Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органа приватизации с депозитарными учреждениями при выпуске ценных бумаг в бездокументарной форме в процессе приватизации и корпоратизации

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 28.04.1999 № 784
редакция действует с 29.10.2004

Про затвердження Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації

Наказ Фонду державного майна України
від 28 квітня 1999 року N 784

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 1999 р. за N 310/3603

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 8 серпня 2001 року N 1441
,
 від 3 вересня 2004 року N 1827

Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства" з метою забезпечення механізму взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації (додається).

2. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) забезпечити подання Положення, зазначеного в п. 1 цього наказу, на державну реєстрацію Міністерству юстиції України. 

3. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) після державної реєстрації вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

 

В. о. Голови Фонду 

А. Голубченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 

 
О. Мозговий
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства" та інших чинних законодавчих та нормативних актів.

1.2. У процесі приватизації та корпоратизації при створенні відкритого акціонерного товариства на стадії прийняття рішення про випуск акцій форму випуску визначає Фонд державного майна України або його регіональне відділення (далі - орган приватизації).

(пункт 1.2 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.09.2004 р. N 1827)

1.3. Положення встановлює порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації.

1.4. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем укладає орган приватизації, що здійснює повноваження власника державного майна в процесі приватизації. Рахунок у цінних паперах відкривається органу приватизації.

1.5. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем підписується керівником органу приватизації, а в разі його відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації.

2. Процедура взаємодії органу приватизації з депозитарною установою

2.1. Емітент укладає з депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів. Керуючим рахунку у цінних паперах, відкритого депозитарієм емітенту, є орган приватизації.

2.2. Емітент зобов'язаний у п'ятиденний термін після депонування глобального сертифіката випуску цінних паперів у депозитарії подати органу приватизації копії договору про обслуговування емісії цінних паперів, акта приймання-передавання глобального сертифіката до вищезазначеного договору та інформацію про депозитарій, яка повинна містити такі дані:

повну назву депозитарію;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

N телефонів, факсу.

2.3. Орган приватизації подає зберігачу для відкриття рахунку у цінних паперах такі документи:

анкету рахунку у цінних паперах (додаток 1);

довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником органу приватизації і засвідчену печаткою цього органу, якщо розпорядником рахунку у цінних паперах не є керівник органу приватизації;

картку зі зразками підписів осіб, уповноважених давати розпорядження зберігачу, з відбитком печатки органу приватизації, затверджену керівником органу приватизації, а в разі його відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації, та головним бухгалтером (додаток 2). 

2.4. Орган приватизації, як керуючий рахунку у цінних паперах, відкритого депозитарієм емітенту, надає письмове розпорядження депозитарію (додаток 3), яким зобов'язує його забезпечити переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах зберігача, з яким орган приватизації уклав договір про відкриття рахунку у цінних паперах.

2.5. Депозитарій після отримання від органу приватизації письмового розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах зберігача зобов'язаний у триденний термін здійснити операцію переказу цінних паперів на вказаний рахунок у цінних паперах цього зберігача.

2.6. Орган приватизації надає зберігачу розпорядження (додаток 3) про виконання облікової операції, а саме: про зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах органу приватизації у зберігача.

2.7. Після отримання зберігачем від депозитарія виписки з рахунку у цінних паперах зберігач протягом одного робочого дня зараховує цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий органу приватизації.

2.8. Орган приватизації надає зберігачу розпорядження про виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до зміни власника (додаток 3), разом з переліками осіб, що придбали акції. У разі, якщо новий власник - одна особа, відомості про неї надаються у розділі розпорядження "Відомості про контрагента", а переліки не надаються.

(пункт 2.8 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.09.2004 р. N 1827)

2.9. Орган приватизації в розпорядженні (додаток 3) про виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до зміни власника, якщо є обмеження на відчуження цінних паперів, вказує ці обмеження.

(Положення доповнено новим пунктом 2.9 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441)

2.10. Орган приватизації одночасно з наданням зберігачу розпорядження (додаток 3) про виконання облікової операції, яка призводить до зміни власника, в якому зазначені обтяження на відчуження цінних паперів, надає депозитарію копію цього розпорядження разом з письмовим повідомленням про зазначені обтяження.

(Положення доповнено новим пунктом 2.10 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441)

2.11. Депозитарій після отримання від органу приватизації документів, зазначених у пункті 2.10 цього Положення, повинен забезпечити відокремлений облік цінних паперів, щодо яких є обтяження на відчуження.

(Положення доповнено новим пунктом 2.11 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441)

2.12. Переоформлення прав власності внаслідок подальшого відчуження цінних паперів, щодо яких є обмеження на відчуження, можливе лише за наявності згоди органу приватизації за підписом керівника органу приватизації або його заступника, яка надається власнику цінних паперів.

(Положення доповнено новим пунктом 2.12 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441)

2.13. Зберігачу, у якого власник депонує цінні папери, щодо яких є обтяження на відчуження, забороняється проводити облікові операції з цінними паперами без надання згоди органу приватизації власником цінних паперів.

(Положення доповнено новим пунктом 2.13 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441)

2.14. У разі зняття обмежень на відчуження цінних паперів орган приватизації надає депозитарію згоду на зняття цих обмежень за підписом керівника органу приватизації або його заступника.

(Положення доповнено новим пунктом 2.14 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 08.08.2001 р. N 1441,
у зв'язку з цим пункти 2.9, 2.10, 2.11
 вважати відповідно пунктами 2.15, 2.16, 2.17) 

2.15. Якщо цінні папери, які продані в процесі приватизації, ще не переведені на рахунок у цінних паперах нового власника, то такі цінні папери вважаються обтяженими зобов'язаннями та блокуються на рахунку у цінних паперах органу приватизації у зберігача.

2.16. Зберігач повинен подавати органу приватизації виписку з рахунку у цінних паперах за винятком цінних паперів, які продані.

2.17. Переоформлення прав власності за результатами продажу органом приватизації цінних паперів проводиться відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник директора
Департаменту розвитку фондового ринку
 

 
С. Снігова
 

 

Вих. N ________ від _____/____ 

Зберігач _______________________ 

_________________________ 

  

Вх. N _________ від _____/____ 

N дозволу ____________________________ 

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

N рахунку                      _________________ 

Дата відкриття рахунку ______________________ 

Повна назва власника рахунку 

__________________________________________ 

Скорочена назва власника рахунку 

__________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ  

__________________________________________ 

N державної реєстрації 

__________________       Дата ________________ 

Орган, що здійснив реєстрацію 

__________________________________________ 

Місцезнаходження 

_________________________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________________________ 

Факс 

_________________________________________________________ 

Повна назва керуючого рахунку 

__________________________________________ 

Скорочена назва керуючого рахунку 

__________________________________________ 

Код за ЄДРПОУ  

__________________________________________ 

N державної реєстрації 

__________________       Дата ________________ 

Орган, що здійснив реєстрацію 

__________________________________________ 

Місцезнаходження 

_________________________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________________________ 

Факс 

_________________________________________________________ 

Форма(-и) отримання виписки з рахунку в цінних паперах (потрібне підкреслити) 

SWIFT 

__________________ 

Факс 

____________________ 

Лист 

Рекомендований лист 

Кур'єр 

Отримання в зберігача 

Розпорядники рахунку у цінних паперах: 

Керівник органу приватизації 

    прізвище та ім'я 

________________________________________________________ 

    посада 

________________________________________________________ 

    підпис 

________________________________________________________ 

1. Прізвище та ім'я 

________________________________________________________ 

    посада 

________________________________________________________ 

    підпис 

________________________________________________________ 

    на підставі 

________________________________________________________ 

2. Прізвище та ім'я 

________________________________________________________ 

    посада 

________________________________________________________ 

    підпис 

________________________________________________________ 

    на підставі 

________________________________________________________ 

Особа, яка засвідчує дані анкети 

_______________________________________
(підпис)
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; посада) 

  

М. П. 

Відмітки Зберігача

Дата подання _________________ 

Зареєстровано за N ______________ 

Відповідальний працівник зберігача 

_____________________________
_____________________________
(підпис) 

 

КАРТКА
зі зразками підписів та відбитком печатки

  

  

ВІДМІТКА ЗБЕРІГАЧА 

Власник рахунку _______________________
(повна назва)
______________________________________ 

Код за ЄДРПОУ 

  


Дозвіл на прийняття зразків підписів 

  

  

____________
         (підпис) 

Місцезнаходження _____________________
________________ N тел. _______________ 

  

"___"_______199_ р. 

Назва зберігача
______________________________________

______________________________________ 

Код за ЄДРПОУ 

 
  


  

Місцезнаходження зберігача
______________________________________
______________________________________ 

  

  

Орган приватизації повідомляє зразки підписів осіб, які уповноважені підписувати розпорядження щодо цінних паперів, та печатки 

  

  

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

  

  

  

Керівник органу приватизації 

  

  

  

  

Заступник керівника органу приватизації 

  

  

  

  

Заступник керівника органу приватизації 

  

  

  

  

 

Розпорядження щодо цінних паперів просимо вважати дійсним у разі наявності на ньому підпису однієї з осіб, уповноважених давати розпорядження зберігачу 

  

Місце для печатки органу приватизації,
що засвідчила повноваження та підписи 

"____"______________199_ р.
Керівник органу
приватизації ________________________
(у разі відсутності - виконуючий обов'язки керівника)
Головний бухгалтер __________________ 

Реквізити рахунку (заповнюється зберігачем):

_______________________________________
(найменування власника) 

N ___________ 

 

Вих. N ________ від ___/_________/________
Вх. N _________ від ___/_________/________ 

  

Депозитарна установа ____________________________________________________________

Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності ________________ за   N ________ 
від _______________, виданий _____________________________________________________

Розпорядження
про виконання облікової операції

Назва органу
приватизації 

місцезнаходження 

розпорядник рахунку 

прізвище та ім'я 


________________________________________________________ 
________________________________________________________,

________________________________________________________,
________________________________________________________,

________________________________________________________, 

На підставі                         __________________________________________________________ 

цим дає розпорядження   зарахувати, списати, переказати (необхідне підкреслити) 

Підстава для виконання облікової операції __________________________________________

Відомості про цінні папери

назва емітента
 

код за ЄДРПОУ 

реєстраційний N та дата
випуску цінних паперів 

серія цінних паперів
(за наявності)  

початковий номер цінних паперів (за наявності) 

ідентифікаційний код випуску (за наявності) 

кількість цінних паперів (числом та літерами) 

номінальна вартість одного цінного папера (грн.) 


________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________

 
________________________________________________________ 

Відомості про власника рахунку

назва власника рахунку
 

код за ЄДРПОУ 

організаційно-правова форма 

розпорядник рахунку 

N рахунку у цінних паперах 

найменування депозитарної установи 


________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Відомості про контрагента

назва власника рахунку
 

код за ЄДРПОУ 

організаційно-правова форма 

розпорядник рахунку 

N рахунку у цінних паперах 

найменування депозитарної установи 


________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Примітка.

Обмеження на відчуження
цінних паперів _________________________________________________________________

Розпорядник рахунку у
цінних паперах ________________________________________________________________

(підпис)

М. П.

Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про прийняття розпорядження

Прізвище ___________________ 

___________________________
(підпис) 

____________

 

Опрос