Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения военнослужащим за продолжительную беспрерывную воинскую службу

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 29.01.1999 № 27
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок виплати винагороди військовослужбовцям за тривалу безперервну військову службу

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29 січня 1999 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1999 р. за N 118/3411

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 18 травня 2015 року N 577)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.98 N інд. 33, з метою впорядкування виплати винагороди, передбаченої чинним законодавством, військовослужбовцям за тривалу безперервну військову службу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок виплати винагороди військовослужбовцям за тривалу безперервну військову службу (додається).

2. Скасувати наказ МНС України від 01.09.98 N 256 "Про затвердження положень про порядок виплати надбавки працівникам за час безперервної роботи у воєнізованих аварійно-рятувальних частинах і загонах та винагороди військовослужбовцям за тривалу безперервну військову службу".

3. Управлінню справами цей наказ довести до відома начальників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальника Головного управління сил Цивільної оборони України, начальників штабів ЦО та з питань надзвичайних ситуацій Автономної Республіки Крим, обласних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командирів військових частин.

4. Заступникам Міністра, начальникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальнику Головного управління сил Цивільної оборони України, начальникам штабів ЦО та з НС Автономної Республіки Крим, обласних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командирам військових частин забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Потіху В. М.

 

Міністр
 

В. М. Кальченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
П. К. Германчук

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України

 
О. П. Товстенко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29 січня 1999 р. N 27

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1999 р. за N 118/3411

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати винагороди військовослужбовцям за тривалу безперервну військову службу

Це Положення розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 452 "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців", доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.98 N інд. 33 та визначає єдиний порядок виплати винагороди за тривалу безперервну військову службу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби).

Положення поширюється на військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) центрального апарату МНС України, Штабу ЦО Автономної Республіки Крим, управлінь та відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, військових кафедр та факультетів, підпорядкованих МНС, при вищих закладах освіти, військових частин МНС України (далі - військові формування).

1. Офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, при досягненні ними, починаючи з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 452 "Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців", строку безперервної військової служби 15, 20, 25, 30, 35 років і через кожні наступні 5 років виплачується одноразово винагорода за тривалу безперервну військову службу (далі - винагорода за безперервну службу) в таких розмірах:

Таблиця

Строк безперервної військової служби

Розмір винагороди (окладу грошового
утримання)

за 15 років

1,0

за 20 років

1,5

за 25 років

2,0

за 30 років

2,5

за 35 років і кожні
наступні 5 років

 
3,0

2. Винагорода за тривалу безперервну військову службу виплачується за місцем штатної служби згідно з наказом командира військового формування, в якому на підставі особової справи визначаються строк безперервної календарної військової служби військовослужбовця і розмір винагороди.

3. У строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати винагороди зараховуються в календарному порядку:

3.1. Безперервна служба: на посадах офіцерського складу; прапорщиків; мічманів; військовослужбовців надстрокової служби; військовослужбовців-жінок; військовослужбовців, які проходять службу за контрактом у Збройних Силах України, Прикордонних військах, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України, в Об'єднаних Збройних Силах держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, військах та інших військових формуваннях СНД та колишнього СРСР.

3.2. Безперервна служба на посадах рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (колишнього МВС СРСР), держав СНД.

3.3. Безперервна служба за контрактом на посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин.

3.4. Робота офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які проходять службу за контрактом в міністерствах і інших органах виконавчої влади, якщо вони направлені в ці органи у встановленому порядку із залишенням на військовій службі.

3.5. Перебування на навчанні у військових закладах освіти Міністерства оборони України, інших військових закладах освіти України (колишнього СРСР), інших держав.

3.6. Виконання посад офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, до присвоєння офіцерського звання, звання прапорщика, мічмана або оформлення на службу за контрактом, якщо призначення на ці посади здійснено наказами командирів і начальників, яким надано таке право.

3.7. Перебування в розпорядженні (резерві).

3.8. Строкова військова служба військовослужбовців, у разі переходу їх на службу за контрактом, прапорщиком (мічманом) або на навчання у військові заклади освіти без звільнення в запас, з подальшим залишенням на військовій службі.

4. Строк безперервної календарної військової служби для виплати військовослужбовцям винагороди за безперервну службу обчислюється з дня зарахування у військовий заклад освіти, призову або призначення на військову службу за контрактом, присвоєння звання прапорщика, мічмана або спеціального звання (з урахуванням підпунктів "3.6" та "3.8" пункту 3).

5. Військовослужбовцям, призваним на військову службу із запасу, строк безперервної календарної військової служби обчислюється з дня вибуття у військову частину, зазначеного в приписі військового комісаріату, а призваним на військову службу безпосередньо після закінчення цивільних вищих закладів освіти, - з дня вибуття у відпустку, надану військовим комісаріатом.

6. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців, звільнених у запас, а потім знову прийнятих на військову службу, обчислюється з дня вибуття, зазначеного у посвідченні військового комісаріату, до місця служби при останньому прийомі на військову службу, без урахування попередньої служби до звільнення у запас.

Військовослужбовцям-жінкам у строк безперервної календарної військової служби для виплати винагороди за безперервну службу зараховується час наданої їм відпустки (без збереження заробітної плати) для догляду за дитиною, до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, коли дитині потрібний домашній нагляд згідно з медичними висновками, - не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

7. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати грошової винагороди за тривалу безперервну військову службу обчислюється кадровою службою військового формування спільно з начальником фінансової служби на підставі особової справи військовослужбовця.

8. При виплаті винагороди за безперервну службу до роздавальної відомості додається витяг з особової справи військовослужбовця про проходження ним військової служби.

9. Винагорода за безперервну службу військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військове звання.

При виплаті винагороди військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів, до розрахунку беруться посадові оклади за останніми штатними посадами, що ними займалися.

Опрос