Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил определения платежеспособности банкнот и монет Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 31.03.1999 № 152
Утратил силу

Про затвердження Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 31 березня 1999 року N 152 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 1999 р. за N 242/3535

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 22 грудня 2000 року N 494

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 листопада 2004 року N 547)

Розглянувши проект Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України, підготовлений Департаментом готівково-грошового обігу відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України (далі - Правила), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 35 до Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління від 07.07.94 N 129.

3. Подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести цю постанову до відома установ Національного банку України і комерційних банків України для використання в роботі.

5. Установам Національного банку України і комерційних банків України в триденний строк після отримання постанови довести її до відома працівників, які працюють з готівкою, підприємств, організацій і установ усіх форм власності для використання в роботі. Розмістити Правила у місцях, доступних для населення.

6. Прес-службі Національного банку України (Д. Б. Рікберг) забезпечити публікацію Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України в пресі.

7. Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. А. Ющенко 

 

Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України

(У тексті Правил слова "регіональне управління Національного банку" у всіх відмінках замінено словами "територіальне управління Національного банку" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2000 року N 494)

Банкноти та монети, що перебувають в обігу і виготовлені на замовлення Національного банку України, залежно від зовнішнього вигляду внаслідок зношення можуть бути платіжними (придатними та не придатними до обігу) і неплатіжними. Ознаки платіжності встановлює Національний банк України і оголошує їх при введенні банкнот і монет в обіг.

1. Платіжні банкноти і монети

Платіжними є введені в обіг Національним банком України як законний засіб платежу на території України банкноти і монети, що за ознаками платіжності повністю відповідають затвердженому зразку, а також ті, що за критеріями зношення, пошкоджень і дефектів відповідають установленим цими Правилами вимогам.

Залежно від зовнішнього вигляду та ступеня зношення або пошкодження платіжні банкноти (монети) поділяються на придатні та не придатні до обігу.

1.1. Придатні до обігу банкноти і монети - це такі банкноти і монети, що за ознаками платіжності та дизайном повністю відповідають установленим Національним банком України зразкам, не мають пошкоджень, забруднень і зберегли естетичний зовнішній вигляд.

Допускається наявність на придатних до обігу банкнотах незначних дефектів виробника (відхилення до 1 мм у більший або менший бік розміру банкноти; зміщення зображення рамки, якщо різниця між шириною протилежних полів банкноти не перевищує 3 мм), незначних забруднень.

Визначені цим пунктом банкноти і монети з обігу не вилучаються і можуть видаватися установами банків клієнтам, обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності до всіх видів готівкових платежів, а установами банків, крім того, для здійснення інших операцій з готівкою.

1.2. Не придатні до обігу банкноти і монети - це банкноти і монети, що в процесі використання набули нижченаведених ознак зношення і пошкодження та зберегли всі ознаки платіжності або втратили чи змінили окремі з них, а також банкноти та монети з дефектами виробника, за винятком визначених у пункті 1.1.

За критеріями зношення, забруднень, пошкоджень і дефектів не придатні до обігу банкноти і монети в свою чергу поділяються на зношені, значно зношені та з дефектами виробника.

Зношені банкноти та монети - це такі банкноти та монети, що мають незначні ознаки зношення та пошкодження, а саме:

банкноти без пошкоджень, але потерті, з ознаками фізичного зношення, із загальним та локальним забрудненнями, що псують естетичний вигляд банкноти;

банкноти, у будь-якому місці яких є плями, написи (включаючи видимі в ультрафіолетових або інфрачервоних променях), відбитки штампів (крім штампів про погашення);

надірвані та надрізані банкноти незалежно від розміру надриву, надрізу, із склеєними надривами і надрізами (склеєна ділянка не повинна заважати визначенню номіналу та справжності і склеюватися з іншими банкнотами);

банкноти з проколами і отворами, відірваними краями і кутами;

монети з подряпинами і зміненим початковим кольором, якщо вони зберегли зображення Малого герба України та номіналу, а також рельєфний гурт, якщо він є на затвердженому зразку.

Зношені банкноти і монети, якщо вони не викликають жодного сумніву щодо справжності та платіжності, повинні без обмежень прийматись установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності до всіх видів готівкових платежів. Установи банків приймають зношені банкноти і монети разом з виручкою підприємств, установ і організацій, а також як платежі від фізичних і юридичних осіб, для проведення інших операцій з готівкою й обміну на придатні до обігу банкноти і монети.

Значно зношені банкноти і монети - це нижчезазначені банкноти і монети, що мають суттєві ознаки зношення чи (і) пошкоджень:

банкноти з утраченими частинами, якщо збереглось не менше 55 % початкової площі банкноти;

банкноти, розірвані й розрізані на дві або більше частин, крім розрізаних на вузькі смуги, та склеєні (склеєна ділянка не повинна заважати визначенню справжності і склеюватися з іншими банкнотами), у тому числі з утраченими частинами, якщо не менше 55 % загальної площі частин, що залишились, безумовно належать одній банкноті;

банкноти, розрізані на вузькі смуги та склеєні, якщо всі смуги збереглися;

банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами та хімікатами;

банкноти, склеєні з двох половинок різних банкнот одного номіналу і дизайну, якщо ці половинки (частини) у місці склеювання за дизайном доповнюють одна одну, а їх сумарна площа не менша 75 % початкової площі банкноти;

монети деформовані, але без отворів і надломів, якщо на цих монетах збереглися зображення Малого герба та номіналу.

Банкноти і монети з дефектами виробника - банкноти і монети, що не відповідають затвердженому зразку (зміщення графічних зображень, відсутність графічних зображень, однієї або кількох фарб, номерів, захисної стрічки, неправильне розміщення водяного знака або стрічки, невідповідність водяного знака або захисної стрічки номіналу, нечіткість чеканки та інше), включаючи зношені та значно зношені банкноти і монети.

Значно зношені та з дефектами виробника банкноти і монети, справжність і платіжність яких не викликає жодного сумніву, установи банків зобов'язані приймати від юридичних і фізичних осіб для обміну на придатні до обігу банкноти і монети, а також для зарахування на вклади і поточні рахунки та в платежі.

Установам банків забороняється видавати клієнтам (юридичним і фізичним особам) не придатні до обігу банкноти і монети. Інші установи, організації, підприємства всіх форм власності для розрахунків з фізичними і юридичними особами повинні використовувати в першу чергу придатні до обігу банкноти і монети.

1.3. Установи банків повинні обмінювати не придатні на придатні до обігу банкноти і монети за таких умов:

якщо не виникає сумніву в їх справжності та в номіналі;

якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.

Банкноти і монети, що викликали сумнів щодо справжності і платіжності, установи банків передають на експертизу до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням у встановленому порядку.

1.4. Якщо частку (площу) збереженої частини банкноти або двох частин різних банкнот одного номіналу і дизайну візуально оцінити важко, то використовується відповідна методика (додаток 1).

При встановленні належності окремих частин одній банкноті слід зосередити увагу на серійному номері, формі країв розривів, розмірах рамки, розміщенні графічних зображень і водяного знака.

2. Банкноти і монети, вилучені Національним банком України з обігу, і ті, що не підпадають під визначення платіжних, включаючи банкноти, від яких залишилося менше 55 % початкової площі, фальшиві та перероблені, а також зразки банкнот є неплатіжними. Вони не приймаються до платежів жодним підприємством, установою або організацією, а установами банків і до інших операцій з готівкою та обміну на придатні до обігу банкноти і монети.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2000 р. N 494)

Зразок банкноти - контрольний примірник банкноти певного номіналу, виготовлений на замовлення Національного банку України, з усіма ознаками платіжності та захисними елементами, що має нульову нумерацію і на який шляхом перфорації або за допомогою друку нанесено слово "ЗРАЗОК".

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2000 р. N 494)

Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений із обігової пронумерованої банкноти шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК".

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2000 р. N 494,
 у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Як виняток, справжні банкноти, що втратили платіжність унаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, можуть бути обміняні Центральним сховищем за рішенням Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України. У цьому разі установа банку приймає банкноти цілісною групою (платіжні та неплатіжні) і разом із заявою власника (додаток 2) і пояснювальними обставини пошкодження документами (за їх наявності) передає її в окремій упаковці через територіальне управління Національного банку до Центрального сховища.

Фальшиві банкноти і монети - це банкноти і монети, що виготовлені будь-яким способом, включаючи промисловий, всупереч установленому законодавством порядку, та імітують (фальсифікують) платіжні банкноти і монети, виготовлені на замовлення Національного банку України і введені ним в обіг.

Перероблені банкноти - це банкноти, на яких змінені шляхом наклеювання, малювання, друкуванням тексту і (або) цифр зображення, що визначають номінал, рік зразка (емісії), банк-емітент, інші реквізити, і які за зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як справжні вищого номіналу або іншого року зразка.

Фальшиві та перероблені банкноти і монети установами банків вилучаються і передаються до територіальних управління для офіційного висновку, а останні за результатами експертизи передають їх органам внутрішніх справ.

3. Установи банків та їх службові особи несуть відповідальність за порушення правил визначення платіжності та порядку обміну банкнот і монет Національного банку згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник начальника управління
організації виготовлення, експертизи,
захисту грошей та нумізматики
 

 
 
В. Є. Білорус
 

 

МЕТОДИКА
визначення збереженої частки банкноти

Для визначення збереженої частки пошкодженої банкноти застосовується сітка, що представляє собою розграфлені на аркуші паперу формату А-4 на 200 однакових за розмірами кліток прямокутники, розміри яких відповідають розмірам зразків банкнот.

Банкнота або її частини розміщуються на сітці для відповідного зразка тим боком, на якому зображені серія і номер. Збережені краї і кути банкноти мають збігатися з відповідними краями і кутами сітки, а краї розривів і елементи зображень однієї частини банкноти - з відповідними краями розривів і елементами зображень інших її частин (не накладаючись одна на другу). Для полегшення дослідження значно пошкодженої банкноти (наприклад, якщо повністю втрачена частина, що безпосередньо межувала із збереженою) зручніше використовувати сітку, розграфлену на прозорому папері, під яку на час розміщення збережених частин досліджуваної банкноти можна підкласти відповідний зразок.

Підраховується кількість кліток, повністю вільних від банкноти (Н1), і тих, що перекриті частково, більшою чи меншою мірою (Н2). Частка збереженої частини банкноти (%) розраховується так: (200 - Н1 - 0,5Н2) : 2. Отримане число округлюється до цілого, і якщо воно не менше 55 %, то така банкнота (за наявності інших ознак платіжності) є платіжною.

(абзац третій додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2000 р. N 494)

Абзац четвертий додатка 1 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.12.2000 р. N 494)

 

Продовження додатка 1 

АКТ
визначення платіжності пошкодженої банкноти

м. _________ 

"___" _________ ____ р. 

У __________________________________________________________________________

(найменування і адреса установи банку)

здійснено визначення платіжності банкноти зразка _____ року номіналу _____ гривень, серія _____, номер _______.

Дата надходження банкноти _______________.

Пред'явник банкноти ______________________________________.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

135 х 70 мм (початковий розмір банкноти);

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

133 х 66 мм (початковий розмір банкноти).

Кількість вільних від банкноти кліток (Н1) _______ шт.

Кількість кліток, частково перекритих банкнотою (Н2) _______шт.

Частка збереженої частини банкноти ________ %.

Банкнота визнана ___________________.

                                     (платіжною, неплатіжною) 

Визначення платіжності здійснив касир 

__________
(підпис) 

(_______________________)
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Завідуючий касою 

__________
(підпис) 

(_______________________)
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти на експертизу пошкоджені банкноти національної валюти в сумі ______

_____________ (________________________________) грн., у тому числі за номіналами: 

(сума цифрами)                         (сума літерами) 

N
з/п 

Вид
валюти 

Рік
затвердження 
зразка 

Номінал 

Серія і номер банкноти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обставини пошкодження ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________

Додаток: __________________________________________________________________

(довідка про пожежу, катастрофу чи інший випадок)

"___" ___________ _____ р.

 

Керівник установи 

__________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

або _______________________
(підпис фізичної особи)

 

____________

Опрос