Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об определении перечня руководящих должностных лиц, подлежащих сертификации для осуществления их юридическими лицами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 05.01.1999 № 1
Утратил силу

Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 5 січня 1999 року N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 1999 р. за N 25/3318

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10 лютого 2004 року N 30

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 серпня 2013 року N 1464)

З метою визначення переліку керівних посадових осіб юридичних осіб, які підлягають сертифікації згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність із цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Установити, що до керівних посадових осіб тих юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, належать керівник юридичної особи, заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності з цінними паперами (у разі наявності такого заступника), та керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого підрозділу).

У разі наявності в юридичної особи, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, дочірнього підприємства, філії, представництва, відділення та інших відособлених підрозділів до керівних посадових осіб належать також керівник відособленого підрозділу, заступник керівника відособленого підрозділу, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів відособленого підрозділу відповідає за здійснення підрозділом професійної діяльності з цінними паперами (у разі наявності такого заступника), та керівник відповідного структурного підрозділу цього відособленого підрозділу, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого структурного підрозділу).

2. Якщо юридична особа виконує кілька видів професійної діяльності з цінними паперами, то керівник та відповідний заступник керівника юридичної особи (у разі його наявності) повинні пройти сертифікацію в установленому порядку за тими видами професійної діяльності з цінними паперами, які ця юридична особа здійснює згідно з отриманими дозволами.

3. При наявності практичного досвіду роботи на ринку цінних паперів не менше трьох років на момент подання документів для отримання сертифіката, керівник комерційного банку, для якого професійна діяльність із цінними паперами не є виключною діяльністю, має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації без обов'язкового проходження навчання.

4. При наявності практичного досвіду роботи на ринку цінних паперів не менше трьох років на момент подання документів для отримання сертифіката, керівник юридичної особи - професійного учасника ринку цінних паперів має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації без обов'язкового проходження навчання.

Вимоги щодо цього пункту не розповсюджуються на керівника виконавчого органу емітента, що має ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, який має пройти навчання за відповідною програмою, затвердженою Комісією.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2004 р. N 30)

5. Установити, що Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом Комісії від 24.09.96 N 215 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609, діє в тій частині, що не суперечить пунктам 3, 4 цього рішення.

6. Контрольно-правовому управлінню (М. Бурмака) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

7. Прес-центру Комісії забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Ромашка. 

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

  

Протокол
засідання Комісії
від 22 грудня 1998 р. N 63

Опрос