Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке учета разовых билетов на проезд в городском электротранспорте и абонементных билетов на проезд в городском общественном транспорте Украины и форм учетных документов N 1 (разовые билеты), N 2 (абонементные билеты), N 3-ШЛ (путевой лист)

Госстрой Украины
Форма, Приказ, Инструкция от 11.05.1999 № 116
действует с 19.06.1999

Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів N 1 (разові квитки), N 2 (абонементні квитки), N 3-ШЛ (шляховий лист) 

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 11 травня 1999 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 червня 1999 р. за N 361/3654

Відповідно до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та пункту 17 Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25.02.97 N 48/53 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.97 за N 123/1926, і керуючись Положенням про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, затвердженим Указом Президента України від 09.12.97 N 1342/97, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форми облікових документів N 1 (разові квитки) "Накладна на видачу та продаж разових квитків на проїзд у міському електротранспорті", N 2 (абонементні квитки) "Накладна на видачу та продаж абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті", N 3-ШЛ "Шляховий лист", що додаються.

2. Відділу міського електротранспорту (В. І. Крат):

2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію до Мін'юсту України наказу "Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів N 1, N 2, N 3-ШЛ".

2.2. Організувати тиражування та розсилку Інструкції і форм облікових документів підприємствам міського електротранспорту та іншим заінтересованим організаціям.

2.3. Надати необхідну методичну допомогу підприємствам міського електротранспорту з питань упровадження вимог Інструкції і форм облікових документів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Г. М. Семчука.

 

Голова Комітету 

В. М. Гусаков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України 

 
В. Г. Котко 

Заступник Голови Держкомстату
України 

 
Ю. М. Остапчук 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України визначає порядок обліку, заповнення форм облікових документів на підприємствах міського електротранспорту України.

1.2. Для обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті застосовуються бланки суворого обліку:

Форма N 1 (разові квитки) - Накладна на видачу та продаж разових квитків на проїзд у міському електротранспорті;

Форма N 2 (абонементні квитки) - Накладна на видачу та продаж абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті;

Форма N 3-ШЛ (шляховий лист) - Шляховий лист.

1.3. Зазначені форми обліку проїзних документів є бланками суворого обліку і тому повинні виготовлятися відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

1.4. Ведення зазначених форм є обов'язковим при здійсненні операцій з видачі та продажу (реалізації) проїзних документів (квитків) підприємствами міського електротранспорту.

1.5. Інструкція є обов'язковою для виконання усіма підприємствами міського електротранспорту незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

2. ТЕРМІНИ Й ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Разовий квиток - вид документа, який дає право його пред'явникові на одну поїздку в трамваї або тролейбусі за умови наявності на ньому спеціальної відмітки - компостування.

Компостер - спеціальний пристрій з умовним (дійсним) зазначенням бортового номера транспортної одиниці та (або) календарного часу для нанесення відмітки - компостування разового квитка, що дає право його пред'явникові на одну поїздку в цій транспортній одиниці до будь-якої зупинки в одному напрямку.

Абонементний квиток - вид спеціального документа на проїзд в одному або декількох видах міського громадського транспорту із зазначенням виду (видів) транспорту, категорії громадян та календарного періоду його дії.

Білетний касир - працівник підприємства, призначений на цю посаду, або виконуючий його обов'язки згідно з наказом керівника підприємства.

Інкасатор - працівник підприємства, призначений на цю посаду, або виконуючий його обов'язки згідно з наказом керівника підприємства.

Підприємства міського електротранспорту - трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні управління, виробничі об'єднання "Міськелектротранс", що мають на балансі трамвайне або тролейбусне господарство.

Міський громадський транспорт - міський транспорт загального користування: автобус, метро, трамвай та тролейбус, що працює на визначених маршрутах, за встановленими розкладом руху та тарифами.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Форма N 1 (разові квитки) "Накладна на видачу та продаж разових квитків на проїзд у міському електротранспорті" застосовується для обліку видачі разових квитків продавцям, що реалізують їх населенню, а також обліку зданої виручки.

Форма N 1 виписується у двох примірниках та реєструється в журналі реєстрації разових квитків. Перший примірник видається білетним касиром продавцеві, другий - залишається у білетного касира.

Форма N 1 заповнюється в такій послідовності:

дані до таблиці заповнюються білетним касиром у двох примірниках;

у графах 1, 2, 3, 4, 5 записується дата видачі, серія і номери виданих разових квитків та їх кількість (заповнює продавець);

у графі 6 вказується загальна сума вартості разових квитків (заповнює продавець);

у графі 7 ставиться підпис білетного касира (інкасатора або іншої відповідальної особи), який здійснив видачу разових квитків;

у графі 8 ставиться підпис продавця, який одержав разові квитки;

у графі 9 записується загальна сума зданої продавцем виручки (заповнює продавець);

у графі 10 ставиться підпис продавця, який здав виручку;

у графі 11 ставиться підпис інкасатора, який одержав від продавця указану в графі 9 суму виручки.

При заповненні всіх рядків таблиці або при здачі підзвіту на вимогу відділу (служби) підприємства Форма N 1 здається продавцем разом із залишками разових квитків. При цьому під таблицею у рядку "Підзвіт у сумі" й інших рядках указуються продавцем сума зданого підзвіту разових квитків, серія і номери зданого підзвіту та дата здачі. Приймання-здавання разових квитків підтверджується підписами білетного касира та продавця.

3.2. Форма N 2 (абонементні квитки) "Накладна на видачу та продаж абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті" застосовується для обліку видачі абонементних квитків продавцям, які працюють у стаціонарних пунктах продажу, для подальшої їх реалізації населенню, а також обліку зданої виручки.

Форма N 2 виписується у двох примірниках та реєструється в журналі реєстрації абонементних квитків. Після підпису Форми N 2 керівником і бухгалтером (касиром) підрозділу підприємства міського електротротранспорту перший її примірник видається білетним касиром продавцеві, другий - залишається у білетного касира.

Форма N 2 заповнюється в такій послідовності:

дані до розділу 1 "Видано, залишок абонементних квитків" заповнюються білетним касиром;

у графі 1 записується вид абонементного квитка (за видами транспорту), який видається продавцеві;

у графі 2 вказується категорія абонементного квитка: для громадян, для підприємств, студентський, учнівський;

у графі 3 вказується ціна одного абонементного квитка;

у графах 4, 5, 6, 7 записуються кількість виданих абонементних квитків, на яку суму їх видано, серія та номери (перший - останній) абонементних квитків.

Графи 1 - 7 заповнюються білетним касиром.

У графах 8, 9 продавцем вказуються кількість нереалізованих абонементних квитків та на яку суму їх не реалізовано.

Під графами 8, 9 ставиться підпис продавця, який здав залишок абонементних квитків, і білетного касира, який прийняв цей залишок;

у рядках 1 - 12 розділу 2 "Облік продажу абонементних квитків" продавцем указуються дата та сума зданої в цей день виручки, а також ставиться підпис інкасатора, який одержав виручку від продавця.

Форма N 2 видається і заповнюється на кожен місяць (квартал або інший термін) року. Після закінчення терміну продажу абонементних квитків Форма N 2 здається разом із залишком абонементних квитків продавцем до відповідного підрозділу підприємства. При цьому в рядку "Усього" розділу 2 "Облік продажу абонементних квитків" указується сума, на яку було продано абонементних квитків.

3.3. Форма N 3-ШЛ (шляховий лист) "Шляховий лист" призначається для щоденного обліку руху разових квитків на проїзд у міському електротранспорті, який здійснюється кондуктором (водієм). Форма N 3-ШЛ виписується білетним касиром в одному примірнику і реєструється у журналі реєстрації шляхових листів.

Форма N 3-ШЛ заповнюється в такій послідовності:

дані до розділу 1 "Наряд-завдання" заповнюються білетним касиром;

у графі "Номер" указується номер зміни, маршруту та випуску;

у графі "Час" указується час виїзду на лінію і час закінчення зміни кондуктора (водія) у годинах і хвилинах;

у графі "Інші вказівки" вказується інформація щодо наступної зміни;

у графі "Підпис" ставиться підпис особи, яка видає наряд і заповнює вищезазначені графи;

у підрозділі 1.1 "Фактичний час роботи" указується час початку роботи кондуктора (водія), перерв на обід, простоїв у депо і на лінії та закінчення зміни;

після закінчення зміни диспетчер проставляє свій підпис і штамп; табельник указує, скільки відпрацьовано годин на лінії, у тому числі у вечірні і нічні часи, часи іншої непередбаченої роботи, а також загальний час роботи і проставляє свій підпис;

у графі "Прийнято до каси" проставляється літерами сума зданої виручки, що підтверджується підписами кондуктора (водія) і касира, який прийняв цю виручку;

у графі "План на зміну" білетним касиром проставляється сума виручки, яку повинен здати за зміну кондуктор (водій);

дані в розділі 2 "Квитково-обліковий лист" до таблиці заповнюються білетним касиром;

у графах підрозділу 2.1 "Разові квитки на проїзд у міському електротранспорті" указуються серія квитка, верхні та нижні номери квитків до початку і після закінчення роботи, а також кількість проданих абонементних квитків та сума виручки;

у рядку "Прийнято до каси" указується сума зданої до каси виручки, що підтверджується особистим підписом касира, який її здав;

у розділі 3 "Відмітки лінійних контролерів та інших посадових осіб" на звороті Форми N 3-ШЛ проставляються відмітки і записуються зауваження стосовно роботи кондуктора (водія);

у графах розділу 4 "Облік реалізації разових квитків на кінцевих зупинках маршруту" на звороті Форми N 3-ШЛ кондуктор (водій) проставляє серію, верхні та нижні номери разових квитків, проданих за кожним рейсом, і підтверджує це особистим підписом.

4. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

4.1. Форми документів, що зберігаються на підприємстві, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, за дебетом рахунку 05 "Матеріали", субрахунок 3 "Інші матеріали". Водночас на позабалансовий рахунок 004 "Бланки суворої звітності" зараховується вартість цих форм, виходячи з ціни за один лист.

В аналітичному обліку наводяться дані про нумерацію, кількість і вартість таких форм.

4.2. Списання використаних форм здійснюється не менше одного разу на квартал за актом, який затверджується керівником підприємства. Вартість використаних форм списується з рахунку 05 "Матеріали", субрахунок 3 "Інші матеріали" у кореспонденції з рахунками обліку витрат виробництва та одночасно з рахунку 004 "Бланки суворої звітності".

 

Начальник відділу міського
електротранспорту 

 
В. І. Крат 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

 

  

ФОРМА N 1 (разові квитки) 

  

  

  

  

  

Штамп підприємства
міського електротранспорту 

  

  

Код за ДКУД 

 

_______ N ______ від _____________ ___ р.

(серія)                                                                                 

Накладна на видачу та продаж разових квитків
на проїзд у міському електротранспорті

Вартість разового квитка ______ коп.

Місто, підприємство  ____________________________________________________________ 

Дільниця (депо) ___________________________, кіоск N ______________________________

Продавець _____________________________________________, таб. N _________________

(прізвище, ім'я, по батькові)                                          

Постійна сума підзвіту _____ грн. ____ коп. (________________________________________)

                                                                                      (літерами) 

Білетний касир (інша відповідальна особа) підрозділу ______________________

                                                                                       (підпис) 

Видано (одержано) разових квитків 

Здано виручки 

Дата 

Серія 

Номери 

Кількість,
одиниць 

Сума,
грн., коп. 

Видав
(підпис
касира
(інкасатора)
або іншої
відпові-
дальної
особи) 

Одержав
(підпис
продавця) 

Сума,
грн., коп. 

Здав
(підпис
продавця) 

Одержав
(підпис
інкасатора
або іншої
відпові-
дальної
особи) 

з ... 

до ... 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зворотній бік

Видано (одержано) разових квитків 

Здано виручки 

Дата 

Серія 

Номери 

Кількість
одиниць 

Сума,
грн., коп. 

Видав
(підпис
касира
(інкасато-
ра) або
іншої
відпові-
дальної
особи) 

Одержав
(підпис
продавця) 

Сума,
грн., коп. 

Здав
(підпис
продавця) 

Одержав
(підпис
інкасатора
або іншої
відпові-
дальної
особи) 

з ... 

до ... 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підзвіт у сумі ______ грн. ______ коп. (__________________________) на разові квитки

                (літерами) 

__________ одиниць, серія _________ , NN з ____ до ____ прийнято __________________

                  (кількість)                                                                                                                                (назва підрозділу підприємства) 

 

Дата "___" ___________ ____ р.

 

Білетний касир (інша відповідальна
особа) підрозділу
_____________________

                 (підпис) 

  

 

Продавець _______________________

                     (підпис)  

 

Начальник відділу міського
електротранспорту 

 
В. І. Крат 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

 

  

ФОРМА N  2 (абонементні квитки) 

  

  

  

  

  

Штамп підприємства
міського електротранспорту 

  

  

Код за ДКУД 

 

_______ N ______ від _____________ ___ р.

(серія)                                                                                 

Накладна на видачу та продаж абонементних квитків
на проїзд у міському громадському транспорті

На _______________________________ р.

(місяць, квартал або інший термін)

Місто, підприємство _____________________________________________________________

Дільниця ______________, кіоск N _____, продавець__________________________________

                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Видано, залишок абонементних квитків

N
з/п 

Вид(и)
транспорту* 

Кате-
горія
квитка** 

Ціна
одного
квитка,
грн.,
коп. 

Видано (одержано) 

Залишок 

кіль-
кість,
одиниць 

сума, грн., коп. 

серія 

N
(перший -
останній) 

кіль-
кість,
одиниць 

сума,
грн.,
коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

х 

х 

  

  

х 

х 

  

  

 

     * Трамвай, тролейбус, автобус, метро (вказати) 

     ** Для громадян, для підприємств, студентський, учнівський (вказати) 

Відпустив касир _______________           Одержав продавець _____________ 

                                                 (підпис)                                                                                         (підпис) 

     Видачу          1. Керівник підрозділу _____________________ 
     дозволено                                                                             (підпис) 

                           2. Бухгалтер (касир) підрозділу ________________ (підпис) 

 

Здав продавець __________________

                 (підпис)

Прийняв касир __________________

                 (підпис) 

2. Облік продажу абонементних квитків

N
з/п 

Здано виручки (інкасація) 

N
з/п 

Здано виручки (інкасація) 

Дата 

Сума,
грн., коп. 

Підпис інкасатора 

Дата 

Сума,
грн., коп. 

Підпис інкасатора 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

Усього 

  

  

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

 

  

ФОРМА N 3-ШЛ (шляховий лист) 

  

  

  

  

  

Штамп підприємства
міського електротранспорту 

  

  

Код за ДКУД 

 

_______ N ______ від _____________ ___ р.

(серія)                                                                                 

Шляховий лист

На _______ ___ р.

Місто, підприємство _____________________________________________________________

Кондуктор (водій) трамвая або тролейбуса _____________________________ Таб. N ______

                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Наряд-завдання

Номер 

Інвентарний
номер трамвая
(тролейбуса) 

Час, год. - хв. 

Інші
вказівки
(інформація) 

Підпис
особи, що
видає наряд 

зміни 

маршруту 

випуску 

виїзду 

закінчення
зміни 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 Фактичний час роботи, год. - хв.

1. Початок роботи _______________________

2. Перерва ______________________________

3. Простої, усього ________________________

     у т. ч. в депо _________________________ 

               на лінії _________________________ 

4. Кінець зміни __________________________

     Диспетчер ___________________________ 

        (підпис, штамп)  

1. Усього, на лінії __________________________

     у т. ч. вечірні ___________________________

                  нічні ___________________________ 

2. Інші роботи _____________________________

3. Усього відпрацьовано ____________________

 

      Табельник ____________________________ 

          (підпис)  

Прийнято до каси (грн., коп.):

_________________________ грн. _______ коп. 
                     (сума літерами) 

Прийняв _____________   Здав  ____________ 
    касир              (підпис)        кондуктор          (підпис) 

 

План на зміну

 

 

_________________ грн. ________________ коп. 

Лінія відрізу 

 

2. Квитково-обліковий лист (______ N ______ від _____ __ р.) На ___________ __ р.

(серія)                                                                    

Маршрут трамвая (тролейбуса) N _________, зміна ______, випуск _____

Кондуктор (водій) ________________________________________________, таб. N ____

(прізвище, ім'я, по батькові)

2.1 Разові квитки на проїзд у міському електротранспорті вартістю ______ коп. 

Серія
квитка 

Номери квитків 

Продано 

до початку роботи 

після закінчення
роботи 

  

Верхні номери 

Кількість,
одиниць 

Сума 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Нижні номери

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

 

 

 

Дата 

Прийнято до каси __________________________________

                                                                           (сума літерами) 

Прийняв касир ____________________________________

                                                                                     (підпис)

Здав кондуктор (водій) _____________________________

                                                                                     (підпис) 

 

3. Відмітки лінійних контролерів та інших посадових осіб

 

 

 

 

 

Лінія відрізу 

 

4. Облік реалізації разових квитків на кінцевих зупинках маршруту

N
рей-
су 

Серія
квитків 

Номери квитків 

Примітка 

N
рей-
су 

Серія
квитків 

Номери квитків 

Примітка 

верхні 

нижні 

верхні 

нижні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

 

Кондуктор (водій) ____________________

                                            (підпис) 

 

Начальник відділу міського
електротранспорту 

 
В. І. Крат 

 

 

Опрос