Идет загрузка документа (264 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил пользования вагонами и контейнерами

Минтранс
Приказ, Правила от 25.02.1999 № 113
редакция действует с 04.09.2018

Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами

Наказ Міністерства транспорту України
від 25 лютого 1999 року N 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 1999 р. за N 165/3458

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту України
 від 20 серпня 2001 року N 542
,
 від 28 травня 2002 року N 334
,
 від 7 липня 2003 року N 485
,
 від 31 січня 2004 року N 54
,
 
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540
(дію змін до підпункту "б" пункту 16 Правил користування вагонами і контейнерами, внесених
 згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 вересня 2005 року N 540,
 зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та підприємництва, опублікованим у газеті
 "Урядовий кур'єр" від 7 березня 2006 року N 45)
,
 від 16 квітня 2008 року N 443
,
 від 1 грудня 2008 року N 1454
,
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 8 червня 2011 року N 138
,
 від 21 вересня 2012 року N 570
,
від 24 липня 2018 року N 336

Додатково див. телеграму
 Державної адміністрації залізничного транспорту України
 від 3 березня 2006 року N ЦЗМ-14/105

З метою визначення плати та порядку користування вантажними вагонами і контейнерами суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до статті 119 Статуту залізниць України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила користування вагонами і контейнерами (додаються). 

2. Головному управлінню тарифного та страхового регулювання (С. П. Щербина) разом з Головним управлінням правового забезпечення (Л. М Логінова) у встановленому порядку зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту (А. В. Слободян):

3.1. Довести ці Правила до відома працівників залізниць України, підприємств, організацій і установ, експедиторів і громадян, які користуються залізничним транспортом.

3.2. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць Правил, взяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3.3. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 наказу Міністерства транспорту України "Про порядок тимчасової дії окремих нормативно-правових актів" від 08.05.98 за N 174, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.05.98 за N 346/2786.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту Л. М. Костюченка. 

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

ПРАВИЛА
користування вагонами і контейнерами
(ст. 119 - 126 Статуту залізниць України)

I. Загальні положення

1. Правила користування вагонами і контейнерами визначають порядок і умови користування вагонами і контейнерами:

- парку залізниць України;

- парку залізниць інших держав;

- які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, а також орендовані ними (за час затримки на коліях залізниць загального користування).

2. За користування вагонами і контейнерами вантажовідправники, вантажоодержувачі, власники під'їзних колій, порти, організації, установи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - вантажовласники) вносять плату.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3. Пункт 3 розділу I виключено

(розділ І доповнено пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 21.09.2012 р. N 570
,
пункт 3 розділу I виключено згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.07.2018 р. N 336)

II. Порядок користування вагонами і контейнерами 

3. Облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за Відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46 (додаток 1), Відомістю плати за користування контейнерами форми ГУ-46к (додаток 11), які складаються на підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45 (додаток 2), Пам'яток про видачу/приймання контейнерів форми ГУ-45к (додаток 8), Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами (додаток 12), Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а (додаток 3), Актів загальної форми ГУ-23 (додаток 6). За договором між вантажовласником і залізницею всі ці документи можуть оформлятися і надаватися в електронному вигляді. Порядок здійснення електронного документообігу під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні регламентується додатком до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги. 

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

4. Відомості плати за користування вагонами, контейнерами складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів, контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під'їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, контейнерами.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540
,
 у редакції наказу Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися працівником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред'явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

У разі непогодження даних, зазначених у відомості, представник вантажовласника зобов'язаний підписати відомість із зауваженнями.

Відомість плати за користування вагонами (контейнерами) складається у трьох примірниках - два для залізниці і один для вантажовласника, окремо для вагонів і для контейнерів.

Час користування вагонами обчислюється з моменту їх передачі вантажовласникові до моменту їх фактичного прийняття від вантажовласника.

Час передання вагонів залізницею вантажовласнику, а також вантажовласником залізниці зазначається у Пам'ятці про подавання/забирання вагонів, яка оформляється після закінчення приймально-здавальних операцій.

(абзац шостий пункту 4 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Пам'ятка підписується відповідальною особою станції і вантажовласника.

Про закінчення вантажних операцій і готовність вагонів до забирання локомотивом залізниці вантажовласник повинен повідомити станцію (форма повідомлення наведена у додатку 12). Спосіб повідомлення встановлюється в договорі про експлуатацію під'їзної колії (договором про подавання та забирання вагонів).

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

У повідомленні робиться відмітка про час його передачі та прийняття, вказуються прізвища працівників вантажовласника і станції, які його передали та прийняли.

У всіх випадках повідомлення про подавання вагонів повинно передаватися станцією не пізніше ніж за дві години до їх подавання.

Вантажовласник повинен призначити для приймання і передачі повідомлень працівників; їхні прізвища та номери телефонів надаються начальнику станції.

Повідомлення про час подавання порожніх вагонів під навантаження не потребується, якщо вони використовуються для подвійних операцій.

Для запису повідомлень на станції ведеться "Книга повідомлень" (додаток 7).

Облік часу користування контейнерами здійснюється за Пам'ятками про видачу/приймання контейнерів форми ГУ-45к (додаток 8).

(пункт 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий
 уважати абзацами п'ятнадцятим - двадцять першим
,
абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Термін користування вагонами, що подаються залізницею, обчислюється не раніше часу, зазначеного у повідомленні.

У разі подавання вагонів без повідомлення, початок часу користування ними обчислюється після закінчення передбачених Правилами користування вагонами і контейнерами двох годин.

У разі подавання вагонів із запізненням, після часу, зазначеного у повідомленні, час користування обчислюється з моменту фактичної подачі, якщо запізнення не перевищує двох годин.

У разі запізнення понад дві години вагони вважаються поданими без повідомлення.

Про зарахування для подвійних операцій (розвантаження одержувачем та наступне навантаження вагона цим же одержувачем або розвантаження та наступне навантаження вагона на одній під'їзній колії у разі проведення розрахунків із залізницею за користування вагонами власником під'їзної колії) у графі 14 "Примітки" Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) робиться відмітка "Подвійна операція".

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 від 01.12.2008 р. N 1454)

абзац двадцятий пункту 4 виключено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Плата за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу нараховується за Відомостями плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу (додаток 10), які оформляються на підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів. Відомості плати за користування вагонами, контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, Пам'ятки про подавання/забирання вагонів, Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами оформляються в електронному або паперовому вигляді. На вимогу вантажовласника йому надається копія Пам'ятки про подавання/забирання вагонів, Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів.

(пункт 4 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

На станціях та під'їзних коліях із значним обсягом вантажної роботи облік часу користування вагонами та нарахування плати за користування ними повинен провадитися з використанням персональних електронних обчислювальних машин за спеціально розробленою програмою.

III. Порядок визначення плати за користування вагонами і контейнерами

5. Плата за користування нараховується за кожний вагон і контейнер після прийняття його залізницею від вантажовласника. У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником плата за користування за ці 15 діб, а потім за кожні 5 діб стягується, не очікуючи повернення вагона (контейнера).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

6. Час користування обчислюється окремо для кожного вагона і контейнера за його номером. Номерному обліку часу користування підлягають усі вагони і контейнери, подані під вантажні операції на місцях загального користування, а на місцях незагального користування - вагони і контейнери парку залізниць України й інших держав, передані на під'їзні колії або орендовані ділянки колій.

Усі завантажені вагони, а також порожні вагони, які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, та орендовані ними, що знаходяться на станціях і на підходах до них в очікуванні подавання під вантажні або інші операції з причин, які залежать від вантажовласника, є такими, що перебувають у користуванні вантажовласника.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

7. Час користування вагонами на залізничних під'їзних коліях, що обслуговуються локомотивами власників колій, обчислюється з моменту їх передавання на передавальних коліях.

8. У разі затримки вагонів на станції з причин, які залежать від вантажовласника, складається акт загальної форми, який підписується представниками станції і вантажовласника. В акті вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів і їх номери.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54
,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 12.09.2005 р. N 540)

9. Про затримку вагонів і контейнерів з вини вантажовласника на підходах до станції призначення залізниця видає наказ (додаток 4). Наказ підписується посадовою особою, визначеною начальником залізниці.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

10. Облік затриманих на підходах вагонів здійснюється станцією, на якій вони простоюють, на підставі акта про затримку вагонів, що складається станцією.

Усі дані, вказані в цьому акті, передаються станцією у "Повідомленні про затримку вагонів" (додаток 5) до інформаційно-обчислювального центру залізниці та на станцію призначення.

Акт про затримку вагонів складається у трьох екземплярах - один залишається на станції затримки і два додаються до перевізних документів.

Станція призначення інформує вантажовласника про затримку вагонів з його вини, передаючи йому копію Повідомлення про затримку вагонів не пізніше двох годин після його отримання (телефонограмою, телеграфом, поштовим зв'язком, через посильних, факсом або іншим способом, установленим начальником станції за погодженням з вантажовласником).

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

11. Не прийняті залізницею від вантажовласника вагони (неочищені, неправильно навантажені або неправильно запломбовані та з іншими комерційними та технічними несправностями, що виникли з вини вантажовласника) залишаються в користуванні вантажовласника до усунення недоліків.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

12. Загальний час, за який вноситься вантажовласником плата залізниці за користування вагонами, включає час затримки вагонів з його вини та час перебування їх у безпосередньому розпорядженні вантажовласника.

Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується як повна година.

(абзац другий пункту 12 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

Причини, які є підставою для нарахування плати за користування вагонами в разі затримки їх на підходах до припортових станцій призначення, зазначаються в актах про затримку вагонів.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

13. Плата за користування стягується з вантажовласника також у разі затримки вагонів (контейнерів) під час перевезення в усіх випадках, крім тих, які залежать від залізниці.

(пункт 13 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

14. Розмір плати за користування вагонами і контейнерами в залежності від часу користування встановлюється згідно з чинним законодавством.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Абзац другий пункту 14 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Абзац третій пункту 14 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 07.07.2003 р. N 485,
 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

15. За час перебування на під'їзних коліях та інших місцях незагального користування вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, плата не вноситься. Якщо такі вагони затримані на станції призначення чи на підходах до неї або на станції відправлення з причин, що залежать від вантажовласника, то плата за користування сплачується в розмірі 50 відсотків.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

16. Вантажовласник звільняється від плати за користування вагонами і контейнерами:

а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла через стихійне лихо, що спричинило припинення руху на залізничних під'їзних коліях, а також через стихійне лихо або аварію на підприємстві, внаслідок яких згідно з чинними положеннями заборонено виконувати вантажні роботи;

б) у разі подання локомотивом залізниці вагонів і контейнерів на фронти навантаження (вивантаження) у кількості, що перевищує їх максимальну переробну спроможність. Вказана максимальна переробна спроможність визначається за договором між залізницею і вантажовласником;

(підпункт "б" пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540
,
дію змін до підпункту "б" пункту 16 Правил користування вагонами і контейнерами,
 внесених згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 12.09.2005 р. N 540
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

в) у разі затримки прийняття залізницею вагонів, які пред'явлено їй до здачі, з причин, що залежать від залізниці. Час такої затримки зазначається у графі "Примітки" Пам'ятки про подавання/забирання вагонів, цей час виключається із загального часу користування вагонами (контейнерами).  

(абзац перший підпункту "в" пункту 16 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334
,
  із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 від 01.12.2008 р. N 1454)

Причина звільнення від плати за користування вагонами і контейнерами зазначається у графі "Примітки" відомості плати за користування вагонами (контейнерами).

17. Унесення плати за користування вагонами і контейнерами здійснюється в порядку, установленому Правилами розрахунків за перевезення вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 864/5085.

(пункт 17 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

18. Відповідальність залізниць за своєчасне подавання вагонів і контейнерів визначається у відповідності із Статутом залізниць України.

IV. Порядок розрахунку розміру збитків за пошкодження вантажних вагонів

19. Підставою для пред'явлення вантажовідправникам, вантажоодержувачам, власникам під'їзних колій, портам, підприємствам і організаціям, винним у пошкодженні вантажних вагонів (далі - винна сторона), претензій щодо відшкодування збитків є акт про пошкодження вагона форми ВУ-25 або ВУ-25М (у разі машинної обробки актів) і акт загальної форми ГУ-23 (додаток 6), які складаються відповідно до Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 N 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855.

20. Пошкодження вантажного вагона - це порушення справного стану вагона або його складових частин унаслідок зовнішніх впливів, що перевищують рівні, установлені ГОСТ 22235-76, а також унесення змін у конструкції вагонів, заварювання дверей, люків, знімання бортів платформ, дверей напіввагонів, знімного устаткування вагонів тощо, свердління (пробивання, пропалювання) отворів для кріплення вантажів у деталях вагонів, а також кріплення до них вантажів за допомогою зварювання без дозволу залізниці.

21. Ремонт пошкодженого вагона здійснюється на підприємстві, що має право на виконання таких робіт, або на найближчому до місця пошкодження вагоноремонтному підприємстві. Перелік таких підприємств оприлюднюється у товарних конторах станцій обслуговування.

22. Сума збитків за пошкодження вагона складається з:

витрат на транспортування пошкодженого вагона від місця пошкодження до місця його ремонту в розмірі провізної плати, визначеної відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів, що діють на момент транспортування;

вартості ремонту пошкодженого вагона з урахуванням вартості втрачених та (або) пошкоджених частин;

витрат на перевантаження вантажу з пошкодженого вагона, якщо його неможливо відремонтувати в навантаженому стані, які визначаються за калькуляцією вартості робіт, що надається разом з розрахунком збитків;

плати за користування вагоном за нормативний час перебування пошкодженого вагона в деповському, капітальному ремонті або технічному обслуговуванні з відчепленням (додаток 9), визначеної за ставками плати за користування вагонами згідно з пунктом 14 цих Правил.

23. Вартість ремонту та всі витрати, пов'язані з ремонтом пошкодженого вагона, зазначаються в акті про пошкодження вагона, який надається винній стороні для відшкодування збитків за пошкодження вагона.

24. У разі втрати або пошкодження вагона до стану, що не підлягає ремонту, винна сторона зобов'язана надати відповідний вагон. У разі відсутності у винної сторони відповідного вагона вона зобов'язана відшкодувати його вартість, визначену згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".

(Правила доповнено розділом IV згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.04.2008 р. N 443)

 

Станція _______________________________
_____________________________ залізниці 

 
Форма ГУ-46
 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за користування вагонами

Код і найменування під'їзної колії ______________________________________________________________________________________________

Код і найменування платника _________________________________________________________________________________________________

Код і найменування вантажовласника __________________________________________________________________________________________ 

Всього нараховано: ___________ грн. Сплачено за квитанціями різних зборів NN _________________________

Курс шв. франка __________________ Статті доходу (код (підкод), сума): ________________________________

Підпис працівника станції ___________________ Підпис працівника вантажовласника _____________________ 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

 

Станція ______________
_____________ залізниці 

 
Форма ГУ-45
 

ПАМ'ЯТКА N _____
про подавання/забирання* вагонів

Код і найменування під'їзної колії________________________________________________________________________________________ 

Код і найменування вантажовласника ____________________________________________________________________________________

Місце подавання/забирання* ____________________________________________________________________________________________

Час передачі вагонів при подаванні/забиранні* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___

Час фактичного забирання вагонів залізницею* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___

Виконання залізницею маневрової роботи (тривалість) ___ год. ____ хв. 

N
з/п 

Номер вагона 

Код адміністрації приписки вагона 

Стан вагона (наван-
тажений,
порожній) 

Час повідомлення 

Примітки 

N
з/п 

Номер вагона 

Код адміністрації приписки вагона 

Стан вагона (наван-
тажений,
порожній) 

Час повідомлення 

Примітки 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вагони здав/прийняв *
Підпис працівника станції _______________  

Вагони прийняв/здав *
Підпис працівника вантажовласника __________ 

____________
* Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне закреслити (не друкувати).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540
,
 у редакції наказу Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Акт про затримку вагонів

Станція ________________________________________________________ залізниці 

(штемпель станції затримки вагонів)

"____" ________________   р. 

Акт складено про затримку вагонів через неприйняття їх вантажовласником з причини: ___________________________________________________________________________ 

Станція відправлення _____________________________________________ залізниці

Станція призначення _____________________________________________ залізниці

Прибули поїздом N _______  ________________________ о ______ годині _______ хвилин 

                                                                                            (дата)          

Відправлені поїздом N ______  ______________________ о ______ годині ________ хвилин 

                                                                                           (дата)                         

Вагони NN______________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________________________________

Відправки NN  ___________________________________________________________ 

Найменування вантажу ____________________________________________________ 

Вантажовласник _________________________________________________________

________________________________________________________________________

N наказу про затримку поїзда ________, його дата ________, прізвище та посада керівника, який підписав наказ _________________________________________________________________ 

Поїзд відправлено ___________________________________ о ______ годині ______ хвилин. 

                                                                     (дата)          

 

Підписи розбірливо: 

Черговий по станції  _________________ 

  

Оператор станції ____________________ 

 

НАКАЗ N__________

"____" _______________ р. ________ година ______ хвилин 

ДС ______________________________________________________ залізниці

                                                               (найменування станції)            

У зв'язку з неприйняттям вагонів вантажовласником __________________________
________________________________________________

                                                         (найменування вантажовласника)                    

вагони NN______________________________________________________________ 

________________________________________________

з вантажами_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

що перевозяться у поїзді N ______, затримайте через неможливість приймання їх станцією призначення _______________________________________ залізниці.

 

Прізвище керівника
підрозділу залізниці _________________ 

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про затримку вагонів

Із _______________________________________ залізниці

               (найменування станції затримки вагонів)           

ДС ______________________________________ залізниці

                 (найменування станції призначення вагонів) 

Згідно з наказом

___________________________________________________________

                                          (найменування підрозділу залізниці)            

N __________ від ____________________ р.

на станції __________________________________ залізниці

вагони NN_______________________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

з вантажами_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

що перевозяться в поїзді N _________, індекс ________, затримано через неможливість приймання їх вантажовласником і відсутність технічної можливості накопичення вагонів на станції призначення. 

Складено акт про затримку вагонів форми ГУ-23а від __________________ р.

Повідомте вантажовласника _______________________________________________

________________________________________________________________________

                                                           (найменування вантажовласника)             

ДС ___________

        (прізвище) 

 

АКТ ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ*

Станція _______________________________________ залізниці

Поїзд N**_______ на перегоні ____________________________________________

"________" _____________________________19______ г.

Цей акт складений у присутності таких осіб:

________________________________________________________________________

(прізвище, посада)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Станція відправлення ____________________________________ залізниці 

Станція призначення _____________________________________ залізниці 

Накладна N _______________ від "___" ___________19____ р.

Вагон, контейнер N ______________ Найменування вантажу ___________

________________________________________________

Опис обставин, що викликали складання акта:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підписи:***

________________________________________________

* За цією формою акти складаються, якщо немає потреби складати комерційний акт або акт іншої спеціальної форми.

** Заповнюється при складанні акта в поїзді

*** Акт підписують особи, які беруть участь у засвідченні обставин, що стали підставою для складання акта, але не менше ніж дві особи.

 

  

Додаток 7

Міністерство транспорту України 

Форма ГУ-2 

станція _______________________
______________________ залізниці 

  

 
 

 

КНИГА
повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження

 

 

 

  

Почата ______________ 19______ р.

Закінчена ____________ 19______ р. 

 

Примітка. При повідомленні вантажоодержувача або вантажовідправника йому має бути також повідомлено: рід вагона, що подається, і його вісність. Ці відомості є в номері вагона (гр. 3). 

 

NN
з/п 

Назва
вантажовід-
правника (ванта-
жоодержувача) 

NN
вагона
(контей-
нера) 

Назва вантажу 

Планований
час
подавання
вагонів під
навантаження
або вивантаження 

Час
подачі
повідомлення 

Хто прийняв
повідомлення
(прізвище,
посада) 

Примітка 

б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Станція _______________________________
______________________________ залізниці 

Форма ГУ-45к 

Контейнер придатний для перевезення
вантажу __________________________
                                      (найменування)

Вантажовласник ____________________
                                                (підпис, прізвище) 

Пам'ятка N ________
про видачу/приймання* контейнерів

Код і найменування вантажовласника ______________________________________________________________________________________

Місце видачі/приймання* _________________________________________________________________________________________________ 

Контейнери здав/приняв* працівник станції __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (підпис, прізвище) 

Контейнери прийняв/здав* ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                       (підпис, прізвище працівника вантажовласника) 

____________
* Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне закреслити (не друкувати).

(Правила доповнено додатком 8 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540
,
додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)
 

Норми простою вантажних вагонів у деповському, капітальному ремонті та технічному обслуговуванні з відчепленням

(Правила доповнено додатком 9 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.04.2008 р. N 443)
 

 
Станція _______________
______________ залізниці 

Форма ГУ-46а 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу 

за …… ………………. 20…. року

Код і найменування під'їзної колії ______________________________________________________________________________________________

Код і найменування платника _________________________________________________________________________________________________ 

Код і найменування вантажовласника __________________________________________________________________________________________

Відстань подавання/забирання в обидва кінці (км): ___________, у т. ч. на балансі підприємства ___________, на балансі залізниці __________ 

Нарахування за звітну добу

Подано і забрано вагонів - ______, нараховано за звітну добу __________ грн.

Донарахування за …… …………. 20…. року

Забрано вагонів - ______ донараховано __________ грн.

Сума з донарахуванням (.... ..... 20....) ________ грн.

Оплачено за відомістю N _______________ ______ грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Всього подано і забрано вагонів - ______, нараховано ________ грн.  

Всього нараховано за маневрову роботу __________ грн. 

Всього нараховано ___________ грн.  

Сплачено за квитанціями різних зборів ________________________________
                                                                                                                    (номери квитанцій) 

Статті доходу (код  (підкод), сума): ___________________________________________________________________________________________ 

Підпис працівника станції _________________________________  

Підпис працівника вантажовласника __________________________ 

(Правила доповнено додатком 10 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)
 

 
Станція _______________________________
______________________________ залізниці 

Форма ГУ-46к 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за користування контейнерами

Код і найменування платника __________________________________________________________________________________________________
Код і найменування вантажовласника ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                        (найменування за договором) 

Всього нараховано ______ грн.  

Сплачено за квитанцією різних зборів ______________
                                                                                        (номери квитанцій) 

Підпис працівника станції ________________________  

Підпис працівника вантажовласника ____________ 

(Правила доповнено додатком 11 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)
 

______________________
(найменування підприємства)  

Начальнику станції __________________________
                                         (найменування станції) 

Повідомлення
про закінчення вантажних операцій з вагонами

Найменування під'їзної колії _____________________________________________________________

Вантажний фронт _____________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування або номер колії) 

Вагони підготовлені до перестановки на вантажний фронт* _________________________
                                                                                                                                             (найменування або номер колії) 

Вагони підготовлені до забирання*

Прошу зробити перестановку вагонів/забрати вагони* локомотивом залізниці 

Повідомлення передано:  

______________
(дата, год., хв.)  

_________________________________________
(посада працівника вантажовласника, підпис,
прізвище та ініціали) 

Повідомлення прийнято:

_________________
(дата, год., хв.)  

______________________________________
(посада працівника станції, підпис,
прізвище та ініціали) 

____________
* Непотрібне закреслити (не друкувати).

(Правила доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

____________
 

Опрос