Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения экспертизы оптовых цен на продукцию, закупаемую за счет средств государственного лизингового фонда

Министерство агропромышленного комплекса Украины
Порядок, Приказ от 23.04.1999 № 171
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення експертизи оптових цін на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду

Наказ Міністерства агропромислового комплексу
від 23 квітня 1999 року N 171

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 1999 р. за N 441/3734

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

З метою визначення оптимальних цін на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду, відповідно до Указу Президента України від 21 січня 1998 р. N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1998 р. N 25 "Про порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи оптових цін на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду, що додається.

2. Проведення експертизи оптових цін на сільськогосподарську техніку, що закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду, покласти на Центр "Агропромпраця" Мінагропрому.

3. Центру "Агропромпраця" (Вітвіцький В. В.) планувати і узгоджувати роботу з проведення експертизи цін відповідно до затвердженого у встановленому порядку балансу потреби виробництва вітчизняної техніки, в тому числі виготовленої спільними підприємствами - резидентами України для забезпечення замовлень сільськогосподарських товаровиробників.

4. Управлінню цінової політики і стандартизації (Шаповал Л. Д.), Головному управлінню технічної політики (Даценко М. С.) постійно здійснювати нормативне і методичне забезпечення проведення експертизи оптових цін на продукцію, яка закуповується за рахунок державного лізингового фонду. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Шпака В. Ф.

 

Перший заступник міністра 

Ю. Я. Лузан 

 

1. Порядок 
проведення експертизи оптових цін на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Указу Президента України від 21 січня 1998 р. N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1998 р. N 25 "Про порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки".

1.2. Порядок поширюється на підприємства - виробники сільськогосподарської техніки як вітчизняного виробництва, так і виготовленої спільними підприємствами - резидентами України.

1.3. Основними документами підприємства - виробника на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду для проведення експертизи, є:

пояснювальна записка з обґрунтуванням оптової ціни;

фотографія загального виду виробу, креслення та пронормовані техпроцеси основних вузлів машини;

сертифікат відповідності, зареєстрований в УкрСЕПРО;

технічні умови;

розрахунок економічної ефективності машини, карта технічного рівня і якості (на нову техніку);

калькуляція на проект оптової ціни (додаток 1);

розшифрування накладних витрат:

- кошторис загальногосподарських витрат (додаток 2);

- кошторис загальновиробничих витрат (додаток 3);

- кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування (додаток 4);

розшифрування матеріалів та комплектуючих (додаток 5);

норми витрат матеріалів за окремими деталями з коефіцієнтом використання металу (додаток 6);

розшифрування трудових затрат на виготовлення (додаток 7) (із зазначенням розрядів робіт згідно з ЄТКД та фонду оплати праці з преміями, надбавками і доплатами за шкідливі умови праці);

затверджені підприємством годинні тарифні ставки;

загальна кількість основних вузлів та деталей, в тому числі призначених для зварювання, загальна довжина зварного шва;

форма 4-ПВ, затверджена наказом Мінстату України від 26.09.96 N 283 "Про затвердження річних форм державної статистичної звітності з праці";

порівняльна таблиця цін на нову та аналогічну техніку (додаток 8) (якщо техніка виготовлялась раніше, то подається порівняльна таблиця цін за попередні два роки);

проект річного плану випуску нової продукції;

протокол погодження тимчасової граничної оптової ціни на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду (додаток 9).

1.4. Центр "Агропромпраця" вивчає оптимальність трудомісткості продукції та витрат на оплату праці, розмір накладних витрат, вартість матеріалів та комплектуючих деталей, вузлів, агрегатів власного виробництва та придбаних на інших суміжних підприємствах тощо.

1.5. Встановлення терміну виконання робіт з проведення експертизи цін та оплата їх підприємством-виробником здійснюється відповідно до Нормативів часу на розробку нормативних матеріалів з праці згідно з наказом МінАПК від 24.06.97 N 195 "Про Програму удосконалення нормативної бази з праці в агропромисловому комплексі на 1997 - 2000 роки".

1.6. У результаті проведення експертизи Центр "Агропромпраця" складає довідку-висновок, на підставі якої оформляється і передається в 5-ти примірниках до Украгролізингу протокол погодження тимчасової граничної оптової ціни на продукцію, яка закуповується за рахунок коштів державного лізингового фонду (додаток 9).

 

Начальник управління цінової
політики і стандартизації
 

 
Л. Д. Шаповал
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної та
інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України
 

 
 
 
А. В. Очередько
 

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України
 

 
В. В. Вітвіцький
 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на проект оптової ціни

на __________________________________________________________________________________

(шифр показників, повне найменування продукції (виробу) 

Калькуляційна одиниця ________________________________________________________________

(одиниця виміру)

Шифр
рядка 

Найменування статей калькуляції 

Фактичний
обсяг
1998 року 

Обсяг за
планом
1999 року 

01 

Сировина та матеріали 

  

  

02 

Зворотні відходи (вираховуються) 

  

  

03 

Придбані комплектуючі вироби  

  

  

04 

Паливо й енергія на технологічні цілі 

  

  

05 

Основна заробітна плата робітників 

  

  

06 

Додаткова заробітна плата робітників 

  

  

07 

Відрахування на соціальне страхування 

  

  

08 

Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції 

  

  

09 

Відшкодування (зношення) спеціальних інструментів 

  

  

10 

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування  

  

  

11 

Загальновиробничі витрати 

  

  

12 

Загальногосподарські витрати 

  

  

13 

Втрати внаслідок неминучого технічного браку 

  

  

14 

Інші виробничі витрати 

  

  

15 

Виробнича собівартість 

  

  

16 

Позавиробничі витрати 

  

  

17 

Повна собівартість 

  

  

18 

Прибуток 

  

  

19 

Рівень рентабельності 

  

  

20 

Оптова ціна 

  

  

21 

Оптова ціна з урахуванням позабюджетних відрахувань 

  

  

22 

Податок на додану вартість 

  

  

23 

Відпускна ціна 

  

  

 

Начальник ПЕВ 

_________________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

  

КОШТОРИС
загальногосподарських витрат

Шифр
статей 

Статті витрат 

Одиниця
виміру 

1998 рік 

1999
рік 

план 

фактично 

план 

01 

На обслуговування виробничого процесу 

  

  

  

  

02 

На забезпечення пожежної та сторожової охорони 

  

  

  

  

03 

Поточні - на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення 

  

  

  

  

04 

На службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством 

  

  

  

  

05 

На управління виробництвом 

  

  

  

  

06 

На підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів 

  

  

  

  

07 

На добір робочої сили 

  

  

  

  

08 

На перевезення працівників до місця роботи і назад 

  

  

  

  

09 

На обов'язкове страхування майна підприємства та цивільної відповідальності 

  

  

  

  

10 

На сплату процентів за кредити 

  

  

  

  

11 

На оплату послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ  

  

  

  

  

12 

На утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування 

  

  

  

  

13 

На заробітну плату й авторські винагороди творчих працівників 

  

  

  

  

14 

Амортизаційні відрахування 

  

  

  

  

15 

Податки, збори та інші обов'язкові платежі 

  

  

  

  

16 

На безкоштовно надані комунальні послуги 

  

  

  

  

17 

Інші витрати 

  

  

  

  

18 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

Процент до основної заробітної плати 

  

  

  

  

 

Начальник ПЕВ 

_________________________

(прізвище, ініціали) 

М. П.

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

КОШТОРИС
загальновиробничих витрат

 Шифр
статей 

Статті витрат 

Одиниця
виміру 

1998 рік 

1999
рік 

план 

фактично 

план 

01 

Пов'язані з управлінням виробництвом 

  

  

  

  

02 

Пов'язані з оплатою службових відряджень 

  

  

  

  

03 

Амортизаційні відрахування 

  

  

  

  

04 

Некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва 

  

  

  

  

05 

На обслуговування виробничого процесу 

  

  

  

  

06 

На пожежну та сторожову охорону 

  

  

  

  

07 

Зношення малоцінних і швидкозношуваних предметів 

  

  

  

  

08 

Платежі з обов'язкового страхування 

  

  

  

  

09 

Сума процентів, сплачених за надані в оперативну та фінансову оренду основні фонди 

  

  

  

  

10 

Інші витрати 

  

  

  

  

11 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

Процент до основної заробітної плати 

  

  

  

  

 

Начальник ПЕВ 

_________________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

  

КОШТОРИС
витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Шифр
статей 

Статті витрат 

Одиниця
виміру 

Кількість коштів на рік 

1998 

1999 

планова 

фактична 

планова 

01 

На повне відновлення та капітальний ремонт основних виробничих фондів 

  

  

  

  

02 

На експлуатацію устаткування (технічний огляд) 

  

  

  

  

03 

На проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів 

  

  

  

  

04 

На внутрішньозаводське переміщення вантажів 

  

  

  

  

05 

На зношення малоцінних і швидкозношуваних інструментів та пристроїв (нецільового призначення) 

  

  

  

  

06 

Інші витрати 

  

  

  

  

07 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

Процент до основної заробітної плати 

  

  

  

  

 

Начальник ПЕВ 

_________________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

Розшифрування матеріалів та комплектуючих
на __________________________________

N
з/п 

Назва матеріалів та
комплектуючих 

Одиниця
виміру 

Кількість 

Чиста
вага 

Норма
витрат 

Ціна 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Головний технолог 

______________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

НОРМИ ВИТРАТ
матеріалів за окремими деталями з коефіцієнтом використання металу
на _______________

 N
з/п 

Назва деталі 

Кількість
на виріб 

Чиста
вага 

Держстандарт
на сортамент 

Розмір
заготовки
деталі 

Одиниця
виміру 

Норма
використання 

Чиста
вага на
виріб 

Коефіцієнт
використання
металу 

на
деталь 

на
виріб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Головний технолог 

______________________

(прізвище, ініціали) 

М. П.

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

Розшифрування трудових затрат на виготовлення

_______________________________
(назва продукції)

N
з/п 

Роботи 

Нормо-
години 

Трудомісткість роботи з
виготовлення за нормами, які
враховані при розрахунках ціни 

за видами 

за розрядами 

сума
тарифу 

сума доплат, надбавок
та інших виплат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник ВООП 

______________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

Порівняльна таблиця цін на нову та аналогічну техніку

Найменування
виробу 

Ціна 

Найменування
аналогічного
виробу 

Ціна
за 1999 р. 

1998 р. 

1999 р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник ПЕВ 

______________________

(прізвище, ініціали) 

М. П.

___________________________

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

 

 

ПОГОДЖЕНО

_________________________

(керівник підприємства)

"___" _____________ 1999 р.

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор державного
лізингового підприємства
 
"___" _______________ 1999 р.

М. П. 

М. П. 

ПРОТОКОЛ
погодження тимчасової граничної оптової ціни на продукцію, яка закуповується за рахунок державного лізингового фонду
_________________________

N
з/п 

Найменування
продукції 

Коротка технічна
характеристика продукції 

Перелік технічної
документації 

Оптова ціна
за одиницю
з урахуванням
ПДВ, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заступник директора - начальник Управління
реструктуризації, координації фінансово-
економічної та інвестиційної політики
Держдепартаменту "Украгромаш"
Мінпромполітики України 

Генеральний директор
Центру "Агропромпраця" 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник управління реструктуризації,
координації фінансово-економічної
та інвестиційної політики Держдепартаменту
"Украгромаш" Мінпромполітики України

 
 
 
А. В. Очередько

Генеральний директор Центру
"Агропромпраця" Мінагропрому України

 
В. В. Вітвіцький

Опрос