Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи разрешений и постановки на учет организаций, разрабатывающих проекты нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников

Минэкобезопасности
Порядок, Приказ от 12.05.1999 № 104
Утратил силу

Про затвердження Порядку видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що розробляють проекти нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 12 травня 1999 року N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 1999 р. за N 348/3641

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 13 грудня 2001 року N 465)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та для впорядкування робіт з розробки проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що розробляють проекти нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що додається.

2. Управлінню природних ресурсів (Горбунов В.) та Службі міністра (Макогон Н.) забезпечити розсилку нормативного документа органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях протягом 2 тижнів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Керівникам органів Мінекобезпеки України на місцях забезпечити додержання вимог зазначеного нормативного документа.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Яцика А. В.

 

Міністр  

В. Я. Шевчук  

 

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ ТА ПОСТАВЛЕННЯ НА ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ ПРОЕКТИ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНОДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Нормативний документ розроблений відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Порядку розробки і затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.07.96 N 75 і зареєстрованого Міністерством юстиції України від 13.08.96 за N 441/1466, встановлює обов'язкові вимоги щодо видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що займаються розробкою проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел для підприємств (далі - проект нормативів ГДВ).

1.2. Дозвіл на розробку проектів нормативів ГДВ для суб'єкта господарювання видається інститутам-генпроектувальникам, науково-дослідним інститутам, екоцентрам та іншим організаціям незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, згідно з даним Порядком.

1.3. Дозвіл організації на розробку проектів нормативів ГДВ та поставлення її на облік проводить Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВІВ ГДВ ТА ПОСТАВЛЕННЯ НА ОБЛІК 

2.1. Для одержання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ та для поставлення на облік організації слід подати такі документи:

клопотання про видачу дозволу на проведення робіт з розробки проектів нормативів ГДВ та поставлення її на облік (за довільною формою на бланку заявника);

загальні відомості про організацію, що проводить роботи з розробки проектів нормативів ГДВ забруднюючих речовин у атмосферне повітря (додаток 1);

витяг зі статуту, який підтверджує, що одним із видів діяльності організації є роботи з розробки проектів нормативів ГДВ;

дані про професійний і кваліфікаційний рівень керівного персоналу та спеціалістів організації (додаток 2);

перелік нормативно-методичної документації для визначення величин викидів забруднюючих речовин, якою користується організація;

наявність тих програм на електронно-обчислювальних машинах, застосування яких допущено в Україні в галузі охорони атмосферного повітря і які використовуються при розробці нормативів ГДВ;

довідка про підвищення кваліфікації спеціалістів організацій в даному напрямкові;

довідка Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі щодо якості виконаних робіт з розробки проектів нормативів ГДВ за місцезнаходженням організації;

довідка організації про розроблені та погоджені за останній рік проекти нормативів ГДВ, в якій слід вказати по кожному підприємству таку інформацію: назва підприємства; місце розташування; валовий викид; перелік речовин, за якими встановлені нормативи ГДВ; при цьому слід вказати, за якими речовинами інвентаризація проведена прямими вимірами, а за якими - розрахунковим методом;

копії висновків, виданих органами Мінекобезпеки України, Міністерства охорони здоров'я України, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, про погодження проектів нормативів ГДВ, виконаних за останній рік.

2.2. При видачі дозволу та поставлення на облік організацій, що розробляють проекти нормативів ГДВ, або при анулюванні дозволу Мінекобезпеки України має право вимагати, а організація-розробник зобов'язана надати раніш виконані проекти нормативів ГДВ з усіма погоджувальними документами (перелік проектів нормативів ГДВ, які потрібно надати, визначає Мінекобезпеки України).

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ ТА ПОСТАВЛЕННЯ НА ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ ПРОЕКТИ НОРМАТИВІВ ГДВ 

3.1. Матеріали на видачу дозволу організації, що розробляє проекти нормативів ГДВ та поставлення її на облік, розглядаються Мінекобезпеки України у 2-тижневий термін з дня надходження документів, зазначених у розділі 2.

3.2. У разі відмови у видачі дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ Мінекобезпеки України направляє лист заявнику з обґрунтуванням причин відмови у 2-тижневий термін з моменту надходження документів.

3.3. Дозвіл на розробку проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел видається організації терміном на п'ять років за встановленою формою (додаток 3).

3.4. Дозвіл на розробку проектів нормативів ГДВ, виданий Мінекобезпеки України, діє на всій території України.

3.5. Мінекобезпеки України здійснює облік організацій, що розробляють проекти нормативів ГДВ, за єдиною формою відповідно до додатка 4 та накопичує інформацію відповідно до програми на персональному комп'ютері.

3.6. Мінекобезпеки України веде журнал реєстрації дозволів та поставлення на облік організацій, що розробляють проекти нормативів ГДВ (додаток 5). Інформація щодо організацій, які зареєстровані та поставлені на облік в Мінекобезпеки України, направляється щорічно до першого січня наступного року до місцевих органів Мінекобезпеки України та до Головдержекоінспекції Мінекобезпеки України.

3.7. Контроль якості проекту нормативів ГДВ для підприємства, розробленого організацією, проводиться місцевими органами Мінекобезпеки України за місцем розташування підприємства при розгляді та затвердженні проекту та при перевірках підприємств інспекторами Держекоінспекції Мінекобезпеки України.

У разі виявлення незадовільності виконання проектів нормативів ГДВ для підприємства (порушення вимог Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.07.96 N 76 і зареєстрованої Міністерством юстиції України від 13.08.96 за N 442/1467, розбіжності даних проекту та обґрунтовувального матеріалу і т. д.) органи Мінекобезпеки України на місцях можуть звернутись до Мінекобезпеки України з поданням про призупинення на визначений час або у разі повторного виявлення порушень - про анулювання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ в місячний термін з моменту виявлення такого порушення.

3.8. Рішення про відмову у видачі або анулювання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ приймає Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за поданням місцевих органів Мінекобезпеки України (висновок про якість розробленого проекту нормативів ГДВ надається у довільній формі з обов'язковим доданням копій матеріалів про розгляд проекту нормативів ГДВ) або за результатами вибіркового розгляду Мінекобезпеки України проектів нормативів ГДВ.

Основою для прийняття рішення про відмову у видачі або анулювання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ є:

повернення на доопрацювання проектів нормативів ГДВ більше 3 разів за кожним;

відмова в погодженні проектів нормативів ГДВ протягом 3 місяців (неякісні матеріали);

відхилення від погодження більше 25 % проектів нормативів ГДВ від загальної кількості розроблених проектів ГДВ протягом року. 

3.9. У разі анулювання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ, Мінекобезпеки України в місячний термін письмово повідомляє про це організацію-розробника та надає інформацію Державним управлінням екологічної безпеки в областях та Головдержекоінспекції Мінекобезпеки України.

3.10. Організація-розробник може звернутись до Мінекобезпеки України з оскарженням рішення про анулювання дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ протягом 20 днів після одержання повідомлення про призупинення чи про анулювання дозволу.

3.11. Мінекобезпеки України у місячний термін розглядає подане оскарження, приймає відповідне рішення і повідомляє про це організацію-розробника.

3.12. Спори, що виникають у зв'язку з видачею дозволу на розробку проектів нормативів ГДВ, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

 

ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
про організацію, що розробляє проекти нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

_________________________ Область ________________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

_________________________ Район _________________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

_________________________ Населений пункт _________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

_____________ Міністерство, інші органи виконавчої влади ______________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

____________________ Вид економічної діяльності _____________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

Найменування організації ___________________________________________

Поштова адреса, телефон ____________________________________________

Керівник організації ________________________________________________

                            Підпис керівника ______________________ 

1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із системою позначень об'єктів Державного управління, (СПОДУ).

3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності.

4. Коди підприємств, установ, організацій встановлюються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

 

Дані про професійний і кваліфікаційний рівень керівного персоналу та спеціалістів організації

Прізвище,
ім'я  

Освіта, навчальний заклад  

Спеціальність  

Працює постійно, тимчасово  

Стаж з виконання робіт даного напрямку  

N свідоцтва щодо підвищення кваліфікації  

Примітка  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Підпис керівника _______________

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ N _____

на розробку проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Видано організації
____________________________________________

                                         (заявник та його адреса, телефон) 

Термін дії (до)
________________________________________________

                                                    (число, місяць, рік) 

Дата видачі
_________________________________________________

                                                    (число, місяць, рік) 

Уповноважена особа органу,
який видав дозвіл
_________________________                     _____________ 

                                       (посада)                                                                   (підпис) 

М. П.

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

 

ФОРМА ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЙ,
що розробляють проекти нормативів ГДВ

_________________________ Область ________________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

_________________________ Район __________________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

_________________________ Населений пункт ________________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

______________ Міністерство, інші органи виконавчої влади ____________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

__________________ Вид економічної діяльності ______________________

                 (назва)                                                                                                                                      (код) 

Найменування організації __________________________

Поштова адреса, телефон __________________________

Керівник організації ______________________________

Дата поставлення на облік __________________________

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

 

Журнал реєстрації видачі дозволів та поставлення на облік організацій, що розробляють проект нормативів ГДВ

N
з/п 

Дата надходження документації, вхідний номер  

Найменування організації, яка займається розробкою проекту ГДВ  

Номер дозволу, виданого Мінекобезпеки України

Термін дії дозволу  

Прізвище особи, яка видала дозвіл

Дата анулювання дозволу 

Примітка  

Дата поставлення на облік

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Заступник начальника Управління
природних ресурсів
  

 
М. Коржнєв
  

Опрос