Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы государственной статистической отчетности N 12-торг "О состоянии материально-технической базы рынков и реализации сельскохозяйственной продукции на них" и Инструкции относительно ее заполнения

Госкомстат
Приказ от 05.02.1999 № 51
Утратил силу

Про затвердження форми державної статистичної звітності N 12-торг "Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" та Інструкції щодо її заповнення 

Наказ Державного комітету статистики України
від 5 лютого 1999 року N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 1999 р. за N 232/3525

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 26 липня 2005 року N 209)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форми державної статистичної звітності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 12-торг "Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", річну, а також Інструкцію щодо її заповнення (додаються) та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 1998 рік.

2. Поширити затверджені в п. 1 цього наказу документи на ринки, підприємства та організації, що мають на своєму балансі ринки, незалежно від форм власності і господарювання, які перебувають на території України.

3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г. С.) підготувати і передати НДІ статистики Держкомстату України оригінал бланка форми державної статистичної звітності N 12-торг та Інструкцію щодо її заповнення для тиражування необхідної їх кількості.

4. НДІ статистики Держкомстату України (Карпов В. І.) забезпечити тиражування та розсилку бланків форми державної статистичної звітності N 12-торг та Інструкції щодо її заповнення.

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити необхідну кількість паперу для виготовлення тиражу бланків зазначеної форми та Інструкції.

6. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та розсилки бланків форми й Інструкції Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.

7. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М. М.) забезпечити:

7.1. Розробку програмного забезпечення.

7.2. Збирання та розробку даних за затвердженою формою.

8. Скасувати накази Мінстату України від 16.06.93 N 112, 04.07.95 N 166, 01.07.96 N 202, 09.07.97 N 173 в частині затвердження форми статистичної звітності N 12-торг.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

0605032 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми
докумен-
та за
ДКУД 

організації-
складача
іденти-
фікацій-
ний код
за
ЄДРПОУ 

території
за
КОАТУУ 

галузі
за
ЗКГНГ 

виду
економіч-
ної
діяльнос-
ті за
КВЕД 

форми
влас-
ності
за
КФВ 

організа-
ційно-
правової
форми
господа-
рювання
за КОПФГ 

міністерства,
іншого
центрально-
го органу
виконавчої
влади за
СПОДУ 

вищестоящої
організації
ідентифікацій-
ний код за
ЄДРПОУ 

  

КС 

10 

11 

 

 

Кому подається ___________________

             (найменування 

_________________________________

_________________________________

та адреса одержувача) 

Форма N 12-торг

Затверджена наказом Держкомстату України від 05.02.99 N 51

Поштова-річна

Подають незалежно від форм власності та господарювання:

ринки, підприємства та організації, що мають на балансі ринки, - 17 травня: 

1) органу державної статистики за місцезнаходженням;

2) своїй вищестоящій організації;

облспоживспілки (Кримспоживспілка) - 26 травня:

1) органу державної статистики за місцезнаходженням;

2) Укоопспілці. 

 

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади _________________________

Найменування підприємства __________________________________________________

___________________________________________________________________________

Адреса підприємства ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Форма власності підприємства ________________________________________________

Назва ринку ________________________________________________________________

Його спеціалізація ___________________________________________________________

 

ПРО СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РИНКІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ
за 199_ р.

А. Реалізація сільськогосподарської продукції на ринках

тонн

Найменування 

N
рядка 

Усього 

У тому числі торгово-
закупівельні підприємства 

А 

Б 

М'ясо, сало, птиця 

01 

  

  

Картопля 

02 

  

  

Овочі 

03 

  

  

Фрукти та ягоди свіжі 

04 

  

  

 

Б. Матеріально-технічна база ринків

  

N
рядка 

Одиниці
виміру 

За звітний рік 

Налічується на кінець року 

уведено
(прид-
бано) 

вибу-
ло 

усього 

у тому числі 

пром-
товарні
ринки 

проммайданчики
при
продоволь-
чих ринках 

А 

Б 

В 

Усі ринки 

05 

одиниць 

  

  

  

  

  

у них торгових місць 

06 

одиниць 

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

Криті ринки 

07 

одиниць 

  

  

  

  

  

у них торгових місць 

08 

одиниць 

  

  

  

  

  

Павільйони 

09 

одиниць 

  

  

  

  

  

у них торгових місць 

10 

одиниць 

  

  

  

  

  

Криті столи 

11 

пог. м 

  

  

  

  

  

Відкриті столи 

12 

пог. м 

  

  

  

  

  

Магазини 

13 

одиниць 

  

  

  

  

  

Палатки, кіоски, ларки 

14 

одиниць 

  

  

  

  

  

Готелі 

15 

одиниць 

  

  

  

  

  

у них місць 

16 

одиниць 

  

  

  

  

  

Лабораторії ветсанекспертизи 

17 

одиниць 

  

  

  

  

  

Уся площа ринків 

18 

кв. м 

  

  

  

  

  

з неї: 

  

  

  

  

  

  

  

відведена під торгівлю 

19 

кв. м 

  

  

  

  

  

Холодильники з машинним охолодженням 

20 

одиниць 

  

  

  

  

  

їх місткість 

21 

тонн 

  

  

  

  

  

Холодильне устаткування (шафи, прилавки, вітрини, камери) 

22 

одиниць 

  

  

  

  

  

Камери сховищ 

23 

одиниць 

  

  

  

  

  

їх об'єм 

24 

куб. м 

  

  

  

  

  

Автомобілі 

25 

одиниць 

  

  

  

  

  

Ваги настільні 

26 

одиниць 

  

  

  

  

  

Електронні контрольно-касові апарати 

27 

одиниць 

  

  

  

  

  

 

Довідки

1. Загальна чисельність робітників та службовців облікового складу ринків на кінець року (без сумісників) (28) _________чол. 

  

2. Товарооборот торгово-закупівельних підприємств (29) _______________тис. грн.*). 

  

3. Використано коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків, поточний і капітальний ремонт, технічне переозброєння, реконструкцію, модернізацію (30) __________ тис. грн.*), 

  

з них: 

  

капітальний ремонт (31)______________________________________, 

  

поточний ремонт (32) ________________________________________. 

  

4. Нове будівництво, придбання основних засобів (33) ________ тис. грн.*). 

____________
*) 3 одним десятковим знаком. 

"___" _______________ 199_ р. 

Керівник 

__________________________
прізвище та N телефону виконавця 

  

 

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної
звітності N 12-торг

1. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державної статистичної звітності N 12-торг "Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (далі - форма N 12-торг) складається в цілому за рік усіма ринками, підприємствами, організаціями, що мають на своєму балансі ринки (далі - ринки), незалежно від форм власності та господарювання і подають органам державної статистики за місцезнаходженням та своїй вищестоящій організації в строки, вказані на бланку форми.

Якщо на балансі підприємства перебувають декілька ринків (філій), то звіт складається по кожному ринку окремо й у цілому по всіх ринках.

1.2. Адміністрація ринків забезпечує повноту та достовірність складених звітів.

1.3. На підставі одержаних звітів від ринків органами державної статистики складаються зведені звіти в цілому по ринках Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя.

1.4. В адресній частині вказуються найменування та адреса організації, кому подається звіт; назва вищестоящої організації, якій підпорядкований даний ринок (підприємство); назва ринку (підприємства) згідно з ЄДРПОУ; поштовий індекс, повна адреса ринку (підприємства); форма власності, до якої відноситься даний ринок (підприємство); повна назва даного ринку; конкретна спеціалізація ринку.

2. Визначення термінів

2.1. Ринком, незалежно від його місцезнаходження, слід вважати ринок, який створений на відведеній за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований у встановленому порядку.

2.2. До критих ринків належать ринки, які розташовані в капітальних будівлях великої місткості. Торгові, складські, службові та підсобні приміщення на таких ринках розташовуються, як правило, в одній будівлі.

2.3. Комбіновані ринки - це ринки, на території яких розташовані один або декілька великих павільйонів для торгівлі, магазини, палатки, кіоски, ларки, криті та відкриті столи, майданчики для торгівлі з транспортних засобів.

2.4. Павільйоном вважається відокремлена, закрита з усіх боків будівля або приміщення, що призначене для торгівлі протягом усього року і обов'язково має значних розмірів торговий зал для продавців і покупців.

2.5. До критих столів належать столи з покрівлями, які розташовані на відкритій території ринку. До складу критих столів входять також торгові столи, які розташовані в будівлях, що мають покрівлю і з трьох боків відгороджені стіною, а також столи, які розташовані в будівлях, що мають одну загальну покрівлю над декількома столами.

2.6. Відкриті столи - це столи без покрівлі, які розміщені на відкритій території ринку.

2.7. Торгово-закупівельне підприємство ринку є його структурним підрозділом, яке здійснює закупівлю свіжих та перероблених сільськогосподарських продуктів у населення, господарств, безпосередньо на ринках у межах регіону та поза ним, а також здійснює торгівлю за цінами, зважаючи на попит та пропозицію.

2.8. До магазинів належать стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців.

2.9. До ларків, палаток, кіосків належать відокремлені приміщення, але не мають торговельного залу для покупців.

2.10. Під торговим місцем продавця слід розуміти площу за торговими столами (прилавками), яка відведена для торгівця і на якій розташовуються товари та потрібний для торгівлі інвентар (ваги, лотки тощо).

2.11. Місця у готелі - це загальна кількість місць у готелі, яка визначається за кількістю ліжок в усіх номерах.

3. Розділ А
Реалізація сільськогосподарської продукції на ринках

3.1. У графі 1 "Усього" в усіх рядках наводяться дані про продаж на ринках населенням, господарствами всіх форм власності, торгово-закупівельними підприємствами м'яса, сала, птиці, картоплі, овочів, фруктів та ягід свіжих у тоннах.

При обліку продажу птиці на ринках у штуках, для визначення загального обсягу продажу за рядком 01 "М'ясо, сало, птиця" потрібно кожний вид птиці перерахувати в кілограми, користуючись коефіцієнтами: кури, одна штука дорівнює 1 кг, гуси - 3 кг, качки - 1,5 кг, інша птиця - 4 кг.

3.2. У графі 2 "У тому числі торгово-закупівельні підприємства" (далі - ТЗП) вказується обсяг продукції, що проданий за звітний рік, незалежно від джерел його надходження.

4. Розділ Б 
Матеріально-технічна база ринків

Показники цього розділу характеризують зміни в матеріально-технічній базі ринків.

4.1. У графі 1 "За звітний рік уведено (придбано)" відображається введення в дію у звітному періоді ринків і окремих об'єктів на них, а також придбання інвентарю, устаткування, автомобілів для ринків. Графа 1 заповнюється за всіма показниками.

4.1.1. У рядку 05 "Усі ринки" наводяться всі уведені в експлуатацію ринки (криті, комбіновані), а також кількість усіх уведених в експлуатацію торгових місць (рядок 06) як на новозбудованих ринках, так і на діючих. У рядку 06 "у них торгових місць" кількість місць повинна дорівнювати сумі торгових місць, які вказані в рядках 08, 10, 11, 12. Місця "стихійної торгівлі", де громадяни продають продукти та інші товари, до числа ринків не входять.

4.1.2. У рядках 07 "Криті ринки", 08 "у них торгових місць" вказуються нововведені в експлуатацію тільки криті ринки і в них кількість торгових місць.

4.1.3. У рядках 09 - 27 наводиться кількість об'єктів, уведених в експлуатацію у звітному періоді як на новозбудованих, так і на діючих ринках, і кількість предметів матеріально-технічного оснащення ринків, що придбані за звітний період як для нових, так і для діючих ринків (включаючи криті ринки). Уведеними в дію об'єктами вважаються ті, які у звітному періоді були прийняті приймальними комісіями і передані дирекції ринку до експлуатації.

4.2. У графі 2 "За звітний рік вибуло" вказується, яка кількість ринків та об'єктів на них припинила функціонування у зв'язку з ліквідацією ринків чи окремих об'єктів на них, продажем чи передачею іншому власнику і зняття з обліку ринку, на балансі якого вони перебували (стосується рядків 05 - 27).

4.3. У графі 3 "Налічується на кінець року - усього" наводяться дані про кількість усіх діючих ринків, а також їхніх об'єктів, включаючи сезонні, та устаткування. Дані наводяться станом на 1 січня, тобто на кінець звітного року.

4.3.1. У рядку 05 "Усі ринки" повинна бути відображена загальна кількість усіх ринків (критих, комбінованих), включаючи усі філії, а також новопобудовані у звітному році.

До складу ринків (рядок 05) повинні входити ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та інших продовольчих товарів, непродовольчих товарів, автомобілів, худоби та фуражу, тварин і птахів, квітів.

Ураховуються ринки незалежно від того, щоденно чи в окремі дні тижня (місяця) здійснюється торгівля на них.

При цьому повинні входити ринки, що функціонують не тільки на звітну дату (на 1 січня), а й ринки, які тимчасово не працюють у зв'язку з ремонтом чи з інших причин, а також сезонні ринки, які працюють не повний рік, а протягом певного періоду (сезону), незалежно від того, функціонують вони на звітну дату чи ні.

Майданчики з торгівлі непродовольчими товарами та худобою (проммайданчики), які обладнані на території продовольчого ринку з дотриманням вимог ветеринарно-санітарних правил, окремими ринками не вважаються.

4.3.2. У рядку 06 "у них торгових місць" наводиться кількість торгових місць за всіма постійно встановленими столами (прилавками).

Кількість торгових місць визначається за документами (на підставі затвердженого проекту, технічного паспорта та інших документів), а при відсутності останніх - розрахунковим шляхом, враховуючи, що один погонний метр стола чи прилавка дорівнює одному торговому місцю.

На ринку враховуються всі торгові місця незалежно від того, зайняті вони під ринкову торгівлю чи здані в оренду іншим торговельним організаціям, а також враховуються торгові місця, які перебувають на консервації (тимчасово не діють у зимовий період).

До торгових місць на ринках не належать стаціонарні пункти торгівлі (включаючи сезонні) - магазини, палатки, кіоски.

4.3.3. Із загальної кількості всіх діючих ринків у рядку 07 "Криті ринки" враховуються тільки криті ринки.

У рядку 08 "у них торгових місць" вказується число постійно встановлених торгових місць, які розміщені безпосередньо в самій будівлі критого ринку.

Криті ринки можуть мати на відкритій території павільйони, палатки, ларки, столи криті та відкриті.

Столи, які постійно встановлені на відкритій території критого ринку, у рядку 08 "У них торгових місць" не враховуються (їх слід навести в рядках 11 "Криті столи" і 12 "Відкриті столи"). Додаткові столи, що встановлюються у літній період у самій будівлі критого ринку і на відкритій його території, у звіті не фіксуються. 

4.3.4. У рядку 09 "Павільйони" наводяться всі діючі павільйони, що належать ринку, тобто перебувають на балансі ринку, незалежно від їх спеціалізації, а також павільйони, які ремонтуються або здані частково чи повністю в оренду торговельним або іншим організаціям.

Якщо павільйон використовується не за призначенням (зданий в оренду торговельним організаціям тощо), то в звіті відводиться примітка про це.

Не входять до складу павільйонів торгові місця за столами, які мають одну загальну покрівлю над декількома столами, а також торгові місця за столами, що мають покрівлю та загороджені з трьох боків стіною, але не мають входу для покупців. Такі столи належать до критих столів (рядок 11). 

У рядку 10 "у них торгових місць" вказується число торгових місць, що розміщені безпосередньо в павільйонах, при цьому враховуються всі постійно встановлені (стаціонарні) торгові місця незалежно від того, чи зайняті вони під ринкову торгівлю, чи здані в оренду торговельним та іншим організаціям. Тимчасово встановлені торгові місця (приставні столи) у павільйонах не враховуються.

4.3.5. У рядку 11 "Криті столи" зазначається довжина критих столів і в рядку 12 "Відкриті столи" - довжина відкритих столів.

У рядках 11 "Криті столи" і 12 "Відкриті столи" наводиться довжина тільки постійно встановлених критих і відкритих столів незалежно від того, зайняті вони на звітну дату під ринкову торгівлю чи здані в оренду торговельним та іншим організаціям, а також столи, що перебувають на консервації (тимчасово не працюють у зимовий період).

У деяких містах з дозволу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на вулицях поза територією ринку встановлюються столи для торгівлі квітами, фруктами та ін. Якщо вказані столи перебувають на балансі ринку, то їх слід враховувати (у 11, 12 - тільки як столи, а не як ринки).

Криті та відкриті столи, що перебувають на території ринку, але не належать ринку, у звіті не наводяться.

Довжина критих і відкритих столів вимірюється у погонних метрах.

4.3.6. У рядку 13 "Магазини" зазначаються всі магазини, що належать ринку, тобто перебувають на його балансі; якщо вони розташовані на ринку і належать іншим підприємствам, то обліку в цьому звіті не підлягають.

У рядку 14 "Палатки, кіоски, ларки" зазначаються всі палатки, ларки, кіоски, що належать ринку, тобто перебувають на його балансі; якщо вони розташовані на ринку і належать іншим підприємствам, то обліку в цьому звіті не підлягають.

4.3.7. У рядках 15 "Готелі" і 16 "у них місць" зазначаються загальна кількість діючих готелів і в них місць, у тому числі готелі, які ремонтуються або тимчасово закриті з інших причин. Беруться до уваги тільки ті готелі, які перебувають на балансі ринку або управління ринками, незалежно від того, розташовані вони на самій території ринку чи розташовані поблизу ринку.

4.3.8. У рядку 17 "Лабораторії ветсанекспертизи" наводиться кількість лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які обслуговують ринки і перебувають на їхньому балансі, незалежно від того, розташовані вони на самій території ринку чи поза її межами, поблизу ринку. У звіті зазначаються всі діючі лабораторії ветсанекспертизи, а також ті, що ремонтуються чи тимчасово закриті з інших причин (санітарна обробка тощо).

4.3.9. У рядку 18 "Уся площа ринків" вказується вся площа, відведена під ринок, у тому числі площа, яка зайнята під будівлями, що розташовані на території ринку. При цьому не враховується площа, яка відводиться для торгівлі в період ярмарків.

Із загальної площі ринку в рядку 19 "відведена під торгівлю" вказується розмір площі, що відведена під торгівлю, тобто площа капітальних будівель ринку (критих ринків, павільйонів); площа, на якій розміщені криті та відкриті столи; майданчики для торгівлі з транспортних засобів, квітами, автомобілями тощо. У цьому рядку не враховується площа, яка зайнята під стаціонарні пункти торгівлі (магазини, палатки, кіоски).

4.3.10. У рядку 20 "Холодильники з машинним охолодженням" наводяться складські приміщення, що мають вхід і обладнані холодильними машинами. Якщо склад-холодильник з машинним охолодженням поділено на окремі відсіки (камери), то незалежно від кількості відсіків (камер) у звіті вказується один склад-холодильник. У цьому рядку беруться до уваги склади-холодильники з машинним охолодженням як власні, що належать ринку, так і орендовані у торговельних та інших організаціях. Не повинні враховуватися у даному рядку різні види холодильного устаткування (холодильні шафи, камери, прилавки тощо).

У рядку 21 "їх місткість" вказується місткість (у тоннах одночасного зберігання) холодильників з машинним охолодженням, яка визначається за даними технічного паспорта або інших документів (акти приймання холодильника, договори на оренду і т. ін.). Якщо місткість холодильника за документами встановити неможливо, то умовно можна прийняти, що один квадратний метр корисної площі холодильника дорівнює одній тонні його місткості.

4.3.11. У рядку 22 "Холодильне устаткування (шафи, прилавки, вітрини, камери)" зазначається кількість холодильних шаф, прилавків, вітрин, камер. Холодильне устаткування береться до уваги як власне, так і орендоване ринками. При цьому зазначається тільки встановлене устаткування. Установлене устаткування, що ремонтується понад три місяці, у рядку 22 не зазначається. Також не зазначаються побутові холодильники, які придбані для потреб працівників ринку.

4.3.12. У рядку 23 "Камери сховищ" наводиться кількість камер сховищ (як власних, так і орендованих) для зберігання промислових товарів; у рядку 24 "їх об'єм" вказується об'єм (у куб. м) камер сховищ.

4.3.13. У рядку 25 "Автомобілі" фіксується наявність технічно справних автомобілів, які належать ринку. Недіючі автомобілі, ті, що перебувають у капітальному ремонті або потребують капітального ремонту, а також ті, що підлягають списанню з балансу через непридатність, не обліковуються.

4.3.14. У рядку 26 "Ваги настільні" йдеться про справні настільні ваги (циферблатні, тарілкові, електронні та ін.), а також про ті, які тимчасово перебувають у ремонті.

4.3.15. У рядку 27 "Електронні контрольно-касові апарати" зазначаються електронні контрольно-касові апарати, що зареєстровані в державних податкових адміністраціях.

4.3.16. Дані графи 3 "Налічується на кінець року - усього" слід проконтролювати таким чином:

у рядку 05 "Усі ринки" дані про кількість ринків повинні відповідати даним про кількість ринків, що враховані на кінець попереднього року (зі звіту за попередній рік - графа 3), плюс кількість ринків, які побудовані за звітний рік (графа 1), мінус кількість ринків, ліквідованих (закритих) у звітному році (графа 2). У разі ліквідації ринків у звітному році слід у примітці до звіту вказати причину їх ліквідації. Так контролюється правильність записів і в інших рядках.

4.4. Графи 4 і 5 "Налічується на кінець року - у тому числі промтоварні ринки" і "Налічується на кінець року - у тому числі проммайданчики при продовольчих ринках" заповнюються в рядках так само, як графа 3 "Налічується на кінець року - всього".

4.5. У "Довідці" форми N 12-торг державної статистичної звітності в рядку 28 "Загальна чисельність робітників та службовців облікового складу ринків на кінець року (без сумісників)" наводиться загальна чисельність робітників та службовців облікового складу ринків на кінець року (без сумісників); у рядку 29 "Товарооборот торгово-закупівельних підприємств" відображається товарооборот торгово-закупівельних підприємств за цінами звітного періоду; у рядках 30 - 32 "Використано коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків, поточний і капітальний ремонт, технічне переозброєння, реконструкцію, модернізацію, з них капітальний ремонт, поточний ремонт" наводиться використання коштів ринку на розвиток матеріально-технічної бази, поточний і капітальний ремонт, технічне переозброєння, реконструкцію, модернізацію; у рядку 33 "Нове будівництво, придбання основних засобів" зазначається про використання коштів на нове будівництво і придбання основних засобів.

Після заповнення бланка форми N 12-торг проставляються дата заповнення звіту (число, місяць, рік), прізвище та N телефону виконавця, який підготував даний звіт; звіт підписується керівником ринку (директор, голова тощо).

 

Начальник управління статистики
торгівлі
 

 
Г. С. Пепелова
 

Опрос