Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке подготовки и представления информации о грузе для его безопасной морской перевозки

Минтранс
Положение, Приказ от 14.12.1998 № 497
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення

Наказ Міністерства транспорту України
від 14 грудня 1998 року N 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1998 р. за N 848/3288

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 26 червня 2013 року N 425
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

З метою впровадження в Україні вимог Міжнародної конвенції щодо охорони людського життя в морі 1974 року, зміненої наступними Протоколами до неї (SOLAS-74), та Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (MARPOL 73/78), щодо інформації про вантаж, спрямованих на забезпечення безпеки морських перевезень вантажів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення (надалі - Положення), що додається.

2. Головному управлінню науково-технічної політики та безпеки транспорту (Петрашевський О. Л.) у 5-денний термін забезпечити подання Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту морського і річкового транспорту України (Чайковський Л. П.) довести Положення до відома підприємств, установ та організацій морського і річкового транспорту та забезпечити в установленому порядку повідомлення Міжнародної морської організації про набуття чинності в Україні цим Положенням.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра, голову Укрморрічфлоту Севрюкова В. В.

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 14 грудня 1998 р. N 497

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1998 р. за N 848/3288 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення

(У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України" та "Мінтранс" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" та "Мінінфраструктури" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 26 червня 2013 року N 425)

(У тексті Положення слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Положення слова "Державна служба України з безпеки на транспорті" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба морського та річкового транспорту України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. Галузь використання

1.1. Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення (далі - Положення) встановлює порядок підготовки та подання інформації про вантаж, безпека морського перевезення якого повинна забезпечуватися учасниками транспортного процесу при здійсненні підготовки вантажу до перевезення, вантажних і складських операцій, перевезення вантажів морським та річковим транспортом.

1.2. Положення поширюється на морське перевезення таких вантажів.

1.2.1. Генеральних та навалочних вантажів, що внаслідок їх особливої шкідливості для суден і людей, що перебувають на борту, потребують особливої обережності на суднах, до яких в Україні застосовуються вимоги глави VI "Международной конвенции по охране человеческой жизни на море" 1974 року, зміненої Протоколами 1978 та 1988 років до неї (далі - SOLAS-74).

1.2.2. Небезпечних вантажів, що класифіковані згідно з правилом 2 глави VII SOLAS-74 і перевозяться в упакованому вигляді або навалом на суднах, до яких застосовуються вимоги глави VII SOLAS-74, а також на вантажних суднах валовою місткістю менше 500 рег. т. 

1.2.3. Шкідливих речовин, що ідентифікуються як забруднювачі моря в "Международном кодексе морской перевозки опасных грузов" і перевозяться морем в упакованому вигляді на суднах, до яких застосовуються вимоги глави VII SOLAS-74 та додатка III до "Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов" 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї.

1.2.4. Небезпечних хімічних вантажів, які перевозять на суднах, до яких застосовуються вимоги "Международного кодекса постройки й оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом", вимоги додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї.

(підпункт 1.2.4 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

1.2.5. Скраплених газів, які перевозять на суднах, до яких застосовуються вимоги "Международного кодекса постройки й оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом".

Положення не поширюється на:

- вимоги до документів щодо вантажу, транспортування якого врегульовується прикордонними, митними, санітарними, екологічними й (та) іншими чинними в Україні адміністративними правилами;

- імпортні та транзитні вантажі, які вивантажують в портах України, на які надана інформація згідно з правилами міжнародних договорів України з питань торговельного мореплавства;

- морське перевезення вантажів суднами флоту рибної промисловості України.

2. Нормативні посилання

У цьому Положенні використані такі нормативні акти та документи:

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";

Указ Президента України від 12 травня 2011 року N 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України";

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, змінена Протоколами 1978 та 1988 років до неї (далі - SOLAS-74);

Міжнародна конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, змінена Протоколом 1978 року до неї (далі - MARPOL 73/78);

"Международный кодекс морской перевозки опасных грузов" (далі - IMDG Code), резолюція А.716(17) 1991 року Міжнародної морської організації;

"Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом" (далі - IBC Code), резолюція КБМ 4(48) 1983 року Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації і МЕРС 19(22) 1983 року Комітету із захисту морського середовища Міжнародної морської організації;

"Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом" (далі - IGC Code), резолюція КБМ 5(48) 1983 року Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації;

"Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов", резолюція А.714(17) 1991 року Міжнародної морської організації;

Міжнародний кодекс морського перевезення навалювальних вантажів;

"Правила безопасной перевозки радиоактивных веществ" Міжнародної агенції з атомної енергії (далі - Правила МАГАТЕ), серія видань з безпеки N 6 1990 року;

Циркуляр від 22 грудня 1994 року MSC Сігс. 663 Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації;

"Рекомендации по перевозке опасных грузов" Організації Об'єднаних Націй (далі - Рекомендації ООН), резолюція ООН 645 G (XXIII) 1957 року, з виправленнями, затвердженими у 1994 році;

ДСТУ 4500-1:2008 "Вантажі небезпечні. Терміни та визначення";

ДСТУ 4500-3:2008 "Вантажі небезпечні. Класифікація";

ДСТУ 4500-4:2006 "Вантажі небезпечні. Методи випробувань";

ДСТУ 4500-5:2005 "Вантажі небезпечні. Маркування";

ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка" (далі - ГОСТ 26319-84).

(глава 2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

3. Терміни, що застосовуються в цьому Положенні

Терміни в цьому Положенні застосовуються в такому значенні:

Інформація про вантаж - документи, які вміщують відомості про вантаж, необхідні для забезпечення належного розміщення та безпечного перевезення вантажу, або підтверджують його транспортні характеристики чи свідчать про вжиті заходи щодо підготовки до транспортування.

Декларація про вантаж - документ установленого зразка, що вміщує транспортні характеристики вантажу та умови його безпечного морського перевезення, а також заяви вантажовідправника про належну підготовку вантажу до транспортування.

Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування - документ установленого зразка, в якому на час навантажування на борт судна засвідчено транспортні характеристики вантажу та підтверджено відповідність властивостей вантажу заявленим в Декларації про вантаж характеристикам.

Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) вимогам ГОСТ 26319-84 - документ, що вміщує результати випробувань зразків тари (упаковки), здійснених згідно з ГОСТ 26319-84 для небезпечного вантажу.

Свідоцтво про укладання і кріплення вантажу в контейнері (транспортному засобі) - документ установленого зразка, в якому засвідчено виконання вимог щодо належного укладання та кріплення вантажу в контейнері (транспортному засобі).

Вантажі:

генеральні вантажі - різноманітні поштучні вантажі, металопродукція, рухома техніка, залізобетонні вироби і конструкції, контейнери, поштучні вантажі в транспортній тарі і упаковці, збільшені вантажні одиниці, великогабаритне устаткування і великовагові вантажі, лісові вантажі;

навалочний вантаж - будь-який вантаж, переважно однорідний за складом, що не є рідиною або газом, складається з суміші часток, гранул або будь-яких більш великих шматків речовини, який вантажиться у вантажні приміщення судна без застосування будь-яких проміжних видів тари;

небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

(абзац десятий глави 3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

Транспортування - виробничий процес, який включає накопичення, вантаження, вивантаження, перевезення, а також зберігання вантажів на транспортних складах.

Вантажні операції - вантаження, вивантаження і перевантажування вантажу, завантаження і розвантаження транспортного засобу.

Учасники транспортного процесу - вантажовідправники, вантажоодержувачі, перевізники та особи, що здійснюють вантажні і (або) складські операції з вантажем.

Вантажовідправник - будь-яка особа, яка діє від свого імені і виконує зобов'язання з відправлення вантажу, що випливають з договору морського перевезення.

Перевізник - судновласник або фрахтувальник, який здійснює перевезення вантажу.

Спеціалізовані організації - організації, що не є учасниками транспортного процесу, які залучаються Мінінфраструктури для організації роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки під час перевезення вантажів.

4. Загальні положення та визначення інформації про вантаж

4.1. Особливі властивості і транспортні характеристики вантажу, безпечні умови його перевезення, виконання вантажних і складських операцій з вантажем повинні бути відомі учасникам транспортного процесу.

Морське перевезення вантажів без надання інформації про вантаж є неприпустимим.

4.2. Вантажовідправник або його представник повинні завчасно подати капітану судна або його представнику, а також порту і (або) юридичним особам, що виконують вантажні або складські операції з вантажем, інформацію про вантаж для того, щоб дати можливість забезпечити застережні заходи, що можуть бути потрібними для належного розміщення і безпечного перевезення вантажу, виконання вантажних і складських операцій.

4.3. Інформація про вантаж повинна:

а) містити відомості про вантаж, у тому числі транспортне найменування вантажу, особливі властивості, транспортні характеристики вантажу, а також відомості про вантажні одиниці і (або) транспортні засоби з вантажем, що подаються до морського перевезення;

б) підтверджувати виконання вимог до підготовки вантажу або продукції до перевезення, в тому числі його або її класифікації, упакування, маркування;

в) встановлювати обов'язкові заходи і рекомендації для безпечного виконання морського перевезення і перевантаження вантажу, в тому числі з укладання, розміщення, кріплення, спільного перевезення і зберігання з іншими вантажами;

г) вміщувати потрібну додаткову інформацію і (або) перелік свідоцтв щодо вантажу.

4.3.1. Якщо вантаж є небезпечною хімічною речовиною або скрапленим газом, що перевозиться наливом, інформація про цей вантаж повинна містити:

а) правильне технічне найменування, повний опис фізичних і хімічних властивостей, яких потрібно дотримуватися для безпечного утримання вантажу;

б) заходи, що вживаються у випадку розливання або витікання вантажу;

в) заходи з попередження випадкового зіткнення персоналу з вантажем;

г) засоби з гасіння пожежі, зокрема - вогнегасні речовини;

ґ) засоби перекачування вантажу, очищення ємностей, дегазування і баластування та інші відомості, що встановлюються нормами ІВС Code і IGC Code.

4.4. Інформація про вантаж подається у Декларації про небезпечні вантажі (додаток 1) та Декларації про вантажі (крім небезпечних) - (додаток 2), а також доданих до неї документах.

Декларація про вантаж і додаткові документи оформлюються державною, російською, англійською  мовами, зрозумілими учасникам транспортного процесу.

У Декларації про вантаж і документах, що її доповнюють, слід встановлювати терміни їх чинності.

Підтвердження інформації про вантаж з використанням систем електронної обробки даних і техніки електронного обміну даними може застосовуватися як доповнення до документації в оригіналі.

Декларація про вантаж заповнюється за формами міжнародного зразка (додатки 1 та 2).

4.5. Додатковими документами до Декларації про вантаж, необхідність подання яких у цій Декларації визначає спеціалізована організація, є:

- Свідоцтво про укладення і кріплення вантажу в контейнері (транспортному засобі) (додаток 3);

- Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування (додаток 4);

- Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) вимогам ГОСТ 26319-84.

Вимоги до документів, що доповнюють Декларацію про вантаж, встановлені у розділі 5 цього Положення.

Визначення додаткових документів до Декларації про вантаж та поширення їх переліку спеціальною інформацією про вантаж, його вибухонебезпечність, про здійснення та результати радіаційного обстеження вантажу може бути встановлено, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України щодо мореплавства.

Якщо небезпечні хімічні вантажі або скраплені гази, що перевозяться наливом, є сумішшю складових, то слід надати результати аналізів, що вказують на наявність тих складових, які призводять до небезпечності суміші у цілому, або результати повного аналізу, якщо його проводили. Результати аналізу, що показують наявність небезпечних складових цієї суміші, засвідчуються виробником продукції, яка перевозиться, або спеціалізованою організацією.

4.6. Учасники транспортного процесу, спеціалізовані організації відповідають за збитки, завдані внаслідок недостовірності або неповноти інформації про вантаж, що ними надається, згідно з чинним законодавством.

5. Вимоги до документів, що доповнюють Декларацію про вантаж

5.1. Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування.

5.1.1. Необхідність подання Свідоцтва про стан вантажу на час навантажування визначається спеціалізованою організацією в Декларації про вантаж - у відповідності з правилами 2 і 6 глави VI SOLAS - 74, пунктом 4.2 ВС Code або іншими нормативними актами чинного законодавства України щодо мореплавства.

5.1.2. Зміст Свідоцтва про стан вантажу на час навантажування визначається властивостями і транспортними характеристиками вантажу, що повинні бути перевірені на час навантаження на судно шляхом огляду вантажу і досліджень його проб.

5.1.3. Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування є документом одноразової дії, який вантажовідправник (або його представник) повинен надавати капітану судна до початку навантаження.

5.1.4. Відбір проб вантажу повинен оформлюватися відповідним актом.

5.2. Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) вимогам ГОСТ 26319-84.

5.2.1. Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) небезпечних вантажів вимогам міжнародних і національних правил, що застосовуються, повинно видаватися, згідно з ГОСТ 26319-84, на підставі позитивних результатів випробувань зразків тари (упаковки). Випробування проводяться підприємством-виробником тари (упаковки) або спеціалізованою організацією.

5.2.2. Упаковки небезпечних вантажів класу 7 (радіоактивні матеріали) випробовуються на підприємстві-виробнику відповідно до вимог Правил МАГАТЕ, за винятком радіоактивних матеріалів з низькою питомою активністю, що можуть перевозитися в упаковці, яка визначена IMDG Code і Рекомендаціями ООН - за умови, що дотримані також додаткові вимоги, встановлені Правилами МАГАТЕ.

5.2.3. Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) вимогам ГОСТ 26319-84 повинно подаватися вантажовідправником спеціалізованій організації завчасно для підготовки Декларації про вантаж.

6. Порядок підготовки інформації про вантаж

6.1. Для підготовки спеціалізованими організаціями Декларації про вантаж, а також, якщо потрібні, - свідоцтва на вантажі та інші документи, що містять інформацію про вантаж, вантажовідправнику або уповноваженій ним особі разом із заявками на виконання робіт слід подавати початкову інформацію про вантаж:

а) нормативний акт (стандарт, технічні умови тощо) на продукцію походженням з України, яка буде перевозитися морем;

б) підтверджені виробником продукції і (або) вантажовідправником характеристики вантажу і документальні матеріали про вантаж, в тому числі:

сертифікат відповідності на продукцію, якщо вона підлягає сертифікації;

відомості про вантажні одиниці з вантажем і організацію його перевезення;

за потреби - додаткові відомості та документи, а також свідоцтва, встановлені у пункті 4.5 цього Положення, які потрібні для встановлення умов безпечного перевезення вантажу морем;

проби вантажу і можливість відбору проб вантажу.

6.2. Підготовка інформації про вантаж доручається вантажовласником, за його власні кошти спеціалізованим організаціям на підставі рішення комісії з формування та реалізації державної політики щодо безпечного морського перевезення (далі - Комісія).

Комісія утворюється при Міністерстві інфраструктури України у складі представників Міністерства інфраструктури України та Державної служби морського та річкового транспорту України. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

Комісію очолює керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, на якого покладено виконання функцій компетентного органу у сфері перевезення небезпечних вантажів.

За результатами розгляду Комісія приймає протокол, який підписується членами Комісії, присутніми на засіданні, та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України (далі - рішення Комісії).

(пункт 6.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

6.3. Терміни підготовки спеціалізованими організаціями інформації про вантаж встановлюються за узгодженням із замовником, виходячи з трудомісткості замовлюваних робіт.

Підготовлені документи зі справжніми підписами і печатками вручаються вантажовідправником або уповноваженою ним особою причетним учасникам транспортного процесу та контрольним органам.

7. Вимоги до спеціалізованих організацій

7.1. Пункт 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425,
у зв'язку з цим пункти 7.2 - 7.4
 уважати відповідно пунктами 7.1 - 7.3)

7.1. Спеціалізовані організації, що здійснюють підготовку свідоцтв на вантажі, повинні відповідати наступним вимогам.

7.1.1. Наявність кваліфікованого наукового-технічного та інженерного персоналу, здатного забезпечити лабораторні дослідження особливих властивостей і транспортних характеристик вантажів, проведення їх класифікаційних випробувань, випробування упакування небезпечних вантажів, підготовку інформації про вантаж.

7.1.2. Наявність у структурі спеціалізованої організації такої випробувальної лабораторії з обладнанням для підготовки інформації про вантаж, у тому числі для випробувань технологічних характеристик вантажів, класифікаційних випробувань небезпечних вантажів, яка акредитована та має атестат, виданий згідно з вимогами P 50-062-95.

7.1.3. Виконання розпорядчих документів Міністерства інфраструктури України з питань перевезення вантажів.

(підпункт 7.1.3 пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

7.1.4. Забезпечення оперативної взаємодії з учасниками транспортного процесу через свої відділення і представників на місцях.

7.2. Спеціалізовані організації, що здійснюють підготовку декларацій про вантажі, повинні додатково мати кваліфікований науково-технічний та інженерний персонал, здатний забезпечити.

7.2.1. Узагальнення практики застосування законодавства України і міжнародних регламентів з питань перевезення вантажів, а також створення і ведення власного реєстру та інформаційного фонду міжнародних і національних правил, що застосовуються для встановлення безпечних умов морського перевезення конкретного вантажу, операцій з вантажем в порту.

7.2.2. Узагальнення практики регулювання безпеки мореплавства за транспортно-технологічними параметрами та застосування, в зв'язку з цим, законодавства України і міжнародних правил - з розробкою пропозицій Мінінфраструктури про вдосконалення нормативно-правового регулювання морського перевезення вантажів.

7.2.3. Надання пропозицій щодо безпеки мореплавства за транспортно-технологічними параметрами стосовно допущення вантажу до морського перевезення, операцій з вантажем в порту, а також дій при аваріях і інцидентах.

7.3. Контроль за діяльністю спеціалізованих організацій в частині відповідності підготовки інформації про вантаж установленому порядку та чинним нормативним вимогам здійснює Державна служба морського та річкового транспорту України шляхом перевірки і аналізу:

(абзац перший пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

а) відомостей про виконані роботи та про їхні результати за звітний період;

б) нормативного, науково-методичного і лабораторного забезпечення, що застосовується;

в) відповідності спеціалізованої організації вимогам, які ставлять до неї цим Положенням;

г) сукупності організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів, ресурсів та інших елементів, що є складовими внутрішньої системи забезпечення якісної підготовки інформації про вантаж.

8. Контроль за наявністю інформації про вантаж і виконання її вимог

8.1. Контроль за наявністю інформації про вантаж, а також за безпечним перевезенням вантажів здійснюють Державна служба морського та річкового транспорту України, капітани морських портів.

(пункт 8.1 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 26.06.2013 р. N 425)

 

  

Додаток 1
до пункту 4.4 Положення про порядок
підготовки та подання інформації про
вантаж для його безпечного морського
перевезення  

Декларація про небезпечні вантажі

Форма цієї Декларації розроблена відповідно до вимог правила 5 глави VII SOLAS-74, правила 4 додатка III MARPOL 73/78 і розділу 9 Загального вступу до IMDG Code

Вантажовідправник  

Вихідний(і) номер(и) 

Вантажоодержувач  

Перевізник 

Свідоцтво про завантаження контейнера/заява про завантаження транспортного засобу

ЗАЯВА

Заявляється, що завантаження контейнера/транспортного

засобу виконано у відповідності з пунктом 12.3.7 або

17.7.7 Загального вступу до IMDG Code
 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРИ ВІДПРАВКАХ В

КОНТЕЙНЕРАХ АБО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ 

Ініціали, прізвище/посада; організація, що засвідчує заяву 

Місце і дата 

Підпис за дорученням організації, яка здійснювала завантаження 

Назва судна              Порт завантаження
та N рейсу  

 

 

 

(зарезервовано для тексту, інструкцій та ін.) 

Порт вивантаження  

Маркування та        Кількість і опис вантажних       Маса брутто
номери.                    місць.                                          (кг), кількість/
Відмітний або                                                               маса нетто**
реєстраційний
номер(и) вантажної
одиниці, якщо ви-
користовуються

                Транспортні характеристики вантажу:
                 належне транспортне найменування*,
                      клас/підклас небезпеки ІМО, номер ООН,
                 група упаковки (якщо присвоєно)**, 
                температура спалаху (в град. С з. т.)**,
                     контрольна та аварійна температури**, 
ідентифікація вантажів як
               ЗАБРУДНЮВАЧ МОРЯ**, N АК і 
N таблиці ЗПМД*** 

Вантаж поставляється як 

 тарно-штучний
 збільшений
 навалочний
Тип вантажної одиниці
(контейнер, причіп,
транспортна цистерна
і т. п.)

 

 відкрита
 закрита
Поставити знак "Х"
у відповідному
квадраті
(ця колонка може не
заповнюватися, за винятком
заголовку - в цьому
випадку
включити відповідний
опис) 

* Синоніми не повинні використовуватися. Лише одні окремі/торговельні найменування не є
достатними. Якщо застосовне, то: (1) слово "ВІДХОДИ" повинно розміщуватися попереду найменування;
(2) повинно додаватися "ПОРОЖНІЙ НЕОЧИЩЕНИЙ" або "ЗАЛИШОК МИНУЛОГО ВМІСТУ",
(3) повинно додаватися "ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ".
** Якщо вимагається п. 9.3 Загального вступу до IMDG Code.

*** Якщо вимагається. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

В певних випадках вимагається спеціальна інформація/свідоцтва, див пункти 9.7.1, 9.7.2, 9.9.1 і 9.10.1

Загального вступу до IMDG Code 

10 

ЗАЯВА

Я цим заявляю, що вміст даної партії вантажу цілком і точно описаний вище належним(и) транспортним(и) 

найменуванням(ями) і що вміст класифіковано, упаковано, марковано і забезпечено знаками небезпеки/попереджувальними знаками та під усіма оглядами знаходиться в належному стані для перевезення у відповідності із міжнародними і національними правилами, що застосовуються. 

Ініціали, прізвище/посада; організація, що засвідчує заяву 

11 

Місце і дата 

Підпис за дорученням вантажовідправника 

 

  

Додаток 2
до пункту 4.4 Положення про порядок
підготовки та подання інформації про
вантаж для його безпечного морського
перевезення 

Декларація про вантажі (крім небезпечних)

Форма цієї Декларації рекомендована Міжнародною морською організацією (ІМО) (циркуляр MSC Сігс. 663) та відповідає вимогам правила 2 глави VI SOLAS-74.

Вантажовідправник 

Реєстраційний номер

Найменування вантажу 

Вантажоодержувач 

Перевізник 

Найменування/засіб
транспорту 

Порт/причал відправлення 

Інструкції та інші суттєві відомості

Район плавання 

Порт/причал призначення 

Вимоги до укладання і кріплення вантажу 

Загальний опис вантажу
(форма, габаритні розміри, упаковка) 

Загальна маса вантажу (кг/тонн)

О Генеральний вантаж

О Вантажні місця

О Навалювальний вантаж 

Транспортні характеристики вантажу*:

Питомий навантажувальний обсяг, м куб./т

Допустима висота штабелювання вантажу, м і/або ярусів

Кут статичної стійкості вантажу, град.

Коефіцієнт тертя пар: вантаж-вантаж, вантаж-метал, вантаж-дерево та ін.

Коефіцієнт проникності вантажу (при затопленні вантажного приміщення) 

Хімічні властивості** та інші потенційні небезпеки

* Якщо застосовується. 

** Наприклад, клас ІМО. 

                         N аварійної картки 

Транспортні і спеціальні властивості вантажу 

Додаткові документи (якщо вимагаються) 

ЗАЯВА

Я цим заявляю, що вантаж (товар) повністю та точно описаний і що наведені результати вимірювань і інструкції відповідають моїм знанням і переконанням і можуть бути визнані відповідними вантажу, що підлягає завантаженню, і умовам майбутнього перевезення. 

Найменування/статус організації, що підписує

Місце і дата

Підпис за дорученням вантажовідправника 

Примітка. Ця форма не застосовується при перевезеннях небезпечних вантажів, що вимагають Декларації, яка відповідає вимогам правила 5 глави VII SOLAS-74, правила 4 Додатка III MARPOL 73/78 і розділу 9 Загального вступу до IMDG Code. 

 

  

Додаток 3
до пункту 4.5 Положення про порядок
підготовки та подання інформації про
вантаж для його безпечного перевезення
морем 

Свідоцтво про укладення і кріплення вантажу в контейнері (транспортному засобі)

Свідоцтво про укладення і кріплення вантажу

Контейнер/транспортний засіб___________________________________________________

Місце навантаження ___________________________________________________________

Дата навантаження ____________________________________________________________

Цим засвідчую, що вантаж, який перебуває в контейнері/транспортному засобі

_____________________________________________________________________________

належним чином укладено та закріплено для транспортуванням морем, згідно з Керівництвом IMO/МОП для укладення вантажу в вантажні контейнери (Кодекс безпечної практики розміщення і кріплення вантажів (Резолюція А. 714 (17) ІМО)

Примітки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прізвище особи, яка підписала

Посада

Підпис особи - представника укладача вантажу

Місце ________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Дата _________________________________ 

місце печатки 


Примітка. При перевезенні небезпечних вантажів у Декларації про вантаж повинно бути заявлено, що завантаження контейнера (транспортного засобу) виконано відповідно до пункту 12.3.7 або 17.7.7 Загального вступу до IMDG Code. 

 

  

Додаток 4
до пункту 4.5 Положення про порядок
підготовки та подання інформації про
вантаж для його безпечного перевезення
морем 

Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування

СВІДОЦТВО N
про стан вантажу на час навантажування до Декларації N

Транспортне найменування вантажу ______________________________________________________ 

Вантажовідправник_____________________________________________________________________ 

Організація, що виконала випробування ___________________________________________________ 

Перед навантажуванням вантажу навалом на судно__________________________________________ 

в порту _____________________                  _________________      ______ р., 

(дата)

та протягом вантажних робіт зроблений огляд вантажу.

1. Відібрані проби (кількість проб)________________________________________________________ 

2. Визначений вологовміст ___________ проб;         Середня вологість, % ______________________

3. Максимально допустима вологість при транспортуванні, % _______________________________ 

4. Визначена температура вантажу ______________________________________________________ 

5. Визначений питомий навантажувальний обсяг (ПНО) і кут природного укосу:

 Питомий навантажувальний обсяг, м куб./т ____       Кут природного укосу, град. ______________ 

6. Вантаж класифікований як ___________________________________________________________ 

7. Інші характеристики вантажу на час навантажування, що можуть вплинути на безпеку морського перевезення: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Цим Свідоцтвом підтверджується відповідність властивостей вантажу на час навантажування заявленим в Декларації про вантаж і умовам його безпечного перевезення морем. Властивості вантажу такі, як зазначені в цьому Свідоцтві.

За дорученням вантажовідправника                                           ______________________ 

                                                                        (підпис) 

місце печатки

  

____________  

 

 

Опрос