гарнізонною або госпітальною ВЛК.

119. Якщо військовозобов'язаний при призові на військову службу, збір, а також при черговому огляді з метою обліку визнаний таким, що потребує лікування (відстрочки від призову на військову службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві органи охорони здоров'я закріплюють військовозобов'язаного на лікування до відповідного лікувально-профілактичного закладу. Після закінчення лікування військовозобов'язаний оглядається ВЛК військового комісаріату.

120. Якщо колишній військовослужбовець ставить питання про визнання його придатності до військової служби або про перегляд постанови ВЛК на період фактичного звільнення з військової служби, військовий комісаріат направляє у ВЛК військового округу, на території якого проживає заявник, його заяву, медичні документи, які є у заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних (військових) лікувально-профілактичних закладів, військовий квиток.

На офіцерів запасу та у відставці подається особова справа, а на звільнених з військової служби з психічними розладами - висновок спеціалізованого лікувального закладу про зміну або зняття раніше встановленого діагнозу, на підставі якого вони були ВЛК визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби. ВЛК військового округу за необхідності додатково запитує та спільно з головними медичними спеціалістами військового округу вивчає всі медичні та інші документи, які характеризують стан здоров'я заявника у період проходження ним військової служби та після звільнення. Якщо при цьому буде встановлено, що є підстави щоб задовольнити прохання заявника, ВЛК військового округу через військового комісара направляє його на огляд ВЛК військового комісаріату, гарнізонною або госпітальною ВЛК (за рішенням ВЛК військового округу) з метою визначення придатності до військової служби на даний час. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються свідоцтвом про хворобу або довідкою (додаток N 9, 13 до Положення). У свідоцтві про хворобу (довідці) записується постанова про придатність або обмежену придатність до військової служби. При цьому постанова про причинний зв'язок захворювання, поранення ВЛК не приймається. Чотири примірники свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК направляються у ВЛК військового округу. Після розгляду всіх документів ВЛК військового округу подає у ЦВЛК МО України свідоцтво про хворобу (довідку) у трьох примірниках, на офіцерів запасу та у відставці - особову, а на пенсіонерів Міністерства оборони - і пенсійну справу, історії хвороби за період служби і після звільнення з військової служби, медичну книжку, медичну картку амбулаторного хворого або докладні витяги з них, акти огляду МСЕК та інші необхідні документи з обгрунтуванням думки з цього питання для прийняття остаточної постанови, у тому числі про причинний зв'язок захворювання, поранення.

II.4. Медичний огляд громадян, які бажають вступити
до військово-навчальних закладів

121. Громадяни, які виявили бажання вступити до військово-навчальних закладів (надалі - кандидати у ВНЗ), проходять первинний, повторний і остаточний медичний огляд. У воєнний час повторний медичний огляд не проводиться.

У процесі остаточного медичного огляду можуть проводитися необхідні дослідження аж до стаціонарного обстеження кандидата в лікувальному закладі.

122. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до вступу до ВНЗу має бути об'єктивною і обгрунтованою. Проведення конкурсу за станом здоров'я не допускається.

123. У разі виявлення у офіцерів, які вступають до ВНЗів, захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до вступу до ВНЗу. Офіцери, котрі мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до вступу лише на факультети (відділення) заочного навчання і заочну ад'юнктуру.

124. До початку первинного огляду усім кандидатам, які вступають у ВНЗи (крім ВНЗів по підготовці льотного складу), проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітини, клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі (тим, що вступають у військові ліцеї,- крім того, аналіз калу на яйця глистів та дизентерійну групу, аналіз посіву із носоглотки на носійство збудника дифтерії), ЕКГ, а за необхідності й інші дослідження. Кандидатам, які вступають у військові ліцеї та військово-морські учбові заклади, додатково проводиться рентгенографія біляносових пазух. Кожний кандидат, який вступає у ВНЗ, оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за необхідності і лікарями інших спеціальностей.

125. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата;

з числа осіб цивільної молоді - особову справу призовника, медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025), укладний лист на підлітка до неї (облікова форма МОЗ України N 025/ю), медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України N 122-2/о), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України N 140/о), а на кандидатів, які вступають у військовий ліцей, крім того, характеристику із загальноосвітнього закладу;

(абзац другий пункту 125 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 29.11.2006 р. N 684)

із числа осіб військовослужбовців - медичну книжку з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш як за останні три роки), звернень за медичною допомогою.

Наявні в цих документах дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до вступу до ВНЗу, записуються у картку медичного огляду того, хто вступає до військового навчального закладу (додаток N 14 до Положення).

Постанова про придатність (непридатність) до вступу у ВНЗ кандидатів-офіцерів, у медичних книжках яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один рік із останніх трьох років, приймається тільки після стаціонарного обстеження у військовому лікувально-профілактичному закладі. Огляд кандидатів-офіцерів, у яких відсутні медичні книжки, не проводиться.

126. Первинний огляд кандидатів у воєнні ліцеї і ВНЗи по підготовці льотного складу включає в себе два етапи.

На першому етапі (первинний огляд) кандидати із осіб цивільної молоді оглядаються у ВЛК районних (міських) військових комісаріатів, а з осіб військовослужбовців - гарнізонними (госпітальними) ВЛК за Таблицею додаткових вимог (додаток N 3 до Положення). При цьому відбираються особи, які мають нормальне кольоровідчуття, гостроту зору 1,0 на кожне око без корекції, артеріальний тиск не вище 130/80 мм рт. ст. і не нижче 105/70 мм рт. ст. Кандидатам, які відповідають цим вимогам, проводиться клінічний аналіз крові і загальний аналіз сечі, дослідження калу на яйця глистів та цисти лямблій, рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки та біляносових пазух, ЕКГ у стані спокою та після фізичного навантаження (подвійна проба Мастера), двохвилинна дія переривної кумуляції прискорень Коріоліса або отолітової реакції.

Результати досліджень записуються у карту медичного огляду тих, хто поступає у військовий навчальний заклад (додаток N 14 до Положення), а кандидатам з числа військовослужбовців - і у медичну книжку.

При відсутності патологічних змін приймається така постанова: "На підставі графи _____ Таблиці додаткових вимог наказу МО України від 4 січня 1994 року N 2 придатний до вступу у військовий навчальний заклад. Підлягає огляду лікарсько-льотною комісією".

На другому етапі (повторний огляд) кандидати з осіб цивільної молоді направляються у ЛЛК обласного військкомату (Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), а кандидати з осіб військовослужбовців - у одну з ЛЛК за вказівкою ВЛК військового округу, Військово-Морських Сил України для огляду відповідно до порядку медичного огляду льотного складу авіації Збройних Сил України (розділ III Положення).

Результати досліджень записуються у карту медичного огляду тих, хто вступає у ВНЗ по підготовці льотного складу (додаток N 15 до Положення), а на кандидатів з осіб військовослужбовців - і медичну книжку.

Районні (міські) військові комісаріати на відібраних кандидатів з осіб цивільної молоді разом з іншими документами подають у ЛЛК картку медичного огляду того, хто вступає у військово-навчальний заклад, медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України), а на осіб, які досягли призовного віку, - крім того, і рішення районної (міської) призовної комісії. Медична картка амбулаторного хворого, коли відпадає потреба, повертається у районний (міський) військовий комісаріат.

Кандидати з осіб військовослужбовців направляються у ЛЛК з медичною книжкою та карткою медичного огляду того, хто вступає у військовий-навчальний заклад (з фотографією кандидата, завіреною гербовою печаткою військової частини, та паспортними даними), які видаються супроводжуючому або у запечатаному вигляді - на руки кандидату.

127. Перед направленням у ВНЗ всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять повторний огляд на обласному (міському, республіканському) збірному пункті за участю лікарів тих самих спеціальностей, що і при первинному огляді. Результати повторного огляду кандидатів із осіб цивільної молоді та постанова ВЛК записуються у відповідну графу картки медичного огляду тих, хто вступає у військово-навчальний заклад (додаток N 14 до Положення); кандидатам із осіб військовослужбовців повторний огляд проводиться перед відправкою документів у ВНЗ тими самими комісіями, що і при первинному огляді. Результати повторного огляду записуються у відповідну графу картки тих, хто вступає у ВНЗ, і медичну книжку, яка висилається у ВНЗ разом з іншими документами.

Перед направленням у ВНЗ усі кандидати проходять медичний огляд у військовому комісаріаті або лікарем частини з метою виявлення гострих захворювань та змін у стані здоров'я.

128. Заключний огляд проводиться у ВЛК, яка створена у ВНЗі.

129. Картки медичного огляду того, хто вступає у військовий навчальний заклад (додаток N 14 до Положення), на кандидатів, які при заключному огляді ВЛК визнані непридатними до вступу у ВНЗи, у триденний строк направляють у штатну ВЛК округу, флоту, де проводився попередній відбір цих кандидатів.

Штатними ВЛК в міру обліку та аналізу одержані з ВНЗів картки медичного огляду тих, хто вступає у військовий навчальний заклад, до першого вересня поточного року направляються у військові комісаріати Республіки Крим, обласні, міст Києва та Севастополя, гарнізонні та госпітальні ВЛК, у яких проводився попередній відбір кандидатів у ВНЗи.

130. По кожному випадку визнання кандидата непридатним до вступу у ВНЗ при заключному огляді, гарнізонною, госпітальною ВЛК або військовим комісаріатом спільно з органом охорони здоров'я проводиться адміністративне розслідування, за результатами якого вживаються заходи до покращення якості попереднього відбору кандидатів у ВНЗ.

Матеріали адміністративного розслідування по команді підпорядкування подаються у штатну ВЛК, на яку покладений контроль за оглядом кандидатів у ВНЗи.

II.5. Медичний огляд військовослужбовців та членів їх сімей

131. При медичному огляді офіцерів, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців-жінок метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватися у кожному випадку. ВЛК враховує їх військовий фах, підготовку, досвід, освіту, вік, фактичну працездатність, спрямованість до військової служби, думку командування і лікаря військової частини і можливість використання їх на посаді, яка найбільше відповідає стану здоров'я.

132. Постанова ВЛК про надання військовослужбовцям відпустки за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування у випадках, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін не менше одного місяця. В інших випадках приймається постанова про потребу у звільненні від службових обов'язків (занять), а під час війни - про направлення в батальйон (команду) одужуючих.

У випадках, якщо є наявні незаперечні дані, що здатність до несення військової служби не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність їх до військової служби.

133. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям строкової служби в мирний час надається строком від 1 до 2 місяців. Тривалість відпустки ВЛК встановлюється індивідуально, залежно від медичних показань. В окремих випадках при наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я продовжується додатково на строк не більше 2 місяців.

Загальна тривалість перебування військовослужбовця строкової служби у відпустці за станом здоров'я у мирний час не може перевищувати 4-х місяців, а під час війни - 3-х місяців.

134. У зв'язку з хворобою стосовно військовослужбовців строкової служби ВЛК може приймати постанову про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків до 15 діб з перебуванням у медичному пункті військової частини.

Звільнення може бути продовжено, але в цілому не може перевищувати 30 діб.

135. Відпустка за станом здоров'я офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям-жінкам у мирний час надається на місяць, в окремих випадках при пораненнях, залежно від характеру, ВЛК може приймати постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 1.5 - 2 місяці. у разі наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я ВЛК може бути продовжена, але кожного разу не більше, ніж на місяць. Загалом час безперервного перебування на лікуванні у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, включаючи і відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяців, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. У разі необхідності час перебування на лікуванні може бути продовжений визначеним порядком. Після закінчення визначеного строку перебування на лікуванні або у відпустці за станом здоров'я офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці-жінки проходять медичний огляд для визначення придатності до військової служби. У випадку визнання їх ВЛК непридатними до військової служби вони можуть бути представлені до звільнення в запас або до відставки з випискою з військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу.

Медичний огляд ВЛК для визначення придатності до військової служби офіцерів, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців-жінок, які одержали поранення при захисті держави, виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або які одержали захворювання при виконанні інтернаціонального обов'язку в країнах, що ведуть бойові дії, здійснюється тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувально-профілактичному закладі.

136. У разі звільнення офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок з дійсної військової служби постанова про потребу їх у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається. У разі необхідності щодо цих осіб ВЛК може бути прийнята постанова про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків.

Військовослужбовцям-жінкам відпустка по вагітності надається на підставі постанови ВЛК з дня виникнення у них права на допомогу по вагітності.

137. У випадку, якщо офіцери, прапорщики, мічмани або військовослужбовці-жінки визнані непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку і в період оформлення звільнення не можуть за станом здоров'я виконувати службові обов'язки, ВЛК приймає постанову (одночасно з постановою про непридатність) про звільнення від виконання службових обов'язків до 30 діб.

138. ВЛК можуть приймати постанову про перевезення того, хто пройшов медичний огляд, повітряним транспортом залежно від стану його здоров'я і необхідності надання останньому невідкладної медичної допомоги.

139. У разі переведення військовослужбовців та членів їхніх сімей для продовження лікування з одного лікувального закладу до іншого або з військового (цивільного) до цивільного (військового) лікувально-профілактичного закладу, якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймається відповідна постанова.

140. Якщо особа, яка пройшла медичний огляд, направлена до лікувально-профілактичного або санаторно-курортного закладу, а військовослужбовці, крім того,- у відпустку за станом здоров'я або до місця проживання після звільнення в запас чи відставки, потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість супроводжуючих.

141. У разі неможливості проїзду оглянутого у загальному вагоні ВЛК має право приймати постанову про проїзд його в купейному вагоні.

Щодо хворого, який вимагає ізоляції, ВЛК приймається постанова про необхідність в проїзді його і супроводжуючих його осіб в окремому купе купейного вагону швидкого чи пасажирського поїзду.

142. Забезпечення проїзду військовослужбовців у випадках, передбачених пунктами 138 - 141 цього Положення, проводиться за кошти Міністерства оборони відповідно до діючого порядку по оформленню військових перевезень у Міністерстві оборони України.

143. Направлення на медичний огляд проводиться:

а) військовослужбовців строкової служби: командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувально-профілактичних закладів, військовими комендантами гарнізонів, військовими комісарами, органами військової прокуратури або військовими судами, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі, крім того, - головними лікарями цих закладів;

б) офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців-жінок: прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами військової прокуратури або військовими судами, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувально-профілактичних закладів, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

Направлення на огляд може бути підписане начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника відділу кадрів об'єднання та вище) із посиланням на рішення відповідного командира (начальника).

Протягом п'яти років після закінчення військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, закордонних навчальних закладів) медичний огляд при визначенні ступеня придатності до військової служби особам офіцерського складу здійснюється виключно у Головному військовому клінічному госпіталі.

(пункт 143 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 19.03.2007 р. N 92)

144. Учні військових ліцеїв направляються на медичний огляд начальниками ліцеїв, а ті, що знаходяться на лікуванні у військових лікувально-профілактичних закладах, - начальниками цих закладів.

145. У випадку виявлення під час стаціонарного (амбулаторного) обстеження або лікування у офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок захворювання, поранення, які зумовлюють непридатність до військової служби на мирний час, обмежену придатність у воєнний час або непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку, ці особи направляються на огляд за розпорядженням начальника військового лікувально-профілактичного закладу, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється його підписом.

146. Військовослужбовці строкової служби оглядаються ВЛК, як правило, за місцем проходження військової служби. При необхідності вони можуть бути оглянуті ВЛК за місцем проведення відпустки, перебування у відрядженні, на навчанні і т. д.

147. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільненні від службових обов'язків військовослужбовці можуть направлятися на огляд начальниками військових лікувально-профілактичних закладів, у яких вони знаходяться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис у історії хвороби (медичній книжці), який завіряється їхнім підписом.

148. Огляд військовослужбовців проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом, а при необхідності - лікарями інших спеціальностей. Огляд вказаними у даній статті лікарями військовослужбовців, які направляються на ВЛК для вирішення питання про необхідність відпустки за станом здоров'я або звільнення від службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями.

149. Особи, які знаходяться на лікуванні у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах (у тому числі військовослужбовці строкової служби, які вислужили встановлений термін строкової військової служби та підлягають звільненню у запас), оглядаються ВЛК після закінчення лікування або при визначенні наслідків захворювання, поранення.

150. Медичний огляд військовослужбовців, членів їхніх сімей, (крім військовослужбовців строкової служби), працівників Збройних Сил для визначення права на першочергове отримання житла проводиться на підставі Переліку хвороб, що передбачені абзацом 4 частини 1 статті 45 Житлового кодексу (додаток N 22 до Положення). Постанова гарнізонної ВЛК затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

151. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до служби в аеромобільних військах, спецспорудах, операторами управління повітряним рухом (УПР), до підводного керування танків, до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постійно діючі ВЛК одночасно вирішують питання про придатність їх до військової служби за графами II, III, IV Розкладу хвороб залежно від військового звання.

152. Медичний огляд верхолазів* проводиться один раз на 12 місяців, а такі, які працюють на висоті**, кранівників баштових та автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах по обслуговуванню діючих електроустановок***, - один раз на 2 роки.

Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також по обслуговуванню підйомних механізмів і установок та діючих електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому керівництвом з диспансеризації військовослужбовців.

Крім цього, додатково проводиться особам, які призначаються:

на роботи на висоті, верхолазні роботи, пов'язані з підійманням на висоту, - обстеження вестибулярного апарату;

на роботи по обслуговуванню діючих електроустановок - обстеження полів зору та вестибулярного апарату.

______________
*) Верхолазними роботами вважаються усі роботи, коли головним засобом охорони робітників від падіння з висоти у всіх випадках пересування є запобіжний пояс.

**) Роботами на висоті вважаються усі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів при їх встановленні, експлуатації, монтажі та ремонті.

***) Черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з напругою 127v і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках, персонал, який проводить роботи під напругою у електроустановках з напругою 127  v та вище.

153. У випадках, коли ВЛК після амбулаторного огляду не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у військовий лікувально-профілактичний заклад з подальшим оглядом їх госпітальною ВЛК.

В окремих випадках військовослужбовців з цією метою дозволяється направляти на обстеження у цивільні лікувально-профілактичні заклади. Після закінчення обстеження у цивільному лікувально-профілактичному закладі, де немає ВЛК, складається акт обстеження стану здоров'я (додаток N 11 до Положення). Акт на руки обстеженому не видається, а висилається поштою або передається нарочним у ВЛК, яка направила його на обстеження.

154. Обстеження військовослужбовців для виявлення придатності до підводного водіння танків проводиться один раз у 2 роки, а також за медичними показниками (після перенесених захворювань, поранень, при заявленні скарг на стан здоров'я і т. д.).

155. Огляд військовослужбовців, які відбираються для служби або несуть службу у складі чергових змін військових секторів центрів Єдиною системи управління повітряного руху (у подальшому - оператори УПР), для визначення придатності до управління повітряними суднами проводиться один раз на 12 місяців ЛЛК, а при їх відсутності - гарнізонними або госпітальними ВЛК.

Позачерговий огляд може бути проведений за рішенням командира військової частини при змінах у стані здоров'я оператора УПР або за наявності помилок у керуванні повітряними суднами.

Протипоказаннями для служби операторами УПР є хвороби, при яких для оглянутих за графою III Розкладу хвороб передбачені постанови такого змісту:

непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку; непридатні до військової служби на мирний час, обмежено придатні у воєнний час; придатність визначається індивідуально, а також хвороби, передбачені статтями: 3-в, 7-в, 14-г, 16-в, г, 18-в, 21-в,г, 23-в, г, 26-в, 27-в, г, д, є, 29-в, 30-в, 31-в, г, 38-в, 40-в, 41-в, г, 43-в, 44-б, 47-в, 71-в, 74-в, 76-а, 78-в, 81-в, 89-б Розкладу хвороб. 

За статтями Розкладу хвороб 1-б, 2-г, 8-б, 9-в, 10-в, 17-г, 25-в, 28-в, 33, 34-в, г, 38-г, 39-в, 42-б, 44-в, 48-в, 53-б, в, 54-в, 55-б, в, 57-б, 59-б, 60-в, 61-б, 76-б, 80-в, 81-г, 82-в, 83-б, в, 84-в, г, 85-в придатність до служби операторами УПР визначається індивідуально. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають лікування, звільнення від службових обов'язків або відпустку за станом здоров'я щодо осіб, які відбираються для служби операторами УПР, приймається постанова про тимчасову непридатність до служби операторами УПР із подальшим оглядом. 

156. На військовослужбовців, які направляються на огляд у ВЛК у мирний час подаються:

направлення із зазначенням військового звання, прізвища, імені та по батькові, року народження направленого, місяця і року призову у Збройні Сили, мета огляду та попередній діагноз; медична книжка.

Крім того:

на військовослужбовців строкової служби, неправильно призваних на строкову військову службу за станом здоров'я, - вкладний лист на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України) та додаткові дані про стан здоров'я у допризовний період;

на осіб з психічними розладами - службова та медична характеристики з висновком командування та лікаря військової частини про можливість подальшого використання військовослужбовця на військовій службі за військовим фахом на займаній посаді у зв'язку зі станом здоров'я;

на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження військової служби, - довідка (додаток N 17 до Положення).

157. Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці-жінки у мирний час направляються на огляд з службовою та медичною характеристиками.

Військові лікувально-профілактичні заклади і штатні ВЛК у необхідних випадках мають право запитувати на військовослужбовців інші документи, які необхідні для прийняття експертної постанови.

158. Щодо курсантів ВНЗів, визнаних на першому курсі непридатними для подальшого навчання, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графою II Розкладу хвороб та приймає відповідну постанову.

За наявності змін тимчасового характеру у стані здоров'я курсантів першого курсу ВЛК приймає постанову тільки про потребу у звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом здоров'я. Постанова про придатність до подальшого навчання та остаточне вирішення питання про придатність до військової служби приймається за наявності підстав після закінчення строку звільнення від службових обов'язків, відпустки за станом здоров'я.

159. При огляді курсантів, починаючи з другого курсу, ВЛК вирішує питання тільки про придатність до військової служби за графою II Розкладу хвороб. Курсанти випускних курсів оглядаються за графою III Розкладу хвороб, а курсанти випускних курсів військово-морських навчальних закладів, крім того, оглядаються для визначення придатності до служби у плаваючому складі ВМС.

160. Відбір військовослужбовців строкової служби для навчання деяким військовим спеціальностям проводиться відповідно до Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог.

161. Військовослужбовці, неправильно призванні на строкову військову службу, можуть бути визнані ВЛК непридатними до військової служби після стаціонарного обстеження і лікування.

Амбулаторний огляд військовослужбовців строкової служби у цих випадках допускається за наявності очевидних фізичних вад (відсутність ока, пальців, дефекти кісток черепу, обширні рубці після поранень, опіків, викривлення, вкорочення кінцівок і т. п.).

Звільнення  військовослужбовців, неправильно призваних на військову службу за станом здоров'я, без огляду ВЛК забороняється.

162. На посади водіїв, механіків-водіїв спеціальних агрегатів ракетних військ призначаються військовослужбовці, придатні до військової служби, визнані придатними до керування транспортними засобами, які мають гостроту зору не нижче 0,8 на кожне око без корекції та слух на шепітну мову не менше 6 м на кожне вухо.

163. При убуванні військовослужбовця строкової служби у відпустку за станом здоров'я довідка (додаток N 9 до Положення) з постановою ВЛК видається йому на руки військовою частиною в опечатаному вигляді.

Після закінчення відпустки за станом здоров'я військовослужбовці строкової служби (крім курсантів ВНЗів) за розпорядженням військових комісаріатів, начальників або комендантів гарнізонів підлягають огляду ВЛК за місцем проведення відпустки для визначення придатності до військової служби.

164. У воєнний час лікування військовослужбовців, як правило, має бути закінчене у військовому лікувально-профілактичному закладі; солдат, матросів, сержантів і старшин - у батальйонах, (командах) видужуючих. У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 діб. Після закінчення цього строку, при необхідності, за постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий же строк, а при відповідних медичних показаннях - продовжена ще на 30 діб. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується у книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії та довідку, на підставі якої була надана відпустка за станом здоров'я (додаток N 9 до Положення), і підписується головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та завіряється гербовою печаткою.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення придатності до військової служби.

165. Постанова ВЛК про продовження звільнення від службових обов'язків приймається кожний раз не більше, як на 10 діб та оформлюється довідкою (додаток N 9 до Положення).

Медичний огляд з метою продовження звільнення від службових обов'язків проводиться за направленням командира військової частини або начальника військового лікувально-профілактичного закладу.

166. Учням військових ліцеїв відпустка за станом здоров'я не надається.

167. При огляді військовослужбовців строкової служби, засуджених до відбуття покарання у дисциплінарній військовій частині, постанова про необхідність надання їм відпустки за станом здоров'я ВЛК не приймається. Лікування їх має бути закінчене у військовому госпіталі або медичному пункті військової частини.

168. Військовослужбовці-жінки для визначення потреби у відпустці за вагітністю оглядаються гарнізонними або госпітальними ВЛК. Строк вагітності установлюються відповідним медичним закладом, на підставі чого ВЛК приймає постанову, яка оформлюється довідкою (додаток N 18 до Положення).

Довідка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і видається на руки військовослужбовцю-жінці або висилається у військову частину, де вона проходить військову службу.

169. Військовослужбовці, які направляються на курси вдосконалення, тривалістю навчання менше 6 місяців, у тому числі на курси по підготовці та перепідготовці офіцерів, огляду у ВЛК не підлягають.

170. Військовослужбовці, які призначаються на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, оглядаються за графами Таблиці додаткових вимог тільки у тому випадку, якщо вони придатні за графами II, III, IV Розкладу хвороб залежно від їхнього військового звання та військової спеціальності.

171. Щодо військовослужбовців строкової служби, курсантів ВНЗів, ліцеїстів, у яких зріст 190 см та вище, ВЛК приймає постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини передбаченого для них продовольчого пайка.

II.5.1. Медичний огляд військовослужбовців, які відбираються
 для служби та несуть службу у спецспорудах

172. Медичний огляд військовослужбовців, які відбираються для служби та несуть службу у спецспорудах, провадиться за графами Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог залежно від військового звання, із обов'язковою участю психіатра, лікаря військової частини та представника командування.

Призначення військовослужбовців для несіння служби у спецспорудах без попереднього медичного огляду забороняється.

173. Медичний огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок, які несуть службу у спецспорудах, провадиться один раз у 3 роки, військовослужбовців строкової служби один раз у 2 роки, а також за медичними показаннями або за направленням командування.

174. Командування військової частини заздалегідь подає у ВЛК списки військовослужбовців, які підлягають огляду.

Перед початком медичного огляду представник командування або лікар військової частини знайомлять членів ВЛК з умовами служби осіб, які підлягають огляду.

175. Питання про придатність військовослужбовця до служби у спецспорудах ВЛК вирішує у кожному випадку індивідуально із врахуванням характеру служби, військової спеціальності, фактичної працездатності того, кого оглядають, думки лікаря військової частини та представника командування.

176. При виявленні під час амбулаторного медичного огляду військовослужбовця, який несе службу у спецспорудах, захворювань, які перешкоджають службі, питання про придатність або непридатність його до служби у спецспорудах та про придатність до військової служби вирішується госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

II.5.2. Медичний огляд військовослужбовців плаваючого складу Військово-Морських Сил, морської піхоти, водолазів, лікарів-фізіологів

177. Медичний огляд особового складу підводних човнів для визначення придатності до служби на підводних човнах, а військовослужбовців атомних підводних човнів, крім того,- для визначення придатності до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП провадиться 1 раз на 12 місяців, ВЛК вирішує питання тільки про придатність військовослужбовців до служби на підводних човнах та служби за військовою спеціальністю. При виявленні захворювань, які перешкоджають службі на підводних човнах або службі за військовою спеціальністю, військовослужбовець направляється на стаціонарне обстеження та лікування, після закінчення якого оглядається госпітальною ВЛК.

178. Медичний огляд військовослужбовців надводних кораблів з атомними енергетичними установками, які безпосередньо зайняті їх обслуговуванням, для визначення придатності до роботи з РР, ДІВ провадиться 1 раз на 12 місяців.

179. Медичний огляд кермових сигнальників, штурманських електриків, торпедних електриків, торпедистів, гідроакустиків, радіотелеграфістів, радіометристів підводних човнів, гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також кермових та операторів центрального поста керування кораблів та катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи за військовою спеціальністю провадиться 1 раз на 12 місяців.

180. Особи, відряджені на підводні човни та надводні кораблі без рішення ВЛК про їхню придатність до виходу у море, у плавання не допускаються.

181. Щодо осіб, відряджених на підводні човни або надводні кораблі та оглянутих за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до служби у плавскладі та (або) на підводних човнах, ВЛК приймає постанову про відсутність протипоказань до виходу у море.

182. Військовослужбовці, визнані придатними до служби на підводних човнах або на надводних кораблях, придатні до плавання у будь-яких широтах Світового океану.

183. У випадку непридатності військовослужбовців до служби на підводних човнах ВЛК визначав придатність їх до служби у плаваючому складі Військово-Морських Сил. При визнанні військовослужбовця непридатним до служби у плавскладі ВМС, ВЛК вирішує питання про придатність його до військової служби.

184. Позачерговий медичний огляд військовослужбовців, які проходять службу на підводних човнах, у морській піхоті, лікарів-фізіологів провадиться за рішенням командира військової частини на підставі висновку лікаря військової частини або військової лікувально-профілактичної установи. Огляду підлягають також військовослужбовці, які надходять з інших родів військ, з ВНЗів, із курсів удосконалення, а також поповнення та особи, призвані із запасу.

II.5.3. Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях Товариства сприяння обороні України

185. Попередній відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях ТСОУ проводиться за результатами медичного огляду громадян при взятті на військовий облік з числа здорових, фізично розвинених юнаків. Остаточний відбір проводиться за результатами медичного огляду призовників ВЛК військових комісаріатів, які керуються Таблицею додаткових вимог, а також вимог до стану здоров'я водолазів, які викладені у таблицях NN 1, 2 та 3 даної статті.

Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях ТСОУ проводиться за участю лікарів цих організацій.

 

 

Таблиця N 1

Оцінка показників фізичного розвитку кандидатів для навчання водолазній спеціальності та штатних водолазів

******************************************************************
*Окруж-            Зріст (см)             *
*ність  *********************************************************
*грудної 170   171  172  173  174  175  176  177 *
*клітки *********************************************************
*             Належна вага тіла (кг)         *
******************************************************************
* 92   61-76 62-75 62-76 62-77 62-78 63-78 63-78 63-78 *
* 93   62-77 63-76 63-77 63-78 63-78 63-79 64-79 65-79 *
* 94   63-77 64-77 64-77 65-78 65-79 65-79 66-79 67-79 *
* 95   63-76 66-77 66-76 67-78 66-79 66-79 67-80 68-80 *
* 96   65-76 69-77 70-77 70-77 69-78 69-79 69-79 70-79 *
* 97   67-77 70-77 70-78 70-78 71-78 71-77 71-79 72-79 *
* 98   69-78 70-78 71-79 71-79 71-80 71-80 72-80 72-81 *
* 99   69-78 71-78 72-79 72-79 72-80 73-81 73-81 73-81 *
*100   69-78 72-78 74-80 74-80 74-81 74-81 74-82 75-82 *
*101   70-79 73-79 75-80 85-81 75-82 76-82 76-83 76-83 *
*102   ----  77-80 71-81 77-82 77-82 77-82 77-83 77-83 *
*103   ----  ----- 79-80 70-82 79-82 79-83 79-83 79-84 *
*104   ----  ----- ----- ----- ----- ----- 81-83 81-83 *
******************************************************************
******************************************************************
*Окруж-            Зріст (см)             *
*ність  *********************************************************
*грудної 178   179  180  181  182  183   184  185 *
*клітки *********************************************************
*             Належна вага тіла (кг)         *
******************************************************************
* 92   65-77 67-76 67-76 68-76 68-76 70-76 71-75 73-74 *
* 93   66-78 68-77 69-77 70-77 71-77 71-77 74-76 74-76 *
* 94   67-79 69-78 69-78 70-78 71-78 71-78 73-77 75-77 *
* 95   69-79 71-78 70-79 71-79 72-79 73-79 74-78 76-78 *
* 96   71-79 73-77 71-80 72-80 73-80 74-80 75-79 77-79 *
* 97   74-78 72-80 72-81 73-81 74-81 75-81 75-80 ----- *
* 98   73-81 73-81 74-81 74-81 75-81 77-82 77-81 ----- *
* 99   74-82 74-82 75-82 75-82 76-82 78-82 78-81 ----- *
*100   75-82 75-83 76-83 77-83 78-83 79-83 80-82 ----- *
*101   76-83 77-83 77-83 78-83 81-83 ----- ----- ----- *
*102   77-83 78-84 79-84 79-84 81-84 ----- ----- ----- *
*103   79-84 80-84 81-84 Вище середнього----- ----- ----- *
*104   81-83 82-84 82-84 ----- ----- ----- ----- ----- *
******************************************************************

 

 

Таблиця 2

Співвідношення зросту та ваги тіла залежно від віку водолаза

Ріст (см)

Вага тіла (кг)

до 29 років

30 - 39 років

40 - 45 років

170

63.6-77.8

69.9-85.5

71.6-87.7

172

64.9-79.3

71.4-87.2

72.0-89.2

174

66.0-80.9

72.7-88.9

74.3-92.8

176

67.3-82.3

74.1-90.5

76.0-93.0

178

68.4-83.6

75.2-91.9

76.9-94.0

180

69.9-85.1

76.6-93.6

78.3-95.7

 

 

Таблиця N 3

Додаткові вимоги до стану здоров'я кандидатів для навчання водолазній спеціальності та штатних водолазів

******************************************************************
*        *Кандидати в учбові *  Штатні  водолази   *
*  Показник  *організації  ТСОУ ******************************
*        *та учбові частини *водолази*водолази-*акванавти*
*        *Збройних Сил Укра- *    *глибоко- *     *
*        *їни для навчання *    *водники *     *
*        *водолазній спеці- *    *     *     *
*        *альності      *    *     *     *
******************************************************************
*   1    *    2     *  3  *  4   *  5  *
******************************************************************
*Фізична сила  *          *    *     *     *
*(динамометрія):*          *    *     *     *
*-правої кисті *не менше 60 відсот.* Не менше 70 відсотків від *
*        *від ваги тіла   * ваги тіла         *
*-лівої кисті  *не менше 50 відсот.* Не менше 60 відсотків від *
*        *від ваги тіла   * ваги тіла         *
*-станова    *не менше 180 відсот. Не менше 200 відсотків  *
*        *від ваги тіла   *    *     *     *
*        *          *    *     *     *
*Стан нервової *Відсутність ознак органічного ураження та функ- *
*системи    *ціональних розладів. Висока емоційна стійкість, *
*        *характерологічні риси сильного врівноваженого  *
*        *типу вищої нервової діяльності         *
*        *          *    *     *     *
*Стан серцево- *          *    *     *     *
*судинної сис- *          *    *     *     *
*теми:     *          *    *     *     *
*-частота    *          *    *     *     *
* пульсу    *        50 - 80 ударів на хвилину  *
*        *          *    *          *
*        *          *    *     *     *
*- максималь-  *125-110 мм рт. ст. *125-100**   125-100    *
* ний арте-  *          *мм рт. ст.  мм рт. ст.   *
* ріальний тиск*          *    *     *     *
*        *          *    *     *     *
*- мінімаль-  *          *85-55   мм рт. ст.   *
* ний артері- *          *    *     *     *
* альний тиск *          *    *     *     *
*- функціо-   * Відмінні та добрі показники за даними функціо-*
* нальні    * нальних проб із дозованим фізичним навантажен-*
* резерви   * ням                      *
*        *                        *
*- стан пери-  * Відсутність ознак порушення венного кровообігу*
* ферійних   * (геморой,розширення вен нижніх кінцівок або  *
* судин    * сім'яного канатику)              *
*        *                        *
*Стан системи  * Відсутність хвороб органів травлення. Нормаль-*
*травлення   * ний прикус, який дозволяє надійно утримувати *
*        * загубник.                   *
*        * Відсутність трьох та більше зубів підряд на  *
*        * одній щелепі, у тому числі різців, іклів та  *
*        * малих корінних зубів - є протипоказанням.   *
*        * Незнімні зубні протези, а також відсутність *
*        * трьох корінних зубів не є перешкодою для   *
*        * допуску до навчання та роботи за спеціальністю*
*        * водолаза                   *
*        *                        *
*Стан органа  * Не нижче 0.6/0.6 *Не нижче *   Не нижче   *
*зору:     *          *0.6/0.6***   0.6/0.6   *
*- гострота   * Відсутність хронічних хвороб країв повік,   *
* зору без   * кон'юнктиви та слізних шляхів         *
* корекції   *          *     *    *     *
*        *          *     *    *     *
*Стан ЛОР-органів:         *     *    *     *
*        *          *     *    *     *
*-вестибулярна *     Реакція нульового та першого ступеня *
* функція при  *          *     *    *     *
* дослідженні  *          *     *    *     *
* подвійним до- *          *     *    *     *
* слідом отолі- *          *     *    *     *
* тової реакції *          *     *    *     *
* та проб безпе-*          *     *    *     *
* рервної куму- *          *     *    *     *
* ляції приско- *          *     *    *     *
* рень Коріоліса*          *     *    *     *
*        *          *     *    *     *
*-слух на шепітну Не менше 6 м   *Не менше *Не менше 6 м  *
* мову     *          *4 м   *    *     *
*        *          *     *    *     *
*-барофункція  *Першого ступеня  *Першого- * Першого ступеня *
* вух      *          *другого *    *     *
*        *          *ступеня *    *     *
*-нюх      *  Першого    -  другого     ступеня  *
*        *          *     *    *     *
*        *          *     *    *     *
*-мова     *Відсутність виражених дефектів (шепелявість,  *
*        *гугнявість, недомовність, заїкання)       *
*        *                        *
*Стан опірно-  *Відсутність в анемнезі тяжких, окладних перело- *
*рухового    *мів довгих трубчастих кісток та пошкоджень суг- *
*апарату    *лобів.                     *
*        *Відсутність порушень рухомості у суглобах,   *
*        *укорочень кінцівок. Відсутність дефектів пальців*
*        *рук, повноцінна їх функція. Плоскостопість 1-2 *
*        *ступеня без остеоартрозів не є протипоказанням *
*        *          *     *    *     *
*Стан шкірних  *Відсутність хронічних шкірних хвороб *     *
*покровів    *          *     *    *     *
*        *          *     *    *     *
*Бактеріоносії *Відсутність носіїв збудників шлунково-кишкових *
*        *захворювань. Відсутність патогенних стафілоко- *
*        *ків, менінгококів на слизових зіву та носу   *
******************************************************************

_____________
*)
Для водолазів, яким за 25 років, та які виконують підводні роботи на глибині до 60 м, допускається максимальний рівень артеріального тиску не вище 140 і не нижче 100 мм рт. ст., мінімальний - не вище 90 та не нижче 60 мм рт. ст.

**) Для кандидатів в учбові організації та частини по підготовці водолазів та акванавтів гострота зору не нижче 0.6 на кожне око без корекції допускається міопійна рефракція, астигматизм до 0.5 ДПТР та гіперметропія до 1.0 ДПТР.

ПРИМІТКИ:

1. Анізометропія та відсутність бінокулярного зору є протипоказанням до допуску; задовільна оцінка темнової адаптації за методикою, приведеною в інструкції до приладу.

Для офіцерів, мічманів та прапорщиків, лікарів-фізіологів високої кваліфікації при гостроті зору нижче 0.6 без корекції придатність визначається індивідуально.

2. Границі зросту для водолазів та водолазів-глибоководників складають від 170 до 185 см, для акванавтів - від 170 до 180 см.

3. За результатами вимірювання зросту та окружності грудної клітини за таблицею визначається належна вага тіла того, хто обстежується. Якщо фактична вага тіла виявляється менше мінімально належної, кандидат визнається непридатним до навчання водолазній спеціальності. Виняток можуть складати особи, які мають відмінну фізичну тренованість (за результатами функціональних проб). Якщо вага тіла перевищує максимальне значення належної і знаходиться у зоні вище середньої, кандидат визнається придатним у разі, коли показник фактичної ваги не перевищує показник різниці зросту (см) мінус 90 (наприклад, при зрості 170 см вага тіла не більше 80 кг, при зрості 180 см - не більше 90 кг і т. д.). 

186. Вікові границі для водолазів складають 18 - 50 років (водолази малих та середніх глибин), 18 - 45 років (водолази-глибоководники, акванавти). При первинному відборі для служби за водолазною спеціальністю - до 35 років. 

187. Усім кандидатам проводиться обов'язкова перевірка барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері.

188. У період навчання курсантів водолазній спеціальності, лікарем учбової організації ТСОУ здійснюється нагляд за виконанням кожним із них практичних завдань водолазної підготовки, звертається особлива увага на його поведінку та реакцію організму під час підготовки до занурення під воду, перебування під водою та після виходу на поверхню.

З метою уточнення функціональних резервів організму курсантів, у яких у процесі занурень виявляються ті чи інші відхилення у стані здоров'я (скарги на погане самопочуття, виражена втомленість, тривала тахікардія після виходу із води і т. п.), лікар учбової організації ТСОУ проводить дослідження із використанням функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (стептест або проба Мартіна, проба Розенталя). Виявлені при цьому низькі компенсійно-пристосовні можливості організму є підставою для відрахування того, хто навчається, з числа курсантів учбової організації ТСО України.

Результати медичного спостереження в учбовій організації ТСОУ беруться до уваги поряд з іншими показниками при визначенні конкретного профілю підготовки кандидата (позаштатний водолаз, водолаз, водолаз-глибоководник).

II.5.4. Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності
у Збройних Силах України

189. Кандидати для навчання водолазній спеціальності відбираються у першу чергу з числа призовників, які пройшли водолазну підготовку в учбових організаціях ТСОУ, а також з осіб, призначених до служби на підводних човнах.

190. Усі кандидати проходять обов'язкову перевірку барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері при тиску не менше 0.1 МПа (1-м водяного стовпа).

191. Остаточний відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності проводиться в учбових частинах у період загальновійськової підготовки поповнення. До початку роботи ВЛК для огляду водолазів медична служба учбової частини здійснює всебічне спостереження та поглиблене обстеження кандидатів з метою визначення компенсійно пристосовних можливостей (фізіологічних резервів організму). Кандидатам для навчання за спеціальністю водолаза-глибоководника та акванавта у цей період проводиться ЕКГ, вивчення реакцій серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження, проба на стійкість організму до декомпресійного газоутворення та контрольне "занурення" у водолазній барокамері. Результати обстеження записуються в медичні книжки кандидатів та враховуються при визначенні їх придатності до навчання конкретній водолазній спеціальності.

Медичний огляд кандидатів для навчання водолазній спеціальності проводиться у кінці періоду загальновійськової підготовки.

На медичний огляд курсанти направляються після належного відпочинку напередодні, і в день обстеження та огляду вони не призначаються у караули, наряди, звільняються від фізичних робіт.

192. Постанова ВЛК про медичний огляд водолазів записується у книжку протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до Положення). На курсантів, які визнані придатними до навчання водолазній спеціальності, заповнюється медична книжка водолаза, форма якої визначена правилами водолазної служби.

193. У Військово-Морських Силах остаточному відбору кандидатів для навчання водолазній спеціальності передує спеціальний відбір, який здійснюється військово-лікарською підкомісією приймально-технічної комісії ВМС відповідно до вимог графи IV Розкладу хвороб та Таблиці додаткових вимог.

У роботі військово-лікарської комісії, підкомісії приймально-технічної комісії ВМС беруть участь на правах її членів лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини, які оцінюють ступінь первинної водолазної підготовки кандидатів, виявляють осіб, які негативно ставляться до навчання за спеціальністю, відбирають кандидатів з високими показниками фізичного розвитку та функціонального стану організму. До проведення цієї роботи при необхідності залучаються лікарі-фізіологи кораблів (частин) пошуково-рятівної служби ВМС.

За результатами медичного огляду військово-лікарська підкомісія приймально-технічної комісії ВМС приймає постанову про придатність або непридатність кандидата до навчання водолазній спеціальності.

II.5.5. Медичний огляд курсантів учбових частин по підготовці водолазів

194. У період підготовки курсантів водолазній спеціальності медична служба учбової частини здійснює спостереження за ними в обсязі, передбаченому пунктом 188 цього Положення.

Якщо під час навчання у стані здоров'я курсанта відбулися будь-які зміни, то питання про придатність його до подальшого навчання вирішується після стаціонарного обстеження у госпіталі та огляду госпітальною ВЛК.

У випадку непридатності курсанта до подальшого навчання водолазній спеціальності госпітальна ВЛК одночасно вирішує питання про придатність його до військової служби. Постанова ВЛК про непридатність до подальшого навчання записується у довідку (додаток N 9 до Положення), яка направляється на розгляд та затвердження штатною ВЛК.

195. Після закінчення курсу навчання ВЛК для медичного огляду водолазів проводить огляд випускників та визначає їх придатність до служби за водолазною спеціальністю та глибину занурення з врахуванням результатів динамічного нагляду, обстеження та оцінки практичних навиків виконання водолазних робіт. Відзначені при учбових зануреннях несприятливі реакції організму на дію факторів підвищеного тиску (високий парціальний тиск кисню, декомпресійне газоутворення і т. п.) записуються у графу "Особливі зауваження" особистої книжки водолаза. Приймається одна з постанов, передбачених пунктом 249 цього Положення, яка записується в книжку протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до Положення), у медичну та особисту книжку водолаза.

196. При виявленні у випускника учбової частини захворювання, яке перешкоджає службі водолаза, питання про його придатність або непридатність до такої служби, а також про придатність до військової служби вирішуються госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

II.5.6. Медичний огляд водолазів

197. У період підготовки до чергового медичного огляду водолазного складу начальник медичної служби частини зобов'язаний:

- підготувати медичні книжки водолазів та перевірити наявність у них необхідних записів за минулий рік;

- зробити антропометричні виміри водолазів;

- дослідити реакції організму водолазів на навантаження із застосуванням функціональних проб;

- організувати проведення всьому водолазному складу рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітини), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ досліджень із застосування навантажувальних проб. Особам, яким за 40 років, крім того, необхідне дослідження на цукор та ліпіди крові, внутрішньоочного тиску;

- підготовити на водолазів-глибоководників (акванавтів) медичні характеристики, у яких узагальнюються матеріали спостереження за ними (звертання за медичною допомогою, усунення від занурень під воду за результатами медичних оглядів, дані функціональних проб, професійні якості).

198. Кожному водолазу, який визнаний придатним до служби водолазом, ВЛК встановлюється глибина водолазних робіт на наступний рік: гранична глибина - 60 метрів; 20 метрів.

При встановленні конкретних глибин водолазних робіт визначаючими є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а також профіль підготовки в учбовій частині.

199. При огляді випускників учбової частини за профілем водолаза-глибоководника дозволяється (з метою набуття досвіду та підвищення майстерності) давати допуск до занурень їх на глибини, які перевищують максимальну глибину, що була досягнена при навчанні в учбовій частині. Послідовне збільшення глибини занурень, регламентованих вимогами Правил водолазної служби, повинне бути суворо індивідуальним з урахуванням успішності виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень).

200. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів (водолазів-глибоководників) можуть виявитися слабкі адаптаційні можливості до роботи в умовах високих тисків газового середовища та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, нахил до стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску, неадекватно тривале відновлення функції організму після занурень під воду за результатами функціональних проб і т. п.). Залежно від виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому (позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за військовою спеціальністю.

201. Щодо інструкторів (старших інструкторів) - водолазів вищих військових та військово-морських учбових закладів (учбових загонів підводного плавання, з'єднань підводних човнів та надводних кораблів, інженерно-саперних батальйонів) та водолазних спеціалістів, визнаних придатними до служби водолазами на глибинах до 20 і 60 метрів, з метою використання їх як помічників у аварійних ситуаціях та при лікуванні хворих в умовах відповідних тисків газового середовища, може бути прийнята додаткова постанова такого змісту: придатний до тренувань у водолазній барокамері при тисках до 1.0 МПа (100 м водного стовпа).

202. Лікарі-фізіологи та лікарі медичних груп рятівних загонів проходять медичний огляд при первинному призначенні на посаду та у подальшому - щорічно для визначення придатності до роботи у водолазній барокамері при тиску 1.0 МПа (100м водного стовпа) або при граничних тисках. При відсутності протипоказань перебування під підвищеним тиском приймається постанова: придатний до перебування у водолазній барокамері при тиску до 1.0 МПа (при граничних тисках).

Лікарі-фізіологи відділів (управлінь та служб), наукові співробітники, викладачі учбових частин, вищих військових, військово-морських учбових закладів, якщо стан їхнього здоров'я не повністю відповідає вимогам графи 21 Таблиці додаткових вимог, можуть індивідуально допускатися тільки до перебування у водолазній барокамері при тисках до 1.0 МПа або 0.6 МПа. Таку постанову ВЛК може прийняти після стаціонарного обстеження та медичного огляду цих осіб.

Лікарі-фізіологи, які мають кваліфікацію офіцера-водолаза (водолаза, водолаза-глибоководника та акванавта) і занурюються під воду, проходять медичний огляд нарівні із штатними водолазами. Щодо лікарів-фізіологів, визнаних придатними до водолазних занурень, додатково відповідно до пункту 208 цього Положення, приймається постанова: "Придатний до водолазних робіт на глибині до _____ метрів".

203. Результати медичного огляду водолазів записуються у книжку протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до Положення), в особисту та медичну книжки водолазів.

При переведенні водолаза в іншу частину або направленні його на навчання начальник медичної служби частини (корабля) зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів водолаза до нового місця його служби.

204. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та не повинна перевищуватись протягом усього вказаного періоду.

Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів та водолазів глибоководників може бути перевищена при проведенні фактичних аварійно-рятувальних робіт з дозволу начальника пошуково-рятувальної служби та старшого лікаря-фізіолога пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил.

205. Водолази, які не пройшли своєчасно медичний огляд та не мають в особистій та медичній книжках запису про встановлену на поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не допускаються.

206. При виявленні у водолаза захворювань, які перешкоджають водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК направляє його на обстеження та лікування у госпіталь з наступним оглядом госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та до військової служби. У випадку визнання його непридатним до служби водолазом постанова ВЛК записується у довідку (додаток N 9 до Положення), яка направляється на розгляд та затвердження у штатну ВЛК.

207. Позаштатні водолази військових частин та кораблів (суден) відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та фізичний розвиток яких відповідає вимогам Таблиці додаткових вимог до стану здоров'я водолазів, які викладені у таблиці 1, 2, 3 пункту 185 цього Положення. При відборі цих осіб надається перевага військовослужбовцям, які пройшли до призову на військову службу первинну підготовку в учбових організаціях ТСОУ.

208. У період проходження військової служби позаштатні водолази ВЛК не оглядаються, а відповідно до вимог Керівництва по медичному забезпеченню Збройних Сил України проходять обстеження у військовій частині (на кораблі) із залученням у необхідних випадках лікарів гарнізонної (базової) поліклініки.

Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під воду на глибину до 20 метрів дає лікар військової частини (корабля). Результати обстеження та висновки записуються у медичні книжки та особисті книжки водолазів. Особи, які не пройшли обстеження, до занурень під воду не допускаються.

209. За підсумками медичного огляду штатного водолазного складу командиром військової частини (з'єднання, учбової частини) видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної глибини занурень під воду на поточний рік. В учбових частинах у цей наказ включаються також і курсанти.

II.5.7. Медичний огляд акванавтів

210. Зарахування кандидатом у акванавти проводиться в учбових частинах, які готують водолазів з числа осіб, які оглядаються військово-лікарською підкомісією приймально-технічної комісії ВМС та визнані придатними до навчання за спеціальністю водолаза та водолаза-глибоководника.

211. Медична характеристика на кандидата у акванавти складається лікарем-фізіологом та водолазним спеціалістом учбової частини. У медичній характеристиці наводяться такі дані:

- військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

- водолазний стаж, найбільша досягнута глибина занурення, загальна кількість годин перебування під водою з початку водолазної практики, гранична глибина водолазних робіт, встановлена на поточний рік;

- поведінка водолаза при виконанні підводних робіт; організованість, темп роботи, ставлення до своєї спеціальності;

- пристосованість до нових умов роботи (швидко, повільно);

- освоєння нових зразків техніки (швидко, повільно); якості, необхідні водолазові (орієнтація, виконання завдань під водою, стійкість до наркотичної дії азоту на глибинах більше 40 м, чутливість до некомпресійного газоутворення);

- перенесені специфічні (пов'язані з роботою водолаза) захворювання;

- командирські якості (організаторські здібності, ініціатива, воля і т. п.); 

- інші ділові якості (працелюбність, витримка, спритність, обережність, увага, почуття відповідальності за доручену справу);

- поведінка на службі (дисципліна, взаємовідносини з товаришами та старшими, ретельність), у небезпечних ситуаціях, що загрожують здоров'ю та життю (товариськість, скритність), зовнішній вигляд (охайність, підібраність);

- реакція на службові та побутові труднощі (витримка, самовладання, врівноваженість);

- шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю);

- заняття спортом (систематично, вид спорту, спортивні розряди);

- висновок про доцільність використання того, кого оглядають, до служби акванавтом.

212. Кандидати, зараховані у акванавти, проходять стаціонарне обстеження з обов'язковим оглядом терапевта, невропатолога, хірурга, психіатра, оториноларинголога, окуліста, дерматолога, стоматолога, а за необхідності і лікарями інших спеціальностей.

У процесі стаціонарного обстеження проводяться клінічні (з підрахуванням тромбоцитів) та біохімічні (цукор у крові, загальний білок та білкові фракції сироватки, ліпіди, білірубін, холестерин, протромбін, час згорання, час кровотечі, тромбоеластограма, трансамінази, С-реактивний білок, загальний аналіз сечі, калу (на яйця глистів), рентгенологічне дослідження органів грудної клітини, ЕКГ. Особлива увага звертається на визначення резервних можливостей організму за результатами функціональних тестів з дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія).

За необхідності проводяться інші додаткові дослідження.

213. Постанова про допуск кандидатів у акванавти для водолазних робіт методом насичених занурень та встановлення межі глибини занурення приймається госпітальною ВЛК, до складу якої входить лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини. При прийнятті постанови ВЛК керується вимогами Таблиці додаткових вимог з урахуванням даних медичної характеристики.

На підставі результатів проведеного обстеження ВЛК приймає одну з постанов, передбачених пунктом 259 цього Положення.

Постанова про придатність до роботи із встановленням межі глибини занурення вважається дійсною і на проведення водолазних робіт методом короткочасних занурень.

214. Черговий медичний огляд акванавтів проводиться амбулаторно одночасно з рештою водолазного складу. Акванавти з осіб офіцерів та мічманів замість чергового амбулаторного обстеження один раз на три роки проходять стаціонарне обстеження та медичний огляд.

215. Постанова про придатність акванавта для водолазних робіт методом насичених занурень та межу занурення приймається ВЛК для медичного огляду водолазів.

При виявленні в акванавтів захворювань, які перешкоджають водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК у період огляду акванавтів направляють їх на стаціонарне обстеження та лікування у госпіталь з подальшим медичним оглядом госпітальною ВЛК для визначення придатності до служби водолазом.

Результати медичного огляду та встановлена на поточний рік гранична глибина занурень під воду записуються в особисту та медичну книжки акванавта.

II.5.8. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ

216. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ для визначення придатності до служби у аеромобільних військах проводиться один раз на 12 місяців. Крім того, огляд військовослужбовців аеромобільних військ проводиться після повернення їх з військових (цивільних) лікувально-профілактичних установ (якщо вони не були оглянуті госпітальною ВЛК) та у необхідних випадках за рішенням командира військової частини на підставі висновку лікаря військової частини або військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу.

217. Придатність до служби у аеромобільних військах офіцерів, прапорщиків, які мають вагу тіла більше 90 кг, визначається індивідуально.

II.5.9. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу та тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП

218. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу та тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, проводиться з обов'язковою участю лікаря військової частини та представника командування.

219. Призначення військовослужбовців (прийняття на роботу працівників) на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП без попереднього медичного огляду забороняється.

220. Командування військової частини завчасно подає у ВЛК списки військовослужбовців, працівників, які підлягають огляду із зазначенням мети медичного огляду, тривалості професійного стажу роботи, а при роботі з РР, ДІВ дані індивідуального дозиметричного контролю. Перед початком огляду представник командування знайомить членів ВЛК з умовами праці тих, кого оглядають, а лікар військової частини доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за станом їх здоров'я у міжкомісійний період.

221. Медичний огляд військовослужбовців, працівників, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, проводиться один раз на 12 місяців.

222. Відповідальність за своєчасне направлення несе командир військової частини.

223. Військовослужбовці, працівники, які не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба і т. п.) своєчасний медичний огляд, до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП не допускаються.

224. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці, працівники, які заявляють скарги на стан здоров'я, тимчасово усунені від роботи за станом здоров'я, які повернулися з відпустки по хворобі, після перенесених ними захворювань, поранень, за якими ці особи згідно з графами Таблиці додаткових вимог можуть бути визнані непридатними до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП.

На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП з переоглядом через 3 - 12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка по вагітності).

225. При направленні військовослужбовців, працівників на стаціонарне обстеження і огляд у військові лікувально-профілактичні заклади надається картка санітарно-гігієнічної характеристики умов праці та робочого місця спеціаліста (додаток N 19 до Положення).

У цивільні лікувально-профілактичні заклади ця картка не подається.

226. У випадках, коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців та працівників передбачається прийняття постанови про непридатність їх (тимчасової або постійної) до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі у ВЛК за рішенням відповідної штатної ВЛК, залучається лікар-радіолог та лікар-токсиколог.

227. При захворюваннях, які передбачають за графами Таблиці додаткових вимог індивідуальну оцінку придатності до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постанова ВЛК про придатність (непридатність) до роботи приймається із врахуванням ступеня компенсації патологічного процесу, військової спеціальності, загального та професійного робочого стажу, фактичної працездатності та направленості того, кого оглядають, думки командування та лікаря військової частини.

На воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають за графами Таблиці додаткових вимог індивідуальну оцінку, ВЛК приймає постанову про придатність до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають за графою III лікування, звільнення від службових обов'язків або надання відпустки за станом здоров'я щодо осіб, які призначаються (приймаються) на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, приймається постанова про непридатність до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають за графою III непридатність до військової служби, індивідуальну оцінку придатності до військової служби щодо військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу та тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМ, лазерними випромінювачами (установками), приймається постанова про непридатність до роботи.

228. За наявності у того, кого оглядають, декількох захворювань, які порізно не обмежують придатність до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, постанова про придатність або непридатність до роботи ВЛК приймається індивідуально із врахуванням характеру захворювань та ступеня виразності функціональних розладів.

229. Особи до 18 років та жінки з моменту встановлення вагітності і на період грудного вигодування дитини до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП не допускаються.

230. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, проходять медичне обстеження в обсязі, передбаченому Керівництвом по диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил України.

Крім того, додатково визначається особам, які призначаються (приймаються) на роботу з РР, ДІВ,- функція зовнішнього дихання (ФЗД), з КРП - білірубін крові, аланінова трансаміназа (АЛТ) та ФЗД.

231. Працівники, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, направляються командиром військової частини на огляд (МСЕК).

Військовослужбовці, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з РР, ДІВ, КРП джерелами ЕМП періодичним медичним оглядам у військових лікувально-профілактичних закладах за місцем служби не рідше одного разу на рік.

II.5.10. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників,
які виїжджають за кордон

232. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за кордон для проходження служби (проживання), проводиться командирами військових частин або начальниками кадрових органів. У направленні вказується країна, у яку відряджається той, кого оглядають, термін відрядження і, по можливості, характер майбутньої служби (роботи).

У ВЛК з направленням подається медична книжка та документи, які характеризують стан здоров'я того, кого оглядають.

233. Медичний огляд проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, а жінок - і гінекологом. Діти оглядаються педіатром. Лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями.

До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12 років), клінічні аналізи крові та сечі, цукор крові, а військовослужбовцям, крім того, визначається група та резус-належність крові, ЕКГ та за, необхідності, інші дослідження.

Оглянуті, які виїжджають у країни, котрі при в'їзді вимагають сертифікат на відсутність СНІДу, проходять обстеження на СНІД та їм видається відповідний сертифікат.

234. Офіцери, прапорщики, військовослужбовці-жінки, члени їх сімей, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі та короткочасні відрядження (до 3-х місяців), проходять медичне обстеження у поліклініці за місцем служби (роботи, проживання), терапевтом і ВЛК не оглядаються.

235. Медичний огляд працівників Збройних Сил України проводиться ВЛК, якщо вони направляються у відрядження за кордон для роботи з РР, КРП, ДІВ, джерелами ЕМП.

236. Медичний огляд проводиться на підставі Переліку медичних протипоказань для військовослужбовців та членів їх сімей, які виїжджають за кордон та при відрядженні їх з-за кордону за медичними показаннями (додаток N 23 до Положення).

Військовослужбовці з захворюваннями, при яких застосовуються статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають обмежену придатність до військової служби, або індивідуальну оцінку придатності до військової служби, непридатність до служби за військовою спеціальністю, визнаються непридатними до виїзду за кордон.

237. Члени сімей, працівники, крім документів, вказаних у пункті 232 цього Положення, представляють у ВЛК довідку з психоневрологічного диспансера, а особи, які виїжджають за кордон з дітьми,- картку профілактичних щеплень (форма МОЗ України). Без вказаних документів медичний огляд їх не проводиться.

238. При медичному огляді осіб, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП одночасно з вирішенням питання про можливість виїзду за кордон визначається (за наявності у направленні на огляд відповідних вказівок) придатність до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП.

239. Постанова про наявність у того, кого оглядають, протипоказань до виїзду за кордон підлягає затвердженню відповідною штатною ВЛК. При цьому у штатну ВЛК представляються медичні документи, які обгрунтовують встановлений діагноз та постанову ВЛК.

240. Медичний огляд генералів, адміралів, офіцерів, призначених на посади головних військових радників, військових аташе, старших груп військових спеціалістів та членів їх сімей проводиться гарнізонними, госпітальними, а за необхідності - штатними ВЛК. Постанови гарнізонних, госпітальних ВЛК про відсутність або наявність протипоказань для направлення за кордон з медичними документами направляються на розгляд у штатну ВЛК з подальшим поданням на затвердження у ЦВЛК Міністерства оборони України.

241. Перед від'їздом у довготривале відрядження оглянутому має бути проведена повна санація ротової порожнини.

242. Огляд офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок безпосередньо перед від'їздом за кордон за необхідності може бути проведений ВЛК Центральної поліклініки Міністерства оборони України.

243. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 6 місяців з дня огляду. Якщо протягом вказаного строку виїзд не відбувся або до виїзду, незалежно від терміну огляду, у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити.

Копія довідки з постановою ВЛК про відсутність протипоказань для проходження військової служби за кордоном (проживання) зберігається у ВЛК протягом 3-х років.

244. Особам, виїжджаючим за кордон з дітьми, медичним закладом за місцем нагляду дитини видається на руки картка профілактичних щеплень (форма МОЗ України) з зазначенням проведених профілактичних щеплень та запланованих у цьому календарному році.

245. Щодо дітей без профілактичних щеплень, а також із захворюваннями, з приводу яких вони повинні знаходитися під диспансерним наглядом, ВЛК приймає постанову про протипоказання до проживання за кордоном.

246. При виїзді у епідемічно несприятливі країни порядок проведення щеплень визначається Міністерством охорони здоров'я України. За наявності в оглянутого захворювань, які є протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти карантинних захворювань (холера, жовта лихоманка та інші), приймається постанова про протипоказання до виїзду за кордон.

247. При невдалому лікуванні за кордоном хворих, неухильному прогресуванні або частому загостренні захворювань, коли виїзд із країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я, питання про повернення з відрядження військовослужбовця за станом його здоров'я або здоров'я членів його сім'ї, а також необхідність в'їзду в Україну для лікування працівників вирішується на підставі висновку консиліуму лікарів.

248. У результаті медичного огляду ВЛК приймає одну з постанов:

а) при відсутності протипоказань до проходження військової служби (проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном немає";

б) за наявності протипоказань для військовослужбовців - "На підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та пункту ______ Переліку медичних протипоказань (додаток N 23 до Положення) - проходження військової служби за кордоном протипоказано";

в) за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань (додаток N 23 до Положення) - проживання за кордоном протипоказано";

II.5.11. Постанови військово-лікарських комісій

249. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

а) Придатний ...

- до військової служби;

- до вступу у ВНЗ*;

- до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, аеромобільних військах, спецспорудах, оператором УПР;

- до підводного водіння танків;

- до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП;

- до навчання у ВНЗі*, учбовій частині, за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

- до служби водолазом на глибині до _____ метрів, водолазом-глибоководником на глибині до ____ метрів, акванавтом на глибині до ____ метрів;

- до навчання (служби) за спеціальністю... (вказати спеціальність)**;

б) Непридатний ***...

- до військової служби зі зняття з військового обліку;

- до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;****

- до вступу у ВНЗ;

- до служби у плавскладі ВМС, морській піхоті, аеромобільних військах, спецспорудах, оператором УПР, водолазом, водолазом-глибоководником, акванавтом;

____________
*) У постанові вказати назву ВНЗу. 

**) Постанова приймається щодо військовослужбовців, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, вказаними у Таблиці додаткових вимог.

***) Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до служби у виді Збройних Сил України, роді військ або за військовою спеціальністю, до навчання у ВНЗі, учбовій частині, одночасно приймається постанова про ступінь придатності до військової служби. Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби, інші постанови (про непридатність до служби у виді Збройних Сил, роді військ, до навчання у ВНЗі, учбовій частині та ін.) не приймаються.

****) На воєнний час приймається така постанова: "Обмежено придатний до військової служби".

- до служби на підводних човнах, придатний до служби на надводних кораблях;

- до навчання у ВНЗі, учбовій частині, за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

- до підводного водіння танків;

- до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП;

- до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців*;

- до подальшого проходження зборів**.

Постанова про непридатність до навчання (служби) за військовою спеціальністю, вказаною у Таблиці додаткових вимог (додаток N 3 до Положення), приймається у редакції: "На підставі графи _____ Таблиці додаткових вимог непридатний до навчання (служби) за спеціальністю... (вказати спеціальність)".

в) Потребує...

- звільнення від виконання службових обов'язків на ___ діб;

- відпустки за станом здоров'я на ___ діб;

- звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 діб;

- звільнення від походів з переоглядом через 3 - 6 місяців***;

- лікування;

- стаціонарного, амбулаторного обстеження з подальшим переоглядом;

- направлення у батальйон (команду) видужуючих*;

- переведення ___ (вказати назву військового або цивільного лікувально-профілактичного закладу та його дислокацію);

- додаткового харчування у межах половини продовольчого пайка;

- супроводжуючого (вказати кількість);

- проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

_____________
*) Постанова приймається у воєнний час.

**) Постанова приймається щодо призваних на збори військовозобов'язаних.

***) Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.

г) Обмежено придатний до військової служби*.

д) Тимчасово непридатний...

- до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3 - 12 місяців (вказати строк)**;

- до служби у спецспорудах, водолазом з переоглядом через 3 - 12 місяців (вказати строк);

- до підводного водіння танків з переоглядом через 3 - 12 місяців (вказати строк);

- до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП з переоглядом через 3 - 12 місяців (вказати строк);

- до служби у плаваючому складі ВМС з переоглядом через 6 - 12 місяців ***;

- до проходження зборів ****.

є) На підставі наказу Міністра оборони України 1994 року N 2 має право на першочергове отримання житла.

____________
*) Постанова приймається щодо офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок. Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, можна у постанові в довільній формі вказати, які види служби та роботи даній особі протипоказані. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби у аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах непридатні.

З метою медичної та соціальної реабілітації вказані військовослужбовці можуть бути переоглянуті ВЛК військового лікувально-профілактичного закладу, підпорядкованого безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України, окружного військового госпіталю, госпіталю флоту, але не раніше 3 років після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

**) Для військовослужбовців аеромобільних військ.

***) Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.

****) Постанова приймається щодо військовозобов'язаних, яких призивають на збори.

ж) У зв'язку з нетранспортабельністю переїзд ________________ протипоказано (вказати місцевість)*.

з) Протипоказань до виходу у море на підводному човні (надводному кораблі) немає**.

і) На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб (наказ Міністра оборони України від 1994 року N 2) вихід у море на підводному човні (надводному кораблі) протипоказано **.

250. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають щодо осіб, які пройшли медичний огляд за графою III індивідуальне визначення придатності до військової служби, ВЛК приймає одну з таких постанов:

- непридатний до військової служби у мирний час, обмежено здатний у воєнний час;

- обмежено придатний до військової служби.

251. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графою III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

- обмежено придатний до військової служби;

- придатний до військової служби.

252. Щодо військовозобов'язаних, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустку за станом здоров'я, одночасно приймається постанова: "непридатний для подальшого проходження зборів".

253. За графами Таблиці додаткових вимог, які передбачають щодо тих, хто пройшов медичний огляд, індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

- придатний до служби (роботи)...

- тимчасово непридатний до служби (роботи)...

- непридатний до служби (роботи)...

_____________
*) Постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби).

**) Постанова приймається щодо осіб, відряджених на підводний човен (надводний корабель).

254. Постанови, які приймає ВЛК у випадку причинного зв'язку захворювань (поранень), наведені у відповідних статтях Положення.

256. Пункт 256 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 29.11.2006 р. N 684,
 у зв'язку з цим пункти 257 - 389 уважати пунктами 255 - 387)

255. При медичному огляді офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову: "Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час".

II.5.12. Оформлення постанов військово-лікарських комісій

256. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, військове звання, військова частина, місяць та рік призову на військову службу і т. п.), стан їх здоров'я та постанова ВЛК записуються у книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до Положення).

Крім того, дані про стан здоров'я та постанови ВЛК записуються:

а) на військовослужбовців - у медичну книжку, за необхідності у довідку (додаток N 9 до Положення);

б) на кандидатів, які вступають у ВНЗи, з осіб:

- цивільної молоді - у картку медичного огляду того, хто вступає до військового навчального закладу (додаток N 14, 15 до Положення);

- військовослужбовців - у картку медичного огляду того, хто вступає до військового навчального закладу та у медичну книжку;

в) на військовозобов'язаних - у картку обстеження та медичного огляду військовозобов'язаного (додаток N 12 до Положення), за необхідності у довідку (додаток N 9 до Положення), а зміст постанови комісії, крім того, - у військовий квиток та облікову картку. На офіцерів запасу, визнаних ВЛК непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також на військовозобов'язаних, які знаходяться на зборах та визнаних непридатними до подальшого проходження зборів, складається свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до Положення);

г) на членів сімей військовослужбовців - у довідку (додаток N 9 до Положення) або свідоцтво про хворобу;

д) на працівників Збройних Сил - у довідку (додаток N 9 до Положення), а тих, які працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, - до медичної картки амбулаторного хворого або медичної книжки.

При медичному огляді осіб, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до історії хвороби. Подання повинно мати дані, необхідні для заповнення усіх граф книги протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток N 8 до Положення) або свідоцтва про хворобу, довідки (додатки N 9 і N 13 до Положення). 

257. Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій. Протоколи засідань ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії у день її засідання.

При медичному огляді військовослужбовців у протокол записується постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень), а в книзі протоколів засідань госпітальної ВЛК, крім того, у графі "скарги та анамнез" вказується номер історії хвороби того, хто пройшов медичний огляд.

Тимчасово діючі ВЛК ведуть книгу протоколів своїх засідань тільки на осіб, які визнані непридатними до вступу у ВНЗ, служби за військовою спеціальністю, роді військ та ін. У решті випадків постанова тимчасово діючої ВЛК записується у медичну книжку того, хто пройшов медичний огляд, а на тих, хто вступає до ВНЗу, - і у його картку медичного огляду (додаток N 14 до Положення).

За необхідності оформляється довідка (додаток N 9 до положення). Книги протоколів, які ведуть тимчасово діючі ВЛК, а також списки осіб, які пройшли медичний огляд, зберігаються протягом 3-х років, після чого знищуються у встановленому порядку.

На тих, які пройшли медичний огляд і не мають захворювань та визнаних ВЛК придатними до військової служби, служби за військовою спеціальністю, вступу до ВНЗу та ін., у книзі протоколів постійно діючої ВЛК дозволяється не описувати об'єктивні дані, а вказувати - здоровий; виявлені захворювання, які не обмежують придатність до військової служби, описувати коротко та вказувати діагноз.

Госпітальним та гарнізонним ВЛК при прийнятті постанов, коли складається свідоцтво про хворобу (додаток N 13 до Положення), дозволяється вести у книзі протоколів короткі записи (паспортні) дані того, хто пройшов медичний огляд, повністю діагноз, зміст постанови ВЛК, у тому числі про причинний зв'язок захворювання, поранення), але при цьому слід складати ще один примірник свідоцтва про хворобу і зберігати його як додаток до книги протоколів. В указаній книзі, у додатковому примірнику свідоцтва про хворобу та у історії хвороби записується дата та зміст постанови штатної ВЛК.

Штатні ВЛК ведуть книгу протоколів тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо у цих комісіях. У штатних ВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки, надіслані для контролю, затвердження або перегляду постанов, коли текст остаточної постанови підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, і секретарем.

Зазначені бланки свідоцтв про хворобу та довідок зберігаються у штатній ВЛК 5 років, а потім - у відповідному архіві. Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідці) і залишається у справах ВЛК, або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки).

Штатні ВЛК також ведуть алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок).

258. На верхньому полі лицьового боку усіх примірників довідок або свідоцтв про хворобу на осіб, які пройшли медичний огляд, з психічними розладами або злоякісними новоутвореннями, ВЛК ставить штамп такого змісту: "Знімати копії, видавати на руки, розголошувати відомості забороняється". З вказаних свідоцтв про хворобу можуть бути зняті копії на запит правоохоронних органів, психіатричних установ або органів соціального забезпечення населення, а також для отримання страхової суми.

259. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (розгляду, контролю) штатною ВЛК, оформляються у день медичного огляду і видаються на руки тим, хто пройшов медичний огляд, або у встановленому порядку направляються у військову частину. Свідоцтво про хворобу, довідка з постановою, які підлягають затвердженню штатною ВЛК, направляються на затвердження (розгляд, контроль) не пізніше 5 днів після медичного огляду. Свідоцтво про хворобу, довідка з затвердженою постановою не пізніше двох днів після їх затвердження (одержання із штатної ВЛК) висилаються командиру військової частини, у якій проходить службу той, хто пройшов медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний огляд, а при звільненні військовослужбовця строкової служби (військовозобов'язаного) безпосередньо з військового лікувально-профілактичного закладу - видається йому на руки для подання у районний військовий комісаріат за місцем проживання.

260. Свідоцтво про хворобу у мирний час складається:

на усіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку; непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час; обмежено придатними до військової служби; на військовослужбовців плаваючого складу ВМС, визнаних непридатними до служби на підводних човнах або у плавскладі, оператором УПР, водолазом, водолазом-глибоководником, акванавтом; на військовослужбовців, які служать у спецспорудах, та працюють з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП і визнані непридатними до служби за військовою спеціальністю; на офіцерів і прапорщиків, які проходять службу в аеромобільних військах і визнані непридатними до служби в аеромобільних військах; на курсантів ВНЗів першого курсу навчання, визнаних непридатними до подальшого навчання; на курсантів 2 - 5 курсів військових училищ Військово-Морських Сил, визнаних непридатними до служби у плавскладі, непридатними до служби на підводних човнах, придатними до служби на надводних кораблях;

на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, і у випадках, коли медичний огляд їх проведений відповідно до пункту 120 цього Положення;

на офіцерів запасу, визнаних обмежено придатними до військової служби; непридатними до військової служби у мирний час, обмежено здатними у воєнний час або непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку (за наявності наказу Міністра оборони України про призов їх на військову службу, але ще не відправлених до військових частин);

на військовозобов'язаних, призваних на збори і визнаних непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку; непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час; обмежено придатними до військової служби та непридатними для подальшого проходження зборів;

на учнів воєнних ліцеїв, визнаних непридатними до подальшого навчання.

У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється довідкою (додаток N 9 до Положення).

261. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців;

на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку.

У всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою. У воєнний час довідка на контроль у штатну ВЛК не направляється.

262. Постанова ВЛК, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК, записується у книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії, медичну книгу того, хто пройшов медичний огляд, а за необхідності оформляється довідкою.

263. Свідоцтво про хворобу, довідка підлягає розгляду, а постанова ВЛК - затвердженню:

а) у мирний час:

на генералів, адміралів, військовослужбовців запасу і у відставці, які оглянуті згідно з пунктом 120 цього Положення; на всіх тих, які оглянуті у військових лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України; на військовослужбовців та членів їх сімей, за наявності медичних протипоказань до направлення за кордон - ЦВЛК Міністерства оборони України;

на усіх офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок, членів їх сімей, військовослужбовців строкової служби, курсантів, учнів військових ліцеїв - відповідною ВЛК військового округу, ВМС;

б) у воєнний час:

на генералів, адміралів, а також на усіх тих, які оглянуті у військових лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України,- ЦВЛК Міністерства оборони України,

на офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок, солдатів, матросів, сержантів і старшин усіх видів Збройних Сил і родів військ, курсантів, військовозобов'язаних - ВЛК військового округу, ВМС, евакуаційного пункту фронту (місцевого ЕП, госпітальної бази).

264. Другий примірник довідки (додаток N 9 до Положення) з постановою ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я направляється на контроль у штатну ВЛК.

265. Свідоцтво про хворобу, довідка у мирний час складається:

а) у п'яти примірниках:

на генералів, адміралів;

б) у чотирьох примірниках:

на офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок, курсантів ВНЗів;

в) у трьох примірниках: на військовослужбовців строкової служби (військовозобов'язаних), визнаних непридатними до військової служби (для подальшого проходження зборів), а також звільнених з військової служби безпосередньо із військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу, на офіцерів запасу, членів сімей офіцерів, прапорщиків.

266. У воєнний час свідоцтво про хворобу, довідка на всіх тих, кого оглянуто, складається у двох примірниках.

267. Довідка з постановою ВЛК, яка підлягає затвердженню, подається у мирний час у штатну ВЛК:

на військовослужбовців строкової служби - у трьох примірниках;

на офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок - у чотирьох примірниках.

268. На військовослужбовців строкової служби, неправильно призваних на строкову військову службу за станом здоров'я, перший примірник свідоцтва про хворобу штатною ВЛК надсилається командиру військової частини або повертається у відповідну ВЛК, яка склала його. Другий примірник не пізніше 5 днів після затвердження постанови направляється до штатної ВЛК військового округу, на території якого військовослужбовець строкової служби був призваний.

269. Свідоцтво про хворобу, довідка з незатвердженою постановою штатною ВЛК повертається до відповідної ВЛК, яка склала його, з викладенням у постанові мотивів, за якими вона не затверджена, та з необхідними вказівками.

270. Військовослужбовцям строкової служби (військовозобов'язаним), визнаним непридатними до військової служби (для подальшого проходження зборів) при прибутті їх до місця проживання, військовою частиною або військовим лікувально-профілактичним закладом видається два примірники свідоцтва про хворобу з постановою штатної ВЛК для подання у районний військовий комісаріат.

271. Постанова ВЛК щодо офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок і членів їх сімей може бути реалізована у строк не більше 12 місяців, щодо військовослужбовців строкової служби протягом місяця з дня прийняття, а постанова, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК, - з дня затвердження. Якщо постанова ВЛК не реалізована у цей строк або у стані здоров'я оглянутого, незалежно від строку, за його заявою або висновком лікарів військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів виникли зміни, то знову проводиться медичний огляд.

272. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у звільненні від службових обов'язків або відпустці за станом здоров'я повинна бути реалізована негайно.

273. У разі втрати свідоцтва про хворобу, довідки за запитом військового комісара, органів соціального забезпечення населення, правоохоронних установ, командира військової частини або кадрових органів штатною ВЛК видається дублікат або копія вказаних документів у одному примірнику.

274. Довідка з постановою гарнізонної ВЛК про право того, кого оглянуто, на першочергове отримання житлової площі направляється командиру військової частини або видається хворому за його заявою, а щодо хворих, які не досягли шістнадцятирічного віку, психічно хворих, визнаних судом у встановленому порядку недієздатними,- батькам, опікунам або піклувальникам за їх заявою.

Розділ III. ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ АВІАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

III.1. Загальні положення

275. Завданнями медичного огляду льотного складу є:

- визначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями ступеня придатності до льотної роботи осіб льотного складу;

- визначення за станом здоров'я та індивідуальними психофізіологічними якостями придатності кандидатів і курсантів до навчання у військово-навчальних закладах Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України;

- визначення за станом здоров'я придатності до участі і забезпечення польотів керівників польотів, наземного складу, що бере участь у виконанні польотних завдань, парашутистів, планеристів і повітроплавців;

- визначення ступеня придатності до військової служби осіб льотного складу і курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, визнаних за станом здоров'я непридатними до льотної роботи або льотного навчання;

- визначення причинного зв'язку хвороб, поранень, контузій, травм та каліцтв, що є у осіб льотного складу - військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, котрі визнаються (визнані в період проходження військової служби) за станом здоров'я непридатними, обмежено придатними до льотної роботи, або тих, котрі потребують відпустки за станом здоров'я і звільнення від польотів на 30 - 45 діб;

- виявлення серед осіб льотного складу тих, які потребують проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів;

- контроль за лікувально-діагностичною і профілактичною роботою у військово-лікувальних закладах, військових частинах з метою збереження високої професійної працездатності льотного складу;

- визначення за станом здоров'я можливості виконання льотної роботи особами льотного складу у районах з несприятливим кліматом;

- визначення впливу льотної роботи на стан здоров'я і психофізіологічні якості осіб льотного складу;

- накопичення, узагальнення і аналіз даних медичного обстеження осіб льотного складу для вдосконалення лікарсько-льотної експертизи.

276. Завдання медичного огляду вирішуються шляхом:

- розробки медичних вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних якостей льотного складу, кандидатів і курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил, керівників польотів, наземного складу, який бере участь у виконанні польотних завдань, парашутистів, планеристів, повітроплавців;

- розробки медичних показань для найбільш раціонального розподілу льотного складу за видами і родами авіації Збройних Сил відповідно до стану здоров'я, фізичного розвитку, психофізіологічних якостей і льотної спеціальності;

- встановлення методик дослідження з метою медичного огляду льотного складу залежно від стану здоров'я, льотної спеціальності і належності до виду і роду авіації;

- щорічного медичного огляду і проведення періодичних медичних обстежень льотного складу, курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України і визначення ступеня їх придатності до льотної роботи і льотного навчання, а також виявлення впливу льотної роботи на стан здоров'я та індивідуальні психофізіологічні якості;

- перевірці стану лікувально-діагностичної, профілактичної роботи і медичного огляду льотного складу, курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу у військово-лікувальних закладах Міністерства оборони і у військових частинах;

- огляду осіб льотного складу для визначення можливості виконання льотної роботи в районах (країнах) з несприятливим кліматом;

- огляду з метою визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм і каліцтва льотного складу військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, котрі визнаються в період проходження військової служби за станом здоров'я непридатними, обмежено придатними до льотної роботи, або тих, які потребують відпустки за станом здоров'я і звільнення від польотів на 30 - 45 діб;

- контролю за лікувально-оздоровчою роботою і медичним оглядом військовослужбовців і військовозобов'язаних льотного складу, а також курсантів і кандидатів, котрі вступають у військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу;

- аналізу результатів медичного огляду і розробки пропозицій по зміцненню здоров'я і збереженню високої професійної працездатності льотного складу і курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, керівників польотів, наземного складу, який бере участь у виконанні польотів, парашутистів, планеристів, повітроплавців;

- проведення науково-дослідної роботи.

277. Медичний огляд проводиться: лікарсько-льотними комісіями (ЛЛК) об'єднань, військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України, військово-лікувальних закладів Міністерства оборони і військових комісаріатів; ЛЛК авіаційних з'єднань, окружними військово-лікарськими комісіями (ОВЛК); Центральною лікарсько-льотною комісією.

278. Лікарсько-льотна комісія повинна працювати при денному освітленні. Комісія оглядає в день не більше 30 осіб льотного складу і кандидатів, які вступають до військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу.

279. При медичному огляді льотного складу, курсантів і кандидатів, які вступають до військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, ЛЛК керується цим Положенням, а також вказівками Центрального військово-медичного управління Міністерства оборони, Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони і Центральної лікарсько-льотної комісії.

280. Льотному складу при огляді у ЛЛК пред'являються медичні вимоги відповідно до льотної спеціальності, виду і роду авіації. Якщо стан здоров'я пілота або штурмана повністю задовольняє вимоги відповідної графи Переліку хвороб (додаток N 4 до Положення), тоді виноситься експертна постанова про придатність до льотної роботи: пілотам (пілотам-операторам), які літають на літаках-винищувачах, винищувачах-бомбардувальниках, літаках палубного базування (авіації ВМС) і легких реактивних літаках, - за графою II; пілотам і штурманам, які літають на літаках-бомбардувальниках і ракетоносцях - за графою III; пілотам і штурманам, які літають на всіх типах транспортних, протичовнових і легких літаків, - за графою IV; пілотам і штурманам, які літають на всіх типах вертольотів (в тому числі і на вертольотах палубного базування), - за графою V. При неповній відповідності стану здоров'я медичним вимогам виноситься експертна постанова про обмежену придатність в межах даної графи Переліку хвороб або по одній з наступних граф до V включно. Вказані експертні постанови виносяться незалежно від того, на яких типах літаків в межах одного роду авіації здійснюється робота в період огляду. Експертні постанови про обмежену придатність до льотної роботи пілотів і штурманів в межах даної графи або по одній з наступних виносяться лише у випадках неповної відповідності стану здоров'я вимогам II, III, IV і V граф Переліку хвороб.Експертні постанови про обмежену придатність інших членів екіпажу виносяться за графою VI Переліку хвороб у випадках, якщо стан здоров'я того, хто оглядається, для даного виду і роду авіації не задовольняє повністю вимоги цієї графи.

Пілотам і штурманам, стан здоров'я яких не відповідає вимогам графи V Переліку хвороб, а іншим членам екіпажу - графи VI, виноситься експертна постанова про непридатність до льотної роботи.

У випадках переведення льотного складу на інші типи літаків огляд проводиться у госпітальній ЛЛК за графою Переліку хвороб, яка передбачає вимоги до льотної роботи на даному типі літаків.

Льотний склад розвідувальної, коректувальної, санітарної авіації та авіації зв'язку оглядається за графою Переліку хвороб, що відповідає типу літака, на якому виконується льотна робота.

Зміни у вимогах до стану здоров'я льотного складу на воєнний час викладені у додатку N 7 до цього Положення.

281. Пілоти, які вступають у військові академії льотних профілів підготовки, повинні задовольняти вимоги граф II, III, IV, V, а штурмани - III, IV, V Переліку хвороб залежно від належності до виду і роду авіації. Якщо експертна постанова про придатність до льотної роботи винесена за статтями Переліку хвороб (додаток N 4 до Положення), які передбачають індивідуальну оцінку, ті, хто вступає, можуть бути допущені до навчання лише на заочному факультеті.

282. Медичне обстеження у лікарсько-льотних комісіях проводиться відповідно до діючих вказівок за методиками і обсягом досліджень з метою лікарсько-льотної експертизи.

283. При медичному огляді льотного складу, курсантів і кандидатів, які вступають у військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу, лікарсько-льотні комісії керуються також додатковими вказівками Військово-медичного управління Міністерства оборони, Центральної військово-лікарської та Центральної лікарсько-льотної комісій.

284. Огляду підлягають:

******************************************************************
* N *              *У яких лікарсько-*За якими гра- *
*п/п*   Хто оглядається    *льотних комісіях *фами Переліку *
*  *              *проводиться меди-*хвороб пред'я-*
*  *              *чний огляд    *вляються вимо-*
*  *              *         *ги      *
******************************************************************
*  * 1. КАНДИДАТИ У ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПО ПІДГОТОВЦІ  *
*  *  ЛЬОТНОГО СКЛАДУ    *         *       *
*  *              *         *       *
* 1 *Кандидати у військові ліцеї*Попередньо - в  *    I   *
*  *по підготовці кандидатів до*ЛЛК обласних (мі-*       *
*  *вступу у ВНЗи по підготовці*ських, республі- *       *
*  *льотного складу      *канських військ- *       *
*  *              *коматів) остаточ-*       *
*  *              *но - в ЛЛК ліцеїв*       *
*  *              *         *       *
* 2 *Ті, хто вступає до військо-*         *       *
*  *вих навчальних закладів Мі-*         *       *
*  *ністерства оборони з льот- *         *       *
*  *них профілів підготовки:  *         *       *
*  *- з числа цивільних осіб; *Попередньо - в  *    I   *
*  *              *ЛЛК обласних (мі-*       *
*  *              *ських, республі- *       *
*  *              *канських військ- *       *
*  *              *коматів),остаточ-*       *
*  *              *но - в ЛЛК війсь-*       *
*  *              *ково-навчальних *       *
*  *              *закладів     *       *
*  *              *         *       *
*  *              *         *       *
*  *- з числа військовослужбов-*Попередньо - в  *    I   *
*  * ців;           *гарнізонній ВЛК; *       *
*  *              *перед направлен- *       *
*  *              *ням у ВНЗ - в ЛЛК*       *
*  *              *за вказівкою ОВЛК;       *
*  *              *остаточно - в ЛЛК*       *
*  *              *військово-навча- *       *
*  *              *льних закладів  *       *
*  *              *         *       *
* 3 *Військовослужбовці, які  *Попередньо- в ЛЛК*    VI   *
*  *вступають на курси бортових*авіаційних з'єд- *       *
*  *інженерів, техніків та ін- *нань, остаточно -*       *
*  *ших бортспеціалістів    *в ЛЛК військово- *       *
*  *              *навчальних закла-*       *
*  *              *дів       *       *
*  *              *         *       *
*  *              *         *       *
*  * II. КУРСАНТИ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА  *
*  *   ОБОРОНИ ПО ПІДГОТОВЦІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ АВІАЦІЇ     *
*  *   ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ                  *
*  *              *         *       *
* 1 *При черговому огляді:   *В ЛЛК військово- *    I   *
*  *- курсанти військово-навча-*навчального за- *       *
*  *льних закладів Міністерства*кладу      *       *
*  *оборони по підготовці піло-*         *       *
*  *тів і штурманів до початку *         *       *
*  *польотів;         *         *       *
*  *              *         *       *
*  *- курсанти військово-навча-*В ЛЛК військово- *   II - V  *
*  *льного закладу Міністерства*навчальних закла-*Залежно від  *
*  *оборони по підготовці піло-*дів       *факультету та *
*  *тів і штурманів з початком *         *виду авіації. *
*  *льотної практики і при ви- *         *Факультет по *
*  *пуску з військово-навчаль- *         *підготовці пі-*
*  *ного закладу;       *         *лотів на вини-*
*  *              *         *щувачах і ви- *
*  *              *         *нищувачах-бом-*
*  *              *         *бардувальниках*
*  *              *         *- II; факуль- *
*  *              *         *тети по під- *
*  *              *         *готовці піло- *
*  *              *         *тів на бомбар-*
*  *              *         *дувальниках - *
*  *              *         *III, транспор-*
*  *              *         *тних літаках -*
*  *              *         *IV, вертольо- *
*  *              *         *тах - V; факу-*
*  *              *         *льтет по під- *
*  *              *         *готовці штур- *
*  *              *         *манів - III-V *
*  *              *         *       *
*  *- курсанти військово-навча-*В ЛЛК військово- *   VI   *
*  *льних закладів Міністерства*навчальних закла-*       *
*  *оборони по підготовці пові-*дів       *       *
*  *тряних стрільців-радистів *         *       *
*  *та інших бортспеціалістів *         *       *
*  *(крім пілотів і штурманів) *         *       *
*  *по закінченню навчання   *         *       *
*  *              *         *       *
* 2 *При черговому огляді курса-*В ЛЛК військових *I-VI (залежно *
*  *нтів            *госпіталів    *від профілю  *
*  *              *         *навчального  *
*  *              *         *закладу і року*
*  *              *         *навчання кур- *
*  *              *         *санта, як при *
*  *              *         *черговому ог- *
*  *              *         *ляді)     *
*  *              *         *       *
*  *   III. ЛЬОТНИЙ СКЛАД - ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ        *
*  *              *         *       *
* 1 *При черговому огляді:   *         *       *
*  *              *         *       *
*  *- пілоти (пілоти-оператори),В ЛЛК авіаційних *   II   *
*  *які літають на літаках-ви- *з'єднань, авіації*       *
*  *нищувачах, винищувачах-бом-*Військово-Морсь- *       *
*  *бардувальниках, літаках па-*ких Сил, лабора- *       *
*  *лубного базування (авіації *торії авіаційної *       *
*  *Військово-Морських Сил) і *медицини військо-*       *
*  *легких реактивних літаках; *во-навчальних за-*       *
*  *              *кладів Міністер- *       *
*  *              *ства оборони по *       *
*  *              *підготовці льотно-       *
*  *              *го складу авіації*       *
*  *              *Збройних Сил, ві-*       *
*  *              *йськових госпіта-*       *
*  *              *лів       *       *
*  *              *         *       *
*  *- пілоти і штурмани, які  *В ЛЛК авіаційних *   III   *
*  *літають на літаках-бомбар- *з'єднань, авіації*       *
*  *дувальниках і ракетоносцях;*ВМС, лабораторії *       *
*  *              *авіаційної меди- *       *
*  *              *цини, військово- *       *
*  *              *навчальних закла-*       *
*  *              *дів Міністерства *       *
*  *              *оборони по підго-*       *
*  *              *товці льотного  *       *
*  *              *складу авіації  *       *
*  *              *Збройних Сил, ві-*       *
*  *              *йськових госпіта-*       *
*  *              *лів       *       *
*  *              *         *       *
*  *- пілоти і штурмани, які  *   Те саме  *   IV   *
*  *літають на транспортних,  *         *       *
*  *протичовнових і легкомотор-*         *       *
*  *них літаках;        *         *       *
*  *- пілоти і штурмани, які  *    - " -   *    V   *
*  *літають на всіх типах вер- *         *       *
*  *тольотів, в тому числі і на*         *       *
*  *вертольотах палубного базу-*         *       *
*  *вання;           *         *       *
*  *- інші члени екіпажу (бор- *    - " -   *   VI   *
*  *тові інженери, техніки, ра-*         *       *
*  *дисти)           *         *       *
*  *              *         *       *
* 2 *При позачерговому огляді  *В ЛЛК військових *II-VI (залежно*
*  *(весь льотний склад)    *госпіталів, авіа-*від льотної  *
*  *              *ційних з'єднань *спеціальності,*
*  *              *         *виду і роду  *
*  *              *         *авіації і типу*
*  *              *         *літака, як і *
*  *              *         *при черговому *
*  *              *         *огляді)    *
*  *              *         *       *
* 3 *При вступі у військові ака-*Безпосередньо - в*II-VI (залежно*
*  *демії за льотними профілями*ЛЛК авіаційних  *від льотної  *
*  *підготовки і на курси під- *з'єднань, остато-*спеціальності,*
*  *готовки льотного складу  *чно - в ЛЛК вій- *виду і роду  *
*  *строком навчання більше 6 *ськово-навчальних*авіації і типу*
*  *місяців (весь льотний склад)закладів Міністе-*літака, на  *
*  *              *рства оборони по *якому передба-*
*  *              *підготовці льотно-чається навча-*
*  *              *го складу    *ння)     *
*  *              *         *       *
* 4 *При поновленні на льотну  *В ЛЛК військових *II-VI (залежно*
*  *роботу (весь льотний склад)*госпіталів    *від льотної  *
*  *              *         *спеціальності *
*  *              *         *і типу літака,*
*  *              *         *на якому пере-*
*  *              *         *дбачається ви-*
*  *              *         *конання льот- *
*  *              *         *ної роботи)  *
*  *              *         *       *
* 5 *Наземні спеціалісти (інже- В ЛЛК авіаційних *   VI   *
*  *нери, техніки, радисти) при*з'єднань, війсь- *       *
*  *переведенні на посади бор- *кових госпіталів *       *
*  *тових спеціалістів     *         *       *
*  *              *         *       *
*  *  IV. ЛЬОТНИЙ СКЛАД - ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНІ        *
*  *              *         *       *
* 1 *При призові на дійсну вій- *Попередньо - в  *II-VI (залежно*
*  *ськову службу, а також при *обласних (міських, від льотної *
*  *поновленні на льотну роботу*республіканських)*спеціальності *
*  *              *ЛЛК, остаточно - *і типу літака)*
*  *              *в ЛЛК військових *       *
*  *              *госпіталів    *       *
*  *              *         *       *
* 2 *При призові на учбові збори*В ЛЛК військкома-*   II-VI  *
*  *і огляді з обліковою метою *тів, військових *       *
*  *              *госпіталів    *       *
*  *              *         *       *
*  *              *         *       *
*  V. ПОВІТРОПЛАВЦІ, ПЛАНЕРИСТИ, ПАРАШУТИСТИ І НАЗЕМНИЙ СКЛАД  *
*  *              *         *       *
* 1 *Повітроплавці і планеристи * У всіх ЛЛК   *   IV   *
*  *              *         *       *
* 2 *Парашутисти-випробувачі,  *   Те саме   *   IV   *
*  *парашутисти, які виконують *         *       *
*  *експериментальні стрибки, і*         *       *
*  *парашутисти-спортсмени з  *         *       *
*  *числа військовослужбовців *         *       *
*  *              *         *       *
* 3 *Начальники парашутно-десан-*    -"-    *   VI   *
*  *тної служби і укладальники *         *       *
*  *парашутів авіаційних частин*         *       *
*  *і військово-навчальних зак-*         *       *
*  *ладів Міністерства оборони *         *       *
*  *              *         *       *
* 4 *Наземний склад, який бере *    -"-    *   VI   *
*  *участь у виконанні польот- *         *       *
*  *них завдань        *         *       *
*  *              *         *       *
* 5 *Наземний склад, який здійс-*    -"-    *Графа III Роз-*
*  *нює керівництво і управлін-*         *кладу хвороб *
*  *ня польотами        *         *додаток N 1 до*
*  *              *         *Положення (як *
*  *              *         *оператори ке- *
*  *              *         *рування повіт-*
*  *              *         *ряним рухом, *
*  *              *         *далі оператори*
*  *              *         *УКР)     *
******************************************************************

III.2. Медичний огляд кандидатів, які вступають до військово-навчальних закладів по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України і курсантів

285. Всі кандидати, які вступають у військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу, незалежно від проходження ними попереднього медичного огляду підлягають обов'язковому огляду у лікарсько-льотній комісії навчального закладу (остаточний відбір).

286. Перед початком медичного огляду кандидатів у військово-навчальному закладі Міністерства оборони по підготовці льотного складу голова ЛЛК знайомить членів комісії з матеріалами попереднього обстеження.

287. Медичний огляд кандидатів у військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу в день їх прибуття у ВНЗ забороняється. До проходження ЛЛК не допускається залучення кандидатів до роботи та спортивних заходів. В день огляду кандидати не повинні залучатися до занять і роботи.

288. Лікарі-спеціалісти зобов'язані проводити ретельне і детальне обстеження кожного кандидата навіть при відсутності з його боку скарг на стан здоров'я. Відповідальність за повноту, ретельність обстеження та правильність висновку за своєю спеціальністю несе лікар-спеціаліст, а за роботу комісії та правильність експертної постанови - голова ЛЛК.

Кандидати, у яких одним із спеціалістів ЛЛК виявлене захворювання, що перешкоджає вступу у військово-навчальний заклад по підготовці льотного складу, проходять медичне обстеження у інших лікарів-спеціалістів, але звільняються від спеціальних досліджень.

289. Всім кандидатам до початку медичного огляду проводяться: клінічне дослідження крові та сечі, рентгенофлюорографічне дослідження органів грудної клітки та рентгенографія придаткових пазух носа, а в день обстеження - вимірювання температури тіла, антропометрія та огляд у стоматолога. Кандидатам, у яких при обстеженні не виявлено захворювань, що перешкоджають льотному навчанню, до винесення ЛЛК заключної експертної постанови проводяться наступні спеціальні дослідження: барокамерні випробування на витривалість помірних ступенів гіпоксії та перепадів барометричного тиску, вестибулярного апарату одним із методів з кумуляцією подразнень - двохвилинних дій переривчастої кумуляції прискорень Коріоліса (ПКПК), або безперервної кумуляції прискорень Коріоліса (БКПК) протягом трьох хвилин, а також тональна аудіометрія, гойдалка Хілова, ЕКГ, електроенцефалографія (ЕЕГ), психофізіологічне обстеження.

290. На всіх кандидатів при попередньому та остаточному відборі ЛЛК заповняють картку медичного огляду вступника до військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці льотного складу (додаток N 15 до Положення), на якій повинна бути фотографія кандидата розміром 4х6 см, завірена печаткою. При заповненні картки медичного огляду лікарі-спеціалісти зобов'язані записати скарги обстежуваного, дані анамнезу, результати досліджень, діагноз та свій висновок про ступінь придатності до льотного навчання; при висновку про непридатність до льотного навчання вказується відповідна стаття Переліку хвороб.

291. Результати обстежень кожного кандидата обговорюються на засіданні ЛЛК, а експертна постанова ЛЛК головою комісії оформляється в картці медичного огляду.

292. Психологічне обстеження кандидатів здійснюється комісією, склад якої затверджується начальником військово-навчального закладу. Робота комісії проводиться відповідно до методичних вказівок по організації та проведенню психологічного відбору кандидатів у військово-навчальні заклади по підготовці льотного складу. Приймальна комісія ВНЗу за результатами психологічного обстеження виносить рішення про можливість зарахування кандидата.

293. Голова ЛЛК не пізніше 10 днів після закінчення відбору повідомляє в ЦЛЛК результати медичного огляду кандидатів.

294. Курсанти військово-навчального закладу по підготовці льотного складу підлягають огляду: при вступі, щорічно та при закінченні ВНЗу.

295. До початку огляду курсантів медична служба військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці льотного складу готує дані лікарського спостереження в міжкомісійний період. В медичній книжці (льотчика, штурмана, стрілка-радиста, бортового техніка, курсанта) уточнюється анамнез, а у розділах "Вивчення реакції організму на льотну роботу" та "Дані медичного контролю за фізичною підготовкою" записуються узагальнені дані про витривалість до польотів і про стан тренованості. Курсантам, які підлягають амбулаторному огляду, проводять рентгенофлюорографічне дослідження органів грудної клітки, клінічний аналіз крові та сечі, електрокардіологічне дослідження (в умовах спокою та після фізичного навантаження). При необхідності проводиться санація порожнини рота. В усіх сумнівних для діагностики випадках до обстеження залучаються лікарі-консультанти, а при відповідних показаннях обстеження проводиться у стаціонарних умовах.

В день огляду курсанти не повинні залучатися до польотів, занять та роботи.

296. Офіцери, які вступають у військові академії та на курси підготовки льотного складу з терміном навчання 6 і менше місяців, допускаються до настання згідно з останньою експертною постановою ЛЛК про придатність до льотної роботи, якщо термін її дії не завершується в період навчання.

При терміні навчання більше 6 місяців кандидати у всіх випадках підлягають медичному огляду у ЛЛК з заповненням картки медичного огляду. На кандидатів, визнаних придатними до навчання, картка медичного огляду направляється разом з особовою справою у військово-навчальний заклад Міністерства оборони по підготовці льотного складу.

Відповідальність за проходження кандидатами попереднього медичного огляду несе командир військової частини, який направляє їх на навчання, а за правильність експертної постанови - голова ЛЛК.

297. Слухачі академій та курсів підготовки льотного складу проходять огляд в ЛЛК у порядку, встановленому для льотного складу.

298. При медичному огляді кандидатів, які вступили у військово-навчальні заклади Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил України з числа громадян іноземних держав, до стану здоров'я ставляться вимоги залежно від призначення їх за родом авіації та льотною професією.

299. Після закінчення роботи ЛЛК медична служба військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці льотного складу вивчає результати огляду та реалізує рекомендовані лікувально-профілактичні заходи.

300. Голова ЛЛК військово-навчального закладу Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації Збройних Сил відповідає за правильність експертних постанов про придатність до льотної роботи.

III.3. Порядок медичного огляду льотного складу авіації - військовослужбовців

301. Пілоти, штурмани, інші члени екіпажу та наземні спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних завдань, щорічно підлягають черговому медичному огляду у ЛЛК.

302. Всі пілоти та штурмани через 3 роки після закінчення ВНЗу і в подальшому в рік виповнення їм 30 років, а парашутисти - 35 років при черговому огляді підлягають стаціонарному обстеженню. Особи, визнані госпітальною ЛЛК здоровими, або якщо виявлене захворювання не потребує застосування статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, в наступні 2 роки оглядаються амбулаторно і повторне стаціонарне обстеження проходять через 2 роки на третій. Льотчики, штурмани та парашутисти, які визнані госпітальною ЛЛК придатними для льотної роботи, парашутних стрибків з застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку, а також визнані обмежено придатними до льотної роботи, оглядаються в наступний рік амбулаторно і повторне стаціонарне обстеження проходять через рік на другий.

Інші члени екіпажу (бортові інженери, техніки, радисти), а також наземні спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних завдань, незалежно від віку, проходять огляд амбулаторно і направляються на стаціонарне обстеження згідно з відповідними показаннями.

Льотний склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та на інших ядерних об'єктах, підлягає щорічному стаціонарному огляду у ЛЛК.

Якщо в стані здоров'я осіб льотного складу виникли зміни, при яких необхідне застосування статей Переліку хвороб, уточнення діагнозу чи зміна експертної постанови, вони підлягають направленню на огляд в госпіталь незалежно від льотної спеціальності, віку та вказаних раніше термінів стаціонарного обстеження. Необхідність стаціонарного обстеження в міжкомісійний період та в період підготовки льотного складу до чергового огляду встановлюється лікарем військової частини і доповідається командиру.

Стаціонарне обстеження льотного складу проводиться у відділеннях лікарської експертизи льотного складу військових госпіталів та Науково-дослідному центрі професійного здоров'я льотного складу ВПО України.

303. Командуючі авіаційними об'єднаннями, їх заступники, командири з'єднань та рівні їм стаціонарне обстеження проходять у Науково-дослідному центрі професійного здоров'я льотного складу ВПО України; амбулаторний огляд цих осіб проводиться в ЦЛЛК.

304. План та порядок проведення чергового огляду у військових частинах встановлюються наказами відповідних командирів та начальників. Направлення на черговий огляд в госпіталь проводиться командиром військової частини по узгодженню з начальником служби авіаційної медицини авіаційного об'єднання, начальником медичної служби авіаційного корпусу. Відповідальність за своєчасне прибуття льотного складу на черговий огляд несе командир військової частини.

305. При підготовці до чергового огляду льотного складу лікар військової частини заповнює в медичних книжках (льотчика, штурмана, стрільця-радиста, бортового техніка, курсанта) розділи "Загальний анамнез", "Умови служби та побуту", "Вивчення реакції організму на льотну роботу" та "Дані медичного контролю за фізичною підготовкою", де повинні бути відображені такі узагальнені результати медичного спостереження у міжкомісійний період:

- динаміка змін у стані здоров'я, вплив льотної роботи на виявлені раніше патологічні зміни;

- виявлені фактори, що несприятливо впливають на здоров'я;

- індивідуальні психофізіологічні особливості;

- перенесені захворювання, особливості їх перебігу;

- витривалість до різноманітних типів польотів, спеціальних випробувань, тренувань та досліджень;

- стан фізичної підготовки.

306. До початку медичного огляду льотного складу, який підлягає амбулаторному огляду, повітроплавцям, парашутистам, планеристам та наземному складу, котрі беруть участь у виконанні польотних завдань, у військовій частині проводять рентгенофлюорографічне обстеження органів грудної клітки, клінічне дослідження крові та сечі, аналіз калу на яйця глистів та цисти лямблій, записують ЕКГ в умовах спокою та після фізичного навантаження.

Обов'язковим дослідженням для обстежуваних із захворюванням шлунку та дванадцятипалої кишки є: аналіз шлункового соку (фракційним методом), рентгенологічне дослідження шлунку (ендоскопія); для осіб із захворюванням печінки, жовчевивідних шляхів - аналіз доуденального вмісту; для осіб із захворюваннями товстого кишечника - рентгенологічне дослідження товстого кишечника.

Аналізи крові, сечі та калу, електрокардіологічне дослідження проводиться не раніше, ніж за 1 місяць до початку амбулаторного огляду, рентгенофлюорографічне дослідження органів грудної клітки - не раніше ніж за 2 місяці, інші дослідження проводяться один раз в рік і при огляді не повторюються, якщо немає для цього показань. При необхідності проводяться консультації лікарів-спеціалістів лабораторії авіаційної медицини (надалі - ЛАМ) або госпіталю.

Льотчики та штурмани один раз в 3 роки перед черговим оглядом в ЛЛК проходять обстеження в барокамері на витривалість до помірних ступенів гіпоксії, а при медичних показаннях - по необхідності.

Інші члени льотного екіпажу обстеження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії проходять при відборі, в подальшому - через кожні 5 років льотної роботи або за медичним показаннями. Наземні спеціалісти, які беруть участь у виконанні польотних завдань, дослідження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії проходять при відборі і в подальшому тільки за медичними показаннями.

В день огляду вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія та обстеження у стоматолога.

307. Перед початком роботи ЛЛК проводиться нарада, на якій командир чи його заступник, начальник медичної служби частини, начальник соціально-виховної служби та начальник фізичної підготовки на основі даних спостереження в міжкомісійний період дають усні характеристики всім особам льотного складу, які підлягають огляду. В день огляду льотний склад до польотів та занять не залучається.

308. Експертна постанова ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи виноситься на засіданні ЛЛК на основі результатів обстеження лікарями-спеціалістами та даних спостереження лікаря і командування військової частини. Одночасно із рішенням про ступінь придатності до льотної роботи в експертній постанові ЛЛК визначається потреба в лікувально-профілактичних заходах, систематичному спостереженні лікарем військової частини та даються відповідні рекомендації. В складних для діагностики або експертизи випадках, при появі змін у стані здоров'я, а також при прогресуванні наявних хвороб виноситься постанова про необхідність стаціонарного обстеження.

309. Після закінчення чергового огляду, льотного складу голова ЛЛК проводить підсумкове засідання, на якому обговорюються результати огляду та доповідається складений лікарем військової частини в період роботи комісії план лікувально-профілактичних заходів по збереженню здоров'я та підтриманню високої професійної працездатності льотного складу.

Голова ЛЛК інформує командира військової частини про результати чергового огляду. Підсумки огляду льотного складу авіаційного об'єднання (авіаційного корпусу) начальник відповідної медичної служби доповідає командуючому авіаційним об'єднанням (командиру авіаційного корпусу) і подає голові Центральної лікарсько-льотної комісії звіт про медичний огляд льотного складу лікарсько-льотними комісіями.

310. Позачерговий медичний огляд осіб льотного складу проводиться у випадках, які вимагають уточнення або перегляду експертної постанови: при змінах у стані здоров'я, після льотних пригод, після примусового залишення літака, психічних травм, при направленні у спецвідрядження на строк більше 3 місяців, а також після повернення з них, при перенавчанні на нову авіаційну техніку. Питання про необхідність направлення на позачерговий огляд вирішується командиром частини за доповіддю лікаря. Позачерговий огляд проводиться в стаціонарних умовах.

311. Направлення осіб льотного складу і курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу на обстеження і медичний огляд у госпіталі, у ЛАМ проводиться командирами військових частин (з'єднань), начальниками військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, начальниками відділу кадрів. При направленні на огляд льотного складу видаються на руки у запечатаному вигляді медична книжка, льотна та медична характеристики.

312. У госпіталі льотний склад всебічно обстежується лікарями-спеціалістами, проводяться клініко-фізіологічні, психологічні обстеження відповідно до діючих наказів та Методики досліджень з метою лікарсько-льотної експертизи, а при відсутності протипоказань проводяться і спеціальні методи досліджень. Після закінчення обстеження начальник відділення лікарської експертизи льотного складу представляє льотний склад у госпітальну ЛЛК, яка виносить експертну постанову і доводить її до оглянутих з необхідними лікувально-профілактичними рекомендаціями.

313. Льотний склад, який знаходиться у госпіталях на стаціонарному лікуванні, проходить огляд у ЛЛК лише у тих випадках, якщо за станом здоров'я виникає необхідність зміни ступеня придатності до льотної роботи, якщо реалізація постанови призводить до необхідності надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів на строк 30-45 діб, робіт та занять на строк не менше 15 діб. Якщо перенесене захворювання не потребує змін постанови ЛЛК, льотний склад виписується з госпіталю без проходження лікарсько-льотної комісії. У цьому випадку начальник відділення записує у медичну книжку, що перенесене захворювання не перешкоджає продовженню льотної роботи відповідно до останньої експертної постанови лікарсько-льотної комісії.

314. В необхідних випадках за висновком лікарів-спеціалістів ЛЛК може винести експертну постанову про проведення випробування в польоті, ЛЛК у своїй постанові вказує мету і завдання випробування. Таке випробування проводиться у військовій частині за місцем проходження служби обстежуваного за програмою, яку складає відділ бойової підготовки разом з лабораторією авіаційної медицини і затверджує командуючий авіаційним з'єднанням або командир авіаційного корпусу.

315. Особи льотного складу, визнані непридатними до льотної роботи, але придатними до військової служби і залишені в Збройних Силах, беруться на облік і знаходяться під наглядом лікаря військової частини. При покращенні стану здоров'я ці особи можуть бути направлені командиром військової частини на медичний огляд з метою поновлення на льотній роботі, але не раніше як через один рік після винесення постанови про непридатність до льотної роботи.

316. Особи льотного складу, переведені на нельотну роботу не за хворобою, проходять медичний огляд у військово-лікарських комісіях як наземний склад. При переведенні таких осіб знову на льотну роботу вони підлягають огляду в ЛЛК на загальних підставах.

317. Госпітальним ЛЛК у випадках видужання або зникнення патологічних змін у стані здоров'я обстежуваних надається право змінювати встановлений раніше діагноз захворювання і експертну постанову про ступінь придатності до льотної роботи.

III.4. Порядок медичного огляду льотного складу авіації - військовозобов'язаних

318. Медичний огляд осіб льотного складу авіації - військовозобов'язаних (пілотів, штурманів та інших членів екіпажу) проводиться:

- при призові на учбові збори;

- при призові на військову службу;

- при зміні стану здоров'я (у випадку заяви військовозобов'язаного, представленні про це документа лікувального закладу для визначення ступеня придатності до льотної роботи з метою обліку).

319. Огляд пілотів і штурманів, які перебувають на військовому обліку за льотною військово-обліковою спеціальністю, проводиться один раз в 5 років і перед призовом на учбові збори, а інших членів екіпажу - тільки при зміні стану здоров'я.

320. При призові на учбові збори, а також визначенні ступеня придатності до льотної роботи з метою обліку огляд проводять ЛЛК обласних (міських, республіканських) військових комісаріатів, а при наявності показань - штатні ВЛК. Військовозобов'язані особи льотного складу при зарахуванні на військову службу підлягають огляду в ОВЛК або в госпіталі за її вказівкою.

321. Керівництво і контроль за роботою ЛЛК (обласних, міських, Кримського республіканського) військових комісаріатів здійснюється ОВЛК.

322. Перед початком роботи ЛЛК військкомату голова комісії проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження і Переліком хвороб. Одночасно розглядається документація на осіб, які підлягають огляду (результати попередніх медичних обстежень, причини звільнення в запас, індивідуальні карти амбулаторного хворого та інші).

323. Всі, хто підлягає огляду, обстежуються лікарями-спеціалістами ЛЛК, у т. ч. стоматологом, їм проводиться ЕКГ в спокої і після фізичного навантаження, клінічні аналізи крові і сечі, крупнокадрова флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітини, рентгенографія придаткових пазух носа. При необхідності проводяться інші дослідження.

Результати обстеження і свої постанови лікарі-спеціалісти ЛЛК записують в картку медичного огляду (додаток N 15 до Положення). Експертна постанова виноситься на засіданні ЛЛК.

Картки медичного огляду зберігаються у військкоматі разом з особовими справами військовозобов'язаних і представляються у навчально-авіаційний центр при направленні на збір.

324. У складних для діагностики випадках військовозобов'язані направляються на консультацію до відповідних спеціалістів або на всебічне стаціонарне обстеження. Акт обстеження направляється у ЛЛК, яка вирішує експертне питання. При обстеженні у військових госпіталях експертну постанову виносить госпітальна ЛЛК.

325. Якщо військовозобов'язані особи льотного складу при призові на військову службу, на навчальні збори або при огляді в облікових цілях будуть визнані такими, які потребують лікування (відстрочки для лікування), то за представленням військкоматів місцеві органи охорони здоров'я прикріплюють їх на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів.

III.5. Постанови лікарсько-льотних комісій

326. Лікарсько-льотні комісії, керуючись цим Порядком медичного огляду льотного складу авіації (розділ III Положення), виносять одну з таких постанов:

а) на кандидатів і курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу:

- Придатний до льотного навчання;

- Непридатний до льотного навчання;

- Підлягає направленню на стаціонарне обстеження, лікування (тільки для курсантів);

- Надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" діб з подальшим оглядом (тільки для курсантів);

- Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов'язків військової служби строком на "___" діб з подальшим оглядом;

- Надати звільнення від усіх робіт і нарядів з відвідуванням класних занять строком на "___" діб (до 15).

На курсантів при закінченні військово-навчального закладу Міністерства оборони експертна постанова виноситься в формулюваннях, передбачених для льотного складу.

Щодо курсантів, визнаних непридатними до льотного навчання, ЛЛК повинна вирішити питання про ступінь придатності до військової служби.

б) на кандидатів, які вступають у військові академії (інститути) за льотним профілем підготовки і на курси підготовки льотного складу:

- Придатний до вступу у військово-навчальний заклад;

- Непридатний до вступу у військово-навчальний заклад. В експертній постанові потрібно вказати назву військово-навчального закладу і факультет.

Лікарсько-льотні -комісії військових академій (інститутів) і курсів підготовки льотного складу на кандидатів, які визнані непридатними до вступу, не виносять експертної постанови про ступінь придатності до льотної роботи. Це питання вирішується ЛЛК за місцем проживання, служби кандидата, а при стаціонарному обстеженні - госпітальною ЛЛК.

в) на льотний склад:

На пілотів:

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи без обмежень;

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи на освоєних типах літаків;

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за винятком надзвукових літаків з одним управлінням;

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за винятком надзвукових літаків;

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи, за винятком літаків палубного базування (для льотного складу авіації Військово-Морських Сил);

- За графою II (другою) - придатний до льотної роботи як пілот-оператор;

- За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників (ракетоносців);

- За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових з одним управлінням;

- За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників за винятком надзвукових;

- За графою IV (четвертою) - придатний до льотної роботи на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

- За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів;

- За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації Військово-Морських Сил);

- За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи на вертольотах з подвійним управлінням;

- За графами II - V (другою-п'ятою) - непридатний до льотної роботи.

На штурманів:

- За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи штурманом без обмежень;

- За графою III (третьою) - придатний до льотної роботи штурманом, за винятком надзвукових літаків;

- За графою IV (четвертою) - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

- За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів;

- За графою V (п'ятою) - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації Військово-Морських Сил);

- За графами III - V (третьою - п'ятою) - непридатний до льотної роботи.

На інших членів екіпажу:

- За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.) без обмежень;

- За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.), за винятком надзвукових літаків;

- За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.) на всіх типах транспортних (протичовнових) літаків;

- За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.) на всіх типах вертольотів;

- За графою VI (шостою) - придатний до льотної роботи "_____" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.) на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації Військово-Морських Сил);

- За графою VI (шостою) - непридатний до льотної роботи "___" (бортінженером, бортмеханіком, бортрадистом і т. п.).

г) На весь льотний склад незалежно від фаху і відношення до роду авіації:

- Підлягає направленню на стаціонарне обстеження (відновлююче лікування);

- Надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" діб з подальшим оглядом;

Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов'язків військової служби строком на "___" діб з подальшим оглядом;

- Надати звільнення від нарядів, робіт і занять строком "___" діб (до 15);

- Підлягає звільненню від польотів з направленням на відпочинок в профілакторій строком на "___" діб (не менше 10);

- Тимчасово непридатний до проходження навчальних зборів (тільки для військовозобов'язаних, вказується строк);

- За графою "___" придатний до льотної роботи (вказати ступінь придатності). "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном немає";

- За графою "____" придатний до льотної роботи (вказати ступінь придатності). "На підставі пункту___ Переліку медичних протипоказань (додаток N 23 до Положення) - проживання за кордоном протипоказано";

д) на повітроплавців:

- За графою IV (четвертою) - придатний до роботи повітроплавцем;

- За графою IV (четвертою) - непридатний до роботи повітроплавцем.

е) на парашутистів:

- За графою IV (четвертою) - придатний до всіх видів парашутних стрибків;

- За графою VI (шостою) - придатний до парашутних стрибків, за винятком випробувальних та експериментальних;

- За графами IV - VI (четвертою - шостою) - непридатний до парашутних стрибків;

є) на осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань:

- За графою VI (шостою) придатний до польотів______________ (вказується тип літака і ким) ;

- За графою VI (шостою) непридатний до польотів;

ж) на осіб, які здійснюють керівництво і управління польотами (керівник польотів, штурман наведення, оператор РЛС):

- За графою III (третьою) Розкладу хвороб (додаток N 1 до Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994 року N 2) - придатний до роботи керівником польотів (штурманом наведення, оператором РЛС);

- За графою III (третьою) Розкладу хвороб (додаток N 1 до Положення, затвердженого наказом Міністра оборони України 1994 року N 2) - непридатний до роботи керівником польотів (штурманом наведення, оператором РЛС).

327. Висновок про придатність до льотної роботи передбачає також придатність до навчально-тренувальних парашутних стрибків і катапультувань. Якщо оглянутий не може їх виконувати за станом здоров'я, в постанові ЛЛК після висновку про ступінь придатності до льотної роботи вказується, що він підлягає звільненню від навчально-тренувальних парашутних стрибків і катапультувань.

328. Обмежено придатними до льотної роботи вважаються особи, які допущені з обмеженнями за графою Переліку хвороб, відповідно їх належності до роду авіації, а також визнані придатними до льотної роботи за графами, які містять більш низькі вимоги. Особи, визнані придатними до льотної роботи на всіх типах літаків за графою Переліку хвороб, за якою вони підлягають огляду, не вважаються обмежено придатними.

329. В експертній постанові ЛЛК мають бути відображені: діагноз, ступінь придатності до льотної роботи. На визнаних непридатними до льотної роботи (навчання) виноситься також експертна постанова про ступінь придатності до військової служби і про причинний зв'язок хвороби або каліцтва, поранення, травми, контузії на основі Положення про медичний огляд в Збройних Силах України. В експертній постанові при необхідності мають бути записані основні лікувально-профілактичні рекомендації і, якщо потрібно, призначено систематичний нагляд лікарем військової частини.

330. Лікарсько-льотні комісії при винесенні експертної постанови про придатність або обмежену придатність до льотної роботи можуть призначати достроковий (через 6 місяців) огляд, а також вказують на необхідність проведення наступного огляду в стаціонарних умовах.

331. За статтями Переліку хвороб та фізичних вад (додаток N 4 до Положення), які передбачають індивідуальну оцінку, обстежуваний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним до льотної роботи. При цьому необхідно враховувати:

- ступінь проявлення захворювання;

- зворотність патологічного процесу;

- ступінь компенсації наявних порушень;

- досвід льотної роботи при відхиленнях в стані здоров'я;

- можливість прогресування захворювання при продовженні льотної роботи;

- вплив захворювання на якість виконання льотної роботи;

- індивідуально-психологічні особливості;

- льотну спеціальність, стаж, кваліфікацію та ціленаправленість на продовження діяльності;

- характер виконуваної роботи;

- доцільність подальшого використання на льотній роботі.

332. Відпустка за станом здоров'я, а також звільнення від польотів з визнанням інших обов'язків військової служби льотному складу надається на 30 або 45 діб, курсантам - на 30 діб.

По завершенні вказаного строку проводиться повторний огляд в лікарсько-льотних комісіях і вирішується питання про придатність до льотної роботи (льотного навчання). У випадку необхідності відпустка за станом здоров'я або звільнення від польотів можуть бути продовжені за висновком ЛЛК, але кожний раз не більше як на 30 діб. Загальний строк безперервного перебування в лікарських закладах Міністерства оборони, санаторіях і в відпустці за станом здоров'я до винесення остаточної постанови про ступінь придатності або непридатності до льотної роботи і військової служби не повинен перевищувати 4 місяці. Питання про необхідність продовження лікування або відпустки за станом здоров'я більше 4 місяців вирішується ЛЛК на підставі Положення про медичний огляд у Збройних Силах України.

333. Відпустка за станом здоров'я не може бути замінена щорічною відпусткою. Лікарі військових частин. військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, військових госпіталів можуть виносити висновок про звільнення від польотів або повне звільнення від роботи льотного складу, слухачів, курсантів на строк до 7 днів згідно з додатком N 6 до Положення.

При необхідності звільнення на більш довгий строк питання вирішується в ЛЛК, яка може винести постанову про звільнення від роботи і занять на строк до 15 діб. У цьому випадку ЛЛК видає хворому довідку.

334. Центральна лікарсько-льотна комісія та лікарсько-льотна комісія Науково-дослідного центру професійного здоров'я льотного складу Військ повітряної оборони України за узгодженням з Центральною лікарсько-льотною комісією мають право в окремих випадках приймати експертну постанову про придатність до льотної роботи і за статтям Переліку хвороб (додаток N 4 до Положення), які передбачають непридатність або обмежену придатність до льотної роботи. Черговий огляд ці особи проходять тільки у Науково-дослідному центрі професійного здоров'я льотного складу ВПО України.

335. Термін дії експертної постанови ЛЛК про придатність або обмежену придатність до льотної роботи, якщо не вказано достроковий огляд, - один рік. Особи льотного складу, у яких закінчився строк дії експертної постанови, до польотів не допускаються. В окремих випадках, коли з якої-небудь причини огляд окремих осіб, які підлягають амбулаторному обстеженню, не може бути проведено у встановлений строк, лікар військової частини з дозволу начальника медичної служби авіаційного об'єднання після проведення поглибленого медичного обстеження може допустити їх до продовження льотної роботи на строк до 2 місяців згідно з останньою експертною постановою.

III.6. Оформлення медичної документації і порядок затвердження
експертних постанов лікарсько-льотних комісій

336. Підлягають затвердженню Центральною лікарсько-льотною комісією Міністерства оборони України постанови ЛЛК:

А. Про непридатність до:

- льотної роботи пілотів, штурманів, інших членів екіпажу;

- льотного навчання курсантів військово-навчальних закладів по підготовці льотного складу;

- парашутних стрибків парашутистів;

- керівництва польотами штатних керівників польотів, штурманів наведення, операторів РЛС;

- виконання льотної роботи в країнах з несприятливим кліматом.

Б. Про обмежену придатність льотного складу до льотної роботи (при первинному обмеженні); а також при знятті раніше встановленого обмеження в льотній роботі.

В. Про придатність до льотної роботи без обмеження чи обмеженій придатності при відновленні раніше визнаних непридатними до льотної роботи (в тому числі і осіб льотного складу військовозобов'язаних).

Не підлягають затвердженню ЦЛЛК Міністерства оборони України постанови ЛЛК:

про непридатність до:

- льотного навчання кандидатів у військово-навчальних закладах Міністерства оборони по підготовці льотного складу при попередньому і остаточному медичному огляді;

- вступу в академії (інститути) за льотними профілями;

- польотів осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань.

Лікарсько-льотні комісії подають на контроль в ЦЛЛК Міністерства оборони України примірник довідки з рішенням про надання відпустки за станом здоров'я (додаток N 9 до Положення), звільнення від польотів з виконанням обов'язків військової служби на 30 чи 45 діб.

Постанова ЛЛК про непридатність чи обмежену придатність до льотної роботи військовозобов'язаних осіб льотного складу підлягає затвердженню ВЛК військового округу.

Рішення про тимчасову непридатність до проходження учбового збору військовозобов'язаних затвердженню не підлягає.

337. При медичному огляді кандидатів, які вступають до військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу, а також військовозобов'язаних льотного складу ЛЛК заповнюють картки медичного огляду (додаток N 15 до Положення). Результати огляду військовослужбовців, а також курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу заносяться в медичні книжки.

338. При заповненні медичної книжки (картки) лікарі-спеціалісти зобов'язані записати скарги, анамнез, дані об'єктивного обстеження, діагноз, рекомендації і свій висновок. При відсутності захворювання лікар-спеціаліст ЛЛК робить запис "Здоровий", виносить експертну постанову і ставить свій підпис. Постанова ЛЛК з вказівкою діагнозу і запропонованих лікувально-профілактичних заходів заноситься у медичну книжку (картку), підписується головою ЛЛК і скріплюється печаткою військової частини, госпіталю.

При огляді в госпітальній ЛЛК експертна постанова заноситься у медичну книжку в тому випадку, якщо вона не підлягає затвердженню. Експертна постанова, яка підлягає затвердженню Центральною лікарсько-льотною комісією, записується в медичну книжку лікарем військової частини з одержанням затвердженого свідоцтва про хворобу. До отримання затвердженого свідоцтва про хворобу льотний склад до польотів не допускається.

У всіх випадках при виписці із госпіталю в медичну книжку повинні бути занесені результати обстеження лікарями-спеціалістами і проведених досліджень (ЕКГ з записами усіх елементів, рентгенологічних, лабораторних та інших).

339. У військових частинах, з'єднаннях, військово-навчальних закладах Міністерства оборони по підготовці льотного складу медичні книжки зберігаються в кабінеті начальника медичної служби частини. При переведенні льотного складу в іншу частину, а також при направленні на курси підготовки льотного складу, у військові академії (інститути) і у військові госпіталі медичні книжки видаються на руки у запечатаному вигляді.

При відрядженні льотного складу для подальшої військової служби, пов'язаної з переїздом через державний кордон, медичні книжки до нового місця служби направляються фельдзв'язком. Особам льотного складу, які відлучаються у короткострокові відрядження, на руки видається довідка про проходження лікарсько-льотної комісії (додаток N 16 до Положення), яка є підставою допуску до льотної роботи за місцем відрядження. У довідці про проходження ЛЛК вказуються фонові дані артеріального тиску і частоти пульсу.

Медичні книжки льотного складу, звільненого зі Збройних Сил, направляються разом з особовою справою у військкомат за місцем військового обліку.

340. Кожна ЛЛК веде книгу протоколів (додаток N 8 до Положення). При відсутності скарг і відхилень у стані здоров'я в осіб, які проходять медичний огляд, проводиться короткий запис діагнозу і експертної постанови ЛЛК. При наявності скарг чи виявленні відхилень від норми при об'єктивному дослідженні, коли не складається свідоцтво про хворобу, у книзі протоколів проводиться запис скарг, анамнестичних і об'єктивних даних, які обгрунтовують встановлений діагноз.

В тих випадках, коли складається свідоцтво про хворобу, в книзі протоколів записуються тільки короткі дані, діагноз і рішення ЛЛК, а у вигляді додатку до протоколу залишається копія свідоцтва про хворобу.

341. Свідоцтво про хворобу складається на осіб льотного складу, визнаних непридатними і первинно обмежено придатними до льотної роботи, і яких поновлюють на льотній роботі із осіб раніше визнаних непридатними до неї, а також на льотчиків і штурманів при знятті раніше встановленого обмеження до льотної роботи.

На курсантів свідоцтво про хворобу складається при винесенні експертного рішення про непридатність до льотного навчання. На льотний склад, визнаний придатним до льотної роботи, але непридатним до навчально-тренувальних парашутних стрибків (катапультування) свідоцтво про хворобу не складається.

При винесенні постанови про відпочинок при частині на 15 діб і при наданні відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів з використання обов'язків військової служби надається довідка (додаток N 9 до Положення). На льотний склад з осіб військовозобов'язаних свідоцтво про хворобу складається при визнанні їх непридатними і первинно обмежено придатними до льотної роботи, а також при поновленні на льотну роботу з осіб, раніше визнаних непридатними до льотної роботи.

342. Свідоцтва про хворобу повинні бути складені таким чином, щоб при розгляді у Центральній лікарсько-льотній комісії або ВЛК військового округу при відсутності оглянутого було видно, що проведені всі необхідні дослідження, а встановлений діагноз і експертна постанова обгрунтовані результатами досліджень.

При складанні свідоцтва про хворобу, довідки (додаток N 13 і N 9 до Положення) заповнюється пункт про причинний зв'язок захворювання, поранення, контузії, травми, каліцтва відповідно з цим Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України. На льотний склад з осіб військовозобов'язаних і на військовослужбовців, визнаних здоровими, пункт свідоцтва про хворобу про причинний зв'язок не заповнюється.

343. Порядок подання документів на затвердження і контроль у Центральну лікарсько-льотну комісію або ВЛК військового округу:

- при експертній постанові, яка підлягає затвердженню ЦЛЛК, лікарсько-льотна комісія подає оригінал і дві копії свідоцтва про хворобу з медичною і службовою характеристиками (в одному примірнику);

- при експертній постанові, яка підлягає затвердженню ОВЛК, лікарсько-льотна комісія подає оригінал і одну копію свідоцтва про хворобу;

- на весь льотний склад, курсантів і слухачів при постанові про надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів на 30 або 45 діб ЛЛК надає в ЦЛЛК один примірник копії довідки (додаток N 9 до Положення).

344. Центральна лікарсько-льотна комісія після розгляду матеріалів, які надійшли на затвердження, оригінал і одну копію свідоцтва про хворобу направляє у відповідний відділ кадрів чи військову частину, третій примірник залишає у своїх справах.

Штатна ВЛК виносить експертну постанову за свідоцтвами, які підлягають затвердженню, після чого оригінал свідоцтва про хворобу направляє у відповідний військовий комісаріат, копію свідоцтва про хворобу залишає у своїх справах.

Строк розгляду матеріалів у Центральній лікарсько-льотній комісії ВЛК військового округу - не більше 5 днів. Строк оформлення свідоцтва про хворобу у лікарсько-льотних комісіях - не більше 7 днів з дня огляду.

345. Медичну характеристику на льотчиків і штурманів складає начальник медичної служби військової частини, вона повинна мати такі дані:

- з якого часу оглянутий перебуває під лікарським наглядом у військовій частині;

- дату, діагноз і постанову попередньої ЛЛК;

- коли останній раз проходив обстеження в стаціонарних умовах;

- загальну характеристику фізичного розвитку і працездатності у міжкомісійний період;

- дані лікарського спостереження за станом здоров'я (скарги, звернення за медичною допомогою, втрата працездатності, проведене лікування, його ефективність і т. д.);

- дані лікарського спостереження за льотною роботою, витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень, медичний аналіз найбільш часто повторюваних помилок при виконанні польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного захворювання, направленість до продовження льотної роботи;

- динаміку частоти пульсу, артеріального тиску в процесі льотної роботи за даними передпольотних, міжпольотних та післяпольотних медичних обстежень;

- інші об'єктивні дані, які мають значення для спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів;

- індивідуальні психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан і т. п.); льотна мотивація;

- сімейні відносини, побутові умови, звички;

- випадки звільнення від службових обов'язків чи усунення від льотної роботи за медичними показаннями, їх причини;

- причини направлення на медичний огляд;

- думка лікаря військової частини про подальше використання на льотній роботі.

Медичні характеристики на командирів військових частин і з'єднань складаються вищими медичними начальниками.

Льотну характеристику складає безпосередній начальник і затверджує командир військової частини. Характеристика повинна мати такі відомості:

- військове звання, який військово-навчальний заклад Міністерства оборони і коли закінчив;

- з якого часу на льотній роботі і в військовій частині;

- якість льотної роботи і виконання службових обов'язків;

- чи відображаються відхилення у стані здоров'я на льотній роботі;

- тип літака (вертольота);

- загальний наліт;

- висновок про можливість продовження льотної роботи.

346. Свідоцтва про хворобу і характеристики не повинні містити таємних даних і пересилаються з супровідною, в якій вказується адреса військової частини з поштовим індексом, куди повинно бути повернено свідоцтво про хворобу.

III.7. Медичний контроль за станом здоров'я льотного складу
у міжкомісійний період

347. Медичний контроль за льотним складом авіації Збройних Сил України в період між черговим оглядом в ЛЛК (міжкомісійний період) повинен проводитись протягом льотної роботи, починаючи з періоду навчання у військово-навчальному закладі Міністерства оборони по підготовці льотного складу і до припинення льотної роботи.

У міжкомісійний період контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком і психологічною підготовленістю льотного складу до польотів покладається на начальника медичної служби авіаційної частини.

Медичний контроль має мету:

- раннє виявлення зміни у стані здоров'я і працездатності льотного складу, встановлення зв'язку цих змін у динаміці і проведення необхідних лікувально- профілактичних заходів;

- виявлення і вивчення факторів, які шкідливо впливають на стан здоров'я і працездатність льотного складу, і вжиття заходів для їх усунення;

- вивчення індивідуальних психофізіологічних особливостей льотного складу;

- вивчення перенесення різних видів польотів з ціллю надання допомоги командуванню у встановленні індивідуальних норм льотного навантаження і визначення перерв між польотами.

Для правильної оцінки змін функціонального стану організму пілота начальник медичної служби авіаційної частини повинен знати:

- індивідуальні нормальні коливання основних показників фізіологічних функцій кожного пілота, які встановлюються при періодичних, передпольотних і післяпольотних медичних обстеженнях;

- відхилення від індивідуальних нормальних коливань основних показників фізіологічних функцій льотного складу, оцінювати і пояснювати в кожному конкретному випадку.

Він повинен також:

- вивчити організацію праці, відпочинку і побуту льотного складу (з врахуванням індивідуальних особливостей і стану здоров'я);

- готувати матеріали для чергового медичного огляду в ЛЛК.

348. Лікар військової частини одержує необхідні дані про стан здоров'я льотного складу в результаті:

- вивчення медичної та службової документації;

- вивчення результатів звернень за медичною допомогою, обстеження у лікувальних закладах і консультації лікарів-спеціалістів військових госпіталів;

- періодичних медичних обстежень;

- передпольотного медичного контролю;

- спостережень за виконанням льотної роботи;

- післяпольотного медичного контролю;

- участі у післяпольотних розборах;

- медичного контролю за фізичною підготовкою;

- проведення спеціальних випробувань і тренувань;

- особистого спілкування з льотчиком і його сім'єю. При медичному вивченні льотного складу начальник медичної служби військової частини особливу увагу повинен приділяти особам, допущеним до льотної роботи у порядку індивідуальної оцінки, обмежено придатним, відновленим на льотній роботі, які почали польоти після лікування, котрі перевчилися на нову авіаційну техніку, знову прибули у частину (протягом перших двох місяців), повернулися з довгих відряджень і відстали у навчально-бойовій підготовці.

349. Періодичні медичні обстеження льотного складу проводяться начальником медичної служби авіаційної частини один раз в 3 місяці за планом, затвердженим командиром військової частини.

Друге обстеження після чергового огляду льотного складу є поглибленим і проводиться начальником медичної служби частини з обов'язковою участю терапевта, невропатолога, стоматолога, а також інших лікарів-спеціалістів за профілем наявного захворювання. При поглибленому медичному обстеженні проводяться клінічні аналізи крові, сечі, записується електрокардіограма в умовах спокою та після фізичного навантаження.

350. Перше медичне обстеження курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони по підготовці льотного складу авіації проводиться з участю терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога і стоматолога через 3 місяці після зарахування на навчання.

Наступні обстеження проводяться один раз на 3 місяці лікарем військової частини.

351. Особи льотного складу і курсанти військово-навчальних закладів, які перенесли гострі захворювання або загострення хронічних захворювань, а також які повернулися з відпустки, довгих відряджень і знову прибули до місця служби, підлягають позачерговому медичному обстеженню.

352. Особи льотного складу при наявності в них захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, а також льотний склад літаків і вертольотів палубного базування під час довгого походу проходять щомісячне медичне обстеження у лікаря військової частини. Результати обстеження вносяться в медичну книжку.

Пілоти, штурмани і група керівництва польотами, які не користувалися черговою відпусткою більше 12 місяців, усуваються від польотів (керівництва польотами) і направляються на відпочинок у профілакторій на 10 діб з подальшим наданням відпустки у найближчі два місяці. Міжвідпускний період, який не повинен перевищувати 12 місяців, починається з дня закінчення основної частини відпустки тривалістю не менше 30 діб.

353. При занесенні результатів медичного обстеження у медичну книжку лікар військової частини відображає:

- наявність чи відсутність скарг;

- захворювання, перенесені у період між медичними обстеженнями;

- перенесення польотів;

- при наявності патології - коротко об'єктивні дані обстеження;

- при відсутності відхилень у стані здоров'я робиться відмітка "Здоровий" і висновок про допуск до польотів.

354. Медичне керівництво роботою начальника медичної служби частини за наглядом і вивченням льотного складу у міжкомісійний період здійснюється спеціалістами лабораторії авіаційної медицини.

Розділ IV. Встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень) у військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на збори, і колишніх військовослужбовців з проходженням військової служби

355. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм у колишніх військовослужбовців Збройних Сил України визначають штатні ВЛК Міністерства оборони України, а в колишніх військовослужбовців органів і військ Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ, Прикордонних військ, Національної гвардії України, а також у колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, які були переведені в зазначені війська (органи) і були звільнені з них, - відповідно ВЛК органів Служби безпеки України, ВЛК Міністерства внутрішніх справ України, ВЛК Прикордонних військ, ВЛК Національної гвардії України.

356. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, громадян, направлених військовими комісаріатами для вступу у військово-навчальні заклади, коли їм встановлено діагноз і постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу або довідкою, ВЛК визначається причинний зв'язок захворювання (поранення).

357. Постанови ВЛК про причинний зв'язок приймаються у таких формулюваннях:

1. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини",- якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержано при захисті Батьківщини або виконанні обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії.

Постанова такого змісту приймається при проходженні служби у складі діючої армії згідно зі статтями 5 та 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також при охороні державного кордону у мирний час.

2. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби", - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержано тим, хто пройшов медичний огляд (крім випадків протиправного діяння), у випадку їх фактичного виконання у разі проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

При ураженнях, зумовлених дією РР, інших джерел іонізуючих випромінювань, КРП, джерел ЕМП, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, одержана при виконанні обов'язків військової служби".

Військовослужбовці вважаються також такими, які виконують обов'язки військової служби:

а) на шляху прямування на службу або із служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

б) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи і перерви, установлені розпорядком (розкладом занять), якщо при цьому потерпілим не були порушені вимоги статутів Збройних Сил, наказів, настанов та інструкцій;

в) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідало обов'язкам військовослужбовця або він був направлений туди за наказом відповідного командира (начальника);

г) при виконанні державних або громадських обов'язків, якщо навіть ці обов'язки і не були пов'язані з військовою службою;

д) при виконанні обов'язку по врятуванню людського життя, охороні державної, колективної власності і власності громадян, підтриманні військової дисципліни та охороні правопорядку;

е) в інших випадках, передбачених статутами Збройних Сил та іншими законодавчими актами України.

3. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, НІ, не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби", - якщо воно одержане при обставинах, не пов'язаних з виконанням обов'язків, зазначених у пункті цієї статті, або одержане внаслідок правопорушення, встановленого адміністративним розслідуванням, дізнанням, попереднім слідством або судовим розглядом.

4. "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при виконанні інтернаціонального обов'язку", - якщо захворювання виникло, поранення (травма, контузія, каліцтво) одержано в період служби в країнах і військових частинах на території інших держав, які вели бойові дії.

Зазначена постанова приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасово) до військової служби при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, при наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, яка вела бойові дії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях.

5. "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло у період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

Постанова у такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях при наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії.

6. "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби", - якщо воно виникло у період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

У такому ж формулюванні приймаються постанови при медичному огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних ними у період проходження дійсної військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні.

7. "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби", - якщо воно виникло у того, хто пройшов медичний огляд до призову на строкову військову службу, і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Постанова у такому формулюванні приймається також за наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані до призову на строкову військову службу і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва) і придатність до військової служби.

358. При встановленні причинного зв'язку захворювань у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, ядерних випробуваннях і випробуваннях ядерної зброї - постанови приймаються у формулюваннях:

1. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", - якщо захворювання виникло у період або після перебування у 30-кілометровій зоні або наявне до цього захворювання призвело до обмеження придатності або непридатності до військової служби.

2. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби по ліквідації аварії на ядерних об'єктах", - якщо той, хто пройшов медичний огляд, брав участь у ліквідації аварії на інших ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках і т. п.), внаслідок чого у нього виникли захворювання або наявні до цього захворювання перебігають так, що призводять до обмеження ступеня придатності чи непридатності до військової служби, служби з військової спеціальності.

3. "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї", - якщо той, хто пройшов медичний огляд, брав участь у випробуванні ядерної зброї або інших ядерних випробуваннях, внаслідок чого у нього виникли захворювання або наявні до цього захворювання перебігають так, що призводять до обмеження ступеня придатності або непридатності до військової служби, служби з військової спеціальності.

4. "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби", - якщо захворювання виникло в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються постановою Кабінету Міністрів України, або захворювання, що виникло раніше, а в цей період набуло такого перебігу, що призводить до обмеження ступеня придатності або непридатності до військової служби, служби за військовою спеціальністю.

5. Постанови в зазначених формулюваннях при злоякісних новоутвореннях і захворюваннях системи крові виносяться незалежно від строків перебування в зонах підвищеної радіоактивності, доз опромінювання і давності виникнення захворювання.

6. Соматичні захворювання (нервово-психічні, серцево-судинні, шлунково-кишкового тракту, органів дихання) слід розглядати як наслідки стресу, морального та фізичного перенапруження, порушення режиму харчування, перебування в атмосфері підвищеної запиленості, а тому можуть бути пов'язані з наслідками ліквідації аварії на ЧАЕС, якщо вони виникли і зафіксовані в період робіт або найближчим часом після них (1 - 1,5 року) і мають такий перебіг, що призводять до обмеження ступеня придатності або непридатності до військової служби.

359. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці командира військової частини, в якій військовослужбовець (військовозобов'язаний) проходить військову службу (збори) в момент одержання поранення. Форма довідки (додаток N 17 до Положення). При цьому ВЛК приймає до уваги довідки, складені не пізніше 1 місяця після одержання військовослужбовцем (військовозобов'язаним, призваним на збори) поранення, травми.

360. При медичному огляді військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво) до введення в дію цього положення і не мають довідки, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення (записи про первинне звернення за медичною допомогою, з вказівками про обставини одержання поранення (травми), витяг із історії хвороби, матеріали адміністративного розслідування, дізнання, судового розгляду за фактом поранення (травми) та інші медичні або військово-облікові документи).

Показання свідків можуть бути взяті до уваги тільки при явних тілесних ушкодженнях у колишніх військовослужбовців, якщо вони дані двома свідками з осіб військовослужбовців за спільною службою. Підпис свідків і факт проходження спільної служби завіряється військовим комісаром на підставі військовооблікових документів.

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання або контузії.

361. Визначення причинного зв'язку захворювання (поранення), що призвело до смерті військовослужбовця, проводиться штатними ВЛК Збройних Сил за направленням командування, кадрових, правоохоронних органів або військового комісара.

362. Медичний огляд військовозобов'язаних, які одержали поранення під час зборів, проводиться після закінчення лікування, незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів.

363. У тих випадках, коли свідоцтво про хворобу на призваного на збори військовозобов'язаного не складається, довідка ВЛК з постановою, у тому числі і про причинний зв'язок поранення, видається йому на руки під розпис у книзі протоколів засідань військово-лікарської комісії або направляється у військовий комісаріат, яким військовозобов'язаний призивається на збори.

364. Причинний зв'язок захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше у ВЛК розформованих військових або прикордонних округів, груп військ, родів військ, визначають (переглядають) ВЛК військових округів (оперативних напрямів), на території яких проживають колишні військовослужбовці, а щодо колишніх військовослужбовців Прикордонних військ - ВЛК Прикордонних військ.

365. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або інших військово-медичних документах постанови (рішення) ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень), неналежного їх оформлення або незгоди з постановою (рішенням), а також у разі наявності в документах записів про звільнення колишнього військовослужбовця із Збройних Сил або військових формувань, створених відповідно до законодавства України, "через хворобу чи за станом здоров'я" органи соціального захисту або військовий комісаріат направляють документи на розгляд до ВЛК військового округу (оперативного напряму), на території якого мешкає колишній військовослужбовець, або відповідно до ВЛК Міністерства внутрішніх справ України, ВЛК органів Служби безпеки України, ВЛК Прикордонних військ, ВЛК Національної гвардії України.

366. У випадку незгоди колишнього військовослужбовця, органів соціального захисту, військового комісаріату, правоохоронних органів з постановою (рішенням) ВЛК військового округу (оперативного напряму) ВЛК Військово-Морських Сил України про причинний зв'язок захворювання (поранення) документи колишнього військовослужбовця направляються на розгляд у ЦВЛК Міністерства оборони України.

367. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми направляється в органи соціального захисту і у військовий комісаріат за місцем проживання колишнього військовослужбовця.

Якщо питання про причинний зв'язок захворювання (поранення) розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову, - направляє її заявникові або видає на руки.

368. У випадку, якщо в документах про медичний огляд колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, діючого на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, ВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею.

369. Якщо у свідоцтві про хворобу колишнього військовослужбовця зазначені хвороби (поранення), одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанови про їх причинний зв'язок окремо.

370. У тих випадках, якщо у документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання (поранення), діагноз сформульований неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання і називає уточнений діагноз захворювання (поранення), за яким прийнято постанову на цей час.

371. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання (поранення) є записи у документах (історія хвороби, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжки, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів адміністративного, службового розслідування, дізнання або судового розгляду).

372. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військових документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками будь-якої локалізації).

373. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки війни, інших бойових дій, у тому числі виконання інтернаціонального обов'язку в країнах і частинах, які вели бойові дії, є згадки про захворювання (поранення) або в цих же документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання (поранення), то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку.

374. При наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепу, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) у колишніх військовослужбовців, учасників війни, інших бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку в країнах і частинах, які вели бойові дії, а також у колишніх військовополонених, у разі відсутності даних по їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період проходження військової служби, ці особи, незалежно від причини звільнення із Збройних Сил та інших військових формувань України і ступеня придатності до військової служби у даний час, для встановлення характеру і давності тілесних ушкоджень за направленням військового комісара підлягають огляду судово-медичним експертом (при необхідності після обстеження у лікувально-профілактичному закладі).

Результати медичного огляду заносяться в акт судово-медичного дослідження, свідоцтво про хворобу, складене ВЛК військового комісаріату за наслідками поранення, і разом з довідкою про проходження військової служби і перебування у частинах діючої армії, з посиланням на переліки, визначені Кабінетом Міністрів України, подаються в медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) для встановлення причинного зв'язку інвалідності.

375. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань (поранень) колишніх військовослужбовців, проводять військові комісаріати.

Штатні ВЛК в разі необхідності можуть проводити розшук додаткових документів, давати консультації військовим комісаріатам і органам соціального захисту з питань визначення причинного зв'язку захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців.

376. Постанова про одержання оглянутим травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, КРП, джерел ЕМП, токсичних речовин, у мирний час може бути прийнята ВЛК військового лікувально-профілактичного закладу, підпорядкованого безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України, окружного військового госпіталю, госпіталю флоту з участю головного радіолога - токсиколога.

377. Довідка (додаток N 17 до Положення), що видається військовослужбовцям або призваному на збори військовозобов'язаному, про обставини отримання ним поранення, зберігається в історії хвороби або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення.

378. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, отриманого військовослужбовцем до введення цього Положення, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні за медичною допомогою, картку обліку травми, матеріали адміністративного, службового розслідування, дізнання або судового розгляду, атестації, довідку військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу, історії хвороби або витягу з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення за медичною допомогою, довідку архівної установи.

У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, вказаних у даній статті.

Якщо довідка командира військової частини або інші достовірні документи, вказані у даній статті, що підтверджують обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент медичного огляду військовослужбовця (призваного на збори військовозобов'язаного) відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення: "Захворювання. ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

379. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, у яких поряд з захворюваннями є також наслідки поранення, постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається роздільно згідно з пунктами 357, 358 цього Положення.

380. Якщо у військовослужбовця, призваного на збори військовозобов'язаного, виявлено декілька захворювань або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК роздільно залежно від обставин виникнення (одержання).

381. При медичному огляді військовослужбовців, які знаходяться під слідством і судом, постанова про причинний зв'язок захворювання (поранення) ВЛК не приймається. Якщо кримінальна справа закрита, це питання вирішується в установленому порядку.

382. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення) поряд з іншими постановами записується у історію хвороби, книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу або довідку (додаток N 9 і N 13 до Положення), медичну книгу військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання поранення.

383. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення), яке призвело військовослужбовця до смерті, приймається в одній із редакцій, вказаних у пунктах 357, 358 цього Положення.

384. При медичному огляді військовозобов'язаних, які отримали поранення на зборах, але щодо них у зв'язку з цим пораненням ведеться дізнання, слідство або порушена кримінальна справа, постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення не приймається.

Якщо кримінальна справа закрита і військовозобов'язаний ще знаходиться на зборах, причинний зв'язок поранення за направленням командира військової частини, правоохоронних органів або за заявою військовозобов'язаного визначає відповідна ВЛК військового округу, флоту.

Якщо кримінальна справа закрита і військовозобов'язаний звільнений зі зборів, це питання за направленням військового комісаріату, органів соціального забезпечення або за заявою військовозобов'язаного вирішує ВЛК військового округу, на території якого він проживає.

385. Військові комісаріати при зверненні у ВЛК з питання причинного зв'язку захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців видають довідку про проходження ними військової служби, вказують повну назву військових частин та їх підпорядкованість, термін служби у них і перебування у діючій армії (з посиланням на Перелік Кабінету Міністрів України), час і причину звільнення зі Збройних Сил.

Крім того, залежно від конкретного випадку, військові комісаріати представляють у ВЛК:

а) військово-медичні або військові облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду у ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку (додаток N 9 N 13 до Положення), довідку за формою N 16 УВВ, довідки архівів про перебування у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, про медичний огляд ВЛК, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток і т. д. ;

б) інші документи, які є у наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, котрі прямо чи посередньо підтверджують службу у Збройних Силах, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

в) військові документи, які посередньо підтверджують факт поранення, каліцтва (витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи):

г) документи військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладів, які підтверджують звертання колишнього військовослужбовця за медичною допомогою, з вказівкою часу та причин звернення; 

д) акти медичного огляду у МСЕК (даного часу і архівні), пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцера запасу або у відставці;

е) дані про захворювання (поранення) за матеріалами спецперевірки після звільнення із полону.

386. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони, інших аварій на ядерних об'єктах та випробуваннях ядерної зброї проводиться тільки після стаціонарного обстеження у лікувально-профілактичних закладах Міністерства оборони України.

Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців військово-лікарські комісії приймають у випадках, коли існуюче захворювання або яке щойно виникло має такий перебіг, за яким Розкладом хвороб передбачені відпустка за станом здоров'я або обмеження ступеня придатності до військової служби (військової спеціальності).

Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, покладається на штатні військово-лікарські комісії.

Питання причинного зв'язку захворювань колишніх військовослужбовців, які під час служби та при звільненні не були оглянуті ВЛК, підлягають розгляду у спеціалізованих лікарсько-консультативних комісіях (спец ЛКК), регіональних та Центральній міжвідомчій експертній раді Міністерства охорони здоров'я України.

Обов'язковий перелік необхідних документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних об'єктах та по випробуванню ядерної зброї:

а) направлення на ВЛК командира частини, начальника установи - для військовослужбовця; заява від громадянина або відношення установи - для колишніх військовослужбовців;

б) довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінювання (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям командирами частин (начальниками установ або кадровими органами), на військовозобов'язаних - військовими комісарами; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

в) медичні документи, що характеризують стан здоров'я особи, яка брала участь в роботі (випробуваннях ядерної зброї) у до та післяаварійний термін. Документи подаються з лікувально-профілактичних закладів за місцем стаціонарного або амбулаторного обстеження, лікування та нагляду;

г) дані про характер перебігу захворювання у післяаварійний термін із зазначенням діагнозу, частоти загострень та рецидивів, тривалості ремісій.

Рішення про причинний зв'язок захворювань оформлюються:

- на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою), які підлягають затвердженню штатною ВЛК;

- на колишніх військовослужбовців - витягом з протоколу засідань штатної ВЛК.

У окремих складних випадках розгляд постанов про причинний зв'язок захворювань проводиться Центральною військово-лікарською комісією Міністерства оборони України з залученням, за необхідності, головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України, провідних спеціалістів Головного клінічного військового госпіталю, Центральної української міжвідомчої експертної ради.

387. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, у полоні, проходження військової служби, про участь у бойових діях проводять військові комісаріати.

 

 

Начальник Центрального
військово-медичного 
управління Тилу
Збройних Сил України 
генерал-майор

 
 
 
 
А. Лурін 

 

 

 

Розклад хвороб,
станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби у Збройних Силах України

Статті
Розкладу хвороб 

Назва хвороб, станів і фізичних вад (дефектів) 

1 - 7 

Інфекційні та паразитарні хвороби 

8 - 10 

Новоутворення 

11 - 12 

Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин 

13 

Хвороби крові і кровотворних органів 

14 - 20 

Розлади психіки та поведінки 

21 - 24 

Хвороби нервової системи 

25 - 32 

Хвороби ока та придаткового апарату 

33 - 37 

Хвороби вуха та соскоподібного відростка 

38 - 45 

Хвороби системи кровообігу 

46 - 50 

Хвороби дихальної системи 

51 - 58 

Хвороби органів травлення 

59 - 66 

Хвороби сечостатевої системи 

67 - 68 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

69 - 75 

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 

76 - 83 

Травми, отруєння і деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 

84 - 85 

Вагітність, пологи та післяпологовий період 

86 

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 

87 - 90 

Крім того 

Примітка. Придатність до служби у тому чи іншому виді, роді військ, військових частинах з військової спеціальності військовослужбовців строкової служби, визнаних придатними до військової служби, визначається за відповідними графами Таблиці додаткових вимог (додаток 3 до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2 (далі - Положення)).

Стаття розкладу хвороб  

Назва хвороб і фізичних вад (дефектів)  

Контингенти, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб  

Громадяни при приписці до призовних дільниць та призові на строкову військову службу  

Солдати, матроси, сержанти, старшини  

Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці - жінки  

Призовники і військовослужбовці, яких призначають для служби і які проходять службу на підводних човнах  

1  

2  

Графа I  

Графа II  

Графа III  

Графа IV  

   

Інфекційні та паразитарні хвороби  

   

   

   

   

1

 

 

   

Інфекційні захворювання бактеріальної, вірусної, протозойної етіології, гельмінтози:  

   

   

   

   

а) які не піддаються або важко піддаються лікуванню;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) наслідки перенесених гострих інфекційних і паразитарних захворювань без порушення функцій;  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) стани після перенесених гострих інфекційних і паразитарних захворювань 

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

2

 

 

 

   

Туберкульоз органів дихання (туберкульоз легень, інших органів дихання):  

   

   

   

   

а) активний прогресуючий з виділенням мікобактерій або розпадом;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) активний без розпаду та виділення мікобактерій; 

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Непридатні  

в) активний, який затихає (встановлений лікувальним закладом);  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

г) неактивний  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах придатні. Придатність до служби в плавскладі, морській піхоті, спецспорудах визначається індивідуально  

Непридатні  

3

 

 

 

   

Туберкульоз позагрудної локалізації, туберкульоз нервової системи, периферичних і брижових лімфатичних вузлів, очеревини, кишок, кісток і суглобів, сечостатевих органів, очей, шкіри та інших органів:  

   

   

   

   

а) активний прогресуючий;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) активний у період основного курсу лікування;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) активний затихаючий після завершення основного курсу лікування;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

г) неактивний - за відсутністю ознак активності понад 3 - 5 років  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

4  

Лепра  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

5

 

   

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ):  

   

   

   

   

а) хворі;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) ВІЛ-інфіковані  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

6

 

 

   

Сифіліс та інші венеричні хвороби:  

   

   

   

   

а) третинний, вроджений сифіліс;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально   

Непридатні  

б) первинний, вторинний, прихований і неуточнений сифіліс за сповільненої негативації класичних серологічних реакцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) гонорея та інші венеричні хвороби (м'який шанкр, венерична лімфогранульома, пахвинна гранульома, трихомоноз, негонококові уретрити)  

Тимчасово непридатні

 

Лікування  

Лікування  

Лікування  

7

 

   

Мікози:  

   

   

   

   

а) актиномікоз, кандидоз внутрішніх органів, кокцидоїдоз, гістоплазмоз, бластомікозні інфекції, споротрихоз, хромомікоз, міцетоми;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) дерматофітії, викликані грибками "епідермофітон" і "мікроспорум трихофітон", помітний кандидоз шкіри і нігтів  

Тимчасово непридатні

 

Лікування  

Лікування  

Лікування  

   

Новоутворення  

   

   

   

   

8

 

 

   

Злоякісні новоутворення (всі локалізації):  

   

   

   

   

а) за наявності метастазів, стани після лікування або відмови від нього;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) стани після лікування злоякісних пухлин органів і систем при незначних функціональних порушеннях; базіліома, рак нижньої губи, шкіри;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) стани після проведення променевої, цитостатичної терапії та хірургічного лікування  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

9

 

 

   

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лімфо-, мієло-, ретикулосаркоми, лейкози, лімфоми, грануломатоз), парапротеїнемічні гемопластози:  

   

   

   

   

а) швидко прогресуючі, а також повільно прогресуючі зі значними змінами у складі крові та періодичними загостреннями;   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) повільно прогресуючі з помірним порушенням функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) стани після проведення променевої або цитостатичної терапії  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

10

 

 

 

 

   

Доброякісні новоутворення (всі локалізації):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

г) стани після хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин  

   

   

   

   

11

 

 

   

Зоб (простий зоб, нетоксичний вузловий зоб):  

   

   

   

   

а) той, що викликає розлад функцій сусідніх органів;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) той, що ускладнює носіння одягу;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

в) той, що не перешкоджає носінню одягу за відсутності ендокринних порушень   

Придатні

 

Придатні  

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

12

 

   

Хвороби ендокринної системи (цукровий діабет, токсичний зоб, гіпотіреоз, інші хвороби щитовидної залози, хвороби білящитовидних залоз, гіпофіза, наднирників, статевих залоз та інші). Хвороби обміну речовин (подагра, ожиріння):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

   

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

   

г) стани після перенесених гострих захворювань і хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби крові і кровотворних органів  

   

   

   

   

13

 

 

 

   

Хвороби крові і кровотворних органів (анемії, порушення згортування крові, пурпура та інші геморагічні стани, хвороби білої крові, інші хвороби крові і кровотворних органів):  

   

   

   

   

а) швидко прогресуючі зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) повільно прогресуючі зі значними змінами складу крові та періодичними загостреннями;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час  

Непридатні  

в) повільно прогресуючі з помірним порушенням функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) стани після перенесених гострих захворювань хвороб крові і кровотворних органів  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

   

Розлади психіки та поведінки  

   

   

   

   

14

 

 

 

   

Психотичні та непсихотичні психічні розлади внаслідок органічного ураження головного мозку:  

   

   

   

   

а) при різко виражених стійких психічних порушеннях;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) при помірно виражених психічних порушеннях;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) при легких короткотривалих хворобливих проявах;  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

г) при стійкій компенсації після гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

15

 

   

Ендогенні психози:  

   

   

   

   

а) шизофренія, параноїдні стани та афективні психози з часто повторюваними фазами;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) афективні психози з рідкими приступами та тривалими проміжками повного психічного здоров'я  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

16

 

 

 

   

Симптоматичні психози та інші психічні розлади екзогенної етіології:  

   

   

   

   

а) при різко виражених, стійких психічних порушеннях;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) за наявності помірно вираженого, тривалого астенічного стану, патологічних змін особистості та органічного ураження нервової системи;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) за наявності помірно вираженого короткотривалого астенічного стану;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

г) при одужанні після гострого захворювання  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

17

 

 

 

   

Реактивні психози та невротичні розлади:  

   

   

   

   

а) при різко виражених, стійких хворобливих проявах;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) при помірно виражених, тривалих або повторних хворобливих проявах;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) при помірно виражених, але короткотривалих хворобливих проявах, які переходять у легку астенію;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Відпустка або звільнення  

Непридатні  

г) при легких і короткотривалих хворобливих проявах  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах визначається індивідуально  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

18  

Розлади особистості:  

   

   

   

   

 

 

   

а) різко виражені, з нахилом до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) помірно виражені з нестійкою компенсацією або компенсовані;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Непридатні  

в) з компенсацією особистісних реакцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

19

 

 

   

Хронічний алкоголізм, наркоманія й токсикоманія:  

   

   

   

   

а) при різко виражених, стійких психічних порушеннях;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) при помірно виражених, стійких психічних порушеннях, за наявності патологічних змін особистості;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Непридатні  

в) при початкових проявах хронічного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

20

 

   

Розумова відсталість:   

   

   

   

   

а) всі форми розумового недорозвинення, включаючи дебільність в різко вираженому ступені;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

-  

Непридатні  

б) дебільність у помірно вираженому і легкому ступені  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

-  

Непридатні  

   

Хвороби нервової системи  

   

   

   

   

21

 

 

 

   

Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб центральної нервової системи. Вірусні хвороби центральної нервової системи (поліомієліт та інші повільні вірусні інфекції центральної нервової системи; менінгіти, які викликаються ентеровірусами, інші ентеровірусні хвороби, комариний, кліщовий вірусний енцефаліти). Запальні хвороби центральної нервової системи (енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний, внутрішньохребетний абсцесс і гранульома, флебіт і тромбофлебіт):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій або швидко прогресуючим перебігом процесу;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

22

 

 

   

Спадкові, дегенеративні та інші хвороби центральної нервової системи (центральні дегенерації, хвороба Паркінсона, інші екстрапірамідні хвороби, спиноцеребральні дегенерації, хвороби спинного мозку і вегетативної нервової системи, розсіяний склероз, інші демієлінізуючі хвороби ЦНС, дитячий церебральний параліч, інші паралітичні синдроми, епілепсія без психічних розладів, катаплексія та нарколепсія, інші хворобливі стани головного мозку, інші розлади нервової системи):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій або швидко прогресуючим перебігом процесу;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

23

 

 

   

Хвороби периферичної нервової системи та нервовом'язові захворювання (хвороби черепних нервів, крім II, III, IV,VI і VIII пар нервових корінців і сплетінь, мононеврити кінцівок, спадкова та ідіопатична периферична невропатія, запальна невропатія, міоневральні порушення, м'язові дистрофії та інші види міопатій):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової
служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

24

   

Стани після перенесених гострих хвороб периферичної нервової системи або хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

Хвороби ока та придаткового апарату  

   

   

   

   

25

 

 

   

Хвороби та патологічні стани повік, слізних шляхів і орбіти, кон'юнктиви:  

   

   

   

   

а) різко виражені порушення функцій повік, які перешкоджують зору або руху очного яблука, закриванню рогової оболонки на обох очах;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) те ж на одному оці або помірно виражене на обох очах; різко виражені вади положення, захворювання повік, слізних шляхів і орбіти, кон'юнктиви на одному або на обох очах;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) помірно або незначно виражені непрогресуючі захворювання з рідкими загостреннями на одному оці  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

26

 

 

   

Хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки і ціліарного тіла, кришталика, судинної та сітчастої оболонки; скловидного тіла очного яблука, зорового нерва і зорових шляхів; внутрішньоочне чужорідне тіло:  

   

   

   

   

а) різко виражені з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) те саме на одному оці або помірно виражене на обох очах;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) помірно виражені, непрогресуючі з рідким загостренням на одному оці  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

27

 

 

   

Відшарування та розриви сітківки:  

   

   

   

   

а) нетравматичної етіології на обох очах;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) посттравматичні на обох очах;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) будь-якої етіології на одному оці  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

28

 

 

   

Глаукома:  

   

   

   

   

а) у розвиненій і подальших стадіях на обох очах;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) те ж на одному оці;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) у початковій стадії глаукоми одного ока або обох очей  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

29

 

 

   

Зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням співдружніх рухів та кольоровідчуття:  

   

   

   

   

а) стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) те ж за відсутності диплопії; співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) дихромазія, трихромазія А, В, С  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. Придатність до служби у спецспорудах визначається індивідуально  

Непридатні.
Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально 

30

 

 

 

 

 

   

Порушення рефракції та акомодації:   

   

   

   

   

а) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше ніж 12 дптр. або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних очних меридіанах більше 6,0 дптр.;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 8,0 дптр. і до 12,0 дптр.;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр. і до 8,0 дптр. або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр. і до 6,0 дптр.;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр. і до 6,0 дптр. або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 2,0 дптр. і до 3,0 дптр.;  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах визначається індивідуально  

Непридатні  

д) стійкий спазм, парез або параліч акомодації на обох очах після безуспішного стаціонарного лікування;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час.

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

е) те ж саме після успішного стаціонарного лікування  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

31

 

 

   

Сліпота або понижений зір:  

   

   

   

   

а) гострота зору одного ока 0,1 і нижче або його сліпота, а також відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче; гострота зору обох очей 0,2 і нижче;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) гострота зору одного ока 0,1 і нижче або його сліпота, а також відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище; гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) гострота зору одного ока 0,4 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

32  

Стани після перенесених гострих хвороб ока та його придаткового апарату або хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби вуха та соскоподібного відростка  

   

   

   

   

33  

Хвороби зовнішнього вуха, крім хронічної рецидивної екземи  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

34

 

 

   

Негнійний середній отит і хвороби слухової труби, середній отит з виділенням гною, мастоїдит, інші хвороби середнього вуха і соскоподібного відростка:  

   

   

   

   

а) двосторонній або односторонній, з поліпами, грануляціями в барабанній порожнині, карієсом кістки або супроводжуваний хронічними захворюваннями носа або біляносових пазух і стійким порушенням носового дихання;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) двосторонній або односторонній епітимпаніт, не супроводжуваний захворюваннями, зазначеними в пункті "а";  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

в) інші залишкові явища хвороб середнього вуха та соскоподібного відростка; стійкі сухі перфорації епітимпанальної частини барабанної перетинки  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

35

 

 

   

Синдром запаморочення та інші хвороби вестибулярного апарату:  

   

   

   

   

а) стійкі, значно виражені вестибулярно-вегетативні розлади, супроводжувані симптомами меньєрівського захворювання;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) нестійкі, рідко рецидивні, помірно виражені вестибулярно-вегетативні розлади;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) стійка виражена чутливість до вестибулярних подразників  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

36

 

 

   

Отосклероз, інші хвороби вуха, глухота:  

   

   

   

   

а) стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) стійка повна глухота або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 1 м на одне вухо, при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на друге вухо;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) стійка повна глухота на одне вухо при сприйнятті шепітної мови на відстані від 2 до 4 м на друге вухо або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на одне вухо і на відстані 3 м на друге вухо  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

37  

Стани після перенесених гострих хвороб вуха і соскоподібного відростка, травм та хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби системи кровообігу  

   

   

   

   

38

 

 

 

   

Ревматизм, ревматичні хвороби серця (ревматичний перикардит, міокардит, ревматичні вади клапанів серця). Неревматичні міокардити, ендокардити, у тому числі бактеріальний (інфекційний) ендокардит, кардіоміопатія, міокардіосклероз, пролапс мітрального клапана, порушення серцевого ритму та провідності, інші хвороби серця, супроводжувані розладом загального кровообігу:  

   

   

   

   

а) III ступеня;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б)  II ступеня;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) I ступеня;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 
   

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) без порушення загального кровообігу  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

39

 

 

   

Гіпертонічна хвороба:  

   

   

   

   

а) ІІІ стадії;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) ІІ стадії;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) І стадії  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

40

 

 

   

Ішемічна хвороба серця: постінфарктний кардіосклероз, стенокардія, інші гострі та підгострі форми хронічної ішемічної хвороби серця (коронарний атеросклероз, аневризма серця), які супроводжуються розладами загального кровообігу:  

   

   

   

   

а) III ступеня;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) II ступеня;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) I ступеня  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

41

 

 

 

   

Судинні ураження головного та спинного мозку (аневризми, субарахноїдальний, внутрішньомозковий крововилив, інші внутрішньочерепні крововиливи, інфаркт мозку, оклюзія та стеноз прецеребральних і церебральних артерій, транзиторна ішемія мозку, віддалені наслідки судинних уражень головного і спинного мозку):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з минущим порушенням мозкового кровообігу;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) з наявністю непритомності без ознак органічного ураження  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

42

 

 

 

   

Хвороби та наслідки пошкоджень аорти, магістральних, периферійних артерій і вен, лімфатичних судин (атеросклероз облітеруючий, аневризми, флебіти, тромбофлебіти, флеботромбози, варикозна та посттромботична хвороба, синдроми порожніх вен, ангіотрофоневрози, гемангіома, лімфадема):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням кровообігу та функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням кровообігу та функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням кровообігу та функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення кровообігу та функцій   

Придатні

 

Придатні  

Придатні   

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

43

 

 

   

Геморой:  

   

   

   

   

а) з частими загостреннями та вторинною анемією;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) з випадінням вузлів 2 - 3 стадії; 

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

в) з рідкими загостреннями при успішному лікуванні  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

44

 

   

Нейроциркуляторна дистонія (гіпертензійна, гіпотензійна, кардіальна або змішаного типу):  

   

   

   

   

а) при стійких значно виражених вегетативно-судинних розладах і порушеннях серцевого ритму;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

б) при стійких помірно виражених порушеннях  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

45  

Стани після перенесених гострих хвороб системи кровообігу, порушень серцевого ритму, хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби дихальної системи  

   

   

   

   

46

 

 

 

 

   

Хвороби верхніх дихальних шляхів (скривлення носової перетинки, поліпи порожнини носа, хронічний фарингіт і назофарингіт, хронічний синусит, озена, хронічні хвороби мигдаликів і аденоїди, хронічний ларингіт і ларинготрахеїт):  

   

   

   

   

а) озена;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Непридатні  

б) поліпозні або гнійні синусити;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

в) негнійні синусити;  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

г) хронічний декомпенсований тонзиліт;   

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

д) різкий, стійкий розлад барофункції вуха або біляносових пазух, а також скривлення носової перетинки з порушенням носового дихання  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. До служби в аеромобільних військах - непридатні  

Непридатні  

47

 

 

   

Хвороби та пошкодження гортані, шийного відділу трахеї:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

48

 

 

   

Хронічні неспецифічні захворювання легень і плеври, дисиміновані хвороби легень нетуберкульозної етіології:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій зовнішнього дихання;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій зовнішнього дихання  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

49

 

 

   

Бронхіальна астма:  

   

   

   

   

а) тяжкі форми з частими загостреннями;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) форми середнього ступеня тяжкості;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) легкі форми з рідкими приступами, а також за відсутності приступів протягом трьох років і більше  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

50  

Стани після перенесених гострих захворювань органів дихання або хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби органів травлення  

   

   

   

   

51

 

 

   

Порушення розвитку і прорізування зубів:  

   

   

   

   

а) відсутність 10-ти і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом, відсутність 8-ми кутніх зубів на одній щелепі, відсутність 4-х кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4-х кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) відсутність 4-х і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

в) множинний ускладнений карієс зубів  

Придатні

СО-2  

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

52

 

   

Хвороби твердих тканин зуба, пульпи та періапікальних тканин, ясен і пародонта, слинних залоз, м'яких тканин порожнини рота, хвороби та інші стани язика:  

   

   

   

   

а) пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

б) пародонтит, пародонтоз, стоматити, гінгівіти, хейліти та інші захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз і язика, що піддаються лікуванню  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

53

 

 

   

Щелепо-лицьові аномалії (крім вроджених вад розвитку), інші хвороби та стани зубів, хвороби щелеп:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним та незначним порушенням дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій   

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

54

 

 

   

Виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

55

 

 

   

Хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (без виразки шлунка і дванадцятипалої кишки), інші хвороби органів травлення, хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, хвороби підшлункової залози, неінфекційний ентерит і коліт, хвороба Крона, хронічні хвороби печінки, цироз печінки:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій та рідкими загостреннями  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. Придатність до служби у плавскладі, морській піхоті, спецспорудах визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах - непридатні  

Непридатні  

56

 

 

 

   

Хвороби стравоходу, інші хвороби кишечника і очеревини (кардіоспазм, езофагіт, виразка, звуження, стеноз, перфорація, дивертикули, спазм стравоходу, стравохідні кровотечі, інші хвороби стравоходу), непрохідність кишечника, тріщини та свищі заднього проходу, поліпи, випадіння прямої кишки і заднього проходу, ректальні й анальні кровотечі, інші хвороби кишечника й очеревини:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

57

 

   

Грижі (внутрішні та зовнішні):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій внутрішніх органів;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) за наявності об'єктивних даних з помірним, незначним та без порушення функцій   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

58  

Стани після перенесених гострих захворювань, загострення хронічних захворювань органів травлення та хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби сечостатевої системи  

   

   

   

   

59

 

   

Хронічні захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефросклероз, нефротичний синдром, зморщена нирка, первинний амілоїдоз нирок, хронічний інтерстиціальний нефрит та інші нефропатії):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

60

 

 

 

   

Пієлонефрит (вторинний), гідронефроз; каміння нирок, сечоводів, сечового міхура, уретри; інші хвороби нирок та сечоводів, цистит, інші хвороби уретри:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

61

 

 

 

   

Хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія, запальні та інші хвороби простати; водянка яєчка, орхіт та епідидиміт, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз; хвороби статевого члена, інші хвороби чоловічих статевих органів):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

62

 

 

   

Хронічні запальні хвороби жіночих статевих органів, тазової клітковини, очеревини:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку  

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) за наявності об'єктивних даних з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатні  

Непридатні  

63

 

 

   

Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку  

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) за наявності об'єктивних даних з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

64

 

 

   

Випадіння та інші неправильні положення жіночих статевих органів, генітальні свищі:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

   

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку  

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

65

 

 

   

Розлад оваріально-менструальної функції:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час   

Непридатні 

б) з помірним порушенням;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні 

в) з незначним порушенням  

Придатні

 

   

Придатні  

Непридатні 

66  

Стани після перенесених гострих хвороб сечостатевої системи та хірургічного лікування  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини  

   

   

   

   

67

 

 

 

   

Інфекційні та інші запалення шкіри та підшкірної клітковини:  

   

   

   

   

а) поширені форми хронічної екземи, які важко піддаються лікуванню, дифузний нейродерміт і атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) поширений псоріаз, поширена абсцедивна і хронічна виразкова піодермія, обмежені та часто рецидивні форми екземи, дифузний нейродерміт та атопічний дерматит з обмеженою ліхініфікацією шкіряного покрову, дискоїдний червоний вовчак, фотодерматити, вульгарний іхтіоз;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) обмежені, рідкорецидивні форми екземи, обмежені форми псоріазу, обмежені форми нейродерміту;   

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

г) гострі захворювання шкіри (фурункули, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, псоріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз)  

Тимчасово непридатні

 

Лікування  

68

 

 

   

Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини:  

   

   

   

   

а) поширені форми гніздового облисіння та вітіліго;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) себорея, ускладнена абсцедувальними вуграми, хронічна кропивниця;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

в) обмежена склеродермія  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах - непридатні  

Непридатні  

   

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини  

   

   

   

   

69

 

 

   

Системні хвороби сполучної тканини (ревматоїдний артрит, у тому числі ювенільний, хвороба Бехтерева, хвороба Рейтера, вузликовий періартериїт, гранульоматоз Вегенера), інші системні захворювання сполучної тканини, псоріатична артропатія, системні васкуліти:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій, стійкими і вираженими змінами;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій та частими загостреннями;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій та рідкими загостреннями  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

70

 

 

 

   

Хірургічні хвороби великих суглобів, остеопатії та набуті кістково-м'язові деформації (внутрішньо-суглобні ураження колінного суглоба, інші ураження і хвороби суглобів, остеомієліт, периостит, інші інфекційні ураження кісток, деформуючий остеїт, остеохондропатії, інші хвороби кісток і хрящів):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

71

 

 

 

   

Хвороби хребта та їх наслідки (спондильоз і пов'язані з ним стани, хвороби міжхребцевих дисків, інші захворювання хребта – викривлення та інші набуті деформації хребта):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

72

 

 

 

   

Відсутність, деформації та дефекти кисті або пальців рук:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

73

 

 

 

   

Плоскостопість та інші деформації стопи та пальців:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час  

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

74

 

 

 

   

Деформації кінцівки, що викликають порушення функцій або утруднюють носіння стандартного військового одягу та взуття:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатні. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

75

 

   

Відсутність кінцівки:  

   

   

   

   

а) двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; відсутність усієї нижньої кінцівки;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) відсутність кінцівки (верхньої або нижньої) на будь-якому рівні  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

   

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників  

   

   

   

   

76

 

   

Переломи кісток черепа без ознак органічного ураження центральної нервової системи (перелом склепіння черепа, лицьових кісток, у тому числі нижньої та верхньої щелепи, інші та неуточнені переломи кісток черепа або обличчя з переломами інших кісток):  

   

   

   

   

а) за наявності чужорідного тіла в його порожнині, значного дефекту кісток склепіння черепа (більше 20 кв. см), заміщеного пластичним матеріалом або (більше 8 кв. см) не заміщеного пластичним матеріалом, дефекти та деформації щелепно-лицьової ділянки зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 
   

Непридатні  

б) з дефектом кісток черепа до 8 кв. см, незаміщеного пластичним матеріалом, з дефектом до 20 кв. см, заміщеного пластичним матеріалом  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

77

 

 

   

Переломи хребта, кісток тулуба, верхніх та нижніх кінцівок (перелом таза, лопатки, плечової, променевої та ліктьової кісток, шийки стегна та стегнової кістки, великогомілкової та малогомілкової кісток, щиколотки, численні переломи трубчастих кісток):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

78

 

 

 

   

Внутрішньочерепна травма та її наслідки (струс, удар, здавлення головного мозку, субарахноїдальний та внутрішньочерепний крововиливи внаслідок травми):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) при одужанні після внутрішньочерепної травми без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

79

 

 

 

   

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позачеревно, органів таза, політравма:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

80

 

 

 

   

Наслідки травм шкіри, підшкірної клітковини, м'язів та сухожилок:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

81

 

 

 

   

Травми нервів та спинного мозку (травми зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів, спинного мозку, нервових корінців та сплетінь, периферичних нервів нижніх та верхніх кінцівок):  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. До служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах – непридатні  

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій   

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

82

 

 

   

Наслідки отруєнь та їх токсичної дії, впливи зовнішніх чинників:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні. Придатність офіцерів і мічманів визначається індивідуально  

83  

Стани після перенесених гострих захворювань кістково-м'язової системи, сполучної тканини та хірургічного лікування; стани після перенесеної гострої форми геморагічних васкулитів; стани після перенесених поранень, травм, отруєнь, дії зовнішніх чинників, проникнення сторонніх предметів через природні отвори  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

   

Вагітність, пологи та післяпологовий період  

   

   

   

   

84  

Вагітність:  

   

   

   

   

 

   

а) з ускладненим перебігом;  

Тимчасово непридатні

 

   

Лікування  

Непридатні  

б) без ускладнень  

Тимчасово непридатні

 

   

Відпустка  

85

 

   

Післяпологовий період:  

   

   

   

   

а) з ускладненим перебігом;  

Тимчасово непридатні

 

   

Лікування  

Непридатні  

б) без ускладнень  

Тимчасово непридатні

 

   

Відпустка  

   

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії  

   

   

   

   

86

 

 

 

   

Природжені вади розвитку органів та систем:  

   

   

   

   

а) зі значним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

   

Непридатні  

б) з помірним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Непридатні  

в) з незначним порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Непридатні  

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій  

Придатні

 

Придатні  

   

Непридатні  

   

Крім того  

   

   

   

   

87

 

   

Недостатній фізичний розвиток (слабий розвиток м'язової системи та підшкірно-жирової клітковини, вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см):  

   

   

   

   

а) виявлений під час призову на строкову військову службу після надання відстрочки протягом 3-х років;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

   

Непридатні  

б) виявлений під час прийняття на військовий облік або під час призову на строкову військову службу  

Тимчасово непридатні

 

   

   

Непридатні  

88  

Нічне нетримання сечі  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Непридатні  

89

 

   

Заїкання та запинання:  

   

   

   

   

а) високий ступінь заїкання, який захоплює весь мовний апарат, з порушенням дихання та невротичними проявами. Недомовлення, яке робить мову малозрозумілою;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

   

Непридатні  

б) помірне заїкання або недомовлення, що є причиною недостатньо виразної мови  

Придатні

 

Придатні  

Придатні. Придатність до служби в аеромобільних військах, спецспорудах і служби за спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

90

 

 

 

   

Алергічні захворювання (крім бронхіальної астми):  

   

   

   

   

а) зі стійкими вираженими змінами, значним порушенням функцій, важкопіддатні лікуванню;  

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку

 

Непридатні  

б) з частими загостреннями, помірними змінами та порушенням функцій;  

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено здатні у воєнний час

 

Придатність до військової служби і служби за військовою спеціальністю визначається індивідуально  

Непридатні  

в) з рідкими загостреннями, незначними змінами та порушенням функцій;  

Придатні

 

Придатні  

Придатні  

Непридатні  

г) стани після перенесених гострих алергічних реакцій та захворювань  

Тимчасово непридатні

 

Відпустка або звільнення  

 

Начальник Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальник медичної служби Збройних Сил України генерал-лейтенант медичної служби 

 
 
 
В. Я. БІЛИЙ
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 20.10.97 р. N 383,
в редакції наказу Міністра
 оборони України від 12.07.99 р. N 207
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 29.11.2006 р. N 684)

Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби у Збройних Силах України

Інфекційні та паразитарні хвороби

Стаття 1. Пункт "а" передбачає стани після перенесених тяжких гострих форм інфекційних захворювань, їх ускладнень, а також хронічні рецидивні форми цих захворювань, які важко піддаються лікуванню. До цього пункту належать: стани після тяжких форм вірусного гепатиту "А", "В", "С", черевного тифу, паратифу, лептоспірозу, дифтерії, малярії, гнійного менінгіту, інших інфекційних та паразитарних захворювань; їх ускладнення, незалежно від вираженості гострого періоду (кишкова перфорація, кровотеча, міокардит, поліневропатія, парапневмонічний плеврит та інші). Наслідки цих захворювань слід розглядати за відповідними статтями Розкладу хвороб і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в Збройних Силах України (далі - Розклад хвороб).

При важкій формі вірусного гепатиту в розпалі хвороби спостерігаються різко виражені симптоми інтоксикації, можуть бути ознаки геморагічного і набряково-асцитного синдромів, білірубінемія 170 і більше ммоль/л, протромбіновий індекс менше 60 %, холестерину в крові 2,6 ммоль/л та менше, тривалість жовтяничного періоду більше 4-х тижнів.

Призовникам, які перенесли гостру форму бруцельозу менше 12 місяців тому, за пунктом "в" надається відстрочка від призову на рік для оцінки стійкості ремісії.

При рецидиві бруцельозу призовники, військовослужбовці строкової служби оглядаються за пунктом "а". При наявності ускладнень з боку органів та систем (артрити, неврити з порушенням функцій, що не піддаються лікуванню) огляд проводиться за відповідними статтями Розкладу хвороб. Наявність позитивних серологічних або алергологічних реакцій (Райта-Хеддельсона, Бюрне) без клінічних проявів бруцельозу не може бути підставою для надання відстрочки від призову або прийняття постанови про непридатність до військової служби.

Призовники, військовослужбовці з хронічною дизентерією підлягають стаціонарному лікуванню.

Призовники, військовослужбовці строкової служби, курсанти і слухачі перших курсів військових навчальних закладів (далі - ВНЗ), ліцеїсти, які перенесли тяжкі гострі форми інфекційних захворювань та їх ускладнень, визнаються непридатними до військової служби у мирний час, обмежено здатними у воєнний час, а також непридатними до навчання у ВНЗ, військових ліцеях.

Після легких та середніх форм гострих інфекційних захворювань, вказаних вище, а також після перенесеного серозного менінгіту призовникам надається відстрочка від призову до 12 місяців, військовослужбовцям строкової служби - відпустка за станом здоров'я. Курсанти і слухачі ВНЗ, ліцеїсти після госпітального лікування виписуються для реабілітації за місцем навчання на термін до 3-х місяців з відвідуванням класних занять та звільненням від нарядів, господарчих робіт і фізичної підготовки.

Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці-жінки, які перенесли тяжкі та середні форми вказаних інфекційних захворювань, можуть бути переведені для реабілітації у військові санаторії Міністерства оборони України за безкоштовною путівкою на 21 день. Якщо це неможливо, то приймається постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільнення від службових обов'язків.

Військовослужбовці строкової служби, які перехв