Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи

Минфин, Госкомстат, Минтруда, Министерство экономики Украины (1), Государственный комитет Украины по делам семьи и молодежи (1)
Методика, Приказ от 18.06.1999 № 102/154/64/61/204
Утратил силу

Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України,
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді,
Державного комітету статистики України
від 18 червня 1999 року N 102/154/64/61/204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 1999 р. за N 470/3763

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Міністерства економіки України,
 Міністерства фінансів України,
 Державного комітету статистики України
 від 3 квітня 2000 року N 74/36/72/102

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
 Міністерства фінансів України,
Державного комітету статистики України,
 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
 від 15 листопада 2001 року N 486/202/524/455/3370)

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 року N 238 "Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги (додається).

2. Відділу соціальних виплат та допомоги Мінпраці зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів та заступників голів Держкомітетів, відповідно до розподілу обов'язків.

 

Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
С. А. Вегера
 

Міністр фінансів України 

І. О. Мітюков 

В. о. Міністра економіки України 

В. М. Кальник 

Голова Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді
 

 
В. І. Довженко
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

МЕТОДИКА 
ОБЧИСЛЕННЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ'Ї ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

1. Методика призначена для обчислення сукупного доходу сімей (одержувачів) для всіх видів соціальної допомоги і застосовується при визначенні їх права на соціальну допомогу та розрахунку її розміру.

Видами соціальної допомоги є:

1) державна допомога сім'ям з дітьми (Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92 року N 2811-XII);

2) надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива (постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.97 року N 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива");

3) адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.99 року N 238 "Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям");

4) допомога на поховання (Порядок виплати допомоги на поховання, затверджений наказом Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці України, Державного комітету по житлово-комунальному господарству України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України від 02.11.94 року N 193/107/61/88/08-14-627/44, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.97 року N 99/1903).

2. Особи, які враховуються до складу сім'ї при визначенні права на соціальну допомогу, та перелік документів про доходи членів сім'ї для призначення соціальної допомоги, окремі види допомоги, які не враховуються в сукупному доході, визначаються в нормативно-правових актах, що встановлюють відповідні види соціальної допомоги.

3. Для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та натуральній формі, а також в іноземній валюті за кордоном.

4. При визначенні сукупного доходу органи, що призначають допомогу, користуються усіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, у тому числі інформацією органів державних податкових адміністрацій.

5. До сукупного доходу сімей (одержувачів) включаються:

5.1) нарахована заробітна плата, в тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів; премії, встановлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії і щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому за рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років;

5.2) інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);

5.3) стипендії, пенсії, допомога (крім одноразової цільової допомоги та адресної соціальної допомоги); в тому числі допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи на умовах кредитів;

5.4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, в тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. Доходи осіб, які сплачують фіксований податок, визначаються на підставі прибуткового податку і розраховуються за шкалою ставок прогресивного оподаткування;

5.5) усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів; при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що передує зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;

5.6) допомога по безробіттю;

5.7) доходи від здавання житлового приміщення (будинку) в найм або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

5.8) натуральна оплата праці;

5.9) грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

5.10) суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

5.11) заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

5.12)  суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

5.13) нараховані аліменти;

5.14) фактичний заробіток осіб, які працюють у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;

5.15) суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;

5.16) доходи від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі; 

(пункт 5 доповнено підпунктом 5.16 згідно з
 наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102
,
 у зв'язку з цим підпункт 5.16 вважати підпунктом 5.17)

5.17) інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

6. До сукупного доходу включаються також виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":

6.1) підвищення розміру оплати праці, стипендій та пенсій громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;

6.2) оплата додаткової відпустки;

6.3) різниця між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу;

6.4) середня заробітна плата, що зберігається за працівником у разі звільнення його з роботи у зв'язку з відселенням;

6.5) компенсація за час вимушеного простою.

7. Особливості врахування окремих видів доходів є такими:

7.1) доходи, отримані в натуральній формі, зараховуються до сукупного доходу за середніми (ринковими) споживчими цінами відповідного регіону, що були на період, за який вони одержані;

7.2) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання, у разі затримки у виплаті доходу - на дату звернення за призначенням соціальної допомоги;

(підпункт 7.2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.3) середньомісячні доходи громадян, які мають фермерське господарство, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій про обсяги доходів за попередній календарний рік, суми яких поділені на 12 з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;

7.4) розмір середньомісячного доходу громадян, зайнятих на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт, затвердженого Кабінетом Міністрів України, обчислюється виходячи з доходів за попередній повний сезон, поділених на 12 з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;

7.5) доходи від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, ураховуються за нормативами, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади на календарний рік. При цьому доходи від особистого підсобного господарства враховуються як доходи, отримані від земельної ділянки особистого підсобного господарства площею понад 0,06 гектара.

Доходи громадян від земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, яка перебуває в користуванні сільськогосподарських підприємств без оформлення договору оренди, ураховуються за вищезазначеними нормативами.

При здачі земельної частки (паю) в оренду враховується фактично отримана за попередній період сума орендної плати, яка не може бути меншою, ніж визначена договором оренди.

При приєднанні земельних часток (паїв) до земель особистого підсобного господарства з метою одержання сільськогосподарської продукції застосовуються нормативи доходів громадян від особистого підсобного господарства. 

(підпункт 7.5 пункту 7 в редакції наказу
 Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.6) для непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше, або якщо вони залишили роботу у період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, в сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок;

(підпункт 7.6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.7) грошові доходи, визначені пунктом 5 цієї методики, крім премій, щорічних винагород, допомоги на навчання, безпосередньо отриманих особою від підприємства, установи чи організації, суми індексацій грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані;

(підпункт 7.7 пункту 7 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.8) допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи на умовах кредитів, ураховується у місяці, у якому вона отримана;

7.9) суми індексацій грошових доходів населення та компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати враховуються у тому місяці, у якому вони нараховані; 

(підпункт 7.9 пункту 7 в редакції наказу
 Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.10) доходи осіб, які працюють за трудовою угодою у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності враховуються за даними фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи, але в розмірі не менше ніж зазначено в трудовій угоді; 

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.10 згідно з
 наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

7.11) за умови призначення аліментів їх розмір визначається на підставі відомостей підприємств, установ та організацій, які проводять їх нарахування або виплату.

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.11 згідно з
 наказом Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

8. До сукупного доходу сімей (одержувачів) не включаються:

8.1) сплачувані особою аліменти;

8.2) цільова одноразова допомога;

8.3) субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива та адресна соціальна допомога, для призначення та розрахунку якої використовуються відомості про доход;

8.4) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби.

9. Обчислення доходу:

9.1) сукупний дохід одержувачів допомоги включає в себе суму всіх доходів кожної особи, яка враховується при наданні допомоги, що виплачується як у грошовій, так і в натуральній формі, або в іноземній валюті з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;

9.2) сукупний дохід включає в себе як поточні щомісячні доходи в грошовій та натуральній формі осіб, які враховуються при наданні допомоги, так і доходи, які мають нерегулярний характер;

9.3) сукупний доход визначається за даними останніх шести календарних місяців або двох кварталів, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги, якщо інше не передбачене законодавством;

9.4) доходи, крім премій, щорічних винагород, допомоги на навчання, яка безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, сум індексацій грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як середньомісячна величина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які вона нарахована; 

(підпункт 9.4 пункту 9 в редакції наказу
 Мінпраці України, Мінекономіки України,
 Мінфіну України, Держкомстату України
 від 03.04.2000 р. N 74/36/72/102)

9.5)  середньодушовий сукупний дохід обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу всіх осіб, які враховуються при наданні допомоги, на кількість цих осіб.

 

Заступник Міністра 

М. П. Нощенко 

Опрос