Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке проверки состояния летной пригодности государственных воздушных судов Украины и о выдаче и прекращении действия удостоверений о пригодности к полетам

Минобороны
Положение, Приказ от 02.12.1998 № 435
Утратил силу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 2 грудня 1998 р. N 435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 1999 р. за N 49/3342 

Положення
про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 7 лютого 2012 року N 63)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог статті 22 Повітряного кодексу України, статті 4 Указу Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України".

1.2. Це Положення визначає порядок видачі та припинення чинності посвідчень про придатність до польотів державних повітряних суден.

1.3. Єдиним уповноваженим органом з питань видачі посвідчень про придатність до польотів є Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України.

2. Посвідчення про придатність до польотів державних повітряних суден

2.1. Посвідчення про придатність до польотів державних повітряних суден є документом, який дозволяє льотну експлуатацію державних повітряних суден. Льотна експлуатація державних повітряних суден без Посвідчення про придатність до польотів, за винятком бойових дій або інших особливих обставин, заборонена.

2.2. Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України видає Посвідчення про придатність до польотів на підставі Звіту про проведену інспекторську перевірку льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації. 

2.3. Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна видається, залежно від підстави та виду польоту, у формі:

2.3.1. Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна (додаток 1);

2.3.2. Особливе посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна (додаток 2).

2.4. Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна видається на справний літальний апарат для штатної льотної експлуатації.

2.5. Особливе посвідчення про придатність до польотів видається  державному повітряному судну для перельоту до місця ремонту, після пошкодження, яке спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі висновків комісії у складі спеціалістів, уповноважених на це озброєнням Військово-Повітряних Сил України, та заступника керівника експлуатувальної організації з інженерної частини.

2.6. Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна будь-якого виду підписується заступником командувача Військово-Повітряних Сил України з озброєння - начальником озброєння (начальником штабу - першим заступником начальника озброєння Військово-Повітряних Сил України та скріплюється гербовою печаткою.

2.7. Оригінал Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна будь-якого виду зберігається в експлуатувальній організації. Для повітряного судна транспортної категорії Посвідчення про придатність до польотів зберігається на борту повітряного судна  в  оригіналі. Копія  Посвідчення зберігається в Службі реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України.

2.8. Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України веде облік виданих Посвідчень.

3. Порядок видачі Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна

3.1. Після перевірки стану льотної придатності повітряного судна комісією, призначеною наказом начальника (командира) експлуатувальної організації, оформляється Звіт, який надається разом із заявою на одержання Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна (додаток 3). Після вивчення наданих документів Службою реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України приймається рішення про можливість видачі Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна встановленого зразка.

3.2. Заява розглядається протягом 10 діб. При потребі уточнення стану повітряного судна представники Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України мають право перевірити стан льотної придатності повітряного судна на місці його основного базування або на місці його перебування.

3.3. У випадках, коли відомості, включені в заяву, не відповідають вимогам цього Положення або потрібна додаткова перевірка, строк видачі Посвідчення подовжується Службою реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України додатково.

4. Строк дії, припинення та відновлення Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна

4.1. Строк дії Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна встановлюється з урахуванням залишку ресурсу повітряного судна або його комплектуючих до ремонту чи еквівалентних за обсягом робіт (роботи з продовження ресурсу, з виконання комплексів доробок по бюлетенях промисловості).

4.2. Особливе Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна видається на строк виконання відповідного польоту.

4.3. Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна припиняє чинність при:

закінченні призначеного, до першого ремонту або міжремонтного ресурсів;

виявленні недоліків, що впливають на придатність до польотів, або в разі одержання рішення Розробника щодо припинення експлуатації повітряного судна даного типу;

пошкодженні повітряного судна, що призвело до втрати придатності до польотів;

прийнятті в установленому порядку рішення стосовно припинення експлуатації всього парку, типу, серії або окремого державного повітряного судна.

4.4. Припинення чинності Посвідчення про придатність до польотів повітряного судна виконує Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України за погодженням із заступником командувача Військово-Повітряних Сил України з озброєння - начальником озброєння (начальником штабу - першим заступником начальника озброєння) Військово-Повітряних Сил та повідомляє про це експлуатувальну організацію.

4.5. Відновлення Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна проводиться відповідно до розділу 3 цього Положення.

4.6. У випадках псування, зношення або втрати Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна керівництво експлуатувальної організації проводить службове розслідування, а Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України видає дублікат.

5. Перевірка стану льотної придатності державних повітряних суден

5.1. При перевірці стану льотної придатності повітряного судна перевіряється:

технічний стан повітряного судна;

відповідність повітряного судна його типовій конструкції та експлуатаційно-технічній документації;

формуляри повітряного судна, силової установки та основних агрегатів;

виконання бюлетенів та доробок  повітряного судна;

 виконання належних регламентних робіт і ремонтів;

ресурси та строки служби повітряного судна і його комплектуючих. 

За результатами перевірки стану льотної придатності повітряного судна складається Звіт про проведену інспекторську перевірку льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації (додаток 4).

5.2. Експлуатувальна організація повинна забезпечити наявність належного персоналу і обладнання та надати потрібні документи при перевірці льотної придатності державних повітряних суден представниками Служби реєстрації державних повітряних суден озброєння командування Військово-Повітряних Сил України.

5.3. Перевірка стану льотної придатності державних повітряних суден, які не належать Міністерству оборони України, проводиться за рахунок експлуатувальної організації.

6. Вимоги з оформлення документації

6.1. Документація, яка подається до Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України, за формою, змістом та оформленням повинна відповідати вимогам цього Положення.

6.2. Документація затверджується та підписується керівником експлуатувальної організації та його заступником з інженерної частини.

 

  

Додаток 1
до п. 2.3.1 Положення про порядок
перевірки стану льотної придатності
державних повітряних суден України та
про видачу і припинення чинності
посвідчень про придатність до польотів 

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

UKRAINE
DEFENCE MINISTRY OF
UKRAINE 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ
CERTIFICATE OF AIR WORTHINESS
N

1. Державний та
реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER

 

 

 

Позначення повітряного
судна виготовлювачем MANUFACTURER'S
DESIGNATION 

3. Серійний номер
повітряного судна
AIRCRAFT'S SERIAL NUMBER

 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Класифікація повітряного судна
CLASSIFICATION OF AIRCRAFT 

5. Експлуатувальна організація та її місцезнаходження
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRES 

6. Сертифікат типу або еквівалентний документ
TYPE CERTIFICATE OR EQUIVALENT DOCUMENT 

7. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

8. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

Підпис

Signature

             М. П. 

 

Дата видачі                                                                 Посада 

Date of issuanse                                                             Position 

  

 

  

Додаток 2
до п. 2.3.2 Положення про порядок
перевірки стану льотної придатності
державних повітряних суден України та
про видачу і припинення чинності
посвідчень про придатність до польотів 

 

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

UKRAINE
DEFENCE MINISTRY OF
UKRAINE 

 

ОСОБЛИВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ
CERTIFICATE OF AIR WORTHINESS
N

1. Державний та
реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER

 

 

Позначення повітряного
судна виготовлювачем MANUFACTURER'S
DESIGNATION 

3. Серійний номер
повітряного судна
AIRCRAFTS SERIAL NUMBER

 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Класифікація повітряного судна
CLASSIFICATION OF AIRCRAFT 

5. Експлуатувальна організація та її місцезнаходження
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRES 

6. Сертифікат типу або еквівалентний документ
TYPE CERTIFICATE OR EQUIVALENT DOCUMENT 

7. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

8. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

Підпис

Signature

          M. П. 

 

Дата видачі                                                                 Посада 

Date of issuanse                                                             Position 

  

 

  

Додаток 3
до п. 3.1 Положення про порядок
перевірки стану льотної придатності
державних повітряних суден України та
про видачу і припинення чинності
посвідчень про придатність до польотів 

ЗАЯВА
ПРО ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

Прошу розглянути питання щодо видачі Посвідчення про придатність до польотів державного повітряного судна

1. Державний та реєстраційний знак ...................................................................

2. Тип повітряного судна .....................................................................................

3. Розробник ..........................................................................................................

4. Виготовлювач ....................................................................................................

5. Серійний номер .................................................................................................

6. Дата виготовлення ............................................................................................

7. Експлуатувальна організація .............................................................................

8. Постійне місце базування ..................................................................................

9. Місцезнаходження експлуатувальної організації .............................................

 

Керівник експлуатувальної організації

 

(підпис) 

(ініціали, прізвище) 

 

  

Додаток 4
до п. 5.1 Положення про порядок
перевірки стану льотної придатності
державних повітряних суден України та
про видачу і припинення чинності
посвідчень про придатність до польотів  

ЗВІТ
про проведену інспекторську перевірку льотної придатності державного повітряного судна (ДПС) та його експлуатаційної документації

Комісія в складі: __________________________________________________,
                                                                      (посади, прізвища, імена, по батькові) 

призначена наказом начальника (командира) ЕО N ___ від "__" ____ 199  р.,

в присутності представника ________________________________________ 
                                                     (назва організації; посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

"__" ______ 19__ р. провела технічний огляд ДПС ______________________

_________________________________________________________________
                                                             (тип ДПС, державні та реєстраційні знаки) 

та його експлуатаційної документації в ________________________________
                                                                                                      (країна, місто, військова частина) 

1. Формулярні відомості про ДПС: 

Позначення ДПС 

  

  

Серійний (заводський) номер

Дата випуску ДПС із заводу 

  

Дата останнього ремонту

Дата останнього польоту 

  
  

2. Переоблік робіт, виконаних на ДПС з часу видачі  чи останнього продовження ППП:

а) періодичні форми ТО (перелік форм ТО, назва організації, яка виконала роботи) 

  

б) регламентні роботи зі зберігання (вид, строки виконання)  

  

в) виконання директив з льотної придатності (N, дата виконання, назва організації, яка виконала роботи) 

  

г) переобладнання, модифікація ДПС (вид роботи, дата, назва організації, яка виконала роботи)  

  

ґ) ремонт пошкоджень ДПС (стислий опис пошкоджень, дата, назва організації, яка виконала ремонт) 

  

3. Залишок ресурсу

Залишок ресурсу ДПС до ремонту 

годин 

посадки 

роки 

Залишок ресурсу двигунів 

є 


немає 


Залишок ресурсу гвинтів 

є 


немає 


Залишок ресурсу ДСУ

є 


немає

 


Залишок ресурсу комплектуючих виробів з   обмеженим ресурсом 

 
є 


немає

 


 

4. Перевірена така бортова документація: 

5. При інспектуванні проведені: 

так 


ні 


   

Реєстраційне посвідчення N 

так 


ні 


Зовнішній огляд ДПС 

так 


     

ні 


     

Посвідчення про придатність до польотів N 

так 


 

ні 


Огляд пасажирської (вантажної) кабіни 

так 


ні 


Посвідчення про рівень шуму на місцевості N 

так 


ні 


        

Огляд кабіни екіпажу 

так 


ні 


Дозвіл на бортові радіостанції N 

так 


ні 


Перевірка керівництва з льотної експлуатації 

так 


ні 


Бортовий журнал 

так 


 

ні 


Перевірка формуляра ДПС 

так 


ні 


Санітарний журнал 

так 


ні 


Перевірка формуляра двигунів 

так 


ні 


   

Страхові поліси ДПС і відповідальності перед третіми особами 

 

 

 

 

6. Перелік зауважень

Зауваження 

Усунення 

Контроль
інспектора/керівника інженерно-авіаційної
служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посада, підпис 

Посада, підпис 

Посада, підпис 

  

  

  

  

7. Висновок перевіряльника(ів)

Перелік та обсяг бортової та експлуатаційної документації ДПС достатній (недостатній).

 Усі обов'язкові роботи, директиви льотної придатності виконані (не виконані). 

Державне повітряне судно придатне (не придатне) до польотів. 

8. Підписи членів комісії ___________________________________________
                                                                                              (ініціали, прізвища) 

Видача/продовження строку дії ППП можливе (неможливе). 

Звіт перевірив

Представник Служби реєстрації ДПС України
озброєння командування ВПС України ______________________________ 
                                                                                                             (ініціали, прізвище) 

____________  

Опрос