Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об обучении курсантов, студентов и слушателей Академии таможенной службы Украины и Колледжа Академии таможенной службы

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 14.07.1999 № 433
Утратил силу

Про затвердження Положення про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України та Коледжу Академії митної служби

Наказ Державної митної служби України
від 14 липня 1999 року N 433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 1999 р. за N 530/3823

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 вересня 2015 року N 785)

Відповідно до Указу Президента України від 29.11.96 N 1145 "Про Державну митну службу України" (у редакції Указу Президента України від 23.03.98 N 216) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України та Коледжу Академії митної служби (далі - Положення), що додається.

2. Ректору Академії митної служби України Падуну П. П.:

2.1. Прийняти Положення до виконання та довести його до відома співробітників, курсантів, студентів і слухачів Академії митної служби України (далі - Академія) та Коледжу Академії митної служби (далі - Коледж).

2.2. Діяльність Академії з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі (докторантурі) здійснювати відповідно до вимог Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 309.

2.3. До 01.10.99 подати на затвердження в Держмитслужбу відповідні зміни до Статуту Академії та до Положення про Коледж.

3. Керівникам митних органів довести Положення до особового складу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Грінченко В. М.) здійснювати фінансування витрат на утримання Академії, Коледжу в межах затверджених лімітів з урахуванням залишків коштів на їх рахунках і надходжень з відповідних джерел фінансування.

5. Управлінню кадрами (Момотенко В. Я.) спільно з Правовим управлінням (Тимошенко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Копача В. С.

 

Голова Служби

Ю. П. Соловков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України та Коледжу Академії митної служби

1. Загальні положення

1.1. Особи, навчання яких в Академії митної служби України (Коледжі Академії митної служби) (далі - Академія) фінансується Державною митною службою України, поділяються на курсантів (денна форма навчання) та слухачів (заочна форма навчання).

До числа курсантів належать також іноземні громадяни, які навчаються в Академії відповідно до укладених міждержавних угод.

1.2. Громадяни України, які навчаються в Академії за кошти юридичних або фізичних осіб, є студентами.

Студентами є також особи, які завершують навчання в Коледжі Академії митної служби відповідно до пункту 6 спільного наказу Міносвіти та Держмитслужби від 30.07.98 N 281/454 "Про передачу Дніпропетровського коледжу автоматики і телемеханіки до сфери управління Державної митної служби України".

1.3. Зарахування на навчання курсантів, студентів та слухачів Академії здійснюється згідно з Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 29.01.96 N 21 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.02.96 за N 72/1097, та розробленими згідно з ними Правилами прийому до Академії митної служби України, затвердженими Головою Держмитслужби.

2. Організація навчального процесу, переведення, відрахування та поновлення на навчання курсантів, студентів та слухачів Академії

2.1. Навчальний процес в Академії організовується відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173.

2.2. Відрахування курсантів, студентів і слухачів Академії здійснюється у таких випадках, передбачених пунктом 66 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 N 1074:

а) за власним бажанням;

б) у зв'язку з призовом на строкову військову службу (відповідно до чинного законодавства);

в) незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

г) невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

ґ) поява в навчальному корпусі на заняттях, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

д) вирок суду, що набирає законної сили, чи постанова органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

е) одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Академії (за погодженням з профспілковою організацією).

2.3. Переведення та поновлення на навчання курсантів, студентів і слухачів Академії здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 N 245 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.96 за N 427/1452, інших нормативних актів Міносвіти та Держмитслужби.

3. Соціальний захист курсантів, студентів та слухачів Академії

3.1. Курсанти Академії - громадяни України забезпечуються за кошти Державної митної служби України форменим одягом з відзнаками курсанта. Курсанти, які на момент зарахування до Академії працювали в митних органах і мали персональні звання, забезпечуються за кошти Державної митної служби України форменим одягом з відзнаками, що відповідають персональному званню.

Курсанти Академії, які є іноземними громадянами, забезпечуються форменим одягом тими державами, які направили їх на навчання до Академії.

3.2. Курсантам Академії призначається стипендія, порядок, розмір та умови виплати якої встановлюються чинним законодавством та затвердженим ректором Положенням про призначення та виплату стипендій курсантам Академії.

3.3. Курсантам-відмінникам, які беруть активну участь у навчально-методичній, науковій та організаційній роботі кафедри, мають наукові публікації, авторські свідоцтва чи винаходи, можуть призначатися персональні (іменні) стипендії. Персональні (іменні) стипендії призначаються за поданням Вченої ради Академії та за погодженням з Державною митною службою України згідно з порядком та умовами призначення відповідної персональної (іменної) стипендії.

3.4. Курсантам, які до вступу в Академію працювали в митних органах і мають персональні звання, виплата відповідної надбавки зберігається.

3.5. Студентам Академії стипендії виплачуються згідно з умовами договорів про навчання.

3.6. Курсантам - іноземним громадянам призначення і виплата стипендій проводяться відповідно до чинного законодавства та міждержавних угод.

3.7. Курсанти та студенти Академії проходять щорічні профілактичні медичні огляди, які організовуються Академією на базі міської лікарні, та отримують у ній необхідне амбулаторне лікування.

Фінансування зазначених заходів для курсантів Академії - громадян України здійснюється за кошти фонду соціально-культурного розвитку Академії; для курсантів-іноземців - відповідно "до укладених угод; для студентів Академії - за кошти, сплачені за навчання.

3.8. Курсантам-випускникам - громадянам України наказом Державної митної служби України присвоюється спеціальне персональне звання "інспектор митної служби III рангу". Курсантам-випускникам - громадянам України, які отримали диплом з відзнакою, наказом Державної митної служби України присвоюється персональне звання "інспектор митної служби II рангу".

Курсантам-випускникам, які на момент зарахування до Академії працювали в митних органах України та мали персональне звання, наказом Державної митної служби України присвоюється чергове персональне звання в межах, передбачених нормативними актами Держмитслужби.

Слухачам, які на момент закінчення Академії працюють у митних органах України та мають персональне звання, наказом Держмитслужби за поданням митного органу може присвоюватися чергове персональне звання в межах, передбачених нормативними актами Держмитслужби.

 

Начальник відділу підготовки кадрів
та підвищення кваліфікації особового
складу Управління кадрами

 
 
Б. М. Новосад

Опрос