Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке отбора управленческих кадров общего среднего образования

Минобразования
Положение, Приказ от 24.02.1999 № 50
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти України
від 24 лютого 1999 року N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 1999 р. за N 159/3452

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 28 травня 2019 року N 739)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.02.99 N 10726/1 щодо реалізації Указу Президента України "Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти (додається).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог даного положення.

3. Наказ та текст Положення опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти Савченко О. Я.

 

Міністр 

В. О. Зайчук 

 

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти України
від 24 лютого 1999 р. N 50

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 1999 р. за N 159/3452 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти
(формування резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів)

1. До управлінських кадрів загальної середньої освіти належать керівники і працівники апарату Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділів освіти районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад, які є державними службовцями, керівники загальноосвітніх навчальних закладів.

Це Положення передбачає порядок добору керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Добір управлінських кадрів загальної середньої освіти проводиться з метою якісного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів управлінськими кадрами та подальшої підготовки їх для роботи на керівних посадах у системі освіти.

Добір управлінських кадрів загальної середньої освіти (надані - кадровий резерв) проводиться на посади: директора загальноосвітнього навчального закладу, заступника директора з навчальної роботи, заступника директора з виховної роботи.

Робота, що проводиться з особами, зарахованими до кадрового резерву управлінських кадрів, повинна сприяти формуванню знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді, та підвищенню професійного рівня педагогічних працівників.

3. Резерв управлінських кадрів формується Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, відділами освіти районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад з:

педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах;

педагогічних працівників, які працюють в органах управління освітою;

осіб, рекомендованих місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, що закінчили навчальні заклади III - IV рівня акредитації і мають вищу педагогічну освіту, з високими моральними якостями, які успішно виконують свої посадові обов'язки, виявляють ініціативу, організаторські здібності та мають досвід роботи в загальноосвітньому навчальному закладі не менше 5 років.

При зарахуванні педагогічного працівника до кадрового резерву повинна бути його письмова згода. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи працівника.

Зарахування до кадрового резерву проводиться Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, відділами освіти районних державних адміністрацій, виконкомами міських рад за пропозиціями відповідальних працівників підрозділів, які займаються питаннями добору і розстановки кадрів; місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів та на підставі особистих заяв педагогічних працівників, які виявили бажання оволодіти основами знань з управлінської діяльності та працювати на керівних посадах у загальноосвітніх навчальних закладах. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади директора загальноосвітнього навчального закладу, заступників директора з навчальної та виховної роботи складається за встановленою формою (додається).

Список осіб, рекомендованих до резерву, погоджується з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Потреба в кількості кадрового резерву визначається за обрахунками змінюваності керівних кадрів району (міста) за останні 5 років.

5. З особами, зарахованими до кадрового резерву, відповідальні працівники, які займаються питаннями добору і розстановки кадрів, проводять роботу, що передбачає:

підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на базі організацій та установ, акредитованих у встановленому порядку на здійснення такої роботи. За підсумками підвищення кваліфікації педагогічним працівникам, які успішно закінчили навчання, видається відповідне посвідчення;

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з відповідних проблем та питань діяльності закладів освіти;

виконання доручень, пов'язаних з удосконаленням роботи загальноосвітнього навчального закладу;

заміщення посади (на період відсутності працівника), до резерву якої його зараховано.

Особи, зараховані до кадрового резерву, підвищують свою кваліфікацію шляхом самоосвіти та при можливості проходять стажування у загальноосвітньому навчальному закладі на посаді, до резерву якої зараховано педагогічного працівника.

6. Організаційно-методичне керівництво роботою, пов'язаною з формуванням кадрового резерву, та контроль за якістю його підготовки здійснює структурний підрозділ, що займається питаннями добору і розстановки кадрів, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, відділів освіти районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад. Відповідальними за цю ділянку роботи працівниками щорічно кадровий резерв аналізується, переглядається і оновлюється, узагальнюється практика його формування і робота з ним, вносяться пропозиції керівництву щодо її вдосконалення.

7. У роботі з резервом органи управління освітою керуються вимогами до керівників загальноосвітніх навчальних закладів, законодавчими актами з питань освіти, нормативно-правовими документами Міністерства освіти України, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660.

8. Переважне право на заміщення вакантної посади директора або заступника директора загальноосвітнього навчального закладу має працівник, зарахований до кадрового резерву. Без зарахування до резерву можуть призначатися особи, які працювали в органах управління освітою.

 

В. о. начальника Головного
управління середньої освіти МОУ
 

 
Д. І. Дейкун
 

 

  

  

Додаток
до Положення про порядок добору
управлінських кадрів загальної
середньої освіти 

  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(завідуючий відділом (управлінням) освіти районної державної адміністрації, виконкому міської ради)

________________ ____________199_ р. 

СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву управлінських кадрів загальної середньої освіти

_________________________________________________________________________________ 

(назва відділу (управління) освіти районної державної адміністрації , виконкому міської ради)

N
з\п 

Посада,
на яку
формується
резерв 

Прізвище, ім'я,
по батькові 

Рік
народження 

Освіта,
коли і що
закінчив(ла), 
спеціальність 

Стаж роботи 

Дата
зарахування
до резерву 

Місце роботи 

Усього 

У тому числі на
посаді, яку
займає в
даний час 

 

  

Опрос