Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 16.03.1999 № 122
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Постанова Правління Національного банку України
від 16 березня 1999 року N 122 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 1999 р. за N 259/3552

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2001 року N 375
,
 від 19 листопада 2001 року N 482
,
 від 25 липня 2008 року N 214
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 27 березня 2013 року N 109
,
від 25 вересня 2013 року N 379
,
 від 24 липня 2015 року N 478
,
від 12 липня 2016 року N 353
,
 від 4 серпня 2016 року N 366
,
 від 22 листопада 2016 року N 406
,
 від 21 лютого 2017 року N 12
,
 від 23 лютого 2017 року N 14
,
 від 14 березня 2017 року N 22
,
 від 8 червня 2017 року N 51
,
від 15 червня 2017 року N 54
,
від 8 серпня 2017 року N 77
,
від 10 жовтня 2017 року N 102

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (додається).

2. Надіслати Інструкцію і додатки до неї Кримському республіканському, обласним та по м. Києву і Київській області управлінням Національного банку України і комерційним банкам для виконання.

3. Пункт 3 втратив чинність 

4. Вважати такими, що втратили чинність, листи та телеграми Національного банку України від:

- 24.12.93 N 19019/3027;

- 05.01.94 N 19019/44;

- 12.01.94 N 101;

- 01.02.94 N 273;

- 01.07.94 N 153;

- 23.09.94 N 19019/2302;

- 27.10.94 N 19019/2542;

- 02.11.94 N 19019/2589;

- 05.12.94 N 19019/2976;

- 10.12.94 N 19019/3136;

- 27.06.95 N 16013/2365;

- 21.11.96 N 13-211/3382.

5. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха.

 

Голова 

В. А. Ющенко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

(У тексті Інструкції слова "Департамент валютного регулювання" у всіх відмінках замінено словами "Департамент валютного контролю та ліцензування" у відповідних відмінках, слова "обласне управління" у всіх відмінках замінено словами "територіальне управління" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 19 листопада 2001 року N 482)

(У тексті Інструкції та додатків до неї слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)

З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановлює такий порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

1. Загальні положення

(назва глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.11.2016 р. N 406)

(У тексті глави 1 слово "господарська" в усіх відмінках замінено словом "валютна" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2008 року N 214)

1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту з урахуванням норм цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.02.2017 р. N 14)

Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав і цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України.

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, відкриття рахунків в іноземних банках, створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення між суб'єктами інвестицій розрахунків на території України в гривнях з метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном.

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення фізичними особами, що не є підприємцями, розрахунків з нерезидентами за кордоном з метою здійснення інвестицій (крім випадку переказу коштів з цією метою з України за кордон).

(абзац четвертий пункту 1.1 замінено новими абзацами четвертим,
 п'ятим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23.02.2017 р. N 14
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим
)

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України здійснення уповноваженим банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інвестицій в:

1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому уповноваженому банку;

2) інші боргові цінні папери за умови одночасного дотримання таких вимог:

об'єктом інвестиції є боргові цінні папери, емітентом за якими є міжнародна фінансова організація / іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;

емітент боргових цінних паперів, що є об'єктом інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче "АА-"/"Аа3", підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;

боргові цінні папери, що є об'єктом інвестиції, номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах;

строк між датою придбання об'єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п'яти років;

уповноважений банк здійснює операції з купівлі об'єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном.

(абзаци шостий - дванадцятий пункту 1.1 глави 1 замінено вісьмома
 абзацами згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 08.08.2017 р. N 77)

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.11.2016 р. N 406)

1.2. Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності резидента.

1.3. Корпоративні права - право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

1.4. Об'єкт інвестиції - будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.

1.5. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

1.5.1. Капітальна інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

1.5.2. Фінансова інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інвестиції та портфельні інвестиції.

Прямі інвестиції - валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельні інвестиції - валютна операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

1.6. Реінвестиція - валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

1.7. Суб'єкти інвестиції:

Суб'єктами інвестиції є резиденти:

а) юридичні особи;

б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб'єктами підприємницької діяльності;

в) фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.

1.8. Кошти - валютні цінності, виражені в гривнях або в іноземній валюті.

Для інвестицій не можуть бути використані кошти:

а) у готівковій формі - юридичними особами, а також фізичними особами, які в встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності;

б) за рахунок бюджетних коштів - без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.

1.9. Доходи (прибутки) - кошти, що фактично одержані суб'єктами інвестицій як результат від здійснення інвестицій.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.03.2017 р. N 22)

1.10. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції (далі - ліцензія) - належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.10.1. Резиденту не видається ліцензія на здійснення інвестицій (реінвестицій), вже фактично здійснених з порушенням вимог чинного законодавства України.

1.11. Пункт 1.11 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

1.11. Індивідуальна ліцензія на здійснення фізичною особою - резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, інвестиції за кордон на суму до 50000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату видачі індивідуальної ліцензії) видається Національним банком України в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".

Порядок функціонування цієї автоматизованої інформаційної системи та надання Національним банком України за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі (у тому числі особливості отримання, видачі, анулювання, строку дії ліцензії, підстав відмови в її видачі тощо) визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.06.2017 р. N 54)

2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії

2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи:

(пункт 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

(підпункт 1 пункту 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

2) оригінали або копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

(підпункт 2 пункту 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

3) підпункт 3 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

4) підпункт 4 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 7 уважати відповідно підпунктами 3 - 5)

3) підпункт 3 пункту 2.1 виключено

(підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 10 уважати відповідно підпунктами 3 - 9
)

4) підпункт 4 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

5) підпункт 5 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

3) оригінали або копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

5) підпункт 5 пункту 2.1 виключено 

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
підпункт 5 пункту 2.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353,
у зв'язку з цим підпункти 6 - 11 уважати відповідно підпунктами 5 - 10)

4) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників - фізичних осіб, крім підприємців);

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

5) оригінали або копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
підпункт 5 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

6) підпункт 6 пункту 2.1 виключено

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
 підпункт
6 пункту 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

7) підпункт 7 пункту 2.1 виключено

(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
 у зв'язку з цим підпункти
8 та 9
 уважати відповідно підпунктами 9 та 10,
підпункт 7 пункту 2.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

8) підпункт 8 пункту 2.1 виключено

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
підпункт 8 пункту 2.1 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51,
у зв'язку з цим підпункт 9 уважати підпунктом 6)

6) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
підпункт 6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

2.2. Пункт 2.2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5)

2.2. Для отримання ліцензії(ій) протягом календарного року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 50000 доларів США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) на користь однієї особи резидент, крім документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цієї Інструкції, зобов'язаний додатково подати до Національного банку:

1) інформацію/документи за підписом/засвідчені підписом заявника (уповноваженої ним особи), що має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції. Така інформація/документи може/можуть бути оформлена/оформлені у вигляді бізнес-плану або іншим чином;

2) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка засвідчується підписом заявника (уповноваженої ним особи);

3) інформацію/відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента, корпоративні права / цінні папери якого набуває заявник (за наявності). Така інформація має бути засвідчена підписом заявника (уповноваженої ним особи), містити схематичне зображення структури власності резидента/нерезидента (із зазначенням прямої та опосередкованої участі особи в процентному відношенні) і відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) резидента/нерезидента;

4) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена в заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкової вартості об'єкта інвестиції згідно із звітом про оцінку (актом оцінки), зазначеним у підпункті 4 пункту 2.2 глави 2 цієї Інструкції. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладенням резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Звіт про оцінку (акт оцінки) не вимагається в разі придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості;

5) для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців: інформацію/документи (оригінали або копії) щодо визначення фінансового стану заявника, зокрема: фінансову звітність заявника на останню звітну дату, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;

6) для заявників - фізичних осіб: документи (інформацію), що свідчать про наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції. Такими документами (інформацією) можуть бути оригінали або копії декларацій про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідок (відомостей) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

(пункт 2.2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
 від 08.06.2017 р. N 51)

2.3. Пункт 2.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
у зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати відповідно пунктами 2.3 та 2.4)

2.3. Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об'єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об'єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання ним документів, перелічених у підпунктах 3 та 5 пункту 2.1 глави 2 цієї Інструкції. При цьому Національний банк України у виданій резиденту ліцензії зазначає порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об'єкта інвестиції.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
від 25.09.2013 р. N 379
,
від 12.07.2016 р. N 353
,
 від 08.06.2017 р. N 51)

2.4. Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379,
у зв'язку з цим пункт 2.4 вважати пунктом 2.5)

Національний банк має право звертатися до органів державної влади, установ, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції зі здійснення інвестиції, об'єкта інвестиції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції тощо.

(пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

2.5. Будь-яка інформація, передана засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв'язку (факсом) тощо, не визнається офіційним документом і не приймається до розгляду. У виняткових випадках вона може бути прийнята до розгляду за умови її обов'язкової заміни в п'ятиденний термін належним чином оформленим документом у паперовому вигляді.

3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій

3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.

У разі направлення Національним банком України запиту щодо надання додаткових документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції перебіг строку розгляду Національним банком України документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.

3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.

Копії документів, що подаються заявником для отримання ліцензії, засвідчуються підписом заявника (уповноваженої ним особи).

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

Інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, подається у вигляді роздруківки, засвідченої підписом фізичної особи (заявника).

(пункт 3.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

3.4. Пункт 3.4  глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.5. Пункт 3.5  глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
 у зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.12
 уважати відповідно пунктами 3.4 - 3.10)

3.4. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України. Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

3.5. Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк зберігає копію ліцензії для обліку та контролю.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2016 р. N 366)

3.6. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.

3.7. Пункт 3.7 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379,
у зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.10
 вважати відповідно пунктами 3.7 - 3.9)

3.7. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.

Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.

3.8. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.

3.9. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії.

(глава 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. N 482,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

3.10. У разі втрати ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії).

Якщо ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни та доповнення до ліцензії).

Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації в Національному банку України документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.

Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

(главу 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

4. Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії

(У назві та тексті глави 4 слово "анулювання" у всіх відмінках замінено словом "відкликання" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2008 року N 214)

4.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії можуть бути:

а) відсутність документу (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;

(підпункт "а" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. N 482,
 від 25.07.2008 р. N 214)

б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;

в) виявлення в поданих документах неповної, недостовірної (суперечливої) інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або нерезидента(ів);

(підпункт "в" пункту 4.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

г) порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

(підпункт "г" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

ґ) заборони або обмеження щодо інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції;

(підпункт "ґ" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

д) підпункт "д" пункту 4.1 виключено

(пункт 4.1 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.11.2001 р. N 482
,
підпункт "д" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290)

д) подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);

(пункт 4.1 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

е) виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.02.2017 р. N 12)

є) недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);

(пункт 4.1 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

ж) виявлення інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції іноземних держав або міждержавних об'єднань.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено 

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з постановою
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

4.2. Підставами для відкликання ліцензії протягом строку її дії можуть бути:

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 51)

а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;

б) письмова відмова від здійснення інвестиції;

в) звернення власника ліцензії про припинення інвестиції.

(підпункт "в" пункту 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію;

ґ) прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії.

(пункт 4.2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

4.2.1. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 4). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження. Про відкликання ліцензії із зазначенням підстав для відкликання Національний банк України повідомляє власника ліцензії (за наявності), зазначений у ліцензії уповноважений банк (за наявності та за умови, що на дату відкликання ліцензії термін проведення розрахунків за нею не закінчився) і контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.

(пункт 4.2 доповнено новим підпунктом 4.2.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379,
у зв'язку з цим підпункт 4.2.1 вважати підпунктом 4.2.2
,
 підпункт 4.2.1 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.03.2017 р. N 22)

4.2.2. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214)

4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або відкликання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.

4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, про тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії Національний банк України письмово повідомляє резидента із зазначенням підстав.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.03.2017 р. N 22)

 

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон

На підставі підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" _________________________________
                                                           
                                 [повна назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
______________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]
______________________________________________________________________________________
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон на таких умовах:

1. Обсяг та вид валютних цінностей (цифрами та словами), які інвестуються за кордон, граничний термін розрахунків (дата) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                          (мають відповідати документам, що додаються до цієї заяви)
_____________________________________________________________________________________.

2. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо), реквізити рахунку заявника, з якого переказуватимуться валютні цінності з метою здійснення інвестиції
_____________________________________________________________________________________ 

3. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо) і реквізити рахунку (у т. ч. його власник), на який інвестуються кошти, _____________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Мета інвестиції за кордон ____________________________________________________________
                                                                                                     [(у тому числі з найменуванням та адресою
_____________________________________________________________________________________
об'єкта інвестиції (іноземною та українською або російською мовами),
_____________________________________________________________________________________
реєстраційними (ідентифікаційними) характеристиками об'єкта інвестиції,
_____________________________________________________________________________________
реєстраційним (ідентифікаційним) номером (кодом) нерезидента - юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якої набуває заявник, інформацією щодо
_____________________________________________________________________________________
нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (найменування / прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження / місце проживання, його реєстраційних даних тощо)]

5. Відомості про факт реєстрації/відсутність реєстрації об'єкта інвестиції за кордоном ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника/нерезидента(ів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   [найменування / прізвище, ім'я, по батькові, країна
_____________________________________________________________________________________
реєстрації / місця проживання кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника -
_____________________________________________________________________________________
юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якого набуває заявник (за наявності)]

7. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на обліку _____________________________________________________________________________________. 

8. Додаткова інформація ________________________________________________________________.
                                                                                                                           (заповнюється за потреби)

З Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов індивідуальної ліцензії.

Виконавець _____________________________________________.
                            (прізвище та ініціали, номер телефону
, адреса електронної пошти)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

_________________
(дата) 

__________________________________________
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
 від 23.02.2017 р. N 14
,
 від 08.06.2017 р. N 51)

 

Індивідуальна ліцензія N __
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту _________________________________________________________________________
                                                                        [повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для
____________________________________________________________________________________
                          юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
____________________________________________________________________________________
                         облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка
____________________________________________________________________________________
                             через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
____________________________________________________________________________________
                      облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і
___________________________________________________________________________________.
                                                                  має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

2. З рахунку _________________________________________________________________________
                                                 [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії,
____________________________________________________________________________________
                                                                       
відділення тощо)]
___________________________________________________________________________________.

3. На рахунок ________________________________________________________________________
                                                           [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи
____________________________________________________________________________________
                                    (філії, відділення тощо), реквізити рахунку (у тому числі його власник), на який
___________________________________________________________________________________.
                                                                                             інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, ______________________________________
                                                                                                                                                      (у тому числі сума
___________________________________________________________________________________.
цифрами та словами)

5. Мета інвестиції ____________________________________________________________________.
                                                               (у тому числі з
найменуванням та характеристиками об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється в термін до
___________________________________________________________________________________.

7. Оригінали або копії документів, підписані/засвідчені заявником (уповноваженою ним особою), про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном необхідно подати до Національного банку України в термін до
__________________________________________________________________________________.
                                           (заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)
[документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами)].

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа __________________________________________________
                                                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище)

                                                                                                               М. П.

(додаток 2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
від 25.09.2013 р. N 379
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 23.02.2017 р. N 14,
 від 08.06.2017 р. N 51
,
від 10.10.2017 р. N 102)

 

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії N __ на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить до індивідуальної ліцензії від ___ ______ 20____ року N ____, виданої ____________________________
                                                                                                                                                   [повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                 код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
____________________________________________________________________________________
                                    фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
____________________________________________________________________________________
                                   реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
___________________________________________________________________________________,
                                  відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

такі зміни та доповнення: _____________________________________________________________.
                                                                                                 (зміни та доповнення, що вносяться)

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

 

Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку України

Додаток до індивідуальної ліцензії N __
від " " __________ 199_ р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом перерахування коштів через український уповноважений банк

Додаток 4 виключено 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата

N _

Про відкликання індивідуальної
ліцензії Національного банку
України

1. На підставі ________________________________________________________________________
                                                       [підстава(и) для відкликання індивідуальної ліцензії згідно з пунктом 4.2 глави 4]

Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), Національний банк України відкликає індивідуальну ліцензію від ____________ 20__ року N _____ на здійснення інвестиції за кордон.

2. __________________________________________________________________________________
                                                        [назва підрозділу Національного банку України, до функцій якого
                                               належить видача індивідуальних ліцензій (прізвище, ініціали його керівника)]


у п'ятиденний строк із дати підписання цього розпорядження повідомити власника ліцензії (за наявності), зазначений у ліцензії уповноважений банк (за наявності та за умови, що на дату відкликання ліцензії термін проведення розрахунків за нею не закінчився) та контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, про відкликання ліцензії та про зобов'язання повернути в Україну всі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Голова або уповноважена ним особа ___________________________________________________
                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379
,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 12.07.2016 р. N 353
,
 від 14.03.2017 р. N 22)

 

 

Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку України

  

Додаток до індивідуальної ліцензії N __
від " " __________ 199_ р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснену інвестицію за кордон шляхом переміщення валютних цінностей через митний кордон України

Додаток 5 виключено 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.09.2013 р. N 379)

____________
  

Опрос