Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 24.03.1999 № 136
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Постанова Правління Національного банку України
від 24 березня 1999 року N 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 1999 р. за N 338/3631 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 10 червня 1999 року N 281
,
 від 13 грудня 1999 року N 585
,
 від 20 липня 2000 року N 295
,
 від 5 жовтня 2000 року N 384
,
 від 15 лютого 2002 року N 63
,
 від 12 лютого 2003 року N 56
,
 від 17 червня 2004 року N 281
,
 від 13 грудня 2006 року N 455
,
 від 22 серпня 2008 року N 255
,
 від 31 серпня 2012 року N 364
,
 від 16 вересня 2013 року N 364
,
 від 6 листопада 2014 року N 712
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
 від 16 червня 2016 року N 347
,
 від 30 грудня 2016 року N 419
,
від 10 жовтня 2017 року N 102
,
від 24 липня 2018 року N 86
,
від 27 грудня 2018 року N 158

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 9 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 N 185/94-ВР та враховуючи зміни, які відбулись протягом 1994 - 1998 рр. у сфері валютного регулювання і контролю за розрахунками резидентів за експортними, імпортними та лізинговими договорами, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364)

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію Національного банку України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок", затверджену наказом Національного банку України від 14.06.94 N 85 (зі змінами і доповненнями).

3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха та директора Департаменту валютного регулювання С. О. Яременка.

4. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. А. Ющенко 

 

Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(У тексті Інструкції слова "експортна, імпортна та лізингова операція" і "ліцензія" у всіх відмінках замінено відповідно словами "експортна, імпортна операція" та "висновок" у відповідних відмінках, а слова в дужках "(об'єкт лізингу)" у всіх відмінках виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 22 серпня 2008 року N 255)

(У тексті Інструкції і додатка 2 абревіатуру "ВМД" замінено абревіатурою "МД" згідно з постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2012 року N 364)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Указу Президента України від 21.01.98 N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі", інших нормативно-правових актів Національний банк України визначає такий порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 12.02.2003 р. N 56
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1. Загальні положення

1.1. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим)

Валюта ціни - будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару.

Валюта платежу - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару.

Висновок - висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків.

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Банк - будь-який уповноважений банк або інша уповноважена фінансова установа, їх філії, відділення.

(абзац восьмий пункту 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

МД - митна декларація, оформлена на паперовому носії або як електронний документ у встановленому законодавством України порядку.

(абзац дев'ятий пункту 1.1 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364)

Абзац одинадцятий пункту 1.1 виключено 

(абзац одинадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

День виникнення порушення - перший день після закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків.

Здійснення поставки - оформлення МД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках).

(пункт 1.1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 абзац
одинадцятий пункту 1.1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

Реєстр МД - електронний реєстр увізних або вивізних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), переміщується через митний кордон України. Реєстр МД, що подається Державною митною службою України до Національного банку України, надсилається банку Національним банком України.

(пункт 1.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 абзац дванадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364)

Контролюючий орган - головні управління Державної фіскальної служби України в областях, м. Києві, Головне управління Державної фіскальної служби України у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України відповідно до основного місця обліку резидента.

(пункт 1.1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2018 р. N 158)

1.2. Банк згідно з цією Інструкцією контролює дотримання резидентом установлених законодавством строків розрахунків за:

експортною операцією резидента, якщо на дату митного оформлення продукції або виконання резидентом робіт, надання транспортних, страхових послуг розрахунки за такою операцією не завершені (кошти від продажу нерезиденту товару на поточний рахунок резидента не надійшли або надійшли не в повному обсязі) або в банку немає інформації про завершення розрахунків за такою операцією;

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

імпортною операцією резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива - на дату здійснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштів з рахунку банку)] нерезидентом не була здійснена поставка товару за імпортною операцією (з оформленням типів МД, зазначених в абзаці другому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, та за наявності інформації про них у реєстрі МД, або документів, зазначених в абзацах третьому, четвертому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції) або в банку немає інформації про здійснення поставки за такою операцією;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2018 р. N 158)

імпортною операцією резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива - на дату здійснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштів з рахунку банку)] імпортна операція без увезення товару на територію України не була завершена або в банку немає інформації про завершення імпортної операції без увезення товару на територію України.

Інші експортні, імпортні операції перевіряються банком під час настання події (перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента, отримання реєстру МД за відповідною операцією тощо) і надалі не контролюються щодо дотримання резидентом установлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями згідно з цією Інструкцією.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347
,
 у зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.12 уважати пунктами 1.3 - 1.13 відповідно
)

1.3. За наявності кількох документів з різними датами підписання з метою контролю за дотриманням резидентом законодавчо встановлених строків розрахунків використовується той з документів, який підтверджує фактичне виконання робіт або надання (отримання) послуг згідно з усіма умовами, передбаченими договором, і який підписаний раніше.

1.4. Якщо договір передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу.

(пункт 1.4 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 від 30.12.2016 р. N 419)

1.5. Якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

Норма, зазначена в абзаці першому пункту 1.5 розділу 1 цієї Інструкції, не застосовується, якщо в банку є підстави вважати, що операція містить / може містити ознаки здійснення банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та призводить / може призвести до неотримання/недоотримання валютної виручки / товару резидентом.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2018 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

За відсутності у договорі умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, та/або у випадках, визначених абзацом другим пункту 1.5 розділу 1 цієї Інструкції, банк для здійснення контролю використовує:

(абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2018 р. N 158)

а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня;

(підпункт "а" пункту 1.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

б) курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, а інша - не є гривнею;

в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу, - у всіх інших випадках.

(підпункт "в" пункту 1.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.06.99 р. N 281)

(пункти 1.6, 1.7 та 1.8 вважати відповідно пунктами 1.5, 1.6 та 1.7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.99 р. N 585)

1.6. Перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидентів дозволяється на підставі висновку.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2000 р. N 295
,
 в редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 від 22.08.2008 р. N 255
,
від 30.12.2016 р. N 419)

1.7. Якщо відповідно до експортного договору резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України, то банк не здійснює контролю за строками розрахунків за таким договором (крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цієї Інструкції).

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.8. Якщо спеціальними законами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України встановлені строки розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", то банк під час здійснення контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих актів.

(пункт 1.8 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 від 30.12.2016 р. N 419)

1.9. Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

а) відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів.

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару, - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів.

Зміна ціни товару має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

в) товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту].

(абзац перший підпункту "в" пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

г) відбуваються відповідним чином оформлені повернення експортеру продукції, відмова експортера від виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг у повній сумі або частково - на суму вартості таких продукції, робіт, транспортних, страхових послуг;

(підпункт "г" пункту 1.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

ґ) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;

д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих транспортних, страхових послуг) за межами України - на суму сплачених податків. Здійснення оподаткування засвідчується письмовим поясненням резидента-експортера.

(абзац перший підпункту "д" пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Банк для цілей цього підпункту має право також вимагати в резидента підтвердження податкового органу країни нерезидента щодо сплати відповідної суми податків;

(підпункт "д" пункту 1.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347)

е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортними договорами, що передбачають поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, та імпортними договорами і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);

(підпункт "е" пункту 1.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

(розділ 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N384
,
 пункт
1.9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

є) відбувається оплата нерезидентом фізичній особі - резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, коштами в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором, - на суму використаних коштів.

(абзац перший підпункту "є" пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Сума використаних коштів має бути підтверджена документами, які свідчать про отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та про безпосереднє використання цих коштів на зазначені цілі.

(пункт 1.9 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.10. Сума попередньої оплати, що повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням сторонами своїх зобов'язань, може бути зменшена на суму комісійних винагород, яку утримали банки-нерезиденти, якщо оплата комісійних винагород резидентом - отримувачем коштів передбачена умовами імпортного договору і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена імпортним договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті).

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.12 уважати відповідно пунктами 1.11 - 1.13)

1.9. Пункт 1.9 вилучено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.99 р. N 585)

1.11. Експортна операція з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортна операція можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

(абзац перший пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.12. Копії документів, що подаються резидентом до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються резидентом (уповноваженою ним особою).

(абзац перший пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

Копії документів в електронній формі створюються резидентом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та повинні залишатися в банку на зберіганні в електронному архіві.

(пункт 1.12 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи) і залишаються в банку на зберіганні.

(пункт 1.12 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 уважати відповідно абзацами четвертим - шостим
,
абзац третій пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

Абзац другий пункту 1.12 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 уважати відповідно абзацами другим - четвертим)

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями їх клієнтів (крім документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями, викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою).

(абзац четвертий пункту 1.12 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу четвертого цього пункту.

(абзац шостий пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

(розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.13. Підставою для зняття банком з контролю експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

(абзац перший пункту 1.13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

повідомлення митного органу, а також копія МД (типу ГМ-40 "Імпорт", ІМ-41 "Реімпорт", ІМ-72 "Безмитна торгівля", ІМ-75 "Відмова на користь держави", ІМ-76 "Знищення або руйнування"), засвідчена в установленому законодавством України порядку, надана на запит резидента (якщо немає інформації про зазначену МД у реєстрі МД);

(абзац другий пункту 1.13 у редакції постанов
Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364,
від 16.06.2016 р. N 347)

повідомлення контролюючого органу, надіслане банку, про те, що немає порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидента, про які банк надавав інформацію цьому контролюючому органу згідно з пунктом 5.9 розділу 5 цієї Інструкції. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження / місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки або інформація, яка є підставою для зняття експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції з контролю.

(абзац третій пункту 1.13 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
від 16.06.2016 р. N 347
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419,
від 27.12.2018 р. N 158)

(розділ 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.14. Норми цієї Інструкції застосовуються з урахуванням законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2018 р. N 158)

2. Розрахунки за експортними операціями

2.1. Виручка резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється] підлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше встановленого законодавством України строку з дати оформлення МД на продукцію, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних, страхових послуг - з моменту підписання акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

(пункт 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 06.11.2014 р. N 712
,
 у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347
,
 від 30.12.2016 р. N 419)

2.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня оформлення МД або підписання акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

(пункт 2.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

повідомлення інших банків / ліквідаторів банків / юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, про зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок резидента, що відкритий у цьому банку / банку, що ліквідовується / банку, що ліквідований за рішенням власників (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація, номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються банку);

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

повідомлення інших банків / ліквідаторів банків / юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, про надходження реєстру МД за цією операцією резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реєстрі МД інформація).

(абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

(пункт 2.3 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 від 16.06.2016 р. N 347)

Повідомлення, зазначені в пункті 2.3 розділу 2 цієї Інструкції, надаються на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит:

(пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

засобами електронної пошти Національного банку України;

(пункт 2.3 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) у разі надання таких повідомлень ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку України, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, на паперовому носії, підписані керівником та/або уповноваженою особою.

(пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

Банк зобов'язаний після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці сьомому пункту 2.3 розділу 2 цієї Інструкції, здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього повідомлення керівником та/або уповноваженою особою.

(пункт 2.3 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 у зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4)

2.4. Якщо відповідно до чинного законодавства України МД на продукцію, яка вивозиться з митної території України, не оформляється (вивозиться продукція у сумі, що не перевищує 100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), то банк після надходження згідно з експортним договором виручки за цю продукцію на користь резидента знімає таку експортну операцію з контролю.

(пункт 2.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

2.5. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг повністю здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк знімає цю експортну операцію з контролю.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг частково здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини договору, яка передбачає розрахунки в грошовій формі.

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

(розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N384)

2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за договором, на підставі інформації про зазначену операцію в реєстрі МД (яка оформляється з використанням МД типу ІМ-40 "Імпорт", ІМ-41 "Реімпорт", ІМ-75 "Відмова на користь держави", ІМ-76 "Знищення або руйнування"). Якщо немає інформації про зазначену операцію в реєстрі МД, то додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія зазначеної МД, що отримані на запит цього резидента.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

3. Розрахунки за імпортними операціями

3.1. Імпортні операції резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється], які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує встановлений законодавством України строк з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, потребують одержання висновку.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 06.11.2014 р. N 712
,
 від 16.06.2016 р. N 347)

3.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня здійснення операцій, вказаних у п. 3.1 цієї Інструкції.

При застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива моментом здійснення платежу на користь нерезидента вважається дата списання коштів з рахунку банку. При цьому банк повинен надати клієнту належним чином оформлене письмове повідомлення про списання коштів з рахунку банку на користь нерезидента, яке зобов'язане містити таку інформацію: назва нерезидента та банк нерезидента, N договору та N акредитива, валюта платежу та сума списаних коштів, дата списання коштів з рахунку банку.

3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після:

отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", ІМ-51 "Переробка на митній території", IM-72 "Безмитна торгівля", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") - якщо для митного оформлення продукції використовується МД;

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347,
від 27.12.2018 р. N 158)

пред'явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції, - якщо для митного оформлення продукції не використовується МД;

пред'явлення резидентом акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), - в інших випадках;

(абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364
,
 замінено чотирма новими абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2013 р. N 364,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим
,
 абзац четвертий пункту 3.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347)

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру МД, може бути:

повідомлення інших банків / ліквідаторів банків / юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, яким митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються банку);

(абзац шостий пункту 3.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія МД, отримані на запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 розділу 3 цієї Інструкції);

(абзац сьомий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.

Повідомлення, зазначені в абзаці шостому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, надаються на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит:

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

засобами електронної пошти Національного банку України;

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) у разі надання таких повідомлень ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку України, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, на паперовому носії, підписані керівником та/або уповноваженою особою.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

Банк зобов'язаний після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці одинадцятому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього повідомлення керівником та/або уповноваженою особою.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2018 р. N 86)

Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.

Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.99 р. N 585
,
 від 05.10.2000 р. N 384,
 від 15.02.2002 р. N 63,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

3.4. При оплаті передплатних періодичних поліграфічних видань підставою для перерахування коштів нерезиденту можуть бути належним чином оформлена передплатна квитанція або виставлений до оплати рахунок - незалежно від фактичного строку, за який здійснюється передплата (але не більше одного року). Якщо резидент не оформлює акт, рахунок (інвойс) або інший документ, що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань, то банк знімає таку імпортну операцію з контролю.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347)

3.5. У разі повернення резиденту коштів, що були перераховані на адресу нерезидента за імпортним договором у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання за цим договором частково або повністю не виконані, резидент самостійно передає банку, який за дорученням резидента здійснив платіж на користь нерезидента, копії документів, які однозначно підтверджують повернення коштів (за умови, що кошти повернуто на рахунок резидента в іншому банку). Відповідальність за порушення цієї умови покладається на резидента.

3.6. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;

подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором.

(абзац перший пункту 3.6 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 від 22.08.2008 р. N 255
,
 замінено трьома новими абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2013 р. N 364,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим)

Здійснення контролю за експортною операцією, за якою продукція, що була придбана резидентом за імпортним договором без її ввезення на митну територію України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного імпортного договору. Контроль за такою експортною операцією банк здійснює відповідно до вимог цієї Інструкції.

(абзац четвертий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281)

3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або частково в грошовій формі).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

4. Розділ виключено

(розділ 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

5. Розділ виключено

(розділ 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2000 р. N 295
,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281,
 від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим розділи 6 - 8 уважати відповідно розділами 4 - 6)

4. Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку

4.1. Банки зобов'язані вимагати від своїх клієнтів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції] повної інформації про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими останні проводять через ці банки.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. N 712)

4.2. Банки зобов'язані в разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, експорту робіт, транспортних, страхових послуг, імпорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі) та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється].

(абзац перший пункту 4.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Банки контролюють експортні, імпортні операції, які здійснюються на підставі правочинів, учинених в електронній формі відповідно до законодавства України в сфері електронної комерції, на підставі електронних документів (повідомлень), поданих в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних документів (повідомлень).

(пункт 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 31.08.2012 р. N 364
,
 від 06.11.2014 р. N 712
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

4.3. Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів у спеціальних журналах (строк зберігання журналів - 10 років).

Якщо журнали ведуться в паперовому вигляді, то всі аркуші журналів мають нумеруватися, прошнуруватися. Журнал засвідчується підписами керівника банку або уповноваженої особи банку.

Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то банк зобов'язаний їх роздруковувати на вимогу Національного банку України. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника банку або уповноваженої особи банку.

(пункт 4.3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2012 р. N 364
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

4.4. Якщо резидент здійснює авансовий платіж (попередню оплату) у будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива, або банк за дорученням резидента здійснює платіж на підставі оформленої МД, інформація про яку відсутня у реєстрах МД, то банк фіксує в журналі назву імпортера, постачальника продукції, країну постачальника, суму перерахованих коштів і дату їх перерахування, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про надані за цим договором резидента висновки, дату поставки продукції, дату оформлення МД та її номер (у разі оформлення МД), найменування та дату файла реєстру МД (у разі надходження реєстру МД) та вартість поставленої продукції.

(пункт 4.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 31.08.2012 р. N 364)

4.5. У разі відвантаження резидентом продукції експортна операція фіксується банком в аналогічному журналі після одержання реєстрів МД або надходження від нерезидента коштів на користь резидента, або - якщо резидент самостійно будь-яким чином надасть банку інформацію про цю операцію (наприклад, пред'явить копію висновку) з одночасною вимогою від резидента копій договору, інших документів, необхідних для здійснення контролю за відповідною операцією (якщо кошти, що надійшли від нерезидента, не є авансовим платежем або попередньою оплатою).

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 31.08.2012 р. N 364)

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір (або неправильно зазначені номер та/або дата договору), на виконання якого від нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення від резидента або нерезидента-контрагента щодо віднесення цих коштів до конкретного експортного договору.

(пункт 4.5 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 абзац другий пункту
4.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.06.2016 р. N 347)

4.6. У разі експорту робіт, транспортних та страхових послуг або імпорту послуг [робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)] банк фіксує в журналі найменування імпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про одержані за цим договором висновки, суму коштів і дату їх перерахування або отримання, дату підписання акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт [надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], та суму коштів, зазначену в цьому акті, рахунку (інвойсі), іншому документі.

(пункт 4.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.06.2016 р. N 347
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

4.7. Якщо оплата товару, що імпортується, проводиться за рахунок коштів, отриманих на підставі кредитного договору без зарахування цих коштів на поточний рахунок резидента, то контроль за такою операцією здійснює той банк, який надав кредит (незалежно від того, чи відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента), або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента.

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255)

Якщо оплата товару, що імпортується, проводиться за рахунок іноземної валюти, купленої за власну іноземну валюту резидента на міжнародному ринку без проміжного зарахування цих коштів на поточний рахунок цього резидента, відкритий у банку, то контроль за такою операцією здійснює той банк, який за дорученням резидента купив іноземну валюту і перерахував її за призначенням.

(пункт 4.7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 56
,
 абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

4.8. Якщо резидент закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в інший банк, то банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, у якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей банк), у довільній формі наявну в нього інформацію про незавершені експортні операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортні операції цього резидента, які були поставлені банком на контроль.

(абзац перший пункту 4.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, повідомляє в довільній формі контролюючий орган про незавершені експортні операції резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортні операції резидента, які були поставлені банком на контроль, у разі:

(абзац другий пункту 4.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255
,
 із змінами, внесеними згідно з
 постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419,
від 27.12.2018 р. N 158)

закриття клієнтом-резидентом рахунку і переходу на обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку інформації про банк, у який резидент переходить на обслуговування);

закриття банком рахунку клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому немає залишку коштів.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня закриття рахунку.

(пункт 4.8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

5. Порядок надання інформації державним органам

(У тексті розділу 5 слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2018 року N 158)

5.1. Банки надсилають усі передбачені цим розділом повідомлення до десятого числа місяця, наступного за звітним, а повідомлення згідно з пунктом 5.7 у визначені ним строки контролюючим органам поштою з отриманням поштового підтвердження про їх вручення адресату або кур'єром банку з обов'язковою відміткою контролюючих органів про отримання. Зазначені повідомлення мають також надаватися на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку з дотриманням установлених цим пунктом строків за письмовою вимогою контролюючого органу, яка підписана його керівником (заступником керівника) та засвідчена відбитком печатки. У повідомленнях обов'язково зазначаються такі реквізити резидентів:

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
від 27.12.2018 р. N 158)

повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

(пункт 5.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

5.2. Якщо при знятті експортної операції резидента з контролю (пункт 2.3 цієї Інструкції) банк виявить, що в реєстрах МД немає інформації про цю операцію, то він в довільній формі повідомляє про це контролюючий орган (стосується лише експорту резидентом продукції, на яку відповідно до чинного законодавства України оформляється МД).

7.3. Пункт 7.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим пункти 7
.3 - 7.11 уважати відповідно пунктами 5.3 - 5.11)

5.3. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг повністю або частково здійснюється шляхом поставки товару (пункт 2.5 цієї Інструкції), то банк у довільній формі повідомляє про це контролюючий орган.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2016 р. N 419)

5.4. Якщо резидент не оформляє акт (або інший документ), що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань (пункт 3.4 цієї Інструкції), то банк надає інформацію контролюючим органам згідно з додатком 1.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

5.5. Пункт 5.5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.12 уважити відповідно пунктами 5.5 - 5.11)

5.5. Якщо поставка продукції за імпортним договором резидента відбувається без її ввезення на митну територію України і резидент не подав документи згідно з вимогами пункту 3.6 розділу 3 цієї Інструкції, то банк одноразово в довільній формі повідомляє про це контролюючий орган.

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281,
у зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.11 уважати відповідно пунктами 5.6 - 5.10)

5.6. Якщо клієнт не подав банку документи, потрібні останньому для з'ясування стану розрахунків за експортною операцією з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортною операцією цього клієнта (пункт 4.1 цієї Інструкції), то банк у довільній формі повідомляє про це контролюючий орган.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 30.12.2016 р. N 419)

5.7. Банк, клієнтом якого був резидент, при закритті резидентом рахунку в цьому банку і переході його на обслуговування в інший або в разі закриття банком рахунку клієнта (пункт 4.8 цієї Інструкції) протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку в довільній формі надає інформацію про незавершені експортні операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортні операції цього резидента контролюючому органу.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255
,
 від 30.12.2016 р. N 419)

5.8. Банк у довільній формі повідомляє контролюючий орган про факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів про припинення зобов'язань за цією операцією шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.11 розділу 1 цієї Інструкції).

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим пункти 5.10 - 5.12 уважати відповідно пунктами 5.9 - 5.11,
 пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
 від 16.06.2016 р. N 347)

5.9. Банк надає контролюючим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 2 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в висновках) виручки, товарів. У наступному звітному місяці інформація про ці порушення вже не надається.

(абзац перший пункту 5.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Банк надає інформацію про виявлені факти порушень Національному банку України за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою.

(абзац другий пункту 5.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

5.10. Банк не надає контролюючому органу інформацію, передбачену пунктом 5.9 цього розділу, якщо резидент подав банку документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених договором.

(пункт 5.10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

5.11. Пункт 5.11 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

(розділ 5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384)

6. Відповідальність банків

За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення положень цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Начальник відділу
торговельних операцій
 

 
Г. В. Юрчук
 

 

ЗАЯВА

Додаток 1 виключено
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 жовтня 2000 року N 384,
 у зв'язку з цим додатки 2 - 8 вважати відповідно додатками 1 - 7)

 

Заява
про надання індивідуальної ліцензії

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 

Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортною операцією

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 

Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

 

__________________
(дата видачі ліцензії) 

___________________
(реєстраційний номер) 

  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 

Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 

Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 у редакції постанови Правління  Національного банку України
 від 13.12.2006 р. N 455
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим додатки 6 і 7 уважати відповідно додатками 1 і 2)

 

(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

 

(додаток 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

____________

Опрос