Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников структурных подразделений органов государственной статистики, содержащихся за счет специальных средств

Минтруда
Приказ от 25.01.1999 № 6
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників структурних підрозділів органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 січня 1999 року N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 1999 р. за N 76/3369

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 9 жовтня 2001 року N 412)

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1892 "Про оплату робіт з автоматизованої обробки статистичної інформації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців структурних підрозділів органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів, згідно з додатками 1 - 3.

2. Надати право керівникам органів державної статистики в межах фонду оплати праці, створеного за рахунок спеціальних коштів:

1) установлювати:

а) керівним працівникам структурних підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

б) посадові оклади окремим спеціалістам і службовцям, посади яких не передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів і службовців;

в) надбавки керівним працівникам, спеціалістам та службовцям:

- за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи - до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

- за знання та використання в роботі іноземної мови - до 10 відсотків посадового окладу;

г) доплати спеціалістам, службовцям:

- за виконання поряд зі своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою за рахунок одержаної економії за місячним посадовим окладом відсутнього працівника. Конкретний розмір доплат установлюється, виходячи з фактичного виконуваного обсягу робіт за відсутнього працівника;

- за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою в межах одержаної економії за місячними посадовими окладами суміщуваних працівників. Конкретний розмір доплат установлюється в залежності від обсягів виконуваних робіт за суміщуваною професією (посадою);

- за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22-ї до 6-ї години ранку;

2) преміювати працівників відповідно до їхнього особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, створеного в розмірі 4-місячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку;

4) виплачувати керівним працівникам і спеціалістам доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності в розмірах відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.

3. Оплату праці робітників структурних підрозділів органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів, проводити відповідно до наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 р. N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618.

4. Встановити, що посадові оклади працівників структурних підрозділів органів державної статистики, що утримуються за рахунок спеціальних коштів, які працюють у гірських районах, підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах".

5. Встановити, що структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціальних коштів, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, належать за оплатою праці працівників до тих груп, до яких включені відповідні області, міста за показниками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 року N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці".

 

Міністр 

І. Я. Сахань 

 

  

Додаток 1
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
від 25 січня 1999 р. N 6 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів структурних підрозділів органів державної статистики Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

Посада 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Держкомстат Автономної Республіки Крим 

за групами областей 

Поза групою, м. Київ 

II,
м. Севас-
тополь 

Начальник відділу 

130 - 140 

120 - 130 

115 - 120 

110 - 115 

Заступник начальника відділу 

120 - 130 

110 - 120 

110 - 115 

100 - 110 

Начальник сектору 

110 - 120 

105 - 115 

100 - 110 

95 - 100 

Головний спеціаліст 

100 - 110 

90 - 100 

90 - 95 

85 - 90 

Провідний спеціаліст 

90 - 100 

80 - 90 

80 - 90 

80 - 85 

Спеціаліст I категорії 

80 - 90 

80 

80 

80 

Спеціаліст II категорії 

80 

78 

78 

78 

Спеціалісти 

78 

77 

77 

77 

 

Начальник управління
політики оплати праці
 

 
Н. Д. Муравйова
 

 

  

Додаток 2
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
від 25 січня 1999 р. N 6 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

Посада 

Місячний посадовий оклад, гривень 

райони м. Києва 

райони областей,
м. Севастополя 

Начальник відділу 

95 - 100 

85 - 95 

Начальник сектору 

85 - 90 

80 - 85 

Головний спеціаліст 

80 - 85 

80 

Спеціаліст I категорії 

80 

78 

Спеціаліст II категорії 

77 

77 

Спеціаліст 

76 

76 

 

Начальник управління
політики оплати праці
 

 
Н. Д. Муравйова
 

 

  

Додаток 3
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України
від 25 січня 1999 р. N 6 

СХЕМА
посадових окладів службовців структурних підрозділів органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

Посада 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Завідувачі:
друкарським бюро, бюро комп'ютерного набору, копіювально-розмножувального бюро 

76 

Інші службовці:
інспектор, друкарка, калькулятор, діловод, копіювальник, стенографіст 

74 

 

Начальник управління
політики оплати праці
 

 
Н. Д. Муравйова
 

Опрос