Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 24.09.96 N 215 "Об утверждении Положения о порядке обучения и аттестации специалистов по вопросам фондового рынка"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 02.03.1999 № 34
действует с 01.05.1999

Про внесення змін та доповнень до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 N 215 "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку"

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 березня 1999 року N 34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 1999 р. за N 245/3538

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142/97 (зі змінами та доповненнями) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку" від 24.09.96 N 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609 (далі - Наказ), та Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку (далі - Положення), затвердженого цим наказом, без урахування змін та доповнень, внесених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 29.01.98 N 33 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку", яке не набрало чинності, такі зміни та доповнення:

1.1. Преамбулу Наказу викласти в такій редакції: "Згідно з п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142/97, а також з метою організації підготовки фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та до яких згідно з чинним законодавством установлені вимоги щодо сертифікації".

1.2. Преамбулу Положення викласти в такій редакції: "Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку (далі - Положення) розроблено відповідно до п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142/97, та нормативних актів Комісії щодо видачі дозволів (свідоцтв про реєстрацію) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. Положення має на меті - забезпечити координацію роботи з підготовки фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, якщо до них, згідно з чинним законодавством, будуть встановлені вимоги щодо сертифікації".

1.3. У тексті Положення словосполучення "сертифікація (атестація)" у всіх відмінках замінити словом "атестація" у відповідних відмінках.

1.4. У тексті Положення словосполучення "атестаційна комісія" у всіх відмінках замінити словами "екзаменаційна комісія" у відповідних відмінках.

1.5. Абзац четвертий п. 1.4 та абзац третій п. 1.5 Положення викласти в такій редакції: "навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно з типовою навчальною програмою".

1.6. Пункт 1.6 Положення доповнити абзацом третім у такій редакції: "Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і проведення навчального процесу згідно з установленими вимогами".

1.7. Пункт 1.11 Положення викласти в такій редакції: "Контроль за дотриманням навчальним закладом та його філією умов договору про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку здійснює Комісія".

1.8. Абзац перший п. 2.2 Положення викласти в такій редакції: "Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника навчального закладу, на базі якого буде проходити атестація фахівців, за погодженням з Комісією".

1.9. Пункт 2.3 Положення викласти в такій редакції: "Приймання кваліфікаційних іспитів екзаменаційними комісіями здійснюється відповідно до порядку роботи екзаменаційної комісії і правил проведення кваліфікаційного іспиту, які затверджуються Комісією в установленому порядку.

1.10. Абзац перший п. 2.4 Положення викласти в такій редакції: "Робота екзаменаційних комісій організовується на базі установ, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти України, на право здійснення освітньої діяльності та з якими Комісія уклала договори про співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку".

1.11. Абзац другий п. 2.4 Положення викласти в такій редакції: "Атестація фахівців з питань фондового ринку може проводитись не за місцем навчання".

1.12. Абзаци перший, другий і третій п. 2.5 Положення замінити абзацом: "Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати вищу освіту".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.

1.13. Абзац другий п. 2.9 Положення викласти в такій редакції: "надпис "Екзаменаційна комісія (назва навчального закладу)".

1.14. Пункт 2.10 Положення викласти в такій редакції: "Екзаменаційна комісія за результатами кваліфікаційного іспиту складає протокол у двох примірниках, який підписують усі члени комісії, та затверджує з проставленням печатки керівник установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії. Перший примірник указаного протоколу в тижневий термін передається до Комісії. Другий примірник протоколу зберігається зазначеною установою протягом десяти років від дати проведення кваліфікаційного іспиту".

1.15. Пункт 2.12 Положення викласти в такій редакції: "Кожний атестований фахівець має право мати тільки одне кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації. Термін дії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку - 3 роки з дати його видачі".

1.16. Пункт 2.14 Положення викласти в такій редакції: "Документи, які подані фахівцем до екзаменаційної комісії, після проведення кваліфікаційного іспиту повинні зберігатись установою протягом десяти років".

1.17. Пункти 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 Положення вилучити.

1.18. Пункт 3.6 Положення викласти в такій редакції: "Подовження терміну дії кваліфікаційного посвідчення проводиться у порядку, встановленому цим Положенням щодо атестації фахівців". 

2. Контрольно-правовому управлінню (М. Бурмака) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Прес-центру Комісії забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії О. Ромашка.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Опрос