Идет загрузка документа (169 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил перевозки почты воздушными судами

Минтранс, Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ, Правила от 08.06.1999 № 105/297
Утратил силу

Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами

 Наказ Державного комітету зв'язку та інформації України,
Міністерства транспорту України
від 8 червня 1999 року N 105/297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 1999 р. за N 435/3728

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 28 листопада 2013 року N 957)

На виконання Закону України "Про зв'язок", з метою визначення порядку перевезення пошти повітряними суднами НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила перевезення пошти повітряними суднами, що додаються.

2. Державному комітету зв'язку та інформатизації України подати зазначені Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Українському державному підприємству поштового зв'язку "Укрпошта" (Мухін В. Г.), Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М. Ю.):

3.1. Забезпечити доведення цих Правил до працівників підпорядкованих структурних підрозділів Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та підприємств і підрозділів Державної авіаційної адміністрації України, які здійснюють перевезення пошти.

3.2. Забезпечити контроль за додержанням вимог зазначених Правил.

4. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила перевозки почты по воздушным линиям Союза ССР" , затверджені наказом Міністерства цивільної авіації та Міністерства зв'язку СРСР від 27.12.82 N 206/457.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України Орленка М. П., заступника Міністра транспорту України Демиденка А. Ф.

 

Голова Державного комітету зв'язку та інформатизації України 

 
О. Б. Шевчук
 

Міністр транспорту України 

І. П. Данькевич 

 

ПРАВИЛА
перевезення пошти повітряними суднами

1. Загальні положення

1.1. Правила перевезення пошти повітряними суднами (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про зв'язок", Повітряного кодексу України, Поштових правил, затверджених наказом Міністерства зв'язку СРСР від 13.03.84 N 93, та нормативних документів Всесвітнього поштового союзу.

1.2. Правила визначають єдиний порядок приймання, здавання та оформлення пошти під час перевезення повітряними суднами в межах України і на міжнародних авіалініях.

1.3. Правила діють на всій території України і є обов'язковими для всіх філіалів Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та їх структурних підрозділів (надалі - підприємства поштового зв'язку), авіатранспортних підприємств незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, які здійснюють перевезення пошти повітряними суднами та мають на це відповідну ліцензію.

1.4. Взаємовідносини між підприємствами поштового зв'язку й авіаційними підприємствами, їх права, обов'язки та відповідальність визначаються цими Правилами, а також укладеними між ними договорами.

1.5. У цих Правилах застосовані терміни та визначення, які наведені в ДСТУ 2623-94 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення; ДСТУ 3228-95 Аеродроми цивільні. Терміни та визначення; ДСТУ 3430-96 Перевезення повітряним транспортом. Терміни та визначення.

1.6. У цих Правилах подані такі скорочення:

ВПС - Всесвітній поштовий союз;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ІАТА - Міжнародна асоціація повітряного транспорту;

МВФ - Міжнародний валютний фонд;

СОП - Служба організації перевезень;

СОПВП - Служба організації перевезень вантажу, пошти.

1.7. Під час розробки цих Правил використані такі нормативно-правові акти:

Документи ВПС: Всесвітня поштова конвенція, Угода про поштові посилки та їх регламенти, Сеул, 1994; Керівництво із забезпечення безпеки поштових операцій у аеропортах, Берн, 05.09.97;

Документи ІКАО: Конвенції про міжнародні перевезення вантажів цивільною авіацією: Токійська - від 14.09.63; Гаазька - від 16.12.60; Монреальська - від 23.09.71; Чиказька - від 05.12.92;

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 7.12.44);

Конвенція щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшавська конвенція, 12.10.29, Гаазький протокол, 28.09.55);

Конвенція щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються особою іншою, ніж договірний перевізник (Гвадалахарська конвенція, 18.09.61);

Закон України "Про зв'язок";

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

Повітряний кодекс України;

Митний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Арбітражний процесуальний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446 "Про затвердження Правил користування послугами поштового зв'язку";

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.95 N 75 "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.95 за N 367/903;

Наказ Міністерства зв'язку СРСР від 13.03.84 N 93 "Поштові правила".

2. Загальний порядок перевезення пошти

2.1. Перевезення пошти повітряними суднами в межах України та на міжнародних авіалініях здійснюється відповідно до планів направлення авіапошти за розкладом руху повітряних суден. Під час розробки планів направлення пошти обираються прямі рейси повітряних суден між пунктами відправлення та призначення.

За відсутності прямих рейсів повітряних суден складається маршрут, за яким кількість транзитних перевантажень пошти мінімальна. При цьому обираються транзитні аеропорти, які забезпечують мінімальний час перевантаження пошти. Транзитні депеші пересилаються разом з вихідними депешами в терміни, обумовлені розкладом руху повітряних суден, що надаються авіапідприємствами (авіакомпаніями).

2.2. Підприємства поштового зв'язку зобов'язані пред'явити, а авіапідприємства - прийняти пошту до повітряного перевезення у терміни, що обумовлюються договором.

2.3. Підприємства поштового зв'язку зобов'язані здавати авіапідприємствам поштові відправлення для перевезення повітряними суднами в межах України, упаковані згідно з вимогами Поштових правил; для перевезення на міжнародних авіалініях - упаковані згідно з вимогами актів Всесвітнього поштового союзу.

2.4. Для пересилання не приймаються відправлення, що не відповідають вимогам, установленим актами ВПС, Поштовими правилами та законодавчими актами країн відправлення і призначення.

Предмети, що заборонені до ввезення в зарубіжні країни, зазначаються у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Предмети, що заборонені до пересилання у внутрішніх поштових відправленнях, визначаються Поштовими правилами.

2.5. Поштові відправлення здаються авіапідприємствам разом з супровідними документами.

2.6. Забороняється підприємствам поштового зв'язку здавати, а авіапідприємствам приймати до повітряного перевезення:

пошту в несправному та пошкодженому стані;

пошту без супровідних документів або за супровідними документами невстановленої форми;

пошту, що не відповідає даним, зазначеним у супровідних документах, або не включену до них.

Забороняється працівникам авіапідприємств уносити будь-які зміни в супровідні документи. Виправлення та зміни в супровідних документах можуть бути внесені тільки працівниками поштового зв'язку, що повинно бути позначено в усіх примірниках, засвідчено особистим підписом працівника поштового зв'язку та відбитком календарного штемпеля підприємства поштового зв'язку.

2.7. Пошта вважається прийнятою до перевезення з моменту, коли працівник авіапідприємства або уповноважена ним особа прийняли пошту від працівника підприємства поштового зв'язку і видали примірник накладної з розпискою, засвідченою особистим штампом працівника авіапідприємства або штампом авіапідприємства в прийманні пошти, із зазначенням словами кількості прийнятих відправлень і речей, дати та часу приймання, посади і прізвища працівника, що прийняв пошту.

2.8. Прийнята до перевезення пошта записується працівниками авіапідприємства в поштово-вантажному маніфесті повітряного судна з указівкою аеропорту призначення, а під час здавання на непрямий рейс - з указівкою аеропорту перевантаження та призначення.

Під час перевезення пошти в контейнерах у поштово-вантажному маніфесті записуються номери контейнерів і їхня маса (брутто).

2.9. Транспортування пошти з підприємств поштового зв'язку, які розташовані на території аеропортів, навантаження у повітряні судна, а також розвантаження пошти з повітряних суден і транспортування у ці підприємства зв'язку виконуються силами і засобами аеропортів на основі їх угод з авіаперевізником.

В аеропортах, де відсутні підприємства поштового зв'язку, пошта завантажується у повітряні судна і розвантажується з них силами і засобами аеропортів, а транспортується від складу аеропорту до підприємств поштового зв'язку та у зворотному напрямку силами і засобами підприємств поштового зв'язку.

У разі відсутності в аеропорту підприємства поштового зв'язку пошта здається представнику підприємства поштового зв'язку та приймається від нього на складі аеропорту. Підприємство поштового зв'язку в таких випадках забезпечує явку своїх представників в аеропорт для приймання (здавання) пошти в терміни, які обумовлені договорами.

На місцевих повітряних лініях у пункті, де є тільки посадковий майданчик або аеропорт без складських приміщень для зберігання вантажів і пошти, пошта доставляється до повітряних суден, а також до підприємств поштового зв'язку з повітряних суден силами і засобами підприємств поштового зв'язку. Порядок приймання та здавання пошти в цих випадках обумовлюється у договорах.

2.10. Місця обміну пошти з повітряними суднами, маршрути, швидкість руху транспорту на території аеропорту визначаються наказом керівника аеропорту, узгодженим з керівником підприємства поштового зв'язку.

2.11. Підходи або під'їзди до місць обміну пошти з повітряними суднами повинні встановлюватися згідно із схемою, затвердженою начальником аеропорту. Працівники поштового зв'язку зобов'язані виконувати вимоги посадових осіб (чергових диспетчерів, керівників польотів) щодо дозволу чи заборони руху людей та транспорту на летовищі (посадковому майданчику).

2.12. Навантаження пошти в повітряне судно здійснюється у зворотній послідовності її розвантаження в пунктах посадки повітряних суден. Пошта для кожного пункту посадки повинна відділятися у повітряному судні сітками або іншими засобами.

2.13. Навантаження пошти в повітряне судно і розвантаження з нього здійснюються працівниками аеропорту в присутності особи, відповідальної за комерційне завантаження з боку авіапідприємства.

2.14. Пошта вважається доставленою до підприємства зв'язку з моменту, коли працівник підприємства поштового зв'язку прийняв пошту від працівника авіапідприємства і видав відповідну розписку. Розписка за фактично прийняту кількість речей видається працівником підприємства поштового зв'язку негайно після отримання пошти.

У разі доставлення пошти з порушенням порядку, встановленого цими Правилами, розписка за фактично прийняту пошту видається працівником поштового зв'язку тільки після складення і підписання сторонами міжвідомчого акта (ф. 52). Порядок оформлення цих порушень викладено в розділі 7.

3. Перевезення пошти на міжнародних авіалініях

3.1. Приймання та відправлення вхідних, вихідних та транзитних депеш з міжнародною поштою, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

3.2. Під час перевезення міжнародної авіапошти використовуються бланки міжнародної поштової документації, які виготовляються французькою мовою з підрядковим перекладом на національну мову адміністрації, яка відправляє пошту. Заповнюються бланки таким чином, щоб текст легко читався.

Усі бланки для пересилання міжнародної пошти, незалежно від країни подання, мають одну й ту саму уніфіковану систему нумерації та ідентифікації, передбачену угодами ВПС.

Перелік бланків та ярликів для пересилання міжнародної пошти наведений у додатку 1.

3.3. Перевезення авіапошти здійснюється в мішках синього кольору або в мішках з широкою синьою смугою.

На мішках повинні бути чітко вказані латинськими літерами установа міжнародного обміну чи країна подання і відмітка "Postes" або будь-яка аналогічна позначка, яка зазначає, що це поштові депеші.

3.4. Мішки повинні бути в справному стані, щоб забезпечити збереження їх вкладення; мати зверху кромку; бути належним чином закриті, опломбовані та забезпечені адресними ярликами CN 35, CN 36, CP 84, CP 85.

Пломби можуть бути виготовлені з легкого металу або пластичного матеріалу. Запакування мішків повинно бути таким, щоб їх неможливо було розкрити, не залишивши сліду порушень. На пломбах повинно бути чітко позначено латинськими літерами найменування установи подання або напис, достатній для визначення цієї установи.

3.5. Відкрито, без запакування в мішки, можуть пересилатися громіздкі, крихкі посилки або ті посилки, характер яких цього вимагає. Для визначення депеші, до якої належать такі посилки, на них повинен наклеюватися ярлик CP 84, CP 85.

3.6. Пакет або мішок з рекомендованими відправленнями чи відправленнями з оголошеною цінністю вкладається в один з мішків з листами або в окремий мішок, до зовнішнього мішка в будь-якому разі повинен прикріплюватися червоний ярлик.

3.7. Мішок або інша ємність з укладенням посилок не повинна перевищувати 32 кілограмів; маса мішка з іншими поштовими відправленнями не повинна перевищувати 30 кілограмів. Маса кожного мішка (ємності), яка становить депешу, зазначається на прикріпленому до мішка (ємності) ярлику.

3.8. Якщо депеша складається з декількох мішків, то під час перевезень вони не повинні відокремлюватись один від одного. Відомості про шлях направлення депеш записуються в накладних здачі CN 38, CN 41, CN 47 і на ярликах CN 35, CN 36, CP 84, CP 85.

3.9. Для авіамішків з письмовою кореспонденцією використовуються ярлики CN 35, для авіамішків з посилками - ярлики СР 84, для наземних мішків з письмовою кореспонденцією, що пересилаються повітряним шляхом (S.A.L.), - ярлики CN 36, для наземних мішків з посилками, що пересилаються повітряним шляхом (S.A.L.), - ярлики CP 85.

Ярлики мішків повинні бути виготовлені з достатньо щільного полотна, пластичного матеріалу, міцного картону, пергаменту або паперу, наклеєного на дощечку, та мати отвір.

Розміри ярликів і їх текст повинні відповідати актам ВПС.

3.10. Ярлики виготовляються таких кольорів:

яскраво-червоного - для мішків з укладенням рекомендованих відправлень, відправлень з оголошеною цінністю та письмових карт;

білого - для мішків з укладенням тільки простих відправлень нижченаведених видів: листи і поштові картки; змішані відправлення (листи, поштові картки, газети і періодичні видання); газети, що подаються у великій кількості;

блакитного - для мішків з укладенням тільки друкованих видань (крім тих, які пересилаються в мішках з білим ярликом), секограм, дрібних пакетів; якщо мішки містять тільки періодичні видання, то на ярлику робиться відмітка "Ecrits periodigues" ("Періодичні видання");

фіолетового - для мішків, які містять тільки прості відправлення у великій кількості;

жовтого - для мішків з укладенням посилок;

зеленого - для мішків з укладенням порожніх мішків, які повертаються до місця подання.

3.11. Інформація, що наведена на ярликах червоного, білого, блакитного, фіолетового і зеленого кольору, ідентична. На ярликах CP 84, CP 85 жовтого кольору додатково зазначаються порядковий номер мішка і кількість посилок, що пересилаються в ньому. Розміри ярлика становлять 148 х 74 мм; при нанесенні на ярлик штрихового кода його розміри - 148 х 90 мм.

3.12. На ярлику мішка, у якому містяться дрібні пакети, повинна бути відмітка "Petits paguets" ("Дрібні пакети").

На ярликах мішків чи пакетів з газетами або періодичними друкованими виданнями повинна бути відмітка "Journaux" або "JX" ("Газети").

3.13. Ярлики посилок з оголошеною цінністю, які пересилаються без ємностей, а також ярлики ємностей з укладенням посилок з оголошеною цінністю повинні бути відмічені літерою "V".

3.14. На ярлику мішка чи ємності, що містить письмову чи посилочну карту, чітко проставляється літера "F".

3.15. Оформлення міжнародної пошти, що пересилається за межі України або надходить в Україну з-за кордону, здійснюється за накладними CN 38, якщо це авіадепеша, чи накладними CN 41, якщо це наземна депеша, яка перевозиться повітряним шляхом (S.A.L.). При формуванні спеціальних депеш для повернення порожніх мішків оформляється накладна CN 47.

3.16. Накладні здавання депеш CN 38, CN 41, CN 47 складаються в п'яти примірниках для кожного аеропорту посадки, в якому здійснюється вивантаження пошти.

Один примірник накладної з розпискою представника авіапідприємства про приймання пошти до перевезення зберігається в підприємстві поштового зв'язку, яке відправило пошту.

Два примірники накладних зберігаються в аеропорту навантаження пошти на повітряне судно.

Два примірники накладних вкладаються в конверт форми CN 45, який передається екіпажу повітряного судна разом з бортовими документами. З прибуттям до аеропорту місця призначення депеш перший примірник накладної з розпискою про одержання депеш залишається в авіакомпанії, яка перевозила депеші, другий примірник направляється з депешами до бюро обміну, якому адресовані накладні здавання CN 38, CN 41, CN 47.

На конвертах форми CN 45 зазначаються такі дані:

найменування установи, яка відправила пошту, установа призначення;

номер рейсу, аеропорт розвантаження чи аеропорт перевантаження (якщо пошта не може бути доставлена в аеропорт призначення даним рейсом);

дата та час відправлення.

3.17. Накладні здачі CN 38, CN 41, CN 47 заповнюються згідно з розміщеним на них друкованим текстом на основі позначень, які містяться на мішкових ярликах або на адресах.

У накладні вносяться такі дані: найменування установи, яка відправляє пошту; найменування установи призначення пошти; дата відправлення; номер авіарейсу; аеропорт призначення; аеропорт перевантаження (якщо пошта не може бути доставлена в аеропорт призначення даним рейсом); дата та номер депеші; установа подання депеш; установа призначення депеш; загальна кількість і загальна маса мішків кожної депеші за категоріями пошти та депеші з порожніми мішками; підпис особи, яка склала накладну, і відбиток календарного штемпеля установи, яка відправляє пошту; підпис представника авіапідприємства, який здійснив приймання пошти до перевезення; підпис працівника і календарний штемпель установи обміну місця призначення пошти.

3.18. У накладній кількість і маса мішків, які мають червоні ярлики, повинні зазначатися окремо; вони позначаються великою літерою "R" у графі "Примітка".

3.19. Маса мішків або інших ємностей, які містять авіапосилки з оголошеною цінністю, зазначається окремо у накладній CN 38. Крім того, напроти цієї вказівки, у графі "Примітки", вноситься літера "V".

3.20. Підготовлені до відправлення депеші і накладні здавання CN 38, CN 41, CN 47 приписуються до рейсових накладних (ф. 16б). Рейсова накладна (ф. 16б) складається у трьох примірниках на підставі підсумкових даних накладних CN 38, CN 41, CN 47 окремо для кожного аеропорту розвантаження пошти.

3.21. Дані накладних (ф. 16б) про масу і кількість місць пошти, у тому числі й транзитної пошти, авіаперевізник вписує у вантажний маніфест і зведену відомість навантаження повітряного судна, а накладну після завантаження пошти передають в обліковий сектор.

3.22. Приймання депеш з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. і порожніми мішками від відповідних служб аеропорту здійснюється за накладними CN 38, CN 41, CN 46, CN 47, які пред'являються у двох примірниках. Перший примірник накладної разом з поштою передається працівнику підприємства поштового зв'язку, другий - з розпискою за одержану пошту повертається відповідній службі аеропорту.

3.23. Приймаючи мішки з ярликами яскраво-червоного і жовтого кольору, працівник поштового зв'язку звіряє дані ярликів CN 35, CN 36 за кількістю мішків та їх масою з записами в накладних CN 38, CN 41, водночас перевіряє справність оболонки мішків, цілість пломб, перев'язі, а за адресними ярликами - найменування установи призначення пошти.

Мішки з білими, блакитними, фіолетовими і зеленими ярликами приймаються загальним рахунком з оглядом зовнішнього стану та адресування. Перевірка кількості цих мішків з записом у накладних CN 38, CN 41, CN 47 здійснюється після закінчення приймання пошти.

3.24. У разі одержання від авіаперевізника пошкодженої пошти (мішків з пошкодженою оболонкою, перев'яззю, пломбою або коли перев'язь легко знімається) цей факт повинен бути підтверджений підписом представника транспортної авіакомпанії на накладних здавання CN 38, CN 41, CN 47.

Відповідна служба аеропорту передає пошкоджену пошту підприємству поштового зв'язку з відповідною відміткою в накладних CN 38, CN 41, CN 47, що засвідчується підписами представника наземної служби аеропорту та авіакомпанії, яка перевозила пошту.

Мішки переважуються, звіряється фактична маса з масою, зазначеною на адресних ярликах і в накладних здавання CN 38, CN 41, CN 47, при умові поіменної приписки мішків.

Для перевірки вкладення мішки розпаковуються працівниками підприємства поштового зв'язку разом з представниками митниці, а при потребі - і представниками аеропорту та авіакомпанії.

У разі потреби оболонка розкритого мішка разом з укладенням, пломбою, ярликом, перев'яззю запаковується в справний мішок, на ярлик якого переносяться адресні дані з початкового ярлика, мішок відправляється за призначенням.

3.25. Якщо депеша надходить в аеропорт призначення (або проміжний) без супровідних накладних CN 38, CN 41, то на підставі ярликів CN 35, CN 36, CP 84, CP 85 складають замінну накладну CN 46. Замінна накладна повинна бути підписана представником авіакомпанії, від якої одержана депеша. Оформлюють замінну накладну відповідно до тексту бланка CN 46 у трьох примірниках.

Установа, яка одержує депешу, повинна прийняти замінну накладну CN 46. Про відсутність оригіналу супровідної накладної повідомляється установа подачі депеші перевірочним повідомленням CN 43 з додатком двох копій замінної накладної здавання CN 46.

3.26. Будь-яка транзитна установа або установа призначення депеш, яка виявляє помилки в накладних CN 38, CN 41, CN 47, повинна виправити ці помилки та повідомити про них перевірочним повідомленням CN 43 останній установі відправлення депеш, а також установі, яка запакувала депеші. Інформацію про помилки можна повідомляти, використовуючи електронну пошту чи будь-який інший відповідний засіб електрозв'язку.

3.27. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. та порожніми мішками приймаються підприємствами поштового зв'язку в порядку, зазначеному в пунктах 3.22 - 3.26. 

Під час відправлення транзитних депеш підприємство поштового зв'язку повинно скласти накладні CN 38, CN 41, CN 47 на весь маршрут проходження пошти.

3.28. Транзитні депеші з міжнародною авіапоштою, поштою S.A.L. після одержання дозволу митниці на їх пересилання через територію України відправляються згідно з планом направлення транзитних депеш.

4. Перевезення пошти на авіалініях у межах України

4.1. Для перевезення пошти повітряними суднами підприємства зв'язку зобов'язані здавати авіапідприємствам поштові відправлення, що запаковані в справні, міцні стандартні мішки з брезентових, лляних або синтетичних матеріалів. Мішки для страхових поштових відправлень повинні мати окантовку.

4.2. Відкрито, без запакування в мішки, пересилаються великогабаритні посилки; посилки з позначкою "Обережно"; посилки зі свіжими фруктами, овочами та розсадою, з живими бджолами, з кіноплівками.

Періодичні друковані видання приймаються до відправлення повітряними суднами в закритій упаковці.

Авіапосилки приймаються від підприємств поштового зв'язку упакованими відповідно до вимог Поштових правил.

4.3. До мішків, які відправляються повітряними суднами, прикріплюються адресні ярлики (ф. 14), які виготовлені з достатньо щільного полотна, пластичного матеріалу, міцного картону, пергаменту або паперу, наклеєного на дощечку, та мати отвір. На адресних ярликах (ф. 14) зазначаються:

категорія або вид поштових відправлень, які пересилаються у мішках ("експрес", урядова, міжнародна, страхова тощо);

найменування підприємства зв'язку, де запаковано мішок;

місце відправлення;

місце призначення;

номер і маса мішка.

Ярлик підписується двома працівниками, які запаковували мішок, підпис засвідчується відбитком календарного штемпеля підприємства зв'язку.

4.4. Адресні ярлики (ф. 14) розрізняються за кольором позначальної смуги по діагоналі:

для мішків з "експрес", урядовою, міжнародною та страховою поштою - смуга червоного кольору;

для мішків з кореспонденцією та періодичними друкованими виданнями - смуга синього кольору.

Забороняються здавання та приймання до перевезення пошти, якщо відсутній адресний ярлик або не чітко зазначено найменування аеропорту призначення.

4.5. Авіапосилки, що пересилаються у відкритому вигляді повітряними суднами, які мають згідно з розкладом більш ніж одну посадку, на підприємстві поштового зв'язку здавання посилок на повітряні судна підлягають маркуванню.

Посилки підлягають маркуванню у такому порядку: на лівий бік посилки наклеюється маркувальний ярлик розміром 10 х 5 см з написом червоного кольору: "Здати у..... ." (вказується назва аеропорту місця призначення або перевантаження у залежності від того, до якого пункту оформлено документами перевезення). Напис повинен бути чіткий і великими літерами.

У пунктах перевантаження авіапосилок з одного рейсу на інший підприємства поштового зв'язку виконують перемаркування посилок шляхом перекреслювання попереднього ярлика та наклеювання нового із зазначенням аеропорту - пункту здавання посилок.

Авіапосилки, що пересилаються прямими рейсами повітряних суден (без посадок на шляху прямування), не підлягають маркуванню.

4.6. Здавання пошти для перевезення повітряними суднами здійснюється на підставі супровідних документів (накладних), які оформлюються відповідно до вимог Поштових правил:

окремі накладні (ф. 16а) у двох примірниках на поштові відправлення і речі та переліки (ф. 35) у двох примірниках на періодичні друковані видання;

загальні накладні (ф. 16а) у трьох примірниках на пошту, що відправляється у кожний проміжний та кінцевий пункти посадки повітряного судна;

рейсові накладні (ф. 16б) у двох примірниках на всю пошту, яка здається для відправлення на кожний рейс повітряного судна.

Накладні заповнюються і підписуються працівниками підприємства поштового зв'язку, відповідальними за відправлення пошти, підпис засвідчується відбитком календарного штемпеля підприємства поштового зв'язку.

4.7. На мішки з поштою "експрес", урядовими, міжнародними та страховими відправленнями і на посилки з позначкою "Обережно" та високоцінні посилки складається окрема накладна на кожний пункт посадки повітряного судна незалежно від кількості місць цієї пошти. У верхньому правому куті цієї накладної штампом або від руки робиться позначка "Страхова".

Окремі накладні складаються також на групи мішків з урядовими, міжнародними, страховими відправленнями, мішків з кореспонденцією, на групи високоцінних посилок, з відміткою "Обережно" та на інші посилки.

На періодичні друковані видання окремі накладні не складаються. Вони відправляються при переліках (ф. 35), одержаних з експедиційних підприємств зв'язку.

4.8. До загальної накладної (ф. 16а) приписуються окремі накладні і переліки (ф. 35) на адресу підприємств поштового зв'язку пунктів посадки повітряного судна.

До цієї самої накладної приписуються поштові речі і відправлення (крім "експрес", урядових, міжнародних, страхових мішків, посилок з позначкою "Обережно"), що не включені в окремі накладні.

Загальні накладні складаються у трьох примірниках, перший і другий з них прямують разом з поштою до аеропорту призначення, де перший примірник накладної передається працівнику поштового зв'язку разом з поштою, а другий примірник накладної з розпискою працівника поштового зв'язку в отриманні пошти залишається в аеропорту призначення. Третій примірник накладної залишається у підприємстві поштового зв'язку, яке здало пошту.

4.9. У рейсову накладну (ф. 16б) включаються загальні накладні. У рейсовій накладній послідовно зазначаються пункти посадок повітряного судна, куди направляється пошта, її кількість за видами, а також загальна кількість і маса пошти до кожного пункту посадки, а при відправленні пошти в контейнерах зазначаються номери контейнерів, їхня кількість, маса пошти "нетто" і загальна вага контейнерів "брутто".

Працівник підприємства поштового зв'язку своєчасно уточнює в авіапідприємстві бортовий номер повітряного судна, що зазначається на рейсовій накладній.

4.10. На кожний пункт посадки повітряного судна повинна складатися одна загальна накладна, а на кожний рейс - одна рейсова накладна.

На окремих місцевих авіалініях за домовленістю підприємств поштового зв'язку з авіапідприємством кількість накладних може бути скорочена:

на авіалініях з одним пунктом посадки повітряного судна і на авіалініях, де пошта здається безпосередньо члену екіпажу (пілоту, особі, відповідальній за комерційне завантаження з боку авіапідприємства), рейсова накладна може не складатися. У цьому разі загальна накладна складається у чотирьох примірниках;

під час відправлення в пункт посадки повітряного судна невеликої кількості пошти, з якої не можуть бути складені групи на кожний вид поштових відправлень (речей), окремі накладні можуть не складатися. Уся пошта, за винятком мішків з "експрес", урядовою, міжнародною, страховою поштою, посилок з позначкою "Обережно" та високоцінних посилок, записується безпосередньо в загальну накладну.

4.11. Супровідні документи на пошту (два примірники загальної накладної разом з першими примірниками приписаних до неї окремих накладних і переліків) вкладаються у спеціальні конверти окремо для кожного пункту посадки повітряного судна. Окремі накладні на страхову пошту вкладаються у конверт над загальною накладною. На конверті з лівого боку зазначаються: найменування аеропорту пункту призначення пошти; номер авіарейсу і бортовий номер повітряного судна; найменування підприємства поштового зв'язку, що відправляло пошту; кількість накладних і переліків, укладених у конверт. На правому боці конверта зазначаються: кількість поштових речей і відправлень (за видами), підсумок і загальна маса пошти.

Відомості, зазначені на конверті, підписуються працівником поштового зв'язку і засвідчуються відбитком календарного штемпеля.

Конверт із супровідними документами на пошту направляється разом з поштою до аеропорту призначення, де перший примірник загальної накладної передається працівнику поштового зв'язку разом з поштою, а другий примірник з розпискою працівника поштового зв'язку в отриманні пошти залишається в аеропорту призначення.

Відповідальність за повне і правильне вкладення в конверт загальних і окремих накладних покладається на підприємство поштового зв'язку, що відправляє пошту, а за схоронність при транспортуванні і здавання конверта з документами в пункті призначення - на авіапідприємство.

4.12. Підготовлену до відправлення пошту разом з рейсовою накладною і конвертом із загальними і окремими накладними працівник поштового зв'язку здає працівнику авіапідприємства, уповноваженому на приймання пошти.

Мішки з "експрес", урядовою, міжнародною, страховою поштою і посилки з позначкою "Обережно" та "Високоцінні" здаються і приймаються як працівниками авіапідприємств, так і працівниками підприємств поштового зв'язку групою окремо від іншої пошти з поіменною перевіркою (відповідності номерів мішків до номерів, зазначених у накладних), а також оглядом зовнішнього стану (міцності і справності упаковки, цілості печаток, пломб і перев'язі).

Решта пошти (мішки з кореспонденцією, періодичними виданнями, авіапосилки) приймається і здається рахуванням місць за кількістю та видами, з переглядом справності упаковки і перев'язі.

Працівник поштового зв'язку зобов'язаний отримати розписку за здану пошту на другому примірнику рейсової накладної, де словами зазначається кількість прийнятих речей, дата і час приймання, посада і прізвище працівника, що прийняв пошту. Розписка засвідчується особистим штампом працівника авіапідприємства або штампом авіапідприємства.

Копія рейсової накладної з розпискою працівника авіапідприємства залишається на підприємстві поштового зв'язку, а перший примірник з відміткою авіапідприємства про відправлення пошти зберігається в аеропорту відправлення.

4.13. На місцевих авіалініях особа, відповідальна за комерційне завантаження з боку авіапідприємства, приймає (здає) пошту від працівника підприємства поштового зв'язку безпосередньо біля повітряного судна. Розписка працівника авіапідприємства за прийняту пошту може бути проставлена на третьому примірнику загальної накладної (ф. 16а), у порядку, передбаченому пунктом 4.10.

Поштові відправлення і речі, що доставлені до повітряного судна без належного маркування, з пошкодженою упаковкою, порушеними печатками (пломбами), обірваним перев'язом, член екіпажу (особа, відповідальна за завантаження з боку авіапідприємства) до перевезення не приймає, про що робиться відповідна відмітка в накладних (ф. 16а) і поштово-вантажному маніфесті. Запис засвідчується підписами працівника підприємства зв'язку і особи, відповідальної за комерційне завантаження з боку авіапідприємства.

Працівник поштового зв'язку, що приймає пошту від працівника авіапідприємства, ставить підпис на другому примірнику загальної накладної із зазначенням словами кількості прийнятих поштових відправлень і речей, підпис засвідчується відбитком календарного штемпеля підприємства поштового зв'язку, примірник загальної накладної повертається працівнику авіапідприємства.

4.14. Пошта, що не була здана в пункті призначення з вини авіапідприємства, досилається за призначенням першим повітряним судном, що відлітає, з оформленням на неї виділених документів. Така пошта досилається за рахунок авіапідприємства, з вини якого трапилося порушення у доставленні пошти. У рейсовій (загальній) накладній робиться позначка: "Пошта провезена. Досилається безплатно".

За відсутності в найближчий час рейсу повітряного судна зазначена пошта, що перевозиться у межах України, за узгодженням з підприємством зв'язку, може бути відправлена в пункти призначення залізничним або іншим видом транспорту за рахунок авіапідприємства, з вини якого трапилося порушення.

5. Перевезення пошти в контейнерах

5.1. Перевезення пошти може бути організовано в стандартних контейнерах авіаційних підприємств або контейнерах підприємств поштового зв'язку.

5.2. Перевезення пошти в контейнерах авіапідприємства може здійснюватися під пломбою підприємства поштового зв'язку. У цьому разі завантаження і розвантаження поштових відправлень з контейнерів, складання накладних, адресних ярликів, опломбування (опечатування) контейнерів здійснюються підприємством поштового зв'язку.

5.3. Під час перевезення пошти в контейнерах авіапідприємства під пломбою авіапідприємства завантаження і розвантаження поштових відправлень і речей з контейнера, складання адресних ярликів, опломбування (опечатування) здійснюються авіапідприємством. Приймання та здавання поштових відправлень відбуваються загальним порядком.

5.4. На кожний пункт посадки повітряного судна пошта повинна завантажуватися в окремий контейнер. Супровідні документи на пошту в окремому пакеті вкладаються в контейнер і прямують з поштою до пункту призначення.

5.5. На контейнер з поштою оформляється ярлик, у якому зазначаються:

номер контейнера;

найменування аеропорту і підприємства поштового зв'язку місця відправлення;

найменування аеропорту і підприємства поштового зв'язку місця призначення;

кількість місць пошти;

маса пошти (нетто);

маса контейнера з поштою (брутто);

індекс пломби цифровий або літерний.

Ярлик вкладається у кишеню контейнера для документації і прямує з контейнером до аеропорту призначення.

5.6. Підприємство поштового зв'язку і авіапідприємство погоджують графіки завантаження пошти в контейнери і доставляння контейнерів з повітряних суден, що надійшли, до підприємства поштового зв'язку. Транспортування контейнерів від підприємств зв'язку при аеропортах до повітряних суден і назад здійснюється силами і засобами авіапідприємств або аеропорту.

5.7. Під час перевезення пошти в контейнерах під пломбою підприємства поштового зв'язку приймання та здача контейнерів відбуваються за їх кількістю з перевіркою справності, наявності і схоронності пломб (печаток) та перевіркою відповідності номерів контейнерів і пломб із записами в супровідних документах.

Відповідальність за вірогідність відомостей, внесених у супровідні документи, несе підприємство поштового зв'язку. Авіапідприємству надається право перевіряти ці відомості. Розкриття контейнерів для перевірки повинно здійснюватися в присутності працівників поштового зв'язку і оформлюватися міжвідомчим актом.

5.8. Під час перевезення контейнерів з поштою повітряними суднами авіапідприємство несе відповідальність за цілість пломби (печатки) підприємства поштового зв'язку. Якщо контейнер надійшов без пломби або з порушеною пломбою (печаткою), то працівник авіапідприємства зобов'язаний в присутності працівників підприємства зв'язку перевірити відповідність пошти, що надійшла, відомостям, зазначеним у супровідних документах, стан упаковки поштових відправлень та оформити міжвідомчий акт.

У разі втрати, нестачі, псування або пошкодження пошти, що надійшла в справному контейнері без порушень пломб (печаток) підприємства поштового зв'язку, авіапідприємство відповідальності не несе.

6. Спеціальні види пакування

6.1. Для забезпечення безпеки та схоронності відправлень під час перевезення відповідно до вимог актів ВПС та технічних інструкцій ІКАО деякі предмети та речовини потребують спеціальних видів пакування.

6.2. Під час пакування дорогоцінних металів використовуються міцні металеві скриньки або дерев'яні скриньки зі стінками завтовшки не менш 1 см. Упаковка може також складатися з двох мішків без швів, що утворюють подвійну упаковку. Під час використання скриньок з фанери (завтовшки не менш 5 мм) вони повинні мати залізне окантування.

6.3. Скляні або інші крихкі речі повинні бути запаковані в міцну скриньку, заповнену відповідним захисним матеріалом, що унеможливлює тертя або удари під час перевезення, на оболонці скриньки та супровідних документах робиться позначка "Обережно".

6.4. Рідини та речовини, що легко переходять у рідинний стан, повинні вміщуватися в герметичні посудини, що закупорюються. Кожна посудина повинна вкладатися в спеціальну міцну скриньку, що наповнюється відповідним захисним матеріалом у кількості, достатній для вбирання рідини в разі пошкодження посудини.

6.5. Жирні речовини, що важко переходять у стан рідини, такі як мазі, м'яке мило, смола та ін., повинні запаковуватися в закриті ємності (полотняний мішок, пластичний матеріал та ін.), що вкладається у скриньку з достатньо міцного матеріалу, щоб не допустити витоку вмісту.

6.6. Сухі порошки, що фарбують, такі як аніліновий барвник та ін., допускаються до пересилання тільки в герметично закритих скриньках з металу, що вміщуються, у свою чергу, у міцні скриньки з відповідним захисним матеріалом між обома упаковками.

6.7. Сухі порошки, що не фарбують, повинні вміщуватися в міцні ємності (скриньку, мішок); ці ємності повинні також вміщуватися в скриньку з міцного матеріалу.

6.8. Живі бджоли повинні вміщуватися в спеціальні скриньки або коробки, конструкція яких запобігає їх пошкодженню або втраті. До кожної посилки з бджолами відправник повинен додати ветеринарне свідоцтво, видане ветінспекцією. На оболонці скриньки, а також на її супровідній адресі повинен бути ярлик з чітким написом "Animaux vivants" ("Живі тварини").

7. Порядок оформлення актів

7.1. Усі випадки порушення цих Правил і укладених на їх основі договорів про перевезення пошти повітряними суднами оформляються міжвідомчим актом (ф. 52), який складається відразу з прийманням - здаванням пошти.

Факти, що викладені в акті, підлягають обов'язковій перевірці тією стороною, з вини якої відбулися порушення цих Правил або договору. Кожна із сторін зобов'язана сприяти іншій стороні в перевірці фактів порушень (давати потрібні відомості, надавати для ознайомлення документи та ін.).

Сторона, що проводила перевірку міжвідомчого акта, зобов'язана повідомляти іншій стороні про її результати.

Акт є підставою для встановлення суми штрафу або відшкодування матеріальних збитків.

7.2. Міжвідомчі акти складаються для засвідчення таких обставин:

невиконання сторонами встановлених гарантованих норм завантаження повітряних суден;

затримки підприємством поштового зв'язку видачі пошти в терміни, обумовлені договором, для завантаження повітряного судна;

відміни авіарейсу або затримки вильоту повітряних суден з початкових пунктів, припинення початого рейсу, тривалих затримок та вимушених посадок на шляху, що викликають уповільнення просування пошти. У цьому разі по одному примірнику міжвідомчого акта направляється до підприємства поштового зв'язку та авіапідприємства місця відправлення пошти для врахування при розрахунках за перевезення пошти;

виявлення нестачі поштового відправлення або речі під час приймання пошти, що надійшла з повітряними суднами;

пошкодження або несправності упаковки поштового відправлення;

отримання пошти без супровідних документів або документів без пошти;

підтвердження факту засилання пошти не за місцем призначення;

невідповідності фактичної маси пошти і маси, зазначеної в супровідних документах на пошту. У цьому разі акт є підставою для розрахунків за фактично відправлену пошту.

7.3. Міжвідомчий акт складається у чотирьох примірниках: два примірники - для підприємства поштового зв'язку, два - для авіапідприємства. Усі примірники акта підписуються, засвідчуються сторонами і мають рівну юридичну силу. В акті повинні бути зазначені дата і час його складання, а також відомості, які свідчать про порушення договору про перевезення пошти.

Акт підписується уповноваженими працівниками підприємства поштового зв'язку і авіапідприємства, посади яких визначені в договорах, засвідчується відбитком календарного штемпеля та особистим штампом працівника аеропорту (штампом служби перевезень аеропорту).

Уповноважений працівник авіапідприємства або підприємства поштового зв'язку, який не погоджується із змістом акта, зобов'язаний підписати міжвідомчий акт з застереженням про незгоду.

Акти передаються сторонами негайно після підписання.

7.4. Під час підписання міжвідомчого акта із застереженням начальник авіапідприємства і начальник підприємства поштового зв'язку повинні розглянути розбіжності, що виникли, і прийняти рішення.

7.5. Міжвідомчий акт затверджується начальником авіапідприємства та начальником підприємства поштового зв'язку і повинен бути засвідчений печатками підприємства поштового зв'язку й авіапідприємства.

7.6. Начальник підприємства поштового зв'язку або авіапідприємства, який відмовився затвердити міжвідомчий акт, зобов'язаний в п'ятиденний термін з дня складання акта передати іншій стороні письмове заперечення.

7.7. Міжвідомчий акт, що не затверджений однією із сторін протягом десяти днів з дня його складання, вважається спірним. По одному примірнику спірного акта направляється сторонами в свої вищі організації для прийняття погодженого рішення. Водночас висувається претензія з додатком іншого примірника акта в порядку, передбаченому в розділі 11.

7.8. Під час отримання пошти без супровідних документів, крім міжвідомчого акта, складаються поштові накладні в трьох примірниках з позначкою на них "Пошта отримана без документів, складено акт".

Перші примірники накладної та акта залишаються на підприємстві поштового зв'язку, що отримало пошту, другий примірник накладної з розпискою працівника поштового зв'язку і два примірники акта видаються представнику авіапідприємства (члену екіпажу), третій примірник накладної і один примірник акта направляються підприємству поштового зв'язку, що відправило пошту. При отриманні без супровідних документів "експрес", урядової, міжнародної і страхової пошти акт складається у п'яти примірниках, один з яких використовується для подання санкцій.

Підприємство поштового зв'язку, що склало акт, негайно направляє до підприємства поштового зв'язку пункту завантаження повітряного судна термінове повідомлення, в якому зазначається кількість отриманих без документів посилок і мішків за видами пошти.

7.9. Відомчий акт (ф. 51) складається додатково до міжвідомчого акта або у випадках виявлення порушень Поштових правил для засвідчення таких обставин:

неодержання приписаних до накладних речей і поштових відправлень або одержання замість приписаних до накладних речей і поштових відправлень інших речей і поштових відправлень, не зазначених у накладних;

відсутності супровідних документів у закритих речах і постпакетах;

недостачі вкладення в закритих речах, постпакетах;

невідповідності маси посилки, відправлень з оголошеною цінністю, дрібного пакета, міжнародного мішка, виправлення маси на оболонці посилки і супровідній адресі;

розкриття і перепакування транзитних речей, посилок;

виявлення дефектного поштового відправлення;

надходження незапечатаних, незапломбованих мішків (крім порожніх) або з зіпсованим пристроєм, що зачиняється;

одержання порожніх мішків (у рахунок погашення боргу), які не відповідають технічним вимогам (брудні, подерті, неокантовані, без трафаретних написів).

7.10. В акті (ф. 51) вказуються дата, час і місце його складання, з якого підприємства і з якими документами одержано (не одержано) поштове відправлення, його вид, номер, сума цінності, найменування підприємств поштового зв'язку місця приймання і призначення, маса і дата подання відправлення, адреса і найменування відправника та одержувача, виявлені порушення.

Вказується кількість примірників акта й куди він надісланий.

7.11. Акт складається у трьох примірниках за підписами працівників, які брали участь у перевірці поштового відправлення (пошти), та засвідчується відбитком календарного штемпеля.

Перший примірник акта відсилається разом з поштовим відправленням, другий примірник (при потребі) передається авіаперевізнику, третій додається до документів підприємства поштового зв'язку.

Під час розкриття поштового відправлення акт складається у чотирьох примірниках. Четвертий примірник надсилається разом з першим для видачі адресату поштового відправлення.

На супровідних документах, з якими були одержані поштові відправлення з порушенням, робиться позначка про складання акта.

7.12. У разі пошкодження пошти при перевезенні або несправності упаковки поштового відправлення, депеші, мішка під час складання акта (ф. 51) докладно характеризується зовнішній стан поштового відправлення (речі), зазначається маса відправлення за документами і фактична, внутрішній вміст (окремо перераховується кожний предмет, його стан, маса, а також загальна маса вкладення мішка, речі, маса тари тощо).

Після оформлення акта (ф. 51) оболонка розкритого мішка разом з вкладенням, пломбою, адресним ярликом, перев'яззю запаковується в справний мішок, на ярлик якого переносяться адресні дані з початкового ярлика.

Перший примірник акта вкладається у перезапакований мішок, а під час відкритого пересилання поштового відправлення направляється з документами, до яких приписано дане поштове відправлення.

Другий примірник акта передається авіаперевізнику, третій додається до документів підприємства поштового зв'язку.

7.13. Під час виявлення невідповідності пошти, що одержана загальним рахунком за кількістю місць, супровідним документам (заміна одного мішка іншим або однієї посилки іншою) підприємство поштового зв'язку, після поіменної перевірки пошти, складає акт (ф. 51) і в місячний термін проводить з авіапідприємством перевірку. У разі встановлення вини авіапідприємства за місцем, де складено акт (ф. 51), додатково складається міжвідомчий акт. 

8. Забезпечення безпеки пошти в аеропорту

8.1. Забезпечення безпеки поштових відправлень на території аеропорту покладається на адміністрацію аеропорту.

8.2. Контроль на безпеку поштових відправлень здійснюється працівниками служби авіаційної безпеки у відповідно обладнаних приміщеннях (боксах), а в окремих випадках безпосередньо перед завантаженням на борт повітряного судна. Технологічним процесом контролю передбачається застосування стаціонарних та портативних технічних засобів (СТЗБ), а також використання службових собак, тренованих на знаходження небезпечних речовин.

8.3. Поштові відправлення, що не відповідають даним супровідних документів або оформлені з порушенням Поштових правил та міжнародних вимог, вважаються такими, що становлять підвищене джерело небезпеки і підлягають всебічному контролю на безпеку із застосуванням технічних засобів і візуального перегляду.

Обов'язковій перевірці підлягають поштові відправлення з порушеною упаковкою та ті, що мають нестандартну упаковку. У зазначених випадках контроль на безпеку здійснюється в присутності працівника служби поштової безпеки.

8.4. У разі виявлення у поштових відправленнях зброї, вибухівки, боєприпасів, інших небезпечних предметів та речовин партії (місця) пошти затримуються і не допускаються до перевезення та завантаження на борт повітряного судна, а зберігаються під охороною в приміщеннях аеропорту до вирішення питання щодо них відповідними правоохоронними органами.

8.5. Адміністрація аеропорту забезпечує охорону та контроль за доступом у зону злітно-посадкової смуги та територію аеропорту відповідно до встановлених вимог.

8.6. Під час виявлення у незвичних місцях території аеропорту поштових мішків (поштових відправлень), розкритих або пошкоджених, вони повинні бути негайно доставлені в підприємство поштового зв'язку для їх ідентифікації та розслідування причин їх виявлення. При цьому складається міжвідомчий акт та акт (ф. 51) із зазначенням місця, дати та часу їх знайдення. Акт підписується працівниками аеропорту та підприємства поштового зв'язку.

8.7. Адміністрації аеропортів і авіакомпаній зобов'язані вести суворий облік працівників, які брали участь у завантаженні, розвантаженні та перевезенні поштових відправлень у кожну зміну.

8.8. Працівники служби поштової безпеки можуть перебувати на летовищі (посадковому майданчику) біля повітряних суден за узгодженням з службою авіаційної безпеки (САБ) аеропорту у таких випадках:

під час обміну пошти безпосередньо з екіпажем;

під час здійснення контролю за завантаженням та розвантаженням пошти.

8.9. Під час транспортування пошти від підприємства поштового зв'язку при аеропорту до повітряного судна і назад, з метою забезпечення схоронності та захисту від впливу несприятливих погодних умов пошта повинна бути щільно укладена в кузов автомобіля або візка.

Кузов автомобіля повинен закриватися на замок. Під час використання автомобіля з відкритим кузовом або візків пошта повинна бути закрита брезентом.

8.10. Під час транспортування пошти для завантаження на різні рейси повітряних суден одним транспортним засобом, для запобігання випадків засилання пошту слід відокремлювати в кузові автомобіля (візка) сітками або іншими засобами для кожного рейсу повітряного судна.

8.11. Транспортування пошти, тимчасове зберігання, навантаження та розвантаження на території аеропорту проводиться у присутності працівника аеропорту, який забезпечує фізичний контроль безпеки пошти. Залишати поштові речі та відправлення на території аеропорту без контролю працівника аеропорту забороняється.

8.12. Працівники аеропорту (авіапідприємства), які транспортують пошту або виконують інші операції з поштовими відправленнями на території аеропорту, повинні мати спеціальний формений одяг та ідентифікаційний знак, на якому повинні бути фотокартка власника, вказівка місця його роботи та дозвіл на право перебування у зоні, де містяться поштові відправлення.

9. Обов'язки авіапідприємств та підприємств зв'язку при затримках вильоту та вимушеної посадки повітряного судна

9.1. Виліт повітряного судна, що здійснює пасажирські рейси з поштовим завантаженням, виконується суворо за розкладом. Забороняється затримка вильоту повітряного судна в очікуванні поштового завантаження.

Виліт повітряного судна, що здійснює поштові рейси, може бути затриманий в межах термінів, погоджених авіапідприємством з підприємством поштового зв'язку.

9.2. Якщо виліт за розкладом повітряного судна з поштою з аеропорту відправлення або проміжних аеропортів буде за будь-якої причини скасований або затриманий на тривалий час (більш ніж 3 години), то диспетчер СОП/СОПВП аеропорту зобов'язаний негайно сповістити про це підприємство зв'язку. Диспетчер СОП/СОПВП проміжного аеропорту, в якому повинен відбуватися обмін пошти, зобов'язаний також сповістити підприємство поштового зв'язку про відміну вильоту або затримку. Терміни і порядок таких сповіщень установлюються в договорах.

На місцевих повітряних лініях, де відсутні засоби прямого зв'язку з аеропортами, аеропорт відправлення звільняється від обов'язку сповіщати проміжні аеропорти та підприємства поштового зв'язку про відміну або затримку рейсів на тривалий час. У таких випадках ці повідомлення повинні передавати підприємства поштового зв'язку телефоном або іншими технічними засобами.

9.3. Якщо виконання рейсу повітряного судна переноситься на інший день, то пошта цього рейсу повинна бути відправлена першим рейсом, що вилітає за тим же маршрутом, або при узгодженні з підприємством поштового зв'язку знята для відправлення іншим видом транспорту за рахунок перевізника.

За відсутності інших рейсів повітряних суден за даним маршрутом і недоцільності відправлення пошти іншими видами транспорту пошта повинна бути відправлена цим затриманим рейсом.

Забороняється знімати або знижувати поштове завантаження цього рейсу за рахунок відправлення пасажирів з чергових рейсів повітряних суден.

9.4. Під час виконання рейсу зі зміною повітряного судна в проміжному аеропорту наявна на його борту пошта перевантажується на повітряне судно, що продовжує рейс за даним маршрутом.

Забороняється під час затримки в проміжному аеропорту рейсу зі зміною повітряного судна здавати пошту на зберігання підприємству поштового зв'язку.

У разі затримки відправлення знятої з прямого рейсу пошти диспетчер СОП/СОПВП аеропорту зобов'язаний повідомити про це підприємство поштового зв'язку. Підприємство поштового зв'язку має право контролювати подальше просування пошти, допомагати у відбиранні пошти, переробці документів і регулюванні черговості відправлення пошти за призначенням.

9.5. Під час вимушеної посадки повітряного судна з поштою і неможливості продовжити рейс начальник аеропорту або командир повітряного судна, якщо посадка повітряного судна відбулася поза аеропортом, зобов'язані:

негайно повідомити про це всіма доступними засобами зв'язку в аеропорт відправлення або найближчий аеропорт посадки повітряного судна для наступного сповіщення підприємств поштового зв'язку;

при можливості відправити пошту в найкоротший термін іншим рейсом авіаперевізника;

при неможливості відправити пошту іншим повітряним судном здати її до найближчого підприємства поштового зв'язку для подальшого відправлення за призначенням.

9.6. У разі припинення руху повітряних суден на окремих повітряних лініях, відміни рейсів або тривалої затримки вильоту повітряних суден і неможливості відправити пошту в найкоротший термін повітряним судном, за погодженням сторін пошта здається підприємству поштового зв'язку в аеропорту, а там, де його немає, - найближчому підприємству поштового зв'язку для відправлення її іншими видами транспорту.

Диспетчер СОП/СОПВП аеропорту повідомляє про це пункт відправлення і найближчий аеропорт, у якому за розкладом передбачена посадка повітряного судна.

У повідомленні повинно бути зазначено: де і кому здана пошта для подальшого перевезення. Аеропорти, що отримали такі повідомлення, зобов'язані повідомити про це відповідним підприємствам поштового зв'язку.

10. Порядок укладання договорів

10.1. Договір про перевезення пошти повітряними суднами (далі - Договір) укладається у формі двосторонньої угоди між підприємством поштового зв'язку та авіаційними підприємствами (авіакомпаніями).

Під час укладання Договору на авіаперевезення підприємство поштового зв'язку віддає перевагу авіакомпаніям (авіапідприємствам), що гарантують своєчасне перевезення, а також таким, які надають пріоритет перевезенню пошти за мінімальними тарифами.

10.2. Договір має бути укладений у письмовій формі та повинен відповідати вимогам законодавства України.

10.3. Істотними умовами Договору є:

найменування сторін;

предмет Договору;

термін, на який укладається Договір;

умови перевезення пошти;

обов'язки та відповідальність сторін;

розмір, склад та графік платежів, умови їх перегляду;

умови дострокового розірвання Договору;

дата і місце укладання Договору.

За згодою сторін у Договорі можуть бути передбачені інші умови.

10.4. Примірний договір про перевезення пошти повітряними суднами на міжнародних авіалініях наведений у додатку 2.

До Примірного договору додаються такі додатки:

квоти тоннажу за напрямками та тарифами (додаток 3);

квоти тоннажу за напрямками та тарифами на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.) (додаток 4);

розрахункова відомість на перевезення міжнародної авіапошти (додаток 5);

розрахункова відомість на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.) (додаток 6);

список довірених осіб, присутніх при розпакуванні дефектної пошти та пошти, що отримана без документів (додаток 7);

конверт CN 45 з накладними CN 38, CN 41, CN 47 на відправлену міжнародну пошту.

10.5. Примірний договір про перевезення пошти повітряними суднами в межах України наведений у додатку 8.

До цього договору додаються такі додатки:

завантаження пошти (тоннажу) за напрямками та тарифами (додаток 9);

розрахункова відомість на перевезення авіапошти в межах України (додаток 10);

список довірених осіб, присутніх при розпакуванні дефектної пошти та пошти, що отримана без документів (додаток 7);

пакет з супровідними документами на пошту, відправлену повітряним судном (додаток 11).

10.6. Згідно з договором авіапідприємства беруть на себе зобов'язання прийняти пошту до перевезення, своєчасно і в схоронності доставити довірену їм пошту в пункти призначення та видати пошту підприємству поштового зв'язку, а підприємство поштового зв'язку бере на себе зобов'язання оплатити перевезення пошти в установленому порядку та прийняти її в пункті призначення.

10.7. Перевезення поштових відправлень здійснюється у межах квот (завантаження тоннажу) за направленнями, обумовленими договорами.

10.8. Пошта, яка пред'являється підприємством поштового зв'язку понад установлені квоти (завантаження тоннажу), приймається до перевезення авіапідприємством за окремими заявками.

Підприємство поштового зв'язку повинно заздалегідь подавати заявку авіапідприємству про пред'явлення до перевезення додаткового поштового завантаження. Терміни подачі заявок і порядок їх погодження встановлюються у договорах.

10.9. У разі порушення умов договору сторони мають право вимагати розірвання договору в установленому законодавством України порядку.

10.10. Підприємство поштового зв'язку чи авіапідприємство, які вважають за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором. Підприємство, яке одержало пропозицію про зміну чи розірвання договору, повинно відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді в установлений термін з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

11. Порядок урегулювання спорів

11.1. Спори, що виникають під час перевезення пошти, розглядаються відповідно до законодавства України.

11.2. Підприємство, чиї права порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав звертається до нього з письмовою претензією.

11.3. У претензії зазначаються:

повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому претензія висувається; дата висунення і номер претензії;

обставини, на підставі яких висунено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

вимоги заявника;

сума претензії та її розрахунок, платіжні реквізити заявника претензії;

перелік документів, що додаються до претензії;

документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є в другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це в претензії.

Претензія підписується керівником підприємства та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

11.4. Претензія підлягає розгляду в місячний термін, який обчислюється з дня одержання претензії. У разі потреби додаткової перевірки термін розгляду може подовжуватися на один місяць.

11.5. Якщо до претензії не додано всі документи, потрібні для її розгляду, то вони вимагаються у заявника в десятиденний термін, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг терміну розгляду претензії зупиняється до одержання зажаданих документів чи закінчення терміну їх подання. Якщо зажадані документи в установлений термін не надійшли, то претензія розглядається за наявними документами.

11.6. Претензія авіапідприємству або підприємству поштового зв'язку може бути пред'явлена не пізніше 6 місяців з моменту виникнення події під час перевезення пошти повітряними суднами в межах України і 12 місяців - за межі України.

11.7. Документами, що засвідчують право на висунення претензії про втрату, пошкодження чи несвоєчасне доставлення пошти, є міжвідомчі акти.

У разі втрати пошти і документів під час транспортування підставою для пред'явлення претензії є копії поштових накладних підприємства поштового зв'язку місця відправлення, що засвідчені належним чином.

11.8. Претензії висуваються за місцем складання міжвідомчого акта. У разі повної втрати або знищення пошти і поштових документів претензії висуваються тим підприємством поштового зв'язку, якому була адресована загальна накладна на дане поштове відправлення.

У разі втрати пошти в результаті авіаподії претензії висуваються авіапідприємству за місцем події.

11.9. До претензії повинні бути додані такі документи:

11.9.1. У разі втрати і пошкодження поштових відправлень:

копія міжвідомчого акта;

копії окремої і загальної накладних, а на міжнародну пошту - копії накладних CN 38, CN 41, що супроводжували поштове відправлення, засвідчені підприємством поштового зв'язку;

довідка про розмір матеріальної відповідальності підприємства поштового зв'язку перед споживачем, що складена на підставі виписки з квитанційного зошита або щоденника поштово-касового апарата підприємства поштового зв'язку, яке прийняло поштове відправлення, а при втраті мішка (речі) з укладенням декількох поштових відправлень розмір визначається сумою, зазначеною у довідках за кожним поштовим відправленням;

11.9.2. У разі нестачі вкладення:

копія міжвідомчого акта;

акт (ф. 51) про перевірку представниками сторін вкладення даного відправлення;

довідка про розмір матеріальної відповідальності підприємства зв'язку перед споживачем послуг зв'язку;

11.9.3. За штрафними санкціями:

копія міжвідомчого акта;

копія листа або телеграми про несвоєчасне повідомлення про зміни розкладу;

інші докази, що підтверджують випадки порушень цих Правил.

Усі документи, що додаються до претензії, повинні бути засвідчені належним чином підприємством поштового зв'язку та авіапідприємством.

11.10. Про результати розгляду претензії повідомляється у письмовій формі.

У відповіді на претензію зазначаються:

повне найменування і поштові реквізити підприємства, що дає відповідь, та підприємства, якому надсилається відповідь;

дата і номер відповіді;

дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

перелік доданих до відповіді документів.

Якщо претензію визнано повністю або частково, то представляються визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи термін та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці.

Якщо претензію відхилено повністю або частково, то представляються мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії.

Крім того, заявникові повинно бути повернено оригінали документів, одержаних з претензією.

Відповідь на претензію підписується керівником підприємства і надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

11.11. Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то заявник претензії після закінчення 20 днів після одержання відповіді має право пред'явити до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнаної боржником суми. До розпорядження додається відповідь боржника, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то до розпорядження додається також копія претензії.

11.12. За необґрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.

11.13. Якщо претензія відхилена чи відповідь не отримана в термін, установлений в п. 11.4, то заявник претензії має право не пізніше двох місяців від дня отримання відповіді або від дня закінчення терміну, встановленого для відповіді на претензію, подати позов до арбітражу у відповідності до чинного законодавства.

11.14. Авіапідприємства та підприємства поштового зв'язку зобов'язані виявляти взаємну повагу до прав та інтересів другої сторони, що охороняються законом, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження причин порушення цих Правил та договорів.

12. Розрахунки за перевезення пошти

12.1. Форма і порядок розрахунків, а також випадки зміни розміру оплати за перевезення пошти повітряними суднами визначаються авіапідприємством (авіакомпанією) з підприємством поштового зв'язку під час укладання ними договору про перевезення пошти.

12.2. Оплата за перевезення пошти повітряними суднами здійснюється за договірними тарифами.

12.3. Документами, що підтверджують масу пошти під час розрахунків за авіаперевезення, є рейсові та загальні накладні.

Розрахунки за перевезення міжнародної пошти здійснюються на підставі накладних CN 38, CN 41.

Згідно з чинною угодою ІАТА, укладеною з ВПС у 1962 році, авіакомпанії зобов'язані перевозити порожні мішки безплатно.

12.4. Розрахунки за перевезення пошти здійснюються підприємством поштового зв'язку в терміни, які встановлені договором, на підставі рахунків, що пред'являються авіапідприємством.

12.5. До рахунків додаються розрахункові відомості з зазначенням загальної кількості відправленої пошти в кілограмах за пунктами посадок повітряного судна і датами відправлення пошти.

Відомості повинні бути засвідчені підприємством поштового зв'язку, що здійснює відправлення пошти, авіапідприємством (авіакомпанією), що здійснює перевезення.

12.6. Витрати за перевезення депеш сплачуються авіакомпанії, яка здійснює їх перевезення на частині або на всьому шляху.

У разі вимушеної посадки повітряного судна та подальшого перевезення пошти повітряними суднами іншої авіакомпанії оплата за перевезення здійснюється за фактичну відстань та фактичну масу авіадепеш, що перевезені кожним авіаперевізником, на підставі відмітки про зміну маршруту перевезень, що зазначається у накладних CN 38, CN 41. 

12.7. Розрахунки щодо штрафів, які пред'являються на підставі міжвідомчого акта, здійснюються за окремими рахунками.

Не допускається включення штрафних сум, належних авіапідприємству, в загальні рахунки за перевезення пошти, а також зменшення рахунків на суму штрафів, належних підприємству зв'язку.

13. Відповідальність сторін

13.1. Авіапідприємства несуть відповідальність перед підприємством поштового зв'язку за втрату, пошкодження або прострочення у доставлянні пошти з вини авіапідприємства в розмірі відповідальності підприємств поштового зв'язку перед відправниками або одержувачами, за міжнародну пошту - відповідно до вимог актів ВПС, а за внутрішню - згідно з Правилами користування послугами поштового зв'язку.

13.2. Авіапідприємство несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження пошти з часу прийняття її до перевезення від підприємства зв'язку - відправника і до видавання пошти та отримання розписки підприємства зв'язку - одержувача, якщо не доведе, що ним було вжито всіх заходів для запобігання заподіянню шкоди або що таких заходів неможливо було вжити.

До того часу, поки авіапідприємство не доведе інше, вважається, що втрата, нестача чи пошкодження пошти сталися під час перевезення.

13.3. Авіапідприємство звільняється від відповідальності за внутрішній стан і вкладення поштових відправлень (речей), що доставлені в непошкодженій упаковці з непорушеною перев'яззю, печатками (пломбами) підприємств зв'язку - відправників, якщо не буде доведено, що приховане пошкодження, нестача частини вкладення поштових відправлень (речей) виникли з вини авіапідприємства.

13.4. Авіапідприємство звільняється від відповідальності, якщо доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження пошти відбулися внаслідок обставин, які воно не могло відвернути або усунення яких від нього не залежало внаслідок:

явищ стихійного характеру;

особливих властивостей предметів, що перевозяться;

вилучення, конфіскації або знищення у встановленому законодавством порядку;

здавання пошти до перевезення без указівок у супровідних документах її особливих властивостей, що вимагають спеціальних умов або застережних заходів.

13.5. За порушення цих Правил авіапідприємства несуть відповідальність перед підприємством поштового зв'язку за:

несвоєчасне повідомлення підприємств поштового зв'язку про змушену посадку повітряного судна з поштою в пунктах, не передбачених розкладом, і подальшу затримку його вильоту більш ніж на добу. Несвоєчасним вважається повідомлення, яке зроблено пізніше ніж за 30 хвилин з моменту отримання аеропортом повідомлення про посадку повітряного судна. Санкції не застосовуються, якщо авіапідприємство доведе, що затримка інформації відбулася не з його вини;

несвоєчасне надання розкладу або несвоєчасне повідомлення про зміну розкладу;

недоставлення і здавання не за призначенням всієї або частини пошти в пунктах посадки повітряного судна;

кожний випадок відміни вильоту або спізнення прибуття у проміжний і кінцевий пункти повітряного судна більш ніж на 3 години з вини авіапідприємства;

кожний випадок відмови в прийманні для відправлення повної або частини гарантованої норми або погодженої за окремими заявками і вчасно доставленої кількості пошти, а також зняття пошти на шляху.

Санкція не застосовується, якщо пошта була відправлена іншим повітряним судном, що прибуло в пункт призначення не пізніше як за 3 години після прибуття рейсового повітряного судна, з яким підлягала відправленню пошта;

порушення встановлених термінів доставляння пошти з рейсових повітряних суден до підприємства поштового зв'язку;

затримку у відправленні пошти з вини авіапідприємства в пунктах її перевантаження більш ніж на добу або неповідомлення про це підприємству зв'язку;

несвоєчасне подання транспорту до підприємства поштового зв'язку в погоджені терміни під завантаження пошти;

здачу страхової пошти без документів або за невідповідність її документам.

13.6. За порушення цих Правил підприємство поштового зв'язку несе відповідальність перед авіапідприємствами в разі:

порушення термінів оплати рахунків за надання послуг із перевезення пошти;

затримки вильоту повітряного судна проти часу, зазначеного в розкладі, на 1 годину і більше з вини підприємства поштового зв'язку;

невірогідності і неповноти документації, що оформлюється для перевезення пошти;

затримки транспорту авіапідприємства в підприємстві поштового зв'язку понад погоджений час для завантаження або розвантаження пошти.

13.7. Відповідальність за дотриманням вимог Правил перевезення пошти повітряними суднами та укладених на їх основі договорів покладається на керівників підприємств поштового зв'язку та авіапідприємств, які здійснюють оброблення, зберігання та перевезення поштових відправлень.

13.8. Контроль за виконанням вимог, викладених у цих Правилах, здійснюють Державний комітет зв'язку та інформатизації України та Державна авіаційна адміністрація України.

13.9. Посадові особи підприємств, які порушують комплекс установлених заходів щодо оброблення, зберігання та перевезення пошти, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник управління стандартизації, сертифікації та нормативів Державного комітету зв'язку та інформатизації України 

 
 
В. І. Вознюк 
 

 

ПЕРЕЛІК БЛАНКІВ ТА ЯРЛИКІВ ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОШТИ

 CN 38 - накладна здавання авіадепеш. За цими накладними здійснюється оформлення міжнародної пошти, що пересилається за межі України або надходить в Україну з-за кордону. Накладні CN 38 складаються для кожної депеші або групи депеш, які прямують за призначенням у визначений пункт. Накладні CN 38 використовуються також як документ, на підставі якого провадиться оплата авіапідприємствам за транспортні послуги. Усі операції з передачі поштових відправлень між авіапідприємствами та поштовими підприємствами повинні засвідчуватися підписами працівників зазначених підприємств.

 CN 41 - накладна здавання наземних депеш, що перевозяться повітряним шляхом (S.A.L.). Оформлення наземних депеш, що перевозяться повітряним шляхом (S.A.L.), здійснюється за накладними CN 41. Накладна здачі CN 41 виконує ті самі функції, що й накладна CN 38.

CN 45 - конверт для передачі накладних CN 38, CN 41 та CN 47.

Цей конверт призначається для безпечного та упорядкованого пересилання накладних CN 38, CN 41 та CN 47. Конверт CN 45 передається екіпажу повітряного судна разом з бортовими документами.

CN 46 - замінна накладна здавання авіадепеш. Якщо авіадепеша або відправлення S.A.L. прибуває до аеропорту призначення (або проміжний) без супровідних накладних CN 38, CN 41, то авіапідприємство повинно скласти на основі ярликів CN 35, CN 36, CP 84, CP 85 замінну накладну CN 46. Кількість примірників визначається конкретними обставинами. На доповнення до тих копій, які потрібні авіапідприємствам для особистих облікових операцій, повинні додаватися такі копії:

одна копія для установи подачі депеші;

дві копії для установи призначення, а якщо поштове відправлення прямує до проміжного пункту, то для установи призначення проміжного пункту.

Установа призначення, яка одержує депешу, повинна прийняти замінну накладну та повернути завірену належним порядком відповідну копію замінної накладної установі подання депеші в додатку до перевірочного повідомлення CN 43 або CP 78, де буде відображено надходження поштового відправлення без супровідних документів відправника.

CN 47- накладна здавання депеш з порожніми мішками. Ця накладна оформлюється під час формування спеціальних депеш для повернення порожніх мішків. Формування спеціальних депеш обов'язкове за наявності не менш 10 авіамішків, що повертаються.

CN 35 і CN 36 - ярлики авіамішків та мішків S.A.L. Для авіамішків з письмовою кореспонденцією використовуються ярлики CN 35, для наземних мішків з письмовою кореспонденцією, що пересилаються повітряним шляхом (S.A.L.), - ярлики CN 36. Вони вміщують таку саму інформацію, що й накладні CN 38 або CN 41; таким чином, порівнюючи ярлики з накладними, можна перевірити точність відомостей, зазначених на накладних CN 38 чи CN 41. Ярлики використовуються також для ідентифікації мішків у випадках, якщо вони знаходяться окремо від депеші, до якої вони входять.

CN 42 - ярлик "Пряме перевантаження". У разі перевантаження авіадепеш з одного повітряного судна на інше повітряне судно однієї й тієї самої авіакомпанії, яка виконує політ з кількома посадками, а також у разі перевантаження на повітряне судно іншої авіакомпанії до мішків з поштовими депешами можуть бути прикріплені також (крім ярликів, передбачених для перевезення пошти авіашляхом) ярлики CN 42.

CP 84 - ярлик депеші з авіапосилками. Цей ярлик прикріплюється до мішків з посилками, які пересилаються повітряним шляхом. Ярлик CP 84 виконує ті самі функції, що й ярлик CN 35.

CP 85 - ярлик депеші з поштовими посилками S.A.L. Цей ярлик використовують для наземних посилок, які пересилаються у місце призначення повітряним шляхом (S.A.L.). Ярлик CP 85 виконує ті самі функції, що й ярлик CN 36.

CN 43, CP 78 - перевірочні повідомлення. Ці перевірочні повідомлення використовуються для повідомлення установі відправлення депеші чи проміжній установі про будь-які виявлені порушення стосовно депеш або їх укладень. Перевірочні повідомлення допомагають поштовим підприємствам розглядати разом з авіапідприємствами особливі випадки, відмічені під час пересилання депеш.

Можливі порушення у разі:

затримки транзитної пошти;

затримки вильоту повітряного судна або скасування авіарейсів, якими повинна прямувати пошта;

відсутності відповідних супровідних документів на депеші (CN 38, CN 41, CN 47);

відсутності ярликів на мішках (CN 35, CN 36, СР 84, СР 85);

виявлення помилок у письмовій або посилочній карті (CN 31, CP 87);

розбіжності в масі мішка (депеші) або посилок;

передумови для крадіжки вкладення з поштового відправлення (деякі мішки одержані відкритими, погано закритими або з іншими явними ознаками порушень);

відсутності депеші, одного чи декількох мішків у депеші;

нестачі, крадіжки чи пошкодження однієї або декількох посилок.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ____
про перевезення пошти повітряними суднами на міжнародних авіалініях

_________

(місто) 

"___"_____________ 19 __ р. 

_______________________________________________________________________________________

(докладне найменування підприємства авіаційного транспорту)

що має назву надалі Перевізник, в особі _____________________________________________________ 

(посада,

________________________________________________________________________________________ 

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

 що діє на підставі ________________________________________________________________________

(зазначається найменування документа,

_______________________________________, з одного боку, та _________________________________ 

що дає право на укладання договору)

________________________________________________________________________________________, 

(докладне найменування підприємства поштового зв'язку)

що має назву надалі Замовник, в особі _______________________________________________________ 

(посада,

_______________________________________________________________________________________, 

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

що діє на підставі ________________________________________________________________________ 

(зазначається найменування документа,

_________________________________________________________, з іншого боку, уклали цей договір 

що дає право на укладання договору)

про таке:

Стаття 1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є організація перевезення авіапошти та пошти "Surface Air Lifted" (абревіатура S.A.L.), що затверджена Вашингтонським конгресом для визначення наземної пошти, яка перевозиться авіашляхом за зниженими тарифами, та відшкодування матеріального збитку за дефектну пошту, яка доставляється повітряними суднами Перевізника.

Стаття 2. Умови приймання та перевезення пошти

2.1. Приймання, відправлення та оформлення пошти здійснюється згідно з Повітряним кодексом України, актами Всесвітнього поштового союзу, чинними нормативними документами Державного комітету зв'язку та інформатизації України та нормативно-розпорядчими документами Державної авіаційної адміністрації України.

2.2. Перевезення пошти S.A.L. здійснюється у разі наявності вільного тоннажу, що квотується і залежить від ваги авіапошти, що відправляється, відповідно до тарифів, які знижені на _____ % від тарифів на перевезення авіапошти.

2.3. Пунктом відправлення міжнародних поштових відправлень з території України призначений аеропорт _____________________________________.

                                            назва аеропорту 

2.4. Затвердження квот (завантаження тоннажу) на перевезення поштових відправлень за напрямками надано в додатках до цього договору (додатки 3 та 4).

Стаття 3. Зобов'язання сторін

3.1. Перевізник бере на себе такі зобов'язання:

3.1.1. Надавати розклади руху повітряних суден, квоти тоннажу на перевезення пошти та тарифи, а також зміни до нього за ______ днів до початку сезону.

3.1.2. Інформувати про зміни квот на кожний конкретний рейс, але не пізніше як за ____ днів до його введення.

3.1.3. Сповіщати про відміну вильотів повітряних суден у початкових аеропортах не пізніше як за _____ год., а в проміжних аеропортах - не пізніше як за ____ год. до часу вильоту за розкладом.

3.1.4. Забезпечити в особі наземної служби аеропорту приймання пошти від дільниці обробляння пошти в аеропорту ______________, її завантаження на повітряні судна та перевезення.

3.1.5. Забезпечити в особі наземної служби аеропорту розвантаження вхідної в Україну і транзитної пошти та її доставку в дільницю обробляння пошти в аеропорту ____________.

3.1.6. Забезпечити присутність працівників Перевізника при прийманні з повітряного судна пошти, а при виявленні дефектної пошти підтвердити цей факт проставлянням разом з працівником аеропорту відповідної відмітки на накладних (CN 38, CN 41, CN 47).

3.1.7. За відсутності оригіналів накладних (CN 38, CN 41 або CN 47) здавати пошту в дільницю обробляння пошти за замінною накладною (CN 46), складеною Перевізником.

3.1.8. Підписувати міжвідомчі акти (Ф. 52), що складаються працівниками підприємств зв'язку за відсутності супровідних документів, за невідповідності пошти документам, що її супроводжують, при отриманні дефектної пошти чи отриманні не всіх приписаних поштових відправлень і розбіжностей маси.

3.1.9. Забезпечити присутність відповідних працівників Перевізника або довірених осіб (список додається) під час розпакування дефектних мішків та міжнародних відправлень, підписувати акти (ф. 51), що складені працівниками підприємств зв'язку.

На випадок неявки працівників Перевізника після повідомлення, згідно з п. 3.2.5, про розкриття дефектної пошти складені акти (ф. 51), що підписані комісією в складі 3 осіб: двома працівниками зв'язку та працівником митниці, - вважати юридичними документами. 

3.1.10. Розглядати в місячний термін матеріали за претензіями та вирішувати питання про відшкодування матеріальних збитків.

3.2. Замовник бере на себе такі зобов'язання:

3.2.1. Надавати інформацію за ____ год. ____ хв. до вильоту повітряного судна диспетчеру відділу поштово-вантажних перевезень та диспетчеру вантажного складу аеропорту про завантаження (тоннаж) пошти на цей рейс.

3.2.2. Погоджувати додаткові обсяги перевезень пошти понад установлені квоти за ________ днів до початку повітряного перевезення.

3.2.3. Надавати Перевізнику до ________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, розрахункові відомості на перевезення пошти за узгодженими формами, які зазначені в додатках до цього договору (додатки 5 та 6).

3.2.4. Зберігати з ____ до ____ годин прийняті депеші з дефектною поштою у коморі дільниці оброблення пошти, де забезпечити її повне збереження.

3.2.5. Повідомляти письмово з _____ до ____ годин під розпис працівників Перевізника про початок оброблення дефектної пошти (але не пізніше ніж за 30 хвилин до початку оброблення).

3.2.6. Висувати Перевізнику претензії протягом 12 місяців з моменту виникнення події під час перевезення пошти з наданням таких документів:

ксерокопій накладних (CN 38, CN 41, CN 47), актів (ф. 51 та ф. 52), довідок про суми завданих матеріальних збитків.

3.2.7. Замовник не заперечує проти перевірки Перевізником претензії щодо втрати, пошкодження, псування поштових відправлень.

Стаття 4. Розрахунки між сторонами

4.1. Замовник здійснює оплату за перевезення поштових відправлень відповідно до фактичного обсягу та тарифів за напрямками в національній валюті України. Перерахування валютних тарифів у національну валюту України здійснюється шляхом множення їх на відповідний курс Національного банку України за станом на момент оплати.

4.1.1. Оплата за перевезення поштових відправлень здійснюється до ______ числа місяця, наступного за місяцем перевезення пошти (звітним).

4.1.2. Розрахунок здійснюється на підставі виставлених рахунків та взаємопогоджених обома сторонами розрахункових відомостей (додатки 5 та 6).

4.2. Перевізник здійснює безплатно повернення порожніх авіамішків Замовникові.

4.3. Разом з розрахунковими відомостями і рахунками на сплату за перевезення поштових відправлень Перевізник подає Замовникові податкову накладну на суму, зазначену у виставлених рахунках, та акт виконаних робіт.

4.4. Перевізник провадить оплату Замовникові витрат за завдані збитки в національній валюті України відповідно до чинного законодавства.

4.4.1.Оплата за завдані матеріальні збитки провадиться сторонами протягом _____ місяців після одержання претензії.

Стаття 5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Правил перевезення пошти повітряними суднами та умов цього договору в обсязі завданих матеріальних збитків.

Усі випадки порушення цього договору підтверджуються міжвідомчими актами.

Право підписання акта надається від Перевізника ______________, від Замовника ________________. 

                                                                                        посада                                         посада 

5.2. Перевізник несе відповідальність:

5.2.1. За поштові відправлення з моменту їх одержання в дільниці обробляння пошти до моменту їх здачі без зауважень поштовій адміністрації країни призначення.

5.2.2. За втрату поштового відправлення, втрату частини вкладення або пошкодження поштового відправлення з вини Перевізника і сплачує завдані збитки Замовникові у повному обсязі.

5.2.3. За несвоєчасне відправлення пошти з вини Перевізника, останній сплачує штрафні санкції в розмірі _____ % (_______ відсотків) від суми вартості її перевезення за кожний день затримки, якщо невідправлена пошта ввійшла до квот, передбачених цим договором.

5.2.4. За відправлення пошти рейсом, що не зазначений у супровідних документах, або її невідправлення з вини Перевізника і бере на себе досилання пошти до пункту призначення протягом _____ днів з моменту відльоту планового рейсу, з повідомленням Замовника про затримку.

5.3. Замовник несе відповідальність:

5.3.1. За вірогідність і повноту документації, що оформляється для перевезення пошти.

5.3.2. За несвоєчасне перерахування плати за послуги з перевезення пошти і сплачує пеню у розмірі _____ від несплаченої суми за кожний день несплати платежу.

5.3.3. За кожний випадок затримки вильоту повітряного судна більш ніж на _____ годин проти часу, зазначеного в розкладі, і сплачує штрафні санкції в розмірі _____ % (____ відсотків) від суми, що підлягає оплаті за перевезення пошти затриманим рейсом повітряного судна.

5.4. Незалежно від сплати штрафу (пені) сторона, що порушила цей договір, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру штрафу (пені).

5.5. Сплата штрафу (пені) і відшкодування збитків, завданих через неналежне виконання обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за договором, крім випадків, передбачених законодавством.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання умов цього договору, якщо таке сталося внаслідок попереднього невиконання чи неналежного виконання умов цього договору іншою стороною.

Стаття 6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо вони трапились унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

6.3. Форс-мажорними визначаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії, диверсії, війни та військові дії, блокада, ембарго, міжнародні валютні обмеження.

6.4. Термін виконання обов'язків за цим договором відкладається при постанні обставин, зазначених у пунктах 6.1 -  6.3, на час, протягом якого ці обставини діятимуть.

6.5. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась унаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим договором, повинна терміново, не пізніше _____ днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону.

Несвоєчасне, більш ніж _____ днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання.

6.6. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 6.1 - 6.3 та терміну їх дії слугують довідки, які видаються відповідною торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

6.7. Якщо обставини, зазначені в пунктах 6.1 - 6.3 цього договору, триватимуть більше ______ , то кожна із сторін матиме право розірвати договір повністю чи частково, і в такому разі жодна із сторін не матиме права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються при цьому в термін _____ провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

6.8. Виникнення обставин, зазначених у пунктах 6.1 - 6.3 цього договору, не є підставою для відмови від оплати за виконані послуги, надані до їх виникнення.

Стаття 7. Прикінцеві положення

7.1. Замовник гарантує здачу пошти наземній службі аеропорту _________________________________ 

                                                                                                                                              назва аеропорту 

за ____ години до вильоту рейсу для відправлення її з України в напрямках, що узгоджені з Перевізником.

7.2. Для оперативного обміну інформацією, що пов'язана з виконанням обов'язків за цим договором, сторони можуть використовувати телефонний, факсимільний чи поштовий зв'язок.

Стаття 8. Додатки

8.1. Додатками до договору є:

8.1.1. Квоти тоннажу за напрямками та тарифами (додаток 3).

8.1.2. Квоти тоннажу за напрямками на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.) (додаток 4).

8.1.3. Розрахункова відомість на перевезення міжнародної авіапошти (додаток 5).

8.1.4. Розрахункова відомість на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.) (додаток 6).

8.1.5. Список довірених осіб, присутніх при розпакуванні дефектної пошти та пошти, що отримана без документів (додаток 7).

8.2. Усі вказані в додатках тарифи та квоти не фіксовані та можуть бути змінені за ініціативою однієї із сторін.

8.3. Нові тарифи та квоти набирають чинності через ___ днів після підписання відповідних додатків обома сторонами.

Стаття 9. Чинність, порядок розірвання чи подовження договору

9.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими на те особами і діятиме до "___" __________199 _ р.

9.2. Після набрання цим договором чинності всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього вважатимуться недійсними в частині, що суперечить змісту договору.

9.3. Договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої із сторін за умови письмового попередження другої сторони про це за ____ до його розірвання, а також за умови здійснення цілковитих та остаточних розрахунків за цим договором.

9.4. Цей договір вважається подовженим на наступний рік, якщо жодна із сторін за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії договору не заявить іншій стороні про його припинення.

Стаття 10. Зміни і доповнення

10.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки в письмовій формі.

10.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними в договір за попередньою згодою.

10.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді протоколу або додатка за підписами обох сторін і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

Стаття 11. Урегулювання спорів

11.1. Усі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору чи з його приводу, сторони повинні вирішити шляхом взаємної згоди.

11.2. Якщо сторони не дійдуть взаємної згоди, спір розглядатиметься у відповідному арбітражному суді.

Стаття 12. Додаткові умови

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Стаття 13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

13.1. Перевізник __________________________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________ 

13.2. Замовник ___________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________ 

13.3. Договір складено в ____ примірниках з додатками ____ на умовах, які мають однакову юридичну силу.

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

___________      ___________________ 

підпис                              прізвище та ініціали 

____________    ___________________ 

підпис                             прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

М. П. 

М. П. 

 

до договору N ____
від "___"_____________ 199 _ р.

 Квоти тоннажу за напрямками та тарифами

Напрямок  

Тоннаж на 1 рейс, т 

Тоннаж за місяць, т 

Тоннаж за квартал, т 

Тариф за 1 кг, дол. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________      ___________________ 

підпис                        прізвище та ініціали 

__________     ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

М. П. 

М. П. 

 

до договору N ___
від "___" ___________199 _ р.

Квоти тоннажу за напрямками на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.)

 Напрямок 

Тоннаж на 1 рейс, т 

Тоннаж за місяць, т 

Тоннаж за квартал, т 

Тариф за 1 кг, дол. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________       ___________________ 

підпис                          прізвище та ініціали 

__________       ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

М. П. 

М. П. 

 

до договору N _____
від "___"____________ 199 _ р.

Розрахункова відомість на перевезення міжнародної авіапошти

за ______ місяць 199 _ року

Напрямок 

N рейсу 

Кількість перевезеної пошти, кг 

Тариф за 1 кг, дол. 

Тариф за 1 кг, грн. 

Сума оплати грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник підприємства 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Головний бухгалтер 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Економіст 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

М. П. 

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________      ___________________ 

підпис                          прізвище та ініціали 

__________      ___________________ 

підпис                      прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

 

до договору N _____
від "___"____________ 199 _ р.

Розрахункова відомість на пошту, що перевозиться за зниженими тарифами (S.A.L.)

 за ________ місяць 199 _ року

Напрямок 

N рейсу 

Кількість перевезеної пошти, кг 

Тариф за 1 кг, дол. 

Тариф за 1 кг, грн. 

Сума оплати грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник підприємства 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Головний бухгалтер 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Економіст 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

М. П. 

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________      ___________________ 

підпис                           прізвище та ініціали 

__________      ___________________ 

підпис                        прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

 

до договору N_____
від "___" ___________199 _ р.

  Список довірених осіб __________________________________,
назва авіапідприємства
присутніх при розпакуванні дефектної пошти та пошти, що отримана без документів

 N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада 

  

  

  

  

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________     ___________________ 

підпис                        прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

 

 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ____
про перевезення пошти повітряними суднами в межах України

_________

(місто) 

"___"_____________ 19 __ р. 

________________________________________________________________________________________

(докладне найменування підприємства авіаційного транспорту)

що має назву надалі Перевізник, в особі _____________________________________________________

(посада,

_______________________________________________________________________________________, 

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

 що діє на підставі _______________________________________________________________________ 

(зазначається найменування документа,

_____________________________________, з одного боку, та ___________________________________ 

що дає право на укладання договору)

________________________________________________________________________________________, 

(докладне найменування підприємства поштового зв'язку)

що має назву надалі Замовник, в особі _______________________________________________________ 

(посада,

________________________________________________________________________________________, 

прізвище, ім'я та по батькові - повністю)

що діє на підставі _________________________________________________________________________

(зазначається найменування документа,

__________________________________________________________, з іншого боку, уклали цей договір 

що дає право на укладання договору)

про таке:

Стаття 1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є організація перевезення поштових відправлень повітряними суднами в межах України.

Стаття 2. Умови приймання та перевезення пошти

2.1. Приймання, відправлення та оформлення пошти здійснюється згідно з Повітряним кодексом України, чинними нормативними документами Державного комітету зв'язку та інформатизації України та нормативно-розпорядчими документами Державної авіаційної адміністрації України.

2.2. Пунктом відправлення поштових відправлень призначений аеропорт _____________________________________.

назва аеропорту

2.3. Завантаження пошти (тоннажу) за напрямками та тарифами здійснюється згідно з додатком 9 до цього договору.

Стаття 3. Обов'язки сторін

3.1. Перевізник бере на себе такі зобов'язання:

3.1.1. Надавати розклади руху повітряних суден, завантаження тоннажу на перевезення пошти та тарифи, а також зміни до нього за ___ днів до початку сезону.

3.1.2. Інформувати про зміни завантаження тоннажу на кожний конкретний рейс, але не пізніше як за ____ днів до його введення.

3.1.3. Сповіщати про відміну вильотів повітряних суден у початкових аеропортах не пізніше як за _____ год., а в проміжних аеропортах не пізніше як за ____ год. до часу вильоту за розкладом.

3.1.4. Забезпечити в особі наземної служби аеропорту приймання пошти від дільниці обробляння пошти в аеропорту ______________, її завантаження на повітряні судна та перевезення.

3.1.5. Забезпечити в особі наземної служби аеропорту розвантаження вхідної і транзитної пошти та її доставку в дільницю обробляння пошти в аеропорту ____________.

3.1.6. Забезпечити присутність працівників Перевізника при прийманні з повітряного судна пошти, а при виявленні дефектної пошти разом з працівником аеропорту підтвердити цей факт проставлянням відповідної відмітки на накладних (ф. 16).

3.1.7. Підписувати міжвідомчі акти (ф. 52), що складаються працівниками підприємств зв'язку за відсутності супровідних документів, за невідповідності пошти документам, що її супроводжують, при отриманні дефектної пошти чи отриманні не всіх приписаних поштових відправлень і розбіжностей маси.

3.1.8. Забезпечити присутність відповідних працівників Перевізника або довірених осіб (список додається) під час розпакування дефектних мішків та поштових відправлень, підписувати акти (ф. 51), що складені працівниками підприємств зв'язку.

3.1.9. Розглядати в місячний термін матеріали за претензіями та вирішувати питання про відшкодування матеріальних збитків.

3.2. Замовник бере на себе такі зобов'язання:

3.2.1. Надавати інформацію за ____ год. ____ хв. до вильоту повітряного судна диспетчеру відділу поштово-вантажних перевезень та диспетчеру вантажного складу аеропорту про завантаження (тоннаж) пошти на цей рейс.

3.2.2. Погоджувати додаткові обсяги перевезень пошти понад установлені квоти за ________ днів до початку повітряного перевезення.

3.2.3. Надавати Перевізнику до ________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, розрахункову відомість на перевезення пошти за узгодженою формою, яка зазначена в додатку 10 до цього договору.

3.2.4. Зберігати з ____ до ____ годин прийняті депеші з дефектною поштою у коморі дільниці обробляння пошти, де забезпечити її повне збереження.

3.2.5. Повідомляти письмово з _____ до ____ годин під розпис працівників Перевізника про початок оброблення дефектної пошти (але не пізніше ніж за 30 хвилин до початку оброблення).

3.2.6. Подавати Перевізникові претензії протягом 6 місяців з моменту виникнення події під час перевезення пошти з наданням таких документів: фотокопій рейсових накладних, актів (ф. 51 та ф. 52), довідок про суми завданих матеріальних збитків.

3.2.7. Замовник не заперечує проти перевірки Перевізником претензії, висунутої йому за втрату, пошкодження, псування поштових відправлень.

Стаття 4. Розрахунки між сторонами

4.1. Замовник здійснює оплату за перевезення поштових відправлень відповідно до фактичного обсягу та тарифів за напрямками в національній валюті України.

4.1.1. Оплата за перевезення поштових відправлень здійснюється до ______ числа місяця, наступного за місяцем перевезення пошти (звітним).

4.1.2. Розрахунок здійснюється на підставі виставлених рахунків та взаємопогоджених обома сторонами розрахункових відомостей (додаток 11).

4.2. Перевізник здійснює безплатно повернення порожніх авіамішків Замовникові.

4.3. Разом з розрахунковими відомостями і рахунками на сплату за перевезення поштових відправлень Перевізник надає Замовникові податкову накладну на суму, зазначену у виставлених рахунках, та акт виконаних робіт.

4.4. Перевізник провадить оплату Замовникові витрат за завдані збитки в національній валюті України відповідно до чинного законодавства.

4.4.1. Оплата за завдані збитки провадиться протягом _____ місяців після одержання претензії.

Стаття 5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Правил перевезення пошти повітряними суднами та умов цього договору в обсязі завданих матеріальних збитків.

Усі випадки порушення цього договору підтверджуються міжвідомчими актами.

Право підписання акта надається від Перевізника ________, від Замовника __________.

                                                                      посада                                        посада 

5.2. Перевізник несе відповідальність:

5.2.1. За поштові відправлення з моменту їх одержання в дільниці обробляння пошти до моменту їх здачі без зауважень підприємству поштового зв'язку місця призначення.

5.2.2. За втрату поштового відправлення, втрату частини вкладення або пошкодження поштового відправлення з вини Перевізника, і сплачує завдані збитки Замовникові у повному обсязі.

5.2.3. За несвоєчасне відправлення пошти з вини Перевізника і сплачує штрафні санкції в розмірі _____ % ( _______ відсотків) від суми вартості її перевезення за кожний день затримки, якщо невідправлена пошта ввійшла до квот, передбачених цим договором.

5.2.4. У разі відправлення пошти рейсом, що не зазначений у супровідних документах, або її невідправлення з вини Перевізника і бере на себе досилання пошти до пункту призначення протягом _____ днів з моменту відльоту планового рейсу, з повідомленням Замовника про затримку.

5.3. Замовник несе відповідальність:

5.3.1. За вірогідність і повноту документації, що оформляється для перевезення пошти.

5.3.2. За несвоєчасне перерахування плати за послуги з перевезення пошти і сплачує пеню у розмірі _____від несплаченої суми за кожний день несплати платежу.

5.4. Незалежно від сплати штрафу (пені) сторона, що порушила цей договір, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру штрафу (пені).

5.5. Сплата штрафу (пені) і відшкодування збитків, завданих через неналежне виконання обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за договором, крім випадків, передбачених законодавством.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання умов цього договору, якщо таке сталося внаслідок попереднього невиконання чи неналежного виконання умов цього договору іншою стороною.

Стаття 6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо вони трапились унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

6.3. Форс-мажорними визначаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії, диверсії, війни та військові дії, блокада.

6.4. Термін виконання обов'язків за цим договором відкладається при постанні обставин, зазначених у пунктах 6.1 -  6.3, на час, протягом якого ці обставини діятимуть.

6.5. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась унаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим договором, повинна терміново, не пізніше _____ днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону.

Несвоєчасне, більш ніж _____ днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання.

6.6. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 6.1 - 6.3 та терміну їх дії слугують довідки, які видаються відповідною торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

6.7. Якщо обставини, зазначені в пунктах 6.1 - 6.3 цього договору, продовжуватимуться більше ______, то кожна із сторін матиме право розірвати договір повністю чи частково, і в такому разі жодна із сторін не матиме права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються при цьому в термін _____ провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

6.8. Виникнення обставин, зазначених у пунктах 6.1 - 6.3 цього договору, не є підставою для відмови від оплати за виконані послуги, надані до їх виникнення.

Стаття 7. Прикінцеві положення

7.1. Замовник гарантує здачу пошти наземній службі аеропорту _________________________________ 

                                                                                                                                             назва аеропорту 

за ____ години до вильоту рейсу для відправлення в напрямках, що узгоджені з Перевізником.

7.2. Для оперативного обміну інформацією, що пов'язана з виконанням обов'язків за цим договором, сторони можуть використовувати телефонний, факсимільний чи поштовий зв'язок.

Стаття 8. Додатки

8.1. Додатками до договору є:

8.1.1. Завантаження пошти (тоннажу) за напрямками та тарифами (додаток 9).

8.1.2. Розрахункова відомість на перевезення авіапошти в межах України (додаток 10).

8.1.3. Список довірених осіб, присутніх при розпакуванні дефектної пошти та пошти, що отримана без документів (додаток 7).

8.1.4. Пакет із супровідними документами на пошту, відправлену повітряним судном (додаток 11).

8.2. Усі вказані в додатках тарифи та квоти не фіксовані та можуть бути змінені за ініціативою однієї із сторін.

8.3. Нові тарифи набирають чинності через ___ днів після підписання відповідних додатків обома сторонами.

Стаття 9. Чинність, порядок розірвання чи подовження договору

9.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими на те особами і діятиме до "___" ___________199 _ р.

9.2. Після набрання цим договором чинності всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього вважатимуться недійсними в частині, що суперечить змісту договору.

9.3. Договір може бути розірваний за ініціативою будь-якою із сторін за умови письмового попередження другої сторони про це за ____ до його розірвання, а також за умови здійснення цілковитих та остаточних розрахунків за цим договором.

9.4. Цей договір вважається подовженим на наступний рік, якщо жодна із сторін за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії договору не заявить іншій стороні про його припинення.

Стаття 10. Зміни і доповнення

10.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки в письмовій формі.

10.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними в договір за попередньою згодою.

10.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді протоколу або додатка за підписами обох сторін і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

Стаття 11. Урегулювання спорів

11.1. Усі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

11.2. Якщо сторони не дійдуть взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному арбітражному суді.

Стаття 12. Додаткові умови

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Стаття 13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

13.1. Перевізник __________________________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________ 

13.2. Замовник ___________________________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок ____________________________________________________________________ 

13.3. Договір складено в ____ примірниках з додатками ____ на умовах, які мають однакову юридичну силу.

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________     ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

__________     ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

М. П. 

М. П. 

 

до договору N ____
від "___"__________ 199 _ р.

Завантаження пошти (тоннажу) за напрямками та тарифами

Напрямок   

Тоннаж на 1 рейс, т 

Тоннаж за місяць, т 

Тоннаж за квартал, т 

Тариф за 1 кг, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________     ___________________ 

підпис                        прізвище та ініціали 

__________     ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

 

до договору N _____
від "___" ______________ 199 _ р.

 Розрахункова відомість на перевезення авіапошти в межах України

за ______ місяць 199 _ року

Напрямок 

N рейсу 

Кількість перевезеної пошти, кг 

Тариф за 1 кг, грн. 

Сума оплати, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник підприємства 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Головний бухгалтер 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

Економіст 

_____________ підпис 

_______________________ прізвище та ініціали 

М. П. 

Підписано від імені

_______________________________

назва авіапідприємства 

Підписано від імені

_____________________________

назва підприємства поштового зв'язку 

__________     ___________________ 

підпис                  прізвище та ініціали 

__________     ___________________ 

підпис                       прізвище та ініціали 

"___"____________ 199 _ р. 

"___"____________ 199 _ р. 

 

ПАКЕТ
із супровідними документами на пошту, відправлену повітряним судном

У         ___________________________ 
(найменування аеропорту
призначення пошти) 

Рейс N ___________
повітряне судно N ______ 

 

 

З       _____________________
(найменування підприємства, яке
відправляє пошту) 

Кількість накладних і
переліків ___________ аркушів 

 
 

 
 

_______________
(посада, підпис) 

 
 


(відбиток календарного штемпеля) 


Найменування поштових
відправлень і речей 

Кількість 

кг 

Мішки з "експрес"
поштою 

 

 

Мішки з поштою "урядова" 

 

 

Мішки з міжнародними
відправленнями 

 

 

Мішки із страховими
відправленнями 

 

 

Мішки з письмовою
кореспонденцією 

 

 

Мішки і пачки з періо-
дичними виданнями 

 

 

Посилки без означеної
ціни та з оголошеною ціною 

 

 

Посилки високоцінні 

 

 

Посилки з позначкою
"Обережно" 

 

 

 
Разом
 
 

 

 


 

____________ 

Опрос