Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по туризму от 30.12.97 N 63/53

Госстрой Украины, Госкомтуризм
Приказ, Инструкция от 25.01.1999 № 14/03
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 30.12.97 N 63/53

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України,
Державного комітету України по туризму
від 25 січня 1999 року N 14/03

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 1999 р. N 63/3356

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 
політики України, Державного комітету України по туризму
від 22 березня 1999 року N 72/13
,
від 13 травня 1999 року N 119/20

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України,
 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
 від 24 липня 2000 року N 160/1261)

З метою подальшого удосконалення бланків документів суворої звітності (обліку) і підвищення ефективності їх впровадження НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по туризму від 30.12.97 N 63/53 викласти в такій редакції:

1. Затвердити і запровадити форми бланків документів суворої звітності (обліку) (форми NN 4-Г, 9-Г, 10-Г, 13-Г), первинного обліку (форми NN 1-Г, 2-Г, 3-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 11-Г, 12-Г) та Інструкцію про порядок виготовлення, заповнення і застосування форм документів суворої звітності (обліку) та первинного обліку у готелях України, що додаються.

(абзац 1 пункту 1 у редакції наказу  Держбуду України
та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)

Дозволити використання бланків форм NN 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 9-Г, 10-Г, 11-Г, 12-Г, 13-Г і Порядку використання та заповнення форм бланків документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України, які затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по туризму від 30.12.97 N 63/53, до 31 травня 1999 р.". 

(абзац 2 пункту 1 в редакції наказу Держбуду
та Держкомтуризму  від 22.03.99 р. N 72/13)

 

Голова
Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України

 
 
Гусаков В. М.

Голова
Державного комітету України  по туризму

 
Цибух В. І.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
і Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 1999 р. N 63/3356

ІНСТРУКЦІЯ
 про порядок виготовлення, заповнення і застосування форм документів суворої звітності (обліку) та первинного обліку у готелях України

1. Загальні положення

1.1. Форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України з 31.03.99 року є обов'язковими для застосування в усіх готелях України незалежно від їх відомчої належності та форм власності при розрахунках з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (далі - громадяни), які проживають у готелях і користуються готельними послугами.

1.2. Інструкція визначає порядок виготовлення, застосування і заповнення форм документів суворої звітності (обліку) та ведення первинного обліку у готелях.

1.3. Форми документів первинного обліку є бланками суворої звітності (обліку), що зумовлює:

- облік їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності (обліку);

- їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.01.94 N 82/217;

- видачу бланків форм документів тій посадовій особі підприємства (організації), на яку покладено обов'язки з реєстрації виданих та повернутих форм первинного обліку за прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності (обліку) (типова форма N СЗ-1);

- списання використаних бланків за актом "Акт на списання використаних бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-3).

1.4. Бланки форм документів суворої звітності (обліку) та первинного обліку повинні відповідати технічним умовам та умовам їх виготовлення (додаток до Інструкції).

1.5. Термін зберігання документів визначається затвердженим 31.03.97 за N 11-а наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Переліком типових документів, що утворюються у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів.

1.6. Нумерація бланків документів суворої звітності (обліку) складається з серії і номера:

- серія складається з чотирьох знаків: двох цифр (номер ліцензії, яку надано Міністерством фінансів України підприємству-виготовлювачу бланків документів суворої звітності (обліку) та двох цифр, які вказують порядковий номер серії;

- номер складається з шістьох цифр, що визначають порядковий номер бланка в даній серії.

2. Використання та заповнення форм суворої звітності (обліку)
у готелях України

2.1. Пункт 2.1 вилучено.

(згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризм
у від 13.05.99 р. N 119/20)

2.2. Пункт 2.2 вилучено. 

(згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризм
у від 13.05.99 р. N 119/20)
(У зв'язку з цим пункти 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 вважати,
відповідно, пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

2.1. Рахунок (форма N 4-Г).

Рахунок (форма N 4-Г) застосовується для розрахунків з громадянином, який проживає у готелі, та оформлення надходження до каси грошових коштів.

Рахунок (форма N 4-Г) заповнюється при оформленні оплати за бронювання, проживання та додаткові послуги, які були надані громадянину при проживанні його у готелі. Додаткові послуги повинні бути в рахунку розписані за кожним з видів.

У підсумковому розрахунку у рядку "Разом одержано за рахунком" вписуються гривні - літерами, копійки - цифрами.

Рахунок виписується касиром (касиром - оператором) у трьох примірниках:

- перший видається громадянину, який проживає у готелі;

- другий разом з "Касовим звітом" (форма N 9-Г) протягом доби здається до бухгалтерії;

- третій залишається у касира (касира - оператора) і зберігається ним до виїзду особи із готелю.

Термін зберігання другого примірника в бухгалтерії - три роки (за умови завершення ревізії), знищення проводиться за актом.

2.2. Касовий звіт (форма N 9-Г).

Касовий звіт (форма N 9-Г) застосовується для звітування касира (оператора) перед бухгалтерією за отримані ним протягом зміни грошові кошти.

Касовий звіт складається у двох примірниках касиром (оператором), який виконує розрахунки і приймає грошові кошти від громадян, що проживають у готелі:

- перший примірник після звірки бухгалтерії, разом з рахунком (форма N 4-Г) або (при механізованому розрахунку) контрольною стрічкою, щоденно, за кожну зміну, здається до бухгалтерії;

- другий примірник, який має відмітку бухгалтерії про прийняття звіту, зберігається у підзвітної особи.

Термін зберігання першого примірника - три роки (за умови завершення ревізії).

Знищення проводиться за актом.

2.3. Квитанція за користування автостоянкою готелю (форма N 10-Г).

Квитанція за користування автостоянкою готелю (форма N 10-Г) застосовується для оформлення розрахунків за користування автостоянкою готелю.

Квитанція виписується у двох примірниках на автостоянках готельного комплексу на підставі технічного паспорта автотранспортного засобу та документа, що засвідчує особу громадянина, при прийманні та видачі автотранспортного засобу:

- перший примірник квитанції видається платнику;

- другий примірник квитанції здається до бухгалтерії.

У квитанції сума оплати і тариф вписуються: гривні - літерами, копійки - цифрами.

Термін зберігання другого примірника квитанції - три роки (за умови завершення ревізії).

Знищення проводиться за актом.

2.4. Квитанція за приймання речей до камери схову (форма N 13-Г).

Бланк квитанції за приймання речей до камери схову (форма N 13-Г) застосовується для оформлення розрахунків з громадянами за зберігання речей, прийнятих до камери схову.

Бланк квитанції складається з трьох частин: корінця квитанції, талона квитанції і безпосередньо - квитанції. Їх заповнює комірник.

Квитанція видається громадянину, який здав речі до схову, талон до квитанції прикріплюється до речей, прийнятих до схову, корінець квитанції залишається у комірника.

Для отримання громадянином речей, які ним здані до схову, громадянин пред'являє комірнику квитанцію і після отримання речей розписується в корінці квитанції, який знаходиться у комірника.

Передача грошей комірником до бухгалтерії проводиться за реєстром з доданням корінця квитанції.

Талон квитанції після отримання громадянином речей знищується.

Термін зберігання корінця квитанції в бухгалтерії - три роки (за умови завершення ревізії).

Знищення проводиться за актом.

3. Використання та заповнення форм первинного обліку у готелях

3.1. Бланки форм первинного обліку NN 3-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 11-Г та 12-Г не є бланками суворої звітності (обліку) і їх виготовлення може здійснюватися у будь-яких друкарнях за умови додержання технічних умов та вимог до тексту.

3.2. Візитна картка гостя на право проживання у готелі (форма N 3-Г) надає право громадянину, який проживає у готелі, на отримання ключів від номера та позачергове обслуговування в підприємствах сфери послуг, що перебувають у готелі.

"Візитна картка гостя на проживання у готелі" заповнюється портьє (адміністратором) на підставі даних анкети (форма N 1-Г) або реєстраційної картки (форма N 2-Г).

Період оплати та термін проживання відмічаються портьє (адміністратором) шляхом викреслення днів та місяців, на які особа, що проживає у готелі, не має права.

При продовженні терміну проживання виписується нова візитна картка гостя з зазначенням нового періоду оплати та відповідного терміну проживання.

3.3. Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (форма N 5-Г) застосовується для обліку всіх осіб, що проживають у готелі.

Журнал заповнюється в одному примірнику портьє (адміністратором) із звороту без титульного заголовка.

Термін зберігання форми N 5-Г - один рік після закінчення.

Знищення проводиться за актом.

3.4. Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі (форма N 6-Г), застосовується для обліку іноземців та осіб без громадянства, що проживають у готелі.

Журнал заповнюється портьє (адміністратором) в одному примірнику на підставі реєстраційних карток (форма N 2-Г), паспортів та віз.

Термін зберігання форми N 6-Г - один рік після закінчення.

Знищення проводиться за актом.

3.5. Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць) (форма N 7-Г) заповнюється портьє (адміністратором) на підставі телеграм, телефонних дзвінків, листів, що надійшли до готелю на бронювання номерів (місць).

Юридичними особами заявка на бронювання номерів (місць) у готелі подається у вигляді гарантійного листа довільної форми, який підписується відповідальною особою та завіряється гербовою печаткою (або печаткою юридичної особи).

3.6. Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком (форма N 8-Г).

Титульний лист форми N 8-Г спочатку заповнюється портьє (адміністратором) і передається до бухгалтерії готелю для попереднього розрахунку оплати та виписки рахунку для оплати.

Після того, як кошти надійшли від юридичної особи, яка подала заявку на бронювання, бухгалтерія готелю передає форму N 8-Г портьє (адміністратору).

Кінцевий підсумок підбивається після виїзду громадян, що проживали у готелі, і є підставою для остаточних розрахунків готелю та юридичної особи за фактично надані послуги.

Термін зберігання форми N 8-Г - один рік.

3.7. Відомість обліку руху номерів та місць у готелі станом на 9.00 годин (форма N 11-Г) застосовується для оперативного обліку звільнення і заселення номерів (місць) та проведення ремонтних робіт у номерах. Форма N 11-Г заповнюється щоденно черговим портьє (адміністратором) станом на 9.00 годин.

Термін зберігання форми N 11-Г - один рік.

3.8. Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі (форма N 12-Г) застосовується для оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі, заповнюється черговим по поверху.

Термін зберігання форми N 12-Г - один рік.

3.9. Анкета для громадянина України, який прибув до готелю (форма N 1-Г). 

Форма N 1-Г застосовується для фіксування в ній прізвища, імені, по батькові, місця та дати народження, реквізитів документа, який засвідчує особу, адреси постійного проживання громадянина України, що прибув до готелю.

Форма N 1-Г заповнюється громадянином, який прибув до готелю, на підставі документа, що засвідчує особу, та передається портьє (адміністратору) разом з цим документом для реєстрації.

Портьє (адміністратор) після звірення зазначених громадянином України в анкеті даних з даними документа, що засвідчує особу, і реєстрації форми N 1-Г, повертає документ, що засвідчує особу, власнику.

Для зберігання анкет і роботи в службі прийому та обслуговування готелю повинні бути дві картотеки:

- у першій - на громадян України, які проживають у даний час у готелі;

- у другій - на громадян України, які вибули з готелю - протягом місяця з дня вибуття.

Після зберігання, протягом місяця з дня вибуття громадян з готелю, у реєстратора, форма N 1-Г передається до архіву для зберігання її протягом року з дня передання.

Акти у картотеках розташовують в алфавітному порядку.

Форма N 1-Г після закінчення терміну зберігання знищується за актом.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з наказом
Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20) 

3.10. Реєстраційна картка (форма N 2-Г). 

Форма N 2-Г застосовується для фіксування в ній прізвища, імені, по батькові, дати народження, громадянства, місця проживання особи, реквізитів документа, що засвідчує особу іноземця або особи без громадянства, яка прибула у готель.

Форма N 2-Г заповнюється громадянином на підставі документа, що засвідчує особу іноземця або особу без громадянства, яка прибула до готелю, та передається портьє (адміністратору) для реєстрації.

Портьє (адміністратор) після звірення зафіксованих іноземцем або особою без громадянства в реєстраційній картці даних з даними документа, що засвідчує особу, і реєстрації форми N 2-Г повертає документ, що засвідчує особу, власнику.

Реєстраційна картка (форма N 2-Г) зберігається протягом двох років. Після закінчення терміну зберігання реєстраційна картка обліку іноземців та осіб без громадянства (форма N 2-Г) знищується за актом.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з наказом
Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20) 

 
 

Готель _______________________________  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
і Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

 

Форма N 1-Г
 

Код за ДКУД

 


АНКЕТА
для громадянина України, який прибув до готелю

1. Прізвище __________________________

Кімната N  

_________________

2. Ім'я _______________________________

Прибув

_________________
   (дата, година)

3. По батькові _______________________

Вибув  

_________________
   (дата, година)

4. Дата народження  "______" ________________199__ р.

5. Місце народження:

держава (область)_____________________________________

______________________________________________________

район ________________________________________________

місто (село, селище) ___________________________________

6. Паспорт (або документ, що його замінює), серія

_________ N ______, виданий ___________________________

        (дата його видачі,

______________________________________________________

найменування органу, який його оформив)

7. Адреса постійного проживання__________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Мета приїзду _________________________________________________________________

9. Термін проживання до _________________________________________________________

10. Продовження проживання _____________________________________________________

11. З правилами пожежної безпеки та Правилами користування готелями та надання готельних послуг в Україні ознайомлений.

 

Громадянин, який прибув до готелю

_____________________________________

(підпис)

 

(форма 1-Г  із змінами, внесеними згідно з наказом
 Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)

  Готель___________________________  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
і Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


              

Форма N 2-Г

Код за ДКУД

 


Заповнювати чітко - Заполнять отчётливо - Full carefully

Прибув (дата, година)

________________________

Кімната N ____________

Вибув (дата, година)

_____________________________________________________

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
REGISTRATION FORM
 

Прізвище
Фамилия
Surname _________________________________________

Відомості
про реєстрацію
_________________________

Ім'я

Имя

Name ___________________________________________

По батькові

Отчество

Second name______________________________________

Дата народження
Дата рождения
Date of birth__________________________

Громадянство
Гражданство
Nationality____________________________

 

Паспорт або документ, що засвідчує
особу (коли і ким виданий)

________________ _____________________
_____________________________________

Паспорт или документ, удостоверяющий
личность (когда и кем выдан)

________________ _____________________
_____________________________________

Passport

________________ Visa N _______________

Місце проживання

Место жительства

Residence address _____________________________________________________________________

Термін і мета перебування

Срок и цель пребывания

Duration and purpose of stay _____________________________________________________________

 

Підпис
Подпись
Signature

 
 
____________________

(форма 2-Г  із змінами, внесеними згідно з наказом
 Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)

 

Готель ______________________________
Адреса______________________________
Телефон ____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
і Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 3-Г

Код за ДКУД

 


ВІЗИТНА КАРТКА ГОСТЯ
на право проживання у готелі

Дні

 

Місяці

1

17

Гість

I

2

18

___________________________________________________

II

3

19

(прізвище, ім'я, по батькові)

III

4

20

___________________________________________________

 

5

21

 

IV

6

22

 

V

7

23

Номер кімнати гостя _______

VI

8

24

 

 

9

25

Ключ від номера видається при

VII

10

26

пред'явленні

VIII

11

27

ВІЗИТНОЇ КАРТКИ ГОСТЯ

IV

12

28

 

 

13

29

 

X

14

30

 

XI

15

31

 

XII

16

 

 

 

Портьє (адміністратор) _____________________________________________

                      (підпис)

 

Готель ______________________________

 

Місто _______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 

Ідентифікаційний код за

Форма N 4-Г

ЄДРПОУ

 


Код за ДКУД

 


 

 РАХУНОК N 000000

 від "___" ____________19___ р.

Серія 0000

 

 

Громадянин _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

N кімнати _____________ Термін проживання з ____________ до ___________________

                          (дати, години)

N корпусу _____________

N
з/п

Вид платежів

Одиниця виміру

Кількість
діб

Ціна,
грн.

Сума,
грн.

1.

Бронювання

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Проживання
з________________ до______________

       (дати, години)

ліжко-доба

3.

Готельний збір

%

4.

Додаткове місце

ліжко-доба

5.

Телевізор

доба

6.

Холодильник

доба

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Разом одержано за рахунком

_____________________ грн., ________ коп.

     (сума, гривні літерами)

Касир (касир-оператор)

_________________ _______________________________

    (підпис)                  (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Готель __________________

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
і Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 5-Г

Код за ДКУД

 


ЖУРНАЛ
обліку громадян, які проживають у готелі,
 за ___________________ рік

 

Розпочато "_____"___________ 19___ р.

Закінчено "_____"___________ 19___ р.

N
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата і час
прибуття у
готель

N
кімнати

Сплачено
(з якого і до
якого числа
включно)

Вид
оплати

Дата і час
вибуття
з готелю

Кількість
днів
перебування

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Готель ___________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 6-Г

Код за ДКУД

 


ЖУРНАЛ
обліку іноземців, які проживають у готелі, за ___________________ рік
 

Розпочато "_____"___________ 19___ р.

Закінчено "_____"___________ 19___ р.

N
п/п

Дата
поселення

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата
народження

Громадянство (підданство),
N паспорта,
N візи, коли і
ким видані

Назва країни, з якої прибув

1

2

3

4

5

6

 

Дата і КПП
в'їзду

Назва організації,
яка здійснює
прийом іноземців

Мета
приїзду

Проживає
в номері

Номер, термін дії
реєстрації, коли і
ким здійснена

Дата вибуття з
готелю

Підпис портьє
(адміністратора)

7

8

9

10

11

12

13

Примітки:

1. Журнал обліку іноземних громадян повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і підписом керівника готелю та зареєстрований в канцелярії.

2. Порядковий номер запису в журналі є номером реєстрації іноземного паспорта для готелів, яким надано право реєстрації національних документів, що посвідчують особу.

3. Всі записи в журналі повинні проводитись охайно, виправлення мають бути прочитуваними.

 

Готель ______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 
 

 

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 7-Г

Код за ДКУД

 


ЖУРНАЛ
реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)

 

Реєстраційний
номер

Прізвище,
ім'я, по
батькові

Місце
постійного
проживання

Громадянство
(підданство)

Вид заявки

1

2

3

4

5

 

Продовження таблиці

 

Дата заявки

Дати заїзду та
виїзду

Категорія
номера

Кількість номерів
(місць)

Підпис особи,
яка прийняла
заявку

6

7

8

9

10

 

Готель ______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 
 

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 8-Г

Код за ДКУД

 


РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ЗА БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ (МІСЦЬ) ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМ РОЗРАХУНКОМ

Найменування юридичної особи ____________________________ за бронею N _______

Надано місць ______________________

Термін проживання  з ______ до ____________________________ "_______" ______199__ р.

(дати, години)

 

N
кімнати
і місця

Тариф
номера
(місця)

Прізвище, ім'я, по батькові

Бронювання

Заїзд

Виїзд

дата

година

дата

година

дата

година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження таблиці

Кількість діб проживання

Сума (гривні, копійки)

бронь

готельний збір

проживання

загальна сума

10

11

12

13

14

 

Черговий портьє (адміністратор)

_____________________________________

(підпис)

Касир (оператор)

_____________________________________

(підпис)

 

 

 

Готель ______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 
 

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


Серія 0000

Форма N 9-Г

N 000000

Код за ДКУД

 


 

КАСОВИЙ ЗВІТ
за "_____"____________199__ р.

 

Відповідального за розрахунок ________________________________________________

    (прізвище, ім'я, по батькові)

Зміна ______

N
з/п

Види платежів

Одиниця
виміру

Кількість

Сума,
грн.

1

2

3

4

5

1.

Проживання

ліжко-доба

 

 

2.

Рахунки з N___до ___

 

3.

Бронювання

%

4.

Різниця у тарифах

ліжко-доба

5.

Додаткові місця

ліжко-доба

6.

Телевізор

доба

7.

Холодильник

доба

8

Телефонні переговори

хвилини

9.

 

 

10.

 

 

Всього ________________________________________________________грн., ____коп.

                    (сума, гривні літерами)

За активами за пошкодження майна ________________________________ грн., ____коп.

                     (сума, гривні літерами)

Повернення ____________________________________________________ грн., ____коп.

          (ліжко-діб)         (сума, гривні літерами )

Разом __________________________________________________________ грн., ____коп.

(сума, гривні літерами )

Різниця у тарифах ________________________________________________ грн., ____коп.

                        (сума, гривні літерами)

 

Відповідальний за розрахунок

____________________

     (підпис)

Касовий звіт прийняв

___________________________ ________________________

(підпис)                   (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Готель ____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 

Місто _____________________

 

Ідентифікаційний код за

Форма N 10-Г

ЄДРПОУ

 


Код за ДКУД

 


КВИТАНЦІЯ N 000000
 за користування автостоянкою  готелю
 

Серія 0000

 

Видана громадянину ________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові )

марка автотранспортного засобу ___________________________ колір ______________

держ. номер ________________________________________________________________

 

прийнято "_____"____________19___ р. год. ______ хв.______

видано   "_____"____________19___ р. год. ______ хв.______

 

час стоянки ____________________ діб _____________________ годин

ціна (тариф) за 1 годину стоянки __________________________ грн., ___коп.

(літерами)

оплата ________________________________________________ грн., ___ коп.

(літерами)

податок до бюджету_____________________________________ грн., ___ коп.

(літерами)

Разом ________________________________________________ грн., ___ коп.

(сума, гривні літерами )

 

Касир _____________________________

(підпис) (прізвище)

Охоронник __________________________

(підпис) (прізвище)

 

Готель ______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 

 

 

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 
 

Форма N 11-Г

Код за ДКУД

 


ВІДОМІСТЬ
обліку руху номерів та місць у готелі
станом на 9.00 годин "_____" ___________199__р.

Поверх

Кількість номерів

Кількість місць

інвентарна

у ремонті

інвентарних

додаткових

у ремонті

зайнятих

вільних

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа _____________________________

   (прізвище, ім'я, по батькові )

__________________________

(підпис)

 

Готель ______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

 

 

 

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


 

Форма N 12-Г

 

Код за ДКУД

 


ЖУРНАЛ
оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі

N
кімнати

Прізвище, ім'я,
по батькові

Час заїзду

Сплачено до

Дата зміни

Дата
передбачуваного
виїзду

дата

година

дата

година

рушників

постільної
білизни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Форма N 13-Г

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Форма N 13-Г

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України і
Держкомтуризму України
від 25 січня 1999 р. N 14/03

Форма N 13-Г

Код за ДКУД

 


Код за ДКУД

 


Код за ДКУД

 


   

Готель _____________

Готель _____________

Готель _____________

Місто ______________  

Місто ______________

Місто ______________

Ідентифікаційний код за

Ідентифікаційний код за

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 


ЄДРПОУ

 


ЄДРПОУ

 


 

Серія 0000

 

Корінець квитанції N 000000
на приймання речей до камери схову

Від громадянина ____________________

                   (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________

_____________________________________

Кількість місць________________________

Перелік речей ________________________

Речі прийняв "_____"_____________199 р.

___________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Речі видав "_____"_______________199_р.

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кількість діб зберігання________________

Ціна за добу зберігання_________________

Вартість послуг зі зберігання

_____________________грн. (_____) коп.

     (сума літерами)

Речі одержав "____"______________199 р.

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Серія 0000

 

Талон квитанції N 000000
на приймання речей до камери схову

Від громадянина ____________________

                   (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________

_____________________________________

Кількість місць _______________________

Перелік речей ________________________

_____________________________________

Речі прийняв "_____"_____________199_р.

___________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Речі видав "_____"_______________199_р.

_____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кількість діб зберігання________________

Ціна за добу зберігання_________________

Вартість послуг зі зберігання

_____________________грн. (_____) коп.

      (сума літерами)

 

Серія 0000

 

Квитанція N 000000
на приймання речей до камери схову

Від громадянина ____________________

             (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________

_____________________________________

Кількість місць _______________________

Перелік речей ________________________

_____________________________________

Речі прийняв "_____"_____________199_р.

_____________________________________

       (підпис, прізвище, ініціали)

Речі видав "_____"_______________199_р.

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Кількість діб зберігання________________

Ціна за добу зберігання_________________

Вартість послуг зі зберігання

_____________________грн. (_____)коп.

        (сума літерами)

 

 

 

Додаток
до п. 1.4 Інструкції про порядок
виготовлення, заповнення і застосування
форм документів суворої звітності (обліку)
та первинного обліку у готелях України

 
Перелік форм документів та основні технічні умови їх виготовлення

N
з/п

Номер форми

Найменування бланків, форм та журналів

Форма

Вид виробів

Гатунок паперу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

I. Бланки документів суворої звітності (обліку)  

 

 

 

 

1.

1-Г

 Форма 1- Г вилучена.
(згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20) 

  

  

  

2.

2-Г

Форма 2- Г вилучена.
(згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)  

  

 
  

- " -

1.
 

4-Г

Рахунок

А-5

Блок по 20
примірників
комплектів
бланків

- " -

2.
 

9-Г

Касовий звіт

А-5

Книжка з
м'якою
обкладинкою,
зшита дротом

- " -

3.

10-Г

Квитанція за користування автостоянкою готелю

А-7

- " -

- " -

4.

13-Г

Квитанція на приймання речей до камери схову

А-7
(змінено згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)  

- " -

- " -

 
 
5.

 
 
3-Г

II. Бланки документів первинного обліку
 Візитна картка гостя на право проживання у готелі

 
 
А-6

 
 
Блок бланків
по 50 примірн.

 
 
Письмовий,
кольорово-
офсетний,
етикетковий

6.

5-Г

Журнал обліку громадян, які проживають у готелі

А-4

Зошит, скріплений дротом

- " -

7.

6-Г

Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі

А-4

- " -

- " -

8.

7-Г

Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць) у готелі

А-4

Книга з твердою обкладинкою

- " -

9.

8-Г

Розрахунок оплати за бронювання (місць) та проживання за безготівковим розрахунком

А-4

Бланк

- " -

10.

11-Г

Відомість обліку руху мешканців номерів та місць у готелі станом на 9.00 годин

А-4

Бланк

- " -

11.

12-Г

Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі

А-4

Книга з твердою обкладинкою

- " -

12.

1-Г

Анкета для громадянина України, який прибув до готелю
(доповнено згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)

А-6

Блок бланків по 50 примірн.

письмовий, кольорово-офсетний, етикетковий

 

13.

2-Г

Реєстраційна картка (доповнено згідно з наказом  Держбуду та Держкомтуризму від 13.05.99 р. N 119/20)

А-6

Блок бланків
по 50 примірн.

- " -

 

Опрос