Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации государственных воздушных судов Украины и Положения о порядке проверки состояния летной пригодности государственных воздушных судов Украины и о выдаче и прекращении действия удостоверений о пригодности к полетам

Минобороны
Положение, Приказ от 02.12.1998 № 435
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України й Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів

Наказ Міністра оборони України
від 2 грудня 1998 року N 435

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 1999 р. за N 48/3341

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 7 лютого 2012 року N 63)

Відповідно до статей 22 та 25 Повітряного кодексу України та на виконання Указу Президента України від 15 січня 1998 року N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України, що додається.

1.2. Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів, що додається.

2. Заступнику Міністра оборони України - Командувачу Військово-Повітряних Сил України:

до 25.02.99 створити у складі озброєння командування Військово-Повітряних Сил України Службу реєстрації державних повітряних суден України чисельністю 6 військовослужбовців (офіцерів - 6) та 4 працівники Збройних Сил України за рахунок загальної чисельності Військово-Повітряних Сил України, зі збільшенням штату командування Військово-Повітряних Сил, відповідно, на 6 військовослужбовців і 4 працівників Збройних Сил України;

до 25.03.99 скласти Реєстр державних повітряних суден України та забезпечити його постійне ведення;

до 30.03.99 провести перевірку льотної придатності державних повітряних суден України з видачею відповідних Посвідчень.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил України - Першого заступника Міністра оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. Кузьмук
 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 2 грудня 1998 р. N 435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 1999 р. за N 48/3341 

Положення
про порядок реєстрації державних повітряних суден України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог статті 25 Повітряного кодексу України, статті 4 Указу Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України".

1.2. Положення визначає порядок занесення державних повітряних суден України до Реєстру державних повітряних суден України.

1.3. Реєстр державних повітряних суден України ведеться Службою реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України, яка є уповноваженим органом з реєстрації державних повітряних суден.

1.4. Занесенню до Реєстру державних повітряних суден України підлягають повітряні судна Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які мають статус державних повітряних суден і не входять до Державного реєстру цивільних повітряних суден.

1.5. Державне повітряне судно заноситься до Реєстру державних повітряних суден України, якщо воно виключено з Державною реєстру цивільних повітряних суден України, реєстрів іноземних держав або не було раніше зареєстровано в Україні.

1.6. Льотна експлуатація державних повітряних суден, які не зареєстровані та не мають Посвідчення про придатність до польотів, забороняється.

2. Заява на реєстрацію повітряних суден

2.1. Власник державного повітряною судна подає до Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України Заяву на включення повітряного судна до Реєстру державних повітряних суден України та видачу Реєстраційного посвідчення (додаток 1) протягом п'яти днів від дня одержання документа, який підтверджує наявність права повного господарського відання (оперативного управління) чи іншого майнового права на повітряне судно.

2.2. Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України при потребі може вимагати додаткових документів, окрім указаного у пункті 2.1 цього Положення.

3. Реєстрація повітряного судна і виключення його з Реєстру державних повітряних суден України

3.1. Заява на реєстрацію повітряною судна розглядається протягом п'яти днів з дня її одержання. Якщо відомості, включені в заяву, не відповідають вимогам цього Положення, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви в даному разі може тривати до десяти днів з того дня, як були одержані документи, яких не вистачало.

3.2. Присвоєний при реєстрації повітряного судна номер належить тільки цьому повітряному судну.

3.3. Нанесення розпізнавального знака на державне повітряне судно здійснюється згідно з Положенням про розпізнавальні знаки, затвердженим спільним наказом Міністра оборони України, Голови Державного комітету в справах охорони державного кордону України, Командувача Національної гвардії України від 14.08.93 N 184/209/161.

3.4. Рішення про занесення повітряного судна до Реєстру державних повітряних суден України (додаток 2) приймається після огляду судна спеціалістами, які уповноважені на це озброєнням командування Військово-Повітряних Сил України.

3.5. Після занесення повітряного судна до Реєстру державних повітряних суден України Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України видає заявнику Реєстраційне посвідчення встановленого зразка (додаток 3). яке зберігається в експлуатувальній організації у вигляді оригіналу, а на повітряних суднах транспортної категорії - безпосередньо на борту. Отримавши реєстраційний номер, експлуатувальна організація заносить його до формуляра повітряного судна та скріплює запис своєю печаткою.

3.6. Реєстраційне посвідчення підписується заступником командувача Військово-Повітряних Сил з озброєння - начальником озброєння (начальником штабу - першим заступником начальника озброєння) Військово-Повітряних Сил.

3.7. Власник повітряного судна, занесеного до Реєстру державних повітряних суден України, повинен повідомляти Службу реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України про всі зміни у його правах щодо повітряного судна, а також про пошкодження конструкції повітряного судна, які впливають на його льотну придатність, про його зруйнування або про пропажу без вісті протягом п'яти днів з того часу, коли відбулася одна з указаних у даному пункті подій.

3.8. Якщо повноваження щодо використання повітряного судна, яке занесено до Реєстру державних повітряних суден України, переходять до іншого власника, то видається нове Реєстраційне посвідчення (після виконання вимог даних Правил). Раніше видане Реєстраційне посвідчення втрачає чинність і його оригінал підлягає переданню до Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України.

3.9. Якщо Реєстраційне посвідчення втрачене або стало непридатним, на підставі висновків службового розслідування, проведеного власником, останньому може бути виданий дублікат Реєстраційного посвідчення.

3.10. Повітряне судно виключається з Реєстру державних повітряних суден України у разі:

3.10.1. Зняття повітряного судна з експлуатації, в тому числі: зруйнування повітряного судна (без можливості його відновлення) або пропажі безвісти, (якщо пошуки його припинено).

3. 10.2. Передачі повітряного судна належним чином іншій державі.

3.10.3. При переведенні державного повітряного судна в статус цивільного повітряного судна.

3. 11. Основою для виключення з Реєстру державних повітряних суден України є:

3.11.1. Заява власника повітряного судна.

3.1 1.2. При потребі до заяви додаються висновки відповідної комісії під головуванням представника Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України.

3.12. У заяві про виключення повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України вказуються такі відомості.

3.12.1. Щодо власника повітряного судна (місцезнаходження та офіційно затверджена назва теперішнього і попереднього власників повітряного судна).

3.12.2. Причина виключення.

3.13 До заяви про виключення повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України додаються такі документи:

3.13.1. Документ про зміну власника.

3.13.2. Реєстраційне посвідчення.

3.13.3. Посвідчення про придатність до польотів (при наявності).

3.13.4. Дозвіл, який видається уповноваженим на це державним органом державному підприємству (організації), їх структурним підрозділам па експорт державних повітряних суден.

3.14. Заява про виключення повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України розглядається протягом п'яти днів з дня її одержання. Рішення про виключення повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України приймається після огляду судна спеціалістами, які уповноважені на це Службою реєстрації державних повітряних суден Україні, озброєння командування Військово-Повітряних Сил України. Власнику повітряного судна видається копія Свідоцтва про виключення встановленого зразка (додаток 4) .

4. Вимоги до оформлення документації на реєстрацію, перереєстрацію повітряних суден та виключення їх з  Реєстру державних повітряних суден України 

4.1. Документація, яка подається до Служби реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України, за формою, змістом та формулюваннями повинна відповідати вимогам цього Положення і а додатків до нього.

4.2. Документація затверджується та підписується уповноваженими на це посадовими особами.

4.3. Служба реєстрації державних повітряних суден України озброєння командування Військово-Повітряних Сил України приймає до розгляду документацію у вигляді оригіналів і копій, завірених нотаріально або в озброєнні командування Військово-Повітряних Сил України.

 

  

Додаток 1
до п. 2.1 Положення про порядок
реєстрації державних повітряних суден
України 

 

Від  

Реєстр. N 

  


 
В озброєння ВПС України 

Заява на включення повітряного судна
 до Реєстру державних повітряних суден України та видачу Реєстраційного посвідчення

1. Позначення повітряного судна виготовлювачем 

 

2. Виготовлювач та його місцезнаходження 

 

3. Серійний заводський номер 

 

4. Дата виготовлення 

 

5. Власник.
 Місцезнаходження власника, телефон, факс 

 

6. Експлуатувальна організація. Місцезнаходження експлуатувальної організації 

 

7. Назва документа, який визначає відповідне право на повітряне судно, номер та дата видання 

 

8. Додаткові дані 

 

Я (ми) цим документом заявляю(ємо), що вказані вище характеристики є точними в усіх відношеннях.

З Положенням про реєстрацію державних повітряних суден України ознайомлений(і). 

 

Підпис(и) заявника(ів)                                                                             Прізвище(а) 

                                                                                                                   Посада(и) 

 

Дата  

М. П. 

  

 

  

Додаток 2
до п. 3.4 Положення про порядок
реєстрації державних повітряних суден
України 

Реєстр
державних повітряних суден України

Реєстраційний
номер 

Дата
реєстрації 

Позначення
ПС
виготовлювачем 

Виготовлювач
та його
місцезнаходження 

Серійний,
заводський
номер ПС 

Дата
виготовлення 

Власник ПС
та його
місцезнаходження 

Експлуа-
тувальна
організація 

Назва
документа
про
закріплення
ПС за
власником 

Примітка 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Додаток 3
до п. 3.5 Положення про порядок
реєстрації державних повітряних суден
України 

Реєстраційне посвідчення  

1. Реєстраційний номер 

2. Виготовлювач

 

 

Позначення повітряного судна
виготовлювачем
 

3. Серійний номер повітряного судна 

4. Власник та його
місцезнаходження 

5. Цим документом засвідчено, що вищезгадане повітряне судно занесене до Реєстру державних повітряних суден України відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України. 

6. Додаткові дані 

Підпис

Дата видачі                                                                                                                                Посада 

М. П. 

 

  

Додаток 4
до п. 3.14 Положення про порядок
реєстрації державних повітряних суден
України 

Свідоцтво про виключення
N  

Цим засвідчується, що повітряне судно,
заводський (серійний) номер_________________,
власником якого є __________________________
_________________________________________,

з Реєстру державних повітряних суден України виключено

  

Підпис _______________________
                (ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

Дата видачі _____________________ 

Посада _______________________ ____________  

Опрос