Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке регистрации в Государственной авиационной администрации Украины страховщиков (перестраховщиков), осуществляющих обязательное авиационное страхование

Минтранс
Приказ, Инструкция от 29.12.1998 № 550
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування 

Наказ Міністерства транспорту України
від 29 грудня 1998 року N 550

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 1999 р. за N 22/3315

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 листопада 2012 року N 657)

На виконання вимог Повітряного кодексу України та Указу Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування, що додається.

2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенову М. Ю.): 

2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування".

2.2. Довести зазначену Інструкцію до відома керівників структурних підрозділів Укравіації, страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування.

3. Керівникам структурних підрозділів Укравіації вивчити та взяти до керівництва зазначену вище Інструкцію.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Демиденка А. Ф. 

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту
України
від 29 грудня 1998 р. N 550

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
15 січня 1999 р. за N 22/3315 

Інструкція
про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування (надалі - Інструкція), розроблена на виконання вимог Повітряного кодексу України, Указу Президента України від 15 січня 1998 р. N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України", постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 561 "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро" та від 13 липня 1998 р. N 1083 "Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування"

Інструкція поширюється тільки на вищезазначених страховиків (перестраховиків).

1.2. Ця Інструкція визначає перелік документів, що надаються для здійснення реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України (надалі - Укравіація) та встановлює порядок реєстрації або відмову в ній.

1.3. Нормативні посилання

В цій Інструкції використовуються такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про страхування";

Указ Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України";

Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови та правила її здійснення та контроль за їх дотриманням, затверджена наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 15.07.96 N ЛП-18/78 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.08.96 N 451/1476. 

1.4. Визначення термінів

У цій Інструкції терміни мають такі визначення:

1.4.1. Обов'язкове авіаційне страхування - страхування, яке передбачено як обов'язкове згідно з чинним законодавством України, а саме: страхування членів екіпажу й авіаційного персоналу; страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за заявкою замовника без придбання квитків; страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу; страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт; страхування авіаційних суден. 

1.4.2. Терміни "страховики" та "перестраховики" використовуються відповідно до визначень, які наведені в Законі України "Про страхування".

2. Загальні вимоги

2.1. Обов'язкове авіаційне страхування здійснюється страховиками, які визначені такими відповідно до чинного законодавства України, одержали в установленому порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування та зареєструвались в Укравіації. 

2.2. Реєстрацію страховиків (перестраховиків), що займаються обов'язковим авіаційним страхуванням, здійснює Укравіація, яка веде реєстр даних страховиків (перестраховиків) (надалі - реєстр). 

2.3. Для реєстрації в Укравіації страховики повинні дотримуватись вимог цієї Інструкції.

3. Обов'язки страховика (перестраховика) 

3.1. Страховик повинен визначитись із максимальною страховою сумою (беручи до уваги можливе накопичення ризику), що буде залишатись на його власному утриманні з обов'язкового авіаційного страхування, та підтвердити її відповідно до умов чинного законодавства України. 

У разі зміни рішення щодо максимального власного утримання страховик повинен проінформувати про це Укравіацію із наданням потрібного підтвердження платоспроможності для нової суми.

3.2. Страховик повинен мати у своєму складі спеціаліста з вищою освітою в галузі авіації, що відповідає за обов'язкове авіаційне страхування. 

3.3. Страховик має право укладати договори перестрахування тільки з тими перестраховиками, які пройшли реєстрацію в Укравіації.

3.4. Надавати в десятиденний термін інформацію та відповідні документи в разі змін тих документів, що надавались при реєстрації.

4. Перелік документів, що надаються страховиком (перестраховиком) для здійснення реєстрації в Укравіації

4.1. Перелік документів, що подаються:

а) заява про реєстрацію;

б) копії документів:

статуту;

установчого договору;

свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності; 

свідоцтва про реєстрацію в державному органі статистики;

ліцензії на здійснення обов'язкового авіаційного страхування;

в) акт останньої аудиторської перевірки страховика;

г) копія диплома спеціаліста, що відповідає за обов'язкове авіаційне страхування. 

4.2. Вимоги до наданих документів

4.2.1. Заява на реєстрацію страховика (перестраховика) в Укравіації повинна містити:

найменування страховика (перестраховика);

юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, номер телефону та факсу;

розрахункові рахунки страховика (перестраховика) та юридичні адреси банків, де вони відкриті;

види обов'язкового авіаційного страхування, щодо яких здійснюється реєстрація страховика (перестраховика) в Укравіації; 

підпис, завірений печаткою страховика (перестраховика).

5. Порядок реєстрації страховиків (перестраховиків)

5.1. Для реєстрації в Укравіації страховик (перестраховик) подає до Укравіації документи, перелік яких передбачений пунктом 4.1 розділу 4 цієї Інструкції. 

5.2. Укравіація проводить експертизу наданих страховиком (перестраховиком) документів на предмет його реєстрації та виносить відповідне рішення.

5.3. Повідомлення про прийняте рішення (реєстрацію або відмову в ній) доводиться Укравіацією в письмовій формі до відома страховика (перестраховика) не пізніше 10 робочих днів з дня отримання заяви та потрібних документів.

5.4. Підставою для прийняття Укравіацією рішення про відмову щодо реєстрації та включення до реєстру Укравіації страховика (перестраховика) є невідповідність наданих страховиком (перестраховиком) документів та інформації відповідно до вимог розділу 4 цієї Інструкції.

Рішення Укравіації про відмову в занесенні до реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.

5.5. Наявність реєстрації страховика (перестраховика) в Укравіації є неодмінною умовою для здійснення обов'язкового авіаційного страхування (перестрахування). 

5.6. При отриманні повідомлення про реєстрацію представник страховика (перестраховика) зобов'язаний надати до Укравіації довіреність страховика (перестраховика) на право отримання цього повідомлення. 

5.7. При проведенні реєстрації страховиків (перестраховиків) Укравіація має право перевіряти достовірність наданої інформації в межах своєї компетенції.

6. Реєстр даних страховиків (перестраховиків)

6.1. Реєстр в Укравіації ведеться за встановленою формою (додаток 1) та містить такі відомості:

порядковий номер;

дату реєстрації;

найменування страховика (перестраховика);

юридичну адресу страховика (перестраховика);

фактичне місцезнаходження страховика (перестраховика);

зареєстровані види обов'язкового авіаційного страхування; 

дату видачі повідомлення про реєстрацію та підпис страховика (перестраховика) про одержання цього повідомлення;

дату та причини зняття з реєстру;

підпис начальника відділу реєстрації страховиків та контролю за страхуванням;

примітку.

7. Контроль за дотриманням умов та правил проведення обов'язкового авіаційного страхування 

7.1. Страховик після укладення договорів страхування, перестрахування передає до Укравіації інформацію щодо укладених та новоукладених договорів страхування та перестрахування, в якій визначає страхувальника, страхові суми, перестраховиків з пропорцією розподілу відповідальності.

7.2. Підставою для обмеження здійснення польотів є невідповідність укладених договорів вимогам п. 7.1 та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1083 "Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування"

7.3. Страховики (перестраховики) зобов'язані повідомляти Укравіацію про прострочення страхових платежів експлуатантами. 

7.4. Страховики (перестраховики) одразу після отримання інформації щодо страхового випадку повинні надавати до Укравіації всю інформацію щодо цього випадку та про заходи з урегулювання ситуації.

7.5. Укравіація разом з Укрстрахнаглядом проводить перевірку діяльності страховиків (перестраховиків) виключно з питань їхнього обов'язкового авіаційного страхування. 

7.6. При невиконанні страховиками (перестраховиками) вимог Повітряного кодексу України, Закону України "Про страхування", цієї Інструкції Укравіація складає висновок щодо порушень з їхнього боку, а в разі повторного порушення, зафіксованого у висновку, Укравіація має право анулювати реєстрацію страховика (перестраховика).

 

  

Додаток
до п. 5 Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування 

РЕЄСТР
даних страховиків (перестраховиків)

N
з/п 

Дата реєстрації
страховика
(перестраховика)

  

Найменування
страховика
(перестраховика) 

Юридична
адреса  

Місцезна-
ходження  

Зареєстровані
види
обов'язкового
авіаційного
страхування 

Дата
видачі повідомлення
про реєстрацію
та підпис
страховика
(перестраховика)
про
одержання цього
повідомлення 

Дата
та причина
зняття з
реєстру 

Підпис
начальника
відділу
реєстрації
страховиків та
контролю за
страхуванням 

Примітка 

____________ 

Опрос