Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения органами государственной налоговой службы списания пени в соответствии с условиями, определенными Указом Президента Украины от 21.12.98 N 1367/98 "О мерах по уменьшению налоговой задолженности и финансовому оздоровлению субъектов предпринимательской деятельности"

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 29.01.1999 № 57
действует с 09.03.1999

Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби списання пені згідно з умовами, визначеними Указом Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності"

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 29 січня 1999 року N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 1999 р. за N 120/3413

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами державної податкової служби списання пені згідно з умовами, визначеними Указом Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності", що додається.

2. Начальнику Головного управління примусового стягнення податків подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних осіб у 10-денний термін після державної реєстрації Порядку розробити програмне забезпечення впровадження розрахунку сум пені, що підлягають списанню, формування рішень про списання пені та здійснення операції списання пені в картках особових рахунків платників.

4. Начальнику управління справами в 3-денний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Головам (начальникам) органів державної податкової служби в місячний термін з дня набуття чинності Порядку провести списання пені.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Копилова В.А.

 

Голова

М. Я. Азаров

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 січня 1999 р. N 57

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 1999 р. за N 120/3413

ПОРЯДОК
проведення органами державної податкової служби списання пені згідно з умовами, визначеними Указом Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності"

1. Загальні положення

Дія Указу Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" (далі - Указ) поширюється на всіх платників податків, що займаються підприємницькою діяльністю, - юридичних осіб, їхні філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, на яких згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки, інші платежі.

2. Визначення переліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів, за умови сплати яких в повному обсязі до 1 лютого 1999 року списується пеня, на них нарахована

2.1. Податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів, справляння яких передбачено Законом України "Про систему оподаткування":

нараховані за 1998 рік (у т. ч. за річними перерахунками за 1998 рік) та за річними перерахунками за 1997 рік;

донараховані за актами документальних перевірок, проведеними в 1998 році та січні 1999 року (сплачені або строки сплати яких настали до 31.01.99 включно).

2.2. Фінансові санкції, застосовані до суб'єктів підприємницької діяльності, згідно з чинним законодавством, в 1998 році та січні 1999 року, і які належить сплатити до бюджетів до 31.01.99 включно;

2.3. Недоїмка, що обліковувалася за станом на 1 січня 1998 року, з:

податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, справляння яких передбачено Законом України "Про систему оподаткування" (крім недоїмки, списаної та реструктурованої згідно з Указом Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року");

інших платежів, сплата яких до бюджетів була передбачена законами;

фінансових санкцій, що застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством та зараховуються до бюджетів.

3. Визначення суми пені, яка підлягає списанню

3.1. Визначення суми пені, яка підлягає списанню, здійснюється за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року за N 114/323.

Для визначення цієї суми потрібно, щоб загальна сума недоїмки за видами платежів за станом на 01.02.99 разом із сумою відстрочених (розстрочених) платежів у січні 1999 року дорівнювали або були менші за суму сплаченої пені в період з 01.01.98 до 31.01.99 включно (до суми сплаченої пені плата за податковий кредит не включається).

Якщо ця вимога витримується, сума недоїмки за станом на 01.02.99 та сума відстрочених (розстрочених) платежів в січні 1999 року погашаються за рахунок суми сплаченої пені.

3.2. Сума пені до списання дорівнює:

решті несплаченої пені за станом на 01.02.99;

сумам недоїмки за станом на 01.02.99 та відстрочених (розстрочених) платежів у січні 1999 року, погашеним за рахунок сплаченої пені;

сумі пені, нарахованій на суму недоїмки за станом на 01.02.99, з 01.02.99 до дня прийняття рішення про списання пені включно.

4. Прийняття рішення про списання пені

4.1. Визначені суми пені до списання списуються в картках особових рахунків платників податків датою прийняття рішення про списання пені, прийнятого головою (начальником) органу державної податкової служби. Рішення про списання пені оформляється за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

4.2. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст проведеної операції: "Списано пені згідно з Указом N 1367 за рішенням N __".

4.3. Рішення про списання пені приймається за умови сплати всіх платежів, визначених у пункті 2 Порядку, а не за видами платежів.

5. Проведення інвентаризації картотеки платіжних документів в установах банків

5.1. Інвентаризація розрахункових документів, які обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком N 9803 (далі - картотека), проводиться органами державної податкової служби після прийняття рішення про списання пені для виявлення:

невиконаних (частково виконаних) інкасових доручень (розпоряджень) органів державної податкової служби на безспірне стягнення вже списаної пені;

невиконаних платіжних доручень платників податків на сплату такої пені;

розрахункових документів на сплату нереальних (двічі виставлених) сум такої пені;

розрахункових документів на сплату недоїмки, погашеної за рахунок загальних надходжень і проведення списання пені.

5.2. За результатами інвентаризації картотеки органи державної податкової служби оформляють повідомлення про відкликання з установ банків розрахункових документів на суми списаної пені. Повідомлення про відкликання оформляються за встановленими формами, згідно з додатками 2 і 3 до цього Порядку.

5.3. Якщо із загальної суми розрахункового документа тільки частка підлягає списанню, то за повідомленням про відкликання установа банку припиняє його виконання в частині списаної суми.

 

 

 

Додаток 1
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
списання пені згідно з умовами,
визначеними Указом Президента України
від 21.12.98 N 1367/98
"Про заходи щодо зменшення
податкової заборгованості та
фінансового оздоровлення суб'єктів
підприємницької діяльності"

Штамп органу державної
податкової служби

 

РІШЕННЯ N ______
про списання пені

від _____________________

Я, ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

на підставі статті 2 Указу Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності"

вирішив

суб'єкту підприємницької діяльності __________________________________________

_________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код (номер) та назва (прізвище, ініціали))

списати пеню, нараховану за такими платежами:

грн.

N з/п

Назва платежу

Код бюджетної класифікації

Сума пені

Сума сплаченої пені, направлена в погашення недоїмки

1

2

3

4

5

1

Усього до Державного бюджету України

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

2

Усього до місцевих бюджетів

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

3

Всього

 

 

 

Голова (начальник)
органу державної податкової
служби

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

 

 

Примітка. Виписується у двох примірниках (1 - органу державної податкової служби, 1 - суб'єкту підприємницької діяльності).

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
списання пені згідно з умовами,
визначеними Указом Президента України
від 21.12.98 N 1367/98
"Про заходи щодо зменшення
податкової заборгованості та
фінансового оздоровлення суб'єктів
підприємницької діяльності"

Штамп органу державної
податкової служби

 

 

_______________________________________
(назва установи банку)
_______________________________________
(місцезнаходження установи банку)
_______________________________________
(назва або прізвище та ініціали суб'єкта
підприємницької діяльності)
_______________________________________
(ідентифікаційний код або номер)
_______________________________________
(місцезнаходження або місце проживання
суб'єкта підприємницької діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
від " "___________ 1999 року
про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)

На підставі статті 2 Указу Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" інкасові доручення (розпорядження) за винятком тих, виконання яких припиняється частково, підлягають поверненню для обліку і звітності в

___________________________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

N
з/п

N інкас.
доручення
(розпор.)

Дата
виписки
інкасового
доручення
(розпор.)

Сума, на
яку
виписано
інкасове
доручення
(розпор.)
(грн.)

Сума, на
яку
припиняється
стягнення
(грн.)

Назва суб'єкта
підприєм-
ницької
діяльності
(його дебітора)

Ідентифі-
каційний код
або номер
суб'єкта
підпри-
ємницької
діяльності
(його дебітора)

Основний
поточний
рахунок у
національній
валюті суб'єкта
підприєм-
ницької
діяльності
(його дебітора)

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова (начальник)
органу державної податкової
служби

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі банку, 1 - органу державної податкової служби, 1 - суб'єкту підприємницької діяльності).

 

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
списання пені згідно з умовами,
визначеними Указом Президента України
від 21.12.98 N 1367/98
"Про заходи щодо зменшення
податкової заборгованості та
фінансового оздоровлення суб'єктів
підприємницької діяльності"

Штамп органу державної
податкової служби

 

 

_______________________________________
(назва установи банку)
_______________________________________
(місцезнаходження установи банку)
_______________________________________
(назва або прізвище та ініціали суб'єкта
підприємницької діяльності)
_______________________________________
(ідентифікаційний код або номер)
_______________________________________
(місцезнаходження або місце проживання
суб'єкта підприємницької діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
від " "___________ 1999 року
про відкликання платіжних доручень

На підставі статті 2 Указу Президента України від 21.12.98 N 1367/98 "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" платіжні доручення, за винятком тих, виконання яких припиняється частково, підлягають поверненню суб'єкту підприємницької діяльності.

N з/п

N платіжного
доручення

Дата виписки
платіжного
доручення

Сума, на яку
виписане
платіжне
доручення
(грн.)

Сума, за якою
припиняється
виконання
(грн.)

Назва платежу,
код бюджетної
класифікації

1

2

3

4

5

6

Голова (начальник)
органу державної податкової
служби

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі банку, 1 - органу державної податкової служби, 1 - суб'єкту підприємницької діяльності).

____________ 

Опрос