Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил определения стоимости работ по сертификации продукции и услуг

Госстандарт
Приказ, Правила от 10.03.1999 № 100
Утратил силу

Про затвердження Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
від 10 березня 1999 року N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 1999 р. за N 194/3487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26 січня 2018 року N 93)

Відповідно до вимог статей 14 і 19 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", та Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації, затвердженого Указом Президента України від 24.05.96 N 375/96, і з метою встановлення економічних норм вартості робіт із сертифікації продукції та послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг (додаються).

2. Органам із сертифікації:

проводити визначення вартості робіт із сертифікації продукції (послуг) відповідно до вимог затверджених цим наказом Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг;

розробити калькуляції вартості робіт із сертифікації конкретних видів продукції та послуг згідно з галузями акредитації;

забезпечити вільний доступ заявникам для ознайомлення з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг та зазначеними калькуляціями вартості робіт із сертифікації.

3. Управлінню системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду розробити та затвердити графік вибіркової перевірки один раз на рік органів із сертифікації стосовно дотримання ними вимог Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.

4. Управлінням Держстандарту України проводити перевірку органів із сертифікації стосовно дотримання ними вимог Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.

5. Управлінню міжнародного співробітництва, кадрів і правових питань надіслати Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг до Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та торговельно-економічних місій посольств країн - торгових партнерів України.

6. УкрНДІССІ опублікувати в інформаційному бюлетені зі стандартизації, метрології та сертифікації текст Правил протягом одного місяця після їх реєстрації в Міністерстві юстиції України та передати їх через електронну мережу ISONET.

7. Наказ набуває чинності через один місяць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г.

 

Голова Держстандарту України 

Т. Кисільова 

 

ПРАВИЛА
визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг

1. Загальні положення

1.1. Усі фактично виконані роботи із сертифікації, крім тих, що виконуються відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету, оплачуються власним коштом підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на проведення відповідних робіт, згідно з їх трудомісткістю, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень.

1.2. Рівень рентабельності робіт із сертифікації, який закладається в розрахунки, не повинен перевищувати 20 відсотків собівартості.

1.3. Роботи із сертифікації, що виконуються для іноземних замовників, оплачуються згідно з чинним законодавством.

2. Розрахунок вартості робіт із сертифікації продукції та послуг

2.1. Вартість робіт із сертифікації продукції та послуг розраховується виконавцем (органом із сертифікації, далі - ОС) на підставі трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці - одного людино-дня.

2.2. Склад витрат і порядок калькулювання собівартості одного нормативного дня роботи виконавця визначається згідно з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 N 473.

2.3. При калькулюванні визначаються прямі й непрямі витрати на виконання робіт із сертифікації продукції та послуг.

2.3.1. До прямих витрат включаються:

витрати на оплату праці (основна й додаткова заробітна платня);

внески на соціальні заходи (державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);

амортизація основних фондів, що використовуються для виконання робіт із сертифікації продукції та послуг;

витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, палива, пального, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством;

витрати на утримання, поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для виконання робіт із сертифікації продукції та послуг;

оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації;

інші витрати, пов'язані з виконанням робіт із сертифікації продукції та послуг (за експертизу та реєстрацію документів із сертифікації, за послуги мережі "Інтернет", за оренду приміщень тощо).

2.3.2. До непрямих витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з діяльністю виконавця в цілому, що розподіляються шляхом пропорційного віднесення їх до суми основної заробітної платні працівників, зайнятих виконанням робіт із сертифікації продукції та послуг. Непрямі витрати розраховуються за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний рік.

2.3.3. Витрати на відрядження, послуги сторонніх організацій, транспортні послуги включаються безпосередньо до вартості конкретно виконуваних робіт, якщо це передбачено умовами договору на виконання робіт із сертифікації.

3. Визначення трудомісткості робіт із сертифікації продукції та послуг

3.1. Під час сертифікації продукції (послуг) оплаті підлягають: 

прийняття рішення за заявкою, включаючи визначення схеми сертифікації;

відбір, ідентифікація зразків продукції та їхнє випробування;

оцінка стану виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації);

аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (або відмову щодо видачі) сертифіката відповідності;

видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди;

здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (якщо це передбачено схемою сертифікації);

коригувальні заходи в разі порушення відповідності продукції встановленим вимогам та неправильного застосування знака відповідності;

видача інформації про результати сертифікації. 

3.2. Граничні нормативи трудомісткості та найменування робіт, що проводяться ОС під час сертифікації конкретної продукції, наведені у таблиці 1.

 

Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт, які виконуються ОС під час сертифікації конкретної продукції та оплачуються заявником

Найменування робіт 

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день 

Прийняття рішення за заявкою, у тому числі визначення схеми сертифікації 

  

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки 

0,4 

Розгляд документів, що додаються до заявки 

1,5 

Попереднє ознайомлення зі станом виробництва продукції, що сертифікується 

2,0 

Визначення схеми сертифікації 

0,4 

Визначення організацій - співвиконавців робіт  

1,0 

Підготовка рішення щодо заявки 

1,0 

Відбір, ідентифікація зразків продукції та їх випробування 

  

Відбір та ідентифікація зразків продукції 

1,0 

Випробування 

Оплата здійснюється на підставі договору за трудомісткістю згідно з програмою випробувань (з рівнем рентабельності у розрахунках вартості не більш як 20 % собівартості) 

Аналіз протоколів випробувань 

1,0 

Аналіз виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації) 

  

Обстеження виробництва 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3 з коефіцієнтом 0,5 

Атестація виробництва 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 4 

Сертифікація системи якості 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3 

Оцінка системи якості 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3 з коефіцієнтом 0,8 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності 

1,0 

Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди 

1,0 

Здійснення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції 

  

Розробка програми технічного нагляду 

1,5 

Проведення однієї перевірки з технічного нагляду, включаючи аналіз даних про якість сертифікованої продукції 

4,0 

Коригувальні заходи в разі порушення відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам і неправильного використання знака відповідності 

  

Призупинення дії сертифіката відповідності і дії ліцензійної угоди 

0,4 

Інформування зацікавлених учасників сертифікації про це призупинення 

1,0 

Визначення термінів виконання коригувальних заходів 

1,0 

Контроль виконання заявником коригувальних заходів 

2,0 

Визначення нового маркування для розрізнення виробів до і після проведення коригувальних заходів 

1,0 

Інформування зацікавлених учасників сертифікації про виконання коригувальних заходів 

0,4 

Скасування дії сертифіката відповідності і розірвання ліцензійної угоди в разі невиконання заявником коригувальних заходів 

0,4 

3.2.1. Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації конкретної продукції, визначається відповідно до обраної схеми сертифікації.

3.2.2. Оплата видачі сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання іноземного сертифіката відповідності, атестата виробництва, додатків береться із розрахунку 0,1 Д min; копій цих документів - 0,1 М Д min, де: М - число копій сертифіката відповідності; Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним законодавством. Крім цього, оплачується вартість бланків, які захищені від підробки.

3.3. Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт, що проводяться ОС під час сертифікації послуг, наведені в таблиці 2.

 

Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт, що виконуються ОС під час сертифікації послуг та оплачуються заявником

Найменування робіт 

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день 

Прийняття рішення за заявкою 

  

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки 

0,4 

Розгляд документів, що додаються до заявки 

1,5 

Попереднє ознайомлення з процесом надання послуги 

1,0 

Визначення схеми сертифікації 

0,4 

Підготовка рішення щодо заявки 

1,0 

Проведення перевірки послуги 

  

Вибіркова перевірка результатів послуги 

1,0 

Оцінка майстерності виконавця 

0,5 

Оцінка процесу надання послуги 

0,5 

Сертифікація системи якості 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3 

Оцінка системи якості 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 3 з коефіцієнтом 0,8 

Атестація виробництва (підприємства) 

Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею 4 

Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу (про відмову щодо видачі) сертифіката відповідності 

1,0 

Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди 

0,5 

Технічний нагляд за сертифікованою послугою 

  

Вибір програми технічного нагляду  

1,0 

Проведення однієї перевірки, включаючи аналіз даних про якість сертифікованої послуги 

2,0 

3.3.1. Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації конкретної послуги, визначається відповідно до обраної схеми сертифікації.

3.3.2. Оплата видачі сертифіката відповідності, додатків до нього береться із розрахунку 0,1 Д min; копій сертифіката відповідності - 0,1 М Д min, де: М - число копій сертифіката відповідності; Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним законодавством. Крім цього, оплачується вартість бланків, які захищені від підробки.

3.3.3. У разі потреби ОС надають консультаційні послуги заявнику в межах своєї компетентності, які оплачуються з розрахунку: 1 година - не більш як 0,4 Д min, де: Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним законодавством.

3.4. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт, що проводяться ОС під час сертифікації систем якості в процесі сертифікації продукції та послуг, залежно від моделі системи якості та кількості працівників на підприємстві, наведені в таблиці 3.

 

Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що оплачуються заявником, під час сертифікації системи якості, яка проводиться в рамках сертифікації продукції та послуг

Кількість працівників на підприємстві, осіб 

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день
 (перша група складності продукції) 

Модель системи якості 

ДСТУ ISO
9001-95 

ДСТУ ISO
9002-95 

ДСТУ ISO
9003-95 

до 100 

15,0 

10,0 

10,0 

від 101 до 1000 

28,0 

23,0 

16,0 

від 1001 до 5000 

53,0 

43,0 

21,0 

від 5001 до 10000 

68,0 

58,0 

28,0 

понад 10000 

78,0 

68,0 

38,0 

3.4.1. Для визначення граничних нормативів трудомісткості під час сертифікації систем якості продукції другої та третьої груп складності до граничних нормативів, зазначених у таблиці 3, застосовуються відповідно коефіцієнти 1,5 та 2,0. Групи складності продукції - таблиця 6.

3.5. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт, що проводяться ОС під час атестації виробництв у процесі сертифікації продукції (послуг), залежно від складності продукції і виробництва, наведені у таблиці 4.

 

Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що оплачуються заявником, під час атестації виробництва, яка проводиться в рамках сертифікації продукції та послуг

Група складності виробництва
згідно з таблицею 5 

Граничні нормативи трудомісткості, людино-день 

Група складності продукції відповідно до
таблиці 6 

27,0 

30,0 

35,0 

35,0 

39,0 

51,0 

45,0 

52,0 

55,0 

53,0 

55,0 

66,0 

 

Групи складності виробництва

Група складності виробництва 

Середня кількість технологічних операцій під час виготовлення продукції (надання послуги) 

до 200 

від 201 до 2000 

від 2001 до 5000 

понад 5000 

 

Групи складності продукції

Група складності продукції 

Види продукції 

 
 

Матеріали (метали, сплави, будівельні матеріали тощо)
Паливо
Продукти нафтохімії, текстильні, шкіряні
Елементи конструкцій і деталі машин
Харчова сировина 

 
 
 

Вироби загального машинобудівного призначення
Інструмент
Електро і радіоелементи
Меблі
Одяг
Взуття
Харчові продукти 

 
 
 
 

Машини, устаткування
Транспортні засоби
Прилади, засоби автоматики
Радіоелектроніка
Обчислювальна техніка
Електричні прилади та машини
Медичне обладнання 

3.6. Під час обов'язкової сертифікації партії продукції, яка ввозиться в Україну, оплаті підлягають роботи, що фактично виконуються ОС залежно від складу поданих декларантом документів.

3.6.1. Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт з визнання іноземних сертифікатів відповідності під час ввезення в Україну партії продукції наведені у таблиці 7.

 

Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт з обов'язкової сертифікації партії продукції, що ввозиться в Україну

Найменування робіт 

Граничні нормативи трудомісткості,
людино-день 

Звірення іноземного сертифіката (знака) відповідності із зразками 

0,1 

Перевірка правомірності використання сертифіката (знака) відповідності щодо партії продукції, що ввозиться 

0,75 

Аналіз документів, що підтверджують безпечність продукції 

1,25 

Проведення випробувань 

Оплата здійснюється на підставі договору за трудомісткістю згідно з програмою випробувань (з рівнем рентабельності у розрахунках вартості не більш як 20 % собівартості) 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (про відмову щодо видачі) свідоцтва про визнання іноземного сертифіката відповідності 

0,5 

3.6.2. Найменування і граничні нормативи оплати робіт, що можуть виконуватись під час проведення робіт щодо визнання іноземних сертифікатів відповідності на продукцію, яка ввозиться в Україну, наведені в таблиці 8.

 

Найменування і граничні нормативи оплати робіт, які виконуються під час обов'язкової сертифікації продукції, що ввозиться, і оформлення сертифіката відповідності

Найменування робіт 

Одиниця
виміру
 

Норматив оплати 

Підготовлення довідок (висновків) для органів митного контролю 

година  

4 Д min 

Переклад і підтвердження на автентичність перекладу документів, що підтверджують безпечність продукції 

друкований аркуш 

8 Д min 

3.6.3. Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним законодавством України.

____________

 

Опрос