Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке ведения сводного электронного реестра владельцев счетов

Национальный банк
Положение, Постановление от 10.06.1999 № 279
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок ведення зведеного електронного реєстру власників рахунків

Постанова Правління Національного банку України
від 10 червня 1999 року N 279

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 1999 р. за N 468/3761 
 
Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 березня 2001 року N 105)

На виконання Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" від 16.12.97 N 725/97-ВР Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення зведеного електронного реєстру власників рахунків (додається).

2. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) - забезпечити впровадження та експлуатацію зведеного електронного реєстру власників рахунків.

3. Комерційним банкам - забезпечити своєчасність та достовірність надання інформації до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена Правління - директора Департаменту інформатизації А. С. Савченка.

 

Голова 

В. А. ЮЩЕНКО 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення зведеного електронного реєстру власників рахунків

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок ведення зведеного електронного реєстру власників рахунків (далі - Положення ) розроблено відповідно до Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" від 16.12.97 N 725/97-ВР.

1.2. Для обліку операцій відкриття (закриття) рахунків клієнтам - юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності та для обліку операцій змін реєстраційних даних усіх видів відкритих рахунків, передбачених Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затверджена постановою Правління Національного банку від 18.12.98 N 527 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259), Національний банк України веде зведений електронний реєстр власників рахунків.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- зведений електронний реєстр власників рахунків (далі - Реєстр) - єдиний програмно-технічний комплекс, який забезпечує отримання від банківських установ відомостей про операції, передбачені в п. 1.2 цього Положення, а також їх накопичення, зберігання, належне використання, захист на усіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, формування квитанцій, виписок, взаємодію з користувачами Реєстру;

- електронні засоби захисту - програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованого доступу та спотворення на етапі передавання цих документів електронною поштою НБУ; 

- адміністратор Реєстру - відповідний підрозділ Національного банку України, який відповідає за належну експлуатацію програмно-технічного комплексу;

- користувач Реєстру - відповідний підрозділ центрального апарату або регіонального управління Національного банку України, який наділений належними правами, програмно-технічними засобами доступу до даних, що зберігаються в Реєстрі, для одержання інформації щодо наявності рахунків окремого клієнта в установах банків або рахунків клієнтів у конкретній банківській установі;

- повідомлення - електронний документ певної структури, який формується і надається банківською установою та містить відомості про операції відкриття, закриття рахунку або про операції зміни реєстраційних даних власника відкритого рахунку;

- квитанція - електронний документ певної структури, що формується програмними засобами Реєстру, надається банківській установі і свідчить про приймання або відмову у прийманні повідомлення до Реєстру;

- виписка - електронний документ певної структури, що формується програмними засобами Реєстру, надається банківській установі та містить інформацію про усі відкриті в банківській установі рахунки, що на даний час існують у Реєстрі;

- заявник - державний орган, який, згідно з чинним законодавством України, має право одержувати витяг з Реєстру;

- запит - письмовий документ визначеної структури, складений заявником, який засвідчує потребу в одержанні витягу з Реєстру;

- витяг - письмовий документ певної структури, що видається на запит заявника і містить інформацію щодо наявності рахунків окремого клієнта в установах банків.

1.4. Функції Реєстру виконують такі структурні підрозділи Національного банку України:

- Центральна розрахункова палата, яка є адміністратором Реєстру, забезпечує експлуатацію програмно-технічних засобів функціонування Реєстру та їх підтримування у робочому стані, формує, за запитами керівництва НБУ, аналітичні та довідкові матеріали, які характеризують динаміку оновлення даних Реєстру;

- Департамент інформатизації, який здійснює розробку програмних засобів функціонування Реєстру, програмних засобів користувачів Реєстру та забезпечення захисту даних Реєстру від несанкціонованого доступу на усіх технологічних ланках;

- Департамент бухгалтерського обліку, який здійснює методичне керівництво розвитком Реєстру, встановлює перелік балансових рахунків, на яких проводиться облік рахунків клієнтів, про відкриття (закриття) чи зміну реєстраційних даних яких банківська установа повинна повідомити НБУ.

2. Порядок надання повідомлень до Реєстру та одержання виписок з Реєстру

2.1. Банківські установи повинні протягом трьох робочих днів з дня виконання операції відкриття, закриття рахунку або операції зміни реєстраційних даних власника відкритого рахунку надіслати повідомлення до Реєстру.

Правила заповнення реквізитів повідомлення та технологія занесення його до Реєстру визначаються Департаментом інформатизації НБУ.

2.2. Для забезпечення конфіденційності інформації усі повідомлення, квитанції та виписки оброблюються електронними засобами захисту інформації, розробленими в НБУ.

2.3. Повідомлення до Реєстру надсилаються банківською установою за допомогою електронної пошти НБУ на адресу адміністратора Реєстру.

У повідомленні мають бути заповнені такі реквізити:

МФО банку, в якому ведеться рахунок;

ідентифікаційний код (номер) клієнта згідно з відповідним державним реєстром;

тип державного реєстру;

тип операції з рахунком;

дата відкриття (закриття) чи зміни реєстраційних даних за рахунком;

номер рахунку клієнта;

ознака рахунку;

валюта рахунку;

ознака клієнта (резидент/нерезидент);

скорочена назва клієнта згідно зі свідоцтвом про реєстрацію;

код області, в якій клієнт зареєстрований як платник податків;

номер податкової адміністрації в області.

2.4. Банківська установа фіксує занесення повідомлення до Реєстру лише у тому разі, якщо банківська установа отримала квитанцію, яка свідчить про приймання повідомлення до Реєстру. Якщо квитанція свідчить про відмову у прийманні повідомлення до Реєстру, то банківська установа має виправити помилки та надіслати повідомлення повторно.

2.5. Квитанція, яка свідчить про відмову у прийманні повідомлення до Реєстру, надається у разі, якщо:

а) не заповнений хоча б один реквізит повідомлення;

б) помилково заповнений хоча б один реквізит повідомлення.

2.6. Банківська установа має відстежувати повноту та ідентичність інформації про відкриті рахунки, що зберігається в Реєстрі та в банківській установі. Для цього банківська установа має періодично, але щонайменше одного разу на квартал, одержувати виписку з Реєстру. Банківська установа, отримавши виписку, повинна протягом трьох робочих днів звірити дані з виписки з даними, що зберігаються в банківській установі та надіслати до Реєстру потрібну коригувальну інформацію.

Технологія одержання виписки з Реєстру визначається Департаментом інформатизації НБУ.

2.7. Інформація в Реєстрі про закритий рахунок зберігається з дати отримання від банківської установи повідомлення про закриття рахунку протягом трьох років.

3. Одержання витягів з Реєстру

3.1. Витяг з Реєстру надається заявнику у випадках, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Заявники для одержання витягу з Реєстру мають надсилати запити до регіональних управлінь НБУ за місцем розташування заявника. Для одержання повних та достовірних даних про наявність рахунків клієнта запит заявника обов'язково має містити інформацію для однозначної ідентифікації клієнта - ідентифікаційний код (номер) клієнта у відповідному реєстрі (Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - ЄДРПОУ або в Державному реєстрі фізичних осіб - ДРФО, або ж у Тимчасовому реєстрі ДПА -ТРДПА).

Витяг із Реєстру надається заявнику протягом 5 робочих днів із дня отримання регіональним управлінням НБУ оформленого належним чином запиту.

3.3. Користувачі Реєстру взаємодіють з Реєстром за допомогою програмно-технічних засобів доступу до даних Реєстру, які розроблені Департаментом інформатизації НБУ. Для забезпечення конфіденційності доступу користувачів до Реєстру використовуються електронні засоби захисту інформації.

4. Відповідальність

4.1. Банківська установа за неподання в установлений термін або за подання у повідомленні недостовірної інформації несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

___________

Опрос