Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил продажи товаров по почте

Министерство внешних экономических связей и торговли Украины (2), Государственный комитет связи Украины
Приказ, Правила от 17.03.1999 № 153/48
Утратил силу

Про затвердження Правил продажу товарів поштою

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
Державного комітету зв'язку України
від 17 березня 1999 року N 153/48

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 1999 р. за N 193/3486 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України,
Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 11 червня 2008 року N 206/699)

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" та з метою впорядкування продажу товарів поштою НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила продажу товарів поштою, що додаються.

2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та громадського харчування (Родіонов Ю. Ф.) та управлінню правового забезпечення (Сервинський А. Ю.) МЗЕЗторгу забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та громадського харчування МЗЕЗторгу (Родіонов Ю. Ф.) та управлінню стандартизації, сертифікації та нормативів Держкомзв'язку (Вознюк В. І.) довести цей наказ до Республіканського комітету по торгівлі та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, регіональних управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обл(міськ)держадміністрацій та підприємств поштового зв'язку.

4. Управлінню справами МЗЕЗторгу (Дробний В. В.) забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України Шевальова В. М. та заступника Голови Державного комітету зв'язку України Орленка М. П.

   

Міністр
зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України
 

 
 
А. І. Гончарук
 

Перший заступник Голови Державного
 Комітету зв'язку України
 

 
В. Л. Женжера
 

 

ПРАВИЛА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ПОШТОЮ

1. Правила продажу товарів поштою (далі - Правила) регулюють відносини учасників процесу купівлі-продажу непродовольчих товарів поштою і спрямовані на поліпшення обслуговування населення шляхом використання прогресивних форм продажу товарів, забезпечення прав споживачів щодо належних якості товарів та рівня торговельного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання на території України незалежно від форм власності, які здійснюють торговельну діяльність, та підприємства поштового зв'язку України, які згідно із законодавством надають відповідні послуги.

2. Терміни, що вживаються у Правилах, мають таке значення:

продаж товарів поштою - форма дистанційної торгівлі (роздрібний продаж поза магазином) непродовольчими товарами за каталогами, проспектами, спеціальними переліками, оголошеннями, іншою рекламною інформацією, за якої вибір товару та його замовлення передують безпосередній передачі підприємством поштового зв'язку вибраного товару покупцеві (замовнику) чи одержувачу;

суб'єкт господарювання - підприємство (установа, організація) будь-якої форми власності, громадянин-підприємець, що реалізує товари за каталогами, проспектами, спеціальними переліками товарів, іншими видами рекламної інформації з використанням заяв-замовлень;

підприємство поштового зв'язку - підприємство, яке надає послуги поштового зв'язку і є посередницькою ланкою у товаропровідному ланцюгу від суб'єкта господарювання до покупця (замовника) або одержувача товару;

покупець (замовник) - фізична особа, яка замовляє та придбаває товари для власних побутових потреб або з метою передачі (дарування) їх іншій особі - одержувачу. Покупець (замовник) здійснює купівлю товарів шляхом відправлення заяви-замовлення на адресу суб'єкта господарювання;

одержувач - особа, яка в результаті операцій продажу товарів поштою одержує товар у відповідності із заявою-замовленням.

3. Перелік непродовольчих товарів, продаж яких пропонується для продажу поштою, визначається суб'єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений, та предметів, заборонених до пересилання у поштових відправленнях.

4. Продаж товарів поштою проводиться із додержанням вимог Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 27.05.96 N 294 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13.06.96 за N 298/1323.

5. Між суб'єктом господарювання та підприємством поштового зв'язку укладається договір, відповідно до якого суб'єкт господарювання доручає, а підприємство поштового зв'язку бере на себе зобов'язання із приймання від покупців (замовників) заяв-замовлень, направлення їх на адресу суб'єкта господарювання, пересилання поштових відправлень (бандеролей, посилок, прямих поштових контейнерів) із замовленими товарами та вручення цих поштових відправлень покупцю (замовнику) або одержувачу.

У договорі має бути визначено реквізити сторін, строк дії договору, особливі умови продажу товарів, порядок розрахунків між сторонами, відповідальність сторін тощо.

6. Суб'єкт господарювання самостійно обирає засоби інформації і реклами. Реклама товарів, що пропонуються для продажу поштою, здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу.

7. Надання населенню послуги щодо продажу товарів поштою здійснюється всіма відділеннями поштового зв'язку, де покупцю (замовнику) надається каталог (проспект, спеціальний перелік товарів тощо) з інформаційними матеріалами про споживчі товари, що пропонуються для продажу, та реквізити суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів поштою.

8. Покупець (замовник) для придбання товарів, які зазначені в каталозі (проспекті, спеціальному переліку товарів тощо), повинен заповнити заяву-замовлення у двох примірниках. Перший примірник залишається у покупця (замовника) або в разі замовлення подарунка відправляється ним рекомендованим листом на адресу одержувача, другий - надсилається на адресу суб'єкта господарювання простим або рекомендованим листом, факсом тощо.

Заява-замовлення оформлюється на бланку встановленої форми (додаток), який видається покупцю (замовнику) безплатно.

Заява-замовлення оформлюється покупцем (заявником) чітко, розбірливо чорнилом або пастою, без скорочень і виправлень. Неправильно оформлені заяви-замовлення до виконання не приймаються. Зразок заповнення заяви-замовлення наводиться у каталозі (проспекті, спеціальному переліку товарів тощо).

Якщо бланк заяви-замовлення відсутній у відділенні поштового зв'язку, то покупець (замовник) може скласти заяву-замовлення у довільній формі.

Відділеннями поштового зв'язку не приймаються заяви-замовлення від підприємств, установ, організацій, а також колективні заяви-замовлення від громадян.

9. Строк виконання замовлення на продаж товарів поштою визначається суб'єктом господарювання самостійно, але він не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня одержання заяви-замовлення. Строк виконання замовлення зазначається у каталозі (проспекті, спеціальному переліку товарів тощо).

При неможливості виконати замовлення в установлений строк суб'єкт господарювання надсилає покупцю (замовнику) повідомлення із зазначенням причини невиконання та можливого строку виконання замовлення.

10. Суб'єкт господарювання після одержання заяви-замовлення протягом установленого строку повинен упакувати замовлений товар та здати його у відділення поштового зв'язку як підготовлене поштове відправлення для пересилки покупцю (замовнику) чи одержувачу в порядку, встановленому Правилами користування послугами поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446. Пакування поштового відправлення може здійснюватися підприємством поштового зв'язку за додаткову плату.

Суб'єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення касовий чек та перший примірник товарного чека, що підтверджують факт купівлі товарів, а при продажу товарів, на які встановлені гарантійні терміни, - також технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

Для підтвердження правильності виконання замовлення суб'єкт господарювання повинен у кожне поштове відправлення вкласти також рахунок-фактуру або опис вкладення із зазначенням назви товару та його роздрібної ціни.

11. Якщо на час надходження заяви-замовлення у суб'єкта господарювання відсутній замовлений товар, то він може замінити цей товар на аналогічний тільки за наявності відмітки в заяві-замовленні про згоду покупця (замовника) на таку заміну. Пересилка повторної заяви-замовлення здійснюється за рахунок суб'єкта господарювання.

При відсутності такої згоди покупця (замовника) суб'єкт господарювання повинен не пізніше п'ятиденного терміну після отримання заяви-замовлення письмово повідомити покупця (замовника) про неможливість виконання його замовлення у зазначений строк і звернутися за отриманням додаткових вказівок щодо вибору товару.

12. Форма оплати покупцем (замовником) товарів, що продаються поштою, встановлюється суб'єктом господарювання за погодженням з підприємством поштового зв'язку.

13. Розрахунки за продаж товарів поштою здійснюються покупцем (замовником) за такими формами оплати:

з попередньою оплатою - відправлення на адресу суб'єкта господарювання грошового поштового переказу під час оформлення заяви-замовлення;

з післяплатою - оплата поштового відправлення готівкою в момент одержання його у відділенні поштового зв'язку.

При попередній оплаті поштові відправлення вручаються покупцеві (замовнику) у відділенні поштового зв'язку або одержувачу за місцем його проживання у відповідності із заявою-замовленням покупця (замовника).

До суми грошового поштового переказу входять вартість товару та вартість пересилки поштового відправлення.

14. При видачі покупцеві (замовнику) чи одержувачу поштового відправлення працівник відділення поштового зв'язку повинен розкрити його і звірити вміст з укладеним рахунком-фактурою або описом вкладення.

У разі розрахунків за поштові відправлення шляхом унесення покупцем (замовником) грошей готівкою до каси відділення поштового зв'язку перевірка поштових відправлень проводиться тільки після оплати товару.

15. При видачі поштового відправлення працівник відділення поштового зв'язку в першому примірнику заяви-замовлення, що пред'являється покупцем (замовником) чи одержувачем, робить відмітку про дату вручення, вказує свою посаду, прізвище, ініціали і завіряє їх підписом та печаткою або штампом свого підприємства.

16. Поштові відправлення, які не вручені адресатам з причин вибуття їх з постійного місця проживання, немешкання за вказаною у заяві-замовленні адресою та інших причин, повертаються відділеннями поштового зв'язку суб'єкту господарювання для подальшої реалізації.

Пересилання суб'єкту господарювання не одержаних покупцем (замовником) або одержувачем поштових відправлень здійснюється за рахунок суб'єкта господарювання.

17. При виявленні розходження, пошкодження, нестачі, недоліків чи фальсифікації товару покупець (замовник) чи одержувач має право за своїм вибором вимагати від суб'єкта господарювання:

безплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем;

заміни на аналогічні товари належної якості;

відповідного зменшення їх купівельної ціни;

заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний прийняти товар неналежної якості або некомплектний у покупця (замовника) чи одержувача і задовольнити їх вимоги на підставі письмової заяви, яка подається у двох примірниках. Один примірник заяви залишається у покупця (замовника) чи одержувача із зазначенням прізвища, ініціалів та посади працівника відділення поштового зв'язку, який прийняв заяву, та дати прийняття заяви.

Поштове відправлення разом з другим примірником заяви та актом про виявлені недоліки або пошкодження товару під час пересилки, який складається працівником відділення поштового зв'язку в присутності та за підписом покупця (замовника) чи одержувача, направляється суб'єкту господарювання для повторного розгляду та задоволення вимог покупця (замовника) чи одержувача. Пересилка поштового відправлення здійснюється за рахунок суб'єкта господарювання.

18. При відмові покупця (замовника) чи одержувача від повторного виконання заяви-замовлення суб'єкт господарювання повертає йому вартість товару та вартість пересилки поштового відправлення.

19. Якщо поштове відправлення під час транспортування не було пошкоджене, а вкладений у нього товар відповідає заяві-замовленню та рахунку-фактурі або опису вкладення, то претензії від покупця (замовника) чи одержувача не приймаються.

20. При продажу товарів поштою, коли час оформлення заяви-замовлення і час передачі товару покупцеві (замовнику) чи одержувачу не збігаються, гарантійні терміни обчислюються від дня вручення поштового відправлення покупцеві (замовнику) чи одержувачу, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання, - від дня їх здійснення.

21. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускається включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому в покупця в обумовлений з ним термін, але не пізніше п'ятиденного терміну з дня отримання покупцем (замовником) чи одержувачем поштового відправлення.

Для виконання цих робіт суб'єкт господарювання укладає відповідний договір із службою побутових послуг, що знаходиться за місцем проживання покупця (замовника) або одержувача поштового відправлення, про що повідомляє покупця у супровідних документах до товарів.

Фахівець служби побутових послуг після виконання зазначених робіт видає покупцеві (замовнику) чи одержувачу квитанцію, де робить відмітку про дату здійснення цих робіт.

22. Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару, то суб'єкт господарювання зобов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви від покупця (замовника) чи одержувача направити цей товар на експертизу. Експертиза проводиться за рахунок суб'єкта господарювання.

23. За наявності в суб'єкта господарювання аналогічного товару чи іншої моделі вимога покупця (замовника) чи одержувача про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом 14 днів або за згодою сторін.

У разі відсутності таких товарів вимога покупця (замовника) чи одержувача про заміну підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу одержання суб'єктом господарювання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу покупця (замовника) чи одержувача про заміну товару неможливо, то покупець (замовник) чи одержувач має право за своїм вибором пред'явити суб'єкту господарювання інші вимоги, передбачені в пункті 17.

При встановленні іншого терміну виконання за згодою сторін вимога покупця (замовника) чи одержувача щодо заміни чи безплатного усунення недоліків товару повинна бути оформлена письмово і в обов'язковому порядку мати підпис покупця (замовника) чи одержувача. Відповідальність за належне оформлення такої угоди несе суб'єкт господарювання.

24. При пред'явленні покупцем (замовником) чи одержувачем вимоги про безплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів після одержання суб'єктом господарювання заяви покупця (замовника) чи одержувача або за згодою сторін в інший термін.

25. Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої моделі перерахунок вартості проводиться, виходячи з цін, що діяли на час обміну.

При розірванні договору розрахунки із покупцями (замовниками) чи одержувачами в разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі (оформлення заяви-замовлення).

26. За кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін (14 днів після отримання суб'єктом господарювання письмової заяви) суб'єктом господарювання виплачується покупцеві (замовнику) чи одержувачу неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару.

27. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб і складову частину товару обчислюється від дня видачі покупцю (замовнику) чи одержувачу товару після ремонту.

28. Покупець (замовник) чи одержувач має право обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Покупець (замовник) чи одержувач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня отримання поштового відправлення, для чого ним на адресу суб'єкта господарювання направляється відповідна заява. Обмін проводиться, якщо товар не споживався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

Пересилка при обміні товарів належної якості здійснюється за рахунок покупця (замовника) чи одержувача.

29. Вимоги покупця (замовника) чи одержувача розглядаються після пред'явлення ними касового чи товарного чека, а також документів, зазначених у пункті 22 цих Правил, а щодо товарів, на які встановлені гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює.

30. Порядок подачі та розгляду заяв і претензій від покупців (замовників) чи одержувачів у разі порушення їх прав підприємствами поштового зв'язку здійснюється відповідно до вимог Правил користування послугами поштового зв'язку.

31. Працівники відділення поштового зв'язку повинні забезпечити ознайомлення покупців (замовників) і одержувачів з цими Правилами.

32. Учасники продажу товарів поштою зобов'язані дотримуватися вимог Закону України "Про захист прав споживачів", Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108, Правил користування послугами поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446, цих Правил, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 27.05.96 N 294, інших документів, що регламентують торговельну діяльність.

33. За порушення цих Правил працівники суб'єкта господарювання та підприємства поштового зв'язку несуть відповідальність згідно із законодавством.

34. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади в межах їхньої компетенції.

 

Заступник начальника
Головного управління з питань внутрішньої торгівлі та громадського харчування
 

 
 
В. І. Корж
 

 

ЗАЯВА-ЗАМОВЛЕННЯ

Адреса відправника

Покупець (заявник)_____________________

                                     (ім'я, по батькові 

______________________________________

та прізвище)

Місце проживання______________________

                                         (вулиця, номер 

______________________________________

будинку, квартири, населений пункт, район

______________________________________

і область, індекс) 

Адреса одержувача

Суб'єкт господарювання_________________

                                          (найменуван- 

______________________________________

ня підприємства (установи, організації), що

______________________________________

реалізує товар)

Місцезнаходження, тел., факс_____________
 
______________________________________
 
______________________________________

 

 

З умовами продажу товарів поштою ознайомлений ___________________________________

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис покупця (замовника)

 

У разі відсутності на дату одержання заяви-замовлення у суб'єкта господарювання замовленого мною товару даю згоду на заміну цього товару на аналогічний

_____________________

(підпис покупця (замовника)

 

Зворотний бік заяви-замовлення

N

з/п 

Назва товару 

Характеристика товару (розмір, модель, колір тощо) 

Номер товару за каталогом 

Кількість одиниць товару 

Ціна одиниці товару - грн. (літерами) 

Загальна вартість товарів - грн. (літерами)

гр. 5 х гр. 6 

Форма оплати 

Строк виконання замовлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заяву-замовлення прийняв _________________________________________________________
                                                   (посада; прізвище, ініціали працівника відділення поштового зв'язку) 

"___"___________  ____ р.

(дата приймання заяви-замовлення)

 

Поштове відправлення отримав ____________________________________________________ 

                  (прізвище, ініціали, підпис покупця (замовника) чи 
одержувача поштового відправлення) 

 

Поштове відправлення вручив ______________________________________________________ 

          (посада; прізвище, ініціали працівника відділення  
поштового зв'язку) 

 

"___"____________  ___ р. 

(дата вручення покупцю (замовнику)
чи одержувачу поштового відправлення)

 

М. П. 

 ____________  

   

Опрос