Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка хранения предприятиями товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 05.01.1999 № 4
Утратил силу

Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем

Наказ Державної митної служби України
від 5 січня 1999 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 січня 1999 р. за N 45/3338

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 14 листопада 2001 року N 725
,
 від 5 червня 2002 року N 304

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 7 жовтня 2003 року N 674)

Додатково див. листи
 Державної митної служби України
 від 5 березня 1999 року N 11/4-2487,
 від 12 травня 1999 року N 10/1-1368-ЕП,
 лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 6 вересня 2001 року N 1-312/5489

З метою встановлення єдиного порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем відповідно до ст. 85 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем (додається). 

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.), Правовому управлінню (Тимошенко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Начальникам митних органів інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та підприємства, що здійснюють декларування на підставі договору, про встановлений цим наказом порядок.

4. Управлінню організації митного контролю (Більчук О. С.), Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.), Управлінню митних доходів та платежів (Шульга С. В.) розробити порядок справляння митних зборів за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

Голова Служби 

Ю. Соловков 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
від 5 січня 1999 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 січня 1999 р. за N 45/3338 

Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем

1. Загальні положення

1.1. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем (далі - Порядок) розроблено на виконання статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог:

Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909 (далі - Порядок заповнення граф ВМД);

Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією, затвердженого наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 (далі - Порядок справляння митних зборів).

1.2. Терміни, які вживаються у цьому Порядку, означають:

"митний орган" - регіональну митницю, митницю, митний пост;

"митний підрозділ" - підрозділ митного органу, який здійснює безпосередній контроль за вивантаженням і зберіганням товарів та інших предметів під митним контролем на території підприємств;

"підприємство" - українські підприємства, установи та інші організації, спільні підприємства, а також будь-які іноземні суб'єкти господарської діяльності, належним чином зареєстровані на території України, які є власниками товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, та (або) стороною зовнішньоекономічного контракту, яка є одержувачем таких товарів та інших предметів відповідно до товаросупровідних документів;

"товаросупровідні документи" - документи, які прибувають разом з вантажем. До основних товаросупровідних документів, зокрема, належать товарно-транспортна накладна, комерційний рахунок, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист тощо.

1.3. Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України (далі - товари), перебувають під митним контролем відповідно до статей 24 та 85 Митного кодексу України з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України.

1.4. Строк перебування товарів під митним контролем при ввезенні їх на митну територію України для нарахування митного збору за це обчислюється відповідно до Порядку справляння митних зборів.

1.5. Підприємства зберігають товари з дозволу митного органу та під його контролем до завершення митного оформлення (заявлення певного митного режиму).

1.6. За зберігання підприємствами товарів під митним контролем (далі - зберігання товарів під митним контролем) нараховується збір відповідно до Порядку справляння митних зборів.

1.7. Строк зберігання товарів під митним контролем установлено відповідно до частини 1 статті 89 Митного кодексу України.

1.8. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем (далі - Акт). Форму Акта наведено в додатку 1.

1.9. Періоди часу, які відповідно до вимог Порядку справляння митних зборів не включаються до строку перебування під митним контролем при нарахуванні за це зборів, не є підставою для перевищення строку, встановленого відповідно до частини 1 статті 89 Митного кодексу України.

1.10. Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов (якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами):

а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам пунктів 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 цього Порядку;

б) невиправдано великі відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС;

в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;

г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;

ґ) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;

д) увезення вантажів благодійної допомоги;

е) визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.

1.11. Товари, що ввозяться на митну територію України за договорами консигнації, зберігати під митним контролем на територіях підприємств забороняється. Такі товари в обов'язковому порядку заявляються до митного режиму митного складу.

2. Передання товарів на зберігання під митним контролем

2.1. Передання товарів на зберігання під митним контролем провадиться з дозволу начальника митного органу, його заступника або іншої уповноваженої відповідним наказом начальника митниці посадової особи.

2.2. Після фактичного надходження вантажу в митний орган призначення представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства на ім'я начальника митного органу (далі - Заява). Формою Заяви (додаток 2) передбачено надання підприємством зобов'язання подати попередню вантажну митну декларацію (декларацію-зобов'язання), заповнену відповідно до розділу 3.1 Порядку заповнення граф ВМД, у встановлений строк.

2.3. До Заяви додаються:

зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажів благодійної допомоги);

договір комісії (у разі передання товару на зберігання комітентом);

облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (подання облікової картки комітентом у разі надходження товарів на його адресу не є обов'язковим);

товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар;

договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується підприємством);

договір підприємства з власником складу (якщо товар зберігатиметься під митним контролем на складі підприємства, яке не є стороною контракту чи власником товару), яким передбачено відповідальність сторін за збереження товару та сплату всіх необхідних митних платежів;

договір про повну матеріальну відповідальність, укладений відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю.

попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларація у разі, якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 N 267 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.98 за N 339/2779 (далі - Положення про порядок контролю за ввезенням окремих товарів); 

вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного режиму митного складу (якщо товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі);

копія довідки Державної податкової адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на зберігання під митним контролем зазначених товарів.

При цьому в разі залишення у справах митниці копій зазначених документів вона звіряє їх з оригіналами. Ксерокопії цих документів завіряються печаткою підприємства.

2.4. Якщо передання товарів на зберігання під митним контролем проводиться за участю підприємства, що здійснює декларування на підставі договору (далі - посередник), то до комплекту документів, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, додаються:

копія договору на декларування товарів;

копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.

У цьому разі в реквізиті Заяви "Примітки" зазначається інформація про надання повноважень посереднику щодо передання товарів на зберігання під митним контролем.

2.5. У разі неодноразових (систематичних, постійних) операцій з передання певному підприємству товарів на зберігання протягом строку дії тих чи інших документів (договорів), зазначених у пунктах 2.3, 2.4 цього Порядку, митний орган визначає доцільність подання їх копій при оформленні кожної конкретної такої операції.

Обгрунтування доцільності подання конкретного комплекту копій зазначених документів наводиться підприємством у реквізиті Заяви "Примітки".

2.6. У разі виконання вимог, установлених у пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Порядку, митний орган дає дозвіл на зберігання товарів під митним контролем.

Якщо підприємство є порушником митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних операцій або допускало порушення строків подання декларації-зобов'язання, то начальник митного органу має право заборонити зберігання товарів під митним контролем.

2.7. Дозволом на зберігання товарів під митним контролем є резолюція посадової особи митного органу, зазначеної в пункті 2.1 цього Порядку, на Заяві.

2.8. Заява реєструється згідно з установленим порядком і передається (в тому числі через заявника) до митного підрозділу до виконання разом з поданими згідно з пунктами 2.3, 2.4, 2.5 документами та декларацією-зобов'язанням (у випадках, зазначених у пунктах 3.1, 3.3, 3.4).

2.9. Якщо товари, які переміщуються через митний кордон України, визнано такими, що підлягають фітосанітарному, ветеринарному, екологічному, радіологічному чи іншим видам контролю на території України, то під час передання цих товарів на зберігання під митним контролем митному підрозділу подаються товаросупровідні документи, на яких мають бути проставлені відповідні відмітки (у вигляді штампів, печаток тощо) служб фітосанітарного, ветеринарного, екологічного, радіологічного чи інших видів контролю.

(пункт 2.9 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 05.06.2002 р. N 304)

2.10. При потребі митний орган дає дозвіл або вимагає передання на зберігання під митним контролем товарів у транспортному засобі, яким цей товар був доставлений на адресу одержувача вантажу відповідно до товаросупровідних документів.

2.11. У митному підрозділі Заява підприємства реєструється в Журналі обліку товарів, що передаються на зберігання під митним контролем, за встановленою формою (додаток 3). За рішенням начальника митного органу до цього Журналу можуть вноситись інші додаткові відомості.

2.12. Передання товарів на склад для зберігання під митним контролем здійснюється у присутності посадової особи митного органу, уповноважених осіб підприємства та у відповідних випадках - власника цього складу. Факт такого передання в обов'язковому порядку фіксується в Акті. Технологію присвоєння реєстраційних номерів та обліку Актів начальник митного органу визначає та затверджує самостійно.

2.13. Акт заповнюється у трьох примірниках:

перший примірник залишається у справах митного органу;

другий примірник призначається для власника складу (у відповідних випадках);

третій примірник призначається для підприємства (посередника).

Одержувачі другого та третього примірників Акта розписуються про факт отримання в першому примірнику.

2.14. Якщо підприємство є одночасно власником складських приміщень, то Акт заповнюється в установленому порядку у двох примірниках. При цьому реквізити "підприємство, яке передає товари на зберігання під митним контролем" та "підприємство (власник складу), яке приймає товари на зберігання під митним контролем" збігаються. Підприємство несе повну відповідальність за операції, зазначені в пунктах 4.10, 4.11 цього Порядку.

2.15. У разі виявлення під час передання товарів на зберігання під митним контролем порушення митних правил посадова особа митного органу, яка виявила правопорушення, складає відповідний протокол.

2.16. Заява, Акт та всі подані документи перебувають на контролі в митному підрозділі.

2.17. Форми Акта та Заяви, наведені відповідно в додатках 1 та 2 цього Порядку, виготовляються за допомогою комп'ютера або друкарським способом.

2.18. У разі передання товарів на зберігання під митним контролем у присутності представників інших органів виконавчої влади (Держстандарту, Служби державного ветеринарного контролю, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Головної державної інспекції з карантину рослин, Державної служби з охорони навколишнього природного середовища, Торгово-промислової палати та ін.) відомості про цих осіб (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) заносяться інспектором митного органу до Акта.

3. Оформлення декларації-зобов'язання

3.1. Декларація-зобов'язання має бути подана підприємством митному підрозділу в обов'язковому порядку на 15-й день перебування товарів під митним контролем.

3.2. У разі оформлення попередньої або попередньої (акцизної) вантажної митної декларації відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням  окремих видів товарів або в разі надходження в Україну вантажів благодійної допомоги декларація-зобов'язання не подається.

3.3. Декларація-зобов'язання на бажання підприємства може бути подана митному органу впродовж 15-денного строку перебування товарів під митним контролем, у тому числі разом з Актом й у день передання товарів на зберігання під митним контролем.

3.4. Якщо підприємство передає товари на зберігання під митним контролем у складських приміщеннях, які не є його власністю, то декларація-зобов'язання подається митному органу разом з Актом в обов'язковому порядку.

3.5. Оформлений у встановленому порядку Акт є підставою для зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу в митницю призначення, який застосовується відповідно до пункту 5.9 цього Порядку.

3.6. У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом (тобто без одночасного оформлення декларації-зобов'язання) сплата митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, здійснюється відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою.

3.7. У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом разом з оформленням декларації-зобов'язання сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, зазначається у графі 47 цієї декларації.

3.8. Відомості про Акт зазначаються в установленому порядку в графі 44 декларації-зобов'язанні. При цьому проставляються розділ документа "9" та код документа "9003".

3.9. У випадку, передбаченому підпунктом "е" пункту 1.10 цього Порядку, декларація-зобов'язання подається митному підрозділу разом з Актом. При цьому початок перебігу строків, зазначених у пунктах 1.4, 1.7 цього Порядку, починається з моменту оформлення декларації-зобов'язання та складання Акта.

3.10. Декларація-зобов'язання не дає права на використання задекларованих товарів з будь-якою метою на території України і призначена для здійснення митного контролю.

4. Зберігання товарів під митним контролем

4.1. Підприємства зберігають товари в обладнаних складських приміщеннях до завершення митного оформлення за умови виконання вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі, зокрема статей 23, 26 Митного кодексу України, а також нормативних актів Держмитслужби.

4.2. Склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем, повинен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а саме:

а) унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем транспортних засобів і товарів, які в ньому зберігаються;

б) не допускати проникнення до складу сторонніх осіб;

в) мати не менш ніж два засоби забезпечення (ідентифікації) на вході в закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного органу;

г) мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів.

4.3. Дозволяється виділяти місця для зберігання товарів під митним контролем на складі, призначеному для зберігання товарів, що не перебувають під митним контролем. Організація такого зберігання має забезпечувати виконання вимог підпунктів "а", "б", "в", "г" пункту 4.2 цього Порядку.

4.4. Якщо товари через габарити або з інших причин не можуть зберігатись у закритих приміщеннях, то за рішенням начальника митного органу дозволяється використовувати відкриті майданчики, що перебувають у межах території підприємства, яке приймає вантаж на зберігання, за умови функціонування цілодобового поста охорони. Територія підприємства повинна бути огороджена.

4.5. Власник складу зобов'язаний:

сприяти здійсненню митного контролю;

вести облік і подавати на вимогу митного органу звіт щодо товарів, які зберігаються на складі під митним контролем;

забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі під митним контролем, у будь-який час;

на вимогу митного органу безоплатно надавати приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;

виконувати інші зобов'язання, що встановлюються чинним законодавством.

4.6. Товари, що перебувають на складі, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

оглядові та вимірюванню;

операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.

Зазначені дії проводяться власником складу, особою, яка має відповідні повноваження щодо цих товарів, або її представником.

4.7. Якщо є необхідність у відборі проб чи зразків товару, який перебуває під митним контролем, для проведення сертифікації, то підприємство чи уповноважена ним особа письмово звертається до митного органу із заявою про надання дозволу на видачу зразків на підставі договору на проведення робіт із сертифікації, укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати його підписання, строку виконання робіт і необхідної кількості проб (зразків). Заява повинна містити зобов'язання підприємства про повернення в установлений строк відібраних зразків.

4.8. У випадках зберігання підприємством під митним контролем товару (продукції), що ввозиться незібраним (комплектний об'єкт), чи товару (продукції), який для здійснення сертифікації потребує виконання монтажних робіт, митному підрозділу подається вантажна митна декларація зі сплатою всіх належних платежів, передбачених при митному оформленні таких товарів (продукції) у вільне використання на митній території України. Підставою для оформлення зазначеної ВМД є:

договір на проведення робіт із сертифікації товару (продукції) між підприємством та органом сертифікації;

довідка органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору та дати його підписання.

4.9. Для проведення сертифікації або випробувань товарів з використанням руйнівних методів митному органу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання на митній території України, зі сплатою всіх належних митних платежів. Додатковою умовою оформлення зазначеної ВМД є договір підприємства з органом сертифікації (іншим уповноваженим органом) на проведення таких випробувань. Під час митного оформлення партії товару у вільне використання на митній території України такі товари не враховуються, оскільки вони були випущені раніше.

4.10. Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, несе підприємство, що розмістило товари на зберігання під митним контролем, або підприємство, що здійснює декларування на підставі договору.

4.11. Відповідальність за дотримання вимог щодо зберігання товарів під митним контролем несе власник складу.

4.12. Якщо підприємство не одержало сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката на певний товар, що зберігається під митним контролем, то за поданням органу сертифікації цей товар повинен бути ввезений на митний ліцензійний склад або вивезений за межі митної території України.

5. Завершення митного оформлення

5.1. Товари, що зберігаються під митним контролем, знімаються з контролю після сплати всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, на підставі оформленої вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму.

5.2. Оформлення вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму можливе лише після перевірки фактичної наявності товарів, щодо яких надано дозвіл на зберігання під митним контролем.

5.3. У разі виявлення нестачі товарів, які зберігалися під митним контролем, до особи, відповідальної за зберігання цих товарів, застосовуються санкції, передбачені митним законодавством України.

5.4. Товари, ввезені на митну територію України та розміщені на території підприємства під митним контролем, можуть випускатись:

а) у вільне використання на території України;

б) за митний кордон України за наявності форс-мажорних обставин за умови сплати митного збору в повному обсязі за перебування товарів під митним контролем;

в) для перероблення на митній території України;

г) для проведення випробувань з метою одержання сертифіката відповідності;

ґ) для тимчасового використання на митній території України;

д) для перевезення на інші склади, в т. ч. на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці;

е) для здійснення транзитних перевезень (за окремим дозволом Держмитслужби);

є) для перевезення в інші митниці для проведення митного оформлення за наявності відповідного узгодження між митницями.

5.5. Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на інший склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу посадової особи, зазначеної в пункті 2.1 цього Порядку, за письмовою заявою підприємства або особи, ним уповноваженої. При цьому беруться до уваги обставини, що унеможливлюють подальше зберігання під митним контролем товарів на попередньому складі.

5.5.1. При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта. При цьому сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю зазначається у графі 47 цієї декларації. Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 декларації-зобов'язання. При цьому зазначаються розділ документа "9" та код документа "9003".

5.5.2. Строк зберігання товарів під митним контролем, зазначений у пункті 1.7 цього Порядку, обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні та повторному розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі.

5.6. Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу посадової особи, зазначеної в пункті 2.1 цього Порядку, за письмовою заявою підприємства або особи, ним уповноваженої.

5.6.1. При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад строк перебування товарів під митним контролем закінчується датою митного оформлення ВМД відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за перебування товарів під митним контролем зазначається у графі 47 цієї ВМД.

5.7. Перевезення на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється під контролем інспектора митного органу та у присутності представника підприємства, який має відповідні повноваження.

5.8. При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці не допускається подрібнення партії товару.

5.9. Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, в інші митниці для митного оформлення відповідно до митного режиму імпорту або митного складу здійснюється із заповненням вантажної митної декларації, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення. При цьому в графі "D" цієї вантажної митної декларації робиться напис "Під митним контролем з <дд-мм-рр>" (дата початку перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це митницею призначення). Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 цієї декларації. При цьому зазначаються розділ документа "9" та код документа "9003". 

5.9.1. Строк зберігання товарів під митним контролем, зазначений в пункті 1.8 цього Порядку, обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні в інші митниці.

5.9.2. При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем в іншій митниці оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта.

5.10. При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності іншої митниці строк перебування товарів під митним контролем. зазначений у пункті 1.8 цього Порядку, закінчується на момент оформлення вантажної митної декларації відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД при розміщенні товару на митному ліцензійному складі в зоні діяльності іншої митниці.

5.11. При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, в інші митниці не допускається подрібнення партії товару.

  

Додаток 1
до пункту 1.8 Порядку зберігання
підприємствами товарів та інших
предметів, увезених на митну
територію України,
під митним контролем 

АКТ
про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання
 під митним контролем

                        N _______ 

від "___"________200__ р. 

Мною, _________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу; назва митного органу)

у присутності ___________________________________________________________ - 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (або посередника) _______________________________,

                                                                         (назва підприємства) 

яке передає товари на зберігання під митним контролем,
_______________________________________________________________________ - 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

представника підприємства (власника складу) _______________________________,

                                                                               (назва підприємства) 

яке приймає товари на зберігання під митним контролем,

знято пломбу N ______ з ______________________, реєстрац. N ________________,

                                                                          (вид транспортного засобу) 

проведено митний огляд вантажу, який надійшов з ___________________________,

                                                                               (країна відправлення) 

за документом контролю доставки N ___, виписаним ________________ митницею.

При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів
 ________________________ даним, зазначеним у

           (відповідає, не відповідає) 

товарно-транспортній накладній _______________________,
книжці МДП ________________________________________,
комерційному рахунку ________________________________.

Нижчеперелічені товари (предмети) прийнято на зберігання під митним контролем на склад за адресою:___________________________________ на строк до "__" __________200_ р. за договором на зберігання товару від ________ N ____.

N з/п 

Назва (особливі ознаки предметів) 

Кількість (вага) 

  

  

  

  

  

  

Результати проведення митного огляду*
                     _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представнику підприємства _______________________________________________ 

(назва підприємства)

_______________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за зберігання товарів)

який мешкає за адресою: ________________________________________________,

паспорт: серія ____ N ________, виданий ___________________"__"______200__ р. роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання зберігання товарів (предметів) підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення цих положень (статті 110, 111, 112  Митного кодексу України).

На склад накладено митне забезпечення N ______ та пломба власника складу N ________.

         Товари (предмети) на 
         зберігання під митним 
         контролем передав 

 
 
______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)**

         Товари (предмети) на 
         зберігання під митним 
         контролем прийняв 

 
 
______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)**

 

  

         Посадова особа митного органу 

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)**

 

Відтиск штампу

"Під митним контролем"
 

Копію акта отримав: 

_____________________ "___" ______________200_ р.
                       (підпис) 

  

_____________________ "___" ______________200_ р.
                       (підпис) 

____________

*Обов'язково зазначаються дані про результати митного огляду, потрібні для визначення країни походження товару та визначення коду товару за Українською класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності.

**Підписує керівник підприємства - власника складу або особа, ним уповноважена.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)
 

  

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку зберігання
підприємствами товарів та інших
предметів, увезених на митну
територію України,
під митним контролем 

  

Начальнику _______________________
                                  (назва митного органу) 

ЗАЯВА

Підприємство ___________________________________________________________

(повна назва підприємства)

код за ЄДРПОУ ____________________
адреса: ____________________________
тел. _______________________________

Банківські відомості:

Банк ____________________________________

                                                 (назва банку, адреса) 

р/р _____________________ МФО ___________________
в/р _____________________ МФО ___________________

Акредитаційний N_______ від "____"_____________199__ р.

просить Вашого дозволу на оформлення вантажу
_______________________________________________________________________,

(назва вантажу)

що надійшов на нашу адресу за:

документом контролю доставки ______________________
контрактом _______________________________________
товаросупровідними документами _________________________________________,

на зберігання під митним контролем
на складі підприємства ___________________________________________________

(назва підприємства)

за адресою: ____________________________________________________, у зв'язку з

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 Митного кодексу України ознайомлені.

Зобов'язуємося надати декларацію-зобов'язання на 15-й день перебування товарів під митним контролем, якщо в цей термін товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до "___"_____________199__ р.

Примітки: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Керівник підприємства ___________________

Головний бухгалтер _____________________

         М. П. 

Розміщення товару на
зберігання під митним контролем
дозволено
"___"____________199__ р. 

  

____________________________
      (посада, підпис, прізвище, ініціали 
      посадової особи митного органу)
 

 

  

Додаток 3
до пункту 2.11 Порядку зберігання
підприємствами товарів та інших
предметів, увезених на митну
територію України,
під митним контролем 

ЖУРНАЛ
обліку товарів, що передаються на зберігання під митним контролем

N
з/п 

Заява
(вх.
реєстр.
N) 

Назва
підпри-
ємства,
що
зберігає
товари 

Адреса
складу 

Дата
розмі-
щення
на
складі 

N
акта 

Наймену-
вання
товару 

Кіль-
кість 

Сума 

Підлягає
митному
оформ-
ленню у
термін до 

Підпис,
прізвище
інспектора
митниці,
що
оформив
акт 

N та дата
оформлення
декларації-
зобов'язання 

Інформація
про
документи,
на основі
яких знято
митний
контроль за
товарами
на цьому складі 

Підпис,
прізвище
інспектора
митного
органу, що
здійснив
операції
відповідно
до гр. 13 

При-
мітки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опрос