Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных животных и растений единой государственной системы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера

Министерство агропромышленного комплекса Украины
Положение, Приказ от 25.05.1999 № 214
Утратил силу

Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Наказ Міністерства агропромислового комплексу України
від 25 травня 1999 року N 214

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 1999 р. за N 377/3670

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 23 лютого 2021 року N 358)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що додається.

2. Начальнику Другого відділу Маслову М. І. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

3. Керуючому справами Забарі І. О. у 10-денний термін після державної реєстрації Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин організувати видання Положення і надіслати встановленим порядком по одному примірнику організаціям при міністерстві і керівним органам агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим і областей. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра Лузана Ю. Я.
 

Міністр 

Б. К. Супіханов
 

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи
генерал-майор
 

 
 
 
 

 
В. В. Волков 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему захисту
сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Загальна частина

1. Це Положення, розроблене на основі Типового положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 21.12.98 N 387 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.99 за N 92/3385, визначає принципи створення функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських тварин і рослин, основні завдання, склад сил і засобів, порядок виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів, регулює основні питання діяльності підсистеми.

2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі - функціональна підсистема) - складова частина єдиної державної системи, створюється на базі Державного департаменту ветеринарної медицини, Центральної державної станції родючості ґрунтів і захисту рослин "Центрдержагрозахист", Головної державної інспекції з карантину рослин, включає їх регіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва, охорони довкілля та епізоотичного благополуччя, за розвитком хвороб рослин та шкідників, за охороною території країни від занесення та самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони підкарантинних матеріалів та об'єктів, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження (далі - надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення, тварин, зменшення матеріальних утрат;

структурний підрозділ функціональної підсистеми - складова частина функціональної підсистеми;

сили і засоби функціональної підсистеми - спеціальні і спеціалізовані структурні підрозділи з їх оснащенням, контрольні органи та інформаційні бази структурних підрозділів, призначені або залучені для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

органи управління функціональною підсистемою - Міністерство агропромислового комплексу України, а також Державний департамент ветеринарної медицини, Центральна державна станція родючості ґрунтів та захисту рослин "Центрдержагрозахист", Головна державна інспекція з карантину рослин, призначені в межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

рятувальна служба функціональної підсистеми - складається з Центральної державної лабораторії ветмедицини, міжобласних і зональних державних лабораторій ветмедицини з хвороб тварин, Центральної державної станції родючості ґрунтів і захисту рослин "Центрдержагрозахист", Головної державної інспекції з карантину рослин, призначених для організації та здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією або іншими чинниками, які призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин, рослин та/або значних матеріальних втрат (масовий падіж сільськогосподарських тварин та їх вимушений забій, загибель сільськогосподарських рослин);

реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії структурних підрозділів функціональної підсистеми єдиної державної системи щодо реалізації планів дій, уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайних ситуацій з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей, тварин;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, епізоотичних, епіфітотичних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків;

ветеринарна медицина - галузь, що охоплює систему наук про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику, лікування, визначення якості харчових продуктів і сировини тваринного походження та діяльність, спрямовану на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей;

ветеринарне та епізоотичне благополуччя - оптимальні умови для життя тварин, що запобігають захворюваності та шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров'я, продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;

ветеринарно-санітарна експертиза - комплекс діагностичних і спеціальних досліджень щодо визначення якості продуктів та сировини тваринного та рослинного походження, що призначаються для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки;

готові харчові продукти тваринного походження - консерви м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні, сир, масло вершкове, маргарин, жири, сухе молоко, продукти дитячого харчування, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо;

засоби ветеринарної медицини - призначені для ветеринарної діяльності матеріали, обладнання, прилади, інструменти, спеціальні автомобілі тощо;

засоби захисту тварин - імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати;

епізоотія - поширення заразних захворювань тварин за відносно короткий проміжок часу на значній території, що характеризується безперервністю епізоотичного процесу;

епіфітотія - масове поширення у часі й просторі інфекційних захворювань рослин, що супроводжується масовим ураженням сільськогосподарських культур або значним зниженням їх продуктивності;

карантин рослин - правовий режим, що передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції переробки, сировини, окремих вантажів тощо від карантинних об'єктів;

карантинний об'єкт - шкідник, збудник хвороби чи бур'ян, який обмежено поширений на території України, але який може завдати значної шкоди рослинам або рослинній продукції;

карантинне вогнище - це ізольована територія, на якій присутній карантинний об'єкт;

локалізаційні заходи - це здійснення комплексу карантинних заходів, які запобігають подальшому розповсюдженню карантинних об'єктів;

ліквідаційні заходи - це знищення карантинного об'єкта у вогнищах зараження з використанням радикальних, механічних, біологічних заходів;

карантин тварин - правовий режим діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямований на локалізацію і ліквідацію спалахів небезпечних інфекційних захворювань тварин, що допускає встановлення передбачених цим Законом тимчасових обмежень у здійсненні прав фізичних і юридичних осіб з покладанням на них додаткових обов'язків;

карантинний ветеринарно-міліцейський пост - тимчасовий об'єкт, що виставляється на кордоні карантинної зони відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення інфекції;

карантинні хвороби тварин - особливо небезпечні заразні захворювання тварин, що можуть завдати значної шкоди здоров'ю тварин і погіршити якість харчових продуктів або сировини тваринного походження;

продукти тваринного походження - м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, рибопродукти, мед та інші продукти бджільництва тощо;

сировина тваринного походження - шкіра, вовна, волос, щетина, хутро, пух, пір'я, залози внутрішньої секреції, їх виділення, кишки, роги, копита, кістки, кокони шовковичного черв'яка, яєчна маса для переробки, тваринні жири, легені, печінка, інші м'якушеві субпродукти, жовч, кров, вощина тощо;

спеціалісти ветеринарної медицини - лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які здійснюють діагностичні, профілактичні, оздоровчі, лікувальні роботи в тваринництві, ветеринарно-санітарну експертизу тваринницької та рослинницької продукції або надають інші ветеринарні послуги;

тварини - сільськогосподарські, домашні, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини та хутрові звірі, домашня і дика птиця, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни та біологічні об'єкти - ембріони, інкубаційні яйця, запліднена ікра, зиготи, сперма тощо;

штами мікроорганізмів - генетично однорідні популяції мікроорганізмів у межах виду з певними стабільними специфічними морфологічними ознаками і біологічними властивостями.

3. Основною метою створення функціональної підсистеми є: забезпечення реалізації державної політики в сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в галузі захисту населення від особливо небезпечних хвороб, спільних для людей та тварин, тварин і рослин від хвороб і шкідників, запобігання виникненню та розповсюдженню небезпечних інфекційних хвороб тварин і рослин, здійснення державного контролю за дотриманням особливого карантинного режиму і проведенням заходів з карантину тварин та рослин.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

розроблення в межах своєї компетенції загальнодержавних нормативно-правових і галузевих нормативних актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту населення, тварин, рослин та територій від їх наслідків;

охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників карантинних об'єктів;

пропуск через митний кордон України тварин, продуктів тваринного походження, готових харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів тваринного та рослинного походження, кормових добавок, штамів мікроорганізмів, засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини, а також предметів і матеріалів, які можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань тварин, та інших вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, дозволяється тільки після проходження обов'язкового ветеринарного контролю;

своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних об'єктів, а також запобігання їх проникненню в регіони країни, де вони відсутні;

визначення порядку завезення і використання насіння, рослин і продукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення на території України і за її межами за узгодженням з карантинними службами тих країн, з якими Україна має договори, на підставі конвенції або угоди між державами про співробітництво;

вивчення видового складу, біології та екології карантинних й інших небезпечних шкідників, збудників хвороб і бур'янів, відсутніх на території країни, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання завезення, де вони можуть завдати збитків;

проведення експертиз підкарантинних матеріалів та об'єктів, видача карантинних документів на імпорт насіння, рослин та продукції рослинного походження;

здійснення контролю за додержанням законодавства про карантин рослин, у тому числі при укладанні договорів (контрактів) на завезення з-за кордону продукції рослинного походження;

унесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження особливого карантинного режиму;

державний контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

профілактика, діагностика та лікування інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і рослин;

контроль за випуском для реалізації доброякісних у ветеринарному і санітарному плані продуктів та сировини тваринного і рослинного походження;

захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

контроль за переміщенням, експортом та імпортом тварин, продуктів і сировини тваринного походження, ветеринарних препаратів, кормів і кормових добавок, насіння, рослин і продукції рослинного походження;

ветеринарно-санітарна експертиза продуктів і сировини тваринного походження, а на ринках також і продуктів рослинного походження, що призначаються для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки;

контроль за якістю засобів захисту тварин і рослин, засобів ветеринарної медицини та кормових добавок;

бактеріологічний, радіологічний і токсикологічний контроль продуктів тваринного і рослинного походження на ринках, м'ясокомбінатах, у холодильниках та на базах заготівлі, зберігання і реалізації продуктів тощо;

проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів і сировини тваринного і рослинного походження, тварин, кормів, преміксів, що призначаються для харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки, засобів захисту тварин у разі їх експорту та імпорту;

сприяння підготовці спеціалістів ветеринарної медицини;

контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист довкілля;

сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної науки, науки з питань захисту та карантину рослин і передового досвіду;

ведення обліку і видання інформації щодо поширення карантинних об'єктів;

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

пропаганда знань з карантину тварин і рослин;

проведення невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій;

забезпечення готовності структурних підрозділів, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

розроблення і реалізація цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підпорядкованих підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних витрат;

збирання й аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій (епізоотій, масових отруєнь, епіфітотій);

прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

створення, раціональне збереження і використання на підпорядкованих підприємствах, в установах та організаціях резервів запасів матеріальних ресурсів;

проведення у межах своєї компетенції державної експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту тварин і рослин від надзвичайних ситуацій;

своєчасне та достовірне оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, фактичну обстановку і вжиті заходи;

участь у міжнародному співробітництві у сфері захисту тварин і рослин від хвороб і шкідників.

5. Функціональна підсистема захисту сільськогосподарських тварин і рослин організовує роботи, пов'язані із запобіганням надзвичайних ситуацій та захисту населення і територій від їх наслідків, складається з постійно діючих структурних підрозділів і має чотири рівні - загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

6. За надзвичайних ситуацій сили і засоби функціональної підсистеми на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях підпорядковуються в межах, що не суперечать законодавству, органам управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи.

Органи управління функціональної підсистеми

7. Діяльність функціональної підсистеми координується з іншими функціональними підсистемами єдиної державної системи, а саме:

1) на загальнодержавному рівні:

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Державна комісія);

Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення;

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті Міністрів України;

2) на регіональному рівні:

відповідні комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і державні надзвичайні протиепізоотичні комісії (далі - регіональні комісії);

3) на місцевому рівні:

відповідні комісії районних державних адміністрацій і комісії виконавчих органів рад (сільські, селищні, міські, районні в містах) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і державні надзвичайні протиепізоотичні комісії (далі - місцеві комісії);

4) на об'єктовому рівні:

комісія з питань надзвичайних ситуацій об'єкта (далі - об'єктові комісії).

8. Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення.

9. Функціональна підсистема має постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, системи інформаційного забезпечення.

10. Постійними органами управління функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських тварин і рослин є:

на загальнодержавному рівні - Міністерство агропромислового комплексу України, уповноважені підрозділи з питань надзвичайних ситуацій, які виконують керівництво згідно з затвердженими положеннями про них і відповідно до переліку функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"; Державний департамент ветеринарної медицини, Центральна державна станція родючості ґрунтів і захисту рослин "Центрдержагрозахист", Головна державна інспекція з карантину рослин та їх уповноважені структурні підрозділи;

на регіональному рівні - Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, управління державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, станції захисту рослин АР Крим та областей;

на місцевому рівні - управління агропромислового комплексу райдержадміністрацій, міські і районні управління державної ветеринарної медицини, міжрайонні та прикордонні пункти з карантину рослин, районні станції захисту рослин;

на об'єктовому рівні - дільничні лікарні ветеринарної медицини, бригади (ланки) захисту рослин колективних сільськогосподарських підприємств, структурні підрозділи підприємств, установ та організацій або спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.

До системи повсякденного управління функціональною підсистемою входять оснащені належними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу й передачі інформації:

оперативно-чергові служби міністерства агропромислового комплексу, уповноважених підрозділів з питань надзвичайних ситуацій на всіх рівнях;

диспетчерські служби підприємств, установ та організацій.

Сили і засоби функціональної підсистеми

11. До складу сил і засобів функціональної підсистеми входять:

Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини;

зональні спеціалізовані лабораторії ветеринарної медицини з хвороб тварин;

міжобласні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб птиці;

корпорація "Укрзооветпромпостач";

державні підприємства "Укрветпромпостач";

асоціація "Украгробіовет";

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок (м. Львів);

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ);

регіональні служби державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті;

обласні госпрозрахункові ветеринарно-санітарні загони;

лікарні, дільниці, пункти ветеринарної медицини;

лабораторії ветеринарної медицини;

державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

міжобласні та прикордонні контрольно-токсикологічні лабораторії;

обласні біолабораторії;

обласні лабораторії прогнозів та діагностики шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин;

бригади та ланки з боротьби з шкідниками і хворобами рослин об'єднань, акціонерних товариств;

Центральна науково-дослідна карантинна лабораторія;

центральний фумігаційний загін;

державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прикордонні пункти;

міжрайонні та районні пункти з карантину рослин;

лабораторії з карантину рослин;

фумігаційні загони та бригади.

12. Громадські об'єднання можуть брати участь у виконанні робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації під керівництвом уповноважених підрозділів Міністерства агропромислового комплексу за наявності в учасників зазначених робіт - представників цих об'єднань - відповідного рівня підготовки, підтвердженого в атестаційному порядку.

13. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється:

центром управління надзвичайними ситуаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (далі - Урядова інформаційна система) із залученням технічних засобів і студійних комплексів Державного комітету інформаційної політики України;

інформаційними центрами і центрами управління надзвичайними ситуаціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

центрами управління надзвичайними ситуаціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

інформаційними службами підприємств, установ, організацій і потенційно небезпечних об'єктів із залученням засобів зв'язку і передачі даних.

Порядок збирання інформації з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та обміну цією інформацією між центрами управління надзвичайними ситуаціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з центральними і місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями визначається Регламентом інформаційного обміну між користувачами Урядової інформаційної системи, затвердженим постійним органом управління функціональної підсистеми.

Режим діяльності функціональної підсистеми

14. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, відповідні органи управління функціональної підсистеми на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях можуть установлювати один з таких режимів дій функціональної підсистеми:

режим повсякденної діяльності - за нормального виробничо-промислового, радіаційного, хімічного, біологічного (бактеріологічного), сейсмічного, гідрогеологічного і гідрометеорологічного стану (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії);

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислового, радіаційного, хімічного, біологічного (бактеріологічного), сейсмічного, гідрогеологічного і гідрометеорологічного стану (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації);

режим діяльності з надзвичайної ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

режим діяльності за надзвичайного стану запроваджується в Україні або на окремих територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

15. Основні заходи, що реалізуються функціональною підсистемою:

1) у режимі повсякденної діяльності:

ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, за розвитком і розмноженням хвороб і шкідників рослин, станом потенційно небезпечних в епізоотичному плані об'єктів і прилеглої до них території;

проведення контрольних обстежень сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки насіння, рослин і продукції рослинного походження, пунктів увезення підкарантинних матеріалів та об'єктів, прилеглої до них території;

оцінка загрози виникнення надзвичайних ситуацій з карантину тварин і рослин та можливих її наслідків;

контроль за проведенням карантинних заходів;

розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, з карантину тварин та рослин, захисту посівів, забезпечення безпеки і захисту населення та тварин, зменшення матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки в разі виникнення надзвичайної ситуації;

удосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, сил та населення;

оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків;

здійснення цільових видів страхування в межах, що не суперечать законодавству та відповідають функціям міністерства;

організація навчання населення в межах своєї компетенції методам і користуванню засобами захисту, правильним діям у цих ситуаціях;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

формування оперативних груп фахівців для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійснення контролю за станом сільськогосподарських посівів, довкілля, потенційно небезпечних в епізоотичному і епіфітотичному планах об'єктів і прилеглої до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

розроблення комплексних заходів щодо захисту сільськогосподарських посівів від хвороб і шкідників, населення, тварин та територій, їх виконання при потребі забезпечення стійкого функціонування сільськогосподарського виробництва;

приведення до стану підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії і переміщення у разі потреби в район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;

запровадження цілодобового чергування членів державної, регіональної, місцевої чи об'єктової комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації);

3) у режимі діяльності за надзвичайної ситуації:

організація захисту населення, тварин, сільськогосподарських культур та територій;

переміщення оперативних груп фахівців у район виникнення надзвичайної ситуації;

організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації, із залученням відповідних сил і засобів;

визначення мережі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів сільськогосподарського виробництва та об'єктів першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

здійснення постійного контролю за станом сільськогосподарських рослин, довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, станом підконтрольних об'єктів і прилеглої до них території;

інформування вищестоящих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення населення та надання йому потрібних рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися;

4) у режимі діяльності за надзвичайного стану:

здійснення заходів, передбачених Законами України "Про надзвичайний стан", "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин".

Фінансування функціональної підсистеми

16. Функціональна підсистема фінансується в межах загальних асигнувань, що передбачені в державному та місцевих бюджетах на утримання міністерства та його підрозділів, а також за рахунок позабюджетних коштів.

Для профілактики, діагностики ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах функціональної системи використовуються кошти на протиепізоотичні заходи з державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1998 р. N 1836 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 478" передбачений перелік інфекційних і паразитарних захворювань тварин, заходи щодо ліквідації яких проводяться за рахунок коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Цією ж постановою передбачений перелік лабораторно-діагностичних досліджень у разі інфекційних та паразитарних захворювань тварин та визначення джерела їх фінансування.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах функціональної підсистеми на об'єктовому рівні створюються запаси матеріальних та фінансових ресурсів за рахунок власних коштів державних підприємств, установ та організацій.

17. Якщо для локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації на підпорядкованих державних підприємствах, установах та організаціях потрібні матеріальні та фінансові ресурси в обсягах, що перевищують їх власні можливості, то постійні органи управління функціональною підсистемою звертаються за допомогою до відповідної регіональної комісії - у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня; до Державної комісії - у разі виникнення ситуації загальнодержавного рівня, з поданням належних документів і розрахунків, які підтверджують розмір та вид потрібної допомоги.

Планування роботи функціональної підсистеми

18. Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін епізоотичної ситуації, спостереження за розвитком і розповсюдженням хвороб і шкідників на посівах сільськогосподарських культур і відповідних документів, які регламентують порядок і методику цього планування.

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу, проведених кваліфікованими експертами в галузі ветеринарної медицини, захисту та карантину рослин, і залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення є своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних об'єктів, а також запобігання їх проникнення на територію України, мінімізація матеріальних втрат.

З цією метою вживаються дієві заходи щодо захисту населення від наслідків виникнення надзвичайних ситуацій, відновлення роботи об'єктів життєзабезпечення населення, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

План реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації із захисту та карантину тварин і рослин на підпорядкованих державних підприємствах, установах та організаціях з визначеними джерелами фінансування робіт затверджується керівниками цих підприємств, установ та організацій за погодженням уповноваженого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення місцевих органів виконавчої влади.

Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів.

19. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого зниження втрат провадиться планування дій у рамках функціональної підсистеми відповідно до планів взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, оперативного плану дій міністерства та інших центральних органів виконавчої влади.

20. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують підрозділи підпорядкованих міністерству державних установ та організацій.

До виконання зазначених робіт повинні залучатися передусім підрозділи Мінагропрому України, відповідні структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів рад, на території яких виникла надзвичайна ситуація.

Організаційно-методичне керівництво плануванням дій єдиної державної системи здійснює МНС України.

На Мінагропром України, його уповноважені підрозділи з питань надзвичайних ситуацій покладається:

забезпечення стратегічного і оперативного планування в рамках єдиної державної системи;

збирання, оброблення і доведення до виконавців інформації з метою планування і управління діями за надзвичайної ситуації, включаючи інформацію про стан розвитку та розповсюдження хвороб тварин і рослин, шкідників, карантинних об'єктів.

Основні засади взаємодії органів управління функціональної
і територіальної підсистем єдиної державної системи та їх підрозділів

21. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного реагування організовується взаємодія постійних органів управління функціональної підсистеми і підпорядкованих їм сил з територіальною підсистемою єдиної державної системи, а саме:

визначаються центральні, регіональні, місцеві та об'єктові територіальні органи управління, які взаємодіють за надзвичайних ситуацій, склад та кількість сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію;

погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуацію з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

розв'язуються питання всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління з питань надзвичайних ситуацій та підпорядкованими їм силами, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними, біологічними, медикаментозними та іншими засобами;

установлюється порядок приведення до готовності і організації управління спільними діями органів управління з питань надзвичайних ситуацій і сил у процесі виконання завдань.

Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується:

на загальнодержавному рівні - безпосередньо між постійними органами управління за надзвичайних ситуацій уповноваженими підрозділами і силами Мінагропрому України та інших центральних органів виконавчої влади під загальним керівництвом Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

на регіональному та місцевому (районному) рівні - між територіальними і місцевими структурами управління Мінагропрому України та інших центральних органів виконавчої влади та їх силами під керівництвом регіональної або місцевої комісії.

Взаємодія у подоланні надзвичайних ситуацій організовується через спеціально визначені оперативні групи, представників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад.

 

Начальник Другого відділу
Міністерства агропромислового
комплексу України
 

 
 
М. І. Маслов
 

Опрос