Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка бесспорного списания средств с регистрационных счетов учреждений и организаций, оплата расходов которых осуществляется с единого казначейского счета

Главное управление Государственного казначейства Украины
Порядок, Приказ от 22.03.1999 № 25
Утратил силу

Про затвердження Порядку безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка

Наказ Головного управління Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 22 березня 1999 року N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 1999 р. за N 233/3526

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Державного казначейства України
 від 5 жовтня 2001 року N 175)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління Державного казначейства України Каленську В. І.

 

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України
 

 
 
П. Г. Петрашко
 

 

ПОРЯДОК
безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок поширюється на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України відповідно до Тимчасової інструкції про порядок касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 N 28, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.03.97 за N 102/1906, установ та організацій, які перейшли на казначейську форму виконання бюджету за видатками.

1.2. Безспірне стягнення за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями (розпорядженнями) з реєстраційних рахунків, що відкриті для обліку бюджетних та позабюджетних коштів бюджетних установ та організацій, проводиться органами Державного казначейства України.

1.3. Якщо бюджетна установа або організація має картотеку несплачених розрахункових документів, то при закритті її рахунку в банку та відкритті реєстраційного рахунку в органі Державного казначейства України картотека передається установою банку засобами спецзв'язку до органу Державного казначейства України, до якого переходить на обслуговування вищезазначена бюджетна установа (організація). Акт прийому - передачі розрахунково-платіжних документів, обов'язкових до сплати (на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів) для установ (організацій), оплата видатків яких проводиться з єдиного казначейського рахунка (у двох примірниках), оформляється згідно з додатком 1, підписується головними бухгалтерами обох установ та скріплюється печатками.

Розрахунково-платіжні документи (інкасові доручення (розпорядження), платіжні вимоги), що надходять до органу Державного казначейства України, в якому обслуговується установа (організація) - боржник, від стягувачів або установ банків, реєструються в Журналі реєстрації розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів, відповідно до додатка 2.

Бухгалтерський облік коштів, що підлягають списанню, ведеться на допоміжних рахунках N 721 "Розрахункові документи, не сплачені в строк за рахунок бюджетних коштів" та N 722 "Розрахункові документи, не сплачені в строк за рахунок позабюджетних коштів".

1.4. Безспірне списання (стягнення) коштів з установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка, здійснюється у випадках, установлених законами України, а також за рішеннями суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.

2. Безспірне стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів

2.1. Відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" здійснюється стягнення не внесених у встановлений строк податків і неподаткових платежів, а саме:

- податків, податкового кредиту та інших платежів до Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших місцевих бюджетів і позабюджетних фондів;

- платежів з обов'язкового державного пенсійного страхування та обов'язкового соціального страхування;

- сум фінансових санкцій, що застосовуються до підприємств, установ і організацій. 

2.2. Суми недоїмки за податковими платежами, неподаткові платежі (в т. ч. фінансові санкції) стягуються у безспірному порядку на підставі розпоряджень державних податкових органів, оформлених на бланку інкасового доручення (розпорядження) за формою додатка 3.

2.3. Інкасові доручення (розпорядження) подаються до органу Державного казначейства України, в якому обслуговується організація (установа) - боржник. У рядку "Платник" вказується: назва установи (організації), у полі "рахунок N" - номер її реєстраційного рахунка. У рядку "Банк платника" зазначається назва органу Державного казначейства України, в якому відкрито реєстраційний рахунок. У рядку "Призначення платежу" стягувач має зазначити: назву і відповідну статтю закону, якою передбачено безспірне списання (стягнення) коштів; вид платежу і період часу, за який здійснюється стягнення; акт ненормативного характеру, на підставі якого здійснюється стягнення (постанова, рішення тощо). Якщо із змісту закону випливає потреба посилання на інші документи, то в інкасовому дорученні (розпорядженні) мають вказуватись реквізити відповідного документа (назва, дата, номер). Якщо законом передбачене безспірне стягнення пені, то в розрахунковому документі сума основного боргу і сума пені вказуються окремо.

Якщо інкасове доручення (розпорядження) не оформлене відповідно до зазначених вимог, то орган Державного казначейства України наступного дня повертає його без виконання безпосередньо стягувачеві. Причина відмови зазначається на зворотній стороні платіжного документа.

2.4. Суми недоїмок за платежами з обов'язкового державного пенсійного страхування та обов'язкового соціального страхування стягуються у безспірному порядку за розпорядженням Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України.

2.5. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних інкасового доручення (розпорядження) покладається на стягувача, який оформив розрахунково-платіжний документ.

3. Безспірне стягнення коштів на підставі виконавчих документів та визнаних претензій

3.1. Безспірне стягнення коштів проводиться за виконавчими листами, виконавчими написами нотаріусів, наказами арбітражного суду.

3.2. За іншими виконавчими документами, передбаченими статтею 348 Цивільного процесуального кодексу України, стягнення коштів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 350 Цивільного процесуального кодексу України.

3.3. Стягнення здійснюється на підставі розпорядження стягувача, оформленого на бланку платіжної вимоги за формою додатка 4.

3.4. Платіжна вимога подається до органу Державного казначейства України, в якому обслуговується установа, організація - боржник. У рядку "Платник" вказується: назва установи (організації), у полі "рахунок N" - номер її реєстраційного рахунка. У рядку "Банк платника" зазначається назва органу Державного казначейства України, в якому відкрито реєстраційний рахунок. У рядку "Призначення платежу" стягувач має зазначити: назву і відповідну статтю закону, якою передбачено безспірне списання (стягнення) коштів; акт ненормативного характеру, на підставі якого здійснюється стягнення (постанова, рішення тощо). Якщо зі змісту закону випливає потреба посилання на інші документи (договір, митну декларацію, вексель тощо), то в платіжній вимозі слід вказувати реквізити відповідного документа (назва, дата, номер).

До розрахунково-платіжних документів повинні додаватись оригінали виконавчих документів, відповідно до п. 3.1.

Якщо платіжна вимога не оформлена відповідно до зазначених вимог, то орган Державного казначейства України наступного дня повертає її безпосередньо стягувачеві. Причина відмови зазначається на зворотній стороні платіжного документа.

3.5. Якщо безспірне стягнення здійснюється згідно зі статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України, то до платіжної вимоги має додаватись відповідь установи (організації) - боржника (оригінал), а якщо в ній не зазначена сума визнаної претензії, то додається також копія претензії. Після списання коштів з рахунка боржника оригінал відповіді установи (організації) - боржника залишається в документах дня.

3.6. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи, у разі безспірного стягнення і безакцептного списання коштів, несе стягувач.

4. Порядок обліку та списання у безспірному порядку коштів з реєстраційних рахунків

4.1. Документи на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з реєстраційних рахунків установ (організацій) приймаються незалежно від наявності коштів на цих рахунках. Акт прийому-передачі картотеки і платіжні документи передаються:

а) у Головному управлінні Державного казначейства України - операційно-контрольному управлінню;

б) в обласних управліннях, управлінні в Автономній Республіці Крим, управліннях у містах Києві та Севастополі, районних, міських та районних у містах відділеннях Державного казначейства України - відділам обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів.

4.2. Реєстрація документів, що надійшли, здійснюється у Журналі реєстрації розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів, який ведеться відповідно до додатка 2.

4.3. Органи Державного казначейства України протягом операційного дня повідомляють установи (організації) про надходження розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів з відповідних реєстраційних рахунків, відкритих на їх ім'я. Форма повідомлення про надходження платіжної вимоги, інкасового доручення (розпорядження) на безспірне списання (стягнення) коштів приведена у додатку 5. Наступного дня після отримання повідомлення, при наявності розбіжностей у розрахунково-платіжних документах, розпорядник коштів надає органу Державного казначейства України підтвердження наявності кредитора та документи, які підтверджують часткову проплату.

Якщо в установлений термін підтвердження не надійшло, то розрахунково-платіжні документи передаються виконавцю під підпис у Журналі реєстрації розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів (додаток 2) для проведення стягнення.

Якщо стягувачем невірно визначений реєстраційний рахунок, то рішення стосовно того, з якого рахунка проводити стягнення, приймає керівник підрозділу, визначеного у пункті 4.1. Відповідний запис проставляється на платіжному дорученні.

4.4. Начальник операційно-контрольного управління Головного управління Державного казначейства України, начальник відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів в обласних управліннях, управлінні в Автономній Республіці Крим, управліннях у містах Києві та Севастополі, районних, міських та районних у містах відділеннях Державного казначейства України робить відповідну відмітку на розрахунково-платіжному документі. Після цього документи передаються виконавцю під розпис для проведення стягнення.

Погашення заборгованості бюджетної установи (організації) проводиться органом Державного казначейства України в межах асигнувань на поточний рік, передбачених у затвердженому кошторисі доходів і видатків, при наявності на відповідних реєстраційних рахунках коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації. Безспірне стягнення здійснюється за тим самим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснювався б платіж, якщо б оплата була проведена вчасно без інкасового доручення (розпорядження) або платіжної вимоги. Витрати, пов'язані з арбітражним врегулюванням справи, штрафні санкції стягуються за тим самим кодом, що і саме стягнення. Якщо стягнення відбуваються за кодом економічної класифікації 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", то штрафні санкції стягуються за кодом економічної класифікації 1150 "Оплата послуг з утримання бюджетних установ".

Безспірне стягнення із спеціальних реєстраційних рахунків позабюджетних коштів установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється безпосередньо з надходжень на цей рахунок, без урахування кодів бюджетної класифікації.

4.5. Несплачені документи зберігаються до повної їх сплати в особовій справі установи.

Якщо на один і той самий реєстраційний рахунок надійшло декілька виконавчих документів на безспірне стягнення, то вони виконуються відповідно до черговості надходження.

4.6. Якщо коштів на відповідному реєстраційному рахунку за відповідним кодом економічної класифікації недостатньо, то здійснюється часткова оплата розрахунково-платіжних документів на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів, яка оформляється меморіальним ордером. Меморіальний ордер оформляється у трьох примірниках. Один примірник вміщується у документи дня, другий - передається платнику як підтвердження часткової сплати, третій - зберігається з картотекою допоміжного рахунку. На звороті розрахункового документа робиться відмітка про часткову або повну проплату, із зазначенням дати та номера меморіального ордера.

Для перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка орган Державного казначейства України оформляє платіжне доручення відповідно до вимог Інструкції N 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 N 204, і передає його до виконання до установи банку, де обслуговується.

4.7. Виконавець щоденно веде Картку обліку розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів за кожним реєстраційним рахунком, відповідно до додатка 6. Після здійснення останнього розрахунку в Картку обліку розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів вноситься відмітка про кінцеву оплату, з зазначенням дати і суми погашення.

З метою уникнення механічних помилок виконавець (казначей) на паперовому носії щодня готує Реєстр обліку виконання розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів, відповідно до додатка 7, і передає його особі, яка уповноважена вести облік допоміжних рахунків N 721 "Розрахункові документи, не сплачені в строк за рахунок бюджетних коштів" та N 722 "Розрахункові документи, не сплачені в строк за рахунок позабюджетних коштів".

4.8. За підсумками операційного дня в електронному вигляді формується Реєстр обліку виконання розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів, окремо за рахунками N 721 та N 722, відповідно до додатка 7.

 

Начальник Управління методологічної
роботи по виконанню бюджету, обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

АКТ
прийому-передачі розрахунково-платіжних документів, обов'язкових до сплати (на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів) для установ (організацій), оплата видатків яких проводиться з єдиного казначейського рахунка

від "___"________ ____ р.

Ми, що нижче підписалися, представник____________________________________

_______________________________________________________________________, 

з однієї сторони,

та представник

_______________________________________________________________________

з другої сторони,

склали акт прийому-передачі в тому, що перший при закритті рахунків з обліку бюджетних та позабюджетних коштів передає, а другий приймає розрахунково-касові документи, обов'язкові до сплати (на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів), що звернені на

_______________________________________________________________________

(назва розпорядника коштів)

в кількості ___________________ одиниць, а саме:

N__________ від "___"_________ ___р. на суму________ грн.,

N__________ від "___"_________ ___р. на суму________ грн.,

N__________ від "___"_________ ___р. на суму________ грн.

Документи передав

_______________________________________________________________________

(підпис відповідальної особи уповноваженого банку)

М. П.

Документи

прийняв:_______________________________________________________________

(підпис відповідальної особи органу Державного казначейства України)

М. П.

 

_____________________________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів

N
з/п 

Дата
надходження
документа 

Реквізити
розрахун-
ково-
платіжних
документів 

Одержувач
(стягувач) 

Загальна сума
платежу, яка
підлягає
стягненню
(грн.) 

Причина
відмови
або
дозвіл на
оплату 

Передано на
виконання
(підпис
виконавця) 

дата 

 

Інкасове доручення (розпорядження) N _____________

  

Одержано 

від "___"_______________199_ р. 

від "___"_______________199_ р. 

 

  

  

  

  

Дебет 

Сума 

 
 
 

 
 
 
 

 

Кредит 

 
 
 
 

 
 
 
 


Платник 

  

  

  

Код 

  


  

  

Банк платника 

  

код банку 

  

  

в м. 

 


рах. N 

Одержувач 

  

  

  

Код 

  


  

  

Банк одержувача 

  

код банку 

  

  

в м. 

  


рах. N 

 

Сума літерами

Призначення платежу 

Сума 

  

  

  

Вид оп. 

  

  

Приз. пл. 

  

  

Строк пл. 

  

  

Черг. пл. 

  

  

  

N банку 

  

 

  

Проведено

"___"_______________ 199_ р.
 

М. П.  

Підписи одержувача 

(підпис) 

 

Платіжна вимога N _______

  

Одержано 

від "___"_______________199_ р. 

від "___"_______________199_ р. 

  

  

  

  

Дебет 

Сума 

 
 
 

 
 
 
 

 

Кредит 

 
 
 
 

 
 
 


Платник 

  

  

  

Код 

  


  

  

Банк платника 

  

код банку 

  

  

в м. 

 


рах. N 

Одержувач 

  

  

  

Код 

  


  

  

Банк одержувача 

  

код банку 

  

  

в м. 

  


рах. N 

 

 

Сума літерами

____________________________________________________________________

Призначення платежу

  

Проведено

"___"_______________ 199_ р.
 

М. П.  

Підписи одержувача 

(підпис) 

 

 

_____________________________________________

         (назва органу Державного казначейства України) 

N _______ 

"___"_______________ р. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надходження платіжної вимоги, інкасового доручення (розпорядження) на безспірне списання (стягнення) коштів

N_____ від ___________

На користь _____________________________________________________________

Сума, грн. ______________________________________________________________

Підстава _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Код економічної класифікації, за яким проводиться стягнення __________________ 

Просимо терміново підтвердити вищезазначені дані. В разі їх невідповідності - надати копії підтверджувальних документів.

Відповідальний працівник органу Державного казначейства України 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

____________________________________________________________________

(назва органу Державного казначейства)

КАРТКА
обліку розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів

Реєстраційний рахунок N _________________________________________________

_______________________________________________________________________

Назва розпорядника коштів

Залишок нестягнених коштів на початок дня "___"____________ р. _________ грн.

на допоміжному рахунку 721 (722) _____________________________ грн.

N
з/п 

Дата
отримання
розрахун-
ково-
платіжного
документа 

Реквізити розрахунково- платіжного документа 

Одержувач
(стягувач) 

Загальна
сума
стягнення
(приход за
рахунком
721, 722) 

Сплачена
сума, грн.
(розхід за
рахунком
721, 722) 

Мемор. ордер 

Залишок
коштів на
кінець дня
(грн.) 

дата 

дата 

10 

 

РЕЄСТР
обліку виконання розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів

Залишок нестягнених коштів на початок дня "___" ________________ р.

на допоміжному рахунку 721 (722) становить __________________________ грн.

N
реєстра-
ційного
рахунка 

Підлягає
стягненню
всього
(грн.) 

Меморіальний ордер 

Стягнуто
(грн.) 

Залишок
нестягнених
коштів
(грн.) 

дата 

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

  

____________  

Опрос