Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка исчисления дохода, полученного от осуществления инвестиций на действующих предприятиях, расположенных на территориях приоритетного развития в Донецкой области, и составления обособленного баланса финансово-хозяйственной деятельности по реализации инвестиционного проекта

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 05.03.1999 № 111
Утратил силу

Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 5 березня 1999 року N 111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 1999 р. за N 176/3469

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 3 листопада 2000 року N 575
,
 від 16 лютого 2004 року N 92

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 20 квітня 2005 року N 146)

Відповідно до статей 9 та 14 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту (додається).

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А. П. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кулику Ю. М. опублікувати Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту після їх реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. через засоби масової інформації довести до відома платників податку Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту.

5. Голові державної податкової адміністрації у Донецькій області Папаїці О. О. довести вказані Порядок та форму відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту до підвідомчих податкових органів, провести роз'яснювальну роботу з платниками податку на прибуток стосовно застосування зазначеного Порядку та забезпечити на місцевому та обласному рівнях приймання та комп'ютерну обробку звітності щодо надходження податку на прибуток від підприємств, що отримали податкові пільги по цьому податку згідно із Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" і щоквартальну передачу сформованих баз даних до Центральної бази ДПА України.

6. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування його та надсилання до Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.
 

Перший заступник Голови 

Ф. О. Ярошенко 

 

ПОРЯДОК
обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту

Цей Порядок розроблено на підставі норм Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області".

I. Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області

1. Порядок визначає особливості обчислення прибутку діючого підприємства, його філій, інших відокремлених структурних підрозділів - платників податку (далі - діюче підприємство) від інвестування в його реконструкцію і модернізацію, відповідно до інвестиційного контракту, якщо така інвестиція дорівнює не менш як 1 млн. дол. США і її отримання в цій сумі підтверджено відповідними документами.

При цьому для цілей цього Порядку під діючим підприємством маються на увазі підприємство, що здійснювало свою господарську діяльність на територіях, які були віднесені до територій пріоритетного розвитку, і яке перебувало на обліку як платник податку на прибуток до моменту набрання чинності Указом Президента України від 18 червня 1998 року N 650/98 "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та/або Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області", а також підприємства, створені після набрання чинності цим Законом у результаті реструктуризації підприємств і які реалізують інвестиційні проекти, що відповідають вимогам цього пункту та пункту 2 зазначеного Порядку.

2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку запроваджено з метою реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку згідно із укладеним з органом місцевого самоврядування контрактом щодо реалізації інвестиційного проекту, схваленого Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі - Рада), і передбачає пільгове оподаткування прибутку діючих підприємств, на яких реалізуються такі проекти.

3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до проектів, інвестиції по яких почали надходити після набрання чинності Указом Президента України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" або Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" і після підписання контракту з органами місцевого самоврядування.

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 03.11.2000 р. N 575)

4. Прибуток діючих підприємств, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, звільняється від оподаткування на три роки, а з четвертого по шостий рік оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків від діючої ставки оподаткування.

5. Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого прибутку, а саме з того звітного (податкового) періоду, в якому було отримано такий прибуток. Тобто першим роком з шестирічного терміну застосування пільгового режиму вважається рік, у будь-якому з звітних (податкових) кварталів якого отримано перший прибуток.

Приклад.

За результатами роботи I кварталу 1999 року за інвестиційним проектом отримано збиток, II кварталу - прибуток, III і IV кварталів - збитки. У цілому за результатами 1999 року отримано збитки.

Ураховуючи, що перший прибуток було отримано в II кварталі 1999 року, то з цього часу (тобто з II кварталу 1999 року) починається відлік пільгового шестирічного терміну, незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності.

6. Інвестиції вкладаються у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау.

Такі інвестиції не включаються до валового доходу діючого підприємства при обчисленні прибутку, що звільняється від оподаткування згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Якщо джерелом інвестицій згідно з інвестиційним проектом є власні кошти підприємства та матеріальні цінності, які вже знаходяться на складі підприємства, то факт внесення інвестицій визначається за датою списання таких цінностей у виробництво.

(пункт 6 розділу I доповнено абзацом шостим згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 03.11.2000 р. N 575)

7. Прибуток діючого підприємства, одержаний від інвестування в його реконструкцію або модернізацію, визначається таким чином:

7.1. Якщо вироблена продукція (роботи, послуги) філії, відділення, іншого відокремленого структурного підрозділу, цеху (дільниці), на яких реалізується інвестиційний проект, продається зовнішньому споживачу, то прибуток визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу, отриманого підприємством від продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) з використанням реконструйованих або модернізованих виробничих потужностей, на суму валових витрат підприємства у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням цього виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також на суму амортизаційних відрахувань, нараховану на реконструйовані або модернізовані основні засоби відповідно до статті 8 цього Закону.

При цьому у валові витрати відноситься частка загальногосподарських витрат, яка розраховується за питомою вагою прямих витрат структурного підрозділу, що реалізує інвестиційний проект, у прямих витратах підприємства загалом прибуток визначається на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, продукція якого вироблена в результаті впровадження інвестиційного проекту і підлягає продажу за межі підприємства (додаток 1), який подається державним податковим органам за місцем їх реєстрації як платників податку у терміни, встановлені для подання Декларації про прибуток підприємства.

(абзац другий підпункту 7.1 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України від 03.11.2000 р. N 575)

Указаний вище порядок обчислення прибутку використовується також тими платниками податку, щодо яких інвестиційні проекти запроваджено в цілому на підприємстві.

7.2. Якщо продукція, виготовлена в результаті реалізації інвестиційного проекту, споживається у технологічному процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на вказаному підприємстві, то прибуток платника податку від реалізації інвестиційного проекту визначається з урахуванням економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного проекту, на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, продукція якого вироблена в результаті впровадження інвестиційного проекту і не підлягає продажу за межі підприємства (додаток 2), який подається державним  податковим органам за місцем їх реєстрації як платників податку у терміни, встановлені для подання Декларації про прибуток підприємства. Цей розрахунок підтверджується первинними документами бухгалтерського та податкового обліку. Порядок ведення бухгалтерського обліку здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV (із змінами та доповненнями), а також типових положень з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

(підпункт 7.2 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 03.11.2000 р. N 575)

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

(підпункт 7.2 пункту 7 розділу I доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

7.3. Прибуток, визначений за вказаною вище методикою згідно з підпунктами 7.1 і 7.2 пункту 7 цього Порядку, звільняється від оподаткування і враховується при обчисленні оподатковуваного прибутку в межах суми, що дорівнює сумі прибутку, розрахованого як добуток суми загального прибутку підприємства від реалізації інвестиційного проекту та коефіцієнта витрат на виробництво й амортизацію структурного підрозділу до суми валових витрат й амортизації підприємства в цілому.

8. Якщо діюче підприємство займається кількома видами підприємницької діяльності, то пільга в оподаткуванні прибутку застосовується тільки до прибутку, одержаного від того виду діяльності, що передбачений інвестиційним  проектом. При цьому діюче підприємство повинно вести окремий бухгалтерський та податковий облік для визначення прибутку, одержаного від  інвестування.

9. Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів, повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим підприємством на підставі даних податкового обліку.

Прибуток, як результат реалізації інвестиційних проектів, відображається у відповідних документах бухгалтерської та податкової звітності і дорівнює прибутку, визначеному згідно з пунктом 7 цього Порядку.

10. Якщо діюче підприємство на момент отримання інвестицій мало від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки) згідно з чинним податковим законодавством, то пільга, зазначена в пункті 4 цього Порядку, в оподаткуванні прибутку такого підприємства, обчисленого відповідно до пункту 7 цього Порядку, застосовується зі звітного (податкового) року, визначеного згідно з пунктом 5 Порядку.

11. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді отримано прибуток від реалізації інвестиційного проекту, а об'єкт оподаткування платника податку за цей же період має від'ємне значення (збиток), то пільга, зазначена в пункті 4 цього Порядку, застосовується шляхом зменшення оподатковуваного прибутку платника, обрахованого наростаючим підсумком з початку року, на суму прибутку, розрахованого наростаючим підсумком з початку року згідно з пунктом 7 цього Порядку в межах прибутку, отриманого підприємством.

Перевищення суми прибутку від реалізації інвестиційного проекту над сумою об'єкта оподаткування за звітний (податковий) рік не враховується у зменшення оподатковуваного прибутку в наступних податкових періодах.

Приклад врахування суми пільгового прибутку наведений в додатку 3 до цього Порядку.

12. Податок на дивіденди, які сплачуються інвестору діючим підприємством, справляється за ставкою 10 відсотків від суми дивідендів за рахунок таких виплат.

Сплачений податок на дивіденди зараховується до зменшення нарахованого  податку з прибутку відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

13. Діючі підприємства, визначені цим Порядком, несуть відповідальність за правильність обчислення прибутку, одержаного від інвестування в реконструкцію або модернізацію підприємства, відповідно до чинного законодавства.

14. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 1 та 6 цього Порядку, то діюче підприємство, яке одержало інвестицію, зобов'язане сплатити в повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Дія цього пункту не розповсюджується на підприємства, на яких з урахуванням відчуження частки інвестиції обсяг інвестицій залишається не менше 1 млн. дол. США.

II. Порядок складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту

1. На підставі статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" розроблено відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту (далі - відокремлений баланс), який складається суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами), що провадять свою діяльність на територіях спеціальних економічних зон у Донецькій області без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності.

2. При цьому відокремлений баланс за формою згідно з додатком 4 подається платниками податку на прибуток до державних податкових органів за місцем їх реєстрації як платників податків у терміни, визначені для подання Декларації про прибуток підприємства.

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

(пункт 2 розділу II доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

3. Показники відокремленого балансу з формування валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань та отриманого прибутку (збитку) визначаються на підставі норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з урахуванням положень цього Порядку.

  

Розрахунок
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, продукція якого вироблена в результаті впровадження інвестиційного проекту і підлягає продажу за межі підприємства

Назва підприємства ____________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

Податковий період року           квартал   півріччя   9 місяців   рік  

Відмітка про одержання розрахунку

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком. 

Показники 

Код
рядка
 

За
звітний
квартал
 

Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року 

Доход структурного підрозділу діючого підприємства, на якому реалізовано інвестиційний проект, Дс 

1.1 

  

  

Амортизаційні відрахування структурного підрозділу, Ас 

1.2 

  

  

Витрати структурного підрозділу, Вс  

1.3 

  

  

Прибуток від впровадження інвестиційного проекту на підставі окремого податкового обліку структурного підрозділу, Пс = (Дс - Вс - Ас)  

1.4 

  

  

Валовий доход підприємства, ВДп 

1.5 

  

  

Валові витрати підприємства, ВВп 

1.6 

  

  

Амортизаційні відрахування, Ап 

1.7 

  

  

Загальний оподаткований прибуток підприємства на підставі декларації про прибуток підприємства, Опп = (ВДп - ВВп - Ап

1.8 

  

  

Питома вага валових витрат і нарахованих амортизаційних відрахувань структурного підрозділу в загальній сумі валових витрат і нарахованих амортизаційних відрахувань підприємства,  D = (Вс + Ас)/(ВВп + Ап

1.9 

  

  

Частка прибутку структурного підрозділу в загальному оподатковуваному прибутку підприємства, Пд = (Опп х D) 

1.10 

  

  

Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування, Пп = (Пс у межах Пд

1.11 

  

  

 

Керівник платника податку 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)        (підпис) 

Головний бухгалтер 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)        (підпис) 


 
 
 
М. П. 

  

Розрахунок
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, продукція якого вироблена в результаті впровадження інвестиційного проекту і не підлягає продажу за межі підприємства

Назва підприємства ___________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

Податковий період року               квартал   півріччя   9 місяців   рік  

Відмітка про одержання розрахунку

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники 

Код
рядка 

За
звітний
квартал 

Наростаючим
підсумком з початку
звітного року 

Прибуток, як економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту, визначений за розрахунком підприємства, Пе 

1.1 

  

  

Валові витрати підприємства, ВВп 

1.2 

  

  

Амортизаційні відрахування, Ап 

1.3 

  

  

Питома вага суми економічного ефекту від впровадження інвестиційного проекту в структурному підрозділі діючого підприємства в сумі валових витрат і амортизаційних відрахувань підприємства, D = Пе/(ВВп + Ап

1.4 

  

  

Валовий доход підприємства, ВДп 

1.5 

  

  

Оподаткований прибуток підприємства, ОПп = (ВДп - ВВп - Ап

1.6 

  

  

Частка прибутку від реалізації інвестиційного проекту на структурному підрозділі в загальному оподатковуваному прибутку підприємства, Пд = (ОПп · D) 

1.7 

  

  

Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування, Пп = (Пе у межах Пд

1.8 

  

  

Керівник платника податку 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)          (підпис) 

Головний бухгалтер 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)          (підпис) 


   

 
 
 
 
М. П. 

Приклад визначення
пільгового прибутку по структурному підрозділу діючого підприємства, на якому реалізується інвестицій проект 

Показники 

I квартал 

II квартал 

6 міс. 

III квартал 

9 міс. 

IV квартал 

рік 

I квартал 

II квартал 

6 міс. 

Прибуток, одержаний структурним підрозділом діючого підприємства від впровадження інвестиційного проекту, розрахований згідно з пунктом 7 Порядку 

100 

150 

250 

50 

300 

70 

370 

10 

20 

30 

Загальний прибуток підприємства згідно з Декларацією про прибуток 

500 

500 

100 

600 

-620 

-20  

80 

-30 

50 

Пільговий прибуток, що враховується при розрахунку загального оподатковуваного прибутку підприємства 

150 

250 

50 

300 

10 

30 

 

Відокремлений баланс
фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту *

Назва підприємства______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

_______________________________________________

_______________________________________________

(місцезнаходження, телефон платника) 

Форма власності (КФП)  

Підпорядкованість  

Податковий період року         квартал   півріччя   9 місяців   рік 

Баланс подається до державної податкової інспекції в __________________________________________ 

 

Договір про інвестування

від "___" ___________ р. N ________ 

Назва інвестиційного проекту______________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

  

Сума інвестицій (в дол. США) ________________ 

Дата внесення інвестицій . . . 

Контракт з органом місцевого самоврядування
від "___"   р. N ______________ 

Податковий рік отримання першого прибутку
 

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком. 

 ____________ 
* Заповнюється суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами), які провадять свою діяльність на територіях спеціальних економічних зон у Донецькій області без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних видах економічної діяльності.

 

ВИТРАТИ

Витрати 

Код
рядка 

За
звітний
квартал 

Наростаючим
підсумком
з початку
звітного року 

Наростаючим
підсумком з
початку
реалізації
інвестиційного
проекту 

I. Стадія реконструкції, модернізації, перепрофілювання 

Витрачено на капітальні вкладення у зв'язку із реконструкцією, модернізацією і перепрофілюванням 

1.1 

  

  

  

Сума невикористаних інвестицій (+), сума іммобілізованих оборотних коштів (-) (рядок 1.4 Д - рядок 1.1 В) 

1.2 

  

  

  

Усього (баланс) по розділу I (сума рядків (1.1 - 1.2) В) 

1.3 

  

  

  

II. Стадія господарського використання здійснених інвестицій 

Витрати, проведені у зв'язку із господарською діяльністю: всього (сума рядків (2.3 - 2.6)В) 

2.1 

  

  

  

У тому числі проведених за рахунок інвестицій (в межах позитивного значення суми рядка 1.2 В): 

2.2 

  

  

  

вартість придбаних матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо 

2.3 

  

  

  

(+) убуток або (-) приріст запасів покупних товарів, сировини (крім готової продукції власного виробництва) 

2.4 

  

  

  

заробітна плата працівникам та нарахування на соціальні заходи 

2.5 

  

  

  

інші виробничі витрати 

2.6 

  

  

  

10 

Амортизаційні відрахування на основні фонди, усього (сума рядків (2.8 - 2.9)В) 

2.7 

  

  

  

11 

У тому числі: 

  

12 

на закуплені основні фонди (нараховуються з дати придбання) 

2.8 

  

  

  

13 

на самостійно виготовлені основні фонди (нараховуються з дати введення в експлуатацію) 

2.9 

  

  

  

14 

Прибуток (+), збиток (-) від господарського використання інвестицій (рядок 2.1 Д - рядок 2.1 В - рядок 2.7 В) 

2.10 

  

  

  

15 

Усього (баланс) по розділу II (рядок 2.1 В + рядок 2.7 В + рядок 2,10 В) 

2.11 

  

  

  

III. Результат від реалізації інвестиційного проекту 

16 

Податок на прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає сплаті (рядок 3.1 Д - рядок 3.2 Д) х 0.3 

3.1 

  

  

  

17 

Прибуток до розподілу (рядок 3.1 Д - рядок 3.1 В): 

  

  

  

 

18 

направлений прибуток на виплату інвесторам згідно із умовами договору 

3.2 

  

  

  

19 

реінвестований прибуток за рішенням інвесторів 

3.3 

  

  

  

20 

Усього баланс по розділу III (сума рядків 3.1 - 3.3)В) 

3.4 

  

  

  

У таблиці: В - витрати, Д - доходи. 

ДОХОДИ

Доходи 

Код
рядка 

За
звітний
квартал 

Наростаючим
підсумком з
початку
звітного року 

Наростаючим
підсумком
з початку реалізації
інвестиційного
проекту 

I. Стадія реконструкції, модернізації і перепрофілювання 

  

Отримано інвестицій у вигляді: 

  

коштів 

1.1 

  

  

  

матеріальних цінностей 

1.2 

  

  

  

нематеріальних активів 

1.3 

  

  

  

Усього (баланс) по розділу I (сума рядків (1.1 - 1.3)Д) 

1.4 

  

  

  

II. Стадія господарського використання здійснених інвестицій 

Доходи від здійснення господарського використання, всього * 

2.1 

  

  

  

У тому числі: 

  

Вартість проданої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 

2.2 

  

  

  

Приріст (+) або убуток (-) запасів готової продукції на складах 

2.3 

  

  

  

Вартість товарів (робіт, послуг), вироблених для внутрішньогосподарського споживання 

2.4 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Усього (баланс) по розділу II, рядок 2.1 Д 

2.5 

  

  

  

III. Результат від реалізації інвестиційного проекту 

Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту (рядок 2.10 В) 

3.1 

  

  

  

У тому числі звільнений від оподаткування 

3.2 

  

  

  

Усього (баланс) по розділу III (рядок 3.1 Д) 

3.3 

  

  

  

____________ 
 * Доходи від здійснення господарського використання (рядок 2.1 Доходів) вказуються без сум податку на додану вартість та акцизного збору, отриманих (нарахованих) у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство - отримувач не є платником податку на додану вартість. 

Інформація про інвестора

А. Інформація про інвесторів 

 юридична особа-резидент,
чисельність __________ осіб 

 нерезидент, який діє через постійне
представництво, чисельність_____ осіб 

Перелік інвесторів 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(повна назва та ідентифікацікаційні коди  інвесторів, заповнюється від руки) 

Б. Дані про доходи, одержані інвесторами 

Код
рядка 

За
звітний
період 

Наростаючим
підсумком з
початку року 

Наростаючим
підсумком з
початку
реалізації
інвестиційного
проекту 

1) Сума доходу, нарахована інвесторам-резидентам відповідно до договорів про здійснення інвестицій за результатами звітного податкового періоду 

3.1 

  

  

  

2) Сума нарахованого податку з дивідендів  інвесторів-резидентів

3.2 

  

  

  

3) Перераховано до бюджету суму податку з дивідендів, виплачених інвесторам-резидентам 

3.3 

  

  

  

4) Сума доходу, залишеного інвесторами-резидентами для реінвестування в інвестиційний проект 

3.4 

  

  

  

5) Сума доходу, нарахована інвесторам - нерезидентам України 

3.5 

  

  

  

6) Сума нарахованого податку з дивідендів інвесторів-нерезидентів 

3.6  

  

  

  

7) Нараховано за ставкою 15 відсотків податку на репатріацію доходів нерезидентів 

3.7 

  

  

  

8) Перераховано до бюджету податків з доходів інвесторів-нерезидентів 

3.8 

  

  

  

9) Сума доходу, залишеного інвесторами-нерезидентами для реінвестування в інвестиційний проект 

3.9 

  

  

  

В. Дані про відчуження внесеної інвестиції _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(дата відчуження інвестиції, сума відчуженої інвестиції, назва інвестора, який відчужує інвестицію)
 

Керівник платника податку 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)           (підпис) 

Головний бухгалтер 

_____________________________________________

(прізвище, ініціали)           (підпис) 


 
 
 
 
М. П. 

 

Опрос