Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о назначенном авиапредприятии со стороны Украины на эксплуатацию международной воздушной линии

Минтранс
Положение, Приказ от 23.06.1999 № 327
Утратил силу

Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії

Наказ Міністерства транспорту України
від 23 червня 1999 року N 327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 1999 р. за N 440/3733

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 6 травня 2005 року N 170)

На виконання Указу Президента України від 23.11.96 N 1120/96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності цивільної авіації в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, що додається.

2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М. Ю.):

2.1. Подати зазначене Положення у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести вимоги цього Положення до відома експлуатантів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України А. Ф. Демиденка.

 

Міністр 

І.  Данькевич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва

 
В. Загородній

Заступник Міністра закордонних справ України

О. І. Майданник

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії

1. Загальні положення

1.1. Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії (далі - Положення) розроблено на виконання Указу Президента України від 23.11.96 N 1120/96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності цивільної авіації України".

1.2. Це Положення встановлює основні права, обов'язки та відповідальність авіапідприємства незалежно від форм власності, якому надається право (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, що передбачено міжурядовими угодами про повітряне сполучення.

1.3. Положення поширюється на авіапідприємства (авіакомпанії), які отримали право (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.

1.4. Нормативні посилання

У цьому Положенні наведені посилання на такі нормативно-правові акти:

Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, м. Чикаго, 07.12.44 (далі - Конвенція);

Повітряний кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 04.05.93 N 3167-XII);

постанову Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 815 "Питання Державної авіаційної адміністрації";

постанову Кабінету Міністрів України від 16.06.98 N 889 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819"

Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії, яке затверджене наказом Міністерства транспорту України від 28.01.99 N 41 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 лютого 1999 року за N 58/3351;

Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 204 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 9 вересня 1998 року за N 552/2992.

1.5. Визначення

У цьому Положенні терміни мають таке значення:

Експлуатація міжнародних повітряних ліній - здійснення міжнародних перевезень повітряним транспортом на основі виконання регулярних польотів відповідно до міжурядових угод про повітряне сполучення, разом з якими можуть виконуватися додаткові польоти за цими самими маршрутами, які виконуються цим самим експлуатантом.

Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних з суспільними перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одним і тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать і додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим експлуатантом.

Комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти при міжнародних польотах, які надаються двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне сполучення або за іншою письмовою домовленістю на рівні авіаційних властей.

Комерційні домовленості - угода між призначеними авіапідприємствами про надання спільних послуг щодо повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, включаючи агентську угоду.

2. Умови надання авіапідприємству права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії

2.1. Надання авіапідприємству права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії здійснюється Укравіацією згідно з цим Положенням та положеннями відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення або іншої письмової домовленості на рівні авіаційних властей.

2.2. Укравіація надає авіапідприємству право (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії окремо на кожну міжнародну повітряну лінію.

2.3. Для розгляду заяв авіапідприємств щодо надання їм права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії наказом Укравіації створюється постійно діюча комісія з регулювання комерційних прав експлуатантів (надалі - Комісія).

2.4. Із складу Комісії Укравіація призначає голову Комісії, його заступників та відповідального секретаря. За відсутності голови Комісії його права передаються одному із заступників.

2.5. За відсутності члена Комісії до роботи в ній, у відповідності з рішенням голови Комісії та за погодженням з керівником відповідного відділу, може бути тимчасово залучена інша відповідальна посадова особа відділу, із занесенням таких змін у протокол засідання Комісії.

2.6. Рішення приймається абсолютною більшістю голосів на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин складу Комісії та оформлюється у вигляді протоколу, відповідно до якого Укравіація надає авіапідприємству права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.

2.7. Розгляд документів та прийняття рішення щодо надання авіапідприємству права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії здійснюється протягом 30 днів з дня надання авіапідприємством потрібних документів та сплати державного збору згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для надання права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії авіапідприємство подає до Укравіації такі документи:

заяву (на офіційному бланку авіапідприємства за підписом керівника авіапідприємства) на ім'я Голови Укравіації щодо отримання права (призначення) на експлуатацію конкретної міжнародної повітряної лінії (надалі - заява);

відомості про переважне володіння та ефективний контроль;

бізнес-план на експлуатацію міжнародної повітряної лінії;

штурманський розрахунок;

відомості про парк повітряних суден, які виконуватимуть регулярні рейси на міжнародній повітряній лінії (тип, кількість, пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний знаки);

копію сертифіката експлуатанта;

копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден;

копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта перед пасажирами, багажем, вантажем і третіми особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що виділяються для експлуатації на цій міжнародній повітряній лінії. У полісах страхування повинні вказуватися географічні обмеження польотів повітряних суден.

2.9. Під час вивчення документів Комісія може проводити перевірку авіапідприємства з метою підтвердження достовірності наданої інформації. У разі виявлення недостовірної інформації або не належним чином оформлених документів Комісія може прийняти рішення про відхилення заяви авіапідприємства.

2.10. У разі неприйняття Комісією рішення щодо надання права (призначення) авіапідприємству на експлуатацію міжнародної повітряної лінії Комісія може прийняти рішення щодо розгляду заяви авіапідприємства вдруге після надання документів про усунення авіапідприємством недоліків, виявлених під час розгляду Комісією заяви авіапідприємства.

2.11. У разі прийняття Комісією рішення щодо надання права (призначення) авіапідприємству на експлуатацію міжнародної повітряної лінії Укравіація інформує про це авіапідприємство. Після отримання інформації авіапідприємство повинно сплатити державний збір згідно з чинним законодавством України за видачу документів.

2.12. Рішення щодо надання права (призначення) авіапідприємству на експлуатацію міжнародної повітряної лінії приймається Комісією і затверджується Головою Укравіації.

2.13. У разі реорганізації авіапідприємства надання права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії здійснюється згідно з пунктом 2 цього Положення.

2.14. Право (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії може бути анульовано Укравіацією, якщо авіапідприємство:

порушує чинне законодавство України;

експлуатує міжнародну повітряну лінію з порушенням вимог Конвенції;

не дотримується положень відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення під час експлуатації міжнародної повітряної лінії;

якщо переважне володіння та ефективний контроль над авіапідприємством не належить фізичним або юридичним особам України;

не має дійсного сертифіката експлуатанта;

неефективно експлуатує міжнародну повітряну лінію і контролює менше 40 % авіаційних перевезень на цій лінії;

не дотримується затвердженого розкладу руху щодо кількості та регулярності рейсів;

не розпочало регулярні рейси протягом 6 місяців з дати отримання права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії або призупинило регулярні рейси на цій лінії на термін понад 6 місяців.

3. Права та обов'язки

3.1. Призначене авіапідприємство має право:

користуватися комерційними правами, передбаченими відповідною міжурядовою угодою про повітряне сполучення;

експлуатувати міжнародну повітряну лінію згідно з комерційними домовленостями з іншим авіапідприємством чи авіапідприємствами, якщо ці домовленості не суперечать положенням відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення;

рівно та вільно конкурувати при експлуатації міжнародної повітряної лінії;

подавати до Укравіації пропозиції щодо змін у відповідній міжурядовій угоді про повітряне сполучення з метою більш ефективної експлуатації міжнародної повітряної лінії.

3.2. Призначене авіапідприємство зобов'язане:

дотримуватися чинного законодавства України;

дотримуватися чинного законодавства країни, до якої отримано право (призначення) на здійснення регулярних рейсів;

виконувати положення відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення;

погоджувати з авіаційними властями комерційні домовленості, досягнуті з іншими авіапідприємствами щодо експлуатації міжнародної повітряної лінії;

забезпечувати високий рівень безпеки польотів, авіаційної і екологічної безпеки та обслуговування пасажирів;

мати власні дійсні документи (сертифікат експлуатанта, ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, посвідчення про придатність до польотів повітряних суден, поліси з обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта перед пасажирами, багажем, вантажем і третіми особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, перевізну документацію, трилітерний код ІКАО, дволітерний код ІАТА і трьохцифровий код перевізної документації ІАТА);

виконувати регулярні рейси відповідно до затвердженого розкладу руху незалежно від комерційної завантаженості;

подавати авіаційним властям на затвердження розклад руху в термін, установлений відповідною міжурядовою угодою про повітряне сполучення;

погоджувати тарифи з авіаційними властями;

здійснювати продаж авіаційних перевезень самостійно або через агентства з продажу авіаційних перевезень;

надавати статистичну звітність щодо здійснення авіаційних перевезень.

 

Начальник Управління зовнішніх
зв'язків та авіаційних перевезень
 

 
В. П. Шмигун
 

Опрос