Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке ведения государственными налоговыми инспекциями оперативно-бухгалтерского учета налогов и неналоговых платежей

Государственная налоговая администрация
Приказ от 02.04.1999 № 174
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 2 квітня 1999 року N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 травня 1999 р. за N 304/3597

Наказ втратив чинність
 у зв'язку з втратою чинності Інструкції, затвердженої
наказом
 Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 року N 37
 (згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 18 липня 2005 року N 276)

У зв'язку з тим, що Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" встановлено новий порядок касового виконання Державного бюджету України за доходами, та з метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинними законодавчими та нормативними актами НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 N 37 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року за N 114/323 (надалі - Інструкція), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Управлінню оперативної звітності і статистики (Парпалига А. Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Управлінню справами (Коваленко В. В.) у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Ярошенка Ф. О. та заступника Голови Росоловського В. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник начальника Головного управління Державного казначейства України 

 
О. С. Даневич 

Заступник Міністра фінансів
України 

 
В. В. Регурецький 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Інструкцією встановлюється порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених бюджетною класифікацією України за доходами, до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та до державних цільових фондів, сум фінансових санкцій та пені, що застосовуються до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до чинного законодавства (надалі - платежі до бюджету).

2. Оперативний облік платежів до бюджету ведеться державними податковими інспекторами відділу обліку та звітності (надалі - інспектор відділу обліку) відповідно до порядку, встановленого для справляння платежів до бюджету.

Проведення операцій з обліку платежів до бюджету інспектором відділу обліку здійснюється в автоматичному режимі за хронологічним порядком за датами операцій на підставі відповідних документів, які підтверджують правильність та своєчасність цих операцій.

3. Для забезпечення повноти надходження платежів до бюджету згідно з бюджетною класифікацією України за доходами органи державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством з касового виконання Державного бюджету України за доходами, до 1 грудня кожного року подають відповідним органам державного казначейства та фінансовим органам в електронному вигляді списки складу платників податків, які знаходяться на податковому обліку у кожному районі (місті), за:

- юридичними особами та їх філіями;

- фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу державного казначейства та фінансового органу).

Списки складу платників повинні містити: назву (або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи) платника; його ідентифікаційний код (номер); коди платежів відповідно до бюджетної класифікації України за доходами із зазначенням: символів звітності Національного банку, номерів бюджетних рахунків, на які вони повинні зараховуватися, відкритих на ім'я територіальних органів державного казначейства або фінансових органів, виду бюджету, інших реквізитів.

При змінах у списках складу платників органи державної податкової служби протягом двох тижнів від дня виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних списків.

Зазначені списки формуються відповідним структурним підрозділом органу державної податкової служби, до функціональних обов'язків якого входить облік платників, засобами відповідного програмного забезпечення та подаються за супровідним листом.

4. При об'єднанні органів державної податкової служби оперативний облік платежів до бюджету ведеться за окремими базами даних за органами державної податкової служби, які об'єднуються, з урахуванням місцезнаходження платників та сплати ними платежів до бюджету на відповідні бюджетні рахунки, відкриті на ім'я органів державного казначейства або фінансових органів.

5. Облік, контроль і складання звітності щодо платежів до бюджету провадиться органами державної податкової служби в автоматичному режимі. У рамках автоматизованої інформаційної системи працюють автоматизовані робочі місця (АРМ) інспекторів відділу обліку, які забезпечують оперативний облік платежів до бюджету, ведення особових рахунків платників та формування довідкової інформації і складання звітності.

З метою забезпечення єдності обліку і звітності в органах державної податкової служби розробка проектів АРМів інспекторів відділу обліку повинна проводитися з обов'язковим експертуванням у Державній податковій адміністрації України, на яку покладено функції погодження та впровадження проектів, внесення змін до діючих АРМів з урахуванням змін у податковому законодавстві, розробки та впровадження нормативних документів щодо організації обліку і звітності в органах державної податкової служби.

Обов'язковою вимогою до проектів автоматизації обліку і звітності в органах державної податкової служби, крім функціональних, є забезпечення їх захисту, архівування та збереження, можливості копіювання та відновлення, а також можливості доступу до баз даних, у тому числі минулих звітних періодів, в режимі переглядання.

Розділ II. ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ

6. Органи державної податкової служби для ведення оперативного обліку платежів до бюджету одержують відповідні документи від органів державного казначейства, фінансових органів, контролюючих та інших органів та платників у відповідності до чинних порядків передання інформації та внутрішнього документообігу.

7. Підставою для нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників є документи, які:

а) подаються платником:

податкові декларації, звіти, розрахунки, платіжні повідомлення, довідки про авансові платежі та інші документи, передбачені порядком, установленим для справляння платежів до бюджету;

б) готуються органом державної податкової служби:

рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби за актами перевірок з донарахування або скасування раніше нарахованих сум платежу, фінансових санкцій та пені;

в) надходять від інших контролюючих органів - а саме:

рішення, якщо це передбачено відповідними законодавчими актами;

г) надходять від судових органів:

рішення (ухвала, постанова) суду, арбітражного суду;

ґ) свідчать про відстрочку (розстрочку) сплати платежів до бюджету:

- рішення фінансових органів;

- кредитна угода між платником та органом державної податкової служби, якщо рішення про надання відстрочки (розстрочки) сплати платежів до бюджету приймається органом державної податкової служби;

- рішення органу державної податкової служби про скасування відстрочки (розстрочки) або зменшення плати за користування податковим кредитом.

8. Документи, перелічені у п. 7, які надійшли до органу державної податкової служби, реєструються у відповідному структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, з відповідною відміткою на них про реєстрацію.

Після реєстрації документи, що надійшли у термін, встановлений для їх подання, або відповідна інформація за ними в електронному вигляді, в той самий день передаються до відділу обліку для нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників за відповідним терміном їх сплати.

9. Документи, що надійшли з порушенням установленого терміну, передаються до відповідних структурних підрозділів, де їх перевіряють на своєчасність подання розрахунку та правильність нарахування платежу і складають акт. Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає, у відповідності до чинного законодавства, рішення про застосування до порушників фінансових санкцій. Документ та (у випадку прийняття) рішення передаються до відділу обліку та є підставою для нарахування в особовому рахунку сум платежу, фінансової санкції та пені за відповідним терміном їх сплати.

10. Документами, що надходять до органів державної податкової служби як підтвердження сплати платежів до бюджету, є одержані від:

1) органів державного казначейства:

а) наступного дня після проведення банками певних операцій:

- відомості про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

- перший примірник реєстрів доходів, які надійшли до державного бюджету;

- у паперовому вигляді - копія відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум (за наявності технічної можливості);

- копії розрахункових документів про сплату платежів до державного бюджету за безготівковим розрахунком;

- довідка про суми надходжень до державного бюджету за видами платежів;

б) наступного дня після одержання органом державного казначейства:

- корінець прибуткового документа ("повідомлення") про приймання установою банку платежів до державного бюджету готівкою;

- копії квитанцій за ф. N 24 (додаток 1) та ф. N 10 (додаток 2), виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до державного бюджету, разом з описом до них;

2) фінансових органів:

а) наступного дня після проведення банками певних операцій:

- реєстр розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету;

- у паперовому вигляді - копія відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум (за наявності технічної можливості);

- копії розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету за безготівковим розрахунком;

- довідка про суми надходжень до місцевого бюджету за видами платежів;

б) наступного дня після одержання фінансовим органом:

- корінець прибуткового документа ("повідомлення") про приймання установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою;

- копії квитанцій за ф. N 24 та ф. N 10, виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до місцевого бюджету, разом з описом до них;

3) органів державного казначейства або фінансових органів:

- протоколи про взаємозалік (взаєморозрахунок) коштів з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами;

- повідомлення та реєстри про погашення векселів у рахунок сплати платежів до бюджету;

- інші документи, що підтверджують розрахунок платника за платежами до бюджету;

4) платника - декларація (розрахунок, повідомлення тощо) з від'ємним або нульовим значенням, якщо це передбачено чинними законодавчими або нормативними актами.

11. Копії квитанцій за ф. N 24 та ф. N 10, які видані органом місцевого самоврядування платникам податків за платежами до бюджету, передаються органом місцевого самоврядування до органу державного казначейства або фінансового органу у день здавання установі банку наявної готівки за цими квитанціями, разом з описом до них, який складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах органу місцевого самоврядування. В опису вказуються суми, сплачені кожним платником, серії і номери виписаних квитанцій, загальна кількість копій квитанцій, які здають, та загальна сума платежів, прийнятих за цими квитанціями. Орган державного казначейства або фінансовий орган опрацьовує копії зазначених квитанцій за кодами платежів та передає їх разом з описом до органу державної податкової служби для здійснення ним обліку платежів до бюджету в особових рахунках платників.

Зазначені документи приймаються інспектором відділу обліку, який звіряє відповідність сум, вказаних у копіях квитанцій, з сумами, зазначеними в опису до них та у копіях розрахункових документів про зарахування платежів до бюджету за відповідний період.

12. Відображення сум взаємозаліків, сум погашених векселів або інших розрахунків платників без наявної сплати за належними до бюджету платежами здійснюється відділами обліку в особових рахунках платників у порядку, що встановлюється Державною податковою адміністрацією України, на підставі протоколів про проведені взаємозаліки, повідомлень та реєстрів Головного управління Державного казначейства України про погашення казначейських векселів, довідок органів державного казначейства або фінансових органів, інших документів, які підтверджують розрахунок платника без наявної сплати згідно з чинними законодавчими або нормативними актами.

На зазначених документах повинна бути відмітка про їх реєстрацію в органі державної податкової служби, віза керівника (заступника керівника) "До обліку" та відмітка інспектора відділу обліку про проведення зазначених в документах сум в особових рахунках платників.

Розділ III. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ

13. З метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету органами державної податкової служби ведуться особові рахунки платників за кожним видом платежів, які повинні сплачуватися платниками.

Особові рахунки платників відкриваються органом державної податкової служби щорічно за платниками, які:

- перебувають на податковому обліку - з початку року,

- взяті на податковий облік - з моменту взяття їх на облік,

- своєчасно не стали на податковий облік - з моменту нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Номери особових рахунків юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності повинні відповідати ідентифікаційним кодам, які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118. Номери особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності повинні відповідати ідентифікаційним номерам, які присвоюються платникам згідно з Законом України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів". Номери особових рахунків можуть присвоюватися згідно з реєстраційними (обліковими) номерами Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України.

Структурними підрозділами органів державної податкової служби використовуються дані Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме: Державного реєстру платників ПДВ, реєстру прибуткових підприємств і організацій, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні, реєстру договорів про спільну діяльність тощо.

Після внесення даних до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб відповідними структурними підрозділами органів державної податкової служби складаються списки за ними, із визначенням за кожним платником видів платежів, які ним будуть сплачуватися, та бюджетних рахунків, на які будуть зараховуватися платежі. Списки подаються до відповідного структурного підрозділу органу державної податкової служби, який, у межах його функціональних обов'язків, повинен відкрити особові рахунки платників не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання списків. Форма особових рахунків визначається порядком, що встановлюється для обліку платежу, її додержуються при відображенні особового рахунку на екрані або його друкуванні засобами відповідного програмного забезпечення.

14. Для зручності користування особовими рахунками та здійснення контролю за правильністю сплати платниками платежів до бюджету органами державної податкової служби ведуться алфавітні списки платників відповідно до їх організаційно-правової форми господарювання, із зазначенням номерів особових рахунків у порядку зростання та номерів розрахункових (поточних) рахунків платника.

За платежами до бюджету з населення, з використання відповідного програмного забезпечення, ведеться алфавітний список платників у розрізі населених пунктів, у якому зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного платника і номер особового рахунку. Особові рахунки з плати за землю громадянами у сільській місцевості відкриваються та ведуться органом державної податкової служби за платниками за ідентифікаційними номерами ДРФО.

15. Всі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях та копійках у відповідності до норм вимірювань, що діють в установах банків України.

Нарахування пені провадиться інспектором відділу обліку в автоматичному режимі на суми простроченого платежу у порядку, встановленому чинними на момент нарахування пені нормативними актами.

Нарахування пені може бути припинено або нарахована пеня може бути списана у випадках, передбачених чинними законодавчими або нормативними актами.

Розділ IV. ОБЛІК НАРАХОВАНИХ СУМ ПЛАТЕЖІВ

16. Нараховані до сплати суми платежів до бюджету відображаються в особових рахунках платників на підставі документів, названих в п. 7 цієї Інструкції.

На документах про нарахування платежів ставиться дата проведення нарахування в особовому рахунку і підпис відповідальної особи, яка провела нарахування.

Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників здійснюється за терміном їх сплати згідно з порядком, установленим для справляння платежу до бюджету.

Суми донарахованих платежів за результатами перевірок, а також суми штрафів та інших санкцій, пені обліковуються в особових рахунках платників на підставі відповідних рішень керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби.

Платежі до бюджету, що сплачуються щомісячно, а їх розрахунки подаються щоквартально, нараховуються в особовому рахунку платника за терміном сплати сум квартальних перерахунків, якщо чинними нормативними актами не передбачено подання платником щомісячних розрахунків.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Документом для нарахування в особових рахунках суми земельного податку з юридичних осіб є розрахунок податку. Нарахування земельного податку з фізичних осіб проводиться структурним підрозділом органів державної податкової служби, який здійснює нарахування платежу та готує платіжне повідомлення (розрахунок) платникові про оплату ним податку. Платіжні повідомлення передаються органам місцевого самоврядування для забезпечення сплати платниками податку. Документами, на підставі яких в особових рахунках і книзі зведених підсумків здійснюється облік збільшення попередньо нарахованих сум (донарахувань), є відомість обліку платежів до бюджету, а також акти перевірок розрахунків на місці. Форми книги та відомості встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Документом, на підставі якого в особових рахунках і книгах зведених підсумків здійснюється облік зменшення або повного скасування нарахованих сум і відновлення невірно скасованих сум, є відомість обліку платежів до бюджету, затверджена керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби. У відомості зазначається, з якої причини проведено скасування або відновлення платежу до бюджету.

Відповідальний за нарахування платежів до бюджету працівник органу державної податкової служби перевіряє відповідність сум, відображених у відомості обліку платежів до бюджету, сумам, указаним у платіжних повідомленнях (розрахунках), та обліковує ці суми в особових рахунках платників.

При перерахунках платежів з громадян за минулий рік працівнику, відповідальному за нарахування платежів до бюджету, передається окрема відомість платежів до бюджету, в якій відображаються результати перерахунків за минулий рік за кожним платником.

Зазначений працівник повинен перевірити відповідність сум, відображених у відомості платежів до бюджету, даним особових рахунків платників (згідно з нарахованими в минулому році платежами); визначити за цими особовими рахунками суми доплат або переплат; відкрити нові особові рахунки, відобразивши в них суми доплат або переплат; занести до платіжних повідомлень суму доплати, а якщо є недоїмка минулих років, то суму недоїмки і пені, нарахованої на цю недоїмку до дня виписки платіжного повідомлення включно; провести відповідні облікові операції в книзі зведених підсумків і відомості обліку переплат.

Відображення в особових рахунках платників зміни раніше нарахованих сум плати за землю (донарахування, зменшення, скасування і відновлення невірно скасованих сум) здійснюється на підставі відомостей, що складаються державними податковими інспекціями за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад та затверджуються керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби.

Якщо Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами встановлюються пільги щодо плати за землю у порядку, передбаченому ст. 12 Закону України "Про плату за землю", в особові рахунки платників вносяться відповідні зміни.

Розділ V. ОБЛІК СУМ ВІДСТРОЧОК І РОЗСТРОЧОК ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА РЕСТРУКТУРОВАНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

17. Відстрочка і розстрочка сплати платежів до бюджету надається платникам на умовах податкового кредиту у порядку, визначеному законодавчими та нормативними актами, якщо іншими законодавчими актами не передбачено надання відстрочок (розстрочок) без плати за кредит.

Облік відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджету в особових рахунках платників ведеться на підставі:

- відповідних рішень Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських фінансових управлінь, фінансових органів на місцях;

- укладеної кредитної угоди між платником та органом державної податкової служби з резолюцією керівника (заступника керівника) "До нарахування". При цьому в кредитній угоді визначається вид платежу, сума відстрочки (розстрочки), сума плати за користування податковим кредитом та термін сплати зазначених сум;

- відповідного рішення органу державної податкової служби про скасування наданої відстрочки (розстрочки) або зменшення плати за користування податковим кредитом.

Відстрочені (розстрочені) суми за платежами до бюджету та плата за користування наданою відстрочкою (розстрочкою) зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації України, що й платежі, за якими надано відстрочку або розстрочку.

Сума податкового кредиту та плата за користування ним, терміни їх сплати відображаються відповідним структурним підрозділом органів державної податкової служби в особовому рахунку платника згідно із порядком, встановленим для обліку відстрочок і розстрочок платежів. Плата за користування податковим кредитом відображається у розділі "Пеня".

Облік реструктурованої заборгованості ведеться засобами відповідного програмного забезпечення у порядку, який встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Розділ VI. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ

18. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами органи державної податкової служби ведуть оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації України за доходами.

Облік надходжень платежів до бюджету в особових рахунках платників провадиться органом державної податкової служби на підставі документів, перелічених у п. 10 цієї Інструкції, згідно з порядком, установленим для обліку кожного платежу.

Пеня, донараховані платежі за результатами документальних перевірок, суми фінансових санкцій зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації України за доходами, що й основні платежі.

Дані про надходження платежів до бюджету повинні бути відображені органом державної податкової служби в особових рахунках платників і у реєстрі надходжень та повернень платежів у день отримання від органу державного казначейства відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді електронного реєстру розрахункових документів. В разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень, структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів до бюджету, ці дані у день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому особовому рахунку за спеціальним кодом та у реєстрі надходжень та повернень. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню і обліку у відповідних особових рахунках платників не пізніше 3-х днів від дня одержання копій розрахункових документів від органу державного казначейства або фінансового органу. В оперативній звітності органу державної податкової служби не враховується переплата за зазначеними сумами надходжень за період їх уточнення.

При обробці розрахункових документів про сплату платежів до бюджету в автоматичному режимі з використанням даних електронного реєстру розрахункових документів, на його паперовій копії ставиться дата та підпис відповідальної особи, яка її провела.

19. На перший робочий день після отримання відповідних документів про сплату платежів та відображення в особових рахунках платників даних про надходження платежів до бюджету за відповідним терміном їх сплати інспектор відділу обліку формує перелік суб'єктів підприємницької діяльності, за якими рахується недоїмка.

Перелік недоїмників - юридичних осіб передається до структурних підрозділів органу державної податкової служби, які, в межах своїх функціональних обов'язків, перевіряють в установах банку наявність платіжних доручень платників на перерахування відповідних платежів до бюджету. У разі їх відсутності керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає відповідне рішення про стягнення у безспірному порядку сум недоїмки за платежами до бюджету. Відділ обліку протягом трьох робочих днів після прийняття зазначеного рішення формує за кожним платником інкасове доручення (розпорядження) у кількох примірниках, реєструє його у відповідному журналі та подає до установи банку.

Перелік недоїмників - фізичних осіб передається до відповідних структурних підрозділів органу державної податкової служби для здійснення контролю за стягненням належних платежів до бюджету з фізичних осіб.

Списання сум, які є на рахунках недоїмника, на погашення сум недоїмок провадиться установою банку інкасовими дорученнями (розпорядженнями), які формуються відділом обліку засобами відповідного програмного забезпечення. 

На інкасових дорученнях (розпорядженнях), поданих установі банку, вказується порядковий номер за журналом реєстрації, який формується засобами АРМ в автоматичному режимі. Реєстр інкасових доручень (розпоряджень), які підготовлені до виконання, формується як перелік складених інкасових доручень (розпоряджень) за формою зазначеного журналу, у двох примірниках, підписується керівником органу державної податкової служби та відповідальним працівником установи банку і завіряється печатками цих органів. Перший примірник реєстру разом з указаними інкасовими дорученнями (розпорядженнями) передається відповідальному працівнику установи банку працівником органу державної податкової служби. Другий примірник реєстру інкасових доручень (розпоряджень) зберігається у відділі обліку. При отриманні інкасових доручень (розпоряджень), за якими проведено списання коштів до бюджету, відділом обліку проводяться відповідні облікові операції в особових рахунках платників, а також засобами АРМ в автоматичному режимі робиться відмітка в журналі реєстрації про виконання інкасового доручення (розпорядження). У випадку відкликання органами державної податкової служби інкасового доручення (розпорядження) або повернення його установою банку без виконання в зазначеному журналі вказується дата та причина повернення. Виконані або відкликані (повернені) інкасові доручення (розпорядження), копії реєстрів зберігаються у відділі обліку у відповідних справах згідно з затвердженою керівником органу державної податкової служби номенклатурою справ.

20. Безспірне стягнення фінансових санкцій та пені здійснюється органами державної податкової служби у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Розділ VII. ОБЛІК ІНШИХ ФОРМ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ ЗА НАЛЕЖНИМИ ДО БЮДЖЕТУ ПЛАТЕЖАМИ
(БЕЗ НАЯВНОЇ СПЛАТИ)

21. Якщо органи державного казначейства або фінансові органи приймають відповідні рішення щодо проведення взаємозаліку коштів з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами платника, який не має можливості їх сплатити через несвоєчасне бюджетне фінансування, то орган державної податкової служби за місцезнаходженням платника відображає суму взаємозаліку в особовому рахунку платника.

Підставою для відображення у особовому рахунку платника суми проведеного взаємозаліку є:

- протокол, підписаний учасниками взаємозаліку та завірений їхніми печатками;

- відповідна інформація органу державного казначейства або фінансового органу;

- відмітка про реєстрацію протоколу у відповідному структурному підрозділі органу державної податкової служби;

- наявність на протоколі взаємозаліку письмового доручення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби щодо відображення взаємозаліку в особовому рахунку платника.

У разі анулювання у порядку, передбаченому чинними законодавчими або нормативними актами, сум взаємозаліків, що проведені у поточному році, в особових рахунках платників скасування взаємозаліку проводиться інспектором відділу обліку за відповідним рішенням органу державного казначейства або фінансового органу про його відміну, за датою прийняття рішення. При цьому в особовому рахунку платника засобами відповідного програмного забезпечення нараховується пеня з дати проведення в особовому рахунку суми взаємозаліку до дати прийняття рішення про анулювання цього взаємозаліку включно. Зазначене рішення приймається відділом обліку лише за письмовою вказівкою на ньому керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби.

Облік в особових рахунках платників сум векселів, погашених в рахунок сплати за належними до бюджету платежами, як розрахунків платників без наявної сплати, здійснюється у порядку, що встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Розділ VIII. ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТНИКАМ ПЕРЕПЛАТ АБО ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕПЛАТ У РАХУНОК НАСТУПНИХ ПЛАТЕЖІВ

22. Порядок повернення платнику зайво внесених сум платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок наступних платежів визначається Інструкцією про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.11.93 N 84 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 15.11.93 за N 169 (зі змінами та доповненнями).

Облік повернення платнику зайво внесених сум платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів в особових рахунках платників проводиться органом державної податкової служби на підставі даних відомостей про повернення надмірно сплачених сум платежів у вигляді реєстру розрахункових документів та копій відповідних висновків органу державної податкової служби про наявність переплати.

23. При поверненні сум переплат за платежами громадян інспектор відділу обліку складає реєстр у двох примірниках, де зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача; його адреса; ідентифікаційний номер за ДРФО, назва платежу та номер особового рахунку; сума, що повертається; підсумок усієї суми повернення. Відповідний висновок органу державної податкової служби про наявність переплати оформлюється на загальну суму, зазначену в реєстрі.

Обидва примірники реєстру та висновку підписуються керівником органу державної податкової служби, а також інспектором, який їх виписав, скріплюються печаткою, передаються органу державного казначейства або фінансовому органу, який перевіряє правильність оформлення усіх документів, виписує платіжне доручення на перерахування коштів з установи уповноваженого банку, де відкрито бюджетний рахунок на ім'я органу державного казначейства або фінансового органу, до установи уповноваженого банку, яка буде здійснювати повернення коштів громадянам.

Після одержання виконаного платіжного доручення від установи уповноваженого банку, де відкрито бюджетний рахунок на ім'я органу державного казначейства або фінансового органу, орган державного казначейства або фінансовий орган подає його разом з реєстром до установи уповноваженого банку для здійснення повернення коштів громадянам та до органу державної податкової служби для відображення повернення сум переплат в особових рахунках платників.

Розділ IX. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ В ОСОБОВИХ РАХУНКАХ ПЛАТНИКІВ

24. В особових рахунках платників (крім особових рахунків за доходами платників фізичних осіб та від реалізації конфіскованого майна) підсумки за місяць та підсумок, який наростає з початку року, підводяться щомісячно, крім підсумкових рядків, що відображають сальдо розрахунків (переплату, недоїмку) та повторюють ті самі суми, що були розраховані при проведенні останньої облікової операції.

В особових рахунках за доходами платників фізичних осіб та від реалізації конфіскованого майна сальдо розрахунків (переплата, недоїмка) визначається після проведення кожної облікової операції, а підсумки підводяться після закриття особових рахунків.

Інспектором відділу обліку після підведення щомісячних підсумків вибірково перевіряється правильність їх розрахунку.

Розділ X. ПЕРЕВІРКА ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ

25. Не менш ніж раз на квартал інспектором відділу обліку проводиться вибіркова перевірка правильності проведених облікових операцій в особових рахунках платників.

Перевіряючи особові рахунки, слід звернути увагу на такі моменти: чи за всіма термінами сплати відображено внесені суми нарахованих платежів до бюджету, а також суми, донараховані за результатами документальних перевірок; чи правильно виведене сальдо розрахунків платників з бюджетом (недоїмка або переплата); чи правильно нарахована пеня.

При наявності переплати на початок року сальдо розрахунків на звітну дату повинне дорівнювати сумі переплати на початок року, плюс сума розрахунків без наявної сплати, плюс сплачена сума за звітний період, плюс зменшена сума за звітний період, мінус нарахована сума за звітний період, мінус повернена сума за звітний період.

При наявності недоїмки на початок року сальдо розрахунків на звітну дату повинно дорівнювати сплаченій сумі за звітний період, плюс сума розрахунків без наявної сплати, мінус сума недоїмки на початок року, плюс зменшена сума за звітний період, мінус нарахована сума за звітний період, мінус повернена сума за звітний період.

26. Суми, що надійшли до бюджетів та до державних цільових фондів з початку року, відображені у реєстрах надходжень та повернень, постійно звіряються з даними реєстру розрахункових документів на відповідну дату.

27. На 1 січня органами державної податкової служби проводиться звірення розрахунків з бюджетом усіх платників за всіма платежами, які платниками сплачуються до бюджету.

При збігу сальдо розрахунків за даними платника з даними органу державної податкової служби розрахунки на 1 січня вважаються звіреними і про це робиться відмітка у книзі обліку звірення розрахунків з бюджетом, яка ведеться у відділі обліку. Якщо сальдо розрахунків з бюджетом на 1 січня за даними платника не збігається з даними органу державної податкової служби, то звірення розрахунків оформляється складанням акта, який є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжностей даних особового рахунку платника із даними платника. Звірення розрахунків всіх платників податків за платежами до бюджету, які ним сплачуються, проводиться до закінчення терміну подання річного звіту. Форми акта звірення розрахунків та книги обліку встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

28. Інспектор відділу обліку в кінці півріччя з прибуткового податку з громадян і плати за землю з громадян проводить підрахунок усіх грошових операцій за первинними документами (платіжні повідомлення, відомості, копії квитанцій про сплату й інші платіжні документи) і зіставляє ці підсумки з відповідними даними книги зведених підсумків. Крім того, залишки не сплачених сум, одержані в результаті цього підрахунку, у кінці півріччя звіряються з відповідними даними особових рахунків платників.

Якщо в результаті такої звірки буде встановлено розбіжність між сумами, відображеними у книзі зведених підсумків і особових рахунках платників, інспектор відділу обліку встановлює причини розбіжності шляхом перевірки внутрішньоквартальних даних книги зведених підсумків.

Розділ XI. ЗАКРИТТЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ

29. В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останнє число грудня, включаючи нарахування пені на суми, що вважаються не сплаченими до 31 грудня включно, інспектором відділу обліку в автоматичному режимі підводяться підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і повернених сум платежів, фінансових санкцій і пені.

При закритті особових рахунків платників підводяться підсумки за попередній рік. Якщо має місце недоїмка або переплата, не сплачена пеня тощо, то ці суми переносяться в особовий рахунок поточного року. Нульове сальдо особового рахунку попереднього року переноситься в особовий рахунок поточного року.

При підведенні підсумків в особових рахунках платників податку на прибуток та податку на додану вартість ураховується особливість нарахування пені на момент сплати податку, тому при підведенні підсумків в особовий рахунок поточного року разом із сумою недоїмки, на яку повинна нараховуватися пеня при настанні моменту сплати податку, переноситься також кількість днів недоїмки, за які нараховуватиметься пеня.

30. Якщо в особових рахунках платників обліковується більше року сума переплати за платежами до бюджету за умови відсутності заяви платника, то ця сума не підлягає поверненню платнику, якщо інше не передбачено законодавством. Зазначена сума переплати переноситься без заяви платника на код бюджетної класифікації України за доходами "Інші надходження" (залежно від виду платежу) у порядку, встановленому для зарахування переплат у рахунок інших платежів. Особовий рахунок платника закривається.

31. У випадках передачі зобов'язань щодо оподаткування платника при знятті з обліку з одного органу державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку із зміною місцезнаходження платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника вживає заходів щодо взяття його на податковий облік у порядку, визначеному наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (зі змінами та доповненнями).

В особових рахунках платника, відкритих органом державної податкової служби за його новим місцезнаходженням, відображаються підсумки нарахувань і надходжень за його попереднім місцезнаходженням, але до оперативної звітності органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника до кінця звітного року включається лише нарахування та надходження платежів до бюджету з терміну відкриття ним особових рахунків платника. Органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника дані щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджету в оперативній звітності відображаються до кінця звітного року та нові особові рахунки на поточний рік не відкриваються.

32. Якщо при реорганізації або перереєстрації у платника змінено ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер), то сальдо розрахунків за платежами до бюджету переноситься до нового особового рахунку платника із закриттям попереднього особового рахунку.

Розділ XII. ВІДОМОСТІ ПРО НЕДОЇМНИКІВ

33. Обов'язкове формування та друк відомостей про недоїмників за кожним видом платежів провадиться відділом обліку станом на 1-ше число кожного місяця за вихідними формами діючого програмного забезпечення.

Протягом звітного місяця відомості про недоїмників формуються відділом обліку засобами АРМ в автоматичному режимі на дату запиту за кожним видом платежу після підведення підсумків в особових рахунках для подальшого друкування (переглядання, занесення у файл). Відомості про недоїмників передаються відповідним структурним підрозділам органу державної податкової служби для вжиття заходів з ліквідації недоїмки у порядку, що встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Розділ XIII. ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОВЕРНЕНЬ, КНИГИ ОБЛІКУ ЗВЕДЕНИХ ПІДСУМКІВ

34. Для зведеного оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації України, а також повертаються з нього, органом державної податкової служби ведеться реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету за формою та у порядку, які встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Такий реєстр ведеться окремо за кожним платежем до бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації України за доходами.

35. Реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету формується відділом обліку щоденно в автоматичному режимі загальним підсумком за день на підставі даних особових рахунків платників після відображення в особових рахунках фактично сплачених та повернених за цей день сум.

36. Підсумки надходжень та повернень з початку року за платежами до бюджету формуються у реєстрах щоденно. На підставі підсумків даних реєстру складається оперативна звітність про суми фактичних надходжень платежів до бюджету.

37. Облік зведених підсумків нарахувань, скасувань, надходжень і повернень переплат щодо прибуткового податку з громадян (крім прибуткового податку з робітників і службовців, включаючи членів кооперативів та прибуткового податку з доходів працівників колективних сільськогосподарських підприємств) та інших платежів до бюджету платників фізичних осіб ведеться у книзі зведених підсумків засобами відповідного програмного забезпечення за окремими органами місцевого самоврядування і районами (містами) у цілому.

38. У книзі зведених підсумків відображаються щоденні підсумки нарахувань, скасувань, надходжень і повернень з кожного платежу. Ці підсумки повинні повністю відповідати даним особових рахунків, що ведуться за окремими платниками податків органами державної податкової служби. На кожен вид платежу ведеться окрема книга зведених підсумків.

39. Платежі, що їх приймають органи місцевого самоврядування, обліковуються у книзі зведених підсумків на підставі опису квитанцій за ф. N 24 та ф. N 10, які складаються органом місцевого самоврядування, з обов'язковою перевіркою правильності відображених сум за копіями виданих платнику податків квитанцій, що здаються органами місцевого самоврядування до органу державного казначейства та фінансового органу та після опрацювання передаються ними до органу державної податкової служби.

40. На 1-ше число кожного місяця інспектором відділу обліку звіряються дані про надходження до бюджету і повернення з бюджету, які відображаються у реєстрі надходжень та повернень та книзі зведених підсумків, з даними відомостей про зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум у вигляді реєстру розрахункових документів, перевіряється наявність усіх додатків до них, з'ясовуються суми надходжень, додатки на які відсутні. Звірення оформлюється довідкою за підписом інспектора відділу обліку та з візою начальника відділу обліку та зберігається у справах відділу обліку.

Розділ XIV. НАРАХУВАННЯ ПЕНІ ЗА СВОЄЧАСНО НЕ СПЛАЧЕНІ СУМИ ПЛАТЕЖІВ

41. Порядок нарахування пені за своєчасно не сплачені суми платежів до бюджету визначається Інструкцією про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.11.93 N 84, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 15.11.93 за N 169.

Інформація про облікову ставку Національного банку України, яка використовується органами державної податкової служби для нарахування пені, розповсюджується централізовано Державною податковою адміністрацією України через відповідні довідники до діючого програмного забезпечення.

42. Нарахування та стягнення пені за своєчасно не сплачені суми податку на прибуток та податку на додану вартість провадиться, починаючи з наступного дня після настання строку сплати податку по момент сплати включно, виходячи зі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати. Моментом сплати платежів до бюджету слід уважати дату списання установою банку коштів з розрахункового рахунку платника або погашення нарахування платежу шляхом інших форм розрахунків платника (без наявної сплати).

Пеня за приховані або занижені суми податку на прибуток та податку на додану вартість, зазначені у рішенні керівника (заступника керівника) за актами документальних перевірок, нараховується відділом обліку засобами відповідного програмного забезпечення, виходячи зі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк, включаючи останній робочий день, що передує дню фактичної сплати недоїмки.

43. Сплата суми відстрочки (розстрочки) на умовах податкового кредиту та плата за користування ним проводиться платником у термін, установлений за рішенням фінансового органу або визначений кредитною угодою, підписаною на підставі рішення відповідного органу державної податкової служби. На суми відстрочки (розстрочки) пеня не нараховується від дня підписання кредитної угоди.

44. Пеня на суми недоїмок сплачуваних щомісячно платежів, розрахунки за якими подаються щоквартально, нараховується інспектором відділу обліку тільки від дня, наступного за терміном сплати платежу за щоквартальним розрахунком, по день сплати включно, а на прострочені щомісячні суми - згідно з відповідними рішеннями керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби, прийнятих за актами документальних перевірок.

45. Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше терміну одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум, зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Платники прибуткового податку - юридичні і фізичні особи, одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних працівникам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

За прострочення встановлених термінів сплати (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого з джерела виплати або утриманого не повністю, стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати за кожен день прострочення платежу.

Розділ XV. ОБЛІК БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

46. Бланками суворої звітності, облік яких ведеться у відділі обліку державної податкової інспекції, вважаються квитанції за ф. N 10 і ф. N 24, які замовляються Державною податковою адміністрацією України і використовуються для одержання органами місцевого самоврядування платежів до бюджету від сільського населення. Забезпечення районних (міських) державних податкових інспекцій квитанціями за ф. N 10 і ф. N 24 здійснюється друкарнею за рознарядкою Державної податкової адміністрації України, а органів місцевого самоврядування - районними (міськими) державними податковими інспекціями (надалі - ДПІ).

47. Для одержання квитанційних книжок на прийняття податків за ф. N 24, а також квитанційних книжок на прийняття платежів за ф. N 10 ДПІ складає замовлення у двох примірниках, з яких один примірник надсилає Державній податковій адміністрації України, а другий - залишає у справі ДПІ. Друкарня протягом 15 днів після виконання замовлення надсилає потрібну кількість квитанцій до ДПІ та виписує накладну, в якій вказує: найменування ДПІ, якій надсилаються книжки, їх кількість, серія і номери квитанцій (з N по N).

Накладні на книжки, що надсилаються, виписуються у трьох примірниках. Перший примірник накладної вкладається в одну з посилок з квитанціями, другий - надсилається відповідній ДПІ за затвердженим замовленням, а третій - залишається у друкарні.

48. Розпаковування одержаних посилок з квитанційними книжками за ф. N 10 і ф. N 24 проводиться начальником (заступником начальника) ДПІ та інспектором відділу обліку, і проводиться перевірка одержаних квитанційних книжок за аркушами і номерами.

Якщо записи у накладній точно відповідають фактичній наявності одержаних книжок, то на накладній робиться відмітка "Одержано (число, місяць, рік повністю)" за підписами начальника (заступника начальника) ДПІ та інспектора відділу обліку. Не пізніше наступного дня після одержання посилки ДПІ надсилає друкарні, від якої отримана посилка, письмове підтвердження про одержання квитанційних книжок. Підтвердження підписується начальником (заступником начальника) ДПІ та інспектором відділу обліку, копія цього підтвердження надсилається до Державної податкової адміністрації України.

Якщо при розпаковуванні посилки виявиться надлишок або недостача, або бракованість квитанційних книжок, то складається акт за підписом начальника (заступника начальника) ДПІ та інспектора відділу обліку, в якому вказується:

а) де, коли (число, місяць, рік) і в присутності яких осіб проведене розпаковування посилки;

б) номер, число, місяць виписки накладної, за якою отримана посилка з квитанційними книжками;

в) в якому стані отримана посилка з пошти (тобто, чи було цілим упакування, сургучева печатка тощо);

г) у чому саме (який надлишок, недостача або брак) полягає невідповідність між одержаними книжками і даними накладної друкарні.

Акт складається у трьох примірниках, з яких перший з додатком ярликів пачок книжок, в яких виявлено надлишок, недостачу або брак, відправляється до друкарні, другий примірник акта - Державній податковій адміністрації України, а третій - залишається у справі ДПІ. Акти про приймання квитанційних книжок за ф. N 10 і ф. N 24 слід надсилати друкарні та Державній податковій адміністрації України не пізніше трьох днів від дня одержання посилки.

При виявленні браку окремих квитанцій та їх копій браковані бланки перекреслюються і на них робиться надпис за підписом інспектора відділу обліку "Брак". Про це робиться помітка на обкладинці книжки з зазначенням номерів бракованих квитанцій. Браковані бланки квитанцій та їх копії залишаються у книжках, а решта (небраковані бланки) використовується для прийняття платежів до бюджету за загальним порядком.

49. Видача квитанційних книжок за ф. N 10 і ф. N 24 органу місцевого самоврядування проводиться інспектором відділу обліку за вимогою-дорученням. Дозвіл на видачу книжок видає начальник (заступник начальника) ДПІ, роблячи відповідний надпис на вимозі-дорученні. Квитанційні книжки за ф. N 10 і ф. N 24 одержує працівник органу місцевого самоврядування.

При видачі квитанційних книжок інспектор відділу обліку робить за своїм підписом на вимозі-дорученні органу місцевого самоврядування відмітку "Видано ______ квитанцій за NN ______ (число, місяць, рік)". Копії виданих платникам квитанцій за ф. N 24 і ф. N 10 здаються органом місцевого самоврядування за порядком, передбаченим пунктом 11 цієї Інструкції.

50. Облік прийнятих і виданих квитанційних книжок за ф. N 10 і ф. N 24 ведеться окремо у книзі обліку квитанцій, форма якої встановлюється Державною податковою адміністрацією України. У книзі реєструються квитанційні книжки, одержані від друкарні, а також - книжки і окремі невикористані квитанції, одержані від органу місцевого самоврядування при звільненні працівника, на якого було покладено приймання платежів, а також обліковується видача квитанційних книжок, їх втрата або викрадення окремих квитанцій. Усі записи у книзі провадяться інспектором відділу обліку, відповідальним за облік і збереження квитанцій. Записи повинні провадитись обов'язково в день одержання або видачі квитанцій.

Видача органу місцевого самоврядування квитанційних книжок за ф. N 24 і ф. N 10 оформляється у ДПІ записами у книзі обліку квитанцій і особовому рахунку органу місцевого самоврядування з обліку квитанцій та прийнятих за ними грошових сум. За одержані квитанційні книжки за ф. N 24 працівник, відповідальний за приймання платежів, розписується в книзі, а при видачі квитанційних книжок за ф. N 10 - на вимозі-дорученні.

Записи про одержання і видачу квитанційних книжок за ф. N 24 і ф. N 10 проводяться у книзі обліку квитанцій за порядковим значенням серій і номерів бланків квитанцій, причому для кожної серії відводиться окремий рядок. Після запису отриманих або використаних квитанцій у кінці дня обов'язково підраховується залишок наявних квитанцій.

Крім того, використані квитанції за ф. N 24 і ф. N 10 та усі зіпсовані квитанції списуються за особовим рахунком органу місцевого самоврядування на підставі акта ревізії, складеного інспектором ДПІ, причому щодо зіпсованих квитанцій у графі "Примітка" робиться відповідна відмітка.

При одержанні від працівника органу місцевого самоврядування, який приймає платежі, у зв'язку із його звільненням квитанційних книжок і окремих невикористаних квитанцій в особовому рахунку робиться відповідна відмітка.

Про нестачу квитанцій, виявлену контролюючими органами під час ревізій кас органів місцевого самоврядування, в особовому рахунку робиться відповідний запис із посиланням на акт ревізії.

Після кожного запису про видачу, одержання або втрату квитанцій в особовому рахунку показується окремим рядком кількість квитанцій, що залишилися в органі місцевого самоврядування.

В особовому рахунку органу місцевого самоврядування ведеться також облік грошових сум, прийнятих органами місцевого самоврядування від платників за квитанціями за ф. N 24 і ф. N 10 за платежами до бюджету, і зданих до установ банку.

Вимоги-доручення про видачу квитанційних книжок за ф. N 10 і ф. N 24 зберігаються у справах ДПІ як звітні документи.

Розділ XVI. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ І ЗДАВАННЯ ПРИЙНЯТИХ СУМ ДО УСТАНОВ БАНКІВ

51. Органи державної податкової служби здійснюють контроль за роботою органів місцевого самоврядування щодо приймання платежів до бюджету і здавання прийнятих сум до установ банків шляхом:

а) перевірки правильності складання органами місцевого самоврядування платіжних документів і звітності (копії квитанцій за ф. N 24 і ф. N 10, описи до них);

б) контролю за своєчасністю і повнотою здавання органами місцевого самоврядування прийнятих сум платежів до установ банків;

в) періодичних ревізій кас органів місцевого самоврядування.

При визначенні проведення кожної чергової ревізії кас органів місцевого самоврядування особам, які проводять ревізію, інспектор відділу обліку видає потрібні документи.

В усіх випадках неправильного складання органами місцевого самоврядування платіжних документів інспектор відділу обліку вказує на помилки, що їх установлено перевіркою, і зазначає термін їх ліквідації.

При виявленні випадків несвоєчасного здавання органами місцевого самоврядування прийнятих сум установам банків або нестачі квитанцій інспектор відділу обліку складає акт, який підписує начальник відділу обліку, та подає начальнику ДПІ для вжиття належних заходів. Органи місцевого самоврядування за несвоєчасне внесення до установ банків сум платежів для зарахування до бюджету сплачують пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, установлених законодавством за такими видами платежів.

За наявності зіпсованих квитанцій слід перевірити правильність їх погашення та з'ясувати причину псування.

Розділ XVII. ЗВІТНІСТЬ ПРО НАДХОДЖЕННЯ, НЕДОЇМКУ ТА ПЕРЕПЛАТУ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ

52. З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення платежів до бюджету органи державної податкової служби нижчих рівнів складають і подають органам вищого рівня електронними засобами звітність про надходження, недоїмку та переплату платежів до бюджету.

Аспекти функціонування єдиної системи та порядок установлення термінів подання, затвердження та внесення змін до зведеної інформації та форм звітності, а також права і обов'язки органів державної податкової служби всіх рівнів, що пов'язані зі складанням, обробкою, переданням зведеної інформації та звітності та забезпеченням її достовірності, визначаються відповідними нормативними актами Державної податкової адміністрації України.

Форма звітності, порядок її складання із зазначенням звітного періоду (день, декада, місяць, квартал, півріччя, рік) та подання встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Щомісячний звіт за ф. N 1-П "Про суми фактичних надходжень, недоїмки та переплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" за станом на 1 число місяця, наступного за звітним, формується за даними з реєстрів надходжень та повернень. Формуванню зазначеного звіту передують звірення даних за доходами органів державної податкової служби у районі (місті) та області і містах Києві та Севастополі з відповідними даними територіальних органів державного казначейства та фінансових органів та підписання відповідальними особами довідки про звірення.

Органи державної податкової служби обласного рівня складають щомісячний звіт за ф. N 1-П в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, який подається:

- до фінансових та територіальних органів державного казначейства відповідно до ст. 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні";

- до Державної податкової адміністрації України в установленому порядку після його узагальнення.

Обмін звітною інформацією між Головним управлінням Державного казначейства України, Міністерством фінансів України та Державною податковою адміністрацією України здійснюється у порядку, визначеному спільними наказами.

З метою забезпечення системного підходу до формування звітності, ефективного використання її показників та збереження інформації в органах державної податкової служби використовується сервер та електронний реєстр зведеної інформації і звітності. Електронний реєстр містить інформацію про терміни надання звітності, відповідальний за її складання підрозділ, схеми за термінами формування звітності на всіх рівнях, коротку інформацію про зміст звітних форм, порядок та можливість доступу до них, їх знаходження в електронній базі даних тощо.

З метою оперативного володіння інформацією про об'єкти оподаткування, прогнозування надходжень до бюджету, поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності платників, моніторингу сплати платежів до бюджету суб'єктами підприємницької діяльності використовуються бази Центрального банку даних, який створюється у Державній податковій адміністрації України в установленому порядку.

Розділ XVIII. ДІЛОВОДСТВО

53. Загальні правила документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України визначаються Типовою інструкцією з діловодства в органах державної податкової служби України, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.98 N 315, яка регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі до архіву та поширюється на всю службову документацію, в тому числі створену за допомогою персональних комп'ютерів.

Уся документація з обліку платежів до бюджету в органах державної податкової служби, в тому числі створена за допомогою персональних комп'ютерів (а саме: особові рахунки, книги, зведення про надходження, недоїмку та переплату, акти звірення з платниками, дискети та інші документи), повинна зберігатися у пристосованих для цього шафах, що надійно зачиняються.

В умовах використання автоматизованої системи для забезпечення надійності функціонування АРМ слід щоденно після введення або коригування інформації копіювати інформацію, використовуючи відповідний режим АРМ. При цьому копіюванні слід використовувати дискету, інформація на якій найбільш пізня (тобто копія за попередній сеанс). Це надасть змогу у разі збою ПЕОМ відновити базу попереднього періоду. Для відновлення використовується відповідний режим. Якщо у даному сеансі роботи з АРМ проводилися ввід або коригування інформації, то потрібно скопіювати інформацію (записати на дискету). Для копіювання інформації слід виконати відповідний режим. При копіюванні інформації йде перевірка інформації бази рахунків. Користувачу надається можливість указати для контролю тільки бази даних тих кварталів, за якими були зміни. При виникненні помилок формується протокол, подальше виконання завдання припиняється. Слід проаналізувати помилки, при потребі - їх відкоригувати та повторити виконання завдання. Якщо помилки відсутні, то видається запит на встановлення дискет. Після виконання вимог з установки дискет інформація записується на дискету у вигляді архівного файла.

Магнітні носії - дискети слід зберігати у темному, захищеному від впливу електромагнітного випромінювання місці. Дискета повинна мати етикетку з зазначенням інвентаризаційного номера та дати з копіювання інформації на дану дискету. Документи суворої звітності обов'язково повинні зберігатись у шафах, які надійно зачиняються на замок.

Відділом обліку, як структурним підрозділом органу державної податкової служби, на підставі вивчення документів з усіх питань діяльності відділу складається систематизований перелік назв справ - номенклатура справ, яка затверджується керівником органу державної податкової служби. Відповідальність за складання номенклатури справ несе начальник відділу обліку. До номенклатури справ включаються всі документи, що відображають документовані ділянки роботи і окремі питання діяльності відділу обліку. Після виконання документи групуються у справи, яким надаються назви (заголовки), що у стислій узагальненій формі відтворюють склад і зміст документів у справах. Основною частиною заголовка справи є виклад питання, на предмет якого вона заводиться. Розміщення справ у номенклатурі відділу обліку повинно відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв'язку документів, включених до конкретних справ. Кожна справа, яка включена до номенклатури справ, повинна мати умовне позначення у відповідності до вимог Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України.

Справи з документами за минулий рік залишаються у відділі обліку для поточної довідкової роботи. Справи постійного і тривалого (понад 10 років) термінів зберігання передаються до архіву органу державної податкової служби для наступного зберігання та використання у відповідності до порядку, визначеного Типовою інструкцією з діловодства в органах державної податкової служби України.

 

Заступник начальника управління
оперативної звітності і статистики
 

 
Л. О. Самофалова
 

 

Для обліку в органах місцевого самоврядування

КВИТАНЦІЯ
на прийом податкових платежів
Серія

_____________________
                  (район)

_____________________
     (сільська (селищна) рада) 

Одержано від _________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО) 

на сплату _____________________________________________________________________

(найменування податку)

 

  

Сума до сплати 

(грн.) 

Платіжне повідомлення
N ___________________ 

Недоїмка за минулі роки 

  

Платежі поточного року 

  

Пеня 

  

Всього 

  ______________________________________________________________________________

(сума прописом)

 
 

Дата "___"_______________ 199_ р. 

Сплатив ______________________

(підпис платника) 

М. П. 

Одержав ______________________

(посада, підпис) 


  

 

 

Для обліку в органах місцевого самоврядування

КВИТАНЦІЯ
на прийом неподаткових платежів

Серія 

N 


 

Виконком ____________________________________________ сільської (селищної) ради
 

Одержано від гр. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО)

_____________________________________________________________________________

на сплату ____________________________________________________________________

(найменування платежу)

_____________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

  

Керуючий справами
(секретар) сільської (селищної) ради
_______________________________
(посада, підпис) 

Дата "___"_______________ 199_ р. 

Платник
______________________
(підпис платника) 


М. П.

  

____________ 

 

 

Опрос