Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к некоторым нормативным актам Комиссии, утвержденным решениями Комиссии от 12.02.98 N 36, 37, 38, 39, 40, 41

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 19.04.1999 № 81
Утратил силу

Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативних актів Комісії, які затверджені рішеннями Комісії
від 12.02.98 N 36
, 37, 38, 39, 40, 41

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 квітня 1999 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 1999 р. за N 274/3567

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11 квітня 2000 року N 39

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 вересня 1996 року N 210 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 квітня 2007 року N 942)

Додатково див. рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 липня 2005 року N 435

Відповідно до підпункту першого статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. До Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98), затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.96 N 210 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 36), внести такі зміни і доповнення, зокрема:

1.1. У розділі I пункт 13 викласти в наступній редакції:

"13. У разі виникнення будь-яких змін у інформації про емісію акцій або облігацій підприємств, емітент цінних паперів повинен зареєструвати та опублікувати інформацію про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного терміну від дня опублікування інформації. При цьому зміни до інформації про емісію цінних паперів після їх реєстрації у відповідному реєструвальному органі, повинні бути опубліковані в тих самих органах преси, в яких була опублікована безпосередньо сама інформація.".

1.2. У розділі II.I:

пункт 17 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:

"ї) довідку про проходження процедури допуску цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі (лістингу), що засвідчена підписом і печаткою організатора торгівлі цінними паперами (у випадку, якщо показники діяльності емітента відповідають вимогам п. 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 215 "Щодо визначення інвестиційно привабливих підприємств, угоди з цінними паперами яких з 01.04.99 будуть здійснюватись лише через організаторів торгівлі")";

пункт 18 доповнити:

1) підпунктом "і" наступного змісту:

"і) дані про відповідальних за інформацію про емісію цінних паперів осіб (для фізичних осіб - резидент чи нерезидент, прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридичних осіб - резидент чи нерезидент, повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ), а також заяви осіб, що засвідчили інформацію про емісію акцій своїми підписами та печатками щодо достовірності відомостей, які в ній містяться";

2) підпунктом "ї" наступного змісту:

"ї) дані про юридичних осіб, що гарантують надходження коштів емітенту від розміщення акцій (в разі наявності такої гарантії), а саме:

резидент чи нерезидент, повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ";

3) підпунктом "й" наступного змісту:

"й) відомості про будь-які обмеження щодо прав володіння цінними паперами:

- дані щодо країн та бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента;

- відомості щодо входження емітента до груп підприємств (холдингові компанії, концерни, організації тощо);

- перелік дозволів (ліцензій), одержаних емітентом на окремі види діяльності;

- відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів (за згодою цих членів виконавчого органу);

- дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер ліцензії Аудиторської палати України та дата її одержання);

- відомості про перспективи розвитку емітента щонайменше на поточний фінансовий рік.".

1.3. У розділі III:

пункт 33 доповнити підпунктом "и" такого змісту:

"и) довідку про проходження процедури допуску цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі (лістингу), що засвідчена підписом і печаткою організатора торгівлі цінними паперами (у випадку, якщо показники діяльності емітента відповідають вимогам п. 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 N 215 "Про визначення інвестиційно привабливих підприємств, угоди з цінними паперами яких будуть здійснюватись лише через організаторів торгівлі")";

пункт 34 доповнити:

1) підпунктом "і" наступного змісту:

"і) дані про відповідальних за інформацію про емісію цінних паперів осіб (для фізичних осіб - резидент чи нерезидент, прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридичних осіб - резидент чи нерезидент, повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ), а також заяви осіб, що засвідчили інформацію про емісію облігацій своїми підписами та печатками щодо достовірності відомостей, які в ній містяться";

2) підпунктом "ї" наступного змісту:

"ї) дані про юридичних осіб, що гарантують емітенту надходження коштів від розміщення акцій (в разі наявності такої гарантії), а саме: резидент чи нерезидент, повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ)";

3) підпунктом "й" наступного змісту:

"й) відомості про будь-які обмеження щодо прав володіння цінними паперами:

- дані щодо країн та бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента;

- відомості щодо входження емітента до груп підприємств (холдингові компанії, концерни, організації тощо);

- перелік дозволів (ліцензій), одержаних емітентом на окремі види діяльності;

- відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів (за згодою членів виконавчого органу);

- дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер ліцензії Аудиторської палати України та дата її одержання);

- відомості про перспективи розвитку емітента щонайменше на поточний фінансовий рік".

1.4. У розділі IV пункт 40 викласти у наступній редакції:

"40. Для реєстрації інформації про емісію цінних паперів та випуску цінних паперів банківські установи подають баланс за формою 1-КБ (місячна) і звіт про прибутки та збитки, що затверджені постановами Правління Національного банку України, які є чинними на перше число відповідного звітного періоду, в якому подаються документи.

Інші емітенти, незалежно від організаційно-правових форм та чисельності працівників, подають баланси за формою N 1, звіти про фінансові результати за формою N 2, що затверджені наказами Міністерства фінансів України, які є чинними на перше число відповідного звітного періоду, в якому подаються документи.".

2. Внести зміни до додатків 1 та 2 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98), затвердженого наказом Комісії від 20.09.96 N 210 (в редакції рішення Комісії від 12.02.98 N 36), додатка 2 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації (07-02/98), затвердженого наказом Комісії від 20.09.96 N 210 (в редакції рішення Комісії від 12.02.98 N 37), додатка 3 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств (07-03/98), затвердженого наказом Комісії від 20.09.96 N 210 (в редакції рішення Комісії від 12.02.98 N 38), додатка 1 до Положення про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98), затвердженого наказом Комісії від 20.09.98 N 210 (в редакції рішення Комісії від 12.02.98 N 39), додатка 2 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до Указу Президента України від 26.11.94 N 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" (07-05/98), затвердженого наказом Комісії від 20.09.98 N 210 (в редакції рішення Комісії від 12.02.98 N 40), додатка 2 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98), затвердженого рішенням Комісії від 12.02.98 N 41, виклавши їх в новій редакції, що додається.

3. Доручити Управлінню корпоративних фінансів забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

4. Доручити керівнику прес-центру Комісії (Шевкіній Л. В.) опублікувати це рішення в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії О. Бойка.

6. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова Комісії 

О. М. Мозговий 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує
випуск акцій _____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

________________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних __________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- простих на пред'явника ___________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих іменних __________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих на пред'явника ___________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
випуск облігацій _________________________________________, що здійснюється

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- процентних іменних ______________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- процентних на пред'явника _______________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- безпроцентних іменних ___________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- безпроцентних на пред'явника ____________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- процентних _____________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- безпроцентних __________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує
випуск акцій ____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних __________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

- простих __________________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує
випуск акцій _____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних __________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

- простих __________________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує
випуск акцій ____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних _________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- простих на пред'явника __________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих іменних _________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих на пред'явника ___________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- простих ________________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих _________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує
випуск акцій _____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних __________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

- простих __________________________________________________________штук

на суму __________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
випуск акцій ____________________________________________, що здійснюється

(найменування цінного папера)

_______________________________________________________________________

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму __________________________________________________гривень

(сума прописом)

номінальною вартістю _____________________________________________гривень

(сума прописом )

форма випуску __________________________________________________________

(прописом)

- простих іменних _________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих іменних _________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- простих ________________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

- привілейованих _________________________________________________штук

на суму _________________________________________________________гривень

 

внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

 

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації _______________

 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

М. П.

 

Начальник Управління
корпоративних фінансів
 

 
В. Ульянов
 

Опрос